Dublety

Wykaz książek i czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 20 II 2019 r.):

KSIĄŻKI

Rok  2017

 1. Simon, Alfred - Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa 1979
 2. Greń, Zygmunt - Teatr zamknięty. Kraków 1984
 3. Dąbrowski, Bronisław - Na deskach świat oznaczający. T. 2 i 3. Kraków 1981
 4. Natanson, Wojciech - Karol Adwentowicz. Warszawa 1955
 5. Wiekiera, Edward - Pamiętnik faryzeusza. Kraków 1991
 6. Wiekiera, E. - Horoskop. Kraków 1991
 7. Wiekiera, E. - Biesiada odpustowa. Kraków 1992
 8. Wiekiera, E. - Zaraza. Kraków 1992
 9. Wiekiera, E. - Magia liczby i słowa. Kraków 1991
 10. Przybylska, Maria - Czwarta generalna. Kraków 2007
 11. Parnicki, Teodor - Srebrne orły. Wrocław-Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 12. Adamski, Jerzy - Historia literatury francuskiej. Wrocław [i in.] 1966
 13. Leclerc, Guy - Les grandes aventures du theatre. Paris 1965
 14. Senart, Philippe - [Eugene] Ionesco. Paris 1964
 15. Junges Deutsches Theater von heute. Munchen [196-]
 16. Fischer, Rudolf - Wir Lernen tschechisch Sprechen. Leipzig [1964?]
 17. Drozdowski, Bohdan - Arnhem, ciemne światło ; Stare srebra. Warszawa 1978
 18. Niedźwiecki, H. ; Rożecki, A. ; Stadnicki, L. - Wszyscy gramy w brydża. Warszawa 1977
 19. Walles, M. F. - Akwarium i jego urządzenie. Warszawa 1955
 20. Szyszkowski, Władysław - Analiza dzieła literackiego w szkole. Warszawa 1958
 21. Trwajcie mocni w wierze : eucharystia z Ojcem św. Benedyktem XVI. Błonia krakowskie 28 V 2006 r. Kraków 2006
 22. Bochnak, Adam - Historia sztuki nowożytnej. T. 1. Warszawa-Kraków 1985
 23. Wańkowicz, Melchior - Westerplatte. Warszawa 1967 [egz. do oprawy]
 24. Szober, Stanisław - Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1948
 25. Sterne, Laurence - Podróż sentymantalna przez Francję i Włochy. Warszawa 1959. (Biblioteka Arcydzieł)
 26. Nijinsky, Romola - [Vaslav] Nijinsky. Middlesex 1960. (Penguin Biography)
 27. Svehla, Jaroslav - Deburau : Pierrot nieśmiertelny. Warszawa 1983. (Artyści)
 28. Nowa proza amerykańska : szkice krytyczne. Wybrał, oprac. i wstęp Zbigniew Lewicki. Warszawa 1983
 29. Barrault, Jean-Louis - Wspomnienia dla jutra. Warszawa 1977
 30. Tagore, Rabindranath - Rozbicie. Lwów-Poznań 1923. (Biblioteka Lauteatów Nobla) [do oprawy]
 31. Kirchhoff, Alfred - Człowiek i ziemia. Łódź 1907 [do oprawy]
 32. Słowacki, Juliusz - Horsztyński : dramat [...]. Warszawa 1909 [do oprawy]
 33. Korzeniowski, Józef - Kollokacja : powieść. Warszawa [i in.] 1925 [do oprawy]
 34. Shelley, Persy Bysshe - Epipsychidjon. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 92)
 35. Niemcewicz Julian Ursyn - Powrót posła : komedia [...]. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 26)
 36. Goethe, J. W. - Herman i Dorota. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 429) [do oprawy]
 37. Homer - Iljada. Streścił i oprac. A. Lange. Warszawa [b.r.]. (Książki dla Wszystkich; 130) [do oprawy]
 38. Łoziński, Walery - Zaklęty dwór : powieść. T. 1-2. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 211-218) [do oprawy]
 39. Kraszewski, Józef Ignacy - Powrót do gniazda : powieść. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 170-175) [do oprawy]
 40. Wergiliusz - Wybór z dzieł z dodatkiem wergiljanistów pol.-łac. Oprac. T.Sinko. Lwów-Warszawa 1925 [do oprawy]
 41. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Lwów-Poznań 1924 [do oprawy]
 42. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Warszawa 1948 [do oprawy]
 43. Sienkiewicz, Henryk - Quo vadis. T. 1-3. Warszawa [i in.] [b.r.]. (Pisma; t. 27-29) [do oprawy]
 44. Pol, Wincenty - Mohort : rapsod rycerski z podania. Brody 1909 [do oprawy]
 45. Mickiewicz, Adam - Konfederaci barscy. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 433) [do oprawy]
 46. Krasiński, Zygmunt - Irydion. Oprac. Tadeusz Pini. Brody [b.r.] [do oprawy]
 47. Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. Warszawa 1980. (Panorama)
 48. Scato, Edward - Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku. Warszawa 1967
 49. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta - Słownik współczesnego teatru. Warszawa 1980
 50. Towstonogow, Georgij - Lustra sceny. Warszawa 1984
 51. Bujański, Jerzy Ronard - Starego Teatru druga młodość. Kraków 1985
 52. Morstin, Ludwik Hieronim - Moje przygody teatralne. Warszawa 1961
 53. Kudliński, Tadeusz - Vademecum teatromana. Warszawa 1973
 54. Jabłoński, Zbigniew - Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków 1980. (Dzieje Teatru w Krakowie)
 55. Szczygielska, Zofia - Zbigniew Zapasiewicz. Warszawa 1978
 56. Kienzle, Siegfried - Modernes Welttheater : [ein Schauspielfuhrer]. Stuttgart 1966. (Kroners Taschenausgabe)
 57. Eustachiewicz, Lesław - Dramaturgia Młodej Polski : próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Warszawa 1982
 58. Pisarze ziemi krakowskiej : informator. Kraków 1976
 59. Szcześniak, Andrzej Leszek - Historia 1918-1939 : podręcznik [...]. Warszawa 1992
 60. Zarys antropologii : podręcznik / Br. Jasicki [i in.]. Warszawa 1962
 61. Woźnicki, Jerzy - Szkoły wyższe w partnerstwie ze swoim otoczeniem. Warszawa 2002
 62. Naumann, Jaromir - Pieter Bruegel. Bratislava 1965
 63. Kopczewski, Jan Stanisław - Casimir Pulaski. Warsaw 1980
 64. Szostakowski, Stanisław - O Mikołaju Koperniku. Warszawa 1971
 65. Gaweł, Tadeusz ; Zinkow, Julian - Kraków i okolice : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych. Warszawa 1986
 66. Dastych, Jerzy - Harmonijka ustna : techniki gry solowej i zespołowej. Warszawa 1989
 67. Weiss, Tomasz - Literatura Młodej Polski. Warszawa 1984
 68. Żeromski, Stefan - Dzieje grzechu. T. 2. Warszawa 1956. (Dzieła : powieści; t. 8)
 69. Piegza, Karol - Sękaci ludzie. Ostrava 1979
 70. Piwowarczyk, Jan - Wobec nowego czasu : z publicystyki 1945-1950. Kraków 1985
 71. Kawalec, Julian - Ziemi przypisany ; Tańczący jastrząb. Kraków 1977
 72. Adamczewski, Jan - Jesteśmy w Krakowie. Warszawa 1973
 73. Cienkowski, Witold Paweł - Z tajemnic języka. Warszawa 1963
 74. Bart, Włodzimierz - Grunwaldzkie miecze : powieść historyczna dla młodzieży. Warszawa 1980
 75. Bądkowski, Lech - Sny : opowiadania. Kraków 1978
 76. Hajdukiewicz, Leszek ; Karaś, Mieczysław - Uniwersytet Jagielloński : tradycje, współczesność, perspektywy. Kraków 1975
 77. Piekarowicz, Ryszard - Zrozumieć Indie. Warszawa 1977. (Kontynenty)
 78. Semrau, Richard - Taschenwoerterbuch Finnisch Deutsch. Leipzig 1984
 79. Sto lat na Nowym Świecie. Teksty Olgierd Budrewicz [i in.]. Warszawa 1969
 80. Rzewuski, Lech - Dikter av en framling eller... Boras 1995
 81. Taize : a pilgrimage of trust on earth. Taize 1986
 82. Patrimoine religieux en Bretagne. Rennes 1996
 83. Borelli, Antonio A. - Fatima : orędzie tragedii czy nadziei? Kraków 2003
 84. Kuśniewicz, Andrzej - Witraż. Warszawa 1980
 85. Omiljanowicz, Aleksander - Szpiegowski nokturn. Warszawa 1984
 86. Matuszewski, Ryszard - Polska literatura współczesna : antologia do użytku szkolnego. Warszawa 1971
 87. Wilski, Zbigniew - Polskie szkolnictwo teatralne 1811-1944. Wrocław [i in.] 1978
 88. Kuligowska, Anna - Trudne początki : teatr łódzki w latach 1844-1863. Wrocław [i in.] 1976
 89. Wierzbicka-Michalska, Krystyna - Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w XVIII wieku. Wrocław [i in.] 1975
 90. Balicki St. W. ; Borysow, Wiktor ; Frołow Władimir - Na scenach polskich i radzieckich. Warszawa 1977
 91. Urbankiewicz, Jerzy - Sezon w Łodzi nie zaszkodzi. Łódź 1978
 92. Sosnowski Stefan - CSRS : informator turystyczny. Warszawa 1976
 93. Gniadek, Stanisław - Grammaire contrastive franco-polonaise. Warszawa 1979
 94. Materiały pomocnicze do dziejów teatru radzieckiego. T. 1: Z dziejów teatru i dramatu radzieckiego. Warszawa 1954
 95. Kwaskowski, Stanisław - Teatr w Toruniu 1920-1939. Gdańsk 1975
 96. Sappak, Włodzimierz - Telewizja i my. Warszawa 1976
 97. Podgórzec, Zbigniew - Życie teatralne Moskwy. Warszawa 1979 (Omega)
 98. Langer, Adolf ; Mach Emil - Hrajeme na foukaci harmoniku = Wir spielen auf der Mundharmonika. Praha 1988
 99. Komedianci : rzecz o bojkocie. Warszawa 1989
 100. Żywot, Władysław Jacek - W łasce i niełasce Melpomeny. Kraków 1981
 101. Greń, Zygmunt - Rok 1900 : szkice o dramacie zapomnianym. Kraków 1969
 102. Greń, Zygmunt - Czwarta ściana : szkice z teatru 1967-1971. Kraków 1972
 103. Greń, Zygmunt - Wejście na scenę. Poznań 1968
 104. Lapara, Leo - Dziesięć lat z Louis Jouvetem. Warszawa 1979
 105. Czy artyście wolno się żenić? / Jacek Woźniakowski. Warszawa : PIW, 1978.
 106. Czas życia i czas śmierci / Erich Maria Remarque. Warszawa : PIW, 1975.
 107. Dzwony Bazylei / Louis Aragon. Warszawa : PIW, 1958.
 108. Alojzy Żółkowski (ojciec) / napisał Eugeniusz Szwankowski. Warszawa : PIW, 1956.
 109. Wiersze Cypriana Kamila Norwida / Aniela Kowalska. Warszawa : WSiP, 1978.
 110. Pod urokiem zaświatów / Stanisław Wasylewski. Kraków : Wydaw. Literackie, 1958.
 111. Upadek Paryża / Ilia Erenburg. Warszawa : Książka i Wiedza, 1949.
 112. Mgliste sezony / Jan Kłossowicz. Warszawa : WAiF, 1981.
 113. Zegar słoneczny / Jan Parandowski. Warszawa : Czytelnik, 1954.
 114. Teatr pokolenia / Maria Czanerle. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1964.
 115. Zamek Królewski w Warszawie / Jerzy Lileyko. Warszawa : PWN, 1980.
 116. Różne przypadki świata tego : wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja / [wybór i oprac. Antoniny Jelicz ; wstęp napisał Kazimierz Budzyk ; il. Maja Berezowska]. Warszawa : PIW, 1953.
 117. Panny Szymanowskie i ich losy : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. Warszawa : LSW, 1986.
