Dublety

Wykaz książek i czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 7 VI 2019 r.):

KSIĄŻKI

Rok  2017

 1. Simon, Alfred - Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa 1979
 2. Greń, Zygmunt - Teatr zamknięty. Kraków 1984
 3. Dąbrowski, Bronisław - Na deskach świat oznaczający. T. 2 i 3. Kraków 1981
 4. Natanson, Wojciech - Karol Adwentowicz. Warszawa 1955
 5. Wiekiera, Edward - Pamiętnik faryzeusza. Kraków 1991
 6. Wiekiera, E. - Horoskop. Kraków 1991
 7. Wiekiera, E. - Biesiada odpustowa. Kraków 1992
 8. Wiekiera, E. - Zaraza. Kraków 1992
 9. Wiekiera, E. - Magia liczby i słowa. Kraków 1991
 10. Parnicki, Teodor - Srebrne orły. Wrocław-Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 11. Adamski, Jerzy - Historia literatury francuskiej. Wrocław [i in.] 1966
 12. Leclerc, Guy - Les grandes aventures du theatre. Paris 1965
 13. Junges Deutsches Theater von heute. Munchen [196-]
 14. Fischer, Rudolf - Wir Lernen tschechisch Sprechen. Leipzig [1964?]
 15. Niedźwiecki, H. ; Rożecki, A. ; Stadnicki, L. - Wszyscy gramy w brydża. Warszawa 1977
 16. Walles, M. F. - Akwarium i jego urządzenie. Warszawa 1955
 17. Szyszkowski, Władysław - Analiza dzieła literackiego w szkole. Warszawa 1958
 18. Trwajcie mocni w wierze : eucharystia z Ojcem św. Benedyktem XVI. Błonia krakowskie 28 V 2006 r. Kraków 2006
 19. Wańkowicz, Melchior - Westerplatte. Warszawa 1967 [egz. do oprawy]
 20. Szober, Stanisław - Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1948
 21. Sterne, Laurence - Podróż sentymantalna przez Francję i Włochy. Warszawa 1959. (Biblioteka Arcydzieł)
 22. Nijinsky, Romola - [Vaslav] Nijinsky. Middlesex 1960. (Penguin Biography)
 23. Nowa proza amerykańska : szkice krytyczne. Wybrał, oprac. i wstęp Zbigniew Lewicki. Warszawa 1983
 24. Barrault, Jean-Louis - Wspomnienia dla jutra. Warszawa 1977
 25. Korzeniowski, Józef - Kollokacja : powieść. Warszawa [i in.] 1925 [do oprawy]
 26. Shelley, Persy Bysshe - Epipsychidjon. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 92)
 27. Niemcewicz Julian Ursyn - Powrót posła : komedia [...]. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 26)
 28. Wergiliusz - Wybór z dzieł z dodatkiem wergiljanistów pol.-łac. Oprac. T.Sinko. Lwów-Warszawa 1925 [do oprawy]
 29. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Lwów-Poznań 1924 [do oprawy]
 30. Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. Warszawa 1980. (Panorama)
 31. Scato, Edward - Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku. Warszawa 1967
 32. Bujański, Jerzy Ronard - Starego Teatru druga młodość. Kraków 1985
 33. Morstin, Ludwik Hieronim - Moje przygody teatralne. Warszawa 1961
 34. Jabłoński, Zbigniew - Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków 1980. (Dzieje Teatru w Krakowie)
 35. Kienzle, Siegfried - Modernes Welttheater : [ein Schauspielfuhrer]. Stuttgart 1966. (Kroners Taschenausgabe)
 36. Eustachiewicz, Lesław - Dramaturgia Młodej Polski : próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Warszawa 1982
 37. Pisarze ziemi krakowskiej : informator. Kraków 1976
 38. Szcześniak, Andrzej Leszek - Historia 1918-1939 : podręcznik [...]. Warszawa 1992
 39. Zarys antropologii : podręcznik / Br. Jasicki [i in.]. Warszawa 1962
 40. Woźnicki, Jerzy - Szkoły wyższe w partnerstwie ze swoim otoczeniem. Warszawa 2002
 41. Naumann, Jaromir - Pieter Bruegel. Bratislava 1965
 42. Kopczewski, Jan Stanisław - Casimir Pulaski. Warsaw 1980
 43. Szostakowski, Stanisław - O Mikołaju Koperniku. Warszawa 1971
 44. Gaweł, Tadeusz ; Zinkow, Julian - Kraków i okolice : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych. Warszawa 1986
 45. Dastych, Jerzy - Harmonijka ustna : techniki gry solowej i zespołowej. Warszawa 1989
 46. Weiss, Tomasz - Literatura Młodej Polski. Warszawa 1984
 47. Żeromski, Stefan - Dzieje grzechu. T. 2. Warszawa 1956. (Dzieła : powieści; t. 8)
 48. Piegza, Karol - Sękaci ludzie. Ostrava 1979
 49. Piwowarczyk, Jan - Wobec nowego czasu : z publicystyki 1945-1950. Kraków 1985
 50. Kawalec, Julian - Ziemi przypisany ; Tańczący jastrząb. Kraków 1977
 51. Adamczewski, Jan - Jesteśmy w Krakowie. Warszawa 1973
 52. Bart, Włodzimierz - Grunwaldzkie miecze : powieść historyczna dla młodzieży. Warszawa 1980
 53. Bądkowski, Lech - Sny : opowiadania. Kraków 1978
 54. Hajdukiewicz, Leszek ; Karaś, Mieczysław - Uniwersytet Jagielloński : tradycje, współczesność, perspektywy. Kraków 1975
 55. Piekarowicz, Ryszard - Zrozumieć Indie. Warszawa 1977. (Kontynenty)
 56. Semrau, Richard - Taschenwoerterbuch Finnisch Deutsch. Leipzig 1984
 57. Sto lat na Nowym Świecie. Teksty Olgierd Budrewicz [i in.]. Warszawa 1969
 58. Rzewuski, Lech - Dikter av en framling eller... Boras 1995
 59. Taize : a pilgrimage of trust on earth. Taize 1986
 60. Patrimoine religieux en Bretagne. Rennes 1996
 61. Borelli, Antonio A. - Fatima : orędzie tragedii czy nadziei? Kraków 2003
 62. Kuśniewicz, Andrzej - Witraż. Warszawa 1980
 63. Omiljanowicz, Aleksander - Szpiegowski nokturn. Warszawa 1984
 64. Matuszewski, Ryszard - Polska literatura współczesna : antologia do użytku szkolnego. Warszawa 1971
 65. Wilski, Zbigniew - Polskie szkolnictwo teatralne 1811-1944. Wrocław [i in.] 1978
 66. Kuligowska, Anna - Trudne początki : teatr łódzki w latach 1844-1863. Wrocław [i in.] 1976
 67. Wierzbicka-Michalska, Krystyna - Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w XVIII wieku. Wrocław [i in.] 1975
 68. Balicki St. W. ; Borysow, Wiktor ; Frołow Władimir - Na scenach polskich i radzieckich. Warszawa 1977
 69. Urbankiewicz, Jerzy - Sezon w Łodzi nie zaszkodzi. Łódź 1978
 70. Sosnowski Stefan - CSRS : informator turystyczny. Warszawa 1976
 71. Gniadek, Stanisław - Grammaire contrastive franco-polonaise. Warszawa 1979
 72. Materiały pomocnicze do dziejów teatru radzieckiego. T. 1: Z dziejów teatru i dramatu radzieckiego. Warszawa 1954
 73. Kwaskowski, Stanisław - Teatr w Toruniu 1920-1939. Gdańsk 1975
 74. Sappak, Włodzimierz - Telewizja i my. Warszawa 1976
 75. Podgórzec, Zbigniew - Życie teatralne Moskwy. Warszawa 1979 (Omega)
 76. Langer, Adolf ; Mach Emil - Hrajeme na foukaci harmoniku = Wir spielen auf der Mundharmonika. Praha 1988
 77. Komedianci : rzecz o bojkocie. Warszawa 1989
 78. Żywot, Władysław Jacek - W łasce i niełasce Melpomeny. Kraków 1981
 79. Greń, Zygmunt - Rok 1900 : szkice o dramacie zapomnianym. Kraków 1969
 80. Greń, Zygmunt - Wejście na scenę. Poznań 1968
 81. Lapara, Leo - Dziesięć lat z Louis Jouvetem. Warszawa 1979
 82. Czy artyście wolno się żenić? / Jacek Woźniakowski. Warszawa : PIW, 1978.
 83. Czas życia i czas śmierci / Erich Maria Remarque. Warszawa : PIW, 1975.
 84. Dzwony Bazylei / Louis Aragon. Warszawa : PIW, 1958.
 85. Alojzy Żółkowski (ojciec) / napisał Eugeniusz Szwankowski. Warszawa : PIW, 1956.
 86. Pod urokiem zaświatów / Stanisław Wasylewski. Kraków : Wydaw. Literackie, 1958.
 87. Mgliste sezony / Jan Kłossowicz. Warszawa : WAiF, 1981.
 88. Zegar słoneczny / Jan Parandowski. Warszawa : Czytelnik, 1954.
 89. Teatr pokolenia / Maria Czanerle. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1964.
 90. Zamek Królewski w Warszawie / Jerzy Lileyko. Warszawa : PWN, 1980.
 91. Różne przypadki świata tego : wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja / [wybór i oprac. Antoniny Jelicz ; wstęp napisał Kazimierz Budzyk ; il. Maja Berezowska]. Warszawa : PIW, 1953.
 92. Panny Szymanowskie i ich losy : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. Warszawa : LSW, 1986.
 93. Pisma krytyczne / Antoni Gustaw Bem. Warszawa : PIW, 1963.
 94. Grzymała-Siedlecki, Adam – Na orbicie Melpomeny. Warszawa 1966
 95. Słonimski, Antoni – Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1982
 96. Ordyński, Ryszard – Z mojej włóczęgi. Kraków 1956
 97. Pomianowski, Jerzy – Więcej kurażu! Warszawa 1956
 98. Sławińska, Irena – Sceniczny gest poety : zbiór studiów o dramacie. Kraków 1960
 99. Ciecierski, Jan – Mistrzowie i koledzy. Warszawa 1978
 100. Biegański, Wiktor – Remanent życia starego aktora. Warszawa 1969
 101. Sadilek, Vladimir - Ze sveta nasich hor : kniha o letni krase horske prirody. Praha 1948
