Dublety

Wykaz książek i czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 29 V 2020 r.):

KSIĄŻKI


ROK 2018

 1. Simon, Alfred - Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa 1979
 2. Dąbrowski, Bronisław - Na deskach świat oznaczających. T. 2 i 3. Kraków 1981
 3. Kwaskowski, Stanisław - Teatr w Toruniu 1920-1939. Gdańsk 1975
 4. Czanerle, Maria - Teatr pokolenia. Łódź 1964
 5. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 6. Kreczmar, Jerzy - Stare nieprzestarzałe. Warszawa 1989
 7. Solski, Ludwik - Wspomnienia [1] : 1855-1893. Kraków 1955
 8. Szczyt jedności europejskiej. Raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy. Warszawa 2005
 9. Wprowadzenie do nauki o teatrze (materiały). T. 1: Dramat - teatr. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1974
 10. Leszczyński, Jerzy - Z pamiętnika aktora. Warszawa 1958
 11. Szletyński, Henryk - Stefana Jaracza wzloty i zabłądzenia. Kraków-Wrocław 1984
 12. Wysińska, Elżbieta - Premiery i wydarzenia. Warszawa 1977
 13. Korzeniewski, Bohdan - Spory o teatr : recenzje z lat 1935-1939. Warszawa 1966
 14. Ośrodek kultury mowy przy ZG ZASP. Z. 1-7. Warszawa 1988-1989
 15. Dobrowolski, Władysław Józef – Zarys historii teatru rosyjskiego (do rewolucji październikowej). Kraków 1951
 16. Siatkowski, Zbigniew – Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza. Nadb.: Pamiętnik Literacki 1958 z. 3
 17. Skwarczyńska, Stefania – Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nieboskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959
 18. Wędrzyński, Andrzej – Pamięć teatru. Stalinogród 1956
 19. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciopięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 20. Plus Camerimage : International Film Festival of the Art of Cinematography. 20th edition. Bydgoszcz, 24.11-1.12.2012. Toruń 2012
 21. Rast, Pius ; Sadzik, Józef - Wincenty Pallotti. Paris 1985
 22. Koziełek, Gerard ; Urbanowicz, Mieczysław – Das deutsche Drama bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Warszawa-Wrocław 1967
 23. Amicis, Edmund de – Serce : opowiadania miesięczne. Warszawa 1972
 24. Kubacki, Wacław – Poezja i proza : studia historycznoliterackie 1934-1964. Kraków 1966
 25. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa 1966 (Biblioteka "Polonistyki")
 26. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert przy współpr. Ewy Heise. Warszawa 1965 (Biblioteka "Polonistyki")
 27. Żuławski, Juliusz – Byron nieupozowany. Warszawa 1964
 28. Urfe, Honore d’ – Astrea. Warszawa 1978
 29. Bidwell, George – Łabędź z Avonu. Warszawa 1966
 30. Kuśniewicz, Andrzej – Trzecie królestwo. Warszawa 1975
 31. Szczepański, Jan Józef – Polska jesień. Kraków 1983
 32. Inglot, Mieczysław – „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Warszawa 1986
 33. Chamfort – Charaktery i anegdoty. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1949
 34. Wolter – Powiastki filozoficzne. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1985
 35. Koprowski, Jan – Potomkowie Tespisa. Poznań 1966
 36. Orzechowski, Emil – Stary Teatr w Krakowie (1945-1985). Wrocław [i in.] 1987
 37. Liryka starożytnej Grecji / oprac. Jerzy Danielewicz. Wrocław [i in.] 1984
 38. Guilleragues, Gabriel-Joseph de Lavergne de – Listy portugalskie. Warszawa 1980
 39. Arnim, Ludwig Achim von ; Brentano, Clemens – Cudowny róg chłopca : wybór. Warszawa 1982
 40. Książki o Małopolsce : bibliografia 2004 / pod red. Artura Paszko. Kraków 2006
 41. Małopolska 2010-2014 : podsumowanie kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego. [Kraków 2014]
 42. Władysław Krzemiński (1907-1966). Kraków 1991
 43. Jan Paweł II - Tryptyk rzymski : medytacje. Kraków 2003
 44. Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. Wrocław 1955. (Biblioteka Narodowa)
 45. Mistrik, Milos - Milka Zimkowa : aktorka słowacka. Wrocław 2011
 46. Garcia Lorca, Federico - Teatro breve : groteski teatralne. Kraków 1966
 47. Miodońska-Brookes, Ewa - Wawel - "Akropolis" : studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1980
 48. Marlowe, Christopher - Edward II. Tł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1965
 49. Staff, Leopold - Kto jest ten dziwny nieznajomy : wybór poezji. Warszawa 1964
 50. Lorenz, Konrad - Regres człowieczeństwa. Warszawa 1986
 51. Heisenberg, Werner - Część i całość : rozmowy o fizyce atomu. Warszawa 1987
 52. Weizsacker, Carl Friedrich von - Jedność przyrody. Warszawa 1978
 53. Hall, Edward T. - Bezgłośny język. Warszawa 1987
 54. May, Rollo - Miłość i wola. Warszawa 1978
 55. Calder, Ritchie - Człowiek i Kosmos. Warszawa 1979
 56. Lorenz, Konrad - Odwrotna strona zwierciadła : próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Warszawa 1977
 57. Skinner, Burrhus F. - Poza wolnością i godnością. Warszawa 1978
 58. Pawluczuk, Włodzimierz - Żywioł i forma : wstęp do badań emirycznych nad kulturą współczesną. Warszawa 1978
 59. Miller, Jonathan - Spór z McLuhanem. Warszawa 1974
 60. Krasiński, Zygmunt - Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965
 61. Góry Świętokrzyskie / praca zbiorowa pod ogólną red. Wandy Filipowicz. Warszawa 1953
 62. Habela, Jerzy ; Kurzowa, Zofia - Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku. Kraków 1989
 63. Zaręba, Janusz - Reforma w testamencie : rzecz o Oskarze Langem. Warszawa 1985
 64. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu : oferta edukacyjna. Oświęcim [po 1991]
 65. Kracik, Jan ; Rożek, Michał - Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie : o marginesie społecznym XVI-XVIII w. Kraków 1986
 66. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979. (Współczesna Krytyka Polska)
 67. Teatr Konrada Swinarskiego : rekonesans / pod red. Eleonory Udalskiej. Katowice 1978
 68. Wóycicki, Alfred – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : 1893-1939. Kraków 1962
 69. Fitzsimons, Raymund – Edmund Kean : ogień z nieba. Warszawa 1981. (Artyści)
 70. Grzymała-Siedlecki, Adam – Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy. Kraków 1971
 71. Wspomnienia o Kazimierzu Rudzkim. Warszawa 1981
 72. Kudliński, Tadeusz – Dawne i nowe przypadki „teatrała”. Kraków 1975
 73. Csato, Edward – Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 74. Szletyński, Henryk – Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce. Kraków 1981
 75. Żurowski, Andrzej – Ludzie w reflektorach. Warszawa 1982
 76. Obrońcy chłopów w literaturze staropolskiej. Kraków 1948
 77. Zarys dziejów teatru krakowskiego. Kraków 1977
 78. Corneille, Pierre – Cyd : tragikomedia. Warszawa 1958
 79. Dąbrowska, Maria – Pielgrzymka do Warszawy ; Najdalsza droga ; Nocne spotkanie ; Tu zaszła zmiana. Warszawa 1975
 80. Kijowski, Andrzej – Maria Dąbrowska. Warszawa 1964
 81. Swinarski, Konrad – Wierność wobec zmienności. Warszawa 1988
 82. Polska krytyka literacka (1800-1918) : materiały. T. 2 i 4. Warszawa 1959
 83. Calderon de la Barca, Pedro – Alkad z Zalamei. Warszawa 1954
 84. Pruszyński, Ksawery – Opowieści. Warszawa 1955
 85. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Literatura Młodej Polski. Warszawa 1997
