Dublety

Wykaz książek i czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 15 XII 2017 r.):

KSIĄŻKI

 1. Simon, Alfred - Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa 1979
 2. Greń, Zygmunt - Teatr zamknięty. Kraków 1984
 3. Szaniawski, Jerzy - W pobliżu teatru. Kraków 1956
 4. Dąbrowski, Bronisław - Na deskach świat oznaczający. T. 2 i 3. Kraków 1981
 5. Natanson, Wojciech - Karol Adwentowicz. Warszawa 1955
 6. Krakowski katalog aktorów. Kraków 1997
 7. Wiekiera, Edward - Pamiętnik faryzeusza. Kraków 1991
 8. Wiekiera, E. - Horoskop. Kraków 1991
 9. Wiekiera, E. - Biesiada odpustowa. Kraków 1992
 10. Wiekiera, E. - Wyspa skazańców. T. 2. Kraków 1992
 11. Wiekiera, E. - Zaraza. Kraków 1992
 12. Wiekiera, E. - Magia liczby i słowa. Kraków 1991
 13. Przybylska, Maria - Czwarta generalna. Kraków 2007
 14. Lisowski, Juliusz Lubicz - Wspomnienia starego aktora. Katowice 1988
 15. Tortori, A. - Storielle allegre. Lustige Geschichtchen. Munchen [b.r.]
 16. Rocławski, Bronisław - System fonostatystyczny współczesnego języka polskiego. Wrocław [i in.] 1981
 17. Parnicki, Teodor - Srebrne orły. Wrocław-Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 18. Eustachiewicz, Lesław - Dramaturgia polska w latach 1945-77. Warszawa 1979
 19. Czapliński, Władysław - Zarys dziejów Polski do roku 1864. Kraków 1985
 20. Sto lat Starego Teatru w Krakowie. Kraków 1965
 21. Kelera, Józef - Pojedynki o teatr. Wrocław [i in.] 1969
 22. Adamski, Jerzy - Historia literatury francuskiej. Wrocław [i in.] 1966
 23. Leclerc, Guy - Les grandes aventures du theatre. Paris 1965
 24. Baecque, Andre de - Le theatre d'aujourd'hui. Paris 1964
 25. Senart, Philippe - [Eugene] Ionesco. Paris 1964
 26. Ionesco, Eugene - Theatre III. Paris 1963
 27. Barthes, Roland - Essais critiques. Paris 1964
 28. Wellwarth, George - The theater of protest and paradox. New York 1964
 29. Junges Deutsches Theater von heute. Munchen [196-]
 30. Deutsches Theater des Expressionismus. Munchen [196-]
 31. Fischer, Rudolf - Wir Lernen tschechisch Sprechen. Leipzig [1964?]
 32. Drozdowski, Bohdan - Arnhem, ciemne światło ; Stare srebra. Warszawa 1978
 33. Le francais en images. Moskwa 1962
 34. Niedźwiecki, H. ; Rożecki, A. ; Stadnicki, L. - Wszyscy gramy w brydża. Warszawa 1977
 35. Walles, M. F. - Akwarium i jego urządzenie. Warszawa 1955
 36. Szyszkowski, Władysław - Analiza dzieła literackiego w szkole. Warszawa 1958
 37. Anusiewicz, Janusz - Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim. Wrocław 1978
 38. Szlachetko, Wanda - Analiza utworów lirycznych w szkole podstawowej. Warszawa 1972
 39. Trwajcie mocni w wierze : eucharystia z Ojcem św. Benedyktem XVI. Błonia krakowskie 28 V 2006 r. Kraków 2006
 40. Żeromski, Stefan - Przedwiośnie : powieść. Kraków 1950 [egz. do oprawy]
 41. Bochnak, Adam - Historia sztuki nowożytnej. T. 1. Warszawa-Kraków 1985
 42. Rostworowski, Karol Hubert - Dramaty wybrane. T. 2. Kraków 1967
 43. Wańkowicz, Melchior - Westerplatte. Warszawa 1967 [egz. do oprawy]
 44. Słownik francusko-polski i polsko-francuski. Cz. 1-2. Oprac. Paweł Kalina. Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 45. Słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Cz. 1-2. Oprac. pod red. W. Kiersta. Warszawa 1951 [do oprawy]
 46. Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Cz. 1-2. Oprac. Paweł Kalina. Warszawa 1952 [egz. do oprawy]
 47. Szober, Stanisław - Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1948
 48. Doroszewski, Witold - Rozmowy o języku. Kraków 1948
 49. Doroszewski, Witold - Rozmowy o języku : seria III. Kraków 1952
 50. Sterne, Laurence - Podróż sentymantalna przez Francję i Włochy. Warszawa 1959. (Biblioteka Arcydzieł)
 51. France, Anatol - Bunt aniołów. Warszawa 1986
 52. [Shakespeare] Szekspir, Wiliam - Juliusz Cezar : tragedia w 5 aktach. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1953
 53. Nijinsky, Romola - [Vaslav] Nijinsky. Middlesex 1960. (Penguin Biography)
 54. Poźniak, Włodzimierz - "Cyrulik Sewilski" J[oachima] Rossiniego. Kraków 1955. (Mała Biblioteka Operowa)
 55. Prus, Bolesław - Lalka : powieść. T. 1-2. Warszawa 1949
 56. Teatr bezsłownej prawdy : "Scena Plastyczna" KUL. Pod red. Wojciecha Chudego. Lublin 1990
 57. Kuchtówna, Lidia - Irena Solska. Warszawa 1980. (Artyści)
 58. Svehla, Jaroslav - Deburau : Pierrot nieśmiertelny. Warszawa 1983. (Artyści)
 59. Misiorny, Michał - Współczesny teatr na świecie : sylwetki pisarzy. Warszawa 1978
 60. Schiller, Leon - Droga przez teatr : 1924-1939. Warszawa 1983. (Pisma)
 61. Wśród mitów teatralnych Młodej Polski. Praca zbiorowa pod red. I. Sławińskiej i M. B. Stykowej. Kraków 1983
 62. Nowa proza amerykańska : szkice krytyczne. Wybrał, oprac. i wstęp Zbigniew Lewicki. Warszawa 1983
 63. Kreczmar, Jan - Notatnik aktora. Warszawa 1966
 64. Szletyński, Henryk - Szkice o teatrze. Warszawa 1979
 65. Barrault, Jean-Louis - Wspomnienia dla jutra. Warszawa 1977
 66. Niemczyk, Krzysztof - La courtisane et les poussins : roman. Paris 1999
 67. Tagore, Rabindranath - Rozbicie. Lwów-Poznań 1923. (Biblioteka Lauteatów Nobla) [do oprawy]
 68. Kirchhoff, Alfred - Człowiek i ziemia. Łódź 1907 [do oprawy]
 69. Krasnowolski, Antoni - Najpospolitsze błędy językowe [...]. Warszawa 1919 [do oprawy]
 70. Słowacki, Juliusz - Horsztyński : dramat [...]. Warszawa 1909 [do oprawy]
 71. Korzeniowski, Józef - Kollokacja : powieść. Warszawa [i in.] 1925 [do oprawy]
 72. Shelley, Persy Bysshe - Epipsychidjon. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 92)
 73. Niemcewicz Julian Ursyn - Powrót posła : komedia [...]. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 26)
 74. Goethe, J. W. - Herman i Dorota. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 429) [do oprawy]
 75. Homer - Iljada. Streścił i oprac. A. Lange. Warszawa [b.r.]. (Książki dla Wszystkich; 130) [do oprawy]
