Dublety

Wykaz książek i czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 24 XI 2020 r.):

KSIĄŻKI


ROK 2018

 1. Simon, Alfred - Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa 1979
 2. Dąbrowski, Bronisław - Na deskach świat oznaczających. T. 2 i 3. Kraków 1981
 3. Kwaskowski, Stanisław - Teatr w Toruniu 1920-1939. Gdańsk 1975
 4. Czanerle, Maria - Teatr pokolenia. Łódź 1964
 5. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 6. Kreczmar, Jerzy - Stare nieprzestarzałe. Warszawa 1989
 7. Solski, Ludwik - Wspomnienia [1] : 1855-1893. Kraków 1955
 8. Szczyt jedności europejskiej. Raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy. Warszawa 2005
 9. Leszczyński, Jerzy - Z pamiętnika aktora. Warszawa 1958
 10. Szletyński, Henryk - Stefana Jaracza wzloty i zabłądzenia. Kraków-Wrocław 1984
 11. Wysińska, Elżbieta - Premiery i wydarzenia. Warszawa 1977
 12. Korzeniewski, Bohdan - Spory o teatr : recenzje z lat 1935-1939. Warszawa 1966
 13. Ośrodek kultury mowy przy ZG ZASP. Z. 1-7. Warszawa 1988-1989
 14. Siatkowski, Zbigniew – Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza. Nadb.: Pamiętnik Literacki 1958 z. 3
 15. Skwarczyńska, Stefania – Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nieboskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959
 16. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciopięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 17. Plus Camerimage : International Film Festival of the Art of Cinematography. 20th edition. Bydgoszcz, 24.11-1.12.2012. Toruń 2012
 18. Rast, Pius ; Sadzik, Józef - Wincenty Pallotti. Paris 1985
 19. Koziełek, Gerard ; Urbanowicz, Mieczysław – Das deutsche Drama bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Warszawa-Wrocław 1967
 20. Amicis, Edmund de – Serce : opowiadania miesięczne. Warszawa 1972
 21. Kubacki, Wacław – Poezja i proza : studia historycznoliterackie 1934-1964. Kraków 1966
 22. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa 1966 (Biblioteka "Polonistyki")
 23. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert przy współpr. Ewy Heise. Warszawa 1965 (Biblioteka "Polonistyki")
 24. Żuławski, Juliusz – Byron nieupozowany. Warszawa 1964
 25. Urfe, Honore d’ – Astrea. Warszawa 1978
 26. Kuśniewicz, Andrzej – Trzecie królestwo. Warszawa 1975
 27. Szczepański, Jan Józef – Polska jesień. Kraków 1983
 28. Inglot, Mieczysław – „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Warszawa 1986
 29. Chamfort – Charaktery i anegdoty. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1949
 30. Koprowski, Jan – Potomkowie Tespisa. Poznań 1966
 31. Orzechowski, Emil – Stary Teatr w Krakowie (1945-1985). Wrocław [i in.] 1987
 32. Guilleragues, Gabriel-Joseph de Lavergne de – Listy portugalskie. Warszawa 1980
 33. Arnim, Ludwig Achim von ; Brentano, Clemens – Cudowny róg chłopca : wybór. Warszawa 1982
 34. Małopolska 2010-2014 : podsumowanie kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego. [Kraków 2014]
 35. Władysław Krzemiński (1907-1966). Kraków 1991
 36. Jan Paweł II - Tryptyk rzymski : medytacje. Kraków 2003
 37. Staff, Leopold - Kto jest ten dziwny nieznajomy : wybór poezji. Warszawa 1964
 38. Góry Świętokrzyskie / praca zbiorowa pod ogólną red. Wandy Filipowicz. Warszawa 1953
 39. Zaręba, Janusz - Reforma w testamencie : rzecz o Oskarze Langem. Warszawa 1985
 40. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu : oferta edukacyjna. Oświęcim [po 1991]
 41. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979. (Współczesna Krytyka Polska
 42. Fitzsimons, Raymund – Edmund Kean : ogień z nieba. Warszawa 1981. (Artyści)
 43. Grzymała-Siedlecki, Adam – Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy. Kraków 1971
 44. Wspomnienia o Kazimierzu Rudzkim. Warszawa 1981
 45. Kudliński, Tadeusz – Dawne i nowe przypadki „teatrała”. Kraków 1975
 46. Csato, Edward – Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 47. Szletyński, Henryk – Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce. Kraków 1981
 48. Żurowski, Andrzej – Ludzie w reflektorach. Warszawa 1982
 49. Obrońcy chłopów w literaturze staropolskiej. Kraków 1948
 50. Dąbrowska, Maria – Pielgrzymka do Warszawy ; Najdalsza droga ; Nocne spotkanie ; Tu zaszła zmiana. Warszawa 1975
 51. Kijowski, Andrzej – Maria Dąbrowska. Warszawa 1964
 52. Pruszyński, Ksawery – Opowieści. Warszawa 1955
 53. Janicka, Krystyna – Światopogląd surrealizmu. Warszawa 1985
 54. Sikora, Adam – Spotkania z filozofią. Wyd. 3. Warszawa 1970
 55. Bystrzycki, Przemysław – Włoskie kartki. Kraków 1977
 56. Wczoraj, dziś i jutro Związku Artystów Scen Polskich : sesja naukowa z okazji 90-lecia ZASP. Kraków 2009
 57. Pigoń, Stanisław – Studia literackie. Kraków 1951
 58. O Zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 59. Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga. Wyd. 4 zm. Wrocław 1987
 60. Teatr Regionalny : Towarzystwo Kultury Teatralnej, Kraków (lata 1968-1978). Kraków 1978
 61. Niesiobędzki, Jerzy – Rozmowy istotne. Gdańsk 1983
 62. Sinko, Grzegorz – Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość czy złudzenie. Wrocław 1977
 63. Kydryński, Juliusz – Uwaga, gong!... : opowieść-pamiętnik o teatrach krakowskich 1937-1948. Kraków 1962
 64. Roa Bastos, Augusto – Kurupi i inne opowiadania. Kraków 1984
 65. Natanson, Wojciech – Godzina teatru. Warszawa 1962
 66. Niewiadowski, Andrzej - Polska fantastyka naukowa : przewodnik 1945-1985. Warszawa 1987
 67. Teoria badań literackich w Polsce : wypisy. T. 1. Kraków 1960
 68. Prus, Bolesław – Faraon : powieść. Warszawa 1949
 69. Kisielewski, Stefan – Widziane z góry. Warszawa 1989
 70. Szkłowski, Wiktor – Eisenstein. Warszawa 1980
 71. Terlecki, Władysław – Rośnie las. Warszawa 1981
 72. Terlecki, Tymon – Rzeczy teatralne. Warszawa 1984
 73. Berger, John – G. Warszawa 1987
 74. Limanowski, Mieczysław ; Osterwa, Juliusz – Listy. Warszawa 1987
 75. Klimowicz, Mieczysław – Oświecenie. Warszawa 1972. (Historia Literatury Polskiej)
 76. Dłuska, Maria – Studia i rozprawy. T. 1-3. Kraków 1970-1972
 77. Wellek, Rene – Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa 1979
 78. Wyrozumski, Jerzy – Historia Polski do roku 1505. Warszawa 1983
 79. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1505-1764. Warszawa 1983
 80. Irzykowski, Karol – Słoń wśród porcelany ; Lżejszy kaliber. Kraków 1976
 81. Wańkowicz, Melchior - Karafka La Fontaine'a. T. 2. Kraków 1981
 82. Bocheński, Aleksander - Parę refleksji o Polsce i świecie : wybór pism. Warszawa 1984
 83. Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów. Wrocław [i in.] 1978. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej; t. 51)
 84. Kryszak, Janusz – Katastrofizm ocalający : z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Wyd. 2 rozsz. Bydgoszcz 1985
 85. Udalska, Eleonora – Jan Lorentowicz : zoil nieubłagany. Łódź 1986
 86. Łojek, Mieczysław – Biografie pisarzy w nauczaniu literatury. Warszawa 1985
 87. Korzeniowski, Bohdan – Sława i infamia. Rozmawia Małgorzata Szejnert. Kraków 1992
 88. Kolankiewicz, Leszek – Święty Artaud. Warszawa 1988
 89. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 90. Łomnicki, Tadeusz - Spotkania teatralne. Warszawa 1984
 91. Puzyna, Konstanty - Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 92. Macierakowski, Jerzy ; Natanson, Wojciech - Aleksander Zelwerowicz. Warszawa 1957
 93. Wańkowicz, Melchior - Reportaże zagraniczne. Kraków 1981
 94. Taborski, Bolesław – Nowy teatr elżbietański. Kraków 1967
 95. Barteczko, Ewa ; Jarzyńska, Joanna - Polskie wydawnictwa informacyjne 1945-1981. Warszawa 1985
 96. Katalog bibliograficzny 1946-1974 : w 500-lecie książki polskiej na Śląsku. Wrocław 1975
 97. Gdyby kamienie mogły mówić : polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej, 30.05.-06.06.2003. Oświęcim [2003]
 98. Teatr krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego 1843-1845 : repertuar, recenzje, dokumenty / oprac. Jerzy Got. Wrocław [i in.] 1967
 99. Kydryński, Lucjan – Opera na cały rok : kalendarium. [1]: styczeń-czerwiec ; [2]: lipiec-grudzień. Kraków 1989
 100. 200 lat sceny narodowej 1765-1965 : ogólnopolski repertuar teatrów w dniach 19 i 20 XI 1965. [Warszawa 1965]
 101. Teatr Narodowy w Warszawie : 50 premier. Warszawa 1962
 102. Teatr Polski Wrocław 1945-1965. Wrocław 1965
 103. Danowicz, Bogdan – Był cyrk olimpijski… Warszawa 1984
 104. Krasowski, Jerzy – Sprawa teatru : (próby dramatyczne, wypowiedzi o teatrze, felietony). Kraków 1977
 105. Chrzanowski, Maciej – Andrzej Bursa : czas, twórczość, mit. Kraków 1986

