Dublety

Wykaz książek i czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 23 IV 2019 r.):

KSIĄŻKI

Rok  2017

 1. Simon, Alfred - Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa 1979
 2. Greń, Zygmunt - Teatr zamknięty. Kraków 1984
 3. Dąbrowski, Bronisław - Na deskach świat oznaczający. T. 2 i 3. Kraków 1981
 4. Natanson, Wojciech - Karol Adwentowicz. Warszawa 1955
 5. Wiekiera, Edward - Pamiętnik faryzeusza. Kraków 1991
 6. Wiekiera, E. - Horoskop. Kraków 1991
 7. Wiekiera, E. - Biesiada odpustowa. Kraków 1992
 8. Wiekiera, E. - Zaraza. Kraków 1992
 9. Wiekiera, E. - Magia liczby i słowa. Kraków 1991
 10. Parnicki, Teodor - Srebrne orły. Wrocław-Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 11. Adamski, Jerzy - Historia literatury francuskiej. Wrocław [i in.] 1966
 12. Leclerc, Guy - Les grandes aventures du theatre. Paris 1965
 13. Senart, Philippe - [Eugene] Ionesco. Paris 1964
 14. Junges Deutsches Theater von heute. Munchen [196-]
 15. Fischer, Rudolf - Wir Lernen tschechisch Sprechen. Leipzig [1964?]
 16. Niedźwiecki, H. ; Rożecki, A. ; Stadnicki, L. - Wszyscy gramy w brydża. Warszawa 1977
 17. Walles, M. F. - Akwarium i jego urządzenie. Warszawa 1955
 18. Szyszkowski, Władysław - Analiza dzieła literackiego w szkole. Warszawa 1958
 19. Trwajcie mocni w wierze : eucharystia z Ojcem św. Benedyktem XVI. Błonia krakowskie 28 V 2006 r. Kraków 2006
 20. Wańkowicz, Melchior - Westerplatte. Warszawa 1967 [egz. do oprawy]
 21. Szober, Stanisław - Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1948
 22. Sterne, Laurence - Podróż sentymantalna przez Francję i Włochy. Warszawa 1959. (Biblioteka Arcydzieł)
 23. Nijinsky, Romola - [Vaslav] Nijinsky. Middlesex 1960. (Penguin Biography)
 24. Svehla, Jaroslav - Deburau : Pierrot nieśmiertelny. Warszawa 1983. (Artyści)
 25. Nowa proza amerykańska : szkice krytyczne. Wybrał, oprac. i wstęp Zbigniew Lewicki. Warszawa 1983
 26. Barrault, Jean-Louis - Wspomnienia dla jutra. Warszawa 1977
 27. Tagore, Rabindranath - Rozbicie. Lwów-Poznań 1923. (Biblioteka Lauteatów Nobla) [do oprawy]
 28. Kirchhoff, Alfred - Człowiek i ziemia. Łódź 1907 [do oprawy]
 29. Korzeniowski, Józef - Kollokacja : powieść. Warszawa [i in.] 1925 [do oprawy]
 30. Shelley, Persy Bysshe - Epipsychidjon. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 92)
 31. Niemcewicz Julian Ursyn - Powrót posła : komedia [...]. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 26)
 32. Kraszewski, Józef Ignacy - Powrót do gniazda : powieść. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 170-175) [do oprawy]
 33. Wergiliusz - Wybór z dzieł z dodatkiem wergiljanistów pol.-łac. Oprac. T.Sinko. Lwów-Warszawa 1925 [do oprawy]
 34. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Lwów-Poznań 1924 [do oprawy]
 35. Pol, Wincenty - Mohort : rapsod rycerski z podania. Brody 1909 [do oprawy]
 36. Mickiewicz, Adam - Konfederaci barscy. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 433) [do oprawy]
 37. Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. Warszawa 1980. (Panorama)
 38. Scato, Edward - Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku. Warszawa 1967
 39. Towstonogow, Georgij - Lustra sceny. Warszawa 1984
 40. Bujański, Jerzy Ronard - Starego Teatru druga młodość. Kraków 1985
 41. Morstin, Ludwik Hieronim - Moje przygody teatralne. Warszawa 1961
 42. Jabłoński, Zbigniew - Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków 1980. (Dzieje Teatru w Krakowie)
 43. Kienzle, Siegfried - Modernes Welttheater : [ein Schauspielfuhrer]. Stuttgart 1966. (Kroners Taschenausgabe)
 44. Eustachiewicz, Lesław - Dramaturgia Młodej Polski : próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Warszawa 1982
 45. Pisarze ziemi krakowskiej : informator. Kraków 1976
 46. Szcześniak, Andrzej Leszek - Historia 1918-1939 : podręcznik [...]. Warszawa 1992
 47. Zarys antropologii : podręcznik / Br. Jasicki [i in.]. Warszawa 1962
 48. Woźnicki, Jerzy - Szkoły wyższe w partnerstwie ze swoim otoczeniem. Warszawa 2002
 49. Naumann, Jaromir - Pieter Bruegel. Bratislava 1965
 50. Kopczewski, Jan Stanisław - Casimir Pulaski. Warsaw 1980
 51. Szostakowski, Stanisław - O Mikołaju Koperniku. Warszawa 1971
 52. Gaweł, Tadeusz ; Zinkow, Julian - Kraków i okolice : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych. Warszawa 1986
 53. Dastych, Jerzy - Harmonijka ustna : techniki gry solowej i zespołowej. Warszawa 1989
 54. Weiss, Tomasz - Literatura Młodej Polski. Warszawa 1984
 55. Żeromski, Stefan - Dzieje grzechu. T. 2. Warszawa 1956. (Dzieła : powieści; t. 8)
 56. Piegza, Karol - Sękaci ludzie. Ostrava 1979
 57. Piwowarczyk, Jan - Wobec nowego czasu : z publicystyki 1945-1950. Kraków 1985
 58. Kawalec, Julian - Ziemi przypisany ; Tańczący jastrząb. Kraków 1977
 59. Adamczewski, Jan - Jesteśmy w Krakowie. Warszawa 1973
 60. Cienkowski, Witold Paweł - Z tajemnic języka. Warszawa 1963
 61. Bart, Włodzimierz - Grunwaldzkie miecze : powieść historyczna dla młodzieży. Warszawa 1980
 62. Bądkowski, Lech - Sny : opowiadania. Kraków 1978
 63. Hajdukiewicz, Leszek ; Karaś, Mieczysław - Uniwersytet Jagielloński : tradycje, współczesność, perspektywy. Kraków 1975
 64. Piekarowicz, Ryszard - Zrozumieć Indie. Warszawa 1977. (Kontynenty)
 65. Semrau, Richard - Taschenwoerterbuch Finnisch Deutsch. Leipzig 1984
 66. Sto lat na Nowym Świecie. Teksty Olgierd Budrewicz [i in.]. Warszawa 1969
 67. Rzewuski, Lech - Dikter av en framling eller... Boras 1995
 68. Taize : a pilgrimage of trust on earth. Taize 1986
 69. Patrimoine religieux en Bretagne. Rennes 1996
 70. Borelli, Antonio A. - Fatima : orędzie tragedii czy nadziei? Kraków 2003
 71. Kuśniewicz, Andrzej - Witraż. Warszawa 1980
 72. Omiljanowicz, Aleksander - Szpiegowski nokturn. Warszawa 1984
 73. Matuszewski, Ryszard - Polska literatura współczesna : antologia do użytku szkolnego. Warszawa 1971
 74. Wilski, Zbigniew - Polskie szkolnictwo teatralne 1811-1944. Wrocław [i in.] 1978
 75. Kuligowska, Anna - Trudne początki : teatr łódzki w latach 1844-1863. Wrocław [i in.] 1976
 76. Wierzbicka-Michalska, Krystyna - Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w XVIII wieku. Wrocław [i in.] 1975
 77. Balicki St. W. ; Borysow, Wiktor ; Frołow Władimir - Na scenach polskich i radzieckich. Warszawa 1977
 78. Urbankiewicz, Jerzy - Sezon w Łodzi nie zaszkodzi. Łódź 1978
 79. Sosnowski Stefan - CSRS : informator turystyczny. Warszawa 1976
 80. Gniadek, Stanisław - Grammaire contrastive franco-polonaise. Warszawa 1979
 81. Materiały pomocnicze do dziejów teatru radzieckiego. T. 1: Z dziejów teatru i dramatu radzieckiego. Warszawa 1954
 82. Kwaskowski, Stanisław - Teatr w Toruniu 1920-1939. Gdańsk 1975
 83. Sappak, Włodzimierz - Telewizja i my. Warszawa 1976
 84. Podgórzec, Zbigniew - Życie teatralne Moskwy. Warszawa 1979 (Omega)
 85. Langer, Adolf ; Mach Emil - Hrajeme na foukaci harmoniku = Wir spielen auf der Mundharmonika. Praha 1988
 86. Komedianci : rzecz o bojkocie. Warszawa 1989
 87. Żywot, Władysław Jacek - W łasce i niełasce Melpomeny. Kraków 1981
 88. Greń, Zygmunt - Rok 1900 : szkice o dramacie zapomnianym. Kraków 1969
 89. Greń, Zygmunt - Czwarta ściana : szkice z teatru 1967-1971. Kraków 1972
 90. Greń, Zygmunt - Wejście na scenę. Poznań 1968
 91. Lapara, Leo - Dziesięć lat z Louis Jouvetem. Warszawa 1979
 92. Czy artyście wolno się żenić? / Jacek Woźniakowski. Warszawa : PIW, 1978.
 93. Czas życia i czas śmierci / Erich Maria Remarque. Warszawa : PIW, 1975.
 94. Dzwony Bazylei / Louis Aragon. Warszawa : PIW, 1958.
 95. Alojzy Żółkowski (ojciec) / napisał Eugeniusz Szwankowski. Warszawa : PIW, 1956.
 96. Pod urokiem zaświatów / Stanisław Wasylewski. Kraków : Wydaw. Literackie, 1958.
 97. Mgliste sezony / Jan Kłossowicz. Warszawa : WAiF, 1981.
 98. Zegar słoneczny / Jan Parandowski. Warszawa : Czytelnik, 1954.
 99. Teatr pokolenia / Maria Czanerle. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1964.
 100. Zamek Królewski w Warszawie / Jerzy Lileyko. Warszawa : PWN, 1980.
 101. Różne przypadki świata tego : wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja / [wybór i oprac. Antoniny Jelicz ; wstęp napisał Kazimierz Budzyk ; il. Maja Berezowska]. Warszawa : PIW, 1953.
 102. Panny Szymanowskie i ich losy : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. Warszawa : LSW, 1986.
 103. Pisma krytyczne / Antoni Gustaw Bem. Warszawa : PIW, 1963.
 104. Grzymała-Siedlecki, Adam – Na orbicie Melpomeny. Warszawa 1966
 105. Żeleński, Tadeusz (Boy) – Obrachunki fredrowskie. Warszawa 1953
 106. Słonimski, Antoni – Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1982
 107. Ordyński, Ryszard – Z mojej włóczęgi. Kraków 1956
 108. Pomianowski, Jerzy – Więcej kurażu! Warszawa 1956