 102. Kessler, Hermann - Deutsch lernen - leicht gemacht! Wolfenbuttel 1943
 103. Kozak, Małgorzata - Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Warszawa 2013
 104. Sayyid Mujtaba Musavi Lari - Poznać Boga. Iran [b.r.]
 105. Hearn, Lian - Na posłaniu z trawy. Warszawa 2004. (Opowieści Rodu Otori; księga 2)
 106. Wyspiański, Stanisław - Wesele. Wrocław [i in.] 1984. [do oprawy, we wstępie brak s. XXXIII-LXIV].
 107. Więźniowie X Pawilonu w latach 1834-1925. Katalog stałej ekspozycji Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Warszawa [1975]
 108. Sulmicki, Jan ; Kawałko, Bogdan - Paweł Sulmicki (1909-1980). Zamość 2001
 109. Astrologus. Twój znak Wodnik 21 I - 20 II. Warszawa 1985
 110. Akerman, Jacek - Królowa Krakowskiego Przedmieścia. Poznań 1991
 111. Marchlewski, Jan - Gady wymarłe epok minionych [nadbitka]
 112. Fleszarowa, Regina - Historia ziarnka piasku. Warszawa 1946
 113. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 114. Krzywicka, Irena - Wichura i trzciny. Warszawa 1965 [do oprawy]
 115. Stocklein, Paul - Joseph von Eichendorff. Hamburg 1965. (Rowoflts Monographien; 84)
 116. Chebran, Yves - Uwodzenie. Warszawa 1997
 117. Maziejuk, Henryk - Kto mnie wychowuje. Warszawa 1977
 118. Kreczmar, Jerzy - Stare nieprzestarzałe. Warszawa 1989
 119. Solski, Ludwik - Wspomnienia 1855-1954. Kraków 1961
 120. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. Warszawa 1962 [oraz] Wyd. 2. 1964
 121. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. T. 3. Warszawa 1979
 122. Warnecki, Janusz - Najdłuższy mój monolog. Warszawa 1971
 123. Gordon-Smith, Maria - W labiryncie teatru Arnold Szyfmana : wspomnienia żony. Warszawa 1991
 124. Parandowski, Jan - Kiedy byłem recenzentem. Warszawa 1963
 125. Kluz, Władysław - Dyktator Romuald Traugut. Kraków 1982
 126. Szczypiorski, Andrzej - Z notatnika stanu wojennego. Poznań 1989
 127. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1976
 128. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1961
 129. Tagore, Rabindranath - Dom i świat. Warszawa 1958. (Powieści XX Wieku)
 130. Sandauer, Artur - Matecznik literacki. Kraków 1972
 131. Walden, Jerzy - Cztery i pół. Łódź 1970
 132. Carpentier, Alejo - Eksplozja w katedrze. Kraków 1975. (Proza Iberoamerykańska)
 133. Stala, Marian - Chwile pewności : 20 szkiców o poezji i krytyce. Kraków 1991
 134. Rudnicki, Adolf - Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa 1986
 135. Małkowska, Hanna - Wspomnienia z "Reduty". Warszawa 1960
 136. Kuncewiczowa, Maria - Natura. Warszawa 1976
 137. Papee, Stefan - Leonard Bończa-Stępiński. Warszawa 1966
 138. Życie i sprawy Sotera Rozmiar Rozbickiego [...]. Łódź 1980
 139. Szelburg Zarembina, Ewa - Matka i syn. Warszawa 1974
 140. Bratny, Roman - Twarde ojczyzny : opowiadania. Warszawa 1986
 141. Pociecha, Władysław - Królowa Bona (1494-1557) : czasy i ludzie Odrodzenia. T. 3. Poznań 1958
 142. Burkot, Stanisław - Proza powojenna 1945-1980 : analizy i interpretacje. Warszawa 1984
 143. Żera, Karol - Vorago rerum ; Torba śmiechu ; Groch z kapustą ; A każdy pies z innej wsi... Warszawa 1980
 144. Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych. Warszawa 1955
 145. Kosidowski, Zenon - Opowieści biblijne. Warszawa 1967
 146. Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1997
 147. Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 IX 1998) + Suplement. Kraków 1998
 148. Lofting, Hugh - Podróże doktora Dolittle. Warszawa [i in.] 1946
 149. Laffitte, Jean - Milczące maszty : powieść. Warszawa 1950
 150. Ożóg, Jan Bolesław - Ścigani. Kraków 1956
 151. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 152. Ludwig, Emil - Nil : życiorys rzeki. T. 2. Warszawa 1957
 153. Student handbook : a directory of courses and institutions in higher education for 29 countries which are non-members of the European Union. 3 ed. Bad Honnef 1997
 154. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie : przewodnik. Warszawa 1979
 155. Chmara-Żaczkiewicz, Barbara ; Spóz, Andrzej ; Michałowski, Kornel - Mieczysław Karłowicz 1876-1909 : katalog tematyczny dzieł i bibliografia. Kraków 1986
 156. Gałkowski, Adam - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007) : z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce. Kraków 2007
 157. Komorowski, Bronisław - Rok prezydentury : 6 VIII 2010 - 5 VIII 2011. Warszawa [2011]
 158. Solski, Ludwik - Wspomnienia : 1855-1893 i 1893-1954. Kraków 1955-1956
 159. Szczyt jedności europejskiej. Raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy. Warszawa 2005
 160. Polskie szkoły wyższe : informator dla kandydatów. Łódź 2000
 161. Ogólnopolska dysponenda wydawnictw uczelnianych. Lublin 1994
 162. Patterson, Robert - Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. T. 2: K-R ; T. 3: S-Ż ; T. 4: A-E. Kraków 2011
 163. Young, Charles Edmund - The marriage question in the modern French drama (1850-1911). Madison, Wisc. 1915
 164. Bąk, Wojciech - Zagadnienia i postacie. Łódź-Wrocław 1947
 165. Górnicki, Wiesław - Ballada hotelowa. Kraków 1979
 166. Waldorff, Jerzy - Sekrety Polihymnii. Warszawa 1956
 167. Irzykowski, Karol - Recenzje teatralne : wybór. Warszawa 1965
 168. Andrzejewski, Jerzy - Ład serca. Warszawa 1957
 169. Kowalski, Józef Kazimierz - Cywilny kanonik. Kraków 1954
 170. Sławoj Składkowski, Felicjan - Strzępy meldunków. Warszawa 1988
 171. Warat, Kajetan - Champańska Polka. Vienna [i in.] 2000
 172. Krishnamurti, Jiddu - Szkoła zrozumienia. Wrocław 1992
 173. Smektała, Zdzisław - Pic. Wrocław 1988
 174. Lindner, Edilbert - Święci zakonu oo. kapucynów. Gdańsk 1984
 175. Ejsmond, Julian - W puszczy ; Żywoty drzew. Warszawa 1962
 176. Adamski, Jerzy - Salon czyli jak mówić o sobie. Warszawa 1996
 177. Stryjkowski, Julian - Tommaso del Cavaliere. Warszawa 1982
 178. Łopalewski, Tadeusz - Fryderyk. Warszawa 1962
 179. Kubacki, Wacław - Koncert na orkiestrę. Warszawa 1970
 180. Brandwajn, Rachmiel - Twarz i maska : rzecz o "Świętoszku" Moliera. Warszawa 1965
 181. Sabato, Ernesto - O bohaterach i grobach. Warszawa 1966
 182. Moskwa, Jacek - Antoni Marylski i Laski. Kraków 1987
 183. Amrouche, Fadhma Aith Mansour - Dzieje mojego życia. Warszawa 1971
 184. Shaw, Irwin - Lucy Crown. Warszawa 1975
 185. Konczałowski, Andrzej ; Tarkowski, Andrzej - Rublow : nowela filmowa. Kraków 1976
 186. Szczepański, Jan Józef - Trzy czerwone róże. Kraków 1982
 187. Tendulkar, Vijay - Sakharam Binder. Delhi 1973
 188. Clifford, Francis - Księżyc w dżungli. Warszawa 1970
 189. Garczyński, Stefan - Razem, ale jak? Warszawa 1973
 190. Sempoliński, Ludwik - Wielcy artyści małych scen. Warszawa 1977
 191. Iwaszkiewicz, Jarosław - Podróże do Polski. Warszawa 1977
 192. Miedwiediew, Roj A. - Ludzie Stalina. Warszawa 1989
 193. Broszkiewicz, Jerzy - Pięć komedii różnych. Kraków 1967
 194. Srokowski, Stanisław - Drzwi : utwory dramatyczne. Wrocław [i in.] 1979
 195. Kwiatkowski, Aleksander - Film skandynawski : fakty, dzieła, twórcy. Warszawa 1986
 196. Role Ludwika Solskiego : zestawienia. Oprac. Jerzy Got. Wrocław 1955
 197. Bronisław Dąbrowski i jego teatr w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 198. Szaniawski, Jerzy - Most i Dwa teatry. Kraków 1947
 199. Grzymała-Siedlecki, Adam - Świat aktorski moich czasów. Warszawa 1973
 200. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. T. 1: (1859-1880). Warszawa 1965
 201. Jewgienij Wachtangow - co zostaje po artyście teatru? Wstęp, kronika, red. Katarzyna Osińska. Wrocław 2008
 202. Słonimski, Antoni - Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1959
 203. Teatr, film, telewizja : materiały pomocnicze [...]. Wybrał i oprac. Tadeusz Fredro. Warszawa 1972
 204. Filler, Witold - Teatr jaki jest. Kraków 1967
 205. Gorki, Maksym - Wassa Żelaznowa. Warszawa 1951
 206. Gorki, Maksym - Jegor Bułyczow i inni : sceny dramatyczne. Warszawa 1951
 207. Morstin, Ludwik Hieronim - Dramaty wybrane. T. 2. Kraków 1987
 208. Szaniawski, Jerzy - W pobliżu teatru. Kraków 1969
 209. Wyspiański, Stanisław - Wesele : dramat w trzech aktach. Warszawa 1953