 76. Mickiewicz, Adam - Dzieła zbiorowe. Wyd. Tadeusz Pini. Lwów [b.r.]. (Biblioteka Klasyków Polskich; z. 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73) [do oprawy]
 77. Łoziński, Walery - Zaklęty dwór : powieść. T. 1-2. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 211-218) [do oprawy]
 78. Kraszewski, Józef Ignacy - Powrót do gniazda : powieść. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 170-175) [do oprawy]
 79. Wergiliusz - Wybór z dzieł z dodatkiem wergiljanistów pol.-łac. Oprac. T.Sinko. Lwów-Warszawa 1925 [do oprawy]
 80. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Lwów-Poznań 1924 [do oprawy]
 81. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Warszawa 1948 [do oprawy]
 82. Sienkiewicz, Henryk - Quo vadis. T. 1-3. Warszawa [i in.] [b.r.]. (Pisma; t. 27-29) [do oprawy]
 83. Pol, Wincenty - Mohort : rapsod rycerski z podania. Brody 1909 [do oprawy]
 84. Krasiński, Zygmunt - Psalmy przyszłości. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 261) [do oprawy]
 85. Mickiewicz, Adam - Konfederaci barscy. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 433) [do oprawy]
 86. Krasiński, Zygmunt - Irydion. Oprac. Tadeusz Pini. Brody [b.r.] [do oprawy]
 87. Malczewski, Antoni - Marya : powieść ukraińska. Brody [b.r.] [do oprawy]
 88. Lee, Witness - Podstawy  życia chrześcijanina. Warszawa 2002
 89. Kurzowa, Zofia - O mowie Polaków na Kresach Wschodnich. Kraków 1993. (Nauka dla Wszystkich; nr 460)
 90. Gookin, Dan - Word 6 dla Windows dla opornych. Warszawa 1994
 91. Henryk Sienkiewicz. Oprac. Janina Kulczycka-Saloni. (Biblioteka "Polonistyki"). Warszawa 1960
 92. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 93. Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. (Panorama). Warszawa 1980
 94. Teatr Dramatyczny w Warszawie. Red. Stanisaw Marczak-Oborski. Warszawa 1972
 95. Bieńka, Maria Olga - Giraudoux w teatrze polskim. Wrocław [i in.] 1976
 96. Boguszewska, Helena - Święcona kreda : powieść. Wyd. 2. Warszawa 1948. (Polonez; 4)
 97. Kelera, Józef - Wrocław teatralny 1945-1980. Wrocław [i in.] 1983
 98. Gąssowski, Szczepan - Współcześni dramatopisarze polscy 1945-1975. Warszawa 1979
 99. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie w trzydziestolecie istnienia. Kraków 1977
 100. Scato, Edward - Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku. Warszawa 1967
 101. Lorentowicz, Jan - Teatry w stolicy i inne artykuły. Warszawa 1969
 102. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta - Słownik współczesnego teatru. Warszawa 1980
 103. Zołotnicki, Dawid - Jutrznie teatralnego października. Warszawa 1980
 104. Kudliński, Tadeusz - Vademecum teatromana. Wyd. 4, posz. i uzup. Warszawa 1985
 105. Terlecki, Olgierd - Barwne życie szarej eminencji. Kraków 1981. (Refleksy Historii)
 106. Orzechowski, Emil - Stary Teatr i studio. Kraków 1974
 107. Kudliński, Tadeusz - Maska i oblicze teatru : zarys wiadomości o teatrze. Warszawa 1963
 108. Dickens, Charles - Klub Pickwicka. T. 1-2. Warszawa 1977. (Biblioteka Arcydzieł)
 109. Żeleński, Tadeusz (Boy) - Molier. Warszawa 1957. (Pisma; t. 11)
 110. Solska, Irena - Pamiętnik. Warszawa 1978
 111. Towstonogow, Georgij - Lustra sceny. Warszawa 1984
 112. Alberti, Rafael - Dramaty. Kraków 1972
 113. Greń, Zygmunt - Godzina przestrogi : szkice z teatru 1955-1963. Kraków 1964
 114. Fik, Marta - "Reżyser ma pomysły"... Kraków 1974
 115. Csato, Edward - Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 116. Bujański, Jerzy Ronard - Wteatrwstąpienie : rzecz o aktorze - romans nietypowy. Kraków 1981
 117. Bujański, Jerzy Ronard - Starego Teatru druga młodość. Kraków 1985
 118. Szletyński, Henryk - Sylwety i wspominki. Kraków 1984
 119. Żurowski, Andrzej - Hebanowski : monografia artystyczna. Warszawa 1984
 120. Puzyna, Konstanty - Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 121. Morstin, Ludwik Hieronim - Moje przygody teatralne. Warszawa 1961
 122. Piechowski, Jerzy - Rycerze wielkiej gry. Kraków 1981
 123. Kijowski, Andrzej Tadeusz - Chwyt teatralny : zarys instrumentalnej teorii teatru. Kraków 1982
 124. Korcelli, Kazimierz - W stronę teatru : ludzie, zdarzenia, polemiki. Warszawa 1976
 125. Sokorski, Włodzimierz - Leon Schiller. Warszawa 1978. (Współczesne Życiorysy Polaków)
 126. Pini-Suchodolska, Jadwiga - Romana Popiel. Warszawa 1962. (Monografie Czołowych Artystów...)
 127. Filler, Witold - Modele teatru : szkice o polskim teatrze współczesnym. Warszawa 1971. (Omega; 203)
 128. Kudliński, Tadeusz - Vademecum teatromana. Warszawa 1973
 129. Rittner, Tadeusz - Głupi Jakub ; Wilki w nocy. Wrocław 1956. (Biblioteka Narodowa. Seria I; nr 160)
 130. Axer, Erwin - Listy ze sceny. Warszawa 1955
 131. Hausbrandt, Andrzej - Rozmowy z ludźmi teatru : inscenizatorzy. Kraków 1973
 132. Canetti, Elias - Ocalony język : historia pewnej młodości. Warszawa 1986. (Nike)
 133. Dąbrowski, Stanisław ; Górski, Ryszard - Fredro na scenie. Warszawa 1963
 134. Jabłoński, Zbigniew - Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków 1980. (Dzieje Teatru w Krakowie)
 135. Teatry dramatyczne w Szczecinie 1945-1965. Poznań [1965]
 136. Szczygielska, Zofia - Zbigniew Zapasiewicz. Warszawa 1978
 137. Kienzle, Siegfried - Modernes Welttheater : [ein Schauspielfuhrer]. Stuttgart 1966. (Kroners Taschenausgabe)
 138. Eustachiewicz, Lesław - Dramaturgia Młodej Polski : próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Warszawa 1982
 139. Frycz, Karol - O teatrze i sztuce. Warszawa 1967
 140. Porada, Zbigniew - Olimpijczycy z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kraków 2014
 141. Pisarze ziemi krakowskiej : informator. Kraków 1976
 142. Szcześniak, Andrzej Leszek - Historia 1918-1939 : podręcznik [...]. Warszawa 1992
 143. Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814. Wrocław 1954