 118. Pisma krytyczne / Antoni Gustaw Bem. Warszawa : PIW, 1963.
 119. Grzymała-Siedlecki, Adam – Na orbicie Melpomeny. Warszawa 1966
 120. Żeleński, Tadeusz (Boy) – Obrachunki fredrowskie. Warszawa 1953
 121. Słonimski, Antoni – Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1982
 122. Ordyński, Ryszard – Z mojej włóczęgi. Kraków 1956
 123. Pomianowski, Jerzy – Więcej kurażu! Warszawa 1956
 124. Sławińska, Irena – Sceniczny gest poety : zbiór studiów o dramacie. Kraków 1960
 125. Ciecierski, Jan – Mistrzowie i koledzy. Warszawa 1978
 126. Biegański, Wiktor – Remanent życia starego aktora. Warszawa 1969
 127. Sadilek, Vladimir - Ze sveta nasich hor : kniha o letni krase horske prirody. Praha 1948
 128. Kessler, Hermann - Deutsch lernen - leicht gemacht! Wolfenbuttel 1943
 129. Kozak, Małgorzata - Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Warszawa 2013
 130. Sayyid Mujtaba Musavi Lari - Poznać Boga. Iran [b.r.]
 131. Schaff, Adam - Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa 1951
 132. Hearn, Lian - Na posłaniu z trawy. Warszawa 2004. (Opowieści Rodu Otori; księga 2)
 133. Wyspiański, Stanisław - Wesele. Wrocław [i in.] 1984. [do oprawy, we wstępie brak s. XXXIII-LXIV].
 134. Więźniowie X Pawilonu w latach 1834-1925. Katalog stałej ekspozycji Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Warszawa [1975]
 135. Sulmicki, Jan ; Kawałko, Bogdan - Paweł Sulmicki (1909-1980). Zamość 2001
 136. Astrologus. Twój znak Wodnik 21 I - 20 II. Warszawa 1985
 137. Wojciechowski, Henryk - Stocznia Gdańska : fakty i liczby. Gdańsk 1968
 138. Akerman, Jacek - Królowa Krakowskiego Przedmieścia. Poznań 1991
 139. Wiech (Stefan Wiechecki) - Cafe pod Minogą : powieść. Katowice 1947 [do oprawy]
 140. Marchlewski, Jan - Gady wymarłe epok minionych [nadbitka]
 141. Fleszarowa, Regina - Historia ziarnka piasku. Warszawa 1946
 142. Dembowski, J. ; Olekiewicz, M. - Prawidłowość i przypadkowość. Warszawa 1951
 143. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 144. Krzywicka, Irena - Wichura i trzciny. Warszawa 1965 [do oprawy]
 145. Stocklein, Paul - Joseph von Eichendorff. Hamburg 1965. (Rowoflts Monographien; 84)
 146. Chebran, Yves - Uwodzenie. Warszawa 1997
 147. Maziejuk, Henryk - Kto mnie wychowuje. Warszawa 1977
 148. Kreczmar, Jerzy - Stare nieprzestarzałe. Warszawa 1989
 149. Solski, Ludwik - Wspomnienia 1855-1954. Kraków 1961
 150. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. Warszawa 1962 [oraz] Wyd. 2. 1964
 151. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. T. 3. Warszawa 1979
 152. Warnecki, Janusz - Najdłuższy mój monolog. Warszawa 1971
 153. Gordon-Smith, Maria - W labiryncie teatru Arnold Szyfmana : wspomnienia żony. Warszawa 1991
 154. Parandowski, Jan - Kiedy byłem recenzentem. Warszawa 1963
 155. Kluz, Władysław - Dyktator Romuald Traugut. Kraków 1982
 156. Szczypiorski, Andrzej - Z notatnika stanu wojennego. Poznań 1989
 157. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1976
 158. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1961
 159. Tagore, Rabindranath - Dom i świat. Warszawa 1958. (Powieści XX Wieku)
 160. Sandauer, Artur - Matecznik literacki. Kraków 1972
 161. Walden, Jerzy - Cztery i pół. Łódź 1970
 162. Carpentier, Alejo - Eksplozja w katedrze. Kraków 1975. (Proza Iberoamerykańska)
 163. Stala, Marian - Chwile pewności : 20 szkiców o poezji i krytyce. Kraków 1991
 164. Rudnicki, Adolf - Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa 1986
 165. Małkowska, Hanna - Wspomnienia z "Reduty". Warszawa 1960
 166. Kuncewiczowa, Maria - Natura. Warszawa 1976
 167. Papee, Stefan - Leonard Bończa-Stępiński. Warszawa 1966
 168. Miciński, Tadeusz - Poezje. Kraków 1980. (Biblioteka Poezji Młodej Polski)
 169. Życie i sprawy Sotera Rozmiar Rozbickiego [...]. Łódź 1980
 170. Szelburg Zarembina, Ewa - Matka i syn. Warszawa 1974
 171. Bratny, Roman - Twarde ojczyzny : opowiadania. Warszawa 1986
 172. Guillen, Nicolas - Wiersze wybrane. Kraków 1977
 173. Pociecha, Władysław - Królowa Bona (1494-1557) : czasy i ludzie Odrodzenia. T. 3. Poznań 1958
 174. Burkot, Stanisław - Proza powojenna 1945-1980 : analizy i interpretacje. Warszawa 1984
 175. Żera, Karol - Vorago rerum ; Torba śmiechu ; Groch z kapustą ; A każdy pies z innej wsi... Warszawa 1980
 176. Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych. Warszawa 1955
 177. Szypowska, Maria - Konopnicka jakiej nie znamy. Warszawa 1965. (Ludzie Żywi)
 178. Kosidowski, Zenon - Opowieści biblijne. Warszawa 1967
 179. Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1997
 180. Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiay z konferencji (Kraków, 28-30 IX 1998) + Suplement. Kraków 1998
 181. Lofting, Hugh - Podróże doktora Dolittle. Warszawa [i in.] 1946
 182. Laffitte, Jean - Milczące maszty : powieść. Warszawa 1950
 183. Ożóg, Jan Bolesław - Ścigani. Kraków 1956
 184. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 185. Ludwig, Emil - Nil : życiorys rzeki. T. 2. Warszawa 1957
 186. Student handbook : a directory of courses and institutions in higher education for 29 countries which are non-members of the European Union. 3 ed. Bad Honnef 1997
 187. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie : przewodnik. Warszawa 1979
 188. Chmara-Żaczkiewicz, Barbara ; Spóz, Andrzej ; Michałowski, Kornel - Mieczysław Karłowicz 1876-1909 : katalog tematyczny dzieł i bibliografia. Kraków 1986
 189. Gałkowski, Adam - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007) : z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce. Kraków 2007
 190. Komorowski, Bronisław - Rok prezydentury : 6 VIII 2010 - 5 VIII 2011. Warszawa [2011]
 191. Solski, Ludwik - Wspomnienia : 1855-1893 i 1893-1954. Kraków 1955-1956
 192. Szczyt jedności europejskiej. Raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy. Warszawa 2005
 193. Polskie szkoły wyższe : informator dla kandydatów. Łódź 2000
 194. Ogólnopolska dysponenda wydawnictw uczelnianych. Lublin 1994
 195. Patterson, Robert - Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. T. 2: K-R ; T. 3: S-Ż ; T. 4: A-E. Kraków 2011
 196. Young, Charles Edmund - The marriage question in the modern French drama (1850-1911). Madison, Wisc. 1915
 197. Bąk, Wojciech - Zagadnienia i postacie. Łódź-Wrocław 1947
 198. Górnicki, Wiesław - Ballada hotelowa. Kraków 1979
 199. Waldorff, Jerzy - Sekrety Polihymnii. Warszawa 1956
 200. Irzykowski, Karol - Recenzje teatralne : wybór. Warszawa 1965
 201. Konwicki, Tadeusz - Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1976
 202. Andrzejewski, Jerzy - Ład serca. Warszawa 1957
 203. Kowalski, Józef Kazimierz - Cywilny kanonik. Kraków 1954
 204. Sławoj Składkowski, Felicjan - Strzępy meldunków. Warszawa 1988
 205. Warat, Kajetan - Champańska Polka. Vienna [i in.] 2000
 206. Krishnamurti, Jiddu - Szkoła zrozumienia. Wrocław 1992
 207. Herngren, Per - Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa. Kraków 1997
 208. Smektała, Zdzisław - Pic. Wrocław 1988
 209. Lindner, Edilbert - Święci zakonu oo. kapucynów. Gdańsk 1984
 210. Ejsmond, Julian - W puszczy ; Żywoty drzew. Warszawa 1962
 211. Babel, Izaak - Dziennik 1920. Warszawa 1990
 212. Adamski, Jerzy - Salon czyli jak mówić o sobie. Warszawa 1996
 213. Kuncewicz, Piotr - Dęby kapitolińskie. Łódź 1983
 214. Stryjkowski, Julian - Tommaso del Cavaliere. Warszawa 1982
 215. Łopalewski, Tadeusz - Fryderyk. Warszawa 1962
 216. Kubacki, Wacław - Koncert na orkiestrę. Warszawa 1970
 217. Brandwajn, Rachmiel - Twarz i maska : rzecz o "Świętoszku" Moliera. Warszawa 1965
 218. Sabato, Ernesto - O bohaterach i grobach. Warszawa 1966
 219. Moskwa, Jacek - Antoni Marylski i Laski. Kraków 1987
 220. Amrouche, Fadhma Aith Mansour - Dzieje mojego życia. Warszawa 1971
 221. Shaw, Irwin - Lucy Crown. Warszawa 1975
 222. Konczałowski, Andrzej ; Tarkowski, Andrzej - Rublow : nowela filmowa. Kraków 1976
 223. Szczepański, Jan Józef - Trzy czerwone róże. Kraków 1982
 224. Tendulkar, Vijay - Sakharam Binder. Delhi 1973
 225. Clifford, Francis - Księżyc w dżungli. Warszawa 1970
 226. Garczyński, Stefan - Razem, ale jak? Warszawa 1973
 227. Sempoliński, Ludwik - Wielcy artyści małych scen. Warszawa 1977
 228. Iwaszkiewicz, Jarosław - Podróże do Polski. Warszawa 1977
 229. Miedwiediew, Roj A. - Ludzie Stalina. Warszawa 1989
 230. Broszkiewicz, Jerzy - Pięć komedii różnych. Kraków 1967
 231. Srokowski, Stanisław - Drzwi : utwory dramatyczne. Wrocław [i in.] 1979
 232. Kwiatkowski, Aleksander - Film skandynawski : fakty, dzieła, twórcy. Warszawa 1986
 233. Role Ludwika Solskiego : zestawienia. Oprac. Jerzy Got. Wrocław 1955
 234. Czanerle, Maria - Teatr pokolenia. Łódź 1964
 235. Bronisław Dąbrowski i jego teatr w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 236. Szaniawski, Jerzy - Most i Dwa teatry. Kraków 1947
 237. Grzymała-Siedlecki, Adam - Świat aktorski moich czasów. Warszawa 1973
 238. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. T. 1: (1859-1880). Warszawa 1965
 239. Jewgienij Wachtangow - co zostaje po artyście teatru? Wstęp, kronika, red. Katarzyna Osińska. Wrocław 2008
 240. Słonimski, Antoni - Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1959
 241. Teatr, film, telewizja : materiały pomocnicze [...]. Wybrał i oprac. Tadeusz Fredro. Warszawa 1972
 242. Filler, Witold - Teatr jaki jest. Kraków 1967
 243. Gorki, Maksym - Wassa Żelaznowa. Warszawa 1951
 244. Gorki, Maksym - Jegor Bułyczow i inni : sceny dramatyczne. Warszawa 1951
 245. Morstin, Ludwik Hieronim - Dramaty wybrane. T. 2. Kraków 1987
 246. Szaniawski, Jerzy - W pobliżu teatru. Kraków 1969
 247. Wyspiański, Stanisław - Wesele : dramat w trzech aktach. Warszawa 1953