 

STYCZEŃ-LUTY 2018

 1.  Lectures choisies : wybór tekstów dla lektoratów języka francuskiego. Poznań 1954 [skrypt]
 2. Jezyk angielski : wybór tekstów (ze słownikiem). Kraków 1951 [skrypt]
 3. O idioma portugues : manual, textos e exercicios, gramatica, antologia das literaturas portuguesa e brasileira, dicionario polono-portugues e portugues-polaco [...]. Poznań 1968 [skrypt]
 4. Hochuł-Respektowa, Zofia - Moderner Deutschunterricht fur Anfanger. Ester Teil. Wrocław 1968 [skrypt]
 5. Mikulski, Zdzisław - Język angielski dla lektoratów. Wyd. 7. Łódź-Warszawa 1965 [skrypt]
 6. Kowalski, Edward ; Michalska, Maria - Try to speak English. Wyd. 2. Warszawa-Kraków 1966 [skrypt]
 7. Kaden, Stefan - Dialogues de tous les jours. Warszawa 1966 [skrypt]
 8. Marcinowska, Janina - Język rosyjski : podręcznik do praktycznego opanowania języka. Cz. 1, z. 1-2. Warszawa 1966-1967 [skrypt]
 9. Brzozoń, Jerzy ; Drohomirecki, Jerzy ; Rusowicz, Mieczysław - Uczebnik russkovo jazyka. Cz. 1-2. Warszawa 1963-1966 [skrypt]
 10. Teoria państwa i prawa. Cz. 1: Zagadnienia teorii państwa. Oprac. zbior. pod red. Janusza Romula. Poznań 1971
 11. Brahmer, Mieczysław - Teatr średniowieczny krajów zachodniej Europy. Wyd. 2. Warszawa-Łódź 1954
 12. Wprowadzenie do nauki o teatrze (materiały). T. 1: Dramat - teatr. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1974
 13. Wybór tekstów filozoficznych / pod red. Karola Toeplitza. Gdańsk 1978 [skrypt]
 14. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki : 1945-1995. Kraków 1995
 15. Wysiński, Kazimierz Andrzej - Związek Artystów Scen Polskich 1918-1950 : zarys monograficzny. Wrocław 1979
 16. 200 lat Teatru Narodowego : 1765-1965. Cz. 1: Lata 1765-1924. Warszawa 1965
 17. Leszczyński, Jerzy - Z pamiętnika aktora. Warszawa 1958
 18. Szletyński, Henryk - Stefana Jaracza wzloty i zabłądzenia. Kraków-Wrocław 1984
 19. Wysińska, Elżbieta - Premiery i wydarzenia. Warszawa 1977
 20. Podstawy nauk politycznych / pod red. S. Laskowskiego. Kraków 1975 [skrypt]
 21. Hulewicz, Jan - Obóz piłsudczykowski wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadb.: Studia Hist. R. 15: 1972 z. 3
 22. Hulewicz, Jan - Historia wychowania i oświaty. Nadb.: PAU 1872-1952. Nauki humanist. i społ.
 23. Hulewicz, Jan - Wydawnictwa śląskie PAU. Nadb.: PAU 1872-1952. Nauki humanist. i społ.
 24. Pacholski, Maksymilian - Koncepcje Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju. Nadb.: Florian Znaniecki i jego rola w socjologii. Poznań 1975
 25. Universitas rediviva : w 30 rocznicę pierwszej powojennej inauguracji Uniw. Jagiel. 19 III 1945. Kraków 1975
 26. Terry, Ellen - Historia mojego życia. Warszawa 1989
 27. Raszewski, Zbigniew - [Wojciech] Bogusławski. T. 1-2. Warszawa 1972
 28. Korzeniewski, Bohdan - Spory o teatr : recenzje z lat 1935-1939. Warszawa 1966
 29. Ośrodek kultury mowy przy ZG ZASP. Z. 1-7. Warszawa 1988-1989 (2 egz.)
 30. Społeczeństwo i sztuka : antologia tekstów. Warszawa 1976 (6 egz.)
 31. Dobrowolski, Władysław Józef – Zarys historii teatru rosyjskiego (do rewolucji październikowej). Kraków 1951 (5 egz.)
 32. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Warszawa 1963 (3 egz.)
 33. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Wyd. 2. Warszawa 1970 (3 egz.)
 34. Michałowska, Danuta – Podstawy polskiej wymowy scenicznej : skrypt przeznaczony dla studentów wyższych szkół teatralnych. Kraków 1975 (2 egz.)
 35. Urbańczyk, Stanisław – Zarys dialektologii polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1972
 36. Cegieła, Anna – Słowniczek gwary teatralnej : zeszyt próbny słownika teatralnego. Wrocław 1980 (2 egz.)
 37. Siatkowski, Zbigniew – Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza. Nadb.: Pamiętnik Literacki 1958 z. 3 (2 egz.)
 38. Markiewicz, Stanisław – Kryzys współczesnego katolicyzmu : pytania i odpowiedzi. Warszawa 1970
 39. Skwarczyńska, Stefania – Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nieboskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959
 40. Wędrzyński, Andrzej – Pamięć teatru. Stalinogród 1956
 41. O dobro teatru polskiego : materiały z Ogólnopolskiej Narady Teatralnej, Warszawa 2-3 III [19]81. Warszawa 1981
 42. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciopięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 43. Lwowa, Wiera ; Szichmatow, Leonid - Pierwsze etiudy : ćwiczenia sceniczne. Kraków 1988 (2 egz.)
 44. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków 1996
 45. Plus Camerimage : International Film Festival of the Art of Cinematography. 20th edition. Bydgoszcz, 24.11-1.12.2012. Toruń 2012
 46. Rast, Pius ; Sadzik, Józef - Wincenty Pallotti. Paris 1985
 47. Assbury, Edward ; Bruszewski, Tadeusz ; Czarnecka, Jadwiga - Praca biblioteki fachowej. Warszawa 1973
 48. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet - Kraków : informator. Kraków 1995

 