 

LIPIEC 2017

 1. Zarys antropologii : podręcznik / Br. Jasicki [i in.]. Warszawa 1962
 2. Woźnicki, Jerzy - Szkoły wyższe w partnerstwie ze swoim otoczeniem. Warszawa 2002
 3. Pamiętniki chłopów : wybór. Warszawa 1955
 4. Naumann, Jaromir - Pieter Bruegel. Bratislava 1965
 5. Kopczewski, Jan Stanisław - Casimir Pulaski. Warsaw 1980
 6. Maciąg, Włodzimierz - Współczesna literatura polska : 1939-1969. Warszawa 1970
 7. Szostakowski, Stanisław - O Mikołaju Koperniku. Warszawa 1971
 8. Wiktor, Jan - Orka na ugorze. Warszawa 1954
 9. Gaweł, Tadeusz ; Zinkow, Julian - Kraków i okolice : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych. Warszawa 1986
 10. Dastych, Jerzy - Harmonijka ustna : techniki gry solowej i zespołowej. Warszawa 1989
 11. Henry, O. [William Sidney Porter] - Pamiętnik żółtego psa. Warszawa 1989
 12. Weiss, Tomasz - Literatura Młodej Polski. Warszawa 1984
 13. Żeromski, Stefan - Dzieje grzechu. T. 2. Warszawa 1956. (Dzieła : powieści; t. 8)
 14. Piegza, Karol - Sękaci ludzie. Ostrava 1979
 15. Piwowarczyk, Jan - Wobec nowego czasu : z publicystyki 1945-1950. Kraków 1985
 16. Kawalec, Julian - Ziemi przypisany ; Tańczący jastrząb. Kraków 1977
 17. Adamczewski, Jan - Jesteśmy w Krakowie. Warszawa 1973
 18. Cienkowski, Witold Paweł - Z tajemnic języka. Warszawa 1963
 19. Tokarczyk, Andrzej - Tamten świat. Warszawa 1986
 20. Namboodiripad, E.M.S. - Mahatma i gandhyzm. Warszawa 1959
 21. Bart, Włodzimierz - Grunwaldzkie miecze : powieść historyczna dla młodzieży. Warszawa 1980
 22. Bądkowski, Lech - Sny : opowiadania. Kraków 1978
 23. Hajdukiewicz, Leszek ; Karaś, Mieczysław - Uniwersytet Jagielloński : tradycje, współczesność, perspektywy. Kraków 1975
 24. Piekarowicz, Ryszard - Zrozumieć Indie. Warszawa 1977. (Kontynenty)
 25. Kudliński, Tadeusz - Dawne i nowe przypadki "teatrała". Kraków 1975
 26. Semrau, Richard - Taschenwoerterbuch Finnisch Deutsch. Leipzig 1984
 27. Sto lat na Nowym Świecie. Teksty Olgierd Budrewicz [i in.]. Warszawa 1969
 28. Rzewuski, Lech - Dikter av en framling eller... Boras 1995
 29. Taize : a pilgrimage of trust on earth. Taize 1986
 30. Patrimoine religieux en Bretagne. Rennes 1996
 31. Borelli, Antonio A. - Fatima : orędzie tragedii czy nadziei? Kraków 2003
 32. Kuśniewicz, Andrzej - Witraż. Warszawa 1980
 33. Stompor, Józef - Człowiek z lancetem i inne opowiadania. Warszawa 1983
 34. Pawlikowski, Maciej - Z archeologami przez świat.[b.m.] [2003]
 35. Omiljanowicz, Aleksander - Szpiegowski nokturn. Warszawa 1984
 36. Matuszewski, Ryszard - Polska literatura współczesna : antologia do użytku szkolnego. Warszawa 1971
 37. Smirnow W. - W. Wiliams : życie i twórczość. Warszawa 1949