 86. Janicka, Krystyna – Światopogląd surrealizmu. Warszawa 1985
 87. Shakespeare, William – Dzieła dramatyczne w dwunastu tomach. T. 4. Warszawa [1912]
 88. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Kraków 2000
 89. Sikora, Adam – Spotkania z filozofią. Wyd. 3. Warszawa 1970
 90. Bystrzycki, Przemysław – Włoskie kartki. Kraków 1977
 91. Laskowicki, Stanisław – Szpada, bagnet, lancet : moje wspomnienia. Wrocław 1970
 92. Nitsch, Kazimierz – O języku polskim : obszar, narzecza, pokrewieństwo, dzieje, opracowania. Wyd. 2, rozsz. Kraków [i in.] 1921
 93. Jurkowski, Henryk - Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek. Wrocław 1991
 94. Wczoraj, dziś i jutro Związku Artystów Scen Polskich : sesja naukowa z okazji 90-lecia ZASP. Kraków 2009
 95. Tatry w poezji i sztuce polskiej. Kraków 1975
 96. Windakiewicz, Stanisław – Teatr kollegjów jezuickich w dawnej Polsce. Kraków 1922
 97. Krzyżanowski, Julian – Historia literatury polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1974
 98. Taborski, Roman – Apollo Korzeniowski : ostatni dramatopisarz romantyczny. Wrocław 1957. (Studia Historycznoliterackie; t. 9)
 99. Bronisław Dąbrowski i jego teatr : w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 100. Białota, Marek – Dramaty Żeromskiego w Reducie : z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. Wrocław 1989
 101. Pigoń, Stanisław – Studia literackie. Kraków 1951
 102. O Zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 103. Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga. Wyd. 4 zm. Wrocław 1987
 104. Teatr Regionalny : Towarzystwo Kultury Teatralnej, Kraków (lata 1968-1978). Kraków 1978
 105. Niesiobędzki, Jerzy – Rozmowy istotne. Gdańsk 1983
 106. Sinko, Grzegorz – Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość czy złudzenie. Wrocław 1977
 107. Jasienica, Paweł – Polska anarchia. Kraków 1988
 108. Kydryński, Juliusz – Uwaga, gong!... : opowieść-pamiętnik o teatrach krakowskich 1937-1948. Kraków 1962
 109. Roa Bastos, Augusto – Kurupi i inne opowiadania. Kraków 1984
 110. Natanson, Wojciech – Godzina teatru. Warszawa 1962
 111. Niewiadowski, Andrzej - Polska fantastyka naukowa : przewodnik 1945-1985. Warszawa 1987
 112. Sedlak, Włodzimierz - Postępy fizyki życia. Warszawa 1984
 113. Jakubowski, J. L. - Aktualne zagadnienia techniki wysokich napięć. Warszawa 1939
 114. Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego. Wrocław 1953
 115. Teoria badań literackich w Polsce : wypisy. T. 1. Kraków 1960
 116. Stanisław Wyspiański / materiały dobrał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. Warszawa 1967. (Biblioteka "Polonistyki")
 117. Prus, Bolesław – Faraon : powieść. Warszawa 1949
 118. Kisielewski, Stefan – Widziane z góry. Warszawa 1989
 119. Zamiatin, Eugeniusz – My. Warszawa 1989
 120. Rudnicki, Adolf – Sercem dnia jest wieczór. Warszawa 1988
 121. Morstin, Ludwik Hieronim – Trylogia antyczna. Kraków 1956
 122. Szkłowski, Wiktor – Eisenstein. Warszawa 1980
 123. Kwiatkowski, Jerzy – Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975
 124. Terlecki, Władysław – Rośnie las. Warszawa 1981
 125. Terlecki, Tymon – Rzeczy teatralne. Warszawa 1984
 126. Berger, John – G. Warszawa 1987
 127. Limanowski, Mieczysław ; Osterwa, Juliusz – Listy. Warszawa 1987
 128. Literatura francuska. T. 1. Warszawa 1974
 129. Literatura polska 1918-1975. T. 1: 1918-1932. Warszawa 1975
 130. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. T. 1: Literatura polska w okresie międzywojennym. Kraków 1979
 131. Samson, George – Historia literatury angielskiej w zarysie. Warszawa 1967
 132. Klimowicz, Mieczysław – Oświecenie. Warszawa 1972. (Historia Literatury Polskiej)
 133. Rabelais, [Francois] – Gargantua i Pantagruel. T. 1-4. Warszawa 1949
 134. Dłuska, Maria – Studia i rozprawy. T. 1-3. Kraków 1970-1972
 135. Wellek, Rene – Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa 1979
 136. Wyrozumski, Jerzy – Historia Polski do roku 1505. Warszawa 1983
 137. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1505-1764. Warszawa 1983
 138. Cytowska, M. ; Szelest, H. – Literatura grecka i rzymska w zarysie. Warszawa 1981
 139. Irzykowski, Karol – Słoń wśród porcelany ; Lżejszy kaliber. Kraków 1976
 140. Wańkowicz, Melchior - Karafka La Fontaine'a. T. 2. Kraków 1981
 141. Bocheński, Aleksander - Parę refleksji o Polsce i świecie : wybór pism. Warszawa 1984
 142. Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów. Wrocław [i in.] 1978. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej; t. 51)
 143. Kryszak, Janusz – Katastrofizm ocalający : z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Wyd. 2 rozsz. Bydgoszcz 1985
 144. Udalska, Eleonora – Jan Lorentowicz : zoil nieubłagany. Łódź 1986
 145. Łojek, Mieczysław – Biografie pisarzy w nauczaniu literatury. Warszawa 1985
 146. Korzeniowski, Bohdan – Sława i infamia. Rozmawia Małgorzata Szejnert. Kraków 1992
 147. Kolankiewicz, Leszek – Święty Artaud. Warszawa 1988
 148. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław [i in.] 1991
 149. Książki o Krakowie i województwie małopolskim wydane w 2001 roku (wybór). Kraków 2002
 150. Mrozińska, Stanisława - Teatr wśród ruin Warszawy : wspomnienia i dokumenty z lat 1944-1945. Warszawa 1989
 151. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 152. Łomnicki, Tadeusz - Spotkania teatralne. Warszawa 1984
 153. Puzyna, Konstanty - Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 154. Macierakowski, Jerzy ; Natanson, Wojciech - Aleksander Zelwerowicz. Warszawa 1957
 155. Wańkowicz, Melchior - Reportaże zagraniczne. Kraków 1981
 156. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979
 157. Taborski, Bolesław – Nowy teatr elżbietański. Kraków 1967
 158. Miłosz : portret złożony. Wystawa [...], 11-27 maja 2011. Kraków 2011
 159. Barteczko, Ewa ; Jarzyńska, Joanna - Polskie wydawnictwa informacyjne 1945-1981. Warszawa 1985
 160. Katalog bibliograficzny 1946-1974 : w 500-lecie książki polskiej na Śląsku. Wrocław 1975
 161. Gdyby kamienie mogły mówić : polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej, 30.05.-06.06.2003. Oświęcim [2003]
 162. Teatr krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego 1843-1845 : repertuar, recenzje, dokumenty / oprac. Jerzy Got. Wrocław [i in.] 1967
 163. Kydryński, Lucjan – Opera na cały rok : kalendarium. [1]: styczeń-czerwiec ; [2]: lipiec-grudzień. Kraków 1989
 164. 200 lat sceny narodowej 1765-1965 : ogólnopolski repertuar teatrów w dniach 19 i 20 XI 1965. [Warszawa 1965]
 165. Teatr Narodowy w Warszawie : 50 premier. Warszawa 1962
 166. Teatr Polski Wrocław 1945-1965. Wrocław 1965
 167. Danowicz, Bogdan – Był cyrk olimpijski… Warszawa 1984
 168. Krasowski, Jerzy – Sprawa teatru : (próby dramatyczne, wypowiedzi o teatrze, felietony). Kraków 1977
 169. Szczublewski, Józef – Wielki i smutny teatr warszawski (1868-1880). Warszawa 1963
 170. Zawistowski, Władysław – Teatr warszawski między wojnami : (wybór recenzji). Warszawa 1971
 171. Chrzanowski, Maciej – Andrzej Bursa : czas, twórczość, mit. Kraków 1986