MARZEC  2018

 1. Koziełek, Gerard ; Urbanowicz, Mieczysław – Das deutsche Drama bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Warszawa-Wrocław 1967
 2. Amicis, Edmund de – Serce : opowiadania miesięczne. Warszawa 1972
 3. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 4: Literatura w kraju po r. 1830. Warszawa 1929
 4. Kallenbach, Józef – Adam Mickiewicz. T. 2. Lwów 1926
 5. Czachowski, Kazimierz – Między romantyzmem a realizmem. Warszawa 1967
 6. Kubacki, Wacław – Poezja i proza : studia historycznoliterackie 1934-1964. Kraków 1966
 7. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa 1966
 8. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert przy współpr. Ewy Heise. Warszawa 1965 (Biblioteka "Polonistyki")
 9. Żuławski, Juliusz – Byron nieupozowany. Warszawa 1964
 10. Urfe, Honore d’ – Astrea. Warszawa 1978
 11. Bidwell, George – Łabędź z Avonu. Warszawa 1966
 12. Kuśniewicz, Andrzej – Trzecie królestwo. Warszawa 1975
 13. Szczepański, Jan Józef – Polska jesień. Kraków 1983
 14. France, Anatol – Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką. Warszawa-Kraków 1931
 15. France, Anatol – Zbrodnia Sylwestra Bonnard. Warszawa-Kraków 1931
 16. France, Anatol – W cieniu wiązów. Warszawa-Kraków 1931
 17. France, Anatol – Bogowie łakną krwi. Warszawa-Kraków 1931
 18. Warszawa twoje miasto : antologia. Warszawa 1951
 19. Rozwadowski, Jan – Ogólne zasady głosowni. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego)
 20. Ingot, Mieczysław – „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Warszawa 1986
 21. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 1: Liryki i inne wiersze. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 22. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 2: Poematy. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 23. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 3: Poematy. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 24. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 6: Dramaty (Balladyna ; Mazepa ; Lilla Weneda). Wrocław 1949
 25. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 8: Dramaty (Ksiądz Marek ; Sen srebrny Salomei ; Książę Niezłomny). Wrocław 1949
 26. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław 1963
 27. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977
 28. Saint-Exupery, Antonie de – Mały Książę. Warszawa 1958
 29. Chaucer, Geoffrey – Opowieść rycerza. Kraków 1988
 30. Marlowe, Christopher – Masakra w Paryżu i śmierć księcia Gwizjusza. Kraków 1975
 31. Marlowe, Christopher – Edward II. Kraków 1983
 32. Shakespeare, William – Ryszard Trzeci : tragedia królewska… Warszawa 1971
 33. Kitowicz, Jędrzej – Opis obyczajów za panowania Augusta III. Wyd. 3 przejrz. Wrocław [i in.] 1970. (Biblioteka Narodowa)
 34. Marlowe, Christopher - Edward II : burzliwe panowanie i żałosna śmierć króla Anglii... Warszawa 1965
 35. Shakespeare, William - Poskromienie złośnicy. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1969
 36. Shakespeare, William - Król Henryk Ósmy. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1973
 37. Shakespeare, William - Wiele hałasu o nic. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1972
 38. Shakespeare, William - Stracone zachody miłości. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1976
 39. Shakespeare, William - Król Henryk Piąty. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1978
 40. Shakespeare, William - Koriolan. Przeł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1979
 41. Shakespeare, William - Poskromienie złośnicy. Przeł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1972
 42. Molier - Świętoszek : komedia w 5 aktach. Wrocław [i in.] 1972. (Biblioteka Narodowa)
 43. Rittner, Tadeusz - Dramaty. T. 1. Warszawa 1966

 

KWIECIEŃ-MAJ 2018

 1. Chamfort – Charaktery i anegdoty. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1949
 2. Corneille, Piotr – Cyd. Przeł. Andrzej Morsztyn. Kraków 1949
 3. Wolter – Powiastki filozoficzne. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1985
 4. Homer – Odyseja. Przekł. Jana Parandowskiego. Warszawa 1956
 5. Arystoteles – Zachęta do filozofii. Warszawa 1988
 6. Jan Duns Szkot – Traktat o Pierwszej Zasadzie. Warszawa 1988
 7. Rutkowska, Wanda – When, where and how? Warszawa 1963
 8. Goethe, Johann Wolfgang – Faust. Cz. 1 i 2. Warszawa 1977
 9. Koprowski, Jan – Potomkowie Tespisa. Poznań 1966
 10. Orzechowski, Emil – Stary Teatr w Krakowie (1945-1985). Wrocław [i in.] 1987
 11. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków [1921]
 12. Szekspir, William – Otello : tragedia w 5 aktach. Kraków 1927
 13. Liryka starożytnej Grecji / oprac. Jerzy Danielewicz. Wrocław [i in.] 1984
 14. Guilleragues, Gabriel-Joseph de Lavergne de – Listy portugalskie. Warszawa 1980
 15. Norwid, Cyprian – Vade-mecum. Warszawa 1962
 16. Arnim, Ludwig Achim von ; Brentano, Clemens – Cudowny róg chłopca : wybór. Warszawa 1982
 17. Webster, John – Biała diablica ; Księżna d’Amalfi. Wrocław [i in.] 1968
 18. Książki o Małopolsce : bibliografia 2004 / pod red. Artura Paszko. Kraków 2006
 19. Małopolska 2010-2014 : podsumowanie kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego. [Kraków 2014]
 20. Władysław Krzemiński (1907-1966). Kraków 1991
 21. Jan Paweł II - Tryptyk rzymski : medytacje. Kraków 2003
 22. Chaucer, Geoffrey - Troilus i Criseyda. Kraków 1978
 23. Słowacki, Juliusz - Wiersze i poematy. Warszawa 1988
 24. Shakespeare, William - Życie i śmierć króla Jana. Warszawa 1975
 25. Shakespeare, William - Romeo i Julia. Warszawa 1975
 26. Angielska komedia Restauracji. Wrocław [i in.] 1962. (Biblioteka Narodowa)
 27. Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. Wrocław 1955. (Biblioteka Narodowa)
 28. Mistrik, Milos - Milka Zimkowa : aktorka słowacka. Wrocław 2011
 29. Garcia Lorca, Federico - Teatro breve : groteski teatralne. Kraków 1966
 30. Miodońska-Brookes, Ewa - Wawel - "Akropolis" : studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1980
 31. Wspomnienia aktorów (1800-1925). T. 2. Warszawa 1963
 32. Iwaszkiewicz, Jarosław - Lato w Nohant : komedia w 3 aktach. Warszawa 1949

 

CZERWIEC-LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

 1. Staff, Leopold - Kto jest ten dziwny nieznajomy : wybór poezji. Warszawa 1964
 2. Semiotyka kultury. Warszawa 1977
 3. Lorenz, Konrad - Regres człowieczeństwa. Warszawa 1986
 4. Heisenberg, Werner - Część i całość : rozmowy o fizyce atomu. Warszawa 1987
 5. Weizsacker, Carl Friedrich von - Jedność przyrody. Warszawa 1978
 6. Mazur, Marian - Cybernetyka i charakter. Warszawa 1976
 7. Bense, Max - Świat przez pryzmat znaku. Warszawa 1980
 8. Hall, Edward T. - Bezgłośny język. Warszawa 1987
 9. May, Rollo - Miłość i wola. Warszawa 1978
 10. Calder, Ritchie - Człowiek i Kosmos. Warszawa 1979
 11. Lorenz, Konrad - Odwrotna strona zwierciadła : próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Warszawa 1977
 12. Skinner, Burrhus F. - Poza wolnością i godnością. Warszawa 1978
 13. Morin, Edgar - Kino i wyobraźnia. Warszawa 1975
 14. Bronowski, Jacob - Źródła wiedzy i wyobraźni. Warszawa 1984
 15. Pawluczuk, Włodzimierz - Żywioł i forma : wstęp do badań emirycznych nad kulturą współczesną. Warszawa 1978
 16. Miller, Jonathan - Spór z McLuhanem. Warszawa 1974
 17. Krasiński, Zygmunt - Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965
 18. Góry Świętokrzyskie / praca zbiorowa pod ogólną red. Wandy Filipowicz. Warszawa 1953
 19. W obronie muzeum kolekcji im. Jana Pawła II : poznaj prawdę. Warszawa 1993
 20. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1: Catalogue ; 2: History and present. Kraków 1995
 21. Habela, Jerzy ; Kurzowa, Zofia - Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku. Kraków 1989
 22. Zaręba, Janusz - Reforma w testamencie : rzecz o Oskarze Langem. Warszawa 1985
 23. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu : oferta edukacyjna. Oświęcim [po 1991]
 24. Kracik, Jan ; Rożek, Michał - Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie : o marginesie społecznym XVI-XVIII w. Kraków 1986
 25. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979. (Współczesna Krytyka Polska)
 26. Teatr Konrada Swinarskiego : rekonesans / pod red. Eleonory Udalskiej. Katowice 1978
 27. Grodzicki, August - W teatrze życia : wspomnienia z lat 1920-1980. Warszawa 1984

 