 

STYCZEŃ-LUTY  2019

 1. Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. T. 1: A-C. Kraków 2009
 2. Wiesenthal, Simon - Brak sprawiedliwości wobec zbrodni hitlerowskich. Przemówienie z okazji otrzymania DHC UJ w październiku 1994 r. Kraków 1995
 3. Falkiewicz, Andrzej – Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982
 4. Krzyżanowski, Julian – Mądrej głowie dość dwie słowie. T. 1-3. Warszawa 1975
 5. Kuśniewicz, Andrzej – Król Obojga Sycylii. Warszawa 1970
 6. Mitosek, Zofia – Teorie badań literackich : przegląd historyczny. Warszawa 1983
 7. Kuśniewicz, Andrzej – Nawrócenie. Kraków 1987
 8. Kuśniewicz, Andrzej – Mieszaniny obyczajowe. Warszawa 1985
 9. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega; 395)
 10. Nasiłowska, Anna – Trzydziestolecie 1914-1944. Warszawa 1995
 11. Brzozowski, Stanisław – Kultura i życie. Warszawa 1973. (Dzieła)
 12. Paci, Enzo – Związki i znaczenia : eseje wybrane. Warszawa 1980
 13. Mackiewicz, Witold – [Stanisław] Brzozowski. Warszawa 1979. (Myśli i Ludzie)
 14. Bellow, Saul – Korzystaj z dnia. Warszawa 1978. (Nike)
 15. Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego : zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego. Warszawa 1998
 16. Prawo szkół wyższych : stopnie i tytuły naukowe : zbiór przepisów / oprac. Z. Sypniewski. Warszawa-Poznań 1993
 17. Kodeks pracy : komentarz Andrzej Świątkowski. Kraków 1996
 18. Zadrożny, Stanisław - Informatyka w praktyce : organizacja zbiorów w małej informatyce. Warszawa 1977
 19. Centrum informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej : organizacja, zadania, usługi. Warszawa 1986
 20. Mez, Adam – Renesans islamu. Warszawa 1980
 21. Skinder, Kornelia Otis – Madame Sarah [Bernhardt]. Warszawa 1981. (Artyści)
 22. Szyjkowski, Marian – Czeskie odrodzenie w XIX wieku. Warszawa 1948
 23. Szyjkowski, Marian – Karol Hynek Macha : twórca czeskiego romantyzmu. Warszawa 1948
 24. Kung, Hans – Sobór i zjednoczenie. Kraków 1964
 25. Newerly, Igor – Zostało z uczty bogów. Warszawa 1988
 26. Burkot, Stanisław ; Stępień, Marian – Współczesna literatura polska : przewodnik i materiały. Warszawa 1974
 27. Eustachiewicz, Lesław – Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978
 28. Paźniewski, Włodzimierz [i in.] – Spór o poezję. Kraków 1977
 29. Jaworski, Stanisław – U podstaw awangardy. Kraków 1968
 30. Malraux, Andre – Przemijanie a literatura. Warszawa 1982
 31. Wyka, Kazimierz – Pogranicze powieści. Kraków 1948
 32. Kowalczykowa, Alina – Programy i spory literackie w dwudziestoleciu. Warszawa 1978
 33. Strusiński, Michał – Zwycięzcy i pokonani. Warszawa 1984
 34. Szymański, Wiesław Paweł – Od metafory do heroizmu. Kraków 1967
 35. Ważyk, Adam – Amfion : rozważania nad wierszem polskim. Warszawa 1983
 36. Rowiński, Cezary – Przestrzeń logosu i czas historii. Warszawa 1984
 37. Fitzgerald, Francis Scott - Listy do córki. Warszawa 1982
 38. Wittlin, Józef – Sól ziemi : powieść o cierpliwym piechurze. Warszawa 1988

 