 

SIERPIEŃ 2017

 1. Przyborowski, Walery - Namioty wezyra. Warszawa 1983
 2. Żurowski, Andrzej - Wieczory popremierowe. Wrocław [i in.] 1982
 3. Żurowski, Andrzej - Szekspiriady polskie. Warszawa 1977
 4. Wilski, Zbigniew - Polskie szkolnictwo teatralne 1811-1944. Wrocław [i in.] 1978
 5. Kuligowska, Anna - Trudne początki : teatr łódzki w latach 1844-1863. Wrocław [i in.] 1976
 6. Wierzbicka-Michalska, Krystyna - Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w XVIII wieku. Wrocław [i in.] 1975
 7. Balicki St. W. ; Borysow, Wiktor ; Frołow Władimir - Na scenach polskich i radzieckich. Warszawa 1977
 8. Urbankiewicz, Jerzy - Sezon w Łodzi nie zaszkodzi. Łódź 1978
 9. Sosnowski Stefan - CSRS : informator turystyczny. Warszawa 1976
 10. Gniadek, Stanisław - Grammaire contrastive franco-polonaise. Warszawa 1979
 11. Witczuk, Florian - Teatr niemiecki od XVI do XVIII wieku. Warszawa 1954
 12. Brahmer, Mieczysław - Teatr średniowieczny krajów zachodniej Europy. Warszawa 1954
 13. Sinko, Grzegorz ; Grzebieniowski Tadeusz - Teatr krajów zachodniej Europy XIX i poczatku XX wieku. Cz. 1 : Kraje anglosaskie. Warszawa 1954
 14. Materiały pomocnicze do dziejów teatru radzieckiego. T. 1: Z dziejów teatru i dramatu radzieckiego. Warszawa 1954
 15. Sinko, Grzegorz - Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość, czy złudzenie?. Wrocław [i in.] 1978
 16. Kwaskowski, Stanisław - Teatr w Toruniu 1920-1939. Gdańsk 1975
 17. Sappak, Włodzimierz - Telewizja i my. Warszawa 1976
 18. Kott, Jan - Jak wam się podoba. Warszawa 1955
 19. Podgórzec, Zbigniew - Życie teatralne Moskwy. Warszawa 1979 (Omega)
 20. Langer, Adolf ; Mach Emil - Hrajeme na foukaci harmoniku = Wir spielen auf der Mundharmonika. Praha 1988
 21. Komedianci : rzecz o bojkocie. Warszawa 1989
 22. Gogol, Mikołaj - Martwe dusze. Warszawa 1985
 23. Żywot, Władysław Jacek - W łasce i niełasce Melpomeny. Kraków 1981
 24. Greń, Zygmunt - Rok 1900 : szkice o dramacie zapomnianym. Kraków 1969
 25. Greń, Zygmunt - Czwarta ściana : szkice z teatru 1967-1971. Kraków 1972
 26. Greń, Zygmunt - Wejście na scenę. Poznań 1968
 27. Lapara, Leo - Dziesięć lat z Louis Jouvetem. Warszawa 1979

 