 

STYCZEŃ-LUTY 2018

 1.  Lectures choisies : wybór tekstów dla lektoratów języka francuskiego. Poznań 1954 [skrypt]
 2. Jezyk angielski : wybór tekstów (ze słownikiem). Kraków 1951 [skrypt]
 3. O idioma portugues : manual, textos e exercicios, gramatica, antologia das literaturas portuguesa e brasileira, dicionario polono-portugues e portugues-polaco [...]. Poznań 1968 [skrypt]
 4. Hochuł-Respektowa, Zofia - Moderner Deutschunterricht fur Anfanger. Ester Teil. Wrocław 1968 [skrypt]
 5. Mikulski, Zdzisław - Język angielski dla lektoratów. Wyd. 7. Łódź-Warszawa 1965 [skrypt]
 6. Kowalski, Edward ; Michalska, Maria - Try to speak English. Wyd. 2. Warszawa-Kraków 1966 [skrypt]
 7. Kaden, Stefan - Dialogues de tous les jours. Warszawa 1966 [skrypt]
 8. Marcinowska, Janina - Język rosyjski : podręcznik do praktycznego opanowania języka. Cz. 1, z. 1-2. Warszawa 1966-1967 [skrypt]
 9. Brzozoń, Jerzy ; Drohomirecki, Jerzy ; Rusowicz, Mieczysław - Uczebnik russkovo jazyka. Cz. 1-2. Warszawa 1963-1966 [skrypt]
 10. Teoria państwa i prawa. Cz. 1: Zagadnienia teorii państwa. Oprac. zbior. pod red. Janusza Romula. Poznań 1971
 11. Brahmer, Mieczysław - Teatr średniowieczny krajów zachodniej Europy. Wyd. 2. Warszawa-Łódź 1954
 12. Wprowadzenie do nauki o teatrze (materiały). T. 1: Dramat - teatr. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1974
 13. Wybór tekstów filozoficznych / pod red. Karola Toeplitza. Gdańsk 1978 [skrypt]
 14. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki : 1945-1995. Kraków 1995
 15. Wysiński, Kazimierz Andrzej - Związek Artystów Scen Polskich 1918-1950 : zarys monograficzny. Wrocław 1979
 16. 200 lat Teatru Narodowego : 1765-1965. Cz. 1: Lata 1765-1924. Warszawa 1965
 17. Leszczyński, Jerzy - Z pamiętnika aktora. Warszawa 1958
 18. Szletyński, Henryk - Stefana Jaracza wzloty i zabłądzenia. Kraków-Wrocław 1984
 19. Wysińska, Elżbieta - Premiery i wydarzenia. Warszawa 1977
 20. Podstawy nauk politycznych / pod red. S. Laskowskiego. Kraków 1975 [skrypt]
 21. Hulewicz, Jan - Obóz piłsudczykowski wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadb.: Studia Hist. R. 15: 1972 z. 3
 22. Hulewicz, Jan - Historia wychowania i oświaty. Nadb.: PAU 1872-1952. Nauki humanist. i społ.
 23. Hulewicz, Jan - Wydawnictwa śląskie PAU. Nadb.: PAU 1872-1952. Nauki humanist. i społ.
 24. Pacholski, Maksymilian - Koncepcje Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju. Nadb.: Florian Znaniecki i jego rola w socjologii. Poznań 1975
 25. Universitas rediviva : w 30 rocznicę pierwszej powojennej inauguracji Uniw. Jagiel. 19 III 1945. Kraków 1975
 26. Wałęsa, Lech - Droga nadziei. Kraków 1989
 27. Terry, Ellen - Historia mojego życia. Warszawa 1989
 28. Raszewski, Zbigniew - [Wojciech] Bogusławski. T. 1-2. Warszawa 1972
 29. Korzeniewski, Bohdan - Spory o teatr : recenzje z lat 1935-1939. Warszawa 1966
 30. Ośrodek kultury mowy przy ZG ZASP. Z. 1-7. Warszawa 1988-1989 (2 egz.)
 31. Społeczeństwo i sztuka : antologia tekstów. Warszawa 1976 (7 egz.)
 32. Dobrowolski, Władysław Józef – Zarys historii teatru rosyjskiego (do rewolucji październikowej). Kraków 1951 (6 egz.)
 33. Sztuka polska czasów średniowiecznych : praca zbiorowa / pod red. Gwidona Chmurzyńskiego. Warszawa 1953
 34. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Warszawa 1963 (3 egz.)
 35. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Wyd. 2. Warszawa 1970 (3 egz.)
 36. Michałowska, Danuta – Podstawy polskiej wymowy scenicznej : skrypt przeznaczony dla studentów wyższych szkół teatralnych. Kraków 1975 (2 egz.)
 37. Urbańczyk, Stanisław – Zarys dialektologii polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1972
 38. Cegieła, Anna – Słowniczek gwary teatralnej : zeszyt próbny słownika teatralnego. Wrocław 1980 (2 egz.)
 39. Siatkowski, Zbigniew – Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza. Nadb.: Pamiętnik Literacki 1958 z. 3 (2 egz.)
 40. Markiewicz, Stanisław – Kryzys współczesnego katolicyzmu : pytania i odpowiedzi. Warszawa 1970
 41. Skwarczyńska, Stefania – Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nieboskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959
 42. Wędrzyński, Andrzej – Pamięć teatru. Stalinogród 1956
 43. O dobro teatru polskiego : materiały z Ogólnopolskiej Narady Teatralnej, Warszawa 2-3 III [19]81. Warszawa 1981
 44. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciopięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 45. Lwowa, Wiera ; Szichmatow, Leonid - Pierwsze etiudy : ćwiczenia sceniczne. Kraków 1988 (2 egz.)
 46. Metafora i rzeczywistość : wystawa z okazji 70-cio lecia ASP w Gdańsku. Gdańsk 2015
 47. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków 1996
 48. Plus Camerimage : International Film Festival of the Art of Cinematography. 20th edition. Bydgoszcz, 24.11-1.12.2012. Toruń 2012
 49. Rast, Pius ; Sadzik, Józef - Wincenty Pallotti. Paris 1985
 50. Assbury, Edward ; Bruszewski, Tadeusz ; Czarnecka, Jadwiga - Praca biblioteki fachowej. Warszawa 1973
 51. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet - Kraków : informator. Kraków 1995
 52. Breinholst, Willy - Jak cało i zdrowo przyszedłem na świat. Wyd. 3. Warszawa 1989