 

STYCZEŃ-LUTY  2019

 1. Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. T. 1: A-C. Kraków 2009
 2. Wiesenthal, Simon - Brak sprawiedliwości wobec zbrodni hitlerowskich. Przemówienie z okazji otrzymania DHC UJ w październiku 1994 r. Kraków 1995
 3. Dygat, Stanisław – Kołonotatnik. Warszawa 1984
 4. Dygat, Stanisław – Pożegnania. Warszawa 1981
 5. Falkiewicz, Andrzej – Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982
 6. Krzyżanowski, Julian – Mądrej głowie dość dwie słowie. T. 1-3. Warszawa 1975
 7. Kuśniewicz, Andrzej – Król Obojga Sycylii. Warszawa 1970
 8. Hilsbecher, Walter – Tragizm, absurd i paradoks : eseje. Warszawa 1972
 9. Głowiński, Michał – Style odbioru : szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977
 10. Mitosek, Zofia – Teorie badań literackich : przegląd historyczny. Warszawa 1983
 11. Kuśniewicz, Andrzej – Nawrócenie. Kraków 1987
 12. Kuśniewicz, Andrzej – Mieszaniny obyczajowe. Warszawa 1985
 13. Singer, Isaac Bashevis – Dwór. Warszawa 1983
 14. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega; 395)
 15. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków 1984. (Dzieje Krakowa; t. 2)
 16. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w latach 1796-1918. Kraków 1979. (Dzieje Krakowa; t. 3)
 17. Stradecki, Janusz – W kręgu Skamandra. Warszawa 1977
 18. Nasiłowska, Anna – Trzydziestolecie 1914-1944. Warszawa 1995
 19. Brzozowski, Stanisław – Kultura i życie. Warszawa 1973. (Dzieła)
 20. Paci, Enzo – Związki i znaczenia : eseje wybrane. Warszawa 1980
 21. Mackiewicz, Witold – [Stanisław] Brzozowski. Warszawa 1979. (Myśli i Ludzie)
 22. Bellow, Saul – Korzystaj z dnia. Warszawa 1978. (Nike)
 23. Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego : zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego. Warszawa 1998
 24. Prawo szkół wyższych : stopnie i tytuły naukowe : zbiór przepisów / oprac. Z. Sypniewski. Warszawa-Poznań 1993
 25. Kodeks pracy : komentarz Andrzej Świątkowski. Kraków 1996
 26. Zadrożny, Stanisław - Informatyka w praktyce : organizacja zbiorów w małej informatyce. Warszawa 1977
 27. Centrum informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej : organizacja, zadania, usługi. Warszawa 1986
 28. Mez, Adam – Renesans islamu. Warszawa 1980
 29. Król-Kaczorowska, Barbara – Teatr Polski w Warszawie : dzieje budynku. Warszawa 1988
 30. Sulikowski, Andrzej – Rynek i coraz dalsze okolice : o twórczości Janusza Szubera. Kraków 2018
 31. Skinder, Kornelia Otis – Madame Sarah [Bernhardt]. Warszawa 1981. (Artyści)
 32. Szyjkowski, Marian – Czeskie odrodzenie w XIX wieku. Warszawa 1948
 33. Szyjkowski, Marian – Karol Hynek Macha : twórca czeskiego romantyzmu. Warszawa 1948
 34. Kung, Hans – Sobór i zjednoczenie. Kraków 1964
 35. Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846 : wybór źródeł. Wrocław 1950
 36. Newerly, Igor – Zostało z uczty bogów. Warszawa 1988
 37. Burkot, Stanisław ; Stępień, Marian – Współczesna literatura polska : przewodnik i materiały. Warszawa 1974
 38. Eustachiewicz, Lesław – Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978
 39. Puszkin, Aleksander – Dama pikowa. Warszawa 1988
 40. Paźniewski, Włodzimierz [i in.] – Spór o poezję. Kraków 1977
 41. Kuśniewicz, Andrzej – Eroica. Warszawa 1966
 42. Jaworski, Stanisław – U podstaw awangardy. Kraków 1968
 43. Malraux, Andre – Przemijanie a literatura. Warszawa 1982
 44. Remarque, Erich Maria – Łuk triumfalny. Warszawa 1973
 45. Cortazar, Julio – 62. Model do składania. Warszawa 1974. (Nike)
 46. Wyka, Kazimierz – Pogranicze powieści. Kraków 1948
 47. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski : teoria i praktyka. Kraków 1975
 48. Jarosiński, Zbigniew – Literatura lat 1945-1975. Warszawa 1996
 49. Kowalczykowa, Alina – Programy i spory literackie w dwudziestoleciu. Warszawa 1978
 50. Strusiński, Michał – Zwycięzcy i pokonani. Warszawa 1984
 51. Szymański, Wiesław Paweł – Od metafory do heroizmu. Kraków 1967
 52. Ważyk, Adam – Amfion : rozważania nad wierszem polskim. Warszawa 1983
 53. Rolland, Romain - Colas Breugnon. Warszawa 1983
 54. Langenn, Vendla von – Lolomai : Roman einer Frau unter Indianern. Berlin 1938
 55. Rowiński, Cezary – Przestrzeń logosu i czas historii. Warszawa 1984
 56. Fitzgerald, Francis Scott - Listy do córki. Warszawa 1982
 57. Wittlin, Józef – Sól ziemi : powieść o cierpliwym piechurze. Warszawa 1988
 58. Tuwim, Julian - Kwiaty polskie. Warszawa 1985

 

