Dublety

Wykaz książek i czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 17 VII 2018 r.):

KSIĄŻKI

 1. Simon, Alfred - Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa 1979
 2. Greń, Zygmunt - Teatr zamknięty. Kraków 1984
 3. Dąbrowski, Bronisław - Na deskach świat oznaczający. T. 2 i 3. Kraków 1981
 4. Natanson, Wojciech - Karol Adwentowicz. Warszawa 1955
 5. Krakowski katalog aktorów. Kraków 1997
 6. Wiekiera, Edward - Pamiętnik faryzeusza. Kraków 1991
 7. Wiekiera, E. - Horoskop. Kraków 1991
 8. Wiekiera, E. - Biesiada odpustowa. Kraków 1992
 9. Wiekiera, E. - Wyspa skazańców. T. 1-2. Kraków 1992
 10. Wiekiera, E. - Zaraza. Kraków 1992
 11. Wiekiera, E. - Magia liczby i słowa. Kraków 1991
 12. Przybylska, Maria - Czwarta generalna. Kraków 2007
 13. Tortori, A. - Storielle allegre. Lustige Geschichtchen. Munchen [b.r.]
 14. Parnicki, Teodor - Srebrne orły. Wrocław-Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 15. Czapliński, Władysław - Zarys dziejów Polski do roku 1864. Kraków 1985
 16. Adamski, Jerzy - Historia literatury francuskiej. Wrocław [i in.] 1966
 17. Leclerc, Guy - Les grandes aventures du theatre. Paris 1965
 18. Baecque, Andre de - Le theatre d'aujourd'hui. Paris 1964
 19. Senart, Philippe - [Eugene] Ionesco. Paris 1964
 20. Ionesco, Eugene - Theatre III. Paris 1963
 21. Barthes, Roland - Essais critiques. Paris 1964
 22. Junges Deutsches Theater von heute. Munchen [196-]
 23. Deutsches Theater des Expressionismus. Munchen [196-]
 24. Fischer, Rudolf - Wir Lernen tschechisch Sprechen. Leipzig [1964?]
 25. Drozdowski, Bohdan - Arnhem, ciemne światło ; Stare srebra. Warszawa 1978
 26. Le francais en images. Moskwa 1962
 27. Niedźwiecki, H. ; Rożecki, A. ; Stadnicki, L. - Wszyscy gramy w brydża. Warszawa 1977
 28. Walles, M. F. - Akwarium i jego urządzenie. Warszawa 1955
 29. Szyszkowski, Władysław - Analiza dzieła literackiego w szkole. Warszawa 1958
 30. Anusiewicz, Janusz - Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim. Wrocław 1978
 31. Trwajcie mocni w wierze : eucharystia z Ojcem św. Benedyktem XVI. Błonia krakowskie 28 V 2006 r. Kraków 2006
 32. Bochnak, Adam - Historia sztuki nowożytnej. T. 1. Warszawa-Kraków 1985
 33. Wańkowicz, Melchior - Westerplatte. Warszawa 1967 [egz. do oprawy]
 34. Szober, Stanisław - Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1948
 35. Sterne, Laurence - Podróż sentymantalna przez Francję i Włochy. Warszawa 1959. (Biblioteka Arcydzieł)
 36. Nijinsky, Romola - [Vaslav] Nijinsky. Middlesex 1960. (Penguin Biography)
 37. Kuchtówna, Lidia - Irena Solska. Warszawa 1980. (Artyści)
 38. Svehla, Jaroslav - Deburau : Pierrot nieśmiertelny. Warszawa 1983. (Artyści)
 39. Misiorny, Michał - Współczesny teatr na świecie : sylwetki pisarzy. Warszawa 1978
 40. Schiller, Leon - Droga przez teatr : 1924-1939. Warszawa 1983. (Pisma)
 41. Nowa proza amerykańska : szkice krytyczne. Wybrał, oprac. i wstęp Zbigniew Lewicki. Warszawa 1983
 42. Szletyński, Henryk - Szkice o teatrze. Warszawa 1979
 43. Barrault, Jean-Louis - Wspomnienia dla jutra. Warszawa 1977
 44. Niemczyk, Krzysztof - La courtisane et les poussins : roman. Paris 1999
 45. Tagore, Rabindranath - Rozbicie. Lwów-Poznań 1923. (Biblioteka Lauteatów Nobla) [do oprawy]
 46. Kirchhoff, Alfred - Człowiek i ziemia. Łódź 1907 [do oprawy]
 47. Słowacki, Juliusz - Horsztyński : dramat [...]. Warszawa 1909 [do oprawy]
 48. Korzeniowski, Józef - Kollokacja : powieść. Warszawa [i in.] 1925 [do oprawy]
 49. Shelley, Persy Bysshe - Epipsychidjon. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 92)
 50. Niemcewicz Julian Ursyn - Powrót posła : komedia [...]. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 26)
 51. Goethe, J. W. - Herman i Dorota. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 429) [do oprawy]
 52. Homer - Iljada. Streścił i oprac. A. Lange. Warszawa [b.r.]. (Książki dla Wszystkich; 130) [do oprawy]
 53. Łoziński, Walery - Zaklęty dwór : powieść. T. 1-2. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 211-218) [do oprawy]
 54. Kraszewski, Józef Ignacy - Powrót do gniazda : powieść. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 170-175) [do oprawy]
 55. Wergiliusz - Wybór z dzieł z dodatkiem wergiljanistów pol.-łac. Oprac. T.Sinko. Lwów-Warszawa 1925 [do oprawy]
 56. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Lwów-Poznań 1924 [do oprawy]
 57. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Warszawa 1948 [do oprawy]
 58. Sienkiewicz, Henryk - Quo vadis. T. 1-3. Warszawa [i in.] [b.r.]. (Pisma; t. 27-29) [do oprawy]
 59. Pol, Wincenty - Mohort : rapsod rycerski z podania. Brody 1909 [do oprawy]
 60. Krasiński, Zygmunt - Psalmy przyszłości. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 261) [do oprawy]
 61. Mickiewicz, Adam - Konfederaci barscy. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 433) [do oprawy]
 62. Krasiński, Zygmunt - Irydion. Oprac. Tadeusz Pini. Brody [b.r.] [do oprawy]
 63. Malczewski, Antoni - Marya : powieść ukraińska. Brody [b.r.] [do oprawy]
 64. Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. (Panorama). Warszawa 1980
 65. Teatr Dramatyczny w Warszawie. Red. Stanisaw Marczak-Oborski. Warszawa 1972
 66. Bieńka, Maria Olga - Giraudoux w teatrze polskim. Wrocław [i in.] 1976
 67. Boguszewska, Helena - Święcona kreda : powieść. Wyd. 2. Warszawa 1948. (Polonez; 4)
 68. Kelera, Józef - Wrocław teatralny 1945-1980. Wrocław [i in.] 1983
 69. Gąssowski, Szczepan - Współcześni dramatopisarze polscy 1945-1975. Warszawa 1979
 70. Scato, Edward - Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku. Warszawa 1967
 71. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta - Słownik współczesnego teatru. Warszawa 1980
 72. Żeleński, Tadeusz (Boy) - Molier. Warszawa 1957. (Pisma; t. 11)
 73. Solska, Irena - Pamiętnik. Warszawa 1978
 74. Towstonogow, Georgij - Lustra sceny. Warszawa 1984
 75. Alberti, Rafael - Dramaty. Kraków 1972
 76. Bujański, Jerzy Ronard - Starego Teatru druga młodość. Kraków 1985
 77. Morstin, Ludwik Hieronim - Moje przygody teatralne. Warszawa 1961
 78. Sokorski, Włodzimierz - Leon Schiller. Warszawa 1978. (Współczesne Życiorysy Polaków)
 79. Filler, Witold - Modele teatru : szkice o polskim teatrze współczesnym. Warszawa 1971. (Omega; 203)
 80. Kudliński, Tadeusz - Vademecum teatromana. Warszawa 1973
 81. Rittner, Tadeusz - Głupi Jakub ; Wilki w nocy. Wrocław 1956. (Biblioteka Narodowa. Seria I; nr 160)
 82. Jabłoński, Zbigniew - Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków 1980. (Dzieje Teatru w Krakowie)
 83. Szczygielska, Zofia - Zbigniew Zapasiewicz. Warszawa 1978
 84. Kienzle, Siegfried - Modernes Welttheater : [ein Schauspielfuhrer]. Stuttgart 1966. (Kroners Taschenausgabe)
 85. Eustachiewicz, Lesław - Dramaturgia Młodej Polski : próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Warszawa 1982
 86. Pisarze ziemi krakowskiej : informator. Kraków 1976
 87. Szcześniak, Andrzej Leszek - Historia 1918-1939 : podręcznik [...]. Warszawa 1992