 109. Sławińska, Irena – Sceniczny gest poety : zbiór studiów o dramacie. Kraków 1960
 110. Ciecierski, Jan – Mistrzowie i koledzy. Warszawa 1978
 111. Biegański, Wiktor – Remanent życia starego aktora. Warszawa 1969
 112. Sadilek, Vladimir - Ze sveta nasich hor : kniha o letni krase horske prirody. Praha 1948
 113. Kessler, Hermann - Deutsch lernen - leicht gemacht! Wolfenbuttel 1943
 114. Kozak, Małgorzata - Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Warszawa 2013
 115. Sayyid Mujtaba Musavi Lari - Poznać Boga. Iran [b.r.]
 116. Schaff, Adam - Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa 1951
 117. Hearn, Lian - Na posłaniu z trawy. Warszawa 2004. (Opowieści Rodu Otori; księga 2)
 118. Wyspiański, Stanisław - Wesele. Wrocław [i in.] 1984. [do oprawy, we wstępie brak s. XXXIII-LXIV].
 119. Więźniowie X Pawilonu w latach 1834-1925. Katalog stałej ekspozycji Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Warszawa [1975]
 120. Sulmicki, Jan ; Kawałko, Bogdan - Paweł Sulmicki (1909-1980). Zamość 2001
 121. Astrologus. Twój znak Wodnik 21 I - 20 II. Warszawa 1985
 122. Akerman, Jacek - Królowa Krakowskiego Przedmieścia. Poznań 1991
 123. Wiech (Stefan Wiechecki) - Cafe pod Minogą : powieść. Katowice 1947 [do oprawy]
 124. Marchlewski, Jan - Gady wymarłe epok minionych [nadbitka]
 125. Fleszarowa, Regina - Historia ziarnka piasku. Warszawa 1946
 126. Dembowski, J. ; Olekiewicz, M. - Prawidłowość i przypadkowość. Warszawa 1951
 127. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 128. Krzywicka, Irena - Wichura i trzciny. Warszawa 1965 [do oprawy]
 129. Stocklein, Paul - Joseph von Eichendorff. Hamburg 1965. (Rowoflts Monographien; 84)
 130. Chebran, Yves - Uwodzenie. Warszawa 1997
 131. Maziejuk, Henryk - Kto mnie wychowuje. Warszawa 1977
 132. Kreczmar, Jerzy - Stare nieprzestarzałe. Warszawa 1989
 133. Solski, Ludwik - Wspomnienia 1855-1954. Kraków 1961
 134. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. Warszawa 1962 [oraz] Wyd. 2. 1964
 135. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. T. 3. Warszawa 1979
 136. Warnecki, Janusz - Najdłuższy mój monolog. Warszawa 1971
 137. Gordon-Smith, Maria - W labiryncie teatru Arnold Szyfmana : wspomnienia żony. Warszawa 1991
 138. Parandowski, Jan - Kiedy byłem recenzentem. Warszawa 1963
 139. Kluz, Władysław - Dyktator Romuald Traugut. Kraków 1982
 140. Szczypiorski, Andrzej - Z notatnika stanu wojennego. Poznań 1989
 141. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1976
 142. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1961
 143. Tagore, Rabindranath - Dom i świat. Warszawa 1958. (Powieści XX Wieku)
 144. Sandauer, Artur - Matecznik literacki. Kraków 1972
 145. Walden, Jerzy - Cztery i pół. Łódź 1970
 146. Carpentier, Alejo - Eksplozja w katedrze. Kraków 1975. (Proza Iberoamerykańska)
 147. Stala, Marian - Chwile pewności : 20 szkiców o poezji i krytyce. Kraków 1991
 148. Rudnicki, Adolf - Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa 1986
 149. Małkowska, Hanna - Wspomnienia z "Reduty". Warszawa 1960
 150. Kuncewiczowa, Maria - Natura. Warszawa 1976
 151. Papee, Stefan - Leonard Bończa-Stępiński. Warszawa 1966
 152. Życie i sprawy Sotera Rozmiar Rozbickiego [...]. Łódź 1980
 153. Szelburg Zarembina, Ewa - Matka i syn. Warszawa 1974
 154. Bratny, Roman - Twarde ojczyzny : opowiadania. Warszawa 1986
 155. Pociecha, Władysław - Królowa Bona (1494-1557) : czasy i ludzie Odrodzenia. T. 3. Poznań 1958
 156. Burkot, Stanisław - Proza powojenna 1945-1980 : analizy i interpretacje. Warszawa 1984
 157. Żera, Karol - Vorago rerum ; Torba śmiechu ; Groch z kapustą ; A każdy pies z innej wsi... Warszawa 1980
 158. Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych. Warszawa 1955
 159. Kosidowski, Zenon - Opowieści biblijne. Warszawa 1967
 160. Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1997
 161. Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 IX 1998) + Suplement. Kraków 1998
 162. Lofting, Hugh - Podróże doktora Dolittle. Warszawa [i in.] 1946
 163. Laffitte, Jean - Milczące maszty : powieść. Warszawa 1950
 164. Ożóg, Jan Bolesław - Ścigani. Kraków 1956
 165. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 166. Ludwig, Emil - Nil : życiorys rzeki. T. 2. Warszawa 1957
 167. Student handbook : a directory of courses and institutions in higher education for 29 countries which are non-members of the European Union. 3 ed. Bad Honnef 1997
 168. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie : przewodnik. Warszawa 1979
 169. Chmara-Żaczkiewicz, Barbara ; Spóz, Andrzej ; Michałowski, Kornel - Mieczysław Karłowicz 1876-1909 : katalog tematyczny dzieł i bibliografia. Kraków 1986
 170. Gałkowski, Adam - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007) : z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce. Kraków 2007
 171. Komorowski, Bronisław - Rok prezydentury : 6 VIII 2010 - 5 VIII 2011. Warszawa [2011]
 172. Solski, Ludwik - Wspomnienia : 1855-1893 i 1893-1954. Kraków 1955-1956
 173. Szczyt jedności europejskiej. Raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy. Warszawa 2005
 174. Polskie szkoły wyższe : informator dla kandydatów. Łódź 2000
 175. Ogólnopolska dysponenda wydawnictw uczelnianych. Lublin 1994
 176. Patterson, Robert - Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. T. 2: K-R ; T. 3: S-Ż ; T. 4: A-E. Kraków 2011
 177. Young, Charles Edmund - The marriage question in the modern French drama (1850-1911). Madison, Wisc. 1915
 178. Bąk, Wojciech - Zagadnienia i postacie. Łódź-Wrocław 1947
 179. Górnicki, Wiesław - Ballada hotelowa. Kraków 1979
 180. Waldorff, Jerzy - Sekrety Polihymnii. Warszawa 1956
 181. Irzykowski, Karol - Recenzje teatralne : wybór. Warszawa 1965
 182. Andrzejewski, Jerzy - Ład serca. Warszawa 1957
 183. Kowalski, Józef Kazimierz - Cywilny kanonik. Kraków 1954
 184. Sławoj Składkowski, Felicjan - Strzępy meldunków. Warszawa 1988
 185. Warat, Kajetan - Champańska Polka. Vienna [i in.] 2000
 186. Krishnamurti, Jiddu - Szkoła zrozumienia. Wrocław 1992
 187. Smektała, Zdzisław - Pic. Wrocław 1988
 188. Lindner, Edilbert - Święci zakonu oo. kapucynów. Gdańsk 1984
 189. Ejsmond, Julian - W puszczy ; Żywoty drzew. Warszawa 1962
 190. Adamski, Jerzy - Salon czyli jak mówić o sobie. Warszawa 1996
 191. Kuncewicz, Piotr - Dęby kapitolińskie. Łódź 1983
 192. Stryjkowski, Julian - Tommaso del Cavaliere. Warszawa 1982
 193. Łopalewski, Tadeusz - Fryderyk. Warszawa 1962
 194. Kubacki, Wacław - Koncert na orkiestrę. Warszawa 1970
 195. Brandwajn, Rachmiel - Twarz i maska : rzecz o "Świętoszku" Moliera. Warszawa 1965
 196. Sabato, Ernesto - O bohaterach i grobach. Warszawa 1966
 197. Moskwa, Jacek - Antoni Marylski i Laski. Kraków 1987
 198. Amrouche, Fadhma Aith Mansour - Dzieje mojego życia. Warszawa 1971
 199. Shaw, Irwin - Lucy Crown. Warszawa 1975
 200. Konczałowski, Andrzej ; Tarkowski, Andrzej - Rublow : nowela filmowa. Kraków 1976
 201. Szczepański, Jan Józef - Trzy czerwone róże. Kraków 1982
 202. Tendulkar, Vijay - Sakharam Binder. Delhi 1973
 203. Clifford, Francis - Księżyc w dżungli. Warszawa 1970
 204. Garczyński, Stefan - Razem, ale jak? Warszawa 1973
 205. Sempoliński, Ludwik - Wielcy artyści małych scen. Warszawa 1977
 206. Iwaszkiewicz, Jarosław - Podróże do Polski. Warszawa 1977
 207. Miedwiediew, Roj A. - Ludzie Stalina. Warszawa 1989
 208. Broszkiewicz, Jerzy - Pięć komedii różnych. Kraków 1967
 209. Srokowski, Stanisław - Drzwi : utwory dramatyczne. Wrocław [i in.] 1979
 210. Kwiatkowski, Aleksander - Film skandynawski : fakty, dzieła, twórcy. Warszawa 1986
 211. Role Ludwika Solskiego : zestawienia. Oprac. Jerzy Got. Wrocław 1955
 212. Bronisław Dąbrowski i jego teatr w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 213. Szaniawski, Jerzy - Most i Dwa teatry. Kraków 1947
 214. Grzymała-Siedlecki, Adam - Świat aktorski moich czasów. Warszawa 1973
 215. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. T. 1: (1859-1880). Warszawa 1965
 216. Jewgienij Wachtangow - co zostaje po artyście teatru? Wstęp, kronika, red. Katarzyna Osińska. Wrocław 2008
 217. Słonimski, Antoni - Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1959
 218. Teatr, film, telewizja : materiały pomocnicze [...]. Wybrał i oprac. Tadeusz Fredro. Warszawa 1972
 219. Filler, Witold - Teatr jaki jest. Kraków 1967
 220. Gorki, Maksym - Wassa Żelaznowa. Warszawa 1951
 221. Gorki, Maksym - Jegor Bułyczow i inni : sceny dramatyczne. Warszawa 1951
 222. Morstin, Ludwik Hieronim - Dramaty wybrane. T. 2. Kraków 1987
 223. Szaniawski, Jerzy - W pobliżu teatru. Kraków 1969
 224. Wyspiański, Stanisław - Wesele : dramat w trzech aktach. Warszawa 1953