 

MARZEC  2018

 1. Koziełek, Gerard ; Urbanowicz, Mieczysław – Das deutsche Drama bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Warszawa-Wrocław 1967
 2. Amicis, Edmund de – Serce : opowiadania miesięczne. Warszawa 1972
 3. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 4: Literatura w kraju po r. 1830. Warszawa 1929
 4. Kallenbach, Józef – Adam Mickiewicz. T. 2. Lwów 1926
 5. Czachowski, Kazimierz – Między romantyzmem a realizmem. Warszawa 1967
 6. Kubacki, Wacław – Poezja i proza : studia historycznoliterackie 1934-1964. Kraków 1966
 7. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa 1966
 8. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert przy współpr. Ewy Heise. Warszawa 1965 (Biblioteka "Polonistyki")
 9. Siwicka, Dorota – Romantyzm 1822-1863. Warszawa 1995
 10. Żuławski, Juliusz – Byron nieupozowany. Warszawa 1964
 11. Urfe, Honore d’ – Astrea. Warszawa 1978
 12. Bidwell, George – Łabędź z Avonu. Warszawa 1966
 13. Kuśniewicz, Andrzej – Trzecie królestwo. Warszawa 1975
 14. Szczepański, Jan Józef – Polska jesień. Kraków 1983
 15. France, Anatol – Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką. Warszawa-Kraków 1931
 16. France, Anatol – Zbrodnia Sylwestra Bonnard. Warszawa-Kraków 1931
 17. France, Anatol – W cieniu wiązów. Warszawa-Kraków 1931
 18. France, Anatol – Bogowie łakną krwi. Warszawa-Kraków 1931
 19. Warszawa twoje miasto : antologia. Warszawa 1951
 20. Rozwadowski, Jan – Ogólne zasady głosowni. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego)
 21. Ingot, Mieczysław – „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Warszawa 1986
 22. Seminaria Lucieńskie 2006-2009 : referaty wprowadzające do debat [...]. Warszawa 2016
 23. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 1: Liryki i inne wiersze. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 24. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 2: Poematy. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 25. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 3: Poematy. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 26. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 6: Dramaty (Balladyna ; Mazepa ; Lilla Weneda). Wrocław 1949
 27. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 8: Dramaty (Ksiądz Marek ; Sen srebrny Salomei ; Książę Niezłomny). Wrocław 1949
 28. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław 1963
 29. Dunn, Carola – Tajemnica ogrodu zimowego. Warszawa 2013
 30. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977
 31. Saint-Exupery, Antonie de – Mały Książę. Warszawa 1958
 32. Chaucer, Geoffrey – Opowieść rycerza. Kraków 1988
 33. Marlowe, Christopher – Masakra w Paryżu i śmierć księcia Gwizjusza. Kraków 1975
 34. Marlowe, Christopher – Edward II. Kraków 1983
 35. Zapolska, Gabriela – Moralność pani Dulskiej. Warszawa 1957
 36. Shakespeare, William – Ryszard Trzeci : tragedia królewska… Warszawa 1971
 37. Kitowicz, Jędrzej – Opis obyczajów za panowania Augusta III. Wyd. 3 przejrz. Wrocław [i in.] 1970. (Biblioteka Narodowa)
 38. Marlowe, Christopher - Edward II : burzliwe panowanie i żałosna śmierć króla Anglii... Warszawa 1965
 39. Shakespeare, William - Poskromienie złośnicy. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1969
 40. Shakespeare, William - Król Henryk Ósmy. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1973
 41. Shakespeare, William - Wiele hałasu o nic. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1972
 42. Shakespeare, William - Stracone zachody miłości. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1976
 43. Shakespeare, William - Król Henryk Piąty. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1978
 44. Shakespeare, William - Koriolan. Przeł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1979
 45. Shakespeare, William - Poskromienie złośnicy. Przeł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1972
 46. Molier - Świętoszek : komedia w 5 aktach. Wrocław [i in.] 1972. (Biblioteka Narodowa)
 47. Rittner, Tadeusz - Dramaty. T. 1. Warszawa 1966

 

KWIECIEŃ-MAJ 2018

 1. Chamfort – Charaktery i anegdoty. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1949
 2. Corneille, Piotr – Cyd. Przeł. Andrzej Morsztyn. Kraków 1949
 3. Starzewski, Rudolf – Wesele Wyspiańskiego. Kraków 2001
 4. Wolter – Powiastki filozoficzne. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1985
 5. Homer – Odyseja. Przekł. Jana Parandowskiego. Warszawa 1956
 6. Arystoteles – Zachęta do filozofii. Warszawa 1988
 7. Jan Duns Szkot – Traktat o Pierwszej Zasadzie. Warszawa 1988
 8. Rutkowska, Wanda – When, where and how? Warszawa 1963
 9. Goethe, Johann Wolfgang – Faust. Cz. 1 i 2. Warszawa 1977
 10. Koprowski, Jan – Potomkowie Tespisa. Poznań 1966
 11. Orzechowski, Emil – Stary Teatr w Krakowie (1945-1985). Wrocław [i in.] 1987
 12. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków [1921]
 13. Szekspir, William – Otello : tragedia w 5 aktach. Kraków 1927
 14. Liryka starożytnej Grecji / oprac. Jerzy Danielewicz. Wrocław [i in.] 1984
 15. Guilleragues, Gabriel-Joseph de Lavergne de – Listy portugalskie. Warszawa 1980
 16. Norwid, Cyprian – Vade-mecum. Warszawa 1962
 17. Arnim, Ludwig Achim von ; Brentano, Clemens – Cudowny róg chłopca : wybór. Warszawa 1982
 18. Webster, John – Biała diablica ; Księżna d’Amalfi. Wrocław [i in.] 1968
 19. Książki o Małopolsce : bibliografia 2004 / pod red. Artura Paszko. Kraków 2006
 20. Małopolska 2010-2014 : podsumowanie kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego. [Kraków 2014]
 21. Oblicza piękna : sympozja 3. Kraków 2008 [cop. 2009]
 22. Władysław Krzemiński (1907-1966). Kraków 1991
 23. Jan Paweł II - Tryptyk rzymski : medytacje. Kraków 2003
 24. Chaucer, Geoffrey - Troilus i Criseyda. Kraków 1978
 25. Słowacki, Juliusz - Wiersze i poematy. Warszawa 1988
 26. Shakespeare, William - Życie i śmierć króla Jana. Warszawa 1975
 27. Shakespeare, William - Romeo i Julia. Warszawa 1975
 28. Angielska komedia Restauracji. Wrocław [i in.] 1962. (Biblioteka Narodowa)
 29. Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. Wrocław 1955. (Biblioteka Narodowa)
 30. Mistrik, Milos - Milka Zimkowa : aktorka słowacka. Wrocław 2011 [2 egz.]
 31. Garcia Lorca, Federico - Teatro breve : groteski teatralne. Kraków 1966
 32. Miodońska-Brookes, Ewa - Wawel - "Akropolis" : studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1980
 33. Wspomnienia aktorów (1800-1925). T. 2. Warszawa 1963
 34. Iwaszkiewicz, Jarosław - Lato w Nohant : komedia w 3 aktach. Warszawa 1949