MARZEC-KWIECIEŃ-MAJ  2019

 1. Kleiner, Juliusz – Mickiewicz. T. 1-2. Lublin 1948
 2. Papierkowski, Stanisław K. – Twórczość literacka narodów południowo-słowiańskich : Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Bułgarów. Lublin 1947
 3. Małecki, Mieczysław – Najstarszy literacki język Słowian. Kraków 1947
 4. Kudliński, Tadeusz – Dziedzictwo zemsty : pół-powieść. Wrocław-Warszawa 1948 [egz. do oprawy]
 5. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Zaczarowana dorożka. Warszawa 1948
 6. Zajączkowski, Tadeusz – Ślad bosej nogi : powieść. Londyn [1954]
 7. Drozdowski, Bohdan – Druga połowa wieku. Kraków 1975
 8. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Cz. 2: Objaśnienia i przypisy. Warszawa [1928] [egz. do oprawy]
 9. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Ślubne obrączki. Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 10. Morawski, Zdzisław – Z odrodzenia włoskiego. Kraków 1922 [egz. do oprawy]
 11. Mnohotvarnost dramatickeho umenia. Bratislava 1976
 12. Ceske pohadky. Ricany u Prahy 2005
 13. Murdoch, Iris - The sandcastle. Leningrad 1975
 14. Haskell, Arnold L. - Ballet since 1939. London ; New York ; Toronto 1948
 15. Prague Quadrennial of theatre desingn and architecture 1995 : industry palace vystaviste Praha 26.6.-16.7.1995
 16. Tendence v soucasnem mysleni o divadle : sbornik z konference konane 5. a 6. prosince 2008 na Divadelni fakulte Janackovy akademie muzickych umeni v Brne : ad honorem prof. Ivo Osolsobe. Brno 2010
 17. Texty z Mezinarodniho seminare doktorskych studii divadelnich skol 2003/2005, Brno = Papers for The International Seminar of Doctoral Studies of Theatre Schools 2003/2005, Brno. Brno 2011
 18. Perillo, Francesco Saverio - Rileggendo Kacić : tra storia e folklore. Bari 1979
 19. Rossi, Gaetano - Semiramide : melodramma tragico in tre atti. Milano 1962
 20. Nichols, Peter - La scelta italiana. Milano 1977
 21. Festival Europeen du Premier Roiman. 27-28 avril 2001
 22. Le cheval. Paris 1976. (Cahiers Renaud Barrault; 92)
 23. Jouhandeau, Marcel - Algebre des valeurs morales. Paris 1935
 24. Pastorelli, France - Servitude et grandeur de la maladie. Paris 1960
 25. L'anglais dans le premier cycle : lettres modernes et langues vivantes etrangeres. Paris 1968
 26. Hebbel, Friedrich - Giuditta : tragedia in 5 atti. Firenze 1943
 27. Szober, Stanisław - Gramatyka języka polskiego. Wyd. 3. Warszawa 1953
 28. Marta Santos Pais Doktor Honoris Causa. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa 2017
 29. Aleksander Puszkin 1799-1837. Dodatek do numeru 7-8 "Życia Słowiańskiego". Warszawa 1949
 30. Kostrzewski, Józef - Kultura prapolska. Wyd. 2. Poznań 1949
 31. Chrzanowski, Tadeusz - Działalność artystyczna Tomasza Tretera. Warszawa 1984
 32. Landau, L. ; Rumer, J. - Co to jest teoria względności. Wyd. 3. Warszawa 1964. (Nowości Nauki i Techniki)
 33. Visnik L'vivs'kogo Universitetu. Seria Mistectvoznavstvo. Vipysk 3. L'viv 2003 [jęz. ukraiński]
 34. Derżavnij arhitekturno-istoricnij zapobidnik "Sofijc'kij Muzej". Fotoal'bom. Kiev 1990 [jęz. ukr., ros. i ang.]
 35. Moskovskij Teatr na Taganke 1984-2004 : bibliograficeskij ukazatel'. Moskva 2011 [jęz. rosyjski]
 36. Ostrovskij, A[leksandr] N[ikolaević] - Talanty i poklonniki. [Talenty i wielbiciele]. Moskva 1950 [jęz. rosyjski]
 37. Bobylev, I. F. ; Kotov, G. G. ; Filippov, S. P. - Konnyj turizm. Moskva 1985 [jęz. rosyjski]
 38. Descotes, Marice – Le public de theatre et son historie. Paris 1964
 39. Hillestrom, Gustaf – Le theatre et la danse en Suede. Stockholm 1951
 40. Brecht, Bertolt – Mere Courage et ses enfants. Paris 1960
 41. Sophocle – Antigone : tragedie. Paris 1960
 42. Artaud, Antonin – Le theatre et son double suivi de Le theatre de Seraphin. Paris 1974
 43. Spectaculum : moderne Theaterstucke. Frankfurt am Main. Bd. 3: 1960; Bd. 8: 1965; Bd. 9: 1966; Bd. 11: 1968
 44. Theatertreffen deutschsprachiger Schauspiel Studierender : und 21. Wettbewerb zur Forderung des Schauspielnachwuchses : Dokumentation. Leipzig 2010
 45. Chiappini, Luciano - Ferrara guida : artistica illustrata. Bologna 1981
 46. Meese, Herrad – Deutsch – warum nich? Niemiecki? Czemu nie! Cz. 1. Bonn [b.r.]
 47. Lindley, Ben B.; Evans, Wainwright – Die kameradschaftsehe. Berlin-Leipzig 1928
 48. Freitag, Gustav – Dramatische Werke. Leipzig-Berlin [b.r.]
 49. Stanislawski, Konstantin S. – Mein Leben in der Kunst. Berlin 1951
 50. Das Nibelungenlied. Tl. 1: Siegfrieds Tod. Berlin [i in.] [b.r.]
 51. Hare, David – Geheime Verzuckung. Wien 1989. (Akademietheater; 43)
 52. Pirandello, Ligi – Heinrich IV. Wien 1989. (Akademietheater; 50)
 53. Albee, Edward – Wer hat angst vor Wirginia Wolf? Wien 1991. (Burgtheater; 86)
 54. Oates, Joyce Carol – Die Mondfinsternis. Wien 1992. (Akademietheater; 98)
 55. Behan, Brendan – Die Meisel. Wien 1995. (Burgtheater; 136)
 56. Balzak, Honore de – Modeste Mignon. Berlin [b.r.]. (Gesammelte Werke)
 57. Triumph der Liebe / Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. Frankfurt am Main 1985
 58. Khiva [Chiva – miasto w Uzbekistanie]. Leningrad 1973
 59. Der gestiefelte Kater / Bruder Grimm. Heidelberg-Warschau [b.r.]
 60. Majestic island worlds. Washington 1987
 61. London observed / by John Gay. London 1964
 62. Derżavnij Muzej Etnografii ta Hudożn’ogo Promislu an URSP = Gosudarstvennyj Muzej Etnografii i Hudoestvennogo Promysla an USSP. Kiev 1976
 63. Napoli : le citta nella storia d’Italia / Cesare De Seta. Roma-Bari 1984
 64. Wer kommt mit? : eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1991 [+ slajdy]
 65. Klimaszewski, Bolesław - How to live and study in this city. Kraków 1986
 66. Bulgarian cuisine. [Bułgaria, b.r.] [przepisy - w jęz. angielskim]
 67. Sade, D.A.F. de - Filozofia w buduarze. Vol. 1. Łódź 1989

 

CZERWIEC-LIPIEC-SIERPIEŃ  2019

 1. Odpowiedź Stanisławskiemu : wydawnictwo pokonferencyjne. Kraków 15-16 XI 2010. Kraków 2012
 2. Gide, Andre – Immoralista i inne utwory. Warszawa 1984
 3. Aforystyka Dwudziestolecia (1918-1939). Warszawa 1984
 4. Labiche, Eugene ; Martin, Edouard - Le voyage de monsieur Perrichon : comedie en 4 actes. New York 1941
 5. Labiche, [Eugene] ; Martin, [Edouard] - The journey of Mr. Perrichon. Transl. from the French by Majel Ivey.      New York 1924
 6. POZnań film commission : katalog lokacji 2014. Poznań [2014]
 7. Daubeny, Peter – Mój świat teatru. Warszawa 1974
 8. O zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 9. Mroczkowski, Przemysław – Szekspir elżbietański i żywy. Kraków 1981
 10. Dąbrowski, Bronisław – Poznałem ich w teatrze… Kraków 1988
 11. Wierzyński, Kazimierz – Poezja i proza. [T.] 1-2. Kraków 1981
 12. Straus, Stefan – Stefan Jaracz. Warszawa 1956
 13. Stanisławski, Jan ; Billip, Katarzyna ; Chociłowska, Zofia - Podręczny słownik angielsko-polski. Warszawa 1974
 14. Wroczyński, Tomasz - Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1994
 15. Zaleski, Marek – Przygoda drugiej awangardy. Wrocław [i in.] 1984
 16. Matuszewski, Ryszard – Literatura polska 1939-1991. Warszawa 1992
 17. Galsworthy, John – Nowoczesna komedia. T. 1-3. Warszawa 1956
 18. Koźniewski, Kazimierz – Historia co tydzień : szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950. Warszawa 1977
 19. Holderlin, Fryderyk – Pod brzemieniem mego losu : Listy, Hyperion. Warszawa 1976
 20. Praz, Mario – Mnemosyne : rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Warszawa 1981
 21. Staff, Leopold – Wiersze zebrane. T. 1-5. Warszawa 1955
 22. Strusiński, Michał – Między prawdą a zmyśleniem : szkice o nowoczesnej prozie polskiej. Kraków 1978
 23. Brzękowski, Jan – Szkice literackie i artystyczne 1925-1970. Kraków 1978
 24. Waldorff, Jerzy – Fidrek. Warszawa 1989
 25. Manifesty romantyzmu 1790-1830 : Anglia, Niemcy, Francja. Warszawa 1975
 26. Wyka, Kazimierz – Życie na niby ; Pamiętnik po klęsce. Kraków-Wrocław 1984
 27. Parandowski, Jan – Alchemia słowa. Warszawa 1965
 28. Sadkowski, Wacław – Drogi i rozdroża literatury Zachodu. Warszawa 1968
 29. Andrzejewski, Jerzy – Intermezzo i inne opowiadania. Warszawa 1986
 30. Trznadel, Jacek – Róże trzecie : szkice o poezji współczesnej. Warszawa 1966
 31. Capek, Karol – Krakatit. Warszawa 1960
 32. Brandys, Kazimierz – Sposób bycia ; Bardzo starzy oboje. Warszawa 1965
 33. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta - Słownik współczesnego teatru : twórcy, teatry, teorie. Warszawa: WAiF, 1980
 34. Krukowski, Kazimierz - Moja Warszawka. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza, 1957