WRZESIEŃ  2017

 1. Czy artyście wolno się żenić? / Jacek Woźniakowski. Warszawa : PIW, 1978.
 2. Czas życia i czas śmierci / Erich Maria Remarque. Warszawa : PIW, 1975.
 3. Dzwony Bazylei / Louis Aragon. Warszawa : PIW, 1958.
 4. Alojzy Żółkowski (ojciec) / napisał Eugeniusz Szwankowski. Warszawa : PIW, 1956.
 5. Wiersze Cypriana Kamila Norwida / Aniela Kowalska. Warszawa : WSiP, 1978.
 6. Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego / Jerzy Kwiatkowski. Warszawa : Czytelnik, 1975.
 7. Tułacze dzieci / Weronika Hort. Bejrut : Instytut Literacki, 1948.
 8. Pod urokiem zaświatów / Stanisław Wasylewski. Kraków : Wydaw. Literackie, 1958.
 9. Maksymy / Napoleon ; oprac. Monika Senkowska-Gluck, Leopold Gluck. Warszawa : PIW, 1983.
 10. Upadek Paryża / Ilia Erenburg. Warszawa : Książka i Wiedza, 1949.
 11. Mgliste sezony / Jan Kłossowicz. Warszawa : WAiF, 1981.
 12. Rajska jabłoń / Pola Gojawiczyńska. Warszawa : Czytelnik, 1968.
 13. Zegar słoneczny / Jan Parandowski. Warszawa : Czytelnik, 1954.
 14. Kołonotatnik / Stanisław Dygat. Warszawa : PIW, 1984.
 15. Moja profesja / Sergiusz Obrazcow. Kraków : Wydaw. Literackie, 1961.
 16. Dzieje śmiechu / Jerzy Jurandot. Warszawa : Iskry, 1965.
 17. Znaszli ten kraj ? ... : i inne wspomnienia / Tadeusz Żeleński (Boy). Kraków : Wydaw. Literackie, 1962.
 18. Teatr pokolenia / Maria Czanerle. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1964.
 19. Księga ubogich / Jan Kasprowicz. Warszawa : J. Mortkowicz, 1927
 20. Zamek Królewski w Warszawie / Jerzy Lileyko. Warszawa : PWN, 1980.
 21. Różne przypadki świata tego : wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja / [wybór i oprac. Antoniny Jelicz ; wstęp napisał Kazimierz Budzyk ; il. Maja Berezowska]. Warszawa : PIW, 1953.
 22. Panny Szymanowskie i ich losy : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. Warszawa : LSW, 1986.
 23. W teatrze życia : wspomnienia z lat 1920-1980 / August Grodzicki. Warszawa : PIW, 1984.
 24. Pisma krytyczne / Antoni Gustaw Bem. Warszawa : PIW, 1963.
 25. Grzymała-Siedlecki, Adam – Na orbicie Melpomeny. Warszawa 1966
 26. Żeleński, Tadeusz (Boy) – Obrachunki fredrowskie. Warszawa 1953
 27. Słonimski, Antoni – Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1982
 28. Natanson, Wojciech – Stefana Żeromskiego droga do teatru. Warszawa 1976
 29. Breza, Tadeusz – Notatnik literacki : szkice, wrażenia teatralne, wspomnienia 1939-1954. Warszawa 1956
 30. Grochowiak, Stanisław – Rzeczy na głosy. Poznań 1966
 31. Ordyński, Ryszard – Z mojej włóczęgi. Kraków 1956
 32. Pomianowski, Jerzy – Więcej kurażu! Warszawa 1956
 33. Sławińska, Irena – Sceniczny gest poety : zbiór studiów o dramacie. Kraków 1960
 34. Czanerle, Maria – Wycieczki w dwudziestolecie : o dramacie międzywojennym. Warszawa 1970
 35. Zawieyski, Jerzy – Konrad nie chce zejść ze sceny. Warszawa 1966
 36. Ciecierski, Jan – Mistrzowie i koledzy. Warszawa 1978
 37. Biegański, Wiktor – Remanent życia starego aktora. Warszawa 1969
 38. Hausbrandt, Andrzej - Elementy wiedzy o teatrze. Warszawa 1982
 39. Sadilek, Vladimir - Ze sveta nasich hor : kniha o letni krase horske prirody. Praha 1948
 40. Kessler, Hermann - Deutsch lernen - leicht gemacht! Wolfenbuttel 1943
 41. Kozak, Małgorzata - Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Warszawa 2013
 42. Libretto (XVIII-nacalo XX veka) : katalog sobrania rossijskoj gosudarstvennoj biblioteki po iskusstvu. Moskva 2008
 43. Sayyid Mujtaba Musavi Lari - Poznać Boga. Iran [b.r.]
 44. Bartoszewski-Wnukowski, Narcyz - Przymusowa emigracja. Żagań 2007
 45. Schaff, Adam - Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa 1951
 46. Namo Ching Hai Wu Shang Shih - Klucz do natychmiastowego oświecenia : wykłady. Warszawa [b.w.]
 47. Hearn, Lian - Na posłaniu z trawy. Warszawa 2004. (Opowieści Rodu Otori; księga 2)
 48. Wyspiański, Stanisław - Wesele. Wrocław [i in.] 1984. [do oprawy, we wstępie brak s. XXXIII-LXIV].
 49. Pawłowski, Andrzej - Inicjacje : o sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów. Kraków 2001
 50. Więźniowie X Pawilonu w latach 1834-1925. Katalog stałej ekspozycji Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Warszawa [1975]
 51. Sulmicki, Jan ; Kawałko, Bogdan - Paweł Sulmicki (1909-1980). Zamość 2001
 52. Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego. Warszawa 2003
 53. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym : podręcznik metod zapewniania jakości. Opole 2000
 54. Astrologus. Twój znak Wodnik 21 I - 20 II. Warszawa 1985
 55. Kultura pogranicza - pogranicze kultur. Red. nauk. Adam Bobryk. Siedlce-Pułtusk 2005
 56. Józef Mehoffer : katalog wystawy zbiorowej. Kraków 1964
 57. Wojciechowski, Henryk - Stocznia Gdańska : fakty i liczby. Gdańsk 1968
 58. Akerman, Jacek - Królowa Krakowskiego Przedmieścia. Poznań 1991
 59. Wiech (Stefan Wiechecki) - Cafe pod Minogą : powieść. Katowice 1947 [do oprawy]
 60. Marchlewski, Jan - Gady wymarłe epok minionych [nadbitka]
 61. Fleszarowa, Regina - Historia ziarnka piasku. Warszawa 1946
 62. Dembowski, J. ; Olekiewicz, M. - Prawidłowość i przypadkowość. Warszawa 1951
 63. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 64. Krzywicka, Irena - Wichura i trzciny. Warszawa 1965 [do oprawy]
 65. Stocklein, Paul - Joseph von Eichendorff. Hamburg 1965. (Rowoflts Monographien; 84)
 66. Chebran, Yves - Uwodzenie. Warszawa 1997
 67. Maziejuk, Henryk - Kto mnie wychowuje. Warszawa 1977
 68. Chybiński, Adolf - [Karol] Szymanowski a Podhale. Kraków 1980
 69. Kreczmar, Jerzy - Stare nieprzestarzałe. Warszawa 1989
 70. Wyspiański, Stanisław - Wesele. Oprac. Leon Płoszewski. Warszawa 1939
 71. Giraudoux, Jean - Teatr. Warszawa 1957
 72. Ujejski, Józef - Romantycy. Warszawa 1963
 73. Solski, Ludwik - Wspomnienia 1855-1954. Kraków 1961
 74. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. Warszawa 1962
 75. Warnecki, Janusz - Najdłuższy mój monolog. Warszawa 1971
 76. Teatr Ludowy Nowa Huta 1955-1960. Kraków 1962
 77. Gordon-Smith, Maria - W labiryncie teatru Arnold Szyfmana : wspomnienia żony. Warszawa 1991
 78. Parandowski, Jan - Kiedy byłem recenzentem. Warszawa 1963
 79. Kluz, Władysław - Dyktator Romuald Traugut. Kraków 1982
 80. Szczypiorski, Andrzej - Z notatnika stanu wojennego. Poznań 1989
 81. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1976
 82. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1961
 83. Antologia satyry polskiej 1944-1955. Warszawa 1955
 84. Tagore, Rabindranath - Dom i świat. Warszawa 1958. (Powieści XX Wieku)
 85. Sandauer, Artur - Matecznik literacki. Kraków 1972
 86. Kossak, Zofia - Król trędowaty. Warszawa 1957
 87. Walden, Jerzy - Cztery i pół. Łódź 1970
 88. Gołębiowski, Eugeniusz - Zygmunt August : żywot ostatniego z Jagiellonów. Warszawa 1962
 89. Kubiak, Tadeusz - Bieżnie w słońce wiodą. Warszawa 1979
 90. Iwaszkiewicz, Jarosław - Spotkania z Szymanowskim. Kraków 1981
 91. Carpentier, Alejo - Eksplozja w katedrze. Kraków 1975. (Proza Iberoamerykańska)
 92. Stala, Marian - Chwile pewności : 20 szkiców o poezji i krytyce. Kraków 1991
 93. Hubner, Zygmunt - Przepraszam, nic nowego. Wrocław [i in.] 1978
 94. Conrad, Joseph - Szaleństwo Almayera. Warszawa 1956
 95. Rudnicki, Adolf - Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa 1986
 96. Małkowska, Hanna - Wspomnienia z "Reduty". Warszawa 1960
 97. Wańkowicz, Melchior - Reportaże zagraniczne. Kraków 1981
 98. Stabryła, Stanisław - Antyk we współczesnej literaturze polskiej. Kraków 1980
 99. Kuncewiczowa, Maria - Natura. Warszawa 1976
 100. Papee, Stefan - Leonard Bończa-Stępiński. Warszawa 1966
 101. Miciński, Tadeusz - Poezje. Kraków 1980. (Biblioteka Poezji Młodej Polski)
 102. Życie i sprawy Sotera Rozmiar Rozbickiego [...]. Łódź 1980
 103. Szelburg Zarembina, Ewa - Matka i syn. Warszawa 1974
 104. Waldorff, Jerzy - Muzyka łagodzi obyczaje : artykuły, recenzje, felietony. Kraków 1982
 105. Bratny, Roman - Twarde ojczyzny : opowiadania. Warszawa 1986

