Dublety

Wykaz książek i czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 20 VIII 2019 r.):

KSIĄŻKI


STYCZEŃ-MAJ 2018

 1. Simon, Alfred - Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa 1979
 2. Dąbrowski, Bronisław - Na deskach świat oznaczający. T. 2 i 3. Kraków 1981
 3. Wiekiera, Edward - Pamiętnik faryzeusza. Kraków 1991
 4. Wiekiera, E. - Horoskop. Kraków 1991
 5. Wiekiera, E. - Zaraza. Kraków 1992
 6. Wiekiera, E. - Magia liczby i słowa. Kraków 1991
 7. Nowa proza amerykańska : szkice krytyczne. Wybrał, oprac. i wstęp Zbigniew Lewicki. Warszawa 1983
 8. Jabłoński, Zbigniew - Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków 1980. (Dzieje Teatru w Krakowie)
 9. Kwaskowski, Stanisław - Teatr w Toruniu 1920-1939. Gdańsk 1975
 10. Czanerle, Maria - Teatr pokolenia. Łódź 1964
 11. Słonimski, Antoni – Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1982
 12. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 13. Kreczmar, Jerzy - Stare nieprzestarzałe. Warszawa 1989
 14. Rudnicki, Adolf - Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa 1986
 15. Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1997
 16. Solski, Ludwik - Wspomnienia [1] : 1855-1893. Kraków 1955
 17. Szczyt jedności europejskiej. Raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy. Warszawa 2005
 18. Słonimski, Antoni - Gwałt na Melpomenie. T. 1-2. Warszawa 1959
 19. Wprowadzenie do nauki o teatrze (materiały). T. 1: Dramat - teatr. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1974
 20. Wybór tekstów filozoficznych / pod red. Karola Toeplitza. Gdańsk 1978 [skrypt]
 21. Leszczyński, Jerzy - Z pamiętnika aktora. Warszawa 1958
 22. Szletyński, Henryk - Stefana Jaracza wzloty i zabłądzenia. Kraków-Wrocław 1984
 23. Wysińska, Elżbieta - Premiery i wydarzenia. Warszawa 1977
 24. Raszewski, Zbigniew - [Wojciech] Bogusławski. T. 1-2. Warszawa 1972
 25. Korzeniewski, Bohdan - Spory o teatr : recenzje z lat 1935-1939. Warszawa 1966
 26. Ośrodek kultury mowy przy ZG ZASP. Z. 1-7. Warszawa 1988-1989
 27. Społeczeństwo i sztuka : antologia tekstów. Warszawa 1976
 28. Dobrowolski, Władysław Józef – Zarys historii teatru rosyjskiego (do rewolucji październikowej). Kraków 1951
 29. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Warszawa 1963
 30. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Wyd. 2. Warszawa 1970
 31. Michałowska, Danuta – Podstawy polskiej wymowy scenicznej : skrypt przeznaczony dla studentów wyższych szkół teatralnych. Kraków 1975
 32. Urbańczyk, Stanisław – Zarys dialektologii polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1972
 33. Cegieła, Anna – Słowniczek gwary teatralnej : zeszyt próbny słownika teatralnego. Wrocław 1980
 34. Siatkowski, Zbigniew – Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza. Nadb.: Pamiętnik Literacki 1958 z. 3
 35. Markiewicz, Stanisław – Kryzys współczesnego katolicyzmu : pytania i odpowiedzi. Warszawa 1970
 36. Skwarczyńska, Stefania – Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nieboskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959
 37. Wędrzyński, Andrzej – Pamięć teatru. Stalinogród 1956
 38. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciopięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 39. Lwowa, Wiera ; Szichmatow, Leonid - Pierwsze etiudy : ćwiczenia sceniczne. Kraków 1988
 40. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków 1996
 41. Plus Camerimage : International Film Festival of the Art of Cinematography. 20th edition. Bydgoszcz, 24.11-1.12.2012. Toruń 2012
 42. Rast, Pius ; Sadzik, Józef - Wincenty Pallotti. Paris 1985
 43. Assbury, Edward ; Bruszewski, Tadeusz ; Czarnecka, Jadwiga - Praca biblioteki fachowej. Warszawa 1973
 44. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet - Kraków : informator. Kraków 1995
 45. Koziełek, Gerard ; Urbanowicz, Mieczysław – Das deutsche Drama bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Warszawa-Wrocław 1967
 46. Amicis, Edmund de – Serce : opowiadania miesięczne. Warszawa 1972
 47. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 4: Literatura w kraju po r. 1830. Warszawa 1929
 48. Kallenbach, Józef – Adam Mickiewicz. T. 2. Lwów 1926
 49. Czachowski, Kazimierz – Między romantyzmem a realizmem. Warszawa 1967
 50. Kubacki, Wacław – Poezja i proza : studia historycznoliterackie 1934-1964. Kraków 1966
 51. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa 1966 (Biblioteka "Polonistyki")
 52. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert przy współpr. Ewy Heise. Warszawa 1965 (Biblioteka "Polonistyki")
 53. Żuławski, Juliusz – Byron nieupozowany. Warszawa 1964
 54. Urfe, Honore d’ – Astrea. Warszawa 1978
 55. Bidwell, George – Łabędź z Avonu. Warszawa 1966
 56. Kuśniewicz, Andrzej – Trzecie królestwo. Warszawa 1975
 57. Szczepański, Jan Józef – Polska jesień. Kraków 1983
 58. France, Anatol – Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką. Warszawa-Kraków 1931
 59. France, Anatol – Zbrodnia Sylwestra Bonnard. Warszawa-Kraków 1931
 60. France, Anatol – W cieniu wiązów. Warszawa-Kraków 1931
 61. France, Anatol – Bogowie łakną krwi. Warszawa-Kraków 1931
 62. Warszawa twoje miasto : antologia. Warszawa 1951
 63. Rozwadowski, Jan – Ogólne zasady głosowni. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego)
 64. Ingot, Mieczysław – „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Warszawa 1986
 65. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 1: Liryki i inne wiersze. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 66. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 2: Poematy. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 67. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 3: Poematy. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 68. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 6: Dramaty (Balladyna ; Mazepa ; Lilla Weneda). Wrocław 1949
 69. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 8: Dramaty (Ksiądz Marek ; Sen srebrny Salomei ; Książę Niezłomny). Wrocław 1949
 70. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław 1963
 71. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977
 72. Chaucer, Geoffrey – Opowieść rycerza. Kraków 1988
 73. Marlowe, Christopher – Masakra w Paryżu i śmierć księcia Gwizjusza. Kraków 1975
 74. Marlowe, Christopher – Edward II. Kraków 1983
 75. Shakespeare, William – Ryszard Trzeci : tragedia królewska… Warszawa 1971
 76. Kitowicz, Jędrzej – Opis obyczajów za panowania Augusta III. Wyd. 3 przejrz. Wrocław [i in.] 1970. (Biblioteka Narodowa)
 77. Marlowe, Christopher - Edward II : burzliwe panowanie i żałosna śmierć króla Anglii... Warszawa 1965
 78. Shakespeare, William - Król Henryk Ósmy. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1973
 79. Shakespeare, William - Król Henryk Piąty. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1978
 80. Shakespeare, William - Koriolan. Przeł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1979
 81. Molier - Świętoszek : komedia w 5 aktach. Wrocław [i in.] 1972. (Biblioteka Narodowa)
 82. Rittner, Tadeusz - Dramaty. T. 1. Warszawa 1966
 83. Chamfort – Charaktery i anegdoty. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1949
 84. Corneille, Piotr – Cyd. Przeł. Andrzej Morsztyn. Kraków 1949
 85. Wolter – Powiastki filozoficzne. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1985
 86. Homer – Odyseja. Przekł. Jana Parandowskiego. Warszawa 1956
 87. Arystoteles – Zachęta do filozofii. Warszawa 1988
 88. Jan Duns Szkot – Traktat o Pierwszej Zasadzie. Warszawa 1988
 89. Rutkowska, Wanda – When, where and how? Warszawa 1963
 90. Goethe, Johann Wolfgang – Faust. Cz. 1 i 2. Warszawa 1977
 91. Koprowski, Jan – Potomkowie Tespisa. Poznań 1966
 92. Orzechowski, Emil – Stary Teatr w Krakowie (1945-1985). Wrocław [i in.] 1987
 93. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków [1921]
 94. Szekspir, William – Otello : tragedia w 5 aktach. Kraków 1927
 95. Liryka starożytnej Grecji / oprac. Jerzy Danielewicz. Wrocław [i in.] 1984
 96. Guilleragues, Gabriel-Joseph de Lavergne de – Listy portugalskie. Warszawa 1980
 97. Norwid, Cyprian – Vade-mecum. Warszawa 1962
 98. Arnim, Ludwig Achim von ; Brentano, Clemens – Cudowny róg chłopca : wybór. Warszawa 1982
 99. Webster, John – Biała diablica ; Księżna d’Amalfi. Wrocław [i in.] 1968
 100. Książki o Małopolsce : bibliografia 2004 / pod red. Artura Paszko. Kraków 2006
 101. Małopolska 2010-2014 : podsumowanie kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego. [Kraków 2014]
 102. Władysław Krzemiński (1907-1966). Kraków 1991
 103. Jan Paweł II - Tryptyk rzymski : medytacje. Kraków 2003
 104. Chaucer, Geoffrey - Troilus i Criseyda. Kraków 1978
 105. Słowacki, Juliusz - Wiersze i poematy. Warszawa 1988
 106. Shakespeare, William - Życie i śmierć króla Jana. Warszawa 1975
 107. Shakespeare, William - Romeo i Julia. Warszawa 1975
 108. Angielska komedia Restauracji. Wrocław [i in.] 1962. (Biblioteka Narodowa)
 109. Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. Wrocław 1955. (Biblioteka Narodowa)
 110. Mistrik, Milos - Milka Zimkowa : aktorka słowacka. Wrocław 2011
 111. Garcia Lorca, Federico - Teatro breve : groteski teatralne. Kraków 1966
 112. Miodońska-Brookes, Ewa - Wawel - "Akropolis" : studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1980
 113. Wspomnienia aktorów (1800-1925). T. 2. Warszawa 1963
 114. Iwaszkiewicz, Jarosław - Lato w Nohant : komedia w 3 aktach. Warszawa 1949