 

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK  2019

 1. Porębski, Mieczysław – Dzieje sztuki w zarysie. T. 1: Od paleolitu po wieki średnie. Warszawa 1979
 2. Giraudoux, Jean – Teatr. Warszawa 1957
 3. Kasprowicz, Jan – Pisma zebrane. T. 1-2: Utwory literackie. Kraków 1973-1974
 4. Morawiec, Elżbieta ; Madeyski, Jerzy – Józef Szajna : (plastyka, teatr). Kraków 1974
 5. Miłosz, Czesław – Nieobjęta ziemia. Kraków 1988
 6. Szaniawski, Jerzy – Dwa teatry : komedia w trzech aktach. Kraków 1987
 7. Boguszewska, Teresa – Kiedy idę do mojego Boga. Warszawa-Kraków 1988
 8. Wilson, Ian – Całun turyński. [B. m., po 1978]
 9. Wierzyński, Kazimierz – Poezje wybrane : 1951-1964. Kraków 1972
 10. Szaniawski, Jerzy – W pobliżu teatru. Kraków 1956
 11. Hausbrandt, Andrzej – Zofia Kucówna : szkic do portretu aktorki. Warszawa 1977
 12. Staff, Leopold – Poezje. T. 1: 1898 do 1908 ; T. 2: 1909 do 1914 ; T. 3: 1915 do 1944. Warszawa 1953
 13. Reymont, Władysław Stanisław – Chłopi. T. 2: Wiosna, lato. Warszawa 1953
 14. Szaniawski, Jerzy – Dramaty wybrane. Kraków 1973 - defekt! brak s. 73-149
 15. Tuwim, Julian – Kwiaty polskie. Warszawa 1978
 16. Natanson, Wojciech – Karol Adwentowicz. Warszawa 1955
 17. Dąbrowski, Stanisław ; Górski, Ryszard – Kazimierz Kamiński. Warszawa 1956
 18. Czechowicz, Józef – Wiersze wybrane. Warszawa 1955
 19. Teokryt – Sielanki. Warszawa 1973
 20. Bryll, Ernest – Rok polski. Warszawa 1978
 21. Bakalarz, Julia Stanisława – Głębia przyzywa głębię. Kraków 1994
 22. Eucharystia z Ojcem świętym Benedyktem XVI : Błonia krakowskie 28 maja 2006 r. Kraków 2006
 23. Ludwikowski, Leszek – Sukiennice. Warszawa 1989. (Zwiedzamy Zabytki i Muzea)
 24. Krasiński, Edward – Stefan Jaracz. Warszawa 1976
 25. Iwaszkiewicz, Jarosław – Śpiewnik włoski : wiersze. Warszawa 1978
 26. Fik, Ignacy – Wybór pism krytycznych. Warszawa 1961
 27. Hamsun, Knut – Błogosławieństwo ziemi. Izabelin [1991]. (Dzieła Wybrane; t. 4)
 28. Makowiecki, Andrzej Z. – Młodopolski portret artysty. Warszawa 1971
 29. Szkłowski, Wiktor – O prozie : rozważania i analizy. T. 2. Warszawa 1964
 30. Sandauer, Artur – Samobójstwo Mitrydatesa : eseje. Warszawa 1968
 31. Szczepański, Jan Józef - Historyjki. Warszawa 1990
 32. Szczypiorski, Andrzej – Z notatnika stanu rzeczy. Poznań 1989
 33. Berent, Wacław – Nurt. Warszawa 1958. (Dzieła Wybrane)
 34. Przybylski, Ryszard – To jest klasycyzm. Warszawa 1978
 35. Irzykowski, Karol – Cięższy i lżejszy kaliber : krytyki i eseje. Warszawa 1957
 36. Andrzejewski, Jerzy – Ład serca. Warszawa 1983
 37. Stempowski, Jerzy – Eseje. Kraków 1984
 38. Nastulanka, Krystyna – Sami o sobie : rozmowy z pisarzami i uczonymi. Warszawa 1975
 39. Opacki, Ireneusz – Poetyckie dialogi z kontekstem : szkice o poezji XX wieku. Katowice 1979
 40. Balcerzan, Edward – Oprócz głosu : szkice krytycznoliterackie. Warszawa 1971
 41. Sandauer, Artur – Matecznik literacki. Kraków 1972
 42. Lichniak, Zygmunt – Zanim powstanie panorama. (Wobec literatury polskiej na emigracji). Warszawa 1983
 43. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny. Kraków 1985. (Z Pieśni Polskich)
 44. Aleksander Fredro "Śluby panieńskie" / oprac. Jakub Z. Lichański. Warszawa 1990. (Przewodnik po lekturach; 6)
 45. Wołoszynowski, Julian - Szkice teatralne i literackie. Kraków 1970
 46. Sandauer, Artur - Zebrane pisma krytyczne. T. 1-3. Warszawa 1981
 47. Bryll, Ernest - Rzecz listopadowa ; Kurdesz. Warszawa 1969
 48. Rożek, Michał - Panteon narodowy na Skałce. Kraków 1987
 49. Brandstaetter, Roman - Ja jestem Żyd z Wesela. Poznań 1983
 50. Kleiner, Juliusz – Zarys dziejów literatury polskiej od początków do 1918 r. Wrocław [i in.] 1968
 51. Bazylow, Ludwik – Historia powszechna 1789-1918. Warszawa 1981
 52. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – W małym dworku ; Szewcy. Kraków 1948
 53. Płażewski, Jerzy – Historia filmu dla każdego (1895-1980). Warszawa 1986
 54. Tyloch, Witold – Dzieje ksiąg Starego Testamentu : szkice z krytyki biblijnej. Warszawa 1985
 55. Marczak-Oborski, Stanisław - Iskier przewodnik teatralny. Warszawa 1971
 56. Kultura Polski Ludowej. Warszawa 1966
 57. Mykita-Glensk, Czesława – Życie teatralne Opola. Opole 1976
 58. Hutnikiewicz, Artur – Portrety i szkice literackie. Warszawa [i in.] 1976
 59. Nyczek, Tadeusz – Teatr „Pleonazmus”. Warszawa 1979
 60. Kuśniewicz, Andrzej – Lekcja martwego języka. Kraków 1979
 61. Iwaszkiewicz, Jarosław – Teatr Polski w Warszawie 1938-1949. Warszawa 1971
 62. Fielding, Henry – Historia życia Toma Jonesa czyli dzieje podrzutka. T. 1-2. Warszawa 1966
 63. Kelera, Józef – Takie były zabawy, spory w one lata : szkice i felietony teatralne 1968-1972. Wrocław [i in.] 1974
 64. Słowacki, Juliusz - Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny. Warszawa 1958
 65. Nowak, Tadeusz – Bielsze nad śnieg. Warszawa 1973
 66. Racine, Jean – Britannicus : tragedie en cinq actes. Bielefeld und Leipzig 1925
 67. Pavlović, Luka - Pozoriśne hronike : knjiga druga. Sarajevo 1972
 68. Janion, Maria – Odnawianie znaczeń. Kraków 1980
 69. Walc, Jan – Wielka choroba. Warszawa 1992
 70. Ratajczak, Józef – Krzyk i ekstaza : antologia polskiego ekspresjonizmu. Poznań 1987
 71. Wyka, Kazimierz – Reymont, czyli ucieczka do życia. Warszawa 1979
 72. Welles, Rene ; Warren, Austin – Teoria literatury. Warszawa 1970
 73. Mroczkowski, Przemysław – Dżentelmeni i poeci : eseje z literatury angielskiej. Kraków 1975
 74. Caldwell, Erskine – Poletko Pana Boga. Warszawa 1956
 75. Kaden-Bandrowski, Juliusz – Generał Barcz : powieść. Kraków 1958
 76. Bluth, Rafał Marceli – Pisma literackie. Kraków 1987
 77. Fiut, Aleksander – Spotkania z Innym. Kraków 2006
 78. Sikora, Adam – Posłannicy słowa : Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa 1967
 79. Pietrkiewicz, Jerzy – Literatura polska w perspektywie europejskiej : studia i rozprawy. Warszawa 1986
 80. Terlecki, Władysław – Cień karła, cień olbrzyma. Warszawa 1983
 81. Marx, Jan – Grupa poetycka „Kwadryga”. Warszawa 1983
 82. Szczepański, Jan Józef – Za przełęczą : wybór opowiadań. Warszawa 1986
 83. Budrecki, Lech – Piętnaście szkiców o nowej prozie amerykańskiej. Warszawa 1983
 84. Walas, Teresa – Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). Kraków 1986
 85. Rylski, Eustachy – Tylko chłód. Warszawa 1987
 86. Hazlitt, Wiliam – Eseje wybrane. Warszawa 1957