 

LIPIEC-SIERPIEŃ 2017

 1. Zarys antropologii : podręcznik / Br. Jasicki [i in.]. Warszawa 1962
 2. Woźnicki, Jerzy - Szkoły wyższe w partnerstwie ze swoim otoczeniem. Warszawa 2002
 3. Naumann, Jaromir - Pieter Bruegel. Bratislava 1965
 4. Kopczewski, Jan Stanisław - Casimir Pulaski. Warsaw 1980
 5. Szostakowski, Stanisław - O Mikołaju Koperniku. Warszawa 1971
 6. Gaweł, Tadeusz ; Zinkow, Julian - Kraków i okolice : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych. Warszawa 1986
 7. Dastych, Jerzy - Harmonijka ustna : techniki gry solowej i zespołowej. Warszawa 1989
 8. Weiss, Tomasz - Literatura Młodej Polski. Warszawa 1984
 9. Żeromski, Stefan - Dzieje grzechu. T. 2. Warszawa 1956. (Dzieła : powieści; t. 8)
 10. Piegza, Karol - Sękaci ludzie. Ostrava 1979
 11. Piwowarczyk, Jan - Wobec nowego czasu : z publicystyki 1945-1950. Kraków 1985
 12. Kawalec, Julian - Ziemi przypisany ; Tańczący jastrząb. Kraków 1977
 13. Adamczewski, Jan - Jesteśmy w Krakowie. Warszawa 1973
 14. Cienkowski, Witold Paweł - Z tajemnic języka. Warszawa 1963
 15. Bart, Włodzimierz - Grunwaldzkie miecze : powieść historyczna dla młodzieży. Warszawa 1980
 16. Bądkowski, Lech - Sny : opowiadania. Kraków 1978
 17. Hajdukiewicz, Leszek ; Karaś, Mieczysław - Uniwersytet Jagielloński : tradycje, współczesność, perspektywy. Kraków 1975
 18. Piekarowicz, Ryszard - Zrozumieć Indie. Warszawa 1977. (Kontynenty)
 19. Semrau, Richard - Taschenwoerterbuch Finnisch Deutsch. Leipzig 1984
 20. Sto lat na Nowym Świecie. Teksty Olgierd Budrewicz [i in.]. Warszawa 1969
 21. Rzewuski, Lech - Dikter av en framling eller... Boras 1995
 22. Taize : a pilgrimage of trust on earth. Taize 1986
 23. Patrimoine religieux en Bretagne. Rennes 1996
 24. Borelli, Antonio A. - Fatima : orędzie tragedii czy nadziei? Kraków 2003
 25. Kuśniewicz, Andrzej - Witraż. Warszawa 1980
 26. Omiljanowicz, Aleksander - Szpiegowski nokturn. Warszawa 1984
 27. Matuszewski, Ryszard - Polska literatura współczesna : antologia do użytku szkolnego. Warszawa 1971
 28. Przyborowski, Walery - Namioty wezyra. Warszawa 1983
 29. Wilski, Zbigniew - Polskie szkolnictwo teatralne 1811-1944. Wrocław [i in.] 1978
 30. Kuligowska, Anna - Trudne początki : teatr łódzki w latach 1844-1863. Wrocław [i in.] 1976
 31. Wierzbicka-Michalska, Krystyna - Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w XVIII wieku. Wrocław [i in.] 1975
 32. Balicki St. W. ; Borysow, Wiktor ; Frołow Władimir - Na scenach polskich i radzieckich. Warszawa 1977
 33. Urbankiewicz, Jerzy - Sezon w Łodzi nie zaszkodzi. Łódź 1978
 34. Sosnowski Stefan - CSRS : informator turystyczny. Warszawa 1976
 35. Gniadek, Stanisław - Grammaire contrastive franco-polonaise. Warszawa 1979
 36. Sinko, Grzegorz ; Grzebieniowski Tadeusz - Teatr krajów zachodniej Europy XIX i poczatku XX wieku. Cz. 1 : Kraje anglosaskie. Warszawa 1954
 37. Materiały pomocnicze do dziejów teatru radzieckiego. T. 1: Z dziejów teatru i dramatu radzieckiego. Warszawa 1954
 38. Sinko, Grzegorz - Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość, czy złudzenie?. Wrocław [i in.] 1978
 39. Kwaskowski, Stanisław - Teatr w Toruniu 1920-1939. Gdańsk 1975
 40. Sappak, Włodzimierz - Telewizja i my. Warszawa 1976
 41. Podgórzec, Zbigniew - Życie teatralne Moskwy. Warszawa 1979 (Omega)
 42. Langer, Adolf ; Mach Emil - Hrajeme na foukaci harmoniku = Wir spielen auf der Mundharmonika. Praha 1988
 43. Komedianci : rzecz o bojkocie. Warszawa 1989
 44. Żywot, Władysław Jacek - W łasce i niełasce Melpomeny. Kraków 1981
 45. Greń, Zygmunt - Rok 1900 : szkice o dramacie zapomnianym. Kraków 1969
 46. Greń, Zygmunt - Czwarta ściana : szkice z teatru 1967-1971. Kraków 1972
 47. Greń, Zygmunt - Wejście na scenę. Poznań 1968
 48. Lapara, Leo - Dziesięć lat z Louis Jouvetem. Warszawa 1979