 

STYCZEŃ-LUTY 2018

 1.  Lectures choisies : wybór tekstów dla lektoratów języka francuskiego. Poznań 1954 [skrypt]
 2. Jezyk angielski : wybór tekstów (ze słownikiem). Kraków 1951 [skrypt]
 3. O idioma portugues : manual, textos e exercicios, gramatica, antologia das literaturas portuguesa e brasileira, dicionario polono-portugues e portugues-polaco [...]. Poznań 1968 [skrypt]
 4. Hochuł-Respektowa, Zofia - Moderner Deutschunterricht fur Anfanger. Ester Teil. Wrocław 1968 [skrypt]
 5. Mikulski, Zdzisław - Język angielski dla lektoratów. Wyd. 7. Łódź-Warszawa 1965 [skrypt]
 6. Kowalski, Edward ; Michalska, Maria - Try to speak English. Wyd. 2. Warszawa-Kraków 1966 [skrypt]
 7. Kaden, Stefan - Dialogues de tous les jours. Warszawa 1966 [skrypt]
 8. Marcinowska, Janina - Język rosyjski : podręcznik do praktycznego opanowania języka. Cz. 1, z. 1-2. Warszawa 1966-1967 [skrypt]
 9. Brzozoń, Jerzy ; Drohomirecki, Jerzy ; Rusowicz, Mieczysław - Uczebnik russkovo jazyka. Cz. 1-2. Warszawa 1963-1966 [skrypt]
 10. Teoria państwa i prawa. Cz. 1: Zagadnienia teorii państwa. Oprac. zbior. pod red. Janusza Romula. Poznań 1971
 11. Brahmer, Mieczysław - Teatr średniowieczny krajów zachodniej Europy. Wyd. 2. Warszawa-Łódź 1954
 12. Wprowadzenie do nauki o teatrze (materiały). T. 1: Dramat - teatr. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1974
 13. Wybór tekstów filozoficznych / pod red. Karola Toeplitza. Gdańsk 1978 [skrypt]
 14. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki : 1945-1995. Kraków 1995
 15. Wysiński, Kazimierz Andrzej - Związek Artystów Scen Polskich 1918-1950 : zarys monograficzny. Wrocław 1979
 16. 200 lat Teatru Narodowego : 1765-1965. Cz. 1: Lata 1765-1924. Warszawa 1965
 17. Leszczyński, Jerzy - Z pamiętnika aktora. Warszawa 1958
 18. Szletyński, Henryk - Stefana Jaracza wzloty i zabłądzenia. Kraków-Wrocław 1984
 19. Wysińska, Elżbieta - Premiery i wydarzenia. Warszawa 1977
 20. Podstawy nauk politycznych / pod red. S. Laskowskiego. Kraków 1975 [skrypt]
 21. Hulewicz, Jan - Obóz piłsudczykowski wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadb.: Studia Hist. R. 15: 1972 z. 3
 22. Hulewicz, Jan - Historia wychowania i oświaty. Nadb.: PAU 1872-1952. Nauki humanist. i społ.
 23. Hulewicz, Jan - Wydawnictwa śląskie PAU. Nadb.: PAU 1872-1952. Nauki humanist. i społ.
 24. Pacholski, Maksymilian - Koncepcje Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju. Nadb.: Florian Znaniecki i jego rola w socjologii. Poznań 1975
 25. Universitas rediviva : w 30 rocznicę pierwszej powojennej inauguracji Uniw. Jagiel. 19 III 1945. Kraków 1975
 26. Wałęsa, Lech - Droga nadziei. Kraków 1989
 27. Terry, Ellen - Historia mojego życia. Warszawa 1989
 28. Raszewski, Zbigniew - [Wojciech] Bogusławski. T. 1-2. Warszawa 1972
 29. Korzeniewski, Bohdan - Spory o teatr : recenzje z lat 1935-1939. Warszawa 1966
 30. Ośrodek kultury mowy przy ZG ZASP. Z. 1-7. Warszawa 1988-1989 (2 egz.)
 31. Społeczeństwo i sztuka : antologia tekstów. Warszawa 1976 (6 egz.)
 32. Dobrowolski, Władysław Józef – Zarys historii teatru rosyjskiego (do rewolucji październikowej). Kraków 1951 (5 egz.)
 33. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Warszawa 1963 (3 egz.)
 34. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Wyd. 2. Warszawa 1970 (3 egz.)
 35. Michałowska, Danuta – Podstawy polskiej wymowy scenicznej : skrypt przeznaczony dla studentów wyższych szkół teatralnych. Kraków 1975 (2 egz.)
 36. Urbańczyk, Stanisław – Zarys dialektologii polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1972
 37. Cegieła, Anna – Słowniczek gwary teatralnej : zeszyt próbny słownika teatralnego. Wrocław 1980 (2 egz.)
 38. Siatkowski, Zbigniew – Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza. Nadb.: Pamiętnik Literacki 1958 z. 3 (2 egz.)
 39. Markiewicz, Stanisław – Kryzys współczesnego katolicyzmu : pytania i odpowiedzi. Warszawa 1970
 40. Skwarczyńska, Stefania – Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nieboskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959
 41. Wędrzyński, Andrzej – Pamięć teatru. Stalinogród 1956
 42. O dobro teatru polskiego : materiały z Ogólnopolskiej Narady Teatralnej, Warszawa 2-3 III [19]81. Warszawa 1981
 43. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciopięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 44. Lwowa, Wiera ; Szichmatow, Leonid - Pierwsze etiudy : ćwiczenia sceniczne. Kraków 1988 (2 egz.)
 45. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków 1996
 46. Plus Camerimage : International Film Festival of the Art of Cinematography. 20th edition. Bydgoszcz, 24.11-1.12.2012. Toruń 2012
 47. Rast, Pius ; Sadzik, Józef - Wincenty Pallotti. Paris 1985
 48. Assbury, Edward ; Bruszewski, Tadeusz ; Czarnecka, Jadwiga - Praca biblioteki fachowej. Warszawa 1973
 49. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet - Kraków : informator. Kraków 1995
 50. Breinholst, Willy - Jak cało i zdrowo przyszedłem na świat. Wyd. 3. Warszawa 1989

 

MARZEC  2018

 1. Koziełek, Gerard ; Urbanowicz, Mieczysław – Das deutsche Drama bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Warszawa-Wrocław 1967
 2. Amicis, Edmund de – Serce : opowiadania miesięczne. Warszawa 1972
 3. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 4: Literatura w kraju po r. 1830. Warszawa 1929
 4. Kallenbach, Józef – Adam Mickiewicz. T. 2. Lwów 1926
 5. Czachowski, Kazimierz – Między romantyzmem a realizmem. Warszawa 1967
 6. Kubacki, Wacław – Poezja i proza : studia historycznoliterackie 1934-1964. Kraków 1966
 7. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa 1966
 8. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert przy współpr. Ewy Heise. Warszawa 1965 (Biblioteka "Polonistyki")
 9. Siwicka, Dorota – Romantyzm 1822-1863. Warszawa 1995
 10. Żuławski, Juliusz – Byron nieupozowany. Warszawa 1964
 11. Urfe, Honore d’ – Astrea. Warszawa 1978
 12. Bidwell, George – Łabędź z Avonu. Warszawa 1966
 13. Kuśniewicz, Andrzej – Trzecie królestwo. Warszawa 1975
 14. Szczepański, Jan Józef – Polska jesień. Kraków 1983
 15. France, Anatol – Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką. Warszawa-Kraków 1931
 16. France, Anatol – Zbrodnia Sylwestra Bonnard. Warszawa-Kraków 1931
 17. France, Anatol – W cieniu wiązów. Warszawa-Kraków 1931
 18. France, Anatol – Bogowie łakną krwi. Warszawa-Kraków 1931
 19. Warszawa twoje miasto : antologia. Warszawa 1951
 20. Rozwadowski, Jan – Ogólne zasady głosowni. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego)
 21. Ingot, Mieczysław – „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Warszawa 1986
 22. Seminaria Lucieńskie 2006-2009 : referaty wprowadzające do debat [...]. Warszawa 2016
 23. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 1: Liryki i inne wiersze. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 24. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 2: Poematy. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 25. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 3: Poematy. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 26. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 6: Dramaty (Balladyna ; Mazepa ; Lilla Weneda). Wrocław 1949
 27. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 8: Dramaty (Ksiądz Marek ; Sen srebrny Salomei ; Książę Niezłomny). Wrocław 1949
 28. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław 1963
 29. Dunn, Carola – Tajemnica ogrodu zimowego. Warszawa 2013
 30. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977
 31. Saint-Exupery, Antonie de – Mały Książę. Warszawa 1958
 32. Chaucer, Geoffrey – Opowieść rycerza. Kraków 1988
 33. Marlowe, Christopher – Masakra w Paryżu i śmierć księcia Gwizjusza. Kraków 1975
 34. Marlowe, Christopher – Edward II. Kraków 1983
 35. Zapolska, Gabriela – Moralność pani Dulskiej. Warszawa 1957
 36. Shakespeare, William – Ryszard Trzeci : tragedia królewska… Warszawa 1971
 37. Kitowicz, Jędrzej – Opis obyczajów za panowania Augusta III. Wyd. 3 przejrz. Wrocław [i in.] 1970. (Biblioteka Narodowa)
 38. Marlowe, Christopher - Edward II : burzliwe panowanie i żałosna śmierć króla Anglii... Warszawa 1965
 39. Shakespeare, William - Poskromienie złośnicy. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1969
 40. Shakespeare, William - Król Henryk Ósmy. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1973
 41. Shakespeare, William - Wiele hałasu o nic. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1972
 42. Shakespeare, William - Stracone zachody miłości. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1976
 43. Shakespeare, William - Król Henryk Piąty. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1978
 44. Shakespeare, William - Koriolan. Przeł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1979
 45. Shakespeare, William - Poskromienie złośnicy. Przeł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1972
 46. Molier - Świętoszek : komedia w 5 aktach. Wrocław [i in.] 1972. (Biblioteka Narodowa)
 47. Rittner, Tadeusz - Dramaty. T. 1. Warszawa 1966