 

LISTOPAD-GRUDZIEŃ  2019

 1. Kazimierz Wyka : charakterystyka, wspomnienia, bibliografia. Kraków 1978
 2. James, Henry – Daisy Miller. Warszawa 1986
 3. Czechowicz, Józef – Wyobraźnia stwarzająca : szkice literackie. Lublin 1972
 4. Carpentier, Alejo – Królestwo z tego świata. Kraków 1975. (Proza Iberoamerykańska)
 5. Jeleński, Konstanty A[leksander] – Szkice. Kraków 1990
 6. Ożóg, Jan Bolesław – Mój autentyzm. Kraków 1975
 7. Jaworski, Stanisław – Między awangardą a nadrealizmem. Kraków 1976
 8. Rudnicki, Adolf – Rogaty warszawiak. Kraków 1981
 9. Prokop, Jan – Euklides i barbarzyńcy : szkice literackie. Warszawa 1964
 10. Jastrun, Mieczysław – Walka o słowo. Warszawa 1973
 11. Jastrun, Mieczysław – Poezja i rzeczywistość : eseje i szkice. Warszawa 1965
 12. Brzękowski, Jan – W Krakowie i w Paryżu : wspomnienia i szkice. Warszawa 1968
 13. Szymański, Wiesław Paweł – Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1970
 14. Strug, Andrzej – Dzieje jednego pocisku. Warszawa 1977
 15. Chwin, Stefan ; Rosiek, Stanisław – Bez autorytetu. Gdańsk 1981
 16. Waśkiewicz, Andrzej K[rzysztof] – Rygor i marzenie. (Szkice o poetach trzech awangard). Łódź 1973
 17. Carpentier, Alejo – Przedtakty i wariacje. Kraków 1982
 18. Supervielle, Jules – Człowiek z pampy. Kraków 1981
 19. Alejchem, Szolem – Notatki komiwojażera. Warszawa 1958
 20. Jastrun, Mieczysław – Wolność wyboru. Warszawa 1969
 21. Brzękowski, Jan – Wyobraźnia wyzwolona : szkice i wspomnienia. Warszawa 1966
 22. Błoński, Jan – Widzieć jasno w zachwyceniu : szkic literacki o twórczości Prousta. Warszawa 1965
 23. Stern, Anatol – Legendy naszych dni. Kraków 1969
 24. Ważyk, Adam – Cudowny kantorek. Warszawa 1979
 25. Restif de la Bretonne, Nicolas Edme – Noce paryskie. Kraków 1981
 26. Ważyk, Adam – Gra i doświadczenie : eseje. Warszawa 1974
 27. Caldwell, Erskine – Chłopiec z Georgii. Warszawa 1971
 28. Zarys historii Polski / pod red. Janusza Tazbira. Warszawa 1980
 29. Skubiszewski, Piotr – Rzeźba nagrobna Wita Stwosza. Warszawa 1957
 30. Serafińska, Stanisława – Jan Matejko : wspomnienia rodzinne. Kraków 1955
 31. Borowski, Tadeusz – Na przedpolu : artykuły i reportaże. Warszawa 1952
 32. Woroszylski, Wiktor – Życie Majakowskiego. Warszawa 1984
 33. Brzozowski, Stanisław – Pamiętnik. Kraków-Wrocław 1985. [Reprint]
 34. Chojnacki, Roman – Od „mówienia wprost” do „nowej prywatności” : o poezji lat siedemdziesiątych. Warszawa 1984
 35. Kowalczykowa, Alina – Ciemne drogi szaleństwa. Kraków 1978
 36. Stanuch, Stanisław – Andrzej Bursa. Warszawa 1984
 37. Fogler, Henryk – Tadeusz Różewicz. Warszawa 1972
 38. Ruff, Marcel A[lbert] – Baudelaire. Warszawa 1967
 39. Hofmannstahal, Hugo von – Przygoda marszałka de Bassompierre. Warszawa 1975
 40. Michaux, Henri – Gdzie indziej. Kraków-Wrocław 1985
 41. Turgieniew, Iwan – Szlacheckie gniazdo. Warszawa 1985
 42. Turgieniew, Iwan – Rudin. Warszawa 1985
 43. Żeleński, Tadeusz (Boy) – O literaturze niemoralnej : szkice literackie. Warszawa 1990. (Polska Krytyka Literacka)
 44. Fitzgerald, F[rancis] Scott – Ostatni z wielkich. Warszawa 1975
 45. Uniwersytet Jagielloński : skład osobowy. Cz. 1-2. Kraków 1993-1994
 46. Kowalska, Aniela – „Momus” Alojzego Żółkowskiego 1820-1821 : karta z dziejów prasy i sceny warszawskiej. Warszawa 1956
 47. Pawlikowski, Tadeusz – Listy do Konstancji Bednarzewskiej. Kraków 1981
 48. Greń, Zygmunt – Taki nam się snuje dramat : szkice z teatru 1971-1976. Kraków 1978
 49. Słowacki, Juliusz – Dzieła / pod red. Juliana Krzyżanowskiego. Wyd. 2. T. 4 i 5.  Wrocław 1952
 50. Bujański, Jerzy Ronard – Słownictwo teatralne w polskiej dramaturgii. Wrocław [i in.] 1971
 51. Nowacki, Kazimierz – Architektura krakowskich teatrów. Kraków 1982
 52. Selye, Hans – Od marzenia do odkrycia naukowego : jak być naukowcem. Warszawa 1967
 53. Instytucje artystyczne : (zbiór przepisów) / Min. Kultury i Sztuki. Warszawa 1985
 54. Słowo prezydenta : szkice i wywiady Krzysztofa Miklaszewskiego z Władzami RP na Uchodźstwie. Kraków 1990
 55. Frazer, James George – Złota gałąź. T. 1-2. Warszawa 1971
 56. Wojnar, Irena – Sztuka jako „podręcznik życia”. Warszawa 1984
 57. Slovenske Narodne Divadlo : 1957-1958. Bratislava 1959
 58. Strzeszewski, Czesław – Praca ludzka : zagadnienie społeczno-moralne. Lublin 1978
 59. Kaschnitz, Marie Luise – Courbet : nie ułuda, lecz prawda. Warszawa 1981
 60. Teatr Rzeczypospolitej : pięć sezonów 1983/84-1987/88 : głosy, opinie, propozycje publicystów, ludzi teatru, działaczy kultury. Warszawa 1988
 61. Poprzęcka, Maria – Akademizm. Warszawa 1989
 62. Teatr Dramatyczny w Warszawie. Warszawa 1972
 63. Karwacka, Helena – Warszawski Kabaret Artystyczno-Literacki Momus. Warszawa 1982
 64. Kott, Jan – Jak wam się podoba : spotkanie pierwsze. Warszawa 1955
 65. Konfraternia Poetów : XXV wigilia słowa : Godność. Kraków 2012
 66. Urbańczyk, Stanisław – Uniwersytet za kolczastym drutem : (Sachsenhausen – Dachau). Kraków 1946
 67. Grzeniewski, Ludwik Bohdan – Miejsce na ziemi : szkice warszawskie. Warszawa 1977
 68. Kurek, Jalu – Młodości, śpiewaj! Kraków 1980
 69. Dyjeciński, Jerzy – Kalosze i ostrogi, czyli pamiętnik podchorążego. Warszawa 1980

 