 

PAŹDZIERNIK 2017

 1. Tołstojowa, Zofia - Pamiętniki. Kraków 1968
 2. Guillen, Nicolas - Wiersze wybrane. Kraków 1977
 3. Pociecha, Władysław - Królowa Bona (1494-1557) : czasy i ludzie Odrodzenia. T. 3. Poznań 1958
 4. Gostwicka, Janina - Włoskie meble renesansowe w zbiorach wawelskich. Warszawa 1954
 5. Burkot, Stanisław - Proza powojenna 1945-1980 : analizy i interpretacje. Warszawa 1984
 6. Żera, Karol - Vorago rerum ; Torba śmiechu ; Groch z kapustą ; A każdy pies z innej wsi... Warszawa 1980
 7. Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych. Warszawa 1955
 8. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. T. 1 i 3. Warszawa 1964 i 1979
 9. Szypowska, Maria - Konopnicka jakiej nie znamy. Warszawa 1965. (Ludzie Żywi)
 10. Wyka, Kazimierz - Wędrując po tematach. 1: Czasy ; 2: Puścizna ; 3: Muzy. Kraków 1971
 11. Solska, Irena - Listy. Warszawa 1984
 12. Bełza, Igor - Portrety romantyków. Warszawa 1974
 13. Ptaśnik, Jan - Kultura wieków średnich : życie religijne i społeczne. Warszawa 1959
 14. Korzeniewski, Bohdan - O wolność dla pioruna... w teatrze. Warszawa 1973
 15. Krasiński, [Zygmunt] - Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965
 16. Kosidowski, Zenon - Opowieści biblijne. Warszawa 1967
 17. Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1997
 18. Grottger. Wystawa w 150. rocznicę urodzin i 120. rocznicę śmierci artysty. Kraków 1988
 19. Wybór tekstów filozoficznych. Pod red. Karola Toeplitza. Gdańsk 1978
 20. Historia kultury : wybór tekstów źródłowych. 1: Starożytność. Gdańsk 1979
 21. Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiay z konferencji (Kraków, 28-30 IX 1998) + Suplement. Kraków 1998
 22. Pytaszowie, Ewa i Marek - Oficyna Poetów 26-57 : bibliografia zawartości. Londyn 1984
 23. Kraszewski, Józef Ignacy - Jaryna. Warszawa 1954
 24. Lofting, Hugh - Podróże doktora Dolittle. Warszawa [i in.] 1946
 25. Laffitte, Jean - Milczące maszty : powieść. Warszawa 1950
 26. Ożóg, Jan Bolesław - Ścigani. Kraków 1956
 27. Wasiljew, M. ; Guszczew, S. - Reportaż z XXI wieku. Warszawa 1960
 28. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 29. Ludwig, Emil - Nil : życiorys rzeki. T. 2. Warszawa 1957
 30. Student handbook : a directory of courses and institutions in higher education for 29 countries which are non-members of the European Union. 3 ed. Bad Honnef 1997