 

CZERWIEC-GRUDZIEŃ 2018

 1. Staff, Leopold - Kto jest ten dziwny nieznajomy : wybór poezji. Warszawa 1964
 2. Semiotyka kultury. Warszawa 1977
 3. Lorenz, Konrad - Regres człowieczeństwa. Warszawa 1986
 4. Heisenberg, Werner - Część i całość : rozmowy o fizyce atomu. Warszawa 1987
 5. Weizsacker, Carl Friedrich von - Jedność przyrody. Warszawa 1978
 6. Mazur, Marian - Cybernetyka i charakter. Warszawa 1976
 7. Bense, Max - Świat przez pryzmat znaku. Warszawa 1980
 8. Hall, Edward T. - Bezgłośny język. Warszawa 1987
 9. May, Rollo - Miłość i wola. Warszawa 1978
 10. Calder, Ritchie - Człowiek i Kosmos. Warszawa 1979
 11. Lorenz, Konrad - Odwrotna strona zwierciadła : próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Warszawa 1977
 12. Skinner, Burrhus F. - Poza wolnością i godnością. Warszawa 1978
 13. Morin, Edgar - Kino i wyobraźnia. Warszawa 1975
 14. Bronowski, Jacob - Źródła wiedzy i wyobraźni. Warszawa 1984
 15. Pawluczuk, Włodzimierz - Żywioł i forma : wstęp do badań emirycznych nad kulturą współczesną. Warszawa 1978
 16. Miller, Jonathan - Spór z McLuhanem. Warszawa 1974
 17. Krasiński, Zygmunt - Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965
 18. Góry Świętokrzyskie / praca zbiorowa pod ogólną red. Wandy Filipowicz. Warszawa 1953
 19. W obronie muzeum kolekcji im. Jana Pawła II : poznaj prawdę. Warszawa 1993
 20. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1: Catalogue ; 2: History and present. Kraków 1995
 21. Habela, Jerzy ; Kurzowa, Zofia - Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku. Kraków 1989
 22. Zaręba, Janusz - Reforma w testamencie : rzecz o Oskarze Langem. Warszawa 1985
 23. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu : oferta edukacyjna. Oświęcim [po 1991]
 24. Kracik, Jan ; Rożek, Michał - Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie : o marginesie społecznym XVI-XVIII w. Kraków 1986
 25. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979. (Współczesna Krytyka Polska)
 26. Teatr Konrada Swinarskiego : rekonesans / pod red. Eleonory Udalskiej. Katowice 1978
 27. Grodzicki, August - W teatrze życia : wspomnienia z lat 1920-1980. Warszawa 1984
 28. Historia teatru w Polsce : bibliografia prac o polskim teatrze ogłoszonych drukiem w latach 1945-1959. Warszawa 1960
 29. Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1993. (Vademecum Polonisty)
 30. Shakespeare, William – Tragiczna historia Hamleta księcia Danii. Kraków 1978
 31. Wóycicki, Alfred – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : 1893-1939. Kraków 1962
 32. Fitzsimons, Raymund – Edmund Kean : ogień z nieba. Warszawa 1981. (Artyści)
 33. Grzymała-Siedlecki, Adam – Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy. Kraków 1971
 34. Wspomnienia o Kazimierzu Rudzkim. Warszawa 1981
 35. Kudliński, Tadeusz – Dawne i nowe przypadki „teatrała”. Kraków 1975
 36. Csato, Edward – Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 37. Szletyński, Henryk – Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce. Kraków 1981
 38. Żurowski, Andrzej – Ludzie w reflektorach. Warszawa 1982
 39. Anonim – Arden z Feversham. Kraków 1977
 40. Jonson, Ben – Alchemik. Kraków 1982
 41. Jonson, Ben – Volpone albo lis. Kraków 1982
 42. Marlowe, Christopher – Tamerlan Wielki. Kraków 1977
 43. Beaumont i Fletcher – Tragedia dziewicy. Kraków 1977
 44. Shakespeare, William – Burza. Kraków 1980
 45. Shakespeare, William – Najwyborniejsza opowieść o kupcu weneckim. Kraków 1979
 46. Shakespeare, William – Żywot i śmierć Juliusza Cezara. Kraków 1980
 47. Shakespeare, William – Zimowa opowieść. Kraków 1981
 48. Shakespeare, William – Tragedia Macbetha. Kraków 1980
 49. Shakespeare, William – Wiernie spisane dzieje żywota i śmierci króla Leara i jego trzech córek. Kraków 1979
 50. Obrońcy chłopów w literaturze staropolskiej. Kraków 1948
 51. Zarys dziejów teatru krakowskiego. Kraków 1977
 52. Weiss, Tomasz – Legenda i prawda Zielonego Balonika. Kraków 1987
 53. Eustachiewicz, Lesław – Dramaturgia polska w latach 1945-77. Warszawa 1979
 54. Corneille, Pierre – Cyd : tragikomedia. Warszawa 1958
 55. Dąbrowska, Maria – Pielgrzymka do Warszawy ; Najdalsza droga ; Nocne spotkanie ; Tu zaszła zmiana. Warszawa 1975
 56. Kijowski, Andrzej – Maria Dąbrowska. Warszawa 1964
 57. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega ; 385)
 58. Zabłocki, Franciszek – Fircyk w zalotach. Wrocław 1961. (Biblioteka Narodowa)
 59. Swinarski, Konrad – Wierność wobec zmienności. Warszawa 1988
 60. Polska krytyka literacka (1800-1918) : materiały. T. 2 i 4. Warszawa 1959
 61. Calderon de la Barca, Pedro – Alkad z Zalamei. Warszawa 1954
 62. Pruszyński, Ksawery – Opowieści. Warszawa 1955
 63. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Literatura Młodej Polski. Warszawa 1997
 64. Janicka, Krystyna – Światopogląd surrealizmu. Warszawa 1985
 65. Shakespeare, William – Dzieła dramatyczne w dwunastu tomach. T. 4. Warszawa [1912]
 66. Tłokiński, Waldemar – Mowa : przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów. Warszawa 1982
 67. Mikulski, Antoni J. ; Reiter, Marian – Wypisy polskie dla seminariów nauczycielskich. Cz. 1. Wyd. 2. Lwów [i in.] [19-]
 68. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Kraków 2000
 69. Sikora, Adam – Spotkania z filozofią. Wyd. 3. Warszawa 1970
 70. Bystrzycki, Przemysław – Włoskie kartki. Kraków 1977
 71. Laskowicki, Stanisław – Szpada, bagnet, lancet : moje wspomnienia. Wrocław 1970
 72. Nitsch, Kazimierz – O języku polskim : obszar, narzecza, pokrewieństwo, dzieje, opracowania. Wyd. 2, rozsz. Kraków [i in.] 1921
 73. Jaworski, Marian - Metafizyka. Kraków 1988
 74. Jurkowski, Henryk - Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek. Wrocław 1991
 75. Wczoraj, dziś i jutro Związku Artystów Scen Polskich : sesja naukowa z okazji 90-lecia ZASP. Kraków 2009
 76. Leningrad : its monuments and architectural complexes. Leningrad 1977
 77. Tatry w poezji i sztuce polskiej. Kraków 1975
 78. Windakiewicz, Stanisław – Teatr kollegjów jezuickich w dawnej Polsce. Kraków 1922
 79. Krzyżanowski, Julian – Historia literatury polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1974
 80. Taborski, Roman – Apollo Korzeniowski : ostatni dramatopisarz romantyczny. Wrocław 1957. (Studia Historycznoliterackie; t. 9)
 81. Wóycicki, Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Warszawa 1960
 82. Bronisław Dąbrowski i jego teatr : w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 83. Białota, Marek – Dramaty Żeromskiego w Reducie : z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. Wrocław 1989
 84. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 2. Wyd. 3. Warszawa 1928
 85. Pigoń, Stanisław – Studia literackie. Kraków 1951
 86. O Zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 87. Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga. Wyd. 4 zm. Wrocław 1987
 88. Chwin, Stefan – Literatura i zdrada : od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy. Kraków 1993
 89. Teatr Regionalny : Towarzystwo Kultury Teatralnej, Kraków (lata 1968-1978). Kraków 1978
 90. Niesiobędzki, Jerzy – Rozmowy istotne. Gdańsk 1983
 91. Sinko, Grzegorz – Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość czy złudzenie. Wrocław 1977
 92. Jasienica, Paweł – Polska anarchia. Kraków 1988
 93. Parandowski, Jan – Petrarka. Warszawa 1957
 94. Kydryński, Juliusz – Uwaga, gong!... : opowieść-pamiętnik o teatrach krakowskich 1937-1948. Kraków 1962
 95. Roa Bastos, Augusto – Kurupi i inne opowiadania. Kraków 1984
 96. Natanson, Wojciech – Godzina teatru. Warszawa 1962