STYCZEŃ-LUTY  2020

 1. Jastrun, Mieczysław – Mickiewicz. Warszawa 1955
 2. Jaworski, Roman – Historje Manjaków. Kraków 1978
 3. Drewnowski, Tadeusz – Tyle hałasu – o nic? : wspomnienia. Warszawa 1982
 4. Grzeniewski, Ludwik B. – Leona Chwistka „Pałace Boga” : próba rekonstrukcji. Warszawa 1968
 5. Kijowski, Andrzej – Rachunek naszych słabości. Warszawa 1994
 6. Dybciak, Krzysztof – Panorama literatury na obczyźnie. Kraków 1990
 7. Żółkiewski, Stefan – Perspektywy literatury XX wieku. Warszawa 1960
 8. Kijowski, Andrzej – Kroniki Dedala : szkice i kroniki. Warszawa 1985
 9. Lewicki, Zbigniew – Czas w prozie strumienia świadomości. Warszawa 1975
 10. Alberes, Rene-Marill – Bilans literatury XX wieku. Warszawa 1958
 11. Borowski, Tadeusz – Opowiadania z książek i gazet. Warszawa 1949
 12. Janion, Maria – Zygmunt Krasiński : debiut i dojrzałość. Warszawa 1962
 13. Maciejewski, Łukasz – Przygoda myśli : rozmowy obok filmu. Warszawa 2009
 14. Kubacki, Wacław – Arcydramat Mickiewicza : studia nad III częścią „Dziadów”. Kraków 1951
 15. Kwiatkowski, Jerzy – Świat poetycki Juliana Przybosia. Warszawa 1972
 16. Jastrzębski, Jerzy – W Polsce czyli wszędzie : szkice o polskiej prozie współczesnej. Warszawa 1992
 17. Wierzyński, Kazimierz – Pamiętnik poety. Warszawa 1991
 18. Kaliszewski, Andrzej – Gry Pana Cogito. Kraków 1982
 19. Wiśniowski, Bronisław – William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck. Warszawa 1963
 20. Lisiecka, Alicja – W krainie czarów : szkice literackie. Warszawa 1961
 21. Kijowski, Andrzej – Tropy. Poznań 1986
 22. Lyra, Franciszek – William Faulkner. Warszawa 1969. (Profile)
 23. Prevost [d'Exiles, Antoine-Francois] – Historia Manon Lescaut i kawalera des Grieux. Warszawa 1974
 24. Kurowiecki, Jan – Dzień powszedni wyobraźni, albo o ułomności zdrowego rozsądku w poznaniu poetyckim. Warszawa 1976
 25. Ficowski, Jerzy – Czekanie na sen psa. Kraków 1970
 26. Kubiak, Zygmunt – Szkoła stylu : eseje o tradycji poezji europejskiej. Warszawa 1972
 27. Kijowski, Andrzej – O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu. Kraków 1984
 28. Ficowski, Jerzy – Regiony wielkiej herezji : szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza. Kraków 1975
 29. Fredro, Aleksander – Trzy po trzy. Warszawa 1996
 30. Kodeks drogowy 2011 z komentarzem. Warszawa 2011
 31. Kodeks drogowy z komentarzem Adama Jasińskiego. Warszawa 2005
 32. Harvey, Greg - DOS dla opornych : ściąga (obejmuje wersję DOS 6.2). Warszawa 1993
 33. Komputer w firmie : poradnik dla właścicieli małego biznesu z płytą CD. Warszawa 2006
 34. Grynkiewicz, Tomasz - Znajdź się w sieci : internetowa rewolucja w twojej firmie. Warszawa 2012
 35. E-lementarz internetu czyli najprostszy na świecie podręcznik dla miliona Polaków. Warszawa 2009
 36. Walker, Alexander – [Greta] Garbo : portret. Warszawa 1987. (Artyści)
 37. Polewka, Adam – Igrce w Barbakanie. Kraków 1953
 38. Lokai, Maurycy – Atlantyda : historia zaginionej Oceanii. Warszawa 1985
 39. Manzi, Michał – Tajemnice Atlantydy. Warszawa 1984
 40. Przybyszewska, Stanisława – Listy. T. 1: Grudzień 1913 – Wrzesień 1929. Gdańsk 1978
 41. Wyspiański, Stanisław – Monografia bibliograficzna : o twórczości pisarskiej i plastycznej / oprac. Maria Stokowa. Kraków 1967. (Dzieła Zebrane; t. 15, vol. 2)
 42. Zapolska, Gabriela – Dzieła Wybrane. T. 1, 3-6, 8-12, 14, 16. Kraków 1957-1958
 43. Schiller, Leon - Theatrum militans : 1939-1945. Warszawa 1987

 

