20. Dni Tischnerowskie odwołane

6 marca 2020

Drodzy Państwo, Przyjaciele! 

To, co było do niedawna jeszcze tylko wielce prawdopodobne, stało się - wbrew naszym nadziejom - rzeczywistością.

W obliczu nasilającej się epidemii oraz decyzji podjętych przez Rząd RP zmuszeni jesteśmy zrezygnować z organizacji 20. Dni Tischnerowskich, których realizację zaplanowaliśmy w terminie 22-25 kwietnia br.  

Trudno przewidzieć dalszy scenariusz zdarzeń, ale chcielibyśmy potwierdzić, że gdy pojawi się tylko taka możliwość przystąpimy do organizacji Dni Tischnerowskich - nie wiemy czy to będzie jesienią tego roku (np. w październiku) czy też dopiero wiosną przyszłego roku – o nowym terminie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zaplanowany program wciąż pozostaje aktualny. Co więcej, wiodący temat Dni - "Solidarność jest jeszcze przed nami", okazał się w pewnym sensie proroczy i prawdopodobnie wszyscy staniemy (a nawet już stajemy) przed takim wyzwaniem.

Oby udało nam się ten egzamin ze zwykłej międzyludzkiej solidarności przejść pomyślnie.

Z serdecznym pozdrowieniem (w dosłownym sensie tego słowa)

Zbigniew Stawrowski

dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera
główny organizator 20. Dni Tischnerowskich