 97. Dąbrowa Tarnowska : miasto i powiat. Bibliografia (wybór). Kraków 2004
 98. Książki o Krakowie : wybór publikacji z lat 1945-1969. [Oprac.] T. Bieńkowska, Z. Vogel. Kraków 1971
 99. Borchardt, Klaus-Dieter - ABC prawa wspólnotowego. [Warszawa] 2004
 100. Informator Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Rok akad. 2001/2002. Kraków 2001
 101. Drzyzga, Bernard - KEDYW Okręgu AK Łódź i 60 Pułk AK : wspomnienia [...]. London 1988
 102. Oferta wydawnicza. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Kraków [2010]
 103. Informator. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Kraków [2000]
 104. Niewiadowski, Andrzej - Polska fantastyka naukowa : przewodnik 1945-1985. Warszawa 1987
 105. Bibliografia publikacji Wydawnictwa Literackiego [19]53-72. Kraków 1973
 106. Pociej, Bohdan - Klawesyniści francuscy. Kraków 1969
 107. Sedlak, Włodzimierz - Postępy fizyki życia. Warszawa 1984
 108. Kozłowski, Władysław - O dowodach istnienia Boga. Warszawa 1963
 109. Jakubowski, J. L. - Aktualne zagadnienia techniki wysokich napięć. Warszawa 1939
 110. Kalejdoskop szkolnych zdarzeń 1989-2009. Księga pamiątkowa w XX rocznicę powstania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i X rocznicę Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta. Kraków 2009
 111. Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego. Wrocław 1953
 112. Lukian z Samosaty – Dialogi wybrane. Wrocław-Warszawa 1949
 113. Teoria badań literackich w Polsce : wypisy. T. 1. Kraków 1960
 114. Stanisław Wyspiański / materiały dobrał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. Warszawa 1967. (Biblioteka "Polonistyki")
 115. Prus, Bolesław – Faraon : powieść. Warszawa 1949
 116. Kisielewski, Stefan – Widziane z góry. Warszawa 1989
 117. Zamiatin, Eugeniusz – My. Warszawa 1989
 118. Rudnicki, Adolf – Sercem dnia jest wieczór. Warszawa 1988
 119. Morstin, Ludwik Hieronim – Trylogia antyczna. Kraków 1956
 120. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Sekrety filmu. Warszawa 1967
 121. Szkłowski, Wiktor – Eisenstein. Warszawa 1980
 122. Kwiatkowski, Jerzy – Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975
 123. Rolland, Romain – Dziennik z lat wojny 1914-1919 : fragmenty. Warszawa 1965
 124. Terlecki, Władysław – Rośnie las. Warszawa 1981
 125. Terlecki, Tymon – Rzeczy teatralne. Warszawa 1984
 126. Berger, John – G. Warszawa 1987
 127. Limanowski, Mieczysław ; Osterwa, Juliusz – Listy. Warszawa 1987
 128. Ethos sztuki : materiały z Ogólnopolskiej Sesji Estetycznej. Warszawa-Kraków 1985
 129. Gosvami, Satsvarupa dasa – Czym są Wedy? : zarys myśli staroindyjskiej. Wrocław 1986
 130. Kański, Józef – Mistrzowie sceny operowej. Kraków 1974
 131. Literatura francuska. T. 1. Warszawa 1974
 132. Literatura polska 1918-1975. T. 1: 1918-1932. Warszawa 1975
 133. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. T. 1: Literatura polska w okresie międzywojennym. Kraków 1979
 134. Samson, George – Historia literatury angielskiej w zarysie. Warszawa 1967
 135. Klimowicz, Mieczysław – Oświecenie. Warszawa 1972. (Historia Literatury Polskiej)
 136. Potocki, Jan – Rękopis znaleziony w Saragossie. T. 1-3. Warszawa 1950
 137. Rabelais, [Francois] – Gargantua i Pantagruel. T. 1-4. Warszawa 1949
 138. Dłuska, Maria – Studia i rozprawy. T. 1-3. Kraków 1970-1972
 139. Wellek, Rene – Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa 1979
 140. Wyrozumski, Jerzy – Historia Polski do roku 1505. Warszawa 1983
 141. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1505-1764. Warszawa 1983
 142. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1764-1864. Warszawa 1983
 143. Cytowska, M. ; Szelest, H. – Literatura grecka i rzymska w zarysie. Warszawa 1981
 144. Irzykowski, Karol – Słoń wśród porcelany ; Lżejszy kaliber. Kraków 1976
 145. Wańkowicz, Melchior - Karafka La Fontaine'a. T. 2. Kraków 1981
 146. Bocheński, Aleksander - Parę refleksji o Polsce i świecie : wybór pism. Warszawa 1984
 147. Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów. Wrocław [i in.] 1978. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej; t. 51)
 148. Jonasz Stern : obrazy z lat 1964-1988 : katalog wystawy. Kraków 1988
 149. Kryszak, Janusz – Katastrofizm ocalający : z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Wyd. 2 rozsz. Bydgoszcz 1985
 150. Udalska, Eleonora – Jan Lorentowicz : zoil nieubłagany. Łódź 1986
 151. Łojek, Mieczysław – Biografie pisarzy w nauczaniu literatury. Warszawa 1985
 152. Korzeniowski, Bohdan – Sława i infamia. Rozmawia Małgorzata Szejnert. Kraków 1992
 153. Kolankiewicz, Leszek – Święty Artaud. Warszawa 1988
 154. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław [i in.] 1991
 155. Krakowski katalog aktorów / ZASP. Kraków 1997
 156. Książki o Krakowie i województwie małopolskim wydane w 2001 roku (wybór). Kraków 2002
 157. Brzoskwinia, Waldemar ; Wielgus, Krzysztof - Spojrzenie na twierdzę Kraków. Kraków 1991
 158. Ficowski, Jerzy - Cyganie na polskich drogach. Wyd. 3, popr. i rozsz. Kraków-Wrocław 1986
 159. Mrozińska, Stanisława - Teatr wśród ruin Warszawy : wspomnienia i dokumenty z lat 1944-1945. Warszawa 1989
 160. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 161. Łomnicki, Tadeusz - Spotkania teatralne. Warszawa 1984
 162. Puzyna, Konstanty - Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 163. Macierakowski, Jerzy ; Natanson, Wojciech - Aleksander Zelwerowicz. Warszawa 1957
 164. Wańkowicz, Melchior - Reportaże zagraniczne. Kraków 1981
 165. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979
 166. Szczublewski, Józef – Żywot Osterwy. Warszawa 1973
 167. Zahorski, Andrzej – Spór o Stanisława Augusta. Warszawa 1990
 168. Taborski, Bolesław – Nowy teatr elżbietański. Kraków 1967
 169. Miłosz : portret złożony. Wystawa [...], 11-27 maja 2011. Kraków 2011
 170. Barteczko, Ewa ; Jarzyńska, Joanna - Polskie wydawnictwa informacyjne 1945-1981. Warszawa 1985
 171. Mówimy poprawnie : wybór artykułów z dziedziny kultury języka / pod red. Michała Jaworskiego. Kielce 1979
 172. Katalog bibliograficzny 1946-1974 : w 500-lecie książki polskiej na Śląsku. Wrocław 1975
 173. Gdyby kamienie mogły mówić : polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej, 30.05.-06.06.2003. Oświęcim [2003]
 174. Teatr krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego 1843-1845 : repertuar, recenzje, dokumenty / oprac. Jerzy Got. Wrocław [i in.] 1967
 175. Masłowski, Michał – Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-boskiej komedii” do II wojny światowej. Wrocław [i in.] 1978
 176. Kydryński, Lucjan – Opera na cały rok : kalendarium. [1]: styczeń-czerwiec ; [2]: lipiec-grudzień. Kraków 1989
 177. 200 lat sceny narodowej 1765-1965 : ogólnopolski repertuar teatrów w dniach 19 i 20 XI 1965. [Warszawa 1965]
 178. Teatr Narodowy w Warszawie : 50 premier. Warszawa 1962
 179. Teatr Polski Wrocław 1945-1965. Wrocław 1965
 180. Michalik, Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : Teatr Miejski. Kraków-Wrocław 1985
 181. Danowicz, Bogdan – Był cyrk olimpijski… Warszawa 1984
 182. Krasowski, Jerzy – Sprawa teatru : (próby dramatyczne, wypowiedzi o teatrze, felietony). Kraków 1977
 183. Szczublewski, Józef – Wielki i smutny teatr warszawski (1868-1880). Warszawa 1963
 184. Zawistowski, Władysław – Teatr warszawski między wojnami : (wybór recenzji). Warszawa 1971
 185. Homer – Iliada. W przekł. F. K. Dmochowskiego. Wrocław [i in.] 1966
 186. Chrzanowski, Maciej – Andrzej Bursa : czas, twórczość, mit. Kraków 1986
 187. Mitos 21 : antologia. T. 1-2. Kraków 2012