 

CZERWIEC-LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

 1. Staff, Leopold - Kto jest ten dziwny nieznajomy : wybór poezji. Warszawa 1964
 2. Schulz, Bruno - Listy, fragmenty : wspomnienia o pisarzu. Kraków-Wrocław 1984
 3. Semiotyka kultury. Warszawa 1977
 4. Lorenz, Konrad - Regres człowieczeństwa. Warszawa 1986
 5. Heisenberg, Werner - Część i całość : rozmowy o fizyce atomu. Warszawa 1987
 6. Weizsacker, Carl Friedrich von - Jedność przyrody. Warszawa 1978
 7. Mazur, Marian - Cybernetyka i charakter. Warszawa 1976
 8. Bense, Max - Świat przez pryzmat znaku. Warszawa 1980
 9. Hall, Edward T. - Bezgłośny język. Warszawa 1987
 10. Czerwiński, Marcin - Samotność sztuki. Warszawa 1978
 11. May, Rollo - Miłość i wola. Warszawa 1978
 12. Calder, Ritchie - Człowiek i Kosmos. Warszawa 1979
 13. Lorenz, Konrad - Odwrotna strona zwierciadła : próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Warszawa 1977
 14. Skinner, Burrhus F. - Poza wolnością i godnością. Warszawa 1978
 15. Morin, Edgar - Kino i wyobraźnia. Warszawa 1975
 16. Bronowski, Jacob - Źródła wiedzy i wyobraźni. Warszawa 1984
 17. Pawluczuk, Włodzimierz - Żywioł i forma : wstęp do badań emirycznych nad kulturą współczesną. Warszawa 1978
 18. Miller, Jonathan - Spór z McLuhanem. Warszawa 1974
 19. Krasiński, Zygmunt - Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965
 20. Góry Świętokrzyskie / praca zbiorowa pod ogólną red. Wandy Filipowicz. Warszawa 1953
 21. W obronie muzeum kolekcji im. Jana Pawła II : poznaj prawdę. Warszawa 1993
 22. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1: Catalogue ; 2: History and present. Kraków 1995
 23. Habela, Jerzy ; Kurzowa, Zofia - Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku. Kraków 1989
 24. Zaręba, Janusz - Reforma w testamencie : rzecz o Oskarze Langem. Warszawa 1985
 25. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu : oferta edukacyjna. Oświęcim [po 1991]
 26. Paderewski, Ignacy Jan - Pamiętniki. Wyd. 2. Kraków 1967
 27. Kracik, Jan ; Rożek, Michał - Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie : o marginesie społecznym XVI-XVIII w. Kraków 1986
 28. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979. (Współczesna Krytyka Polska)
 29. Teatr Konrada Swinarskiego : rekonesans / pod red. Eleonory Udalskiej. Katowice 1978
 30. Grodzicki, August - W teatrze życia : wspomnienia z lat 1920-1980. Warszawa 1984
 31. Klucz do natychmiastowego oświecenia : wykłady. T. 1 w jęz. pol. Warszawa [b.r.]

 