 

WRZESIEŃ  2017

 1. Czy artyście wolno się żenić? / Jacek Woźniakowski. Warszawa : PIW, 1978.
 2. Czas życia i czas śmierci / Erich Maria Remarque. Warszawa : PIW, 1975.
 3. Dzwony Bazylei / Louis Aragon. Warszawa : PIW, 1958.
 4. Alojzy Żółkowski (ojciec) / napisał Eugeniusz Szwankowski. Warszawa : PIW, 1956.
 5. Wiersze Cypriana Kamila Norwida / Aniela Kowalska. Warszawa : WSiP, 1978.
 6. Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego / Jerzy Kwiatkowski. Warszawa : Czytelnik, 1975.
 7. Tułacze dzieci / Weronika Hort. Bejrut : Instytut Literacki, 1948.
 8. Pod urokiem zaświatów / Stanisław Wasylewski. Kraków : Wydaw. Literackie, 1958.
 9. Maksymy / Napoleon ; oprac. Monika Senkowska-Gluck, Leopold Gluck. Warszawa : PIW, 1983.
 10. Upadek Paryża / Ilia Erenburg. Warszawa : Książka i Wiedza, 1949.
 11. Mgliste sezony / Jan Kłossowicz. Warszawa : WAiF, 1981.
 12. Rajska jabłoń / Pola Gojawiczyńska. Warszawa : Czytelnik, 1968.
 13. Zegar słoneczny / Jan Parandowski. Warszawa : Czytelnik, 1954.
 14. Kołonotatnik / Stanisław Dygat. Warszawa : PIW, 1984.
 15. Znaszli ten kraj ? ... : i inne wspomnienia / Tadeusz Żeleński (Boy). Kraków : Wydaw. Literackie, 1962.
 16. Teatr pokolenia / Maria Czanerle. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1964.
 17. Księga ubogich / Jan Kasprowicz. Warszawa : J. Mortkowicz, 1927
 18. Zamek Królewski w Warszawie / Jerzy Lileyko. Warszawa : PWN, 1980.
 19. Różne przypadki świata tego : wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja / [wybór i oprac. Antoniny Jelicz ; wstęp napisał Kazimierz Budzyk ; il. Maja Berezowska]. Warszawa : PIW, 1953.
 20. Panny Szymanowskie i ich losy : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. Warszawa : LSW, 1986.
 21. Pisma krytyczne / Antoni Gustaw Bem. Warszawa : PIW, 1963.
 22. Grzymała-Siedlecki, Adam – Na orbicie Melpomeny. Warszawa 1966
 23. Żeleński, Tadeusz (Boy) – Obrachunki fredrowskie. Warszawa 1953
 24. Słonimski, Antoni – Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1982
 25. Ordyński, Ryszard – Z mojej włóczęgi. Kraków 1956
 26. Pomianowski, Jerzy – Więcej kurażu! Warszawa 1956
 27. Sławińska, Irena – Sceniczny gest poety : zbiór studiów o dramacie. Kraków 1960
 28. Czanerle, Maria – Wycieczki w dwudziestolecie : o dramacie międzywojennym. Warszawa 1970
 29. Ciecierski, Jan – Mistrzowie i koledzy. Warszawa 1978
 30. Biegański, Wiktor – Remanent życia starego aktora. Warszawa 1969
 31. Hausbrandt, Andrzej - Elementy wiedzy o teatrze. Warszawa 1982
 32. Sadilek, Vladimir - Ze sveta nasich hor : kniha o letni krase horske prirody. Praha 1948
 33. Kessler, Hermann - Deutsch lernen - leicht gemacht! Wolfenbuttel 1943
 34. Kozak, Małgorzata - Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Warszawa 2013
 35. Sayyid Mujtaba Musavi Lari - Poznać Boga. Iran [b.r.]
 36. Bartoszewski-Wnukowski, Narcyz - Przymusowa emigracja. Żagań 2007
 37. Schaff, Adam - Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa 1951
 38. Hearn, Lian - Na posłaniu z trawy. Warszawa 2004. (Opowieści Rodu Otori; księga 2)
 39. Wyspiański, Stanisław - Wesele. Wrocław [i in.] 1984. [do oprawy, we wstępie brak s. XXXIII-LXIV].
 40. Więźniowie X Pawilonu w latach 1834-1925. Katalog stałej ekspozycji Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Warszawa [1975]
 41. Sulmicki, Jan ; Kawałko, Bogdan - Paweł Sulmicki (1909-1980). Zamość 2001
 42. Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego. Warszawa 2003
 43. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym : podręcznik metod zapewniania jakości. Opole 2000
 44. Astrologus. Twój znak Wodnik 21 I - 20 II. Warszawa 1985
 45. Wojciechowski, Henryk - Stocznia Gdańska : fakty i liczby. Gdańsk 1968
 46. Akerman, Jacek - Królowa Krakowskiego Przedmieścia. Poznań 1991
 47. Wiech (Stefan Wiechecki) - Cafe pod Minogą : powieść. Katowice 1947 [do oprawy]
 48. Marchlewski, Jan - Gady wymarłe epok minionych [nadbitka]
 49. Fleszarowa, Regina - Historia ziarnka piasku. Warszawa 1946
 50. Dembowski, J. ; Olekiewicz, M. - Prawidłowość i przypadkowość. Warszawa 1951
 51. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 52. Krzywicka, Irena - Wichura i trzciny. Warszawa 1965 [do oprawy]
 53. Stocklein, Paul - Joseph von Eichendorff. Hamburg 1965. (Rowoflts Monographien; 84)
 54. Chebran, Yves - Uwodzenie. Warszawa 1997
 55. Maziejuk, Henryk - Kto mnie wychowuje. Warszawa 1977
 56. Kreczmar, Jerzy - Stare nieprzestarzałe. Warszawa 1989
 57. Giraudoux, Jean - Teatr. Warszawa 1957
 58. Ujejski, Józef - Romantycy. Warszawa 1963
 59. Solski, Ludwik - Wspomnienia 1855-1954. Kraków 1961
 60. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. Warszawa 1962 [oraz] Wyd. 2. 1964
 61. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. T. 3. Warszawa 1979
 62. Warnecki, Janusz - Najdłuższy mój monolog. Warszawa 1971
 63. Gordon-Smith, Maria - W labiryncie teatru Arnold Szyfmana : wspomnienia żony. Warszawa 1991
 64. Parandowski, Jan - Kiedy byłem recenzentem. Warszawa 1963
 65. Kluz, Władysław - Dyktator Romuald Traugut. Kraków 1982
 66. Szczypiorski, Andrzej - Z notatnika stanu wojennego. Poznań 1989
 67. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1976
 68. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1961
 69. Tagore, Rabindranath - Dom i świat. Warszawa 1958. (Powieści XX Wieku)
 70. Sandauer, Artur - Matecznik literacki. Kraków 1972
 71. Kossak, Zofia - Król trędowaty. Warszawa 1957
 72. Walden, Jerzy - Cztery i pół. Łódź 1970
 73. Gołębiowski, Eugeniusz - Zygmunt August : żywot ostatniego z Jagiellonów. Warszawa 1962
 74. Kubiak, Tadeusz - Bieżnie w słońce wiodą. Warszawa 1979
 75. Carpentier, Alejo - Eksplozja w katedrze. Kraków 1975. (Proza Iberoamerykańska)
 76. Stala, Marian - Chwile pewności : 20 szkiców o poezji i krytyce. Kraków 1991
 77. Conrad, Joseph - Szaleństwo Almayera. Warszawa 1956
 78. Rudnicki, Adolf - Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa 1986
 79. Małkowska, Hanna - Wspomnienia z "Reduty". Warszawa 1960
 80. Stabryła, Stanisław - Antyk we współczesnej literaturze polskiej. Kraków 1980
 81. Kuncewiczowa, Maria - Natura. Warszawa 1976
 82. Papee, Stefan - Leonard Bończa-Stępiński. Warszawa 1966
 83. Miciński, Tadeusz - Poezje. Kraków 1980. (Biblioteka Poezji Młodej Polski)
 84. Życie i sprawy Sotera Rozmiar Rozbickiego [...]. Łódź 1980
 85. Szelburg Zarembina, Ewa - Matka i syn. Warszawa 1974
 86. Waldorff, Jerzy - Muzyka łagodzi obyczaje : artykuły, recenzje, felietony. Kraków 1982
 87. Bratny, Roman - Twarde ojczyzny : opowiadania. Warszawa 1986