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018

 1. Historia teatru w Polsce : bibliografia prac o polskim teatrze ogłoszonych drukiem w latach 1945-1959. Warszawa 1960
 2. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa 1996
 3. Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1993. (Vademecum Polonisty)
 4. Shakespeare, William – Tragiczna historia Hamleta księcia Danii. Kraków 1978
 5. Wóycicki, Alfred – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : 1893-1939. Kraków 1962
 6. Fitzsimons, Raymund – Edmund Kean : ogień z nieba. Warszawa 1981. (Artyści)
 7. Grzymała-Siedlecki, Adam – Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy. Kraków 1971
 8. Wspomnienia o Kazimierzu Rudzkim. Warszawa 1981
 9. Kudliński, Tadeusz – Dawne i nowe przypadki „teatrała”. Kraków 1975
 10. Csato, Edward – Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 11. Szletyński, Henryk – Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce. Kraków 1981
 12. Żurowski, Andrzej – Ludzie w reflektorach. Warszawa 1982
 13. Anonim – Arden z Feversham. Kraków 1977
 14. Jonson, Ben – Alchemik. Kraków 1982
 15. Jonson, Ben – Volpone albo lis. Kraków 1982
 16. Marlowe, Christopher – Tamerlan Wielki. Kraków 1977
 17. Beaumont i Fletcher – Tragedia dziewicy. Kraków 1977
 18. Shakespeare, William – Burza. Kraków 1980
 19. Shakespeare, William – Najwyborniejsza opowieść o kupcu weneckim. Kraków 1979
 20. Shakespeare, William – Żywot i śmierć Juliusza Cezara. Kraków 1980
 21. Shakespeare, William – Wszystko dobre co się dobrze kończy. Kraków 1979
 22. Shakespeare, William – Dwaj szlachcice z Werony. Kraków 1979
 23. Shakespeare, William – Zimowa opowieść. Kraków 1981
 24. Shakespeare, William – Tragedia Macbetha. Kraków 1980
 25. Shakespeare, William – Wiernie spisane dzieje żywota i śmierci króla Leara i jego trzech córek. Kraków 1979
 26. Obrońcy chłopów w literaturze staropolskiej. Kraków 1948
 27. Zarys dziejów teatru krakowskiego. Kraków 1977
 28. Weiss, Tomasz – Legenda i prawda Zielonego Balonika. Kraków 1987
 29. Eustachiewicz, Lesław – Dramaturgia polska w latach 1945-77. Warszawa 1979
 30. Corneille, Pierre – Cyd : tragikomedia. Warszawa 1958
 31. Dąbrowska, Maria – Pielgrzymka do Warszawy ; Najdalsza droga ; Nocne spotkanie ; Tu zaszła zmiana. Warszawa 1975
 32. Kijowski, Andrzej – Maria Dąbrowska. Warszawa 1964
 33. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega ; 385)
 34. Zabłocki, Franciszek – Fircyk w zalotach. Wrocław 1961. (Biblioteka Narodowa)
 35. Swinarski, Konrad – Wierność wobec zmienności. Warszawa 1988
 36. Polska krytyka literacka (1800-1918) : materiały. T. 2 i 4. Warszawa 1959
 37. Calderon de la Barca, Pedro – Alkad z Zalamei. Warszawa 1954
 38. Pruszyński, Ksawery – Opowieści. Warszawa 1955
 39. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Literatura Młodej Polski. Warszawa 1997
 40. Janicka, Krystyna – Światopogląd surrealizmu. Warszawa 1985
 41. Shakespeare, William – Dzieła dramatyczne w dwunastu tomach. T. 4. Warszawa [1912]
 42. Tłokiński, Waldemar – Mowa : przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów. Warszawa 1982
 43. Mikulski, Antoni J. ; Reiter, Marian – Wypisy polskie dla seminariów nauczycielskich. Cz. 1. Wyd. 2. Lwów [i in.] [19-]
 44. Wieczorkiewicz, Bronisław – Mały słowniczek ortograficzny. Wyd. 10. Warszawa 1950
 45. Doroszewski, Witold – Kryteria poprawności językowej. Warszawa 1950
 46. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Kraków 2000
 47. Sikora, Adam – Spotkania z filozofią. Wyd. 3. Warszawa 1970
 48. Bystrzycki, Przemysław – Włoskie kartki. Kraków 1977
 49. Laskowicki, Stanisław – Szpada, bagnet, lancet : moje wspomnienia. Wrocław 1970
 50. Nitsch, Kazimierz – O języku polskim : obszar, narzecza, pokrewieństwo, dzieje, opracowania. Wyd. 2, rozsz. Kraków [i in.] 1921
 51. Jaworski, Marian - Metafizyka. Kraków 1988
 52. Jurkowski, Henryk - Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek. Wrocław 1991 [2 egz.]
 53. Wczoraj, dziś i jutro Związku Artystów Scen Polskich : sesja naukowa z okazji 90-lecia ZASP. Kraków 2009 [2 egz.]
 54. Leningrad : its monuments and architectural complexes. Leningrad 1977
 55. Tatry w poezji i sztuce polskiej. Kraków 1975
 56. Windakiewicz, Stanisław – Teatr kollegjów jezuickich w dawnej Polsce. Kraków 1922
 57. Krzyżanowski, Julian – Historia literatury polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1974
 58. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1: Dramat – teatr ; T. 2: O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976
 59. Taborski, Roman – Apollo Korzeniowski : ostatni dramatopisarz romantyczny. Wrocław 1957. (Studia Historycznoliterackie; t. 9)
 60. Wóycicki, Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Warszawa 1960
 61. Bronisław Dąbrowski i jego teatr : w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 62. Białota, Marek – Dramaty Żeromskiego w Reducie : z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. Wrocław 1989
 63. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 2. Wyd. 3. Warszawa 1928
 64. Pigoń, Stanisław – Studia literackie. Kraków 1951
 65. O Zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 66. Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga. Wyd. 4 zm. Wrocław 1987
 67. Chwin, Stefan – Literatura i zdrada : od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy. Kraków 1993
 68. Edmund Wierciński 1899-1955 : wystawa w Państwowym Teatrze Polskim. Warszawa 1956
 69. Teatr Regionalny : Towarzystwo Kultury Teatralnej, Kraków (lata 1968-1978). Kraków 1978
 70. Niesiobędzki, Jerzy – Rozmowy istotne. Gdańsk 1983
 71. Sinko, Grzegorz – Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość czy złudzenie. Wrocław 1977
 72. Jasienica, Paweł – Polska anarchia. Kraków 1988
 73. Parandowski, Jan – Petrarka. Warszawa 1957
 74. Kydryński, Juliusz – Uwaga, gong!... : opowieść-pamiętnik o teatrach krakowskich 1937-1948. Kraków 1962
 75. Roa Bastos, Augusto – Kurupi i inne opowiadania. Kraków 1984
 76. Natanson, Wojciech – Godzina teatru. Warszawa 1962
 77. Dąbrowa Tarnowska : miasto i powiat. Bibliografia (wybór). Kraków 2004
 78. Książki o Krakowie : wybór publikacji z lat 1945-1969. [Oprac.] T. Bieńkowska, Z. Vogel. Kraków 1971
 79. Borchardt, Klaus-Dieter - ABC prawa wspólnotowego. [Warszawa] 2004
 80. Informator Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Rok akad. 2001/2002. Kraków 2001
 81. Drzyzga, Bernard - KEDYW Okręgu AK Łódź i 60 Pułk AK : wspomnienia [...]. London 1988
 82. Oferta wydawnicza. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Kraków [2010]
 83. Informator. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Kraków [2000]
 84. Niewiadowski, Andrzej - Polska fantastyka naukowa : przewodnik 1945-1985. Warszawa 1987
 85. Bibliografia publikacji Wydawnictwa Literackiego [19]53-72. Kraków 1973
 86. Pociej, Bohdan - Klawesyniści francuscy. Kraków 1969
 87. Sedlak, Włodzimierz - Postępy fizyki życia. Warszawa 1984
 88. Kozłowski, Władysław - O dowodach istnienia Boga. Warszawa 1963
 89. Jakubowski, J. L. - Aktualne zagadnienia techniki wysokich napięć. Warszawa 1939
 90. Kalejdoskop szkolnych zdarzeń 1989-2009. Księga pamiątkowa w XX rocznicę powstania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i X rocznicę Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta. Kraków 2009
 91. Raport : teatry miasta Krakowa : doświadczenie – przyszłość. Kraków 2008
 92. Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego. Wrocław 1953
 93. Lukian z Samosaty – Dialogi wybrane. Wrocław-Warszawa 1949
 94. Teoria badań literackich w Polsce : wypisy. T. 1. Kraków 1960
 95. Stanisław Wyspiański / materiały dobrał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. Warszawa 1967
 96. Prus, Bolesław – Faraon : powieść. Warszawa 1949
 97. Kisielewski, Stefan – Widziane z góry. Warszawa 1989
 98. Zamiatin, Eugeniusz – My. Warszawa 1989
 99. Rudnicki, Adolf – Sercem dnia jest wieczór. Warszawa 1988
 100. Morstin, Ludwik Hieronim – Trylogia antyczna. Kraków 1956
 101. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Sekrety filmu. Warszawa 1967
 102. Szkłowski, Wiktor – Eisenstein. Warszawa 1980
 103. Kwiatkowski, Jerzy – Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975
 104. Rolland, Romain – Dziennik z lat wojny 1914-1919 : fragmenty. Warszawa 1965
 105. Terlecki, Władysław – Rośnie las. Warszawa 1981
 106. Terlecki, Tymon – Rzeczy teatralne. Warszawa 1984
 107. Berger, John – G. Warszawa 1987
 108. Limanowski, Mieczysław ; Osterwa, Juliusz – Listy. Warszawa 1987
 109. Ethos sztuki : materiały z Ogólnopolskiej Sesji Estetycznej. Warszawa-Kraków 1985
 110. Gosvami, Satsvarupa dasa – Czym są Wedy? : zarys myśli staroindyjskiej. Wrocław 1986
 111. Kański, Józef – Mistrzowie sceny operowej. Kraków 1974