WRZESIEŃ  2020

 1. Syllabus z języka niemieckiego [matura] 2002. Warszawa 2000
 2. Polityczny atlas świata : wydanie specjalne "Nowych Czasów". Warszawa 1988
 3. Grajewski, Irenausz ; Wójcik, Józef - Mały leksykon morski. Warszawa 1981
 4. Meksyk. Warszawa 2005. (Podróże Marzeń; 1) (Biblioteka "Gazety Wyborczej")
 5. Informator o szkołach wyższych i policealnych na rok akademicki 2002/2003. Warszawa 2002
 6. Podręczny mszał z lekcjonarzem : na okres letni [...]. Poznań 1993
 7. Gapik, Lechosław - Nerwice seksualne i sposoby ich przezwyciężania. Warszawa 1986
 8. Statut Związku Artystów Scen Polskich ZASP. Warszawa 1993
 9. Gorzów Wielkopolski. Gorzów Wlkp. 2010
 10. Voldben, Amadeus - Nostradamus i inni : jaki będzie koniec XX wieku? Warszawa 1992. (Wielkie Przepowiednie Losów Ludzkości)
 11. Kossakowski, Jacek ; Kazoń, Mirosław - Urologia dla lekarza rejonowego. Warszawa 1989
 12. Atlas mira. Moskva 1962
 13. Kunst im 3. Reich : Dokumente der Unterwerfung. Frankfurt am Main 1981
 14. Taylor, Kenneth N. - Biblia w obrazkach dla najmłodszych. Warszawa 1990
 15. Sierecki, Sławomir - Jerzy Waszyngton. Warszawa 1970. (Światowid)
 16. Meese, Herrad - Deutsch - warum nicht? Niemiecki? Czemu nie! Radiowy kurs języka niemieckiego. Bonn [b.r.]
 17. Szkutnik, Leon Leszek - English through problems : dla klasy 2 i 3. Warszawa 1980
 18. Marzec, Leszek ; Mazurek, Kazimierz ; Suchecki, Tomasz - Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Warszawa 1986
 19. Kochwasser, Friedrich - San Marino : die alteste und kleinste Republik der Welt. Herrenalb, Schwarzwald 1961
 20. Walsch, Neale Donald - Rozmowy z Bogiem : księga pierwsza. Bydgoszcz 1998
 21. O szczęściu : aforyzmy i sentencje / wybrał i oprac. Adam Łaski. Warszawa 1997
 22. Kerner, Ian - Jej orgazm najpierw : poradnik dla myślących mężczyzn. Warszawa 2004
 23. Forsstrom, Brita ; Hampson, Mel - Techniki Alexandra w czasie ciąży i porodu. Poznań 1998
 24. Acto de investidura de doctor "honoris causa" del profesor Krzysztof Penderecki. Univ. Autonoma de Madrid 1987
 25. Herman, Wladimir - Collecting visiting card cases : Sollerod Museum. Copenhagen 2005
 26. Picture gallery : a guide : The Hermitage Leningrad. Leningrad 1989
 27. Jubileusz [750-lecia miasta Gorzowa Wielkopolskiego]. Gorzów 2007. (Kolekcja 750-Lecia)
 28. Mein grosses Tom & Jerry Buch. [Austria, 1967]
 29. Ortopedia i rehabilitacja / pod red. Wiktora Degi. T. 1. Wyd. 3 uzup. Warszawa 1983
 30. Astrologus : twój znak Lew 23 VII - 22 VIII. Warszawa 1984
 31. Abba, powiedz mi słowo... : wybór apoftegmatów. Kraków 1997
 32. Skierkowski, Marek - Księga imion. Warszawa 2013
 33. Heller, David - Kochany Panie Boże, jakiego wyznania były dinozaury? : ciąg dalszy listów dzieci do Pana Boga. Warszawa 1992
 34. 1001 aforyzmów obcych II / wybór Włodzimierz Masłowski. Katowice 1997
 35. ABC turysty Pogórza. Zakliczyn [po 2003]
 36. Kamiński, Krzysztof - O. Andrzej Czesław Klimuszko : franciszkanin z Elbląga. Warszawa [b.r.]
 37. Jassem, Krzysztof - Brydż dla samouków. T. 2: Od rzemieślnika do mistrza. Puszczykowo [b.r.]
 38. Dal’, Vladimir – Tolkovyj slovar’ żivogo velikorusskogo jazyka. T. 1-4. Moskva 1956
 39. Zieliński, Henryk – Historia Polski : 1914-1939. Wrocław 1985
 40. Starski : droga do Oskara / pod red. Stanisława Zawiślańskiego. Warszawa 1998. (Ludzie Kina)
 41. Osiński, Zbigniew – Grotowski i jego Laboratorium. Warszawa 1980
 42. Gajcy, Tadeusz – Pisma. Kraków 1980
 43. Leksykon pisarzy świata : XX wiek. Warszawa 1993
 44. Słownik wyrazów bliskoznacznych / pod red. Stanisława Skorupki. Warszawa 1985
 45. Kelera, Józef – Wrocław teatralny 1945-1980. Wrocław 1983
 46. Jodłowski, Stanisław ; Taszycki, Witold: Słowniczek ortograficzny z zasadami pisowni. Wyd. 36. Warszawa 1987
 47. Jodłowski, Stanisław ; Taszycki, Witold: Słowniczek ortograficzny z zasadami pisowni. Wyd. 21. Wrocław 1986
 48. Jotterand, Franck – Nowy teatr amerykański. Warszawa 1976
 49. Kuncewiczowa, Maria – Dyliżans warszawski. Warszawa 1981. (Dzieła)
 50. Miłosz, Czesław – Dolina Issy. Kraków 1981
 51. Behar, Henri – Dada i surrealizm w teatrze. Warszawa 1975 [2 egz.]
 52. Sienkiewicz, Henryk – Wybór nowel i opowiadań. Wrocław 1988. (Biblioteka Narodowa)
 53. Frisch, Max – Stiller. Warszawa 1976. (Nike)
 54. Canetti, Elias – Ocalony język : historia pewnej młodości. Warszawa 1981. (Nike)
 55. Bulatović, Miodrag – Największa tajemnica świata i inne opowiadania. Warszawa 1977. (Nike)
 56. Duhamel, Georges – Krzyk z głębokości. Warszawa 1962. (Nike)
 57. Tischner, Józef - Pomoc w rachunku sumienia. Kraków 2000
 58. Sztabowa, Wera - Sen. Warszawa 1976. (Wszystko o...)
 59. Hauser, Przemysław - Potyczki przy zielonym stoliku : rzecz o brydżu i brydżystach w II Rzeczypospolitej. Warszawa 1989
 60. Pośmiejmy się : 777 dowcipów na każdą okazję. Warszawa 2003
 61. Wielka księga najlepszych kawałów barowych : CKM wydanie specjalne. Warszawa 2010
 62. Kłossowicz, Jan - Mgliste sezony. Warszawa 1981
 63. Ficowski, Jerzy - Demony cudzego strachu : wspominki cygańskie. Warszawa 1986
 64. Guczalska, Beata - Jerzy Jarocki : artysta teatru. Kraków 1999
 65. Zeszyt licealisty do języka polskiego : Młoda Polska, Dwudziestolecie Międzywojenne : klasa 3 / oprac. Monika Salamońska. Kraków 1996
 66. Nowe życie / pod red. Zygmunta Nowaka, Zbigniewa Paszka. Kraków 2009
 67. Ulonska, Reinhold - Dary Ducha świętego : teoria i praktyka. Kraków 1987
 68. Silva, Jose ; Stone, Robert B. - Samouzdrawianie metodą Silvy : popularna metoda leczenia siebie i innych. Katowice 1997
 69. Niedźwiecki, Henryk ; Rożecki, Aleksander ; Stadnicki, Lesław - Wszyscy gramy w brydża. Warszawa 1977
 70. Wiktor, Jan - Pieniny i ziemia sądecka. Kraków 1956
 71. Kazimierczuk, Zdzisław ; Niedźwiedź, Józef - Obszar G-6 : małe ojczyzny w Unii Europejskiej : przewodnik. Łaszczów-Zamość 2008
 72. Duden - Schulerhilfen : Rechtschreibung 2. Mannheim-Wien-Zurich 1985
 73. Nachtigall, Rainer ; Baingo, Andreas ; Friedemann, Horst - Klub der Hunderter : Fussballprominenz im Nationaltrikot. Berlin 1989
 74. Ogólnopolska dysponenda wydawnictw uczelnianych : 1998. Wrocław 1999
 75. Słowa zapomniane, siwizną przyprószone... / pomysł, układ, red., adiustacja Jacek Marcinkowski. Świerzyno 2014
 76. Kraina Popradem opasana : miasto i gmina Piwniczna-Zdrój. Piwniczna-Zdrój 2012
 77. Rosiński, Ernest - Ach die Prapositionen! Warszawa 1992
 78. Bahnsen, Uwe ; O'Donnel, James - Katakumba : ostatnie dni w bunkrze Hitlera. Warszawa 1995
 79. Spahr, William J. - Żukow. Warszawa 2003
 80. Czochralski, Jan [i inni] - Akademicki podręcznik języka niemieckiego. Warszawa 1994
 81. Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego / pod red. Edwarda Balcerzana. Wrocław 1984
 82. Badania nad krytyką literacką. Seria druga / studia pod red. M. Głowińskiego i K. Dybciaka. Wrocław 1984
 83. Bęza, Stanisław - Humor im Ohr : Lustige Geschichten zum Horen, Lesen und Nacherzahlen. Warszawa 2000
 84. Kachlak, Tadeusz - Synonyme : ein Vademecum fur Fortgeschrittene. Warszawa 1997
 85. Wahrig : elementar-Worterbuch der deutschen Sprache / hrsg. von Gerhard Wahrig. Munchen 1991
 86. Formuliere besser : den treffenden Ausdruck schnell gefunden / Th. Iger, D. Prauss, H. v. Lichem. Darmstadt 1993
 87. Brodzka, Alina - O kryteriach realizmu w badaniach literackich. Warszawa 1967. (Historia i Teoria Literatury)
 88. Kawyn, Stefan - Zagadnienie grupy literackiej. Lublin 1946. (Wykłady i Przemówienia / TN KUL; 9)
 89. Langen, Dietrich - Autogenes Training fur jeden : 3 x taglich zwei Minuten abschalten, entspannen, erholen. Munchen 1988
 90. Fleischer, Heinrich ; Herzog, Annelies ; Riedel Herbert - Starke und unregelmassige Verben im Deutschen : mit Beispielen und Ubungen fur Auslander. Leipzig 1984
 91. Bauer, Hans Ludwig - Atmospharische Horszenen fur Anfanger : Arbeitsbuch. Bonn 1987
 92. Krytycy o pisarzach i ich dziełach. Warszawa 1977. (Poradniki Bibliograficzne)
 93. Lektury polonistyczne / pod red. Ryszarda Nycza. Kraków 1999. (Literatura Współczesna; t. 2)
 94. Stawińska, Krystyna - Repetytorium z gramatyki języka francuskiego : czyli to, co najtrudniejsze dla Polaków. Warszawa 2002
 95. Szkutnik, Leon Leszek - Thinking in English. Warszawa 1975
 96. Lewandowski, Edmund - Oblicza religii chrześcijańskiej. Łódź 1987. (Biblioteka Religioznawcza)
 97. Novikov, A. ; Samrikov, A. - Russko-niemieckij razgovornik. Leningrad 1991
 98. Gołaszewska, Maria - Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Warszawa 1963
 99. Szkice o literaturze współczesnej : praca zbiorowa. Warszawa 1954
 100. Zawadzka, Elżbieta - Mach's gut! : słowniczek tematyczny języka niemieckiego. Warszawa 1991
 101. Lachen macht gesund / zebrał i oprac. Romuald Chilmończyk. Warszawa 1984
 102. Hillefeld, Marc - Ślady piekielnego psa. Warszawa 2005. (Angielski z dreszczykiem : konwersacje)
 103. Wilson, Philip - Słownik tematyczny francusko-polski. Warszawa 2000
 104. Klemm, Waldemar ; Hau, Rita-Danuta - Słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski. Warszawa 1994
 105. Reychman, Jan - Mahomet i świat muzułmański. Warszawa 1960. (Światowid)
 106. Heydecker, Joe ; Lebb, Johannes - Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi : bilans tysiąca lat. Warszawa 1979
 107. Bryła, Jerzy - Wczoraj i dziś : z ks. infułatem... rozmawia Janusz M. Paluch. Kraków 2013
 108. Grunberg, Karol ; Otręba, Bolesław - Joachim von Ribbentrop : kariera ministra Trzeciej Rzeszy. Bydgoszcz 1991
 109. Northcutt, Wendy - Nagrody Darwina : ewolucja w działaniu. Warszawa 2001
 110. Rousseau, Pascale - Francuski w 3 miesiące : [kurs z nagraniami dla średnio zaawansowanych]. Poznań 2003
 111. Księga parodii / wybór Danuta Sykucka. Warszawa 1978
 112. Lasota, Marek – Donos na Wojtyłę : Karol Wojtyła w teczkach bezpieki. Kraków 2006
 113. Szczublewski, Józef – Żywot Osterwy. Warszawa 1973
 114. Maciąg, Włodzimierz – Literatura Polski Ludowej 1944-1964. Warszawa 1974
 115. Dzieduszycka, Małgorzata – Apocalypsis cum figuris : opis spektaklu Jerzego Grotowskiego. Kraków 1974
 116. Groński, Ryszard Marek – Kabaret Hemara. Warszawa 1989
 117. Craig, Edward Gordon – O sztuce teatru. Warszawa 1985. (Teorie Współczesnego Teatru)
 118. Brook, Peter – Pusta przestrzeń. Warszawa 1977. (Teorie Współczesnego Teatru)
 119. Milska, Anna – Pisarze polscy : wybór sylwetek 1890-1970. Warszawa 1972
 120. Leksykon złotych myśli / wyboru dokonał Krzysztof Nowak. Warszawa 1999
 121. Dostojewski, Fiodor – Łagodna : opowiadanie fantastyczne. Warszawa 1978
 122. Przybora, Jeremi – Mieszanka firmowa. Warszawa 1977. (Biblioteka Satyry)
 123. Krasiński, Zygmunt – Irydion. Warszawa 1958. (Biblioteka Szkolna)
 124. Wyspiański, Stanisław – Warszawianka. Kraków 1973
 125. Wyspiański, Stanisław – Noc listopadowa. Kraków 1973
 126. Ty się pojawiasz jak miłość… : antologia niemieckojęzycznej liryki miłosnej. Warszawa 1987
 127. Roth, Joseph – Nosiwoda Mendel. Warszawa 1985 [2 egz.]
 128. Mickiewicz, Adam – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Warszawa 1986. (Mała Biblioteka Literatury Polskiej)
 129. Pałubicki, Władysław - Kobieta w humorze żydowskim. Radom [1991]
 130. Tylko bez cudów : humor żydowski / wybór i oprac. Rajmund Florans. Warszawa 1986
 131. Mądrości żydowskie / zebrał, tł. i oprac. Aleksander Drożdżyński. Londyn-Warszawa 1993
 132. Humor żydowski / wybór i oprac. Izaak Ajchelman. Rzeszów 1989
 133. Gdybym był Rotszyldem... : humor żydowski / wybór i oprac. Regina Gromacka. Warszawa 1991
 134. Wiech [Stefan Wiechecki] - Koszerny Kozak czyli opowiadania żydowskie. Warszawa 1990
 135. Z mądrości Talmudu. Warszawa 1988
 136. Landmann, Salcia - Śmiech po żydowsku czyli wczorajszy i dzisiejszy świat w dowcipach i dykteryjkach żydowskich. Gdynia 1999