 

LISTOPAD 2017

 1. Wieczorkiewicz, Bronisław - Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Warszawa 1963
 2. Szczuka, Wanda - Kultura gestu scenicznego. Warszawa 1962
 3. Szwankowski, Eugeniusz - Teatr polski w XIX i XX wieku (lata 1799-1939). Warszawa 1963
 4. Historia teatru w Polsce : bibliografia prac o polskim teatrze ogłoszonych drukiem w latach 1945-1959. Oprac. Wanda Renikowa. Warszawa 1960
 5. Frydecki, Andrzej - Projektowanie budynków widowiskowych dla teatru, muzyki i filmu. Wrocław 1976
 6. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie : przewodnik. Warszawa 1979
 7. Chmara-Żaczkiewicz, Barbara ; Spóz, Andrzej ; Michałowski, Kornel - Mieczysław Karłowicz 1876-1909 : katalog tematyczny dzieł i bibliografia. Kraków 1986
 8. Gałkowski, Adam - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007) : z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce. Kraków 2007
 9. Makuszyński, Kornel - Bardzo dziwne bajki. Warszawa 1958 [egz. do oprawy]
 10. Spiess, Stefan ; Bacewicz, Wanda - Ze wspomnień melomana. Kraków 1963
 11. Stachiewicz, Piotr - Akcja Koppe. Warszawa 1975
 12. Przegląd Muzyczny 1925-1931, Życie Muzyczne i Teatralne 1934-1935. Oprac. Mirosława Stempniewicz. Kraków 1966. (Bibliografia Polskich Czasopism Muzycznych; t. 11)
 13. Jędrzejczyk, Olgierd - Krążownik "Wielopole". Kraków 1984
 14. Ceske Budejovice. Text Jiri a Vera Kuthanovi, foto Josef a Marie Erhartovi. Praha 1980
 15. Komorowski, Bronisław - Rok prezydentury : 6 VIII 2010 - 5 VIII 2011. Warszawa [2011]
 16. Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce : wybór artykułów. Kraków 1994
 17. Solski, Ludwik - Wspomnienia 1855-1893. Kraków 1955
 18. Szczyt jedności europejskiej. Raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy. Warszawa 2005
 19. Polskie szkoły wyższe : informator dla kandydatów. Łódź 2000
 20. Ogólnopolska dysponenda wydawnictw uczelnianych. Lublin 1994
 21. Słownik najnowszej historii świata : 1900-2007. T. 1: A-Czecho. Warszawa 2008
 22. Patterson, Robert - Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. T. 2: K-R ; T. 3: S-Ż ; T. 4: A-E. Kraków 2011
 23. Young, Charles Edmund - The marriage question in the modern French drama (1850-1911). Madison, Wisc. 1915
 24. Goethe, Johann Wolfgang - Faust : a tragedy. Part 1. New York [et al.] 1955
 25. Behrman, S. N. - The Talley method : a play in three acts. New York 1941
 26. Moliere - Tartuffe or The Hypocrite. New York & London 1912
 27. Pirandello, Luigi - The rules of the game ; The life I gave you ; Lazarus. Harmondsworth 1959
 28. Four French comedies. Ed. by L. J. Setchanove. Boston [et al.] 1925

 

