64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje wojewódzkie | 24-25 kwietnia 2019 r.

23 kwietnia 2019

W dniach 24 i 25 kwietnia 2019 r. na Scenie 210 w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie odbyły się eliminacje wojewódzkie 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w czterech kategoriach: Turnieju Recytatorskiego, Wywiedzione ze słowa, Poezji Śpiewanej i Teatrów Jednego Aktora.

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH  
64. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2019 R.

Jury w składzie:

 1. Wojciech LEONOWICZ - AST Kraków - przewodniczący
 2. Ewa RÓŻAŃSKA -  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, Kraków
 3. Ilona STANASZEK - Małopolskie Centrum Kultury "Sokół", Nowy Sącz
 4. Maciej SAJUR - AST Kraków 
 5. Weronika KOWALSKA - AST Kraków

Po wysłuchaniu 18 uczestników Turnieju Recytatorskiego Jury postanowiło, że nagrody otrzymują:

 • w  kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych:

nagrodę główną z kwalifikacją do centralnych eliminacji w Ostrołęce otrzymuje Dominika ULISZAK

 • w  kategorii dorosłych:

2 równorzędne nagrody główne z kwalifikacją do centralnych eliminacji w Ostrołęce otrzymują:
Stanisław APOSTOŁ
i Władysław KUĆMIERCZYK 

Jury postanowiło wyróżnić: Julię LATOSIŃSKĄ, Artura GROSA, Karolinę KONICKĄ


Po wysłuchaniu 2 uczestników Turnieju Wywiedzione ze słowa Jury postanowiło nie przyznawać
nagrody ani kwalifikacji w tym turnieju, natomiast

 • wyróżnienie otrzymuje Kacper ROKOSZ

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo ZNAK, Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie.

 


PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH  
64. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2019 R.

Jury w składzie:

 1. Jacek ROMANOWSKI - AST Kraków - przewodniczący
 2. Ewa RÓŻAŃSKA -  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, Kraków
 3. Ilona STANASZEK - Małopolskie Centrum Kultury "Sokół", Nowy Sącz
 4. Justyna MOTYLSKA - AST Kraków 

Po wysłuchaniu 9 uczestników Turnieju Poezji Śpiewanej Jury postanowiło, że:

 • nagrodę z kwalifikacją do przeglądu finałowego otrzymuje Magdalena GOMULEC

Dodatkowo Jury postanowiło wyróżnić Małgorzatę SZYBISTY


Po wysłuchaniu 2 uczestników Turnieju Teatrów Jednego Aktora Jury postanowiło nie przyznawać
nagrody ani kwalifikacji w tym turnieju, natomiast

 • wyróżnienie otrzymuje Anna KULIK i Szymon SZCZĘCH

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo ZNAK, Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Regulamin konkursu