 

KWIECIEŃ-MAJ 2018

 1. Chamfort – Charaktery i anegdoty. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1949
 2. Corneille, Piotr – Cyd. Przeł. Andrzej Morsztyn. Kraków 1949
 3. Starzewski, Rudolf – Wesele Wyspiańskiego. Kraków 2001
 4. Wolter – Powiastki filozoficzne. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1985
 5. Homer – Odyseja. Przekł. Jana Parandowskiego. Warszawa 1956
 6. Arystoteles – Zachęta do filozofii. Warszawa 1988
 7. Jan Duns Szkot – Traktat o Pierwszej Zasadzie. Warszawa 1988
 8. Rutkowska, Wanda – When, where and how? Warszawa 1963
 9. Goethe, Johann Wolfgang – Faust. Cz. 1 i 2. Warszawa 1977
 10. Koprowski, Jan – Potomkowie Tespisa. Poznań 1966
 11. Orzechowski, Emil – Stary Teatr w Krakowie (1945-1985). Wrocław [i in.] 1987
 12. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków [1921]
 13. Szekspir, William – Otello : tragedia w 5 aktach. Kraków 1927
 14. Liryka starożytnej Grecji / oprac. Jerzy Danielewicz. Wrocław [i in.] 1984
 15. Guilleragues, Gabriel-Joseph de Lavergne de – Listy portugalskie. Warszawa 1980
 16. Norwid, Cyprian – Vade-mecum. Warszawa 1962
 17. Arnim, Ludwig Achim von ; Brentano, Clemens – Cudowny róg chłopca : wybór. Warszawa 1982
 18. Webster, John – Biała diablica ; Księżna d’Amalfi. Wrocław [i in.] 1968
 19. Książki o Małopolsce : bibliografia 2004 / pod red. Artura Paszko. Kraków 2006
 20. Małopolska 2010-2014 : podsumowanie kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego. [Kraków 2014]
 21. Oblicza piękna : sympozja 3. Kraków 2008 [cop. 2009]
 22. Władysław Krzemiński (1907-1966). Kraków 1991
 23. Jan Paweł II - Tryptyk rzymski : medytacje. Kraków 2003
 24. Chaucer, Geoffrey - Troilus i Criseyda. Kraków 1978
 25. Słowacki, Juliusz - Wiersze i poematy. Warszawa 1988
 26. Shakespeare, William - Życie i śmierć króla Jana. Warszawa 1975
 27. Shakespeare, William - Romeo i Julia. Warszawa 1975
 28. Angielska komedia Restauracji. Wrocław [i in.] 1962. (Biblioteka Narodowa)
 29. Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. Wrocław 1955. (Biblioteka Narodowa)
 30. Mistrik, Milos - Milka Zimkowa : aktorka słowacka. Wrocław 2011 [2 egz.]
 31. Garcia Lorca, Federico - Teatro breve : groteski teatralne. Kraków 1966
 32. Miodońska-Brookes, Ewa - Wawel - "Akropolis" : studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1980
 33. Wspomnienia aktorów (1800-1925). T. 2. Warszawa 1963
 34. Iwaszkiewicz, Jarosław - Lato w Nohant : komedia w 3 aktach. Warszawa 1949

 

CZERWIEC-LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

 1. Staff, Leopold - Kto jest ten dziwny nieznajomy : wybór poezji. Warszawa 1964
 2. Schulz, Bruno - Listy, fragmenty : wspomnienia o pisarzu. Kraków-Wrocław 1984
 3. Semiotyka kultury. Warszawa 1977
 4. Lorenz, Konrad - Regres człowieczeństwa. Warszawa 1986
 5. Heisenberg, Werner - Część i całość : rozmowy o fizyce atomu. Warszawa 1987
 6. Weizsacker, Carl Friedrich von - Jedność przyrody. Warszawa 1978
 7. Mazur, Marian - Cybernetyka i charakter. Warszawa 1976
 8. Bense, Max - Świat przez pryzmat znaku. Warszawa 1980
 9. Hall, Edward T. - Bezgłośny język. Warszawa 1987
 10. May, Rollo - Miłość i wola. Warszawa 1978
 11. Calder, Ritchie - Człowiek i Kosmos. Warszawa 1979
 12. Lorenz, Konrad - Odwrotna strona zwierciadła : próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Warszawa 1977
 13. Skinner, Burrhus F. - Poza wolnością i godnością. Warszawa 1978
 14. Morin, Edgar - Kino i wyobraźnia. Warszawa 1975
 15. Bronowski, Jacob - Źródła wiedzy i wyobraźni. Warszawa 1984
 16. Pawluczuk, Włodzimierz - Żywioł i forma : wstęp do badań emirycznych nad kulturą współczesną. Warszawa 1978
 17. Miller, Jonathan - Spór z McLuhanem. Warszawa 1974
 18. Krasiński, Zygmunt - Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965
 19. Góry Świętokrzyskie / praca zbiorowa pod ogólną red. Wandy Filipowicz. Warszawa 1953
 20. W obronie muzeum kolekcji im. Jana Pawła II : poznaj prawdę. Warszawa 1993
 21. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1: Catalogue ; 2: History and present. Kraków 1995
 22. Habela, Jerzy ; Kurzowa, Zofia - Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku. Kraków 1989
 23. Zaręba, Janusz - Reforma w testamencie : rzecz o Oskarze Langem. Warszawa 1985
 24. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu : oferta edukacyjna. Oświęcim [po 1991]
 25. Paderewski, Ignacy Jan - Pamiętniki. Wyd. 2. Kraków 1967
 26. Kracik, Jan ; Rożek, Michał - Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie : o marginesie społecznym XVI-XVIII w. Kraków 1986
 27. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979. (Współczesna Krytyka Polska)
 28. Teatr Konrada Swinarskiego : rekonesans / pod red. Eleonory Udalskiej. Katowice 1978
 29. Grodzicki, August - W teatrze życia : wspomnienia z lat 1920-1980. Warszawa 1984
 30. Klucz do natychmiastowego oświecenia : wykłady. T. 1 w jęz. pol. Warszawa [b.r.]

 