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018

 1. Literatura francuska. T. 1. Warszawa 1974
 2. Literatura polska 1918-1975. T. 1: 1918-1932. Warszawa 1975
 3. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. T. 1: Literatura polska w okresie międzywojennym. Kraków 1979
 4. Samson, George – Historia literatury angielskiej w zarysie. Warszawa 1967
 5. Klimowicz, Mieczysław – Oświecenie. Warszawa 1972. (Historia Literatury Polskiej)
 6. Potocki, Jan – Rękopis znaleziony w Saragossie. T. 1-3. Warszawa 1950
 7. Rabelais, [Francois] – Gargantua i Pantagruel. T. 1-4. Warszawa 1949
 8. Dłuska, Maria – Studia i rozprawy. T. 1-3. Kraków 1970-1972
 9. Welles, Rene – Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa 1979
 10. Wyrozumski, Jerzy – Historia Polski do roku 1505. Warszawa 1983
 11. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1505-1764. Warszawa 1983
 12. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1764-1864. Warszawa 1983
 13. Cytowska, M. ; Szelest, H. – Literatura grecka i rzymska w zarysie. Warszawa 1981
 14. Irzykowski, Karol – Słoń wśród porcelany ; Lżejszy kaliber. Kraków 1976
 15. Wańkowicz, Melchior - Karafka La Fontaine'a. T. 2. Kraków 1981
 16. Bocheński, Aleksander - Parę refleksji o Polsce i świecie : wybór pism. Warszawa 1984
 17. Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów. Wrocław [i in.] 1978. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej; t. 51)
 18. Jonasz Stern : obrazy z lat 1964-1988 : katalog wystawy. Kraków 1988
 19. Kryszak, Janusz – Katastrofizm ocalający : z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Wyd. 2 rozsz. Bydgoszcz 1985
 20. Udalska, Eleonora – Jan Lorentowicz : zoil nieubłagany. Łódź 1986
 21. Łojek, Mieczysław – Biografie pisarzy w nauczaniu literatury. Warszawa 1985
 22. Korzeniowski, Bohdan – Sława i infamia. Rozmawia Małgorzata Szejnert. Kraków 1992
 23. Kolankiewicz, Leszek – Święty Artaud. Warszawa 1988
 24. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław [i in.] 1991
 25. Krakowski katalog aktorów / ZASP. Kraków 1997
 26. Książki o Krakowie i województwie małopolskim wydane w 2001 roku (wybór). Kraków 2002
 27. Brzoskwinia, Waldemar ; Wielgus, Krzysztof - Spojrzenie na twierdzę Kraków. Kraków 1991
 28. Ficowski, Jerzy - Cyganie na polskich drogach. Wyd. 3, popr. i rozsz. Kraków-Wrocław 1986
 29. Mrozińska, Stanisława - Teatr wśród ruin Warszawy : wspomnienia i dokumenty z lat 1944-1945. Warszawa 1989
 30. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 31. Łomnicki, Tadeusz - Spotkania teatralne. Warszawa 1984
 32. Puzyna, Konstanty - Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 33. Macierakowski, Jerzy ; Natanson, Wojciech - Aleksander Zelwerowicz. Warszawa 1957
 34. Wańkowicz, Melchior - Reportaże zagraniczne. Kraków 1981
 35. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979
 36. Szczublewski, Józef – Żywot Osterwy. Warszawa 1973
 37. Zahorski, Andrzej – Spór o Stanisława Augusta. Warszawa 1990
 38. Taborski, Bolesław – Nowy teatr elżbietański. Kraków 1967
 39. 60 lat pracy twórczej Henryka Ryszarda Zarewicza-Żuchowskiego. B.m., po 2002
 40. Miłosz : portret złożony. Wystawa [...], 11-27 maja 2011. Kraków 2011
 41. Barteczko, Ewa ; Jarzyńska, Joanna - Polskie wydawnictwa informacyjne 1945-1981. Warszawa 1985
 42. Mówimy poprawnie : wybór artykułów z dziedziny kultury języka / pod red. Michała Jaworskiego. Kielce 1979
 43. Katalog bibliograficzny 1946-1974 : w 500-lecie książki polskiej na Śląsku. Wrocław 1975
 44. Gdyby kamienie mogły mówić : polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej, 30.05.-06.06.2003. Oświęcim [2003]
 45. Teatr krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego 1843-1845 : repertuar, recenzje, dokumenty / oprac. Jerzy Got. Wrocław [i in.] 1967
 46. Masłowski, Michał – Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-boskiej komedii” do II wojny światowej. Wrocław [i in.] 1978
 47. Kydryński, Lucjan – Opera na cały rok : kalendarium. [1]: styczeń-czerwiec ; [2]: lipiec-grudzień. Kraków 1989
 48. 200 lat sceny narodowej 1765-1965 : ogólnopolski repertuar teatrów w dniach 19 i 20 XI 1965. [Warszawa 1965]
 49. Teatr Narodowy w Warszawie : 50 premier. Warszawa 1962
 50. Teatr Polski Wrocław 1945-1965. Wrocław 1965
 51. Michalik, Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : Teatr Miejski. Kraków-Wrocław 1985
 52. Danowicz, Bogdan – Był cyrk olimpijski… Warszawa 1984
 53. Krasowski, Jerzy – Sprawa teatru : (próby dramatyczne, wypowiedzi o teatrze, felietony). Kraków 1977
 54. Rudnicki, Adolf – Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa 1986
 55. Szczublewski, Józef – Wielki i smutny teatr warszawski (1868-1880). Warszawa 1963
 56. Zawistowski, Władysław – Teatr warszawski między wojnami : (wybór recenzji). Warszawa 1971
 57. Homer – Iliada. W przekł. F. K. Dmochowskiego. Wrocław [i in.] 1966
 58. Norwid, Cyprian – Vade-mecum. Oprac. Józef Fert. Wrocław [i in.] 1990
 59. Chrzanowski, Maciej – Andrzej Bursa : czas, twórczość, mit. Kraków 1986
 60. Mitos 21 : antologia. T. 1-2. Kraków 2012

STYCZEŃ-LUTY  2019

 1. Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. T. 1: A-C. Kraków 2009
 2. Wiesenthal, Simon - Brak sprawiedliwości wobec zbrodni hitlerowskich. Przemówienie z okazji otrzymania DHC UJ w październiku 1994 r. Kraków 1995
 3. Dygat, Stanisław – Kołonotatnik. Warszawa 1984
 4. Dygat, Stanisław – Pożegnania. Warszawa 1981
 5. Falkiewicz, Andrzej – Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982
 6. Krzyżanowski, Julian – Mądrej głowie dość dwie słowie. T. 1-3. Warszawa 1975
 7. Kuśniewicz, Andrzej – Król Obojga Sycylii. Warszawa 1970
 8. Daiches, David – Krytyk i jego światy : szkice literackie. Warszawa 1976
 9. Eichenbaum, Borys – Szkice o prozie i poezji. Warszawa 1973
 10. Orłow, Włodzimierz – Szkice o poezji rosyjskiej. Warszawa 1972
 11. Watt, Ian – Narodziny powieści : studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Warszawa 1973
 12. Pulitzer, Heine – Milczenie syren : studia z literatury niemieckiej i austriackiej (wybór). Warszawa 1973
 13. Wilson, Edmund – Szkice. Warszawa 1973
 14. Graaf, Vera – Homo futurum : analiza współczesnej science fiction. Warszawa 1975
 15. Brzozowski, Stanisław – Współczesna powieść i krytyka literacka. Warszawa 1971
 16. Hilsbecher, Walter – Tragizm, absurd i paradoks : eseje. Warszawa 1972
 17. Głowiński, Michał – Style odbioru : szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977
 18. Mitosek, Zofia – Teorie badań literackich : przegląd historyczny. Warszawa 1983
 19. Głowiński, Michał – Mity przebrane. Kraków 1990
 20. Kuśniewicz, Andrzej – Nawrócenie. Kraków 1987
 21. Kuśniewicz, Andrzej – Mieszaniny obyczajowe. Warszawa 1985
 22. Singer, Isaac Bashevis – Dwór. Warszawa 1983
 23. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega; 395)
 24. Friedrich, Hugo – Struktura nowoczesnej liryki. Warszawa 1978
 25. Nowa krytyka : antologia. Warszawa 1983
 26. Tynianow, Jurij – Fakt literacki. Warszawa 1978
 27. Makarovsky, Jan – Wśród znaków i struktur : wybór szkiców. Warszawa 1970
 28. Lesić, Stanko – Poetyka powieści kryminalnej : próba analizy strukturalnej. Warszawa 1976
 29. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków 1984. (Dzieje Krakowa; t. 2)
 30. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w latach 1796-1918. Kraków 1979. (Dzieje Krakowa; t. 3)
 31. Liryka polska : interpretacje / pod red. Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego. Kraków 1971
 32. Stradecki, Janusz – W kręgu Skamandra. Warszawa 1977
 33. Nasiłowska, Anna – Trzydziestolecie 1914-1944. Warszawa 1995
 34. Brzozowski, Stanisław – Kultura i życie. Warszawa 1973. (Dzieła)
 35. Paci, Enzo – Związki i znaczenia : eseje wybrane. Warszawa 1980
 36. Mackiewicz, Witold – [Stanisław] Brzozowski. Warszawa 1979. (Myśli i Ludzie)
 37. Bellow, Saul – Korzystaj z dnia. Warszawa 1978. (Nike)
 38. Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego : zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego. Warszawa 1998
 39. Prawo szkół wyższych : stopnie i tytuły naukowe : zbiór przepisów / oprac. Z. Sypniewski. Warszawa-Poznań 1993
 40. Kodeks pracy : komentarz Andrzej Świątkowski. Kraków 1996
 41. Zadrożny, Stanisław - Informatyka w praktyce : organizacja zbiorów w małej informatyce. Warszawa 1977
 42. Centrum informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej : organizacja, zadania, usługi. Warszawa 1986
 43. Chałasiński, Józef – Kultura amerykańska. Warszawa 1973
 44. Mez, Adam – Renesans islamu. Warszawa 1980
 45. Król-Kaczorowska, Barbara – Teatr Polski w Warszawie : dzieje budynku. Warszawa 1988
 46. Sulikowski, Andrzej – Rynek i coraz dalsze okolice : o twórczości Janusza Szubera. Kraków 2018
 47. Skinder, Kornelia Otis – Madame Sarah [Bernhardt]. Warszawa 1981. (Artyści)
 48. Szyjkowski, Marian – Czeskie odrodzenie w XIX wieku. Warszawa 1948
 49. Szyjkowski, Marian – Karol Hynek Macha : twórca czeskiego romantyzmu. Warszawa 1948
 50. Kung, Hans – Sobór i zjednoczenie. Kraków 1964
 51. Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846 : wybór źródeł. Wrocław 1950
 52. Newerly, Igor – Zostało z uczty bogów. Warszawa 1988
 53. Burkot, Stanisław ; Stępień, Marian – Współczesna literatura polska : przewodnik i materiały. Warszawa 1974
 54. Eustachiewicz, Lesław – Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978
 55. Puszkin, Aleksander – Dama pikowa. Warszawa 1988
 56. Paźniewski, Włodzimierz [i in.] – Spór o poezję. Kraków 1977
 57. Kuśniewicz, Andrzej – Eroica. Warszawa 1966
 58. Jaworski, Stanisław – U podstaw awangardy. Kraków 1968
 59. Malraux, Andre – Przemijanie a literatura. Warszawa 1982
 60. Remarque, Erich Maria – Łuk triumfalny. Warszawa 1973
 61. Cortazar, Julio – 62. Model do składania. Warszawa 1974. (Nike)
 62. Wyka, Kazimierz – Pogranicze powieści. Kraków 1948
 63. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski : teoria i praktyka. Kraków 1975
 64. Jarosiński, Zbigniew – Literatura lat 1945-1975. Warszawa 1996
 65. Kowalczykowa, Alina – Programy i spory literackie w dwudziestoleciu. Warszawa 1978
 66. Strusiński, Michał – Zwycięzcy i pokonani. Warszawa 1984
 67. Szymański, Wiesław Paweł – Od metafory do heroizmu. Kraków 1967
 68. Ważyk, Adam – Amfion : rozważania nad wierszem polskim. Warszawa 1983
 69. Rolland, Romain - Colas Breugnon. Warszawa 1983
 70. Langenn, Vendla von – Lolomai : Roman einer Frau unter Indianern. Berlin 1938
 71. Rowiński, Cezary – Przestrzeń logosu i czas historii. Warszawa 1984
 72. Shakespeare, William – Tragedia króla Ryszarda Drugiego. Kraków 1984
 73. Fitzgerald, Francis Scott - Listy do córki. Warszawa 1982
 74. Wittlin, Józef – Sól ziemi : powieść o cierpliwym piechurze. Warszawa 1988
 75. Szekspir, William – Kroniki. Warszawa 1981. (Dzieła Dramatyczne; t. 3)
 76. Tuwim, Julian - Kwiaty polskie. Warszawa 1978