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018

 1. Osęka, Andrzej ; Skrodzki, Wojciech – Współczesna rzeźba polska. Warszawa 1977
 2. Historia teatru w Polsce : bibliografia prac o polskim teatrze ogłoszonych drukiem w latach 1945-1959. Warszawa 1960
 3. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa 1996
 4. Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1993. (Vademecum Polonisty)
 5. Shakespeare, William – Tragiczna historia Hamleta księcia Danii. Kraków 1978
 6. Wóycicki, Alfred – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : 1893-1939. Kraków 1962
 7. Fitzsimons, Raymund – Edmund Kean : ogień z nieba. Warszawa 1981. (Artyści)
 8. Grzymała-Siedlecki, Adam – Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy. Kraków 1971
 9. Wspomnienia o Kazimierzu Rudzkim. Warszawa 1981
 10. Kudliński, Tadeusz – Dawne i nowe przypadki „teatrała”. Kraków 1975
 11. Greń, Zygmunt – Taki nam się snuje dramat : szkice z teatru 1971-1976. Kraków 1978
 12. Csato, Edward – Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 13. Szletyński, Henryk – Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce. Kraków 1981
 14. Żurowski, Andrzej – Ludzie w reflektorach. Warszawa 1982
 15. Anonim – Arden z Feversham. Kraków 1977
 16. Jonson, Ben – Alchemik. Kraków 1982
 17. Jonson, Ben – Volpone albo lis. Kraków 1982
 18. Marlowe, Christopher – Tamerlan Wielki. Kraków 1977
 19. Beaumont i Fletcher – Tragedia dziewicy. Kraków 1977
 20. Shakespeare, William – Burza. Kraków 1980
 21. Shakespeare, William – Najwyborniejsza opowieść o kupcu weneckim. Kraków 1979
 22. Shakespeare, William – Żywot i śmierć Juliusza Cezara. Kraków 1980
 23. Shakespeare, William – Wszystko dobre co się dobrze kończy. Kraków 1979
 24. Shakespeare, William – Dwaj szlachcice z Werony. Kraków 1979
 25. Shakespeare, William – Zimowa opowieść. Kraków 1981
 26. Shakespeare, William – Tragedia Macbetha. Kraków 1980
 27. Shakespeare, William – Wiernie spisane dzieje żywota i śmierci króla Leara i jego trzech córek. Kraków 1979
 28. Obrońcy chłopów w literaturze staropolskiej. Kraków 1948
 29. Zarys dziejów teatru krakowskiego. Kraków 1977
 30. Weiss, Tomasz – Legenda i prawda Zielonego Balonika. Kraków 1987
 31. Eustachiewicz, Lesław – Dramaturgia polska w latach 1945-77. Warszawa 1979
 32. Corneille, Pierre – Cyd : tragikomedia. Warszawa 1958
 33. Karpiński, Maciej – Wojciech Pszoniak. Warszawa 1976
 34. Robie-Grillet, Alain – Dżin : czerwona wyrwa w bruku ulicznym. Kraków 1984
 35. Dąbrowska, Maria – Pielgrzymka do Warszawy ; Najdalsza droga ; Nocne spotkanie ; Tu zaszła zmiana. Warszawa 1975
 36. Kijowski, Andrzej – Maria Dąbrowska. Warszawa 1964
 37. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega ; 385)
 38. Zabłocki, Franciszek – Fircyk w zalotach. Wrocław 1961. (Biblioteka Narodowa)
 39. Swinarski, Konrad – Wierność wobec zmienności. Warszawa 1988
 40. Polska krytyka literacka (1800-1918) : materiały. T. 2 i 4. Warszawa 1959
 41. Calderon de la Barca, Pedro – Alkad z Zalamei. Warszawa 1954
 42. Kasarełło, Lidia – Tian Han : u źródeł nowego teatru chińskiego. Warszawa 1995
 43. Pruszyński, Ksawery – Opowieści. Warszawa 1955
 44. Remarque, Erich Maria – Na Zachodzie bez zmian. Poznań 2004
 45. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Literatura Młodej Polski. Warszawa 1997
 46. Janicka, Krystyna – Światopogląd surrealizmu. Warszawa 1985
 47. Shakespeare, William – Dzieła dramatyczne w dwunastu tomach. T. 4. Warszawa [1912]
 48. Tłokiński, Waldemar – Mowa : przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów. Warszawa 1982
 49. Mikulski, Antoni J. ; Reiter, Marian – Wypisy polskie dla seminariów nauczycielskich. Cz. 1. Wyd. 2. Lwów [i in.] [19-]
 50. Wieczorkiewicz, Bronisław – Mały słowniczek ortograficzny. Wyd. 10. Warszawa 1950
 51. Doroszewski, Witold – Kryteria poprawności językowej. Warszawa 1950
 52. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Kraków 2000
 53. Artyści o sztuce : od van Gogha do Picassa. Warszawa 1977
 54. Sikora, Adam – Spotkania z filozofią. Wyd. 3. Warszawa 1970
 55. Bystrzycki, Przemysław – Włoskie kartki. Kraków 1977
 56. Laskowicki, Stanisław – Szpada, bagnet, lancet : moje wspomnienia. Wrocław 1970
 57. Sartre, Jean Paul – Dramaty : Muchy ; Przy drzwiach zamkniętych ; Ladacznica z zasadami ; Niekrasow. Warszawa 1956
 58. Nitsch, Kazimierz – O języku polskim : obszar, narzecza, pokrewieństwo, dzieje, opracowania. Wyd. 2, rozsz. Kraków [i in.] 1921
 59. Armonaite, Liucija - Birute Mar [Marcinkeviciute]. Bez maski. Wrocław 2011. (Czarna Książeczka z Hamletem; 7)
 60. Jaworski, Marian - Metafizyka. Kraków 1988
 61. Jurkowski, Henryk - Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek. Wrocław 1991 [2 egz.]
 62. Wczoraj, dziś i jutro Związku Artystów Scen Polskich : sesja naukowa z okazji 90-lecia ZASP. Kraków 2009 [2 egz.]
 63. Leningrad : its monuments and architectural complexes. Leningrad 1977
 64. Tatry w poezji i sztuce polskiej. Kraków 1975
 65. Windakiewicz, Stanisław – Teatr kollegjów jezuickich w dawnej Polsce. Kraków 1922
 66. Krzyżanowski, Julian – Historia literatury polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1974
 67. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1: Dramat – teatr ; T. 2: O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976
 68. Taborski, Roman – Apollo Korzeniowski : ostatni dramatopisarz romantyczny. Wrocław 1957. (Studia Historycznoliterackie; t. 9)
 69. Wóycicki, Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Warszawa 1960
 70. Bronisław Dąbrowski i jego teatr : w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 71. Białota, Marek – Dramaty Żeromskiego w Reducie : z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. Wrocław 1989
 72. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 2. Wyd. 3. Warszawa 1928
 73. Pigoń, Stanisław – Studia literackie. Kraków 1951
 74. Copeau, Jacques – Naga scena. Warszawa 1972. (Teorie Współczesnego Teatru)
 75. Miłosz, Czesław – Zniewolony umysł. Kraków [b.r.]
 76. O Zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 77. Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga. Wyd. 4 zm. Wrocław 1987
 78. Chwin, Stefan – Literatura i zdrada : od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy. Kraków 1993
 79. Edmund Wierciński 1899-1955 : wystawa w Państwowym Teatrze Polskim. Warszawa 1956
 80. Teatr Regionalny : Towarzystwo Kultury Teatralnej, Kraków (lata 1968-1978). Kraków 1978
 81. Niesiobędzki, Jerzy – Rozmowy istotne. Gdańsk 1983
 82. Sinko, Grzegorz – Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość czy złudzenie. Wrocław 1977
 83. Jasienica, Paweł – Polska anarchia. Kraków 1988
 84. Jeleński, Konstanty A[leksander] – Szkice. Kraków 1990
 85. Parandowski, Jan – Petrarka. Warszawa 1957
 86. Kydryński, Juliusz – Uwaga, gong!... : opowieść-pamiętnik o teatrach krakowskich 1937-1948. Kraków 1962
 87. Roa Bastos, Augusto – Kurupi i inne opowiadania. Kraków 1984
 88. Natanson, Wojciech – Godzina teatru. Warszawa 1962
 89. Dąbrowa Tarnowska : miasto i powiat. Bibliografia (wybór). Kraków 2004
 90. Europejskie modele polityki kulturalnej. Kraków 2005
 91. Książki o Krakowie : wybór publikacji z lat 1945-1969. [Oprac.] T. Bieńkowska, Z. Vogel. Kraków 1971
 92. Borchardt, Klaus-Dieter - ABC prawa wspólnotowego. [Warszawa] 2004
 93. Informator Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Rok akad. 2001/2002. Kraków 2001
 94. Drzyzga, Bernard - KEDYW Okręgu AK Łódź i 60 Pułk AK : wspomnienia [...]. London 1988
 95. Oferta wydawnicza. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Kraków [2010]
 96. Informator. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Kraków [2000]
 97. Niewiadowski, Andrzej - Polska fantastyka naukowa : przewodnik 1945-1985. Warszawa 1987
 98. Bibliografia publikacji Wydawnictwa Literackiego [19]53-72. Kraków 1973
 99. Pociej, Bohdan - Klawesyniści francuscy. Kraków 1969
 100. Ptaki pokojowe. Warszawa 1974
 101. Sedlak, Włodzimierz - Postępy fizyki życia. Warszawa 1984
 102. Kozłowski, Władysław - O dowodach istnienia Boga. Warszawa 1963
 103. Górny Karabach : wydarzenia, fakty, liczby. Warszawa 2006
 104. The series of "The true facts about Garabagh" / Heydar Aliyev Foundation. Baku 2005
 105. Azerbaijan : information digest 2007. Baku [2006]
 106. Jakubowski, J. L. - Aktualne zagadnienia techniki wysokich napięć. Warszawa 1939
 107. Pamiętamy... : geografia polska w latach II wojny światowej. Kraków 2010
 108. Kalejdoskop szkolnych zdarzeń 1989-2009. Księga pamiątkowa w XX rocznicę powstania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i X rocznicę Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta. Kraków 2009
 109. Niciński, Kazimierz ; Sałaciński, Krzysztof - Misja w ruinach Babilonu : fakty i dokumenty. Warszawa 2007
 110. GMO w świetle najnowszych badań / pod red. Katarzyny Niemirowicz-Szczytt. Warszawa 2012
 111. Szypowscy, Maria i Andrzej - Szklane tarcze. Warszawa 1990
 112. Raport : teatry miasta Krakowa : doświadczenie – przyszłość. Kraków 2008
 113. Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego. Wrocław 1953
 114. Lukian z Samosaty – Dialogi wybrane. Wrocław-Warszawa 1949
 115. Teoria badań literackich w Polsce : wypisy. T. 1. Kraków 1960
 116. Stanisław Wyspiański / materiały dobrał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. Warszawa 1967
 117. Prus, Bolesław – Faraon : powieść. Warszawa 1949
 118. Rousseau, Jean Jacques – Wyznania. Kraków 2003
 119. Kisielewski, Stefan – Widziane z góry. Warszawa 1989
 120. Bocheński, Aleksander – Rzecz o psychice narodu polskiego. Warszawa 1986
 121. Zamiatin, Eugeniusz – My. Warszawa 1989
 122. Rudnicki, Adolf – Sercem dnia jest wieczór. Warszawa 1988
 123. Morstin, Ludwik Hieronim – Trylogia antyczna. Kraków 1956
 124. Vallentin, Antonina – Picasso. Warszawa 1959
 125. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Sekrety filmu. Warszawa 1967
 126. Szkłowski, Wiktor – Eisenstein. Warszawa 1980
 127. Kwiatkowski, Jerzy – Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975
 128. Rolland, Romain – Dziennik z lat wojny 1914-1919 : fragmenty. Warszawa 1965
 129. Terlecki, Władysław – Rośnie las. Warszawa 1981
 130. Terlecki, Tymon – Rzeczy teatralne. Warszawa 1984
 131. Berger, John – G. Warszawa 1987
 132. Limanowski, Mieczysław ; Osterwa, Juliusz – Listy. Warszawa 1987
 133. Ethos sztuki : materiały z Ogólnopolskiej Sesji Estetycznej. Warszawa-Kraków 1985
 134. Gosvami, Satsvarupa dasa – Czym są Wedy? : zarys myśli staroindyjskiej. Wrocław 1986
 135. Kański, Józef – Mistrzowie sceny operowej. Kraków 1974