 

STYCZEŃ-LUTY  2019

 1. Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. T. 1: A-C. Kraków 2009
 2. Wiesenthal, Simon - Brak sprawiedliwości wobec zbrodni hitlerowskich. Przemówienie z okazji otrzymania DHC UJ w październiku 1994 r. Kraków 1995
 3. Dygat, Stanisław – Kołonotatnik. Warszawa 1984
 4. Dygat, Stanisław – Pożegnania. Warszawa 1981
 5. Falkiewicz, Andrzej – Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982
 6. Krzyżanowski, Julian – Mądrej głowie dość dwie słowie. T. 1-3. Warszawa 1975
 7. Kuśniewicz, Andrzej – Król Obojga Sycylii. Warszawa 1970
 8. Daiches, David – Krytyk i jego światy : szkice literackie. Warszawa 1976
 9. Eichenbaum, Borys – Szkice o prozie i poezji. Warszawa 1973
 10. Orłow, Włodzimierz – Szkice o poezji rosyjskiej. Warszawa 1972
 11. Watt, Ian – Narodziny powieści : studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Warszawa 1973
 12. Pulitzer, Heine – Milczenie syren : studia z literatury niemieckiej i austriackiej (wybór). Warszawa 1973
 13. Wilson, Edmund – Szkice. Warszawa 1973
 14. Graaf, Vera – Homo futurum : analiza współczesnej science fiction. Warszawa 1975
 15. Brzozowski, Stanisław – Współczesna powieść i krytyka literacka. Warszawa 1971
 16. Hilsbecher, Walter – Tragizm, absurd i paradoks : eseje. Warszawa 1972
 17. Głowiński, Michał – Style odbioru : szkice o komunikacji literackiej. Kraków 1977
 18. Mitosek, Zofia – Teorie badań literackich : przegląd historyczny. Warszawa 1983
 19. Głowiński, Michał – Mity przebrane. Kraków 1990
 20. Kuśniewicz, Andrzej – Nawrócenie. Kraków 1987
 21. Kuśniewicz, Andrzej – Mieszaniny obyczajowe. Warszawa 1985
 22. Singer, Isaac Bashevis – Dwór. Warszawa 1983
 23. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega; 395)
 24. Friedrich, Hugo – Struktura nowoczesnej liryki. Warszawa 1978
 25. Nowa krytyka : antologia. Warszawa 1983
 26. Tynianow, Jurij – Fakt literacki. Warszawa 1978
 27. Makarovsky, Jan – Wśród znaków i struktur : wybór szkiców. Warszawa 1970
 28. Lesić, Stanko – Poetyka powieści kryminalnej : próba analizy strukturalnej. Warszawa 1976
 29. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków 1984. (Dzieje Krakowa; t. 2)
 30. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w latach 1796-1918. Kraków 1979. (Dzieje Krakowa; t. 3)
 31. Liryka polska : interpretacje / pod red. Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego. Kraków 1971
 32. Stradecki, Janusz – W kręgu Skamandra. Warszawa 1977
 33. Nasiłowska, Anna – Trzydziestolecie 1914-1944. Warszawa 1995
 34. Brzozowski, Stanisław – Kultura i życie. Warszawa 1973. (Dzieła)
 35. Paci, Enzo – Związki i znaczenia : eseje wybrane. Warszawa 1980
 36. Mackiewicz, Witold – [Stanisław] Brzozowski. Warszawa 1979. (Myśli i Ludzie)
 37. Bellow, Saul – Korzystaj z dnia. Warszawa 1978. (Nike)
 38. Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego : zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego. Warszawa 1998
 39. Prawo szkół wyższych : stopnie i tytuły naukowe : zbiór przepisów / oprac. Z. Sypniewski. Warszawa-Poznań 1993
 40. Kodeks pracy : komentarz Andrzej Świątkowski. Kraków 1996
 41. Zadrożny, Stanisław - Informatyka w praktyce : organizacja zbiorów w małej informatyce. Warszawa 1977
 42. Centrum informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej : organizacja, zadania, usługi. Warszawa 1986
 43. Chałasiński, Józef – Kultura amerykańska. Warszawa 1973
 44. Mez, Adam – Renesans islamu. Warszawa 1980
 45. Król-Kaczorowska, Barbara – Teatr Polski w Warszawie : dzieje budynku. Warszawa 1988
 46. Sulikowski, Andrzej – Rynek i coraz dalsze okolice : o twórczości Janusza Szubera. Kraków 2018
 47. Skinder, Kornelia Otis – Madame Sarah [Bernhardt]. Warszawa 1981. (Artyści)
 48. Szyjkowski, Marian – Czeskie odrodzenie w XIX wieku. Warszawa 1948
 49. Szyjkowski, Marian – Karol Hynek Macha : twórca czeskiego romantyzmu. Warszawa 1948
 50. Kung, Hans – Sobór i zjednoczenie. Kraków 1964
 51. Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846 : wybór źródeł. Wrocław 1950
 52. Newerly, Igor – Zostało z uczty bogów. Warszawa 1988
 53. Burkot, Stanisław ; Stępień, Marian – Współczesna literatura polska : przewodnik i materiały. Warszawa 1974
 54. Eustachiewicz, Lesław – Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978
 55. Puszkin, Aleksander – Dama pikowa. Warszawa 1988
 56. Paźniewski, Włodzimierz [i in.] – Spór o poezję. Kraków 1977
 57. Kuśniewicz, Andrzej – Eroica. Warszawa 1966
 58. Jaworski, Stanisław – U podstaw awangardy. Kraków 1968
 59. Malraux, Andre – Przemijanie a literatura. Warszawa 1982
 60. Remarque, Erich Maria – Łuk triumfalny. Warszawa 1973
 61. Cortazar, Julio – 62. Model do składania. Warszawa 1974. (Nike)
 62. Wyka, Kazimierz – Pogranicze powieści. Kraków 1948
 63. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski : teoria i praktyka. Kraków 1975
 64. Jarosiński, Zbigniew – Literatura lat 1945-1975. Warszawa 1996
 65. Kowalczykowa, Alina – Programy i spory literackie w dwudziestoleciu. Warszawa 1978
 66. Strusiński, Michał – Zwycięzcy i pokonani. Warszawa 1984
 67. Szymański, Wiesław Paweł – Od metafory do heroizmu. Kraków 1967
 68. Ważyk, Adam – Amfion : rozważania nad wierszem polskim. Warszawa 1983
 69. Rolland, Romain - Colas Breugnon. Warszawa 1983
 70. Langenn, Vendla von – Lolomai : Roman einer Frau unter Indianern. Berlin 1938
 71. Rowiński, Cezary – Przestrzeń logosu i czas historii. Warszawa 1984
 72. Shakespeare, William – Tragedia króla Ryszarda Drugiego. Kraków 1984
 73. Fitzgerald, Francis Scott - Listy do córki. Warszawa 1982
 74. Wittlin, Józef – Sól ziemi : powieść o cierpliwym piechurze. Warszawa 1988
 75. Szekspir, William – Kroniki. Warszawa 1981. (Dzieła Dramatyczne; t. 3)
 76. Tuwim, Julian - Kwiaty polskie. Warszawa 1978

 