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018

 1. Historia teatru w Polsce : bibliografia prac o polskim teatrze ogłoszonych drukiem w latach 1945-1959. Warszawa 1960
 2. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa 1996
 3. Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1993. (Vademecum Polonisty)
 4. Shakespeare, William – Tragiczna historia Hamleta księcia Danii. Kraków 1978
 5. Wóycicki, Alfred – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : 1893-1939. Kraków 1962
 6. Fitzsimons, Raymund – Edmund Kean : ogień z nieba. Warszawa 1981. (Artyści)
 7. Grzymała-Siedlecki, Adam – Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy. Kraków 1971
 8. Wspomnienia o Kazimierzu Rudzkim. Warszawa 1981
 9. Kudliński, Tadeusz – Dawne i nowe przypadki „teatrała”. Kraków 1975
 10. Greń, Zygmunt – Taki nam się snuje dramat : szkice z teatru 1971-1976. Kraków 1978
 11. Csato, Edward – Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 12. Szletyński, Henryk – Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce. Kraków 1981
 13. Żurowski, Andrzej – Ludzie w reflektorach. Warszawa 1982
 14. Anonim – Arden z Feversham. Kraków 1977
 15. Jonson, Ben – Alchemik. Kraków 1982
 16. Jonson, Ben – Volpone albo lis. Kraków 1982
 17. Marlowe, Christopher – Tamerlan Wielki. Kraków 1977
 18. Beaumont i Fletcher – Tragedia dziewicy. Kraków 1977
 19. Shakespeare, William – Burza. Kraków 1980
 20. Shakespeare, William – Najwyborniejsza opowieść o kupcu weneckim. Kraków 1979
 21. Shakespeare, William – Żywot i śmierć Juliusza Cezara. Kraków 1980
 22. Shakespeare, William – Wszystko dobre co się dobrze kończy. Kraków 1979
 23. Shakespeare, William – Dwaj szlachcice z Werony. Kraków 1979
 24. Shakespeare, William – Zimowa opowieść. Kraków 1981
 25. Shakespeare, William – Tragedia Macbetha. Kraków 1980
 26. Shakespeare, William – Wiernie spisane dzieje żywota i śmierci króla Leara i jego trzech córek. Kraków 1979
 27. Obrońcy chłopów w literaturze staropolskiej. Kraków 1948
 28. Zarys dziejów teatru krakowskiego. Kraków 1977
 29. Weiss, Tomasz – Legenda i prawda Zielonego Balonika. Kraków 1987
 30. Eustachiewicz, Lesław – Dramaturgia polska w latach 1945-77. Warszawa 1979
 31. Corneille, Pierre – Cyd : tragikomedia. Warszawa 1958
 32. Karpiński, Maciej – Wojciech Pszoniak. Warszawa 1976
 33. Robie-Grillet, Alain – Dżin : czerwona wyrwa w bruku ulicznym. Kraków 1984
 34. Dąbrowska, Maria – Pielgrzymka do Warszawy ; Najdalsza droga ; Nocne spotkanie ; Tu zaszła zmiana. Warszawa 1975
 35. Kijowski, Andrzej – Maria Dąbrowska. Warszawa 1964
 36. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega ; 385)
 37. Zabłocki, Franciszek – Fircyk w zalotach. Wrocław 1961. (Biblioteka Narodowa)
 38. Swinarski, Konrad – Wierność wobec zmienności. Warszawa 1988
 39. Polska krytyka literacka (1800-1918) : materiały. T. 2 i 4. Warszawa 1959
 40. Calderon de la Barca, Pedro – Alkad z Zalamei. Warszawa 1954
 41. Pruszyński, Ksawery – Opowieści. Warszawa 1955
 42. Remarque, Erich Maria – Na Zachodzie bez zmian. Poznań 2004
 43. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Literatura Młodej Polski. Warszawa 1997
 44. Janicka, Krystyna – Światopogląd surrealizmu. Warszawa 1985
 45. Shakespeare, William – Dzieła dramatyczne w dwunastu tomach. T. 4. Warszawa [1912]
 46. Tłokiński, Waldemar – Mowa : przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów. Warszawa 1982
 47. Mikulski, Antoni J. ; Reiter, Marian – Wypisy polskie dla seminariów nauczycielskich. Cz. 1. Wyd. 2. Lwów [i in.] [19-]
 48. Wieczorkiewicz, Bronisław – Mały słowniczek ortograficzny. Wyd. 10. Warszawa 1950
 49. Doroszewski, Witold – Kryteria poprawności językowej. Warszawa 1950
 50. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Kraków 2000
 51. Artyści o sztuce : od van Gogha do Picassa. Warszawa 1977
 52. Sikora, Adam – Spotkania z filozofią. Wyd. 3. Warszawa 1970
 53. Bystrzycki, Przemysław – Włoskie kartki. Kraków 1977
 54. Laskowicki, Stanisław – Szpada, bagnet, lancet : moje wspomnienia. Wrocław 1970
 55. Nitsch, Kazimierz – O języku polskim : obszar, narzecza, pokrewieństwo, dzieje, opracowania. Wyd. 2, rozsz. Kraków [i in.] 1921
 56. Armonaite, Liucija - Birute Mar [Marcinkeviciute]. Bez maski. Wrocław 2011. (Czarna Książeczka z Hamletem; 7)
 57. Jaworski, Marian - Metafizyka. Kraków 1988
 58. Jurkowski, Henryk - Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek. Wrocław 1991 [2 egz.]
 59. Wczoraj, dziś i jutro Związku Artystów Scen Polskich : sesja naukowa z okazji 90-lecia ZASP. Kraków 2009 [2 egz.]
 60. Leningrad : its monuments and architectural complexes. Leningrad 1977
 61. Tatry w poezji i sztuce polskiej. Kraków 1975
 62. Windakiewicz, Stanisław – Teatr kollegjów jezuickich w dawnej Polsce. Kraków 1922
 63. Krzyżanowski, Julian – Historia literatury polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1974
 64. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1: Dramat – teatr ; T. 2: O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976
 65. Taborski, Roman – Apollo Korzeniowski : ostatni dramatopisarz romantyczny. Wrocław 1957. (Studia Historycznoliterackie; t. 9)
 66. Wóycicki, Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Warszawa 1960
 67. Bronisław Dąbrowski i jego teatr : w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 68. Białota, Marek – Dramaty Żeromskiego w Reducie : z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. Wrocław 1989
 69. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 2. Wyd. 3. Warszawa 1928
 70. Pigoń, Stanisław – Studia literackie. Kraków 1951
 71. O Zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 72. Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga. Wyd. 4 zm. Wrocław 1987
 73. Chwin, Stefan – Literatura i zdrada : od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy. Kraków 1993
 74. Edmund Wierciński 1899-1955 : wystawa w Państwowym Teatrze Polskim. Warszawa 1956
 75. Teatr Regionalny : Towarzystwo Kultury Teatralnej, Kraków (lata 1968-1978). Kraków 1978
 76. Niesiobędzki, Jerzy – Rozmowy istotne. Gdańsk 1983
 77. Sinko, Grzegorz – Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość czy złudzenie. Wrocław 1977
 78. Jasienica, Paweł – Polska anarchia. Kraków 1988
 79. Jeleński, Konstanty A[leksander] – Szkice. Kraków 1990
 80. Parandowski, Jan – Petrarka. Warszawa 1957
 81. Kydryński, Juliusz – Uwaga, gong!... : opowieść-pamiętnik o teatrach krakowskich 1937-1948. Kraków 1962
 82. Roa Bastos, Augusto – Kurupi i inne opowiadania. Kraków 1984
 83. Natanson, Wojciech – Godzina teatru. Warszawa 1962
 84. Dąbrowa Tarnowska : miasto i powiat. Bibliografia (wybór). Kraków 2004
 85. Europejskie modele polityki kulturalnej. Kraków 2005
 86. Książki o Krakowie : wybór publikacji z lat 1945-1969. [Oprac.] T. Bieńkowska, Z. Vogel. Kraków 1971
 87. Borchardt, Klaus-Dieter - ABC prawa wspólnotowego. [Warszawa] 2004
 88. Informator Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Rok akad. 2001/2002. Kraków 2001
 89. Drzyzga, Bernard - KEDYW Okręgu AK Łódź i 60 Pułk AK : wspomnienia [...]. London 1988
 90. Oferta wydawnicza. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Kraków [2010]
 91. Informator. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Kraków [2000]
 92. Niewiadowski, Andrzej - Polska fantastyka naukowa : przewodnik 1945-1985. Warszawa 1987
 93. Bibliografia publikacji Wydawnictwa Literackiego [19]53-72. Kraków 1973
 94. Pociej, Bohdan - Klawesyniści francuscy. Kraków 1969
 95. Ptaki pokojowe. Warszawa 1974
 96. Sedlak, Włodzimierz - Postępy fizyki życia. Warszawa 1984
 97. Kozłowski, Władysław - O dowodach istnienia Boga. Warszawa 1963
 98. Górny Karabach : wydarzenia, fakty, liczby. Warszawa 2006
 99. The series of "The true facts about Garabagh" / Heydar Aliyev Foundation. Baku 2005
 100. Azerbaijan : information digest 2007. Baku [2006]
 101. Jakubowski, J. L. - Aktualne zagadnienia techniki wysokich napięć. Warszawa 1939
 102. Pamiętamy... : geografia polska w latach II wojny światowej. Kraków 2010
 103. Kalejdoskop szkolnych zdarzeń 1989-2009. Księga pamiątkowa w XX rocznicę powstania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i X rocznicę Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta. Kraków 2009
 104. Niciński, Kazimierz ; Sałaciński, Krzysztof - Misja w ruinach Babilonu : fakty i dokumenty. Warszawa 2007
 105. GMO w świetle najnowszych badań / pod red. Katarzyny Niemirowicz-Szczytt. Warszawa 2012
 106. Szypowscy, Maria i Andrzej - Szklane tarcze. Warszawa 1990
 107. Raport : teatry miasta Krakowa : doświadczenie – przyszłość. Kraków 2008
 108. Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego. Wrocław 1953
 109. Lukian z Samosaty – Dialogi wybrane. Wrocław-Warszawa 1949
 110. Teoria badań literackich w Polsce : wypisy. T. 1. Kraków 1960
 111. Stanisław Wyspiański / materiały dobrał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. Warszawa 1967
 112. Prus, Bolesław – Faraon : powieść. Warszawa 1949
 113. Kisielewski, Stefan – Widziane z góry. Warszawa 1989
 114. Bocheński, Aleksander – Rzecz o psychice narodu polskiego. Warszawa 1986
 115. Zamiatin, Eugeniusz – My. Warszawa 1989
 116. Rudnicki, Adolf – Sercem dnia jest wieczór. Warszawa 1988
 117. Morstin, Ludwik Hieronim – Trylogia antyczna. Kraków 1956
 118. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Sekrety filmu. Warszawa 1967
 119. Szkłowski, Wiktor – Eisenstein. Warszawa 1980
 120. Kwiatkowski, Jerzy – Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975
 121. Rolland, Romain – Dziennik z lat wojny 1914-1919 : fragmenty. Warszawa 1965
 122. Terlecki, Władysław – Rośnie las. Warszawa 1981
 123. Terlecki, Tymon – Rzeczy teatralne. Warszawa 1984
 124. Berger, John – G. Warszawa 1987
 125. Limanowski, Mieczysław ; Osterwa, Juliusz – Listy. Warszawa 1987
 126. Ethos sztuki : materiały z Ogólnopolskiej Sesji Estetycznej. Warszawa-Kraków 1985
 127. Gosvami, Satsvarupa dasa – Czym są Wedy? : zarys myśli staroindyjskiej. Wrocław 1986
 128. Kański, Józef – Mistrzowie sceny operowej. Kraków 1974