 

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2017

 1. Tołstojowa, Zofia - Pamiętniki. Kraków 1968
 2. Guillen, Nicolas - Wiersze wybrane. Kraków 1977
 3. Pociecha, Władysław - Królowa Bona (1494-1557) : czasy i ludzie Odrodzenia. T. 3. Poznań 1958
 4. Gostwicka, Janina - Włoskie meble renesansowe w zbiorach wawelskich. Warszawa 1954
 5. Burkot, Stanisław - Proza powojenna 1945-1980 : analizy i interpretacje. Warszawa 1984
 6. Żera, Karol - Vorago rerum ; Torba śmiechu ; Groch z kapustą ; A każdy pies z innej wsi... Warszawa 1980
 7. Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych. Warszawa 1955
 8. Szypowska, Maria - Konopnicka jakiej nie znamy. Warszawa 1965. (Ludzie Żywi)
 9. Wyka, Kazimierz - Wędrując po tematach. 1: Czasy ; 2: Puścizna ; 3: Muzy. Kraków 1971
 10. Solska, Irena - Listy. Warszawa 1984
 11. Bełza, Igor - Portrety romantyków. Warszawa 1974
 12. Ptaśnik, Jan - Kultura wieków średnich : życie religijne i społeczne. Warszawa 1959
 13. Krasiński, [Zygmunt] - Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965
 14. Kosidowski, Zenon - Opowieści biblijne. Warszawa 1967
 15. Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1997
 16. Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiay z konferencji (Kraków, 28-30 IX 1998) + Suplement. Kraków 1998
 17. Kraszewski, Józef Ignacy - Jaryna. Warszawa 1954
 18. Lofting, Hugh - Podróże doktora Dolittle. Warszawa [i in.] 1946
 19. Laffitte, Jean - Milczące maszty : powieść. Warszawa 1950
 20. Ożóg, Jan Bolesław - Ścigani. Kraków 1956
 21. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 22. Ludwig, Emil - Nil : życiorys rzeki. T. 2. Warszawa 1957
 23. Student handbook : a directory of courses and institutions in higher education for 29 countries which are non-members of the European Union. 3 ed. Bad Honnef 1997
 24. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie : przewodnik. Warszawa 1979
 25. Chmara-Żaczkiewicz, Barbara ; Spóz, Andrzej ; Michałowski, Kornel - Mieczysław Karłowicz 1876-1909 : katalog tematyczny dzieł i bibliografia. Kraków 1986
 26. Gałkowski, Adam - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007) : z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce. Kraków 2007
 27. Stachiewicz, Piotr - Akcja Koppe. Warszawa 1975
 28. Ceske Budejovice. Text Jiri a Vera Kuthanovi, foto Josef a Marie Erhartovi. Praha 1980
 29. Komorowski, Bronisław - Rok prezydentury : 6 VIII 2010 - 5 VIII 2011. Warszawa [2011]
 30. Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce : wybór artykułów. Kraków 1994
 31. Solski, Ludwik - Wspomnienia : 1855-1893 i 1893-1954. Kraków 1955-1956
 32. Szczyt jedności europejskiej. Raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy. Warszawa 2005
 33. Polskie szkoły wyższe : informator dla kandydatów. Łódź 2000
 34. Ogólnopolska dysponenda wydawnictw uczelnianych. Lublin 1994
 35. Słownik najnowszej historii świata : 1900-2007. T. 1: A-Czecho. Warszawa 2008
 36. Patterson, Robert - Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. T. 2: K-R ; T. 3: S-Ż ; T. 4: A-E. Kraków 2011
 37. Young, Charles Edmund - The marriage question in the modern French drama (1850-1911). Madison, Wisc. 1915
 38. Goethe, Johann Wolfgang - Faust : a tragedy. Part 1. New York [et al.] 1955

 