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018

 1. Literatura francuska. T. 1. Warszawa 1974
 2. Literatura polska 1918-1975. T. 1: 1918-1932. Warszawa 1975
 3. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. T. 1: Literatura polska w okresie międzywojennym. Kraków 1979
 4. Samson, George – Historia literatury angielskiej w zarysie. Warszawa 1967
 5. Klimowicz, Mieczysław – Oświecenie. Warszawa 1972. (Historia Literatury Polskiej)
 6. Potocki, Jan – Rękopis znaleziony w Saragossie. T. 1-3. Warszawa 1950
 7. Rabelais, [Francois] – Gargantua i Pantagruel. T. 1-4. Warszawa 1949
 8. Dłuska, Maria – Studia i rozprawy. T. 1-3. Kraków 1970-1972
 9. Welles, Rene – Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa 1979
 10. Wyrozumski, Jerzy – Historia Polski do roku 1505. Warszawa 1983
 11. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1505-1764. Warszawa 1983
 12. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1764-1864. Warszawa 1983
 13. Cytowska, M. ; Szelest, H. – Literatura grecka i rzymska w zarysie. Warszawa 1981
 14. Irzykowski, Karol – Słoń wśród porcelany ; Lżejszy kaliber. Kraków 1976
 15. Wańkowicz, Melchior - Karafka La Fontaine'a. T. 2. Kraków 1981
 16. Bocheński, Aleksander - Parę refleksji o Polsce i świecie : wybór pism. Warszawa 1984
 17. Krakowscy artyści – Klinice Kardiochirurgii 1997 r. Kraków 2007
 18. Grzegorz Stec : malarstwo. New York 2008
 19. Kraków : światowe dziedzictwo kultury. Kraków 1992
 20. Historia w sztuce. Kraków 2011
 21. Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów. Wrocław [i in.] 1978. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej; t. 51)
 22. Libiszowska, Zofia – Tomasz Jefferson. Wrocław [i in.] 1984
 23. Jonasz Stern : obrazy z lat 1964-1988 : katalog wystawy. Kraków 1988
 24. Kryszak, Janusz – Katastrofizm ocalający : z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Wyd. 2 rozsz. Bydgoszcz 1985
 25. Udalska, Eleonora – Jan Lorentowicz : zoil nieubłagany. Łódź 1986
 26. Łojek, Mieczysław – Biografie pisarzy w nauczaniu literatury. Warszawa 1985
 27. Korzeniowski, Bohdan – Sława i infamia. Rozmawia Małgorzata Szejnert. Kraków 1992
 28. Kolankiewicz, Leszek – Święty Artaud. Warszawa 1988
 29. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław [i in.] 1991
 30. Krakowski katalog aktorów / ZASP. Kraków 1997
 31. Książki o Krakowie i województwie małopolskim wydane w 2001 roku (wybór). Kraków 2002
 32. Brzoskwinia, Waldemar ; Wielgus, Krzysztof - Spojrzenie na twierdzę Kraków. Kraków 1991
 33. Ficowski, Jerzy - Cyganie na polskich drogach. Wyd. 3, popr. i rozsz. Kraków-Wrocław 1986
 34. Mrozińska, Stanisława - Teatr wśród ruin Warszawy : wspomnienia i dokumenty z lat 1944-1945. Warszawa 1989
 35. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 36. Łomnicki, Tadeusz - Spotkania teatralne. Warszawa 1984
 37. Puzyna, Konstanty - Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 38. Macierakowski, Jerzy ; Natanson, Wojciech - Aleksander Zelwerowicz. Warszawa 1957
 39. Wańkowicz, Melchior - Reportaże zagraniczne. Kraków 1981
 40. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979
 41. Szczublewski, Józef – Żywot Osterwy. Warszawa 1973
 42. Zahorski, Andrzej – Spór o Stanisława Augusta. Warszawa 1990
 43. Taborski, Bolesław – Nowy teatr elżbietański. Kraków 1967
 44. 60 lat pracy twórczej Henryka Ryszarda Zarewicza-Żuchowskiego. B.m., po 2002
 45. Miłosz : portret złożony. Wystawa [...], 11-27 maja 2011. Kraków 2011
 46. Barteczko, Ewa ; Jarzyńska, Joanna - Polskie wydawnictwa informacyjne 1945-1981. Warszawa 1985
 47. Wykłady inaugurujące rok akademicki 2016/2017. Warszawa 2017
 48. Mówimy poprawnie : wybór artykułów z dziedziny kultury języka / pod red. Michała Jaworskiego. Kielce 1979
 49. Kowalska, Zofia - Krzyżacy w innym świetle : od średniowiecza do czasów współczesnych. Tarnów 1997
 50. Katalog bibliograficzny 1946-1974 : w 500-lecie książki polskiej na Śląsku. Wrocław 1975
 51. Fibiger, Judyta - Swego nie znacie... czyli Polska oczami obcokrajowców. Warszawa 2010
 52. Gdyby kamienie mogły mówić : polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej, 30.05.-06.06.2003. Oświęcim [2003]
 53. Teatr krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego 1843-1845 : repertuar, recenzje, dokumenty / oprac. Jerzy Got. Wrocław [i in.] 1967
 54. Masłowski, Michał – Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-boskiej komedii” do II wojny światowej. Wrocław [i in.] 1978
 55. Kydryński, Lucjan – Opera na cały rok : kalendarium. [1]: styczeń-czerwiec ; [2]: lipiec-grudzień. Kraków 1989
 56. 200 lat sceny narodowej 1765-1965 : ogólnopolski repertuar teatrów w dniach 19 i 20 XI 1965. [Warszawa 1965]
 57. Teatr Narodowy w Warszawie : 50 premier. Warszawa 1962
 58. Teatr Polski Wrocław 1945-1965. Wrocław 1965
 59. Michalik, Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : Teatr Miejski. Kraków-Wrocław 1985
 60. Danowicz, Bogdan – Był cyrk olimpijski… Warszawa 1984
 61. Krasowski, Jerzy – Sprawa teatru : (próby dramatyczne, wypowiedzi o teatrze, felietony). Kraków 1977
 62. Rudnicki, Adolf – Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa 1986
 63. Szczublewski, Józef – Wielki i smutny teatr warszawski (1868-1880). Warszawa 1963
 64. Zawistowski, Władysław – Teatr warszawski między wojnami : (wybór recenzji). Warszawa 1971
 65. Homer – Iliada. W przekł. F. K. Dmochowskiego. Wrocław [i in.] 1966
 66. Norwid, Cyprian – Vade-mecum. Oprac. Józef Fert. Wrocław [i in.] 1990
 67. Chrzanowski, Maciej – Andrzej Bursa : czas, twórczość, mit. Kraków 1986
 68. Mitos 21 : antologia. T. 1-2. Kraków 2012