MARZEC-KWIECIEŃ-MAJ  2019

 1. Kleiner, Juliusz – Mickiewicz. T. 1-2. Lublin 1948
 2. Papierkowski, Stanisław K. – Twórczość literacka narodów południowo-słowiańskich : Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Bułgarów. Lublin 1947
 3. Małecki, Mieczysław – Najstarszy literacki język Słowian. Kraków 1947
 4. Kudliński, Tadeusz – Dziedzictwo zemsty : pół-powieść. Wrocław-Warszawa 1948 [egz. do oprawy]
 5. Z zagadnień poetyki : prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wilno 1937 [egz. do oprawy]
 6. Chołoniewski, Antoni – Duch dziejów Polski. Warszawa 1932
 7. Lewis, Clive Staples – Cztery miłości. Warszawa 1962
 8. Mascall, Eric Lionel – Chrześcijańska koncepcja człowieka i wszechświata. Warszawa 1986
 9. Nałkowska, Zofia – Dzień jego powrotu : dramat w 3 aktach. Warszawa 1931
 10. Nałkowska, Zofia – Renata Słuczańska : sztuka w 3 aktach. Warszawa 1935
 11. France, Anatol – Pierścień z ametystem. Warszawa-Kraków 1932
 12. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Zaczarowana dorożka. Warszawa 1948
 13. Zajączkowski, Tadeusz – Ślad bosej nogi : powieść. Londyn [1954]
 14. Krasiński, Zygmunt – Pisma. T. 1. Warszawa 1907
 15. Descartes, Rene – Rozprawa o metodzie : dobrego powodowania swoim rozumem i szukania prawdy w naukach. Kraków [1918]
 16. Drozdowski, Bohdan – Druga połowa wieku. Kraków 1975
 17. Kisielewski, Jan August – Karykatury : komedia. Warszawa [1924] [egz. do oprawy]
 18. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Cz. 2: Objaśnienia i przypisy. Warszawa [1928] [egz. do oprawy]
 19. Molier – Grzegorz Fafuła : komedia w 3 aktach. Lwów-Złoczów [b.r.] [egz. do oprawy]
 20. Zabłocki, Franciszek – Zabobonnik : komedia w 3 aktach. Złoczów [b.r.] [egz. do oprawy]
 21. Molier – Mieszczanin szlachcicem : komedia w 5 aktach z baletem. Warszawa  [b.r.] [egz. do oprawy]
 22. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków 1924 [egz. do oprawy]
 23. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Ślubne obrączki. Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 24. Morawski, Zdzisław – Z odrodzenia włoskiego. Kraków 1922 [egz. do oprawy]
 25. Mnohotvarnost dramatickeho umenia. Bratislava 1976
 26. Ceske pohadky. Ricany u Prahy 2005
 27. Murdoch, Iris - The sandcastle. Leningrad 1975
 28. Powell, Dilys - Films since 1939. London ; New York ; Toronto 1947
 29. Haskell, Arnold L. - Ballet since 1939. London ; New York ; Toronto 1948
 30. Opera in English. London 1946
 31. 6 x nejen o divadle / Kundera, Havel, Suchy, Vyskocil, Stoppard, Vasaryova. Brno 2011
 32. The High Toby. A play for the Toy Theatre by J. B. Priestley. Harmondsworth, Middlesex 1948
 33. Prague Quadrennial of theatre desingn and architecture 1995 : industry palace vystaviste Praha 26.6.-16.7.1995
 34. Tendence v soucasnem mysleni o divadle : sbornik z konference konane 5. a 6. prosince 2008 na Divadelni fakulte Janackovy akademie muzickych umeni v Brne : ad honorem prof. Ivo Osolsobe. Brno 2010
 35. Texty z Mezinarodniho seminare doktorskych studii divadelnich skol 2003/2005, Brno = Papers for The International Seminar of Doctoral Studies of Theatre Schools 2003/2005, Brno. Brno 2011
 36. Perillo, Francesco Saverio - Rileggendo Kacić : tra storia e folklore. Bari 1979
 37. Rossi, Gaetano - Semiramide : melodramma tragico in tre atti. Milano 1962
 38. Secession [katalog wystawy]. Wien 1930
 39. Nichols, Peter - La scelta italiana. Milano 1977
 40. Festival Europeen du Premier Roiman. 27-28 avril 2001
 41. Le cheval. Paris 1976. (Cahiers Renaud Barrault; 92)
 42. Kafka, Franz - Preparatifs de noce a la campagne. Paris 1957. (Collection l'Imaginaire)
 43. Jouhandeau, Marcel - Algebre des valeurs morales. Paris 1935
 44. Pastorelli, France - Servitude et grandeur de la maladie. Paris 1960
 45. L'anglais dans le premier cycle : lettres modernes et langues vivantes etrangeres. Paris 1968
 46. Hebbel, Friedrich - Giuditta : tragedia in 5 atti. Firenze 1943
 47. Taine, H[ippolyte] - Voyage en Italie. T. 2: Florence et Venise. Paris 1876
 48. Szober, Stanisław - Gramatyka języka polskiego. Wyd. 3. Warszawa 1953