GRUDZIEŃ 2017

 1. Mechniasz, Janusz - Emil Młynarski w setną rocznicę urodzin (1870-1970). Warszawa 1970
 2. Bąk, Wojciech - Zagadnienia i postacie. Łódź-Wrocław 1947
 3. Górnicki, Wiesław - Ballada hotelowa. Kraków 1979
 4. Waldorff, Jerzy - Sekrety Polihymnii. Warszawa 1956
 5. Irzykowski, Karol - Recenzje teatralne : wybór. Warszawa 1965
 6. Konwicki, Tadeusz - Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1976
 7. Andrzejewski, Jerzy - Ład serca. Warszawa 1957
 8. Kowalski, Józef Kazimierz - Cywilny kanonik. Kraków 1954
 9. Cary, Joyce - Sama się dziwię. Warszawa 1959
 10. Sławoj Składkowski, Felicjan - Strzępy meldunków. Warszawa 1988
 11. Warat, Kajetan - Champańska Polka. Vienna [i in.] 2000
 12. Krishnamurti, Jiddu - Szkoła zrozumienia. Wrocław 1992
 13. Herngren, Per - Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa. Kraków 1997
 14. Smektała, Zdzisław - Pic. Wrocław 1988
 15. Lindner, Edilbert - Święci zakonu oo. kapucynów. Gdańsk 1984
 16. Ejsmond, Julian - W puszczy ; Żywoty drzew. Warszawa 1962
 17. Babel, Izaak - Dziennik 1920. Warszawa 1990
 18. Adamski, Jerzy - Salon czyli jak mówić o sobie. Warszawa 1996
 19. Kuncewicz, Piotr - Dęby kapitolińskie. Łódź 1983
 20. Stryjkowski, Julian - Tommaso del Cavaliere. Warszawa 1982
 21. Łopalewski, Tadeusz - Fryderyk. Warszawa 1962
 22. Kubacki, Wacław - Koncert na orkiestrę. Warszawa 1970
 23. Brandwajn, Rachmiel - Twarz i maska : rzecz o "Świętoszku" Moliera. Warszawa 1965
 24. Sabato, Ernesto - O bohaterach i grobach. Warszawa 1966
 25. Moskwa, Jacek - Antoni Marylski i Laski. Kraków 1987
 26. Amrouche, Fadhma Aith Mansour - Dzieje mojego życia. Warszawa 1971
 27. Kuśniewicz, Andrzej - Stan nieważkości. Warszawa 1975
 28. Shaw, Irwin - Lucy Crown. Warszawa 1975
 29. Konczałowski, Andrzej ; Tarkowski, Andrzej - Rublow : nowela filmowa. Kraków 1976
 30. Szczepański, Jan Józef - Trzy czerwone róże. Kraków 1982
 31. Tendulkar, Vijay - Sakharam Binder. Delhi 1973
 32. Clifford, Francis - Księżyc w dżungli. Warszawa 1970
 33. Konwicki, Tadeusz - Sennik współczesny. Warszawa 1970
 34. Garczyński, Stefan - Razem, ale jak? Warszawa 1973
 35. Sempoliński, Ludwik - Wielcy artyści małych scen. Warszawa 1977
 36. Iwaszkiewicz, Jarosław - Podróże do Polski. Warszawa 1977
 37. Miedwiediew, Roj A. - Ludzie Stalina. Warszawa 1989
 38. Broszkiewicz, Jerzy - Pięć komedii różnych. Kraków 1967
 39. Srokowski, Stanisław - Drzwi : utwory dramatyczne. Wrocław [i in.] 1979
 40. Kwiatkowski, Aleksander - Film skandynawski : fakty, dzieła, twórcy. Warszawa 1986
 41. Role Ludwika Solskiego : zestawienia. Oprac. Jerzy Got. Wrocław 1955
 42. Czanerle, Maria - Teatr pokolenia. Łódź 1964
 43. Bronisław Dąbrowski i jego teatr w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 44. Sinko, Grzegorz - Dramat oraz scena angielska okresu restauracji i XVIII wieku. Warszawa-Łódź 1954
 45. Szaniawski, Jerzy - Most i Dwa teatry. Kraków 1947
 46. Grzymała-Siedlecki, Adam - Świat aktorski moich czasów. Warszawa 1973
 47. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. T. 1: (1859-1880). Warszawa 1965
 48. Jewgienij Wachtangow - co zostaje po artyście teatru? Wstęp, kronika, red. Katarzyna Osińska. Wrocław 2008
 49. Słonimski, Antoni - Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1959
 50. Teatr, film, telewizja : materiały pomocnicze [...]. Wybrał i oprac. Tadeusz Fredro. Warszawa 1972
 51. Filler, Witold - Teatr jaki jest. Kraków 1967
 52. Gorki, Maksym - Wassa Żelaznowa. Warszawa 1951
 53. Gorki, Maksym - Jegor Bułyczow i inni : sceny dramatyczne. Warszawa 1951
 54. Morstin, Ludwik Hieronim - Dramaty wybrane. T. 2. Kraków 1987
 55. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 56. Szaniawski, Jerzy - W pobliżu teatru. Kraków 1969
 57. Wyspiański, Stanisław - Wesele : dramat w trzech aktach. Warszawa 1953

 

