dr hab. Zbigniew Grygielski, prof. AST

dr hab.
Dziedzina Sztuk Muzycznych

Odbył studia wokalno-aktorskie w Akademiach Muzycznych gdańskiej i krakowskiej. Dyplom ukończenia studiów uzyskał w 1989 r. Przez 25 lat pracy artystycznej był śpiewakiem solistą i kameralistą. W latach 1989-2011 współpracował z zespołem Capella Cracoviensis. Występował z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą (Austria, Dania, Francja, Izrael, Japonia, Korea, Luxemburg, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, USA). Uczestniczył w międzynarodowych festiwalach muzycznych (Muzyka w Starym Krakowie, Wratislavia Cantans, Festiwal G.Ph. Telemanna w Magdeburgu, Dresdner Festspiele). Wykonywł partie solowe w utworach pierwszej rangi artystycznej: Msza h-moll i obie Pasje J.S.Bacha, Mesjasz Haendla, IX Symfonia L.van Bethovena, Stabat Mater K.Szymanowskiego, Ein Deutsches Requiem J.Brahmsa, Carmina Burana C.Orfa, Requiem G.Verdiego). Dokonał wielu nagrań radiowych, telewizyjnych, płytowych, a także muzyki teatralnej i filmowej. Nagrana z jego udziałem dla wytwórni Koch International płyta z operami D. Milhauda otrzymała w 1992 roku we Francji prestiżowe nagrody Grand Prix Du Disque Akademii Charles Gross, oraz nagrodę dziennikarzy Diapazon d’Or. W styczniu 1997 roku zaśpiewał solowe partie podczas koncertów w Filharmonii Berlińskiej (IX Symfonia L. Van Bethovena oraz Carmina Burana C. Orfa). Współpracował z Operą Krakowską, oraz Krakowską Operą Kameralną.

Równoległym nurtem działalności zawodowej jest praca pedagogiczna.

Od 1998 r. prowadzi zajęcia z Impostacji Głosu ze studentami Wydziału Aktorskiego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.