 49. Marta Santos Pais Doktor Honoris Causa. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa 2017
 50. Aleksander Puszkin 1799-1837. Dodatek do numeru 7-8 "Życia Słowiańskiego". Warszawa 1949
 51. Nie taki wilk straszny... : czyli w świecie baśniowych emocji. Szczecin 2018
 52. Przywileje lokacyjne Krakowa i Poznania. Oprac. Andrzej Kłodziński. Poznań 1947
 53. Kostrzewski, Józef - Kultura prapolska. Wyd. 2. Poznań 1949
 54. Chrzanowski, Tadeusz - Działalność artystyczna Tomasza Tretera. Warszawa 1984
 55. Nitsch, Kazimierz - Dzisiejszy system głosowy. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego; 2)
 56. Landau, L. ; Rumer, J. - Co to jest teoria względności. Wyd. 3. Warszawa 1964. (Nowości Nauki i Techniki)
 57. Visnik L'vivs'kogo Universitetu. Seria Mistectvoznavstvo. Vipysk 3. L'viv 2003 [jęz. ukraiński]
 58. Kiivs'kij Derżavnij Muzej Ukrains'kogo Mistectva. Katalog hudożnih tvoriv (ekspozicia). Kiiv 1958 [jęz. ukraiński]
 59. Derżavnij arhitekturno-istoricnij zapobidnik "Sofijc'kij Muzej". Fotoal'bom. Kiev 1990 [jęz. ukr., ros. i ang.]
 60. Moskovskij Teatr na Taganke 1984-2004 : bibliograficeskij ukazatel'. Moskva 2011 [jęz. rosyjski]
 61. Ostrovskij, A[leksandr] N[ikolaević] - Talanty i poklonniki. [Talenty i wielbiciele]. Moskva 1950 [jęz. rosyjski]
 62. Bobylev, I. F. ; Kotov, G. G. ; Filippov, S. P. - Konnyj turizm. Moskva 1985 [jęz. rosyjski]
 63. Descotes, Marice – Le public de theatre et son historie. Paris 1964
 64. Hillestrom, Gustaf – Le theatre et la danse en Suede. Stockholm 1951
 65. Brecht, Bertolt – Mere Courage et ses enfants. Paris 1960
 66. Sophocle – Antigone : tragedie. Paris 1960
 67. Artaud, Antonin – Le theatre et son double suivi de Le theatre de Seraphin. Paris 1974
 68. Tołstoj, Lew – Sonata Kreutzerowska. Warszawa [b.r.]
 69. Juliusz Słowacki na scenach krakowskich. Kraków 1979
 70. Spectaculum : moderne Theaterstucke. Frankfurt am Main. Bd. 3: 1960; Bd. 8: 1965; Bd. 9: 1966; Bd. 11: 1968
 71. Theatertreffen deutschsprachiger Schauspiel Studierender : und 21. Wettbewerb zur Forderung des Schauspielnachwuchses : Dokumentation. Leipzig 2010
 72. Chiappini, Luciano - Ferrara guida : artistica illustrata. Bologna 1981
 73. Meese, Herrad – Deutsch – warum nich? Niemiecki? Czemu nie! Cz. 1. Bonn [b.r.]
 74. Lindley, Ben B.; Evans, Wainwright – Die kameradschaftsehe. Berlin-Leipzig 1928
 75. Freitag, Gustav – Dramatische Werke. Leipzig-Berlin [b.r.]
 76. Shakespeare, William – The Merchant of Venice. Leipzig [b.r.]. [wersja ang. i niem.]
 77. Stanislawski, Konstantin S. – Mein Leben in der Kunst. Berlin 1951
 78. Das Nibelungenlied. Tl. 1: Siegfrieds Tod. Berlin [i in.] [b.r.]
 79. Hare, David – Geheime Verzuckung. Wien 1989. (Akademietheater; 43)
 80. Pirandello, Ligi – Heinrich IV. Wien 1989. (Akademietheater; 50)
 81. Albee, Edward – Wer hat angst vor Wirginia Wolf? Wien 1991. (Burgtheater; 86)
 82. Oates, Joyce Carol – Die Mondfinsternis. Wien 1992. (Akademietheater; 98)
 83. Behan, Brendan – Die Meisel. Wien 1995. (Burgtheater; 136)
 84. Balzak, Honore de – Modeste Mignon. Berlin [b.r.]. (Gesammelte Werke)
 85. Slovensko vo fotografii Karola Plicku. Martin 1956
 86. Triumph der Liebe / Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. Frankfurt am Main 1985
 87. Kiev : fotoal’bom / Mikola Kozlovs’kij. Kiev 1987
 88. Ukraina. Moskva 1986
 89. Iskusstvo v Rumynskoj Narodnoj Respublike. Bukarest 1956
 90. Lecce e il Salento. Milano 2000
 91. Khiva [Chiva – miasto w Uzbekistanie]. Leningrad 1973
 92. Der gestiefelte Kater / Bruder Grimm. Heidelberg-Warschau [b.r.]
 93. Majestic island worlds. Washington 1987
 94. London observed / by John Gay. London 1964
 95. Derżavnij Muzej Etnografii ta Hudożn’ogo Promislu an URSP = Gosudarstvennyj Muzej Etnografii i Hudoestvennogo Promysla an USSP. Kiev 1976
 96. Napoli : le citta nella storia d’Italia / Cesare De Seta. Roma-Bari 1984
 97. Wer kommt mit? : eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1991 [+ slajdy]
 98. Klimaszewski, Bolesław - How to live and study in this city. Kraków 1986
 99. Bulgarian cuisine. [Bułgaria, b.r.] [przepisy - w jęz. angielskim]
 100. Sade, D.A.F. de - Filozofia w buduarze. Vol. 1. Łódź 1989