MARZEC-KWIECIEŃ-MAJ  2019

 1. Kleiner, Juliusz – Mickiewicz. T. 1-2. Lublin 1948
 2. Papierkowski, Stanisław K. – Twórczość literacka narodów południowo-słowiańskich : Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Bułgarów. Lublin 1947
 3. Małecki, Mieczysław – Najstarszy literacki język Słowian. Kraków 1947
 4. Kudliński, Tadeusz – Dziedzictwo zemsty : pół-powieść. Wrocław-Warszawa 1948 [egz. do oprawy]
 5. Z zagadnień poetyki : prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wilno 1937 [egz. do oprawy]
 6. Chołoniewski, Antoni – Duch dziejów Polski. Warszawa 1932
 7. Lewis, Clive Staples – Cztery miłości. Warszawa 1962
 8. Mascall, Eric Lionel – Chrześcijańska koncepcja człowieka i wszechświata. Warszawa 1986
 9. Nałkowska, Zofia – Dzień jego powrotu : dramat w 3 aktach. Warszawa 1931
 10. Nałkowska, Zofia – Renata Słuczańska : sztuka w 3 aktach. Warszawa 1935
 11. France, Anatol – Pierścień z ametystem. Warszawa-Kraków 1932
 12. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Zaczarowana dorożka. Warszawa 1948
 13. Zajączkowski, Tadeusz – Ślad bosej nogi : powieść. Londyn [1954]
 14. Krasiński, Zygmunt – Pisma. T. 1. Warszawa 1907
 15. Descartes, Rene – Rozprawa o metodzie : dobrego powodowania swoim rozumem i szukania prawdy w naukach. Kraków [1918]
 16. Drozdowski, Bohdan – Druga połowa wieku. Kraków 1975
 17. Kisielewski, Jan August – Karykatury : komedia. Warszawa [1924] [egz. do oprawy]
 18. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Cz. 2: Objaśnienia i przypisy. Warszawa [1928] [egz. do oprawy]
 19. Molier – Grzegorz Fafuła : komedia w 3 aktach. Lwów-Złoczów [b.r.] [egz. do oprawy]
 20. Zabłocki, Franciszek – Zabobonnik : komedia w 3 aktach. Złoczów [b.r.] [egz. do oprawy]
 21. Molier – Mieszczanin szlachcicem : komedia w 5 aktach z baletem. Warszawa  [b.r.] [egz. do oprawy]
 22. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków 1924 [egz. do oprawy]
 23. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Ślubne obrączki. Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 24. Morawski, Zdzisław – Z odrodzenia włoskiego. Kraków 1922 [egz. do oprawy]
 25. Mnohotvarnost dramatickeho umenia. Bratislava 1976
 26. Ceske pohadky. Ricany u Prahy 2005
 27. Murdoch, Iris - The sandcastle. Leningrad 1975
 28. Powell, Dilys - Films since 1939. London ; New York ; Toronto 1947
 29. Haskell, Arnold L. - Ballet since 1939. London ; New York ; Toronto 1948
 30. Opera in English. London 1946
 31. 6 x nejen o divadle / Kundera, Havel, Suchy, Vyskocil, Stoppard, Vasaryova. Brno 2011
 32. The High Toby. A play for the Toy Theatre by J. B. Priestley. Harmondsworth, Middlesex 1948
 33. Prague Quadrennial of theatre desingn and architecture 1995 : industry palace vystaviste Praha 26.6.-16.7.1995
 34. Tendence v soucasnem mysleni o divadle : sbornik z konference konane 5. a 6. prosince 2008 na Divadelni fakulte Janackovy akademie muzickych umeni v Brne : ad honorem prof. Ivo Osolsobe. Brno 2010
 35. Texty z Mezinarodniho seminare doktorskych studii divadelnich skol 2003/2005, Brno = Papers for The International Seminar of Doctoral Studies of Theatre Schools 2003/2005, Brno. Brno 2011
 36. Perillo, Francesco Saverio - Rileggendo Kacić : tra storia e folklore. Bari 1979
 37. Rossi, Gaetano - Semiramide : melodramma tragico in tre atti. Milano 1962
 38. Secession [katalog wystawy]. Wien 1930
 39. Nichols, Peter - La scelta italiana. Milano 1977
 40. Festival Europeen du Premier Roiman. 27-28 avril 2001
 41. Le cheval. Paris 1976. (Cahiers Renaud Barrault; 92)
 42. Kafka, Franz - Preparatifs de noce a la campagne. Paris 1957. (Collection l'Imaginaire)
 43. Jouhandeau, Marcel - Algebre des valeurs morales. Paris 1935
 44. Pastorelli, France - Servitude et grandeur de la maladie. Paris 1960
 45. L'anglais dans le premier cycle : lettres modernes et langues vivantes etrangeres. Paris 1968
 46. Hebbel, Friedrich - Giuditta : tragedia in 5 atti. Firenze 1943
 47. Taine, H[ippolyte] - Voyage en Italie. T. 2: Florence et Venise. Paris 1876
 48. Szober, Stanisław - Gramatyka języka polskiego. Wyd. 3. Warszawa 1953
 49. Marta Santos Pais Doktor Honoris Causa. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa 2017
 50. Aleksander Puszkin 1799-1837. Dodatek do numeru 7-8 "Życia Słowiańskiego". Warszawa 1949
 51. Nie taki wilk straszny... : czyli w świecie baśniowych emocji. Szczecin 2018
 52. Przywileje lokacyjne Krakowa i Poznania. Oprac. Andrzej Kłodziński. Poznań 1947
 53. Kostrzewski, Józef - Kultura prapolska. Wyd. 2. Poznań 1949
 54. Chrzanowski, Tadeusz - Działalność artystyczna Tomasza Tretera. Warszawa 1984
 55. Nitsch, Kazimierz - Dzisiejszy system głosowy. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego; 2)
 56. Landau, L. ; Rumer, J. - Co to jest teoria względności. Wyd. 3. Warszawa 1964. (Nowości Nauki i Techniki)
 57. Visnik L'vivs'kogo Universitetu. Seria Mistectvoznavstvo. Vipysk 3. L'viv 2003 [jęz. ukraiński]
 58. Kiivs'kij Derżavnij Muzej Ukrains'kogo Mistectva. Katalog hudożnih tvoriv (ekspozicia). Kiiv 1958 [jęz. ukraiński]
 59. Derżavnij arhitekturno-istoricnij zapobidnik "Sofijc'kij Muzej". Fotoal'bom. Kiev 1990 [jęz. ukr., ros. i ang.]
 60. Moskovskij Teatr na Taganke 1984-2004 : bibliograficeskij ukazatel'. Moskva 2011 [jęz. rosyjski]
 61. Ostrovskij, A[leksandr] N[ikolaević] - Talanty i poklonniki. [Talenty i wielbiciele]. Moskva 1950 [jęz. rosyjski]
 62. Bobylev, I. F. ; Kotov, G. G. ; Filippov, S. P. - Konnyj turizm. Moskva 1985 [jęz. rosyjski]
 63. Descotes, Marice – Le public de theatre et son historie. Paris 1964
 64. Hillestrom, Gustaf – Le theatre et la danse en Suede. Stockholm 1951
 65. Brecht, Bertolt – Mere Courage et ses enfants. Paris 1960
 66. Sophocle – Antigone : tragedie. Paris 1960
 67. Artaud, Antonin – Le theatre et son double suivi de Le theatre de Seraphin. Paris 1974
 68. Tołstoj, Lew – Sonata Kreutzerowska. Warszawa [b.r.]
 69. Juliusz Słowacki na scenach krakowskich. Kraków 1979
 70. Spectaculum : moderne Theaterstucke. Frankfurt am Main. Bd. 3: 1960; Bd. 8: 1965; Bd. 9: 1966; Bd. 11: 1968
 71. Theatertreffen deutschsprachiger Schauspiel Studierender : und 21. Wettbewerb zur Forderung des Schauspielnachwuchses : Dokumentation. Leipzig 2010
 72. Chiappini, Luciano - Ferrara guida : artistica illustrata. Bologna 1981
 73. Meese, Herrad – Deutsch – warum nich? Niemiecki? Czemu nie! Cz. 1. Bonn [b.r.]
 74. Lindley, Ben B.; Evans, Wainwright – Die kameradschaftsehe. Berlin-Leipzig 1928
 75. Freitag, Gustav – Dramatische Werke. Leipzig-Berlin [b.r.]
 76. Shakespeare, William – The Merchant of Venice. Leipzig [b.r.]. [wersja ang. i niem.]
 77. Stanislawski, Konstantin S. – Mein Leben in der Kunst. Berlin 1951
 78. Das Nibelungenlied. Tl. 1: Siegfrieds Tod. Berlin [i in.] [b.r.]
 79. Hare, David – Geheime Verzuckung. Wien 1989. (Akademietheater; 43)
 80. Pirandello, Ligi – Heinrich IV. Wien 1989. (Akademietheater; 50)
 81. Albee, Edward – Wer hat angst vor Wirginia Wolf? Wien 1991. (Burgtheater; 86)
 82. Oates, Joyce Carol – Die Mondfinsternis. Wien 1992. (Akademietheater; 98)
 83. Behan, Brendan – Die Meisel. Wien 1995. (Burgtheater; 136)
 84. Gurney, Oliver R. – Die Hethiter. Dresden 1969
 85. Balzak, Honore de – Modeste Mignon. Berlin [b.r.]. (Gesammelte Werke)
 86. Slovensko vo fotografii Karola Plicku. Martin 1956
 87. Triumph der Liebe / Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. Frankfurt am Main 1985
 88. Kiev : fotoal’bom / Mikola Kozlovs’kij. Kiev 1987
 89. Ukraina. Moskva 1986
 90. Iskusstvo v Rumynskoj Narodnoj Respublike. Bukarest 1956
 91. Lecce e il Salento. Milano 2000
 92. Khiva [Chiva – miasto w Uzbekistanie]. Leningrad 1973
 93. Der gestiefelte Kater / Bruder Grimm. Heidelberg-Warschau [b.r.]
 94. Majestic island worlds. Washington 1987
 95. London observed / by John Gay. London 1964
 96. Derżavnij Muzej Etnografii ta Hudożn’ogo Promislu an URSP = Gosudarstvennyj Muzej Etnografii i Hudoestvennogo Promysla an USSP. Kiev 1976
 97. Napoli : le citta nella storia d’Italia / Cesare De Seta. Roma-Bari 1984
 98. Wer kommt mit? : eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1991 [+ slajdy]
 99. Klimaszewski, Bolesław - How to live and study in this city. Kraków 1986
 100. Bulgarian cuisine. [Bułgaria, b.r.] [przepisy - w jęz. angielskim]
 101. Sade, D.A.F. de - Filozofia w buduarze. Vol. 1. Łódź 1989