STYCZEŃ - LUTY 2018

 1.  Lectures choisies : wybór tekstów dla lektoratów języka francuskiego. Poznań 1954 [skrypt]
 2. Jezyk angielski : wybór tekstów (ze słownikiem). Kraków 1951 [skrypt]
 3. O idioma portugues : manual, textos e exercicios, gramatica, antologia das literaturas portuguesa e brasileira, dicionario polono-portugues e portugues-polaco [...]. Poznań 1968 [skrypt]
 4. Hochuł-Respektowa, Zofia - Moderner Deutschunterricht fur Anfanger. Ester Teil. Wrocław 1968 [skrypt]
 5. Mikulski, Zdzisław - Język angielski dla lektoratów. Wyd. 7. Łódź-Warszawa 1965 [skrypt]
 6. Kowalski, Edward ; Michalska, Maria - Try to speak English. Wyd. 2. Warszawa-Kraków 1966 [skrypt]
 7. Kaden, Stefan - Dialogues de tous les jours. Warszawa 1966 [skrypt]
 8. Marcinowska, Janina - Język rosyjski : podręcznik do praktycznego opanowania języka. Cz. 1, z. 1-2. Warszawa 1966-1967 [skrypt]
 9. Brzozoń, Jerzy ; Drohomirecki, Jerzy ; Rusowicz, Mieczysław - Uczebnik russkovo jazyka. Cz. 1-2. Warszawa 1963-1966 [skrypt]
 10. Teoria państwa i prawa. Cz. 1: Zagadnienia teorii państwa. Oprac. zbior. pod red. Janusza Romula. Poznań 1971
 11. Brahmer, Mieczysław - Teatr średniowieczny krajów zachodniej Europy. Wyd. 2. Warszawa-Łódź 1954
 12. Wprowadzenie do nauki o teatrze (materiały). T. 1: Dramat - teatr. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1974
 13. Wybór tekstów filozoficznych / pod red. Karola Toeplitza. Gdańsk 1978 [skrypt]
 14. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki : 1945-1995. Kraków 1995
 15. Wysiński, Kazimierz Andrzej - Związek Artystów Scen Polskich 1918-1950 : zarys monograficzny. Wrocław 1979
 16. 200 lat Teatru Narodowego : 1765-1965. Cz. 1: Lata 1765-1924. Warszawa 1965
 17. Leszczyński, Jerzy - Z pamiętnika aktora. Warszawa 1958
 18. Szletyński, Henryk - Stefana Jaracza wzloty i zabłądzenia. Kraków-Wrocław 1984
 19. Wysińska, Elżbieta - Premiery i wydarzenia. Warszawa 1977
 20. Podstawy nauk politycznych / pod red. S. Laskowskiego. Kraków 1975 [skrypt]
 21. Hulewicz, Jan - Obóz piłsudczykowski wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadb.: Studia Hist. R. 15: 1972 z. 3
 22. Hulewicz, Jan - Historia wychowania i oświaty. Nadb.: PAU 1872-1952. Nauki humanist. i społ.
 23. Hulewicz, Jan - Wydawnictwa śląskie PAU. Nadb.: PAU 1872-1952. Nauki humanist. i społ.
 24. Pacholski, Maksymilian - Koncepcje Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju. Nadb.: Florian Znaniecki i jego rola w socjologii. Poznań 1975
 25. Universitas rediviva : w 30 rocznicę pierwszej powojennej inauguracji Uniw. Jagiel. 19 III 1945. Kraków 1975
 26. 30 lat Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem jako oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie (1976-2006). Cz. 1: Z historii "Atmy". Kraków 2007
 27. Wałęsa, Lech - Droga nadziei. Kraków 1989
 28. Goldenweiser, Aleksander - Tołstoj wśród bliskich. Warszawa 1961
 29. Terry, Ellen - Historia mojego życia. Warszawa 1989
 30. Raszewski, Zbigniew - [Wojciech] Bogusławski. T. 1-2. Warszawa 1972
 31. Korzeniewski, Bohdan - Spory o teatr : recenzje z lat 1935-1939. Warszawa 1966
 32. Ośrodek kultury mowy przy ZG ZASP. Z. 1-7. Warszawa 1988-1989 (3 egz.)
 33. Społeczeństwo i sztuka : antologia tekstów. Warszawa 1976 (7 egz.)
 34. Dobrowolski, Władysław Józef – Zarys historii teatru rosyjskiego (do rewolucji październikowej). Kraków 1951 (6 egz.)
 35. Sztuka polska czasów średniowiecznych : praca zbiorowa / pod red. Gwidona Chmurzyńskiego. Warszawa 1953
 36. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Warszawa 1963 (3 egz.)
 37. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Wyd. 2. Warszawa 1970 (3 egz.)
 38. Michałowska, Danuta – Podstawy polskiej wymowy scenicznej : skrypt przeznaczony dla studentów wyższych szkół teatralnych. Kraków 1975 (2 egz.)
 39. Urbańczyk, Stanisław – Zarys dialektologii polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1972
 40. Strutyński, Janusz – Zarys fonetyki i fonologii języka polskiego. Kraków 1987
 41. Cegieła, Anna – Słowniczek gwary teatralnej : zeszyt próbny słownika teatralnego. Wrocław 1980 (2 egz.)
 42. Siatkowski, Zbigniew – Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza. Nadb.: Pamiętnik Literacki 1958 z. 3 (2 egz.)
 43. Markiewicz, Stanisław – Kryzys współczesnego katolicyzmu : pytania i odpowiedzi. Warszawa 1970
 44. Skwarczyńska, Stefania – Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nieboskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959
 45. Wędrzyński, Andrzej – Pamięć teatru. Stalinogród 1956
 46. O dobro teatru polskiego : materiały z Ogólnopolskiej Narady Teatralnej, Warszawa 2-3 III [19]81. Warszawa 1981
 47. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciopięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 48. Świdziński, Marek – Dzisiejsza polska mowa sceniczna. Warszawa 1988
 49. Lwowa, Wiera ; Szichmatow, Leonid - Pierwsze etiudy : ćwiczenia sceniczne. Kraków 1988 (2 egz.)
 50. Skupnik-Kurowska, Jadwiga – Wyrazistość mowy scenicznej : wybór tekstów do ćwiczeń (skrypt). Kraków 1987
 51. Skupnik-Kurowska, Jadwiga – Wyrazistość mowy scenicznej : wybór tekstów do ćwiczeń. Wyd. 2 popr. Kraków 1990
 52. Metafora i rzeczywistość : wystawa z okazji 70-cio lecia ASP w Gdańsku. Gdańsk 2015
 53. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków 1996
 54. Plus Camerimage : International Film Festival of the Art of Cinematography. 20th edition. Bydgoszcz, 24.11-1.12.2012. Toruń 2012
 55. Rast, Pius ; Sadzik, Józef - Wincenty Pallotti. Paris 1985
 56. Assbury, Edward ; Bruszewski, Tadeusz ; Czarnecka, Jadwiga - Praca biblioteki fachowej. Warszawa 1973
 57. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet - Kraków : informator. Kraków 1995
 58. Breinholst, Willy - Jak cało i zdrowo przyszedłem na świat. Wyd. 3. Warszawa 1989
 59. Polskie filmy 2011/2012 / Polski Instytut Sztuki Filmowej. Warszawa 2012

 

MARZEC  2018

 1. Koziełek, Gerard ; Urbanowicz, Mieczysław – Das deutsche Drama bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Warszawa-Wrocław 1967
 2. Amicis, Edmund de – Serce : opowiadania miesięczne. Warszawa 1972
 3. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 4: Literatura w kraju po r. 1830. Warszawa 1929
 4. Kallenbach, Józef – Adam Mickiewicz. T. 2. Lwów 1926
 5. Czachowski, Kazimierz – Między romantyzmem a realizmem. Warszawa 1967
 6. Kubacki, Wacław – Poezja i proza : studia historycznoliterackie 1934-1964. Kraków 1966
 7. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa 1966
 8. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert przy współpr. Ewy Heise. Warszawa 1965
 9. Siwicka, Dorota – Romantyzm 1822-1863. Warszawa 1995
 10. Żuławski, Juliusz – Byron nieupozowany. Warszawa 1964
 11. Pollak, Roman – Od renesansu do baroku. Warszawa 1969
 12. Urfe, Honore d’ – Astrea. Warszawa 1978
 13. Bidwell, George – Łabędź z Avonu. Warszawa 1966
 14. Kuśniewicz, Andrzej – Trzecie królestwo. Warszawa 1975
 15. Szczepański, Jan Józef – Polska jesień. Kraków 1983
 16. France, Anatol – Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką. Warszawa-Kraków 1931
 17. France, Anatol – Zbrodnia Sylwestra Bonnard. Warszawa-Kraków 1931
 18. France, Anatol – W cieniu wiązów. Warszawa-Kraków 1931
 19. France, Anatol – Bogowie łakną krwi. Warszawa-Kraków 1931
 20. Warszawa twoje miasto : antologia. Warszawa 1951
 21. Rozwadowski, Jan – Ogólne zasady głosowni. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego)
 22. Ingot, Mieczysław – „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Warszawa 1986
 23. Seminaria Lucieńskie 2006-2009 : referaty wprowadzające do debat [...]. Warszawa 2016
 24. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 1: Liryki i inne wiersze. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 25. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 2: Poematy. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 26. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 3: Poematy. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 27. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 4: Król-Duch. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 28. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 6: Dramaty (Balladyna ; Mazepa ; Lilla Weneda). Wrocław 1949
 29. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 7: Dramaty (Krak ; Wallenrod ; Jan Kazimierz ; Złota czaszka ; Beatrix Cenci ; Beatryks Cenci ; Fantazy ; Beniowski ; Dziady). Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 30. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 8: Dramaty (Ksiądz Marek ; Sen srebrny Salomei ; Książę Niezłomny). Wrocław 1949
 31. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 9: Dramaty (Zawisza Czarny ; Agezylausz ; Książę Michał Twerski ; Walter Stadion ; Samuel Zborowski ; Fragment przekładu Mackbetha). Wrocław 1949
 32. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 10: Pisma prozą. Wrocław 1949
 33. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 11: Listy do matki. Wrocław 1949
 34. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 12: Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych (1820-1849). Wrocław 1949
 35. Michałowska, Danuta – O podstawach polskiej wymowy scenicznej oraz przekładowe nagrania (kaseta). Wyd. 2 poszerz. i uzup. Kraków 1994
 36. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław 1963
 37. Dunn, Carola – Tajemnica ogrodu zimowego. Warszawa 2013
 38. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977
 39. Saint-Exupery, Antonie de – Mały Książę. Warszawa 1958
 40. Chaucer, Geoffrey – Opowieść rycerza. Kraków 1988
 41. Marlowe, Christopher – Masakra w Paryżu i śmierć księcia Gwizjusza. Kraków 1975
 42. Marlowe, Christopher – Edward II. Kraków 1983
 43. Zapolska, Gabriela – Moralność pani Dulskiej. Warszawa 1957
 44. Shakespeare, William – Ryszard Trzeci : tragedia królewska… Warszawa 1971
 45. Kitowicz, Jędrzej – Opis obyczajów za panowania Augusta III. Wyd. 3 przejrz. Wrocław [i in.] 1970. (Biblioteka Narodowa)
 46. Homer – Odyseja (wybór). Wyd. 9 (2) przejrz. Wrocław [i in.] 1981. (Biblioteka Narodowa)
 47. Heinrich, Władysław - Zarys historii filozofii średniowiecznej. Warszawa 1963
 48. Arystoteles - Retoryka ; Poetyka. Warszawa 1988
 49. Marlowe, Christopher - Edward II : burzliwe panowanie i żałosna śmierć króla Anglii... Warszawa 1965
 50. Shakespeare, William - Poskromienie złośnicy. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1969
 51. Shakespeare, William - Król Henryk Ósmy. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1973
 52. Shakespeare, William - Wiele hałasu o nic. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1972
 53. Shakespeare, William - Stracone zachody miłości. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1976
 54. Shakespeare, William - Król Henryk Piąty. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1978
 55. Shakespeare, William - Koriolan. Przeł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1979
 56. Shakespeare, William - Poskromienie złośnicy. Przeł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1972
 57. Molier - Świętoszek : komedia w 5 aktach. Wrocław [i in.] 1972. (Biblioteka Narodowa)
 58. Rittner, Tadeusz - Dramaty. T. 1. Warszawa 1966