 

LIPIEC-SIERPIEŃ  2019

 1. Odpowiedź Stanisławskiemu : wydawnictwo pokonferencyjne. Kraków 15-16 XI 2010. Kraków 2012
 2. Gide, Andre – Immoralista i inne utwory. Warszawa 1984
 3. Apollinaire, Guillaume – Poeta zamordowany. Kraków 1993
 4. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – Pożegnanie jesieni. Warszawa 1990
 5. Aforystyka Dwudziestolecia (1918-1939). Warszawa 1984
 6. Labiche, Eugene ; Martin, Edouard - Le voyage de monsieur Perrichon : comedie en 4 actes. New York 1941
 7. Labiche, [Eugene] ; Martin, [Edouard] - The journey of Mr. Perrichon. Transl. from the French by Majel Ivey.         New York 1924
 8. POZnań film commission : katalog lokacji 2014. Poznań [2014]
 9. Henri Matisse / oprac. Erika Thiel. Warszawa 1975
 10. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977
 11. Daubeny, Peter – Mój świat teatru. Warszawa 1974
 12. Rubinstein, Artur – Moje młode lata. Kraków 1976
 13. Lipiński, Jacek – Sztuka aktorska w Polsce : 1500-1633. Warszawa 1974
 14. Braun, Kazimierz – Wielka reforma teatru w Europie : ludzie, idee, zdarzenia. Wrocław [i in.] 1984
 15. O zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 16. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław [i in.] 1991
 17. Opalski, Józef – Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”. Kraków 1988
 18. Mroczkowski, Przemysław – Szekspir elżbietański i żywy. Kraków 1981
 19. Dąbrowski, Bronisław – Poznałem ich w teatrze… Kraków 1988
 20. Bernhardt, Sarah – Pamiętniki. Warszawa 1974
 21. Musset, Alfred de – Lorenzaccio. Warszawa 1972
 22. Wierzyński, Kazimierz – Poezja i proza. [T.] 1-2. Kraków 1981
 23. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. T. 1: (1859-1880) ; T. 2: (1881-1909).    Warszawa 1965
 24. Fertner, Antoni – Podróże komiczne. Kraków 1960
 25. Straus, Stefan – Stefan Jaracz. Warszawa 1956
 26. Krzyżanowski, Julian – Sztuka słowa : rzecz o zjawiskach literackich. Warszawa 1984
 27. Bunsch, Karol - Dzikowy skarb : powieść z czasów Mieszka I. T. 1. Kraków 1959
 28. Stanisławski, Jan ; Billip, Katarzyna ; Chociłowska, Zofia - Podręczny słownik angielsko-polski. Warszawa 1974
 29. Beethoven, Ludwig van - Sonaty na fortepian, 1 : wybór. Red. Bolesław Woytowicz. Kraków 1984
 30. Wroczyński, Tomasz - Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1994
 31. Wroczyński, Tomasz - Literatura polska po 1939 roku. Warszawa 1999
 32. Przekład artystyczny : o sztuce tłumaczenia księga druga. Wrocław [i in.] 1975
 33. Zaleski, Marek – Przygoda drugiej awangardy. Wrocław [i in.] 1984
 34. Matuszewski, Ryszard – Literatura polska 1939-1991. Warszawa 1992
 35. Galsworthy, John – Nowoczesna komedia. T. 1-3. Warszawa 1956
 36. Koźniewski, Kazimierz – Historia co tydzień : szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950. Warszawa 1977
 37. Holderlin, Fryderyk – Pod brzemieniem mego losu : Listy, Hyperion. Warszawa 1976
 38. Praz, Mario – Mnemosyne : rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Warszawa 1981
 39. Klerk heroiczny : wspomnienia o Karolu Irzykowskim. Kraków 1976
 40. Staff, Leopold – Wiersze zebrane. T. 1-5. Warszawa 1955
 41. Strusiński, Michał – Między prawdą a zmyśleniem : szkice o nowoczesnej prozie polskiej. Kraków 1978
 42. Brzękowski, Jan – Szkice literackie i artystyczne 1925-1970. Kraków 1978
 43. Ważyk, Adam – Dziwna historia awangardy. Warszawa 1976
 44. Waldorff, Jerzy – Fidrek. Warszawa 1989
 45. Manifesty romantyzmu 1790-1830 : Anglia, Niemcy, Francja. Warszawa 1975
 46. Wyka, Kazimierz – Życie na niby ; Pamiętnik po klęsce. Kraków-Wrocław 1984
 47. Parandowski, Jan – Alchemia słowa. Warszawa 1965
 48. Sadkowski, Wacław – Drogi i rozdroża literatury Zachodu. Warszawa 1968
 49. Andrzejewski, Jerzy – Intermezzo i inne opowiadania. Warszawa 1986
 50. Trznadel, Jacek – Róże trzecie : szkice o poezji współczesnej. Warszawa 1966
 51. Capek, Karol – Krakatit. Warszawa 1960
 52. Łaguna, Piotr – Ironia jako postawa i jako wyraz. Kraków-Wrocław 1984
 53. Sikora, Adam – Towiański i rozterki romantyzmu. Warszawa 1969
 54. Brandys, Kazimierz – Sposób bycia ; Bardzo starzy oboje. Warszawa 1965
 55. Krasiński, Zygmunt - Listy do Delfiny Potockiej. T. 1. Warszawa: PIW 1975  (Biblioteka Poezji i Prozy)
 56. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta - Słownik współczesnego teatru : twórcy, teatry, teorie. Warszawa: WAiF, 1980
 57. Krukowski, Kazimierz - Moja Warszawka. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza, 1957
 58. Miciński, Tadeusz - Utwory dramatyczne. T. 2. : W mrokach Złotego Pałacu czyli Bazilissa Teofanu. Kraków: WL, 1979
 59. Siverta, Tadeusz (red.) - Teatr polski w latach 1890-1918. Cz. 1, Zabór austriacki i pruski. Warszawa: PWN, 1987 (Dzieje teatru polskiego T. 4.)