GRUDZIEŃ 2017

 1.  Rynek pracy a studia bibliotekoznawsta i informacji naukowej w Polsce. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1997
 2. Mechniasz, Janusz - Emil Młynarski w setną rocznicę urodzin (1870-1970). Warszawa 1970
 3. Bąk, Wojciech - Zagadnienia i postacie. Łódź-Wrocław 1947
 4. Górnicki, Wiesław - Ballada hotelowa. Kraków 1979
 5. Waldorff, Jerzy - Sekrety Polihymnii. Warszawa 1956
 6. Irzykowski, Karol - Recenzje teatralne : wybór. Warszawa 1965
 7. Konwicki, Tadeusz - Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1976
 8. Andrzejewski, Jerzy - Ład serca. Warszawa 1957
 9. Kowalski, Józef Kazimierz - Cywilny kanonik. Kraków 1954
 10. Cary, Joyce - Sama się dziwię. Warszawa 1959
 11. Kuchowicz, Zbigniew - Miłość staropolska : wzory, uczciwość, obyczaje erotyczne XVI-XVIII w. Łódź 1983
 12. Sławoj Składkowski, Felicjan - Strzępy meldunków. Warszawa 1988
 13. Rogoll, Rudiger - Aby być sobą : wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Warszawa 1989
 14. Warat, Kajetan - Champańska Polka. Vienna [i in.] 2000
 15. Krishnamurti, Jiddu - Szkoła zrozumienia. Wrocław 1992
 16. Herngren, Per - Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa. Kraków 1997
 17. Smektała, Zdzisław - Pic. Wrocław 1988
 18. Lindner, Edilbert - Święci zakonu oo. kapucynów. Gdańsk 1984
 19. Ejsmond, Julian - W puszczy ; Żywoty drzew. Warszawa 1962
 20. Babel, Izaak - Dziennik 1920. Warszawa 1990
 21. Adamski, Jerzy - Salon czyli jak mówić o sobie. Warszawa 1996
 22. Kuncewicz, Piotr - Dęby kapitolińskie. Łódź 1983
 23. Stryjkowski, Julian - Tommaso del Cavaliere. Warszawa 1982
 24. Łopalewski, Tadeusz - Fryderyk. Warszawa 1962
 25. Korzeniewski, Bohdan - Spory o teatr : recenzje z lat 1935-1939. Warszawa 1966
 26. Kubacki, Wacław - Koncert na orkiestrę. Warszawa 1970
 27. Brandwajn, Rachmiel - Twarz i maska : rzecz o "Świętoszku" Moliera. Warszawa 1965
 28. Sabato, Ernesto - O bohaterach i grobach. Warszawa 1966
 29. Moskwa, Jacek - Antoni Marylski i Laski. Kraków 1987
 30. Amrouche, Fadhma Aith Mansour - Dzieje mojego życia. Warszawa 1971
 31. Kuśniewicz, Andrzej - Stan nieważkości. Warszawa 1975
 32. Shaw, Irwin - Lucy Crown. Warszawa 1975
 33. Konczałowski, Andrzej ; Tarkowski, Andrzej - Rublow : nowela filmowa. Kraków 1976
 34. Szczepański, Jan Józef - Trzy czerwone róże. Kraków 1982
 35. Tendulkar, Vijay - Sakharam Binder. Delhi 1973
 36. Clifford, Francis - Księżyc w dżungli. Warszawa 1970
 37. Konwicki, Tadeusz - Sennik współczesny. Warszawa 1970
 38. Garczyński, Stefan - Razem, ale jak? Warszawa 1973
 39. Teatr krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego 1843-1845 : repertuar, recenzje, dokumenty / oprac. Jerzy Got. Wrocław [i in.] 1967. (Materiały do Dziejów Teatru w Polsce; t. 7)
 40. Bujański, Jerzy Ronard - Słownictwo teatralne w polskiej dramaturgii. Wrocław [i in.] 1971
 41. Teatr Konrada Swinarskiego : rekonesans / pod red. Eleonory Udalskiej. Katowice 1978
 42. Wodiczko, Krzysztof - Obalenie wojen. Kraków 2013
 43. Wolność i... / wybór tekstów: zespół redakcyjny. Kraków-Warszawa 2014. (Dialog - Najlepsze z Najlepszych)
 44. Sempoliński, Ludwik - Wielcy artyści małych scen. Warszawa 1977
 45. Iwaszkiewicz, Jarosław - Podróże do Polski. Warszawa 1977
 46. Strzelecki, Czesław - Historia teatru w Polsce. Bydgoszcz 1947
 47. XXV lat Teatru Rapsodycznego w Krakowie 1941-1966. Kraków 1966
 48. Miedwiediew, Roj A. - Ludzie Stalina. Warszawa 1989
 49. Broszkiewicz, Jerzy - Pięć komedii różnych. Kraków 1967
 50. Srokowski, Stanisław - Drzwi : utwory dramatyczne. Wrocław [i in.] 1979
 51. Braun, Kazimierz - Wielka reforma teatru w Europie : ludzie, idee, zdarzenia. Wrocław [i in.] 1984

 

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2
 6. Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego – Wrocław 1972-1973 
 7. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 8. Informator Polski 1984/85
 9. Les Oeuvres Libres No 43, 46, 48. Paris 1925                                                  
 10. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995                                      
 11. Świat w przekroju: 1959; 1969                                               
 12. Almanach sceny polskiej: 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1974/1975, 1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1981/1982, 1985/1986                              
 13. Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery
 14. Magazyn filmowy
 15. Film: pojedyncze numery oraz oprawne roczniki (niekompletne) z lat 1977, 1978, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989
 16. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 17. Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe. R. 20: 2009
 18. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 19. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 20. Sensus Historiae: Vol. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15
 21. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 22. Barok : historia, literatura, sztuka. Półrocznik III/2(6): 1996
 23. Notatnik Teatralny. Zima ‘93/94 (7), '94/95 (9), 32-33/2004
 24. Twórczość
 25. Odra
 26. Muzeum Narodowe w Krakowie: raport roczny 2010
 27. Svet a divadlo. Praha : Divadelní obec. Roč. 8, č. 5 (1997)
 28. Fronda : pismo poświęcone. Nr 4/5, 6, 7, 8
 29. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7, 9; R. 2005 nr 8
 30. Krasnogruda. R. 2000 nr 12
 31. Opcje : dwumiesięcznik kulturalny. R. 1999 nr 4
 32. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 33. Tygodnik Powszechny. R. 2015 nr 47
 34. Chip. R. 1997 nr 2
 35. PC World Komputer - lata 1995-2005
 36. Komputer Świat - lata 2000-2006
 37. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 38. Alma Mater : miesięcznik UJ. Nr 93: 2007; Nr 163/164, 167: 2014;  Nr 180/181: 2015/2016
 39. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 89/90, 93, 94, 96: 2012
 40. Karta : niezależne pismo historyczne. Nr 13: 1994
 41. Didaskalia
 42. Kultura (Paryż). R. 1990 nr 6, 7/8, 10, 11, 12
 43. Małopolska : regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. T. 2: 2000; T. 3: 2001; T. 4: 2002
 44. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 24, 28, 32, 34/35, 38, 39, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 61, 62, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 93