MARZEC-KWIECIEŃ-MAJ  2019

 1. Kleiner, Juliusz – Mickiewicz. T. 1-2. Lublin 1948
 2. Papierkowski, Stanisław K. – Twórczość literacka narodów południowo-słowiańskich : Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Bułgarów. Lublin 1947
 3. Małecki, Mieczysław – Najstarszy literacki język Słowian. Kraków 1947
 4. Kudliński, Tadeusz – Dziedzictwo zemsty : pół-powieść. Wrocław-Warszawa 1948 [egz. do oprawy]
 5. Chołoniewski, Antoni – Duch dziejów Polski. Warszawa 1932
 6. Nałkowska, Zofia – Dzień jego powrotu : dramat w 3 aktach. Warszawa 1931
 7. Nałkowska, Zofia – Renata Słuczańska : sztuka w 3 aktach. Warszawa 1935
 8. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Zaczarowana dorożka. Warszawa 1948
 9. Zajączkowski, Tadeusz – Ślad bosej nogi : powieść. Londyn [1954]
 10. Krasiński, Zygmunt – Pisma. T. 1. Warszawa 1907
 11. Drozdowski, Bohdan – Druga połowa wieku. Kraków 1975
 12. Kisielewski, Jan August – Karykatury : komedia. Warszawa [1924] [egz. do oprawy]
 13. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Cz. 2: Objaśnienia i przypisy. Warszawa [1928] [egz. do oprawy]
 14. Zabłocki, Franciszek – Zabobonnik : komedia w 3 aktach. Złoczów [b.r.] [egz. do oprawy]
 15. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków 1924 [egz. do oprawy]
 16. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Ślubne obrączki. Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 17. Morawski, Zdzisław – Z odrodzenia włoskiego. Kraków 1922 [egz. do oprawy]
 18. Mnohotvarnost dramatickeho umenia. Bratislava 1976
 19. Ceske pohadky. Ricany u Prahy 2005
 20. Murdoch, Iris - The sandcastle. Leningrad 1975
 21. Powell, Dilys - Films since 1939. London ; New York ; Toronto 1947
 22. Haskell, Arnold L. - Ballet since 1939. London ; New York ; Toronto 1948
 23. 6 x nejen o divadle / Kundera, Havel, Suchy, Vyskocil, Stoppard, Vasaryova. Brno 2011
 24. The High Toby. A play for the Toy Theatre by J. B. Priestley. Harmondsworth, Middlesex 1948
 25. Prague Quadrennial of theatre desingn and architecture 1995 : industry palace vystaviste Praha 26.6.-16.7.1995
 26. Tendence v soucasnem mysleni o divadle : sbornik z konference konane 5. a 6. prosince 2008 na Divadelni fakulte Janackovy akademie muzickych umeni v Brne : ad honorem prof. Ivo Osolsobe. Brno 2010
 27. Texty z Mezinarodniho seminare doktorskych studii divadelnich skol 2003/2005, Brno = Papers for The International Seminar of Doctoral Studies of Theatre Schools 2003/2005, Brno. Brno 2011
 28. Perillo, Francesco Saverio - Rileggendo Kacić : tra storia e folklore. Bari 1979
 29. Rossi, Gaetano - Semiramide : melodramma tragico in tre atti. Milano 1962
 30. Secession [katalog wystawy]. Wien 1930
 31. Nichols, Peter - La scelta italiana. Milano 1977
 32. Festival Europeen du Premier Roiman. 27-28 avril 2001
 33. Le cheval. Paris 1976. (Cahiers Renaud Barrault; 92)
 34. Kafka, Franz - Preparatifs de noce a la campagne. Paris 1957. (Collection l'Imaginaire)
 35. Jouhandeau, Marcel - Algebre des valeurs morales. Paris 1935
 36. Pastorelli, France - Servitude et grandeur de la maladie. Paris 1960
 37. L'anglais dans le premier cycle : lettres modernes et langues vivantes etrangeres. Paris 1968
 38. Hebbel, Friedrich - Giuditta : tragedia in 5 atti. Firenze 1943
 39. Taine, H[ippolyte] - Voyage en Italie. T. 2: Florence et Venise. Paris 1876
 40. Szober, Stanisław - Gramatyka języka polskiego. Wyd. 3. Warszawa 1953
 41. Marta Santos Pais Doktor Honoris Causa. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa 2017
 42. Aleksander Puszkin 1799-1837. Dodatek do numeru 7-8 "Życia Słowiańskiego". Warszawa 1949
 43. Nie taki wilk straszny... : czyli w świecie baśniowych emocji. Szczecin 2018
 44. Przywileje lokacyjne Krakowa i Poznania. Oprac. Andrzej Kłodziński. Poznań 1947
 45. Kostrzewski, Józef - Kultura prapolska. Wyd. 2. Poznań 1949
 46. Chrzanowski, Tadeusz - Działalność artystyczna Tomasza Tretera. Warszawa 1984
 47. Landau, L. ; Rumer, J. - Co to jest teoria względności. Wyd. 3. Warszawa 1964. (Nowości Nauki i Techniki)
 48. Visnik L'vivs'kogo Universitetu. Seria Mistectvoznavstvo. Vipysk 3. L'viv 2003 [jęz. ukraiński]
 49. Kiivs'kij Derżavnij Muzej Ukrains'kogo Mistectva. Katalog hudożnih tvoriv (ekspozicia). Kiiv 1958 [jęz. ukraiński]
 50. Derżavnij arhitekturno-istoricnij zapobidnik "Sofijc'kij Muzej". Fotoal'bom. Kiev 1990 [jęz. ukr., ros. i ang.]
 51. Moskovskij Teatr na Taganke 1984-2004 : bibliograficeskij ukazatel'. Moskva 2011 [jęz. rosyjski]
 52. Ostrovskij, A[leksandr] N[ikolaević] - Talanty i poklonniki. [Talenty i wielbiciele]. Moskva 1950 [jęz. rosyjski]
 53. Bobylev, I. F. ; Kotov, G. G. ; Filippov, S. P. - Konnyj turizm. Moskva 1985 [jęz. rosyjski]
 54. Descotes, Marice – Le public de theatre et son historie. Paris 1964
 55. Hillestrom, Gustaf – Le theatre et la danse en Suede. Stockholm 1951
 56. Brecht, Bertolt – Mere Courage et ses enfants. Paris 1960
 57. Sophocle – Antigone : tragedie. Paris 1960
 58. Artaud, Antonin – Le theatre et son double suivi de Le theatre de Seraphin. Paris 1974
 59. Tołstoj, Lew – Sonata Kreutzerowska. Warszawa [b.r.]
 60. Juliusz Słowacki na scenach krakowskich. Kraków 1979
 61. Spectaculum : moderne Theaterstucke. Frankfurt am Main. Bd. 3: 1960; Bd. 8: 1965; Bd. 9: 1966; Bd. 11: 1968
 62. Theatertreffen deutschsprachiger Schauspiel Studierender : und 21. Wettbewerb zur Forderung des Schauspielnachwuchses : Dokumentation. Leipzig 2010
 63. Chiappini, Luciano - Ferrara guida : artistica illustrata. Bologna 1981
 64. Meese, Herrad – Deutsch – warum nich? Niemiecki? Czemu nie! Cz. 1. Bonn [b.r.]
 65. Lindley, Ben B.; Evans, Wainwright – Die kameradschaftsehe. Berlin-Leipzig 1928
 66. Freitag, Gustav – Dramatische Werke. Leipzig-Berlin [b.r.]
 67. Stanislawski, Konstantin S. – Mein Leben in der Kunst. Berlin 1951
 68. Das Nibelungenlied. Tl. 1: Siegfrieds Tod. Berlin [i in.] [b.r.]
 69. Hare, David – Geheime Verzuckung. Wien 1989. (Akademietheater; 43)
 70. Pirandello, Ligi – Heinrich IV. Wien 1989. (Akademietheater; 50)
 71. Albee, Edward – Wer hat angst vor Wirginia Wolf? Wien 1991. (Burgtheater; 86)
 72. Oates, Joyce Carol – Die Mondfinsternis. Wien 1992. (Akademietheater; 98)
 73. Behan, Brendan – Die Meisel. Wien 1995. (Burgtheater; 136)
 74. Balzak, Honore de – Modeste Mignon. Berlin [b.r.]. (Gesammelte Werke)
 75. Slovensko vo fotografii Karola Plicku. Martin 1956
 76. Triumph der Liebe / Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. Frankfurt am Main 1985
 77. Kiev : fotoal’bom / Mikola Kozlovs’kij. Kiev 1987
 78. Ukraina. Moskva 1986
 79. Iskusstvo v Rumynskoj Narodnoj Respublike. Bukarest 1956
 80. Lecce e il Salento. Milano 2000
 81. Khiva [Chiva – miasto w Uzbekistanie]. Leningrad 1973
 82. Der gestiefelte Kater / Bruder Grimm. Heidelberg-Warschau [b.r.]
 83. Majestic island worlds. Washington 1987
 84. London observed / by John Gay. London 1964
 85. Derżavnij Muzej Etnografii ta Hudożn’ogo Promislu an URSP = Gosudarstvennyj Muzej Etnografii i Hudoestvennogo Promysla an USSP. Kiev 1976
 86. Napoli : le citta nella storia d’Italia / Cesare De Seta. Roma-Bari 1984
 87. Wer kommt mit? : eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1991 [+ slajdy]
 88. Klimaszewski, Bolesław - How to live and study in this city. Kraków 1986
 89. Bulgarian cuisine. [Bułgaria, b.r.] [przepisy - w jęz. angielskim]
 90. Sade, D.A.F. de - Filozofia w buduarze. Vol. 1. Łódź 1989

 

CZERWIEC-LIPIEC-SIERPIEŃ  2019

 1. Odpowiedź Stanisławskiemu : wydawnictwo pokonferencyjne. Kraków 15-16 XI 2010. Kraków 2012
 2. Gide, Andre – Immoralista i inne utwory. Warszawa 1984
 3. Apollinaire, Guillaume – Poeta zamordowany. Kraków 1993
 4. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – Pożegnanie jesieni. Warszawa 1990
 5. Aforystyka Dwudziestolecia (1918-1939). Warszawa 1984
 6. Labiche, Eugene ; Martin, Edouard - Le voyage de monsieur Perrichon : comedie en 4 actes. New York 1941
 7. Labiche, [Eugene] ; Martin, [Edouard] - The journey of Mr. Perrichon. Transl. from the French by Majel Ivey.      New York 1924
 8. POZnań film commission : katalog lokacji 2014. Poznań [2014]
 9. Henri Matisse / oprac. Erika Thiel. Warszawa 1975
 10. Daubeny, Peter – Mój świat teatru. Warszawa 1974
 11. Rubinstein, Artur – Moje młode lata. Kraków 1976
 12. O zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 13. Opalski, Józef – Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”. Kraków 1988
 14. Mroczkowski, Przemysław – Szekspir elżbietański i żywy. Kraków 1981
 15. Dąbrowski, Bronisław – Poznałem ich w teatrze… Kraków 1988
 16. Wierzyński, Kazimierz – Poezja i proza. [T.] 1-2. Kraków 1981
 17. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. T. 1: (1859-1880) ; T. 2: (1881-1909). Warszawa 1965
 18. Straus, Stefan – Stefan Jaracz. Warszawa 1956
 19. Bunsch, Karol - Dzikowy skarb : powieść z czasów Mieszka I. T. 1. Kraków 1959
 20. Stanisławski, Jan ; Billip, Katarzyna ; Chociłowska, Zofia - Podręczny słownik angielsko-polski. Warszawa 1974
 21. Wroczyński, Tomasz - Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1994
 22. Wroczyński, Tomasz - Literatura polska po 1939 roku. Warszawa 1999
 23. Przekład artystyczny : o sztuce tłumaczenia księga druga. Wrocław [i in.] 1975
 24. Zaleski, Marek – Przygoda drugiej awangardy. Wrocław [i in.] 1984
 25. Matuszewski, Ryszard – Literatura polska 1939-1991. Warszawa 1992
 26. Galsworthy, John – Nowoczesna komedia. T. 1-3. Warszawa 1956
 27. Koźniewski, Kazimierz – Historia co tydzień : szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950. Warszawa 1977
 28. Holderlin, Fryderyk – Pod brzemieniem mego losu : Listy, Hyperion. Warszawa 1976
 29. Praz, Mario – Mnemosyne : rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Warszawa 1981
 30. Staff, Leopold – Wiersze zebrane. T. 1-5. Warszawa 1955
 31. Strusiński, Michał – Między prawdą a zmyśleniem : szkice o nowoczesnej prozie polskiej. Kraków 1978
 32. Brzękowski, Jan – Szkice literackie i artystyczne 1925-1970. Kraków 1978
 33. Ważyk, Adam – Dziwna historia awangardy. Warszawa 1976
 34. Waldorff, Jerzy – Fidrek. Warszawa 1989
 35. Manifesty romantyzmu 1790-1830 : Anglia, Niemcy, Francja. Warszawa 1975
 36. Wyka, Kazimierz – Życie na niby ; Pamiętnik po klęsce. Kraków-Wrocław 1984
 37. Parandowski, Jan – Alchemia słowa. Warszawa 1965
 38. Sadkowski, Wacław – Drogi i rozdroża literatury Zachodu. Warszawa 1968
 39. Andrzejewski, Jerzy – Intermezzo i inne opowiadania. Warszawa 1986
 40. Trznadel, Jacek – Róże trzecie : szkice o poezji współczesnej. Warszawa 1966
 41. Capek, Karol – Krakatit. Warszawa 1960
 42. Łaguna, Piotr – Ironia jako postawa i jako wyraz. Kraków-Wrocław 1984
 43. Brandys, Kazimierz – Sposób bycia ; Bardzo starzy oboje. Warszawa 1965
 44. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta - Słownik współczesnego teatru : twórcy, teatry, teorie. Warszawa: WAiF, 1980
 45. Krukowski, Kazimierz - Moja Warszawka. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza, 1957
 46. Miciński, Tadeusz - Utwory dramatyczne. T. 2. : W mrokach Złotego Pałacu czyli Bazilissa Teofanu. Kraków: WL, 1979
 47. Siverta, Tadeusz (red.) - Teatr polski w latach 1890-1918. Cz. 1, Zabór austriacki i pruski. Warszawa: PWN, 1987 (Dzieje Teatru Polskiego. T. 4.)