 

KWIECIEŃ  2018

 1. Wspomnienia o Wilamie Horzycy. Toruń 1979
 2. Holderlin, Friedrich – Co się ostaje, ustanawiają poeci. Wyd. 2 rozsz. Gdańsk 2009
 3. Chamfort – Charaktery i anegdoty. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1949
 4. Corneille, Piotr – Cyd. Przeł. Andrzej Morsztyn. Kraków 1949
 5. Starzewski, Rudolf – Wesele Wyspiańskiego. Kraków 2001
 6. Wolter – Powiastki filozoficzne. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1985
 7. Homer – Odyseja. Przekł. Jana Parandowskiego. Warszawa 1956
 8. Arystoteles – Zachęta do filozofii. Warszawa 1988
 9. Arystoteles – Metafizyka. Warszawa 1984
 10. Arystoteles – Zoologia (Historia animalium). Warszawa 1982
 11. Arystoteles – Zagadnienia przyrodnicze. Warszawa 1980
 12. Jan Duns Szkot – Traktat o Pierwszej Zasadzie. Warszawa 1988
 13. Rutkowska, Wanda – When, where and how? Warszawa 1963
 14. Goethe, Johann Wolfgang – Faust. Cz. 1 i 2. Warszawa 1977
 15. Koprowski, Jan – Potomkowie Tespisa. Poznań 1966
 16. Orzechowski, Emil – Stary Teatr w Krakowie (1945-1985). Wrocław [i in.] 1987
 17. Wybór listów francuskich XVII i XVIII wieku. Kraków 1923
 18. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków [1921]
 19. Szekspir, William – Otello : tragedia w 5 aktach. Kraków 1927
 20. Firdausi – Opowieść o miłości Zala i Rudabe. Wrocław-Kraków 1961
 21. Liryka starożytnej Grecji / oprac. Jerzy Danielewicz. Wrocław [i in.] 1984
 22. Tain czyli Uprowadzenie stad z Cuailnge [wedle staroirlandzkiego poematu]. Warszawa 1983
 23. Guilleragues, Gabriel-Joseph de Lavergne de – Listy portugalskie. Warszawa 1980
 24. Norwid, Cyprian – Vade-mecum. Warszawa 1962
 25. Arnim, Ludwig Achim von ; Brentano, Clemens – Cudowny róg chłopca : wybór. Warszawa 1982
 26. Webster, John – Biała diablica ; Księżna d’Amalfi. Wrocław [i in.] 1968
 27. Książki o Małopolsce : bibliografia 2004 / pod red. Artura Paszko. Kraków 2006
 28. Małopolska 2010-2014 : podsumowanie kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego. [Kraków 2014]
 29. Oblicza piękna : sympozja 3. Kraków 2008 [cop. 2009]
 30. Władysław Krzemiński (1907-1966). Kraków 1991
 31. Jan Paweł II - Tryptyk rzymski : medytacje. Kraków 2003
 32. Chaucer, Geoffrey - Troilus i Criseyda. Kraków 1978
 33. Słowacki, Juliusz - Wiersze i poematy. Warszawa 1988
 34. Shakespeare, William - Życie i śmierć króla Jana. Warszawa 1975
 35. Shakespeare, William - Hamlet, książę duński. Warszawa 1968
 36. Shakespeare, William - Romeo i Julia. Warszawa 1975
 37. Angielska komedia Restauracji. Wrocław [i in.] 1962. (Biblioteka Narodowa)
 38. Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. Wrocław 1955. (Biblioteka Narodowa)
 39. Mistrik, Milos - Milka Zimkowa : aktorka słowacka. Wrocław 2011 [2 egz.]
 40. Garcia Lorca, Federico - Teatro breve : groteski teatralne. Kraków 1966
 41. Miodońska-Brookes, Ewa - Wawel - "Akropolis" : studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1980
 42. Czechow, Antoni - Utwory wybrane. T. 1. Warszawa 1953
 43. Wspomnienia aktorów (1800-1925). T. 2. Warszawa 1963
 44. Iwaszkiewicz, Jarosław - Lato w Nohant : komedia w 3 aktach. Warszawa 1949
 45. Arystofanes - Gromiwoja : komedya. Kraków 1910

 

