1. FORUM MŁODEJ REŻYSERII | 17-20.11.2011

Werdykt jury 1. Forum Młodej Reżyserii | 20 listopada 2011 r.


Po obejrzeniu sześciu prac konkursowych jury w składzie:

  • Ewa Kutryś
  • Beata Guczalska
  • Olga Katafiasz
  • Józef Opalski
  • Michał Borczuch
  • Wojciech Leonowicz

przyznało:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości piętnastu tysięcy złotych