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018

 1. Literatura francuska. T. 1. Warszawa 1974
 2. Literatura polska 1918-1975. T. 1: 1918-1932. Warszawa 1975
 3. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. T. 1: Literatura polska w okresie międzywojennym. Kraków 1979
 4. Samson, George – Historia literatury angielskiej w zarysie. Warszawa 1967
 5. Klimowicz, Mieczysław – Oświecenie. Warszawa 1972. (Historia Literatury Polskiej)
 6. Potocki, Jan – Rękopis znaleziony w Saragossie. T. 1-3. Warszawa 1950
 7. Rabelais, [Francois] – Gargantua i Pantagruel. T. 1-4. Warszawa 1949
 8. Dłuska, Maria – Studia i rozprawy. T. 1-3. Kraków 1970-1972
 9. Welles, Rene – Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa 1979
 10. Wyrozumski, Jerzy – Historia Polski do roku 1505. Warszawa 1983
 11. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1505-1764. Warszawa 1983
 12. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1764-1864. Warszawa 1983
 13. Cytowska, M. ; Szelest, H. – Literatura grecka i rzymska w zarysie. Warszawa 1981
 14. Irzykowski, Karol – Słoń wśród porcelany ; Lżejszy kaliber. Kraków 1976
 15. Wańkowicz, Melchior - Karafka La Fontaine'a. T. 2. Kraków 1981
 16. Bocheński, Aleksander - Parę refleksji o Polsce i świecie : wybór pism. Warszawa 1984
 17. Krakowscy artyści – Klinice Kardiochirurgii 1997 r. Kraków 2007
 18. Kraków : światowe dziedzictwo kultury. Kraków 1992
 19. Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów. Wrocław [i in.] 1978. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej; t. 51)
 20. Libiszowska, Zofia – Tomasz Jefferson. Wrocław [i in.] 1984
 21. Jonasz Stern : obrazy z lat 1964-1988 : katalog wystawy. Kraków 1988
 22. Kryszak, Janusz – Katastrofizm ocalający : z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Wyd. 2 rozsz. Bydgoszcz 1985
 23. Udalska, Eleonora – Jan Lorentowicz : zoil nieubłagany. Łódź 1986
 24. Łojek, Mieczysław – Biografie pisarzy w nauczaniu literatury. Warszawa 1985
 25. Korzeniowski, Bohdan – Sława i infamia. Rozmawia Małgorzata Szejnert. Kraków 1992
 26. Kolankiewicz, Leszek – Święty Artaud. Warszawa 1988
 27. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław [i in.] 1991
 28. Krakowski katalog aktorów / ZASP. Kraków 1997
 29. Książki o Krakowie i województwie małopolskim wydane w 2001 roku (wybór). Kraków 2002
 30. Brzoskwinia, Waldemar ; Wielgus, Krzysztof - Spojrzenie na twierdzę Kraków. Kraków 1991
 31. Ficowski, Jerzy - Cyganie na polskich drogach. Wyd. 3, popr. i rozsz. Kraków-Wrocław 1986
 32. Mrozińska, Stanisława - Teatr wśród ruin Warszawy : wspomnienia i dokumenty z lat 1944-1945. Warszawa 1989
 33. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 34. Łomnicki, Tadeusz - Spotkania teatralne. Warszawa 1984
 35. Puzyna, Konstanty - Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 36. Macierakowski, Jerzy ; Natanson, Wojciech - Aleksander Zelwerowicz. Warszawa 1957
 37. Wańkowicz, Melchior - Reportaże zagraniczne. Kraków 1981
 38. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979
 39. Szczublewski, Józef – Żywot Osterwy. Warszawa 1973
 40. Zahorski, Andrzej – Spór o Stanisława Augusta. Warszawa 1990
 41. Taborski, Bolesław – Nowy teatr elżbietański. Kraków 1967
 42. 60 lat pracy twórczej Henryka Ryszarda Zarewicza-Żuchowskiego. B.m., po 2002
 43. Miłosz : portret złożony. Wystawa [...], 11-27 maja 2011. Kraków 2011
 44. Barteczko, Ewa ; Jarzyńska, Joanna - Polskie wydawnictwa informacyjne 1945-1981. Warszawa 1985
 45. Wykłady inaugurujące rok akademicki 2016/2017. Warszawa 2017
 46. Mówimy poprawnie : wybór artykułów z dziedziny kultury języka / pod red. Michała Jaworskiego. Kielce 1979
 47. Kowalska, Zofia - Krzyżacy w innym świetle : od średniowiecza do czasów współczesnych. Tarnów 1997
 48. Katalog bibliograficzny 1946-1974 : w 500-lecie książki polskiej na Śląsku. Wrocław 1975
 49. Fibiger, Judyta - Swego nie znacie... czyli Polska oczami obcokrajowców. Warszawa 2010
 50. Gdyby kamienie mogły mówić : polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej, 30.05.-06.06.2003. Oświęcim [2003]
 51. Teatr krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego 1843-1845 : repertuar, recenzje, dokumenty / oprac. Jerzy Got. Wrocław [i in.] 1967
 52. Masłowski, Michał – Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-boskiej komedii” do II wojny światowej. Wrocław [i in.] 1978
 53. Kydryński, Lucjan – Opera na cały rok : kalendarium. [1]: styczeń-czerwiec ; [2]: lipiec-grudzień. Kraków 1989
 54. 200 lat sceny narodowej 1765-1965 : ogólnopolski repertuar teatrów w dniach 19 i 20 XI 1965. [Warszawa 1965]
 55. Teatr Narodowy w Warszawie : 50 premier. Warszawa 1962
 56. Teatr Polski Wrocław 1945-1965. Wrocław 1965
 57. Michalik, Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : Teatr Miejski. Kraków-Wrocław 1985
 58. Danowicz, Bogdan – Był cyrk olimpijski… Warszawa 1984
 59. Krasowski, Jerzy – Sprawa teatru : (próby dramatyczne, wypowiedzi o teatrze, felietony). Kraków 1977
 60. Rudnicki, Adolf – Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa 1986
 61. Szczublewski, Józef – Wielki i smutny teatr warszawski (1868-1880). Warszawa 1963
 62. Zawistowski, Władysław – Teatr warszawski między wojnami : (wybór recenzji). Warszawa 1971
 63. Homer – Iliada. W przekł. F. K. Dmochowskiego. Wrocław [i in.] 1966
 64. Norwid, Cyprian – Vade-mecum. Oprac. Józef Fert. Wrocław [i in.] 1990
 65. Chrzanowski, Maciej – Andrzej Bursa : czas, twórczość, mit. Kraków 1986
 66. Mitos 21 : antologia. T. 1-2. Kraków 2012

STYCZEŃ-LUTY  2019

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Kraków 2007
 2. Kołodziejowa, Bolesława ; Stadnicki, Zbigniew M. - Zakłady porcelany Ćmielów. Zdj. Janusz Podlecki. Kraków 1986
 3. Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. T. 1: A-C. Kraków 2009
 4. Wiesenthal, Simon - Brak sprawiedliwości wobec zbrodni hitlerowskich. Przemówienie z okazji otrzymania DHC UJ w październiku 1994 r. Kraków 1995
 5. Dygat, Stanisław – Kołonotatnik. Warszawa 1984
 6. Dygat, Stanisław – Pożegnania. Warszawa 1981
 7. Falkiewicz, Andrzej – Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982
 8. Kuśniewicz, Andrzej – Strefy. Kraków 1979
 9. Piwińska, Marta – Miłość romantyczna. Kraków-Wrocław 1984
 10. Krzyżanowski, Julian – Mądrej głowie dość dwie słowie. T. 1-3. Warszawa 1975
 11. Dygat, Stanisław – Podróż. Warszawa 1979
 12. Kuśniewicz, Andrzej – Król Obojga Sycylii. Warszawa 1970
 13. Daiches, David – Krytyk i jego światy : szkice literackie. Warszawa 1976
 14. Eichenbaum, Borys – Szkice o prozie i poezji. Warszawa 1973
 15. Orłow, Włodzimierz – Szkice o poezji rosyjskiej. Warszawa 1972
 16. Cowley, Malcolm – O sytuacji w literaturze. Warszawa 1969
 17. Watt, Ian – Narodziny powieści : studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Warszawa 1973
 18. Pulitzer, Heine – Milczenie syren : studia z literatury niemieckiej i austriackiej (wybór). Warszawa 1973
 19. Wilson, Edmund – Szkice. Warszawa 1973
 20. Graaf, Vera – Homo futurum : analiza współczesnej science fiction. Warszawa 1975
 21. Brzozowski, Stanisław – Współczesna powieść i krytyka literacka. Warszawa 1971
 22. Hilsbecher, Walter – Tragizm, absurd i paradoks : eseje. Warszawa 1972
 23. Głowiński, Michał – Style odbioru : szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977
 24. Mitosek, Zofia – Teorie badań literackich : przegląd historyczny. Warszawa 1983
 25. Głowiński, Michał – Mity przebrane. Kraków 1990
 26. Barat, Andrzej – Rien ne va plus. Łódź 1991
 27. Singer, Isaac Bashevis – Śmierć Matuzalema. Warszawa 1990
 28. Kuśniewicz, Andrzej – Korupcja : kryminał heroiczny. Kraków 1975
 29. Kuśniewicz, Andrzej – Nawrócenie. Kraków 1987
 30. Kuśniewicz, Andrzej – Mieszaniny obyczajowe. Warszawa 1985
 31. Singer, Isaac Bashevis – Dwór. Warszawa 1983
 32. Singer, Isaac Bashevis – Sztukmistrz z Lublina. Warszawa 1983
 33. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega; 395)
 34. Friedrich, Hugo – Struktura nowoczesnej liryki. Warszawa 1978
 35. Nowa krytyka : antologia. Warszawa 1983
 36. Tynianow, Jurij – Fakt literacki. Warszawa 1978
 37. Makarovsky, Jan – Wśród znaków i struktur : wybór szkiców. Warszawa 1970
 38. Lesić, Stanko – Poetyka powieści kryminalnej : próba analizy strukturalnej. Warszawa 1976
 39. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków 1984. (Dzieje Krakowa; t. 2)
 40. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w latach 1796-1918. Kraków 1979. (Dzieje Krakowa; t. 3)
 41. Liryka polska : interpretacje / pod red. Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego. Kraków 1971
 42. Stradecki, Janusz – W kręgu Skamandra. Warszawa 1977
 43. Nasiłowska, Anna – Trzydziestolecie 1914-1944. Warszawa 1995
 44. Brzozowski, Stanisław – Kultura i życie. Warszawa 1973. (Dzieła)
 45. Paci, Enzo – Związki i znaczenia : eseje wybrane. Warszawa 1980
 46. Jastrun, Mieczysław – Eseje : Mit śródziemnomorski ; Wolność wyboru ; Historia Fausta. Warszawa 1973
 47. Mackiewicz, Witold – [Stanisław] Brzozowski. Warszawa 1979. (Myśli i Ludzie)
 48. Brzozowski, Stanisław – Humor i prawo : wybrane studia krytyczne. Warszawa 1988
 49. Bellow, Saul – Korzystaj z dnia. Warszawa 1978. (Nike)
 50. Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego : zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego. Warszawa 1998
 51. Prawo szkół wyższych : stopnie i tytuły naukowe : zbiór przepisów / oprac. Z. Sypniewski. Warszawa-Poznań 1993
 52. Nowy kodeks pracy : pełny skorowidz rzeczowy. Warszawa 1996. (Kodeksy)
 53. Kodeks pracy : komentarz Andrzej Świątkowski. Kraków 1996
 54. Zadrożny, Stanisław - Informatyka w praktyce : organizacja zbiorów w małej informatyce. Warszawa 1977
 55. Centrum informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej : organizacja, zadania, usługi. Warszawa 1986
 56. Inna strona świata : 25 lat Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Oświęcim 2013
 57. Wieliński, Dobiesław - Ciężarówki : historia. Bydgoszcz [po 1997]
 58. Dunin-Wilczyński, Zbigniew - Ocalić od zapomnienia [Politechnika Warszawska]. Warszawa 2015
 59. Piętnastolecie działalności Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej. T. 2: (Piętnaście lat) 2005-2009 : książka zawierająca dorobek XV-lecia USOPAŁ. [B.m.] 2009
 60. Nowak, Jerzy Robert - Potępiany za patriotyzm (sylwetka Jana Kobylańskiego). [B.m.] 2009]
 61. Wspólne dziedzictwo : pogranicza nysko-jesenickiego : zabytki. Nysa 2008
 62. Ilustrowany atlas historii Polski. T. 1: Od źródeł po schyłek Jagiellonów. Warszawa 2006
 63. Chałasiński, Józef – Kultura amerykańska. Warszawa 1973
 64. Mez, Adam – Renesans islamu. Warszawa 1980
 65. Król-Kaczorowska, Barbara – Teatr Polski w Warszawie : dzieje budynku. Warszawa 1988
 66. Sulikowski, Andrzej – Rynek i coraz dalsze okolice : o twórczości Janusza Szubera. Kraków 2018
 67. Skinder, Kornelia Otis – Madame Sarah [Bernhardt]. Warszawa 1981. (Artyści)
 68. Szyjkowski, Marian – Czeskie odrodzenie w XIX wieku. Warszawa 1948
 69. Szyjkowski, Marian – Karol Hynek Macha : twórca czeskiego romantyzmu. Warszawa 1948
 70. Kung, Hans – Sobór i zjednoczenie. Kraków 1964
 71. Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846 : wybór źródeł. Wrocław 1950
 72. Newerly, Igor – Zostało z uczty bogów. Warszawa 1988
 73. Burkot, Stanisław ; Stępień, Marian – Współczesna literatura polska : przewodnik i materiały. Warszawa 1974
 74. Markiewicz, Henryk – Zabawy literackie. Kraków 1998
 75. Eustachiewicz, Lesław – Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978
 76. Puszkin, Aleksander – Dama pikowa. Warszawa 1988
 77. Paźniewski, Włodzimierz [i in.] – Spór o poezję. Kraków 1977
 78. Kuśniewicz, Andrzej – Eroica. Warszawa 1966
 79. Jaworski, Stanisław – U podstaw awangardy. Kraków 1968
 80. Malraux, Andre – Przemijanie a literatura. Warszawa 1982
 81. Remarque, Erich Maria – Łuk triumfalny. Warszawa 1973
 82. Borges, Jorge Luis – Powszechna historia nikczemności. Warszawa 1976
 83. Cortazar, Julio – 62. Model do składania. Warszawa 1974. (Nike)
 84. Wyka, Kazimierz – Pogranicze powieści. Kraków 1948
 85. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski : teoria i praktyka. Kraków 1975
 86. Bronte, Emily – Wichrowe wzgórza. Kraków 2001
 87. Jarosiński, Zbigniew – Literatura lat 1945-1975. Warszawa 1996
 88. Kowalczykowa, Alina – Programy i spory literackie w dwudziestoleciu. Warszawa 1978
 89. Strusiński, Michał – Zwycięzcy i pokonani. Warszawa 1984
 90. Szymański, Wiesław Paweł – Od metafory do heroizmu. Kraków 1967
 91. Ważyk, Adam – Amfion : rozważania nad wierszem polskim. Warszawa 1983
 92. Rolland, Romain - Colas Breugnon. Warszawa 1983
 93. Langenn, Vendla von – Lolomai : Roman einer Frau unter Indianern. Berlin 1938
 94. Hopfinger, Maryla – Adaptacje filmowe utworów literackich : problemy teorii i interpretacji. Wrocław [i in.] 1974
 95. Rowiński, Cezary – Przestrzeń logosu i czas historii. Warszawa 1984
 96. Shakespeare, William – Tragedia króla Ryszarda Drugiego. Kraków 1984
 97. Fitzgerald, Francis Scott - Listy do córki. Warszawa 1982
 98. Wittlin, Józef – Sól ziemi : powieść o cierpliwym piechurze. Warszawa 1988
 99. Andrzejewski, Jerzy – Nikt. Warszawa 1983
 100. Szekspir, William – Kroniki. Warszawa 1981. (Dzieła Dramatyczne; t. 3)
 101. Tuwim, Julian - Kwiaty polskie. Warszawa 1978