 

WRZESIEŃ 2019

 1. Szulborska-Łukaszewicz, Joanna – Artysto Scen Polskich powiedz nam z czego żyjesz? Kraków 2015
 2. Pollakówna, Joanna – Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939. Warszawa 1982
 3. Porębski, Mieczysław – Dzieje sztuki w zarysie. T. 1: Od paleolitu po wieki średnie. Warszawa 1979
 4. Teatr krajów zachodniej Europy XIX i początku XX wieku. Cz. 3: Teatr francuski od 1848 do 1914 r. Warszawa-Łódź 1955
 5. Who is who w Polsce : encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. [T.]: A-Mlo. Wyd. 8. Poznań 2009
 6. Giraudoux, Jean – Teatr. Warszawa 1957
 7. Byron, George Gordon – Wędrówki Childe Harolda ; Dramaty. Warszawa 1955. (Z Pism Byrona)
 8. Kasprowicz, Jan – Pisma zebrane. T. 1-2: Utwory literackie. Kraków 1973-1974
 9. O’Neill, Eugene – Teatr. Warszawa 1973
 10. Zaduszki – Wyspiański : rok Stanisława Wyspiańskiego : Festiwal Wyspiański 2007. Kraków 2007
 11. Morawiec, Elżbieta ; Madeyski, Jerzy – Józef Szajna : (plastyka, teatr). Kraków 1974
 12. Miłosz, Czesław – Nieobjęta ziemia. Kraków 1988
 13. [Laurence] Olivier. Oprac. Logan Gourlay. Warszawa 1977. (Artyści)
 14. Mongredien, Georges – Życie prywatne Moliera. Warszawa 1977. (Artyści)
 15. Stanisław Wyspiański – Wesele : stulecie śmierci artysty. Łódź 2007
 16. Meyer, G. R. – O czym mówią pradawne zabytki kulturalne : mały przewodnik po Muzeum Sztuki Azji Mniejszej. Berlin 1975
 17. Szaniawski, Jerzy – Dwa teatry : komedia w trzech aktach. Kraków 1987
 18. Boguszewska, Teresa – Kiedy idę do mojego Boga. Warszawa-Kraków 1988
 19. Bosiak, Wanda Zofia – Z dna swojego smutku. Kraków 1989
 20. Wilson, Ian – Całun turyński. [B. m., po 1978]
 21. Wierzyński, Kazimierz – Poezje wybrane : 1951-1964. Kraków 1972
 22. Szaniawski, Jerzy – W pobliżu teatru. Kraków 1956
 23. Helman, Alicja – Co to jest kino? : panorama myśli filmowej. Warszawa 1978
 24. Hausbrandt, Andrzej – Zofia Kucówna : szkic do portretu aktorki. Warszawa 1977
 25. Mackiewicz, Stanisław Cat - Dostojewski. Kraków 2013
 26. Staff, Leopold – Poezje. T. 1: 1898 do 1908 ; T. 2: 1909 do 1914 ; T. 3: 1915 do 1944. Warszawa 1953
 27. Reymont, Władysław Stanisław – Chłopi. T. 2: Wiosna, lato. Warszawa 1953
 28. Szaniawski, Jerzy – Dramaty wybrane. Kraków 1973
 29. Tuwim, Julian – Kwiaty polskie. Warszawa 1978
 30. Natanson, Wojciech – Karol Adwentowicz. Warszawa 1955
 31. Dąbrowski, Stanisław ; Górski, Ryszard – Kazimierz Kamiński. Warszawa 1956
 32. Czechowicz, Józef – Wiersze wybrane. Warszawa 1955
 33. Teokryt – Sielanki. Warszawa 1973
 34. Bryll, Ernest – Rok polski. Warszawa 1978
 35. Bakalarz, Julia Stanisława – Głębia przyzywa głębię. Kraków 1994
 36. Eucharystia z Ojcem świętym Benedyktem XVI : Błonia krakowskie 28 maja 2006 r. Kraków 2006
 37. Ludwikowski, Leszek – Sukiennice. Warszawa 1989. (Zwiedzamy Zabytki i Muzea)
 38. Krasiński, Edward – Stefan Jaracz. Warszawa 1976
 39. Wajda, Kazimierz ; Vogelfanger, Henryk – Szczepko i Tońko : dialogi radiowe z „Wesołej lwowskiej fali”. Reprint, Lwów 1934. Wrocław 1989
 40. Iwaszkiewicz, Jarosław – Śpiewnik włoski : wiersze. Warszawa 1978
 41. Fik, Ignacy – Wybór pism krytycznych. Warszawa 1961
 42. Hamsun, Knut – Błogosławieństwo ziemi. Izabelin [1991]. (Dzieła Wybrane; t. 4)
 43. Makowiecki, Andrzej Z. – Młodopolski portret artysty. Warszawa 1971
 44. Szkłowski, Wiktor – O prozie : rozważania i analizy. T. 2. Warszawa 1964
 45. Sandauer, Artur – Samobójstwo Mitrydatesa : eseje. Warszawa 1968
 46. Szczepański, Jan Józef - Historyjki. Warszawa 1990
 47. Szczypiorski, Andrzej – Z notatnika stanu rzeczy. Poznań 1989
 48. Hawthorne, Nathaniel – Diabeł w rękopisie. Warszawa 1985
 49. Iwaszkiewicz, Jarosław – Ludzie i książki. Warszawa 1983. (Dzieła)
 50. Berent, Wacław – Nurt. Warszawa 1958. (Dzieła Wybrane)
 51. Przybylski, Ryszard – To jest klasycyzm. Warszawa 1978
 52. Irzykowski, Karol – Cięższy i lżejszy kaliber : krytyki i eseje. Warszawa 1957
 53. Andrzejewski, Jerzy – Ład serca. Warszawa 1983
 54. Stempowski, Jerzy – Eseje. Kraków 1984
 55. Nastulanka, Krystyna – Sami o sobie : rozmowy z pisarzami i uczonymi. Warszawa 1975
 56. Opacki, Ireneusz – Poetyckie dialogi z kontekstem : szkice o poezji XX wieku. Katowice 1979
 57. Balcerzan, Edward – Oprócz głosu : szkice krytycznoliterackie. Warszawa 1971
 58. Sandauer, Artur – Matecznik literacki. Kraków 1972
 59. Lichniak, Zygmunt – Zanim powstanie panorama. (Wobec literatury polskiej na emigracji). Warszawa 1983
 60. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny. Kraków 1985. (Z Pieśni Polskich)
 61. Aleksander Fredro "Śluby panieńskie" / oprac. Jakub Z. Lichański. Warszawa 1990. (Przewodnik po lekturach; 6)
 62. Dramat - teatr / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976. (Wprowadzenie do Nauki o Teatrze; t. 1)
 63. Marczak-Oborski, Stanisław - Teatr w Polsce 1918-1939 : wielkie ośrodki. Warszawa 1984
 64. Pitera, Zbigniew - Leksykon reżyserów filmowych : reżyserzy zagraniczni. Warszawa 1978
 65. Bogusławski, Wojciech - Dzieje Teatru Narodowego... oraz Wiadomość o życiu sławnych artystów. Warszawa 1965
 66. Witkiewicz, Stanisław Ignacy - Jedyne wyjście : powieść. Warszawa 1968
 67. Rostworowski, Karol Hubert - Dramaty wybrane. T. 2. Kraków 1967
 68. Wołoszynowski, Julian - Szkice teatralne i literackie. Kraków 1970
 69. Sandauer, Artur - Zebrane pisma krytyczne. T. 1-3. Warszawa 1981
 70. Kruczkowski, Leon - Dramaty. Warszawa 1977
 71. Bryll, Ernest - Rzecz listopadowa ; Kurdesz. Warszawa 1969
 72. Rożek, Michał - Panteon narodowy na Skałce. Kraków 1987
 73. Brandstaetter, Roman - Ja jestem Żyd z Wesela. Poznań 1983

