prof. dr hab. Aleksander Fabisiak

prof. zw.
Dziedzina Sztuk Teatralnych

Dyplom mgr sztuki na Wydziale Aktorskim PWST Kraków w 1967 r. i od tego roku aktor Starego Teatru. Tytuł naukowy profesora sztuk teatralnych w 1999 r. Od 2007 r. profesor zwyczajny. W latach 1993-1999 dziekan Wydziału Aktorskiego PWST Kraków.

W dorobku ponad 100 ról w teatrach, filmach i TV, m.in. u Konrada Swinarskiego, Jerzego Jarockiego, Andrzeja Wajdy, Mikołaja Grabowskiego, Jerzego Stuhra, Kazimierza Kutza, Jerzego Grzegorzewskiego, Krzysztofa Zanussiego, Władysława Pasikowskiego, Krzysztofa Krauze, Waldemara Krzystka.

Warsztaty aktorskie i reżyserie w Japonii, klasa mistrzowska w PWST Kraków. Złoty Krzyż Zasługi (2002 r.), członek ZASP-u od 1969 r.