MARZEC-KWIECIEŃ  2019

 1. Kleiner, Juliusz – Mickiewicz. T. 1-2. Lublin 1948
 2. Stróżewski, Władysław – Dialektyka twórczości. Kraków 1983
 3. Papierkowski, Stanisław K. – Twórczość literacka narodów południowo-słowiańskich : Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Bułgarów. Lublin 1947
 4. Małecki, Mieczysław – Najstarszy literacki język Słowian. Kraków 1947
 5. Biedrzyński, Stefan – Oczy księżniczki Fathmy : komedia w 3 aktach. Warszawa 1921 [egz. do oprawy]
 6. Kudliński, Tadeusz – Dziedzictwo zemsty : pół-powieść. Wrocław-Warszawa 1948 [egz. do oprawy]
 7. Z zagadnień poetyki : prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wilno 1937 [egz. do oprawy]
 8. Chołoniewski, Antoni – Duch dziejów Polski. Warszawa 1932
 9. Lewis, Clive Staples – Cztery miłości. Warszawa 1962
 10. Mascall, Eric Lionel – Chrześcijańska koncepcja człowieka i wszechświata. Warszawa 1986
 11. Nałkowska, Zofia – Dzień jego powrotu : dramat w 3 aktach. Warszawa 1931
 12. Nałkowska, Zofia – Renata Słuczańska : sztuka w 3 aktach. Warszawa 1935
 13. France, Anatol – Pierścień z ametystem. Warszawa-Kraków 1932
 14. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Zaczarowana dorożka. Warszawa 1948
 15. Zajączkowski, Tadeusz – Ślad bosej nogi : powieść. Londyn [1954]
 16. Krasiński, Zygmunt – Pisma. T. 1. Warszawa 1907
 17. Descartes, Rene – Rozprawa o metodzie : dobrego powodowania swoim rozumem i szukania prawdy w naukach. Kraków [1918]
 18. Drozdowski, Bohdan – Druga połowa wieku. Kraków 1975
 19. Korzeniowski, Józef – Mnich : tragedia w 3 aktach. Warszawa 1925
 20. Shakespeare, William – Juliusz Cezar : tragedia w 5 aktach. Warszawa 1926
 21. Krasicki, Ignacy – Satyry i listy. Warszawa [1925]
 22. Kisielewski, Jan August – Karykatury : komedia. Warszawa [1924] [egz. do oprawy]
 23. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Cz. 2: Objaśnienia i przypisy. Warszawa [1928] [egz. do oprawy]
 24. Molier – Grzegorz Fafuła : komedia w 3 aktach. Lwów-Złoczów [b.r.] [egz. do oprawy]
 25. Korzeniowski, Józef – Stary mąż : komedia w 4 aktach. Złoczów [b.r.] [egz. do oprawy]
 26. Zabłocki, Franciszek – Zabobonnik : komedia w 3 aktach. Złoczów [b.r.] [egz. do oprawy]
 27. Molier – Mieszczanin szlachcicem : komedia w 5 aktach z baletem. Warszawa  [b.r.] [egz. do oprawy]
 28. Korzeniowski, Józef – Wąsy i peruka : komedia w 3 aktach. Warszawa [b.r.] [egz. do oprawy]
 29. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków 1924 [egz. do oprawy]
 30. Żeromski, Stefan – Uciekła mi przepióreczka… : komedia w 3 aktach. Warszawa-Kraków 1925 [egz. do oprawy]
 31. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Ślubne obrączki. Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 32. Morawski, Zdzisław – Z odrodzenia włoskiego. Kraków 1922 [egz. do oprawy]
 33. Jesus Christ - message to all nations. [Hildale, Utah] cop. 2013
 34. Mnohotvarnost dramatickeho umenia. Bratislava 1976
 35. Mickiewicz, Adam - Pan Tadeas. Praha 1969
 36. Ceske pohadky. Ricany u Prahy 2005
 37. Murdoch, Iris - The sandcastle. Leningrad 1975
 38. Trewin, J. C. - Drama 1945-1950. London ; New York ; Toronto 1951
 39. Powell, Dilys - Films since 1939. London ; New York ; Toronto 1947
 40. Forman, Denis - Films : 1945-1950. London ; New York ; Toronto 1952
 41. Haskell, Arnold L. - Ballet since 1939. London ; New York ; Toronto 1948
 42. Opera in English. London 1946
 43. 6 x nejen o divadle / Kundera, Havel, Suchy, Vyskocil, Stoppard, Vasaryova. Brno 2011
 44. The High Toby. A play for the Toy Theatre by J. B. Priestley. Harmondsworth, Middlesex 1948
 45. Prague Quadrennial of theatre desingn and architecture 1995 : industry palace vystaviste Praha 26.6.-16.7.1995
 46. Tendence v soucasnem mysleni o divadle : sbornik z konference konane 5. a 6. prosince 2008 na Divadelni fakulte Janackovy akademie muzickych umeni v Brne : ad honorem prof. Ivo Osolsobe. Brno 2010
 47. Texty z Mezinarodniho seminare doktorskych studii divadelnich skol 2003/2005, Brno = Papers for The International Seminar of Doctoral Studies of Theatre Schools 2003/2005, Brno. Brno 2011
 48. Perillo, Francesco Saverio - Rileggendo Kacić : tra storia e folklore. Bari 1979
 49. Rossi, Gaetano - Semiramide : melodramma tragico in tre atti. Milano 1962
 50. Krysinski, Wladimir - La poetique du pirandelisme et la dynamique evolutive du theatre moderne. Roma [198-]
 51. Secession [katalog wystawy]. Wien 1930
 52. Nichols, Peter - La scelta italiana. Milano 1977
 53. Festival Europeen du Premier Roiman. 27-28 avril 2001
 54. Le cheval. Paris 1976. (Cahiers Renaud Barrault; 92)
 55. Ortese, Anna Maria - Il treno russo. Roma 1994. (Compagni di Viaggio; 1)
 56. Kafka, Franz - Preparatifs de noce a la campagne. Paris 1957. (Collection l'Imaginaire)
 57. Jouhandeau, Marcel - Algebre des valeurs morales. Paris 1935
 58. Pastorelli, France - Servitude et grandeur de la maladie. Paris 1960
 59. L'anglais dans le premier cycle : lettres modernes et langues vivantes etrangeres. Paris 1968
 60. Hebbel, Friedrich - Giuditta : tragedia in 5 atti. Firenze 1943
 61. Voltaire - La pucelle : poeme en vingt-un chants, avec les notes. Paris 1814
 62. Taine, H[ippolyte] - Voyage en Italie. T. 2: Florence et Venise. Paris 1876
 63. Szober, Stanisław - Gramatyka języka polskiego. Wyd. 3. Warszawa 1953
 64. Marta Santos Pais Doktor Honoris Causa. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa 2017
 65. Aleksander Puszkin 1799-1837. Dodatek do numeru 7-8 "Życia Słowiańskiego". Warszawa 1949
 66. Nie taki wilk straszny... : czyli w świecie baśniowych emocji. Szczecin 2018
 67. Przywileje lokacyjne Krakowa i Poznania. Oprac. Andrzej Kłodziński. Poznań 1947
 68. Kostrzewski, Józef - Kultura prapolska. Wyd. 2. Poznań 1949
 69. Durr-Durski, Jan - Arianie polscy w świetle własnej poezji : zarys ideologii i wybór wierszy. Warszawa 1948
 70. Chrzanowski, Tadeusz - Działalność artystyczna Tomasza Tretera. Warszawa 1984
 71. Nitsch, Kazimierz - Dzisiejszy system głosowy. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego; 2)
 72. Landau, L. ; Rumer, J. - Co to jest teoria względności. Wyd. 3. Warszawa 1964. (Nowości Nauki i Techniki)
 73. Visnik L'vivs'kogo Universitetu. Seria Mistectvoznavstvo. Vipysk 3. L'viv 2003 [jęz. ukraiński]
 74. Slovackij, Ulij - Angelli. [Słowacki, Juliusz - Anhelli]. Moskva 1906 [jęz. rosyjski]
 75. Kiivs'kij Derżavnij Muzej Ukrains'kogo Mistectva. Katalog hudożnih tvoriv (ekspozicia). Kiiv 1958 [jęz. ukraiński]
 76. Derżavnij arhitekturno-istoricnij zapobidnik "Sofijc'kij Muzej". Fotoal'bom. Kiev 1990 [jęz. ukr., ros. i ang.]
 77. Antonovic, Dmitro - Trista rokiv ukrains'kogo teatru 1619-1919. L'viv 2001 [jęz. ukraiński]
 78. Moskovskij Teatr na Taganke 1984-2004 : bibliograficeskij ukazatel'. Moskva 2011 [jęz. rosyjski]
 79. Ostrovskij, A[leksandr] N[ikolaević] - Talanty i poklonniki. [Talenty i wielbiciele]. Moskva 1950 [jęz. rosyjski]
 80. Bobylev, I. F. ; Kotov, G. G. ; Filippov, S. P. - Konnyj turizm. Moskva 1985 [jęz. rosyjski]
 81. Descotes, Marice – Le public de theatre et son historie. Paris 1964
 82. Hillestrom, Gustaf – Le theatre et la danse en Suede. Stockholm 1951
 83. Brecht, Bertolt – Mere Courage et ses enfants. Paris 1960
 84. Strindberg, August – Erik XIV : drame en quatre actes. Paris 1960
 85. Sophocle – Antigone : tragedie. Paris 1960
 86. Attisani, Antonio – Teatro come differenza. Milano 1978
 87. Poirier, Michel – Preis d’anglais elisabethain. Paris 1966
 88. Artaud, Antonin – Le theatre et son double suivi de Le theatre de Seraphin. Paris 1974
 89. Tołstoj, Lew – Sonata Kreutzerowska. Warszawa [b.r.]
 90. Cowman, L[ettie] B[urd] – Strumienie na pustyni. Wyd. 2 popr. Cieszyn [b.r.]
 91. Juliusz Słowacki na scenach krakowskich. Kraków 1979
 92. Goldoni, Carlo - Le baruffe chiozzotte. Regia di Giorgio Strehler. Milano 1993
 93. Spectaculum : moderne Theaterstucke. Frankfurt am Main. Bd. 3: 1960; Bd. 8: 1965; Bd. 9: 1966; Bd. 11: 1968
 94. Muller, Johannes - Das Jesuitendrama : in den Landern deutscher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665). Bd. 2. Augsburg 1920
 95. Theatertreffen deutschsprachiger Schauspiel Studierender : und 21. Wettbewerb zur Forderung des Schauspielnachwuchses : Dokumentation. Leipzig 2010
 96. Chiappini, Luciano - Ferrara guida : artistica illustrata. Bologna 1981
 97. Johannes Paul II (Karol Wojtyla) – Erziehung zur Liege : mit einer ethischen Fibel. Augsburg 1980
 98. Meese, Herrad – Deutsch – warum nich? Niemiecki? Czemu nie! Cz. 1. Bonn [b.r.]
 99. Iwaszkiewicz, Jarosław – Podróże do Polski. Warszawa 1987
 100. Mackin, Aleksandr – Po sledam uhodjaszczego veka. Moskva 1996
 101. Mackin, A. – Teatr moih sovremennikov : iż staryh i nobyh tetradej. Moskva 1987
 102. Mackin, A. – Portrety i nabljudenija. Moskva 1973
 103. Lindley, Ben B.; Evans, Wainwright – Die kameradschaftsehe. Berlin-Leipzig 1928
 104. Freitag, Gustav – Dramatische Werke. Leipzig-Berlin [b.r.]
 105. Shakespeare, William – The Merchant of Venice. Leipzig [b.r.]. [wersja ang. i niem.]
 106. Kritik in der Zeit : Fortschrittliche deutsche Literaturkritik… Dokumentation. Halle-Leipzig. Bd. 1890-1918: 1985; Bd. 1918-1933: 1983; Bd. 1933-1945: 1981
 107. Stanislawski, Konstantin S. – Mein Leben in der Kunst. Berlin 1951
 108. Das Nibelungenlied. Tl. 1: Siegfrieds Tod. Berlin [i in.] [b.r.]
 109. Hare, David – Geheime Verzuckung. Wien 1989. (Akademietheater; 43)
 110. Pirandello, Ligi – Heinrich IV. Wien 1989. (Akademietheater; 50)
 111. Albee, Edward – Wer hat angst vor Wirginia Wolf? Wien 1991. (Burgtheater; 86)
 112. Oates, Joyce Carol – Die Mondfinsternis. Wien 1992. (Akademietheater; 98)
 113. Behan, Brendan – Die Meisel. Wien 1995. (Burgtheater; 136)
 114. Melchinger, Siegfried – Keine Massstabe? : Kritik der Kritik. Zurych-Stuttgart 1959
 115. Gurney, Oliver R. – Die Hethiter. Dresden 1969
 116. Brecht, Bertolt – Uber Kunst und Politik. Leipzig 1977
 117. Balzak, Honore de – Modeste Mignon. Berlin [b.r.]. (Gesammelte Werke)