 

PAŹDZIERNIK 2019

 1. Kleiner, Juliusz – Zarys dziejów literatury polskiej od początków do 1918 r. Wrocław [i in.] 1968
 2. Bazylow, Ludwik – Historia powszechna 1789-1918. Warszawa 1981
 3. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – W małym dworku ; Szewcy. Kraków 1948
 4. Płażewski, Jerzy – Historia filmu dla każdego (1895-1980). Warszawa 1986
 5. Tyloch, Witold – Dzieje ksiąg Starego Testamentu : szkice z krytyki biblijnej. Warszawa 1985
 6. Marczak-Oborski, Stanisław - Iskier przewodnik teatralny. Warszawa 1971
 7. Kultura Polski Ludowej. Warszawa 1966
 8. Mykita-Glensk, Czesława – Życie teatralne Opola. Opole 1976
 9. Wyspiański badany teatrem : wydawnictwo pokonferencyjne. Kraków 29-30 listopada 2001. Kraków 2008
 10. Hutnikiewicz, Artur – Portrety i szkice literackie. Warszawa [i in.] 1976
 11. Nyczek, Tadeusz – Teatr „Pleonazmus”. Warszawa 1979
 12. Perkowska, Małgorzata – Diariusz koncertowy Ignacego Jana Paderewskiego. Kraków 1990
 13. Kuśniewicz, Andrzej – Lekcja martwego języka. Kraków 1979
 14. Iwaszkiewicz, Jarosław – Teatr Polski w Warszawie 1938-1949. Warszawa 1971
 15. Fielding, Henry – Historia życia Toma Jonesa czyli dzieje podrzutka. T. 1-2. Warszawa 1966
 16. Kelera, Józef – Takie były zabawy, spory w one lata : szkice i felietony teatralne 1968-1972. Wrocław [i in.] 1974
 17. Słowacki, Juliusz - Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny. Warszawa 1958
 18. Iwaszkiewicz, Jarosław – Sława i chwała. [T.] 1. Warszawa 1973
 19. Nowak, Tadeusz – Bielsze nad śnieg. Warszawa 1973
 20. Racine, Jean – Britannicus : tragedie en cinq actes. Bielefeld und Leipzig 1925
 21. Pavlović, Luka - Pozoriśne hronike : knjiga druga. Sarajevo 1972
 22. Janion, Maria – Odnawianie znaczeń. Kraków 1980
 23. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Młodopolskie harmonie i dysonanse. Warszawa 1969
 24. Ścibor-Rylski, Aleksander – Pierścionek z końskiego włosia : powieść. Warszawa 1991
 25. Walc, Jan – Wielka choroba. Warszawa 1992
 26. Ratajczak, Józef – Krzyk i ekstaza : antologia polskiego ekspresjonizmu. Poznań 1987
 27. Wyka, Kazimierz – Reymont, czyli ucieczka do życia. Warszawa 1979
 28. Welles, Rene ; Warren, Austin – Teoria literatury. Warszawa 1970
 29. Mroczkowski, Przemysław – Dżentelmeni i poeci : eseje z literatury angielskiej. Kraków 1975
 30. Caldwell, Erskine – Poletko Pana Boga. Warszawa 1956
 31. Kaden-Bandrowski, Juliusz – Generał Barcz : powieść. Kraków 1958
 32. Bluth, Rafał Marceli – Pisma literackie. Kraków 1987
 33. Fiut, Aleksander – Spotkania z Innym. Kraków 2006
 34. Czycz, Stanisław – Ajol. Kraków 1967
 35. Sikora, Adam – Posłannicy słowa : Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa 1967
 36. Pietrkiewicz, Jerzy – Literatura polska w perspektywie europejskiej : studia i rozprawy. Warszawa 1986
 37. Terlecki, Władysław – Cień karła, cień olbrzyma. Warszawa 1983
 38. Marx, Jan – Grupa poetycka „Kwadryga”. Warszawa 1983
 39. Nasiłowska, Anna – Kazimierz Wierzyński. Warszawa 1990
 40. Szczepański, Jan Józef – Za przełęczą : wybór opowiadań. Warszawa 1986
 41. Burek, Tomasz – Dalej aktualne. Warszawa 1973
 42. Budrecki, Lech – Piętnaście szkiców o nowej prozie amerykańskiej. Warszawa 1983
 43. Walas, Teresa – Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). Kraków 1986
 44. Rylski, Eustachy – Tylko chłód. Warszawa 1987
 45. Hazlitt, Wiliam – Eseje wybrane. Warszawa 1957

 

