dr hab. Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, prof. AST