 

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2
 6. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 7. Informator Polski 1984/85                                                 
 8. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995
 9. Almanach sceny polskiej: 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1974/1975, 1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983                           
 10. Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery
 11. Magazyn filmowy
 12. Film: pojedyncze numery oraz oprawne roczniki (niekompletne) z lat 1974, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989
 13. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 14. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 15. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 16. Sensus Historiae: Vol. 2, 3, 5, 6, 9
 17. Historyka : studia metodologiczne. T. 32: 2002, 37/38: 2007/2008
 18. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 19. Notatnik Teatralny. Zima ‘93/94 (7)
 20. Twórczość
 21. Odra
 22. Muzeum Narodowe w Krakowie: raport roczny 2010 ; raport roczny 2013 (rok wielkich inwestycji)
 23. Svet a Divadlo. Praha. Roč. 4, č. 4 (1993) ; 8, č. 5 (1997)
 24. Fronda : pismo poświęcone. Nr 4/5, 6, 7
 25. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 26. Krasnogruda. R. 2000 nr 12
 27. Opcje : dwumiesięcznik kulturalny. R. 1999 nr 4
 28. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 29. Tygodnik Powszechny. R. 2015 nr 47
 30. Chip. R. 1997 nr 2
 31. PC World Komputer - lata 1995-2005
 32. Komputer Świat - lata 2000-2006
 33. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 34. Alma Mater : miesięcznik UJ. Nr 93: 2007
 35. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 37/38: 2007; 89/90, 93, 94, 96: 2012; 121: 2014; 149: 2017; 160, 168, 169: 2018
 36. Kultura (Paryż). R. 1990 nr 6, 7/8, 10, 11, 12
 37. Foyer. Lipiec 2004
 38. Zdanie. 1/2 (156/157): 2013
 39. Małopolska : regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. T. 2: 2000; T. 3: 2001; T. 4: 2002
 40. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 24, 28, 32, 34/35, 38, 39, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 93
 41. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 (2 egz.); Nr 2: 1974 (5 egz.); Nr 3: 1975 (4 egz.); Nr 4: 1975 (1 egz.)
 42. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 27-29, 41, 48, 52-53, 57-58, 62-72, 74-89, 91-93, 97-98, 101, 107-108, 110-114, 117, 119-120
 43. Przegląd "Pod Tytułem". Nr 4: 1998
 44. Magnificat : mensuel. No 147: Fevrier 2005
 45. Mówią Wieki : magazyn historyczny. Nr 404: styczeń 1993; 440: styczeń 1996
 46. Ameryka. Nr 222: zima 1982
 47. Studia Filozoficzne : miesięcznik. Nr 6 (247) : 1986
 48. Kultura Współczesna : filozoficzno-kulturowe konteksty poznania. Nr 1-2 (5-6): 1995
 49. Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. Nr 5 (Fryderyk Nietzsche)
 50. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Nr 2: 1983/84
 51. FIDES : biuletyn bibliotek kościelnych. Nr 1/2: 1996
 52. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 1 (60) i 2 (61): 2017
 53. Inspiracje : miesięcznik społeczno kulturalny. Marzec 1991
 54. Biuletyn Informacyjny ZG ZASP. Nr 3, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 55. Scena. 1975 nr 1; 1981 nr 10, 11, 12; 2004 nr 3; 2005 nr 2/3, 4/5; 2009 nr 3; 2010 nr 3; 2011 nr 2, 4
 56. Pokaz : pismo krytyki artystycznej. R. 1999 nr 26 i specjalny
 57. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 58. Format : pismo artystyczne. R. 1994 nr 1-4 (14-17)
 59. Szkice : pismo teatralne. Nr 4 - zielony
 60. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 61. Przegląd Biblioteczny. R. 45: 1977 z. 3: Na pięćdziesięciolecie Przeglądu Bibliotecznego
 62. W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. R. 2011 nr 1 (449)
 63. Przegląd Akademicki : dwutygodnik. R. 1994 nr 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13/14
 64. Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego ZSP. Warszawa 1968
 65. Wyspa : kwartalnik literacki. Nr 3 (27): październik 2013
 66. Znak : miesięcznik. Nr 694: marzec 2013
 67. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland. R. 1967 [nr specjalny]: Pieces Russes et Sovietiques en Pologne = Russian and Soviet plays in Poland : 1945-1966 ; R. 1969 nr 8 ; R. 1974 nr 12 ; R. 1975 nr 11/12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1 ; R. 1993 nr 2 ; R. 2000 nr 1/2
 68. Pamiętnik Teatralny
 69. The Pengiun Music Magazine. N 1: 1946 ; 2 i 3: 1947
 70. Divadelni Revue. R. 24: 2013 no 2
 71. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 72. Estudis Escenics : quaderns de l'Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 73. Le Theatre en R.D.A. Le theatre devant un choix historique. No 10: 1980
 74. Theater in der DDR. Das Musiktheater Walter Felsensteins. No 8: 1976
 75. L'Annuele du Theatre. Saison 1981-1982
 76. Theatre en Hongrie 1963. Budapest 1964
 77. World Theatre. Le theatre dans le monde. Vol. XIV,1: janvier fevrier 1965
 78. Nederlands Theater Jaarboek. 19e jaargang seizoen 1969-1970 : toneel, televisiedrama, opera, ballet