 

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2
 6. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 7. Informator Polski 1984/85                                                 
 8. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995
 9. Almanach Sceny Polskiej: T. 10: 1968/1969 ;  T. 16: 1974/1975 ; T. 18: 1976/1977 ; T. 19: 1977/1978 ; T. 22: 1980/1981
 10. Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery
 11. Magazyn filmowy
 12. Film: pojedyncze numery oraz oprawne roczniki (niekompletne) z lat 1974, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989
 13. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 14. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 15. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 16. Sensus Historiae: Vol. 2, 3, 5, 6, 9
 17. Historyka : studia metodologiczne. T. 32: 2002, 37/38: 2007/2008
 18. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 19. Notatnik Teatralny. Zima ‘93/94 (7)
 20. Twórczość
 21. Odra
 22. Muzeum Narodowe w Krakowie: raport roczny 2010 ; raport roczny 2013 (rok wielkich inwestycji)
 23. Svet a Divadlo. Praha. Roč. 4, č. 4 (1993) ; 8, č. 5 (1997)
 24. Fronda : pismo poświęcone. Nr 7
 25. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 26. Krasnogruda. R. 2000 nr 12
 27. Opcje : dwumiesięcznik kulturalny. R. 1999 nr 4
 28. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 29. Tygodnik Powszechny. R. 2015 nr 47
 30. Chip. R. 1997 nr 2
 31. PC World Komputer - lata 1995-2005
 32. Komputer Świat - lata 2000-2005 oraz niektóre nr z 2006
 33. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 34. Alma Mater : miesięcznik UJ. Nr 93: 2007
 35. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 37/38: 2007; 89/90, 93, 94, 96: 2012; 121: 2014; 149: 2017; 160, 168, 169: 2018
 36. Kultura (Paryż). R. 1990 nr 6, 7/8, 10, 11, 12
 37. Foyer. Lipiec 2004
 38. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 26/27, 34/35, 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83
 39. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 (2 egz.); Nr 2: 1974 (5 egz.); Nr 3: 1975 (3 egz.)
 40. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 29, 63, 64, 65, 69, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 93, 98
 41. Przegląd "Pod Tytułem". Nr 4: 1998
 42. Magnificat : mensuel. No 147: Fevrier 2005
 43. Mówią Wieki : magazyn historyczny. Nr 404: styczeń 1993; 440: styczeń 1996
 44. Ameryka. Nr 222: zima 1982
 45. Studia Filozoficzne : miesięcznik. Nr 6 (247) : 1986
 46. Kultura Współczesna : filozoficzno-kulturowe konteksty poznania. Nr 1-2 (5-6): 1995
 47. Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. Nr 5 (Fryderyk Nietzsche)
 48. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Nr 2: 1983/84
 49. FIDES : biuletyn bibliotek kościelnych. Nr 1/2: 1996
 50. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 1 (60) i 2 (61): 2017
 51. Inspiracje : miesięcznik społeczno kulturalny. Marzec 1991
 52. Biuletyn Informacyjny ZG ZASP. Nr 3, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 53. Scena. 1975 nr 1; 1981 nr 10, 11, 12; 2004 nr 3; 2005 nr 2/3, 4/5; 2009 nr 3; 2010 nr 3
 54. Pokaz : pismo krytyki artystycznej. R. 1999 nr specjalny
 55. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 56. Format : pismo artystyczne. R. 1994 nr 1-4 (14-17)
 57. Szkice : pismo teatralne. Nr 4 - zielony
 58. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 59. Przegląd Biblioteczny. R. 45: 1977 z. 3: Na pięćdziesięciolecie Przeglądu Bibliotecznego
 60. W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. R. 2011 nr 1 (449)
 61. Przegląd Akademicki : dwutygodnik. R. 1994 nr 2, 3, 4
 62. Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego ZSP. Warszawa 1968
 63. Wyspa : kwartalnik literacki. Nr 3 (27): październik 2013
 64. Znak : miesięcznik. Nr 694: marzec 2013
 65. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland. R. 1967 [nr specjalny]: Pieces Russes et Sovietiques en Pologne = Russian and Soviet plays in Poland : 1945-1966 ; R. 1974 nr 12 ; R. 1975 nr 11/12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1 ; R. 1993 nr 2 ; R. 2000 nr 1/2
 66. Pamiętnik Teatralny
 67. The Pengiun Music Magazine. N 1: 1946 ; 2 i 3: 1947
 68. Divadelni Revue. R. 24: 2013 no 2
 69. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 70. Estudis Escenics : quaderns de l'Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 71. Le Theatre en R.D.A. Le theatre devant un choix historique. No 10: 1980
 72. Theater in der DDR. Das Musiktheater Walter Felsensteins. No 8: 1976
 73. L'Annuele du Theatre. Saison 1981-1982
 74. Theatre en Hongrie 1963. Budapest 1964
 75. World Theatre. Le theatre dans le monde. Vol. XIV,1: janvier fevrier 1965
 76. Nederlands Theater Jaarboek. 19e jaargang seizoen 1969-1970 : toneel, televisiedrama, opera, ballet
 77. Kino : miesięcznik [...]. R. 2002 nr 5; R. 2007 nr 9; R. 2011 nr 1 i 2; R. 2014 nr 9
 78. Academia : magazyn PAN. R. 2005 nr 4
 79. Dworzanin : magazyn kulturalny. R. 2006 nr 3 (zima)
 80. Posłaniec : miesięcznik katolicki. R. 2007 maj