STYCZEŃ-LUTY  2019

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Kraków 2007
 2. Kołodziejowa, Bolesława ; Stadnicki, Zbigniew M. - Zakłady porcelany Ćmielów. Zdj. Janusz Podlecki. Kraków 1986
 3. Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. T. 1: A-C. Kraków 2009
 4. Zaręba, Alfred - Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego. Wrocław 1954. (Prace Językoznawcze; 3)
 5. Bąk, Celina ; Sitko, Halina ; Waszkiewicz, Jerzy - Dawny szpital scholarów w Krakowie : studium architektoniczne. Kraków 1959
 6. Wiesenthal, Simon - Brak sprawiedliwości wobec zbrodni hitlerowskich. Przemówienie z okazji otrzymania DHC UJ w październiku 1994 r. Kraków 1995
 7. Dygat, Stanisław – Kołonotatnik. Warszawa 1984
 8. Dygat, Stanisław – Pożegnania. Warszawa 1981
 9. Falkiewicz, Andrzej – Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982
 10. Kuśniewicz, Andrzej – Strefy. Kraków 1979
 11. Piwińska, Marta – Miłość romantyczna. Kraków-Wrocław 1984
 12. Krzyżanowski, Julian – Mądrej głowie dość dwie słowie. T. 1-3. Warszawa 1975
 13. Dygat, Stanisław – Podróż. Warszawa 1979
 14. Kuśniewicz, Andrzej – Król Obojga Sycylii. Warszawa 1970
 15. Daiches, David – Krytyk i jego światy : szkice literackie. Warszawa 1976
 16. Eichenbaum, Borys – Szkice o prozie i poezji. Warszawa 1973
 17. Orłow, Włodzimierz – Szkice o poezji rosyjskiej. Warszawa 1972
 18. Cowley, Malcolm – O sytuacji w literaturze. Warszawa 1969
 19. Watt, Ian – Narodziny powieści : studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Warszawa 1973
 20. Pulitzer, Heine – Milczenie syren : studia z literatury niemieckiej i austriackiej (wybór). Warszawa 1973
 21. Wilson, Edmund – Szkice. Warszawa 1973
 22. Graaf, Vera – Homo futurum : analiza współczesnej science fiction. Warszawa 1975
 23. Brzozowski, Stanisław – Współczesna powieść i krytyka literacka. Warszawa 1971
 24. Hilsbecher, Walter – Tragizm, absurd i paradoks : eseje. Warszawa 1972
 25. Głowiński, Michał – Style odbioru : szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977
 26. Mitosek, Zofia – Teorie badań literackich : przegląd historyczny. Warszawa 1983
 27. Głowiński, Michał – Mity przebrane. Kraków 1990
 28. Barat, Andrzej – Rien ne va plus. Łódź 1991
 29. Singer, Isaac Bashevis – Śmierć Matuzalema. Warszawa 1990
 30. Kuśniewicz, Andrzej – Korupcja : kryminał heroiczny. Kraków 1975
 31. Kuśniewicz, Andrzej – Nawrócenie. Kraków 1987
 32. Kuśniewicz, Andrzej – Mieszaniny obyczajowe. Warszawa 1985
 33. Singer, Isaac Bashevis – Dwór. Warszawa 1983
 34. Singer, Isaac Bashevis – Sztukmistrz z Lublina. Warszawa 1983
 35. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega; 395)
 36. Friedrich, Hugo – Struktura nowoczesnej liryki. Warszawa 1978
 37. Nowa krytyka : antologia. Warszawa 1983
 38. Tynianow, Jurij – Fakt literacki. Warszawa 1978
 39. Makarovsky, Jan – Wśród znaków i struktur : wybór szkiców. Warszawa 1970
 40. Lesić, Stanko – Poetyka powieści kryminalnej : próba analizy strukturalnej. Warszawa 1976
 41. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków 1984. (Dzieje Krakowa; t. 2)
 42. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w latach 1796-1918. Kraków 1979. (Dzieje Krakowa; t. 3)
 43. Liryka polska : interpretacje / pod red. Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego. Kraków 1971
 44. Stradecki, Janusz – W kręgu Skamandra. Warszawa 1977
 45. Nasiłowska, Anna – Trzydziestolecie 1914-1944. Warszawa 1995
 46. Brzozowski, Stanisław – Kultura i życie. Warszawa 1973. (Dzieła)
 47. Paci, Enzo – Związki i znaczenia : eseje wybrane. Warszawa 1980
 48. Jastrun, Mieczysław – Eseje : Mit śródziemnomorski ; Wolność wyboru ; Historia Fausta. Warszawa 1973
 49. Kostkiewiczowa, Teresa – Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Warszawa 1975
 50. Mackiewicz, Witold – [Stanisław] Brzozowski. Warszawa 1979. (Myśli i Ludzie)
 51. Brzozowski, Stanisław – Humor i prawo : wybrane studia krytyczne. Warszawa 1988
 52. Bellow, Saul – Korzystaj z dnia. Warszawa 1978. (Nike)
 53. Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego : zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego. Warszawa 1998
 54. Prawo szkół wyższych : stopnie i tytuły naukowe : zbiór przepisów / oprac. Z. Sypniewski. Warszawa-Poznań 1993
 55. Nowy kodeks pracy : pełny skorowidz rzeczowy. Warszawa 1996. (Kodeksy)
 56. Kodeks pracy : komentarz Andrzej Świątkowski. Kraków 1996
 57. Zadrożny, Stanisław - Informatyka w praktyce : organizacja zbiorów w małej informatyce. Warszawa 1977
 58. Centrum informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej : organizacja, zadania, usługi. Warszawa 1986
 59. Inna strona świata : 25 lat Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Oświęcim 2013
 60. Wieliński, Dobiesław - Ciężarówki : historia. Bydgoszcz [po 1997]
 61. Saysse-Tobiczyk, Kazimierz - Na szczytach Tatr. Warszawa 1956
 62. Dunin-Wilczyński, Zbigniew - Ocalić od zapomnienia [Politechnika Warszawska]. Warszawa 2015
 63. Piętnastolecie działalności Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej. T. 2: (Piętnaście lat) 2005-2009 : książka zawierająca dorobek XV-lecia USOPAŁ. [B.m.] 2009
 64. Nowak, Jerzy Robert - Potępiany za patriotyzm (sylwetka Jana Kobylańskiego). [B.m.] 2009
 65. [Karl] Briułłow : obraz i cwiet. Moskwa 1973 [kolekcja obrazów Carla Brullova w Galerii Trietiakowskiej]
 66. Marian Gromada : malarstwo : w poszukiwaniu światła. Paris [2006?]
 67. Wspólne dziedzictwo : pogranicza nysko-jesenickiego : zabytki. Nysa 2008
 68. Ilustrowany atlas historii Polski. T. 1: Od źródeł po schyłek Jagiellonów. Warszawa 2006
 69. Twarowska, Maria – Leon Wyczółkowski. Warszawa 1962
 70. Chałasiński, Józef – Kultura amerykańska. Warszawa 1973
 71. Mez, Adam – Renesans islamu. Warszawa 1980
 72. Król-Kaczorowska, Barbara – Teatr Polski w Warszawie : dzieje budynku. Warszawa 1988
 73. Sulikowski, Andrzej – Rynek i coraz dalsze okolice : o twórczości Janusza Szubera. Kraków 2018
 74. Skinder, Kornelia Otis – Madame Sarah [Bernhardt]. Warszawa 1981. (Artyści)
 75. Szyjkowski, Marian – Czeskie odrodzenie w XIX wieku. Warszawa 1948
 76. Szyjkowski, Marian – Karol Hynek Macha : twórca czeskiego romantyzmu. Warszawa 1948
 77. Kung, Hans – Sobór i zjednoczenie. Kraków 1964
 78. Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846 : wybór źródeł. Wrocław 1950
 79. Newerly, Igor – Zostało z uczty bogów. Warszawa 1988
 80. Burkot, Stanisław ; Stępień, Marian – Współczesna literatura polska : przewodnik i materiały. Warszawa 1974
 81. Markiewicz, Henryk – Zabawy literackie. Kraków 1998
 82. Eustachiewicz, Lesław – Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978
 83. Puszkin, Aleksander – Dama pikowa. Warszawa 1988
 84. Paźniewski, Włodzimierz [i in.] – Spór o poezję. Kraków 1977
 85. Kuśniewicz, Andrzej – Eroica. Warszawa 1966
 86. Jaworski, Stanisław – U podstaw awangardy. Kraków 1968
 87. Malraux, Andre – Przemijanie a literatura. Warszawa 1982
 88. Remarque, Erich Maria – Łuk triumfalny. Warszawa 1973
 89. Borges, Jorge Luis – Powszechna historia nikczemności. Warszawa 1976
 90. Cortazar, Julio – 62. Model do składania. Warszawa 1974. (Nike)
 91. Wyka, Kazimierz – Pogranicze powieści. Kraków 1948
 92. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski : teoria i praktyka. Kraków 1975
 93. Młodopolski świat wyobraźni : studia i eseje. Kraków 1977
 94. Wyka, Kazimierz – Modernizm polski. Kraków 1968
 95. Bronte, Emily – Wichrowe wzgórza. Kraków 2001
 96. Jarosiński, Zbigniew – Literatura lat 1945-1975. Warszawa 1996
 97. Kowalczykowa, Alina – Programy i spory literackie w dwudziestoleciu. Warszawa 1978
 98. Strusiński, Michał – Zwycięzcy i pokonani. Warszawa 1984
 99. Szymański, Wiesław Paweł – Od metafory do heroizmu. Kraków 1967
 100. Ważyk, Adam – Amfion : rozważania nad wierszem polskim. Warszawa 1983
 101. Rolland, Romain - Colas Breugnon. Warszawa 1983

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2
 6. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 7. Informator Polski 1984/85                                                 
 8. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995
 9. Almanach sceny polskiej: 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1974/1975, 1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983                           
 10. Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery
 11. Magazyn filmowy
 12. Film: pojedyncze numery oraz oprawne roczniki (niekompletne) z lat 1974, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989
 13. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 14. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 15. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 16. Sensus Historiae: Vol. 2, 3, 5, 6, 9
 17. Historyka : studia metodologiczne. T. 32: 2002, 37/38: 2007/2008
 18. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 19. Notatnik Teatralny. Zima ‘93/94 (7)
 20. Twórczość
 21. Odra
 22. Muzeum Narodowe w Krakowie: raport roczny 2010 ; raport roczny 2013 (rok wielkich inwestycji)
 23. Svet a divadlo. Praha : Divadelní obec. Roč. 8, č. 5 (1997)
 24. Fronda : pismo poświęcone. Nr 4/5, 6, 7
 25. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 26. Krasnogruda. R. 2000 nr 12
 27. Opcje : dwumiesięcznik kulturalny. R. 1999 nr 4
 28. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 29. Tygodnik Powszechny. R. 2015 nr 47
 30. Chip. R. 1997 nr 2
 31. PC World Komputer - lata 1995-2005
 32. Komputer Świat - lata 2000-2006
 33. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 34. Alma Mater : miesięcznik UJ. Nr 93: 2007
 35. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 37/38: 2007; 89/90, 93, 94, 96: 2012; 121: 2014
 36. Kultura (Paryż). R. 1990 nr 6, 7/8, 10, 11, 12
 37. Foyer. Lipiec 2004
 38. Zdanie. 1/2 (156/157): 2013
 39. Małopolska : regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. T. 2: 2000; T. 3: 2001; T. 4: 2002
 40. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 24, 28, 32, 34/35, 38, 39, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 93
 41. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 (2 egz.); Nr 2: 1974 (5 egz.); Nr 3: 1975 (4 egz.); Nr 4: 1975 (1 egz.)
 42. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 27-29, 41, 48, 52-53, 57-58, 62-72, 74-89, 91-93, 97-98, 101, 107-108, 110-114, 117, 119-120
 43. Przegląd "Pod Tytułem". Nr 4: 1998
 44. Magnificat : mensuel. No 147: Fevrier 2005
 45. Mówią Wieki : magazyn historyczny. Nr 404: styczeń 1993; 440: styczeń 1996
 46. Ameryka. Nr 222: zima 1982
 47. Studia Filozoficzne : miesięcznik. Nr 6 (247) : 1986
 48. Kultura Współczesna : filozoficzno-kulturowe konteksty poznania. Nr 1-2 (5-6): 1995
 49. Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. Nr 5 (Fryderyk Nietzsche)
 50. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Nr 2: 1983/84
 51. FIDES : biuletyn bibliotek kościelnych. Nr 1/2: 1996
 52. Konspekt : pismio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 1 (60) i 2 (61): 2017
 53. Inspiracje : miesięcznik społeczno kulturalny. Marzec 1991
 54. Biuletyn Informacyjny ZG ZASP. Nr 3, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 55. Scena. 1975 nr 1; 1981 nr 10, 11, 12; 2004 nr 3; 2005 nr 2/3, 4/5; 2009 nr 3; 2010 nr 3; 2011 nr 2, 4
 56. Pokaz : pismo krytyki artystycznej. R. 1999 nr 26 i specjalny
 57. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 58. Format : pismo artystyczne. R. 1994 nr 1-4 (14-17)
 59. Szkice : pismo teatralne. Nr 4 - zielony
 60. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 61. Przegląd Biblioteczny. R. 45: 1977 z. 3: Na pięćdziesięciolecie Przeglądu Bibliotecznego
 62. W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. R. 2011 nr 1 (449)
 63. Przegląd Akademicki : dwutygodnik. R. 1994 nr 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13/14
 64. Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego ZSP. Warszawa 1968
 65. Wyspa : kwartalnik literacki. Nr 3 (27): październik 2013
 66. Znak : miesięcznik. Nr 694: marzec 2013
 67. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland. R. 1969 nr 8 ; R. 1974 nr 12 ; R. 1975 nr 11/12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1 ; R. 1993 nr 2 ; R. 2000 nr 1/2