LISTOPAD-GRUDZIEŃ  2019

 1. Kazimierz Wyka : charakterystyka, wspomnienia, bibliografia. Kraków 1978
 2. Odojewski, Włodzimierz – Notatnik półprywatny : w kręgu kultury. Lublin 1996
 3. Sołżenicyn, Aleksander – Zagroda Matriony i inne opowiadania. Warszawa 1990
 4. James, Henry – Daisy Miller. Warszawa 1986
 5. Czechowicz, Józef – Wyobraźnia stwarzająca : szkice literackie. Lublin 1972
 6. Carpentier, Alejo – Królestwo z tego świata. Kraków 1975. (Proza Iberoamerykańska)
 7. Jeleński, Konstanty A[leksander] – Szkice. Kraków 1990
 8. Ożóg, Jan Bolesław – Mój autentyzm. Kraków 1975
 9. Jaworski, Stanisław – Między awangardą a nadrealizmem. Kraków 1976
 10. Rudnicki, Adolf – Rogaty warszawiak. Kraków 1981
 11. Prokop, Jan – Euklides i barbarzyńcy : szkice literackie. Warszawa 1964
 12. Jastrun, Mieczysław – Walka o słowo. Warszawa 1973
 13. Jastrun, Mieczysław – Poezja i rzeczywistość : eseje i szkice. Warszawa 1965
 14. Brzękowski, Jan – W Krakowie i w Paryżu : wspomnienia i szkice. Warszawa 1968
 15. Szymański, Wiesław Paweł – Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1970
 16. Strug, Andrzej – Dzieje jednego pocisku. Warszawa 1977
 17. Chwin, Stefan ; Rosiek, Stanisław – Bez autorytetu. Gdańsk 1981
 18. Waśkiewicz, Andrzej K[rzysztof] – Rygor i marzenie. (Szkice o poetach trzech awangard). Łódź 1973
 19. Carpentier, Alejo – Przedtakty i wariacje. Kraków 1982
 20. Supervielle, Jules – Człowiek z pampy. Kraków 1981
 21. Alejchem, Szolem – Notatki komiwojażera. Warszawa 1958
 22. Jastrun, Mieczysław – Wolność wyboru. Warszawa 1969
 23. Brzękowski, Jan – Wyobraźnia wyzwolona : szkice i wspomnienia. Warszawa 1966
 24. Błoński, Jan – Widzieć jasno w zachwyceniu : szkic literacki o twórczości Prousta. Warszawa 1965
 25. Stern, Anatol – Legendy naszych dni. Kraków 1969
 26. Ważyk, Adam – Cudowny kantorek. Warszawa 1979
 27. Restif de la Bretonne, Nicolas Edme – Noce paryskie. Kraków 1981
 28. Ważyk, Adam – Gra i doświadczenie : eseje. Warszawa 1974
 29. Caldwell, Erskine – Chłopiec z Georgii. Warszawa 1971
 30. Zarys historii Polski / pod red. Janusza Tazbira. Warszawa 1980
 31. Skubiszewski, Piotr – Rzeźba nagrobna Wita Stwosza. Warszawa 1957
 32. Jaroszewski, Tadeusz S[tefan] – Księga pałaców Warszawy. Warszawa 1985
 33. Serafińska, Stanisława – Jan Matejko : wspomnienia rodzinne. Kraków 1955
 34. Archiwum emigracji : studia, szkice, dokumenty. Z. 3. Toruń 2000
 35. Borowski, Tadeusz – Na przedpolu : artykuły i reportaże. Warszawa 1952
 36. Woroszylski, Wiktor – Życie Majakowskiego. Warszawa 1984
 37. Brzozowski, Stanisław – Pamiętnik. Kraków-Wrocław 1985. [Reprint]
 38. Chojnacki, Roman – Od „mówienia wprost” do „nowej prywatności” : o poezji lat siedemdziesiątych. Warszawa 1984
 39. Kowalczykowa, Alina – Ciemne drogi szaleństwa. Kraków 1978
 40. Stanuch, Stanisław – Andrzej Bursa. Warszawa 1984
 41. Fogler, Henryk – Tadeusz Różewicz. Warszawa 1972
 42. Ruff, Marcel A[lbert] – Baudelaire. Warszawa 1967
 43. Hofmannstahal, Hugo von – Przygoda marszałka de Bassompierre. Warszawa 1975
 44. Michaux, Henri – Gdzie indziej. Kraków-Wrocław 1985
 45. Turgieniew, Iwan – Szlacheckie gniazdo. Warszawa 1985
 46. Turgieniew, Iwan – Rudin. Warszawa 1985
 47. Żeleński, Tadeusz (Boy) – O literaturze niemoralnej : szkice literackie. Warszawa 1990. (Polska Krytyka Literacka)
 48. Fitzgerald, F[rancis] Scott – Ostatni z wielkich. Warszawa 1975
 49. Mickiewicz, Adam – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Warszawa 1986. (Mała Biblioteka Literatury Polskiej)
 50. Ludwikowski, Leszek - Stara bóżnica na Kazimierzu w Krakowie. Warszawa 1980. (Zwiedzamy Zabytki i Muzea)
 51. Dąbrowska, Agnieszka - Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach : przewodnik dla dzieci. Kraków 2003
 52. Uniwersytet Jagielloński : skład osobowy. Cz. 1-2. Kraków 1993-1994
 53. Opera Rara. George Frideric Handel - [3]: Agrippina ; [4]: Rinaldo. Kraków 2009
 54. Dmitrieva, N. A. – Picasso. Moskva 1971
 55. Pandita, Sakja - Drogocenna skarbnica wytwornych maksym. Kraków 1991. (Klasyka Literatury Orientalnej)
 56. Kowalska, Aniela – „Momus” Alojzego Żółkowskiego 1820-1821 : karta z dziejów prasy i sceny warszawskiej. Warszawa 1956
 57. Pawlikowski, Tadeusz – Listy do Konstancji Bednarzewskiej. Kraków 1981
 58. Greń, Zygmunt – Taki nam się snuje dramat : szkice z teatru 1971-1976. Kraków 1978
 59. Abramow-Newerly, Jarosław – Dramaty. Warszawa 1975
 60. Słowacki, Juliusz – Dzieła / pod red. Juliana Krzyżanowskiego. Wyd. 2. T. 4 i 5.  Wrocław 1952
 61. Bujański, Jerzy Ronard – Słownictwo teatralne w polskiej dramaturgii. Wrocław [i in.] 1971
 62. Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów : 1815-1819. Wrocław 1956. (Materiały do Dziejów Teatru w Polsce; t. 4)
 63. Nowacki, Kazimierz – Architektura krakowskich teatrów. Kraków 1982
 64. Michalik, Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : Teatr Miejski. Kraków-Wrocław 1985
 65. Selye, Hans – Od marzenia do odkrycia naukowego : jak być naukowcem. Warszawa 1967
 66. Brandstaetter, Roman – Król i aktor : sceny dramatyczne. Warszawa 1952
 67. Instytucje artystyczne : (zbiór przepisów) / Min. Kultury i Sztuki. Warszawa 1985
 68. Słowo prezydenta : szkice i wywiady Krzysztofa Miklaszewskiego z Władzami RP na Uchodźstwie. Kraków 1990
 69. Kumor, Aleksander – Telewizja : teoria, percepcja, wychowanie. Warszawa 1973
 70. Frazer, James George – Złota gałąź. T. 1-2. Warszawa 1971
 71. Wojnar, Irena – Sztuka jako „podręcznik życia”. Warszawa 1984
 72. Miś, Bogdan – Sekrety telewizji. Warszawa 1978
 73. Slovenske Narodne Divadlo : 1957-1958. Bratislava 1959
 74. Strzeszewski, Czesław – Praca ludzka : zagadnienie społeczno-moralne. Lublin 1978
 75. Kongres Kultury Polskiej 7-9 października 1966 : materiały i dokumenty. Warszawa 1967
 76. Kaschnitz, Marie Luise – Courbet : nie ułuda, lecz prawda. Warszawa 1981
 77. Teatr Rzeczypospolitej : pięć sezonów 1983/84-1987/88 : głosy, opinie, propozycje publicystów, ludzi teatru, działaczy kultury. Warszawa 1988
 78. Poprzęcka, Maria – Akademizm. Warszawa 1989
 79. Teatr Dramatyczny w Warszawie. Warszawa 1972
 80. Karwacka, Helena – Warszawski Kabaret Artystyczno-Literacki Momus. Warszawa 1982
 81. Kott, Jan – Jak wam się podoba : spotkanie pierwsze. Warszawa 1955
 82. Konfraternia Poetów : XXV wigilia słowa : Godność. Kraków 2012
 83. Estreicher, Karol jr – Dziennik wypadków. T. 4: 1967-1972. Kraków 2004
 84. Helander, Joanna – Podróże po Polsce i innym świecie : fotografie. Kraków 1999
 85. Urbańczyk, Stanisław – Uniwersytet za kolczastym drutem : (Sachsenhausen – Dachau). Kraków 1946
 86. Grzeniewski, Ludwik Bohdan – Miejsce na ziemi : szkice warszawskie. Warszawa 1977
 87. Kurek, Jalu – Młodości, śpiewaj! Kraków 1980
 88. Dyjeciński, Jerzy – Kalosze i ostrogi, czyli pamiętnik podchorążego. Warszawa 1980

 