CZERWIEC 2018

 1. Ajschylos - Cztery dramaty ; Dzieje Orestesa. Lwów 1908-1911 [klocek]
 2. Staff, Leopold - Kto jest ten dziwny nieznajomy : wybór poezji. Warszawa 1964
 3. Schulz, Bruno - Listy, fragmenty : wspomnienia o pisarzu. Kraków-Wrocław 1984
 4. Semiotyka kultury. Warszawa 1977
 5. Lorenz, Konrad - Regres człowieczeństwa. Warszawa 1986
 6. Jacob, Francois - Gra możliwości : esej o różnorodności życia. Warszawa 1987
 7. Heisenberg, Werner - Część i całość : rozmowy o fizyce atomu. Warszawa 1987
 8. Weizsacker, Carl Friedrich von - Jedność przyrody. Warszawa 1978
 9. Mazur, Marian - Cybernetyka i charakter. Warszawa 1976
 10. Bense, Max - Świat przez pryzmat znaku. Warszawa 1980
 11. Hall, Edward T. - Bezgłośny język. Warszawa 1987
 12. Czerwiński, Marcin - Samotność sztuki. Warszawa 1978
 13. May, Rollo - Miłość i wola. Warszawa 1978
 14. Calder, Ritchie - Człowiek i Kosmos. Warszawa 1979
 15. Lorenz, Konrad - Odwrotna strona zwierciadła : próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Warszawa 1977
 16. Skinner, Burrhus F. - Poza wolnością i godnością. Warszawa 1978
 17. Morin, Edgar - Kino i wyobraźnia. Warszawa 1975
 18. Bronowski, Jacob - Źródła wiedzy i wyobraźni. Warszawa 1984
 19. Pawluczuk, Włodzimierz - Żywioł i forma : wstęp do badań emirycznych nad kulturą współczesną. Warszawa 1978
 20. Miller, Jonathan - Spór z McLuhanem. Warszawa 1974
 21. Krasiński, Zygmunt - Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965

 

LIPIEC 2018

 1. Ledwie dycha : 10 lat Krzemowej Doliny pod Wawelem z przypowieściami Leszka Mazana : ComArch - 10 lat w Polsce i na świecie, 1993-2003. Kraków 2004
 2. Góry Świętokrzyskie / praca zbiorowa pod ogólną red. Wandy Filipowicz. Warszawa 1953
 3. W obronie muzeum kolekcji im. Jana Pawła II : poznaj prawdę. Warszawa 1993
 4. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1: Catalogue ; 2: History and present. Kraków 1995
 5. Habela, Jerzy ; Kurzowa, Zofia - Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku. Kraków 1989
 6. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert. Warszawa 1965. (Biblioteka "Polonistyki")
 7. Zaręba, Janusz - Reforma w testamencie : rzecz o Oskarze Langem. Warszawa 1985
 8. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu : oferta edukacyjna. Oświęcim [po 1991]
 9. Majda, Jan - Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza. Wrocław 1979
 10. Białostocki, Jan - Historia sztuki wśród nauk humanistycznych. Wrocław 1980
 11. Paderewski, Ignacy Jan - Pamiętniki. Wyd. 2. Kraków 1967
 12. Festiwale Teatrów Polski Północnej. Warszawa 1963
 13. Cybulski, Andrzej - Pokolenie kataryniarzy : zapiski z 10-lecia Klubu Studentów Wybrzeża "Żak". Gdynia 1968
 14. Kracik, Jan ; Rożek, Michał - Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie : o marginesie społecznym XVI-XVIII w. Kraków 1986
 15. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979. (Współczesna Krytyka Polska)

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2
 6. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 7. Informator Polski 1984/85
 8. Les Oeuvres Libres No 43, 46, 48. Paris 1925                                                  
 9. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995
 10. Almanach sceny polskiej: 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1974/1975, 1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1981/1982                           
 11. Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery
 12. Magazyn filmowy
 13. Film: pojedyncze numery oraz oprawne roczniki (niekompletne) z lat 1977, 1978, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989
 14. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 15. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 16. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 17. Sensus Historiae: Vol. 2, 3, 5, 6, 9
 18. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 19. Notatnik Teatralny. Zima ‘93/94 (7)
 20. Twórczość
 21. Odra
 22. Muzeum Narodowe w Krakowie: raport roczny 2010 ; raport roczny 2013 (rok wielkich inwestycji)
 23. Svet a divadlo. Praha : Divadelní obec. Roč. 8, č. 5 (1997)
 24. Fronda : pismo poświęcone. Nr 4/5, 6, 7
 25. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8, 9
 26. Krasnogruda. R. 2000 nr 12
 27. Opcje : dwumiesięcznik kulturalny. R. 1999 nr 4
 28. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 29. Tygodnik Powszechny. R. 2015 nr 47
 30. Chip. R. 1997 nr 2
 31. PC World Komputer - lata 1995-2005
 32. Komputer Świat - lata 2000-2006
 33. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 34. Alma Mater : miesięcznik UJ. Nr 93: 2007
 35. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 37/38: 2007; 89/90, 93, 94, 96: 2012; 121: 2014
 36. Kultura (Paryż). R. 1990 nr 6, 7/8, 10, 11, 12
 37. Foyer. Lipiec 2004
 38. Zdanie. Nr 1/2 (156/157): 2013
 39. Małopolska : regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. T. 2: 2000; T. 3: 2001; T. 4: 2002
 40. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 24, 28, 32, 34/35, 38, 39, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 93
 41. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 (2 egz.); Nr 2: 1974 (5 egz.); Nr 3: 1975 (4 egz.); Nr 4: 1975 (1 egz.); Nr 6: 1976
 42. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 16, 17, 21-35, 41, 42, 45-59, 62-131, 137
 43. Przegląd "Pod Tytułem". Nr 4: 1998
 44. Magnificat : mensuel. No 147: Fevrier 2005
 45. Mówią Wieki : magazyn historyczny. Nr 404: styczeń 1993; 440: styczeń 1996
 46. Ameryka. Nr 222: zima 1982
 47. Studia Filozoficzne : miesięcznik. Nr 6 (247) : 1986
 48. Kultura Współczesna : filozoficzno-kulturowe konteksty poznania. Nr 1-2 (5-6): 1995
 49. Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. Nr 5 (Fryderyk Nietzsche)
 50. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Nr 2: 1983/84; 10: 1991/92; 11: 1992/93; 12: 1993/94
 51. FIDES : biuletyn bibliotek kościelnych. Nr 1/2: 1996
 52. Konspekt : pismio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 1 (60) i 2 (61): 2017
 53. Inspiracje : miesięcznik społeczno kulturalny. Marzec 1991
 54. Kronos : metafizyka, kultura, religia. R. 2010 nr 4; R. 2011 nr 2, 3, 4; R. 2013 nr 3
 55. Biuletyn Informacyjny ZG ZASP. Nr 3, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 56. Scena. R. 1973 nr 9, 10, 11; 1975 nr 1; 1981 nr 10, 11, 12; 2004 nr 3; 2005 nr 2/3, 4/5; 2009 nr 3; 2010 nr 3; 2011 nr 2, 4; 2012 nr 3; 2015 nr 2
 57. Pokaz : pismo krytyki artystycznej. R. 1999 nr 26 i specjalny
 58. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1, 5; 1997 nr 6
 59. Meteor : dwumiesięcznik kleryków księży misjonarzy. Rok jubileuszowy 1909-1933. Kraków 1933 oraz Rok 1934 nr 1, 3, 4, 5, 6; 1935 nr 3; 1937 nr 4, 5
 60. Format : pismo artystyczne. R. 1994 nr 1-4 (14-17)
 61. Szkice : pismo teatralne. Nr 4 - zielony
 62. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 63. W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. R. 2011 nr 1 (449)