 

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2
 6. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 7. Informator Polski 1984/85                                                 
 8. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995
 9. Almanach Sceny Polskiej: T. 10: 1968/1969 ;  T. 16: 1974/1975 ; T. 18: 1976/1977 ; T. 19: 1977/1978 ; T. 22: 1980/1981
 10. Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery
 11. Magazyn filmowy
 12. Film: pojedyncze numery oraz oprawne roczniki (niekompletne) z lat 1974, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989
 13. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 14. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 15. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 16. Sensus Historiae: Vol. 2, 3, 5, 6, 9
 17. Historyka : studia metodologiczne. T. 32: 2002, 37/38: 2007/2008
 18. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 19. Notatnik Teatralny. Zima ‘93/94 (7)
 20. Twórczość
 21. Odra
 22. Muzeum Narodowe w Krakowie: raport roczny 2010 ; raport roczny 2013 (rok wielkich inwestycji)
 23. Svet a Divadlo. Praha. Roč. 4, č. 4 (1993) ; 8, č. 5 (1997)
 24. Fronda : pismo poświęcone. Nr 7
 25. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 26. Krasnogruda. R. 2000 nr 12
 27. Opcje : dwumiesięcznik kulturalny. R. 1999 nr 4
 28. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 29. Tygodnik Powszechny. R. 2015 nr 47
 30. Chip. R. 1997 nr 2
 31. PC World Komputer - lata 1995-2005
 32. Komputer Świat - lata 2000-2006
 33. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 34. Alma Mater : miesięcznik UJ. Nr 93: 2007
 35. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 37/38: 2007; 89/90, 93, 94, 96: 2012; 121: 2014; 149: 2017; 160, 168, 169: 2018
 36. Kultura (Paryż). R. 1990 nr 6, 7/8, 10, 11, 12
 37. Foyer. Lipiec 2004
 38. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 26/27, 34/35, 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83
 39. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 (2 egz.); Nr 2: 1974 (5 egz.); Nr 3: 1975 (3 egz.)
 40. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 29, 63, 64, 65, 69, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 93, 98
 41. Przegląd "Pod Tytułem". Nr 4: 1998
 42. Magnificat : mensuel. No 147: Fevrier 2005
 43. Mówią Wieki : magazyn historyczny. Nr 404: styczeń 1993; 440: styczeń 1996
 44. Ameryka. Nr 222: zima 1982
 45. Studia Filozoficzne : miesięcznik. Nr 6 (247) : 1986
 46. Kultura Współczesna : filozoficzno-kulturowe konteksty poznania. Nr 1-2 (5-6): 1995
 47. Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. Nr 5 (Fryderyk Nietzsche)
 48. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Nr 2: 1983/84
 49. FIDES : biuletyn bibliotek kościelnych. Nr 1/2: 1996
 50. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 1 (60) i 2 (61): 2017
 51. Inspiracje : miesięcznik społeczno kulturalny. Marzec 1991
 52. Biuletyn Informacyjny ZG ZASP. Nr 3, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 53. Scena. 1975 nr 1; 1981 nr 10, 11, 12; 2004 nr 3; 2005 nr 2/3, 4/5; 2009 nr 3; 2010 nr 3
 54. Pokaz : pismo krytyki artystycznej. R. 1999 nr specjalny
 55. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 56. Format : pismo artystyczne. R. 1994 nr 1-4 (14-17)
 57. Szkice : pismo teatralne. Nr 4 - zielony
 58. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 59. Przegląd Biblioteczny. R. 45: 1977 z. 3: Na pięćdziesięciolecie Przeglądu Bibliotecznego
 60. W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. R. 2011 nr 1 (449)
 61. Przegląd Akademicki : dwutygodnik. R. 1994 nr 2, 3, 4
 62. Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego ZSP. Warszawa 1968
 63. Wyspa : kwartalnik literacki. Nr 3 (27): październik 2013
 64. Znak : miesięcznik. Nr 694: marzec 2013
 65. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland. R. 1967 [nr specjalny]: Pieces Russes et Sovietiques en Pologne = Russian and Soviet plays in Poland : 1945-1966 ; R. 1974 nr 12 ; R. 1975 nr 11/12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1 ; R. 1993 nr 2 ; R. 2000 nr 1/2
 66. Pamiętnik Teatralny
 67. The Pengiun Music Magazine. N 1: 1946 ; 2 i 3: 1947
 68. Divadelni Revue. R. 24: 2013 no 2
 69. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 70. Estudis Escenics : quaderns de l'Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 71. Le Theatre en R.D.A. Le theatre devant un choix historique. No 10: 1980
 72. Theater in der DDR. Das Musiktheater Walter Felsensteins. No 8: 1976
 73. L'Annuele du Theatre. Saison 1981-1982
 74. Theatre en Hongrie 1963. Budapest 1964
 75. World Theatre. Le theatre dans le monde. Vol. XIV,1: janvier fevrier 1965
 76. Nederlands Theater Jaarboek. 19e jaargang seizoen 1969-1970 : toneel, televisiedrama, opera, ballet
 77. Kino : miesięcznik [...]. R. 2002 nr 5; R. 2007 nr 9; R. 2011 nr 1 i 2; R. 2014 nr 9
 78. Academia : magazyn PAN. R. 2005 nr 4
 79. Dworzanin : magazyn kulturalny. R. 2006 nr 3 (zima)
 80. Posłaniec : miesięcznik katolicki. R. 2007 maj
 81. Personalizm : prawda, dobro, piękno : półrocznik. R. 2005 nr 8