STYCZEŃ  2020

 1. Jastrun, Mieczysław – Mickiewicz. Warszawa 1955
 2. Jaworski, Roman – Historje Manjaków. Kraków 1978
 3. Drewnowski, Tadeusz – Tyle hałasu – o nic? : wspomnienia. Warszawa 1982
 4. Grzeniewski, Ludwik B. – Leona Chwistka „Pałace Boga” : próba rekonstrukcji. Warszawa 1968
 5. Kijowski, Andrzej – Rachunek naszych słabości. Warszawa 1994
 6. Dybciak, Krzysztof – Panorama literatury na obczyźnie. Kraków 1990
 7. Żółkiewski, Stefan – Perspektywy literatury XX wieku. Warszawa 1960
 8. Kijowski, Andrzej – Kroniki Dedala : szkice i kroniki. Warszawa 1985
 9. Lewicki, Zbigniew – Czas w prozie strumienia świadomości. Warszawa 1975
 10. Alberes, Rene-Marill – Bilans literatury XX wieku. Warszawa 1958
 11. Borowski, Tadeusz – Opowiadania z książek i gazet. Warszawa 1949
 12. Janion, Maria – Zygmunt Krasiński : debiut i dojrzałość. Warszawa 1962
 13. Maciejewski, Łukasz – Przygoda myśli : rozmowy obok filmu. Warszawa 2009
 14. Kubacki, Wacław – Arcydramat Mickiewicza : studia nad III częścią „Dziadów”. Kraków 1951
 15. Wachowicz, Barbara – Czas nasturcji : ścieżkami Kasprowicza. Warszawa 1989
 16. Kwiatkowski, Jerzy – Świat poetycki Juliana Przybosia. Warszawa 1972
 17. Jastrzębski, Jerzy – W Polsce czyli wszędzie : szkice o polskiej prozie współczesnej. Warszawa 1992
 18. Wierzyński, Kazimierz – Pamiętnik poety. Warszawa 1991
 19. Kaliszewski, Andrzej – Gry Pana Cogito. Kraków 1982
 20. Bieńkowska, Ewa – Dwie twarze losu : Nietzsche – Norwid. Warszawa 1975
 21. Burgin, Richard – Rozmowy z Jorge Luisem Borgesem. Gdańsk 1993
 22. Wiśniowski, Bronisław – William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck. Warszawa 1963
 23. Lisiecka, Alicja – W krainie czarów : szkice literackie. Warszawa 1961
 24. Kijowski, Andrzej – Tropy. Poznań 1986
 25. Lyra, Franciszek – William Faulkner. Warszawa 1969. (Profile)
 26. Prevost [d'Exiles, Antoine-Francois] – Historia Manon Lescaut i kawalera des Grieux. Warszawa 1974
 27. Kurowiecki, Jan – Dzień powszedni wyobraźni, albo o ułomności zdrowego rozsądku w poznaniu poetyckim. Warszawa 1976
 28. Ficowski, Jerzy – Czekanie na sen psa. Kraków 1970
 29. Kalicki, Rajmund – Jorge Luis Borges. Warszawa 1980
 30. Kubiak, Zygmunt – Szkoła stylu : eseje o tradycji poezji europejskiej. Warszawa 1972
 31. Kijowski, Andrzej – O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu. Kraków 1984
 32. Hertz, Paweł – Sedan. Warszawa 1950
 33. Ficowski, Jerzy – Regiony wielkiej herezji : szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza. Kraków 1975
 34. Głowiński, Michał – Wiersze Bolesława Leśmiana : interpretacje. Warszawa 1971
 35. Fredro, Aleksander – Trzy po trzy. Warszawa 1996
 36. Kodeks drogowy 2011 z komentarzem. Warszawa 2011
 37. Kodeks drogowy z komentarzem Adama Jasińskiego. Warszawa 2005
 38. Harvey, Greg - DOS dla opornych : ściąga (obejmuje wersję DOS 6.2). Warszawa 1993
 39. Komputer w firmie : poradnik dla właścicieli małego biznesu z płytą CD. Warszawa 2006
 40. Grynkiewicz, Tomasz - Znajdź się w sieci : internetowa rewolucja w twojej firmie. Warszawa 2012
 41. E-lementarz internetu czyli najprostszy na świecie podręcznik dla miliona Polaków. Warszawa 2009

 

LUTY 2020

 1. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 2: O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976
 2. Walker, Alexander – [Greta] Garbo : portret. Warszawa 1987. (Artyści)
 3. Polewka, Adam – Igrce w Barbakanie. Kraków 1953
 4. Lokai, Maurycy – Atlantyda : historia zaginionej Oceanii. Warszawa 1985
 5. Manzi, Michał – Tajemnice Atlantydy. Warszawa 1984
 6. Welles, Herbert George – Opowieści fantastyczne. T. 1. Kraków 1976. (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 7. Przybyszewska, Stanisława – Listy. T. 1: Grudzień 1913 – Wrzesień 1929. Gdańsk 1978
 8. Wyspiański, Stanisław – Monografia bibliograficzna : o twórczości pisarskiej i plastycznej / oprac. Maria Stokowa. Kraków 1967. (Dzieła Zebrane; t. 15, vol. 2)
 9. Zapolska, Gabriela – Dzieła Wybrane. T. 1, 3-6, 8-16. Kraków 1957-1958

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2 [2 egz.]
 6. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 7. Informator Polski 1984/85                                                 
 8. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995
 9. Almanach Sceny Polskiej: T. 10: 1968/1969 ;  T. 18: 1976/1977 ; T. 19: 1977/1978 ; T. 22: 1980/1981
 10. Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery
 11. Magazyn filmowy
 12. Film: pojedyncze numery oraz oprawne roczniki (niekompletne) z lat 1974, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989
 13. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 14. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 15. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 16. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 17. Notatnik Teatralny. Zima ‘93/94 (7)
 18. Twórczość
 19. Odra
 20. Muzeum Narodowe w Krakowie: raport roczny 2010 ; raport roczny 2013 (rok wielkich inwestycji)
 21. Svet a Divadlo. Praha. Roč. 4, č. 4 (1993) ; 8, č. 5 (1997)
 22. Fronda : pismo poświęcone. Nr 7
 23. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 24. Krasnogruda. R. 2000 nr 12
 25. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 26. Tygodnik Powszechny. R. 2015 nr 47
 27. Chip. R. 1997 nr 2
 28. PC World Komputer - lata 1995, 1997 (niekompletny), 2001-2005
 29. Komputer Świat - lata 2000-2005 oraz niektóre nr z 2006
 30. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 31. Alma Mater : miesięcznik UJ. Nr 93: 2007
 32. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 37/38: 2007; 89/90, 93, 94, 96: 2012; 121: 2014; 149: 2017; 160, 168, 169: 2018
 33. Kultura (Paryż). R. 1990 nr 6, 7/8, 10, 11, 12
 34. Foyer. Lipiec 2004
 35. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 26/27, 34/35, 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83
 36. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 (2 egz.); Nr 2: 1974 (5 egz.); Nr 3: 1975 (3 egz.)
 37. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 29, 63, 64, 65, 69, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 93, 98
 38. Przegląd "Pod Tytułem". Nr 4: 1998
 39. Magnificat : mensuel. No 147: Fevrier 2005
 40. Mówią Wieki : magazyn historyczny. Nr 404: styczeń 1993; 440: styczeń 1996
 41. Ameryka. Nr 222: zima 1982
 42. Studia Filozoficzne : miesięcznik. Nr 6 (247) : 1986
 43. Kultura Współczesna : filozoficzno-kulturowe konteksty poznania. Nr 1-2 (5-6): 1995
 44. Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. Nr 5 (Fryderyk Nietzsche)
 45. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Nr 2: 1983/84
 46. FIDES : biuletyn bibliotek kościelnych. Nr 1/2: 1996
 47. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 1 (60) i 2 (61): 2017
 48. Inspiracje : miesięcznik społeczno kulturalny. Marzec 1991
 49. Biuletyn Informacyjny ZG ZASP. Nr 3, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 50. Scena. 1975 nr 1; 1981 nr 10, 11, 12; 2004 nr 3; 2005 nr 2/3, 4/5; 2009 nr 3; 2010 nr 3
 51. Pokaz : pismo krytyki artystycznej. R. 1999 nr specjalny
 52. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 53. Format : pismo artystyczne. R. 1994 nr 1-4 (14-17)
 54. Szkice : pismo teatralne. Nr 4 - zielony
 55. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 56. Przegląd Biblioteczny. R. 45: 1977 z. 3: Na pięćdziesięciolecie Przeglądu Bibliotecznego
 57. W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. R. 2011 nr 1 (449)
 58. Przegląd Akademicki : dwutygodnik. R. 1994 nr 2, 3, 4
 59. Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego ZSP. Warszawa 1968
 60. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland.  R. 1974 nr 12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1
 61. Pamiętnik Teatralny
 62. Divadelni Revue. R. 24: 2013 no 2
 63. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 64. Estudis Escenics : quaderns de l'Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 65. Le Theatre en R.D.A. Le theatre devant un choix historique. No 10: 1980
 66. Theater in der DDR. Das Musiktheater Walter Felsensteins. No 8: 1976
 67. L'Annuele du Theatre. Saison 1981-1982
 68. Theatre en Hongrie 1963. Budapest 1964
 69. World Theatre. Le theatre dans le monde. Vol. XIV,1: janvier fevrier 1965
 70. Nederlands Theater Jaarboek. 19e jaargang seizoen 1969-1970 : toneel, televisiedrama, opera, ballet
 71. Academia : magazyn PAN. R. 2005 nr 4
 72. Dworzanin : magazyn kulturalny. R. 2006 nr 3 (zima)
 73. Posłaniec : miesięcznik katolicki. R. 2007 maj
 74. Didaskalia : gazeta teatralna. Nr 6, 11, 12, 17, 22, 23, 28, 42, 54/55/56, 57, 61/62, 65/66, 67/68, 69, 71, 76, 83, 84, 85/86, 87
 75. Sztuka Sakralna : ogólnopolski kwartalnik. R. 2002 nr 1
 76. Krzysztofory : zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. R. 1998 nr 20
 77. Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury (Kraków). Nr 22: 2013
 78. Polska Sztuka Ludowa. R. 3: 1949 nr 1-12 i R. 4: 1950 nr 1-12
 79. Script : zeszyty Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Z. 3: Współczesny polski film historyczny. Gdynia-Gdańsk 2019