 

PAŹDZIERNIK  2020

 1. Drosnin, Michael – Kod Biblii. Warszawa 1998
 2. Formanowicz, Janina – Historia Teatru Miejskiego w Bydgoszczy w latach 1920-1939. Warszawa [i in.] 1978
 3. Budzińska, Alina – Rodzynki, migdały. [T.] 2. Kraków 1991 [2 egz.]
 4. Historia Polski. [T.] 1: Polska do 1586. Warszawa 2007. (Biblioteka Gazety Wyborczej)
 5. Lipiński, Jacek – Sztuka aktorska w Polsce 1500-1633. Warszawa 1974
 6. Tairow, Aleksander – Notatki reżysera i proklamacje artysty. Warszawa 1964
 7. Artaud, Antonin – Teatr i jego sobowtór. Warszawa 1978
 8. Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 2. Warszawa 1981
 9. Antologia dawnej noweli rosyjskiej / wybór, wstęp i noty o autorach Rene Śliwowski. Warszawa 1978. (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 10. Chylińska, Teresa ; Haraschin, Stanisław ; Schaeffer, Bogusław – Przewodnik koncertowy. Kraków 1991
 11. Głogowska, Małgorzata ; Cook, Alan – Rozmówki polsko-angielskie ze słowniczkiem turystycznym. [B.m., b.r.]
 12. Langenscheidt : rozmówki ilustrowane : język angielski : podstawowe zwroty oraz słowniczek podróżny / przekład i adaptacja Krzysztof Hejwowski. Warszawa 2001
 13. Ile od siebie. Kraków 2008. (XX Chleb Nadziei)
 14. Philogelos albo śmieszek : z facecji Hieroklesa i Philagriosa. Wrocław 1965
 15. Lenotti, Tullio – Juliette et Romeo. Verone 1973
 16. Ślusarczyk-Latos, Józefa – Lot nad przepaścią : III części. Kraków [po 2004]
 17. Pilniak, Borys – Nagi rok. Warszawa 1988. (Powieści Dwudziestego Wieku)
 18. Daniel-Rops, Henri – Dzieje Chrystusa. T. 1. Warszawa 1972
 19. Szukszyn, Wasilij – Nocne dumania i inne utwory. Warszawa-Moskwa 1975
 20. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela 1994
 21. Encyklopedia Gazety Wyborczej. T. 1: A-aykro ; T. 9: Krema-ludno. Kraków [b.r.]
 22. Wierieszczagina, Inessa – Davajte pogovorim… : teksty z życia codziennego z dialogami. Warszawa 1998
 23. Jaka Unia? Jaka przyszłość? Jaka Europa? : Kraków 11-14.09.2006 : materiały pokonferencyjne. Kraków 2006
 24. Święta miłości : śpiewnik na chór mieszany a cappella / oprac. Józef Świder. Kraków 1984. (Z Pieśni Polskich)
 25. Tarallo, Pietro – Od Jerozolimy do Santiago de Compostela : podróże do najsłynniejszych sanktuariów chrześcijaństwa. Warszawa 2011
 26. 16e Festival Mundial du Theatre. Nancy 1983
 27. Theaterarbeit : 6 Auffuhrungen des Berliner Ensembles. Dresden 1952
 28. 50 let „Dinamo” / sostavitel G. L. Cernevic. Moskva 1972
 29. Uzależnienia : porozmawiajmy o tym głośno / Fundacja „Warto Żyć”. Kraków 2011
 30. Mejerhol’d, V. E. – Stat’i, pis’ma, reci, besedy. C. 2: 1917-1939. Moskva 1968
 31. Goebbels, Joseph – Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei. Munchen 1942
 32. Zakuvala zozylen’ka : antologia ukrains’koi narodnoi tvorcosti. Kiiv 1989
 33. Deutsches Buchnen-Jahrbuch : Theatergeschichtliches Jahr- und Adressenbuch : Gegrundet 1889 : 55. Jahrgang 1944. Berlin 1943
 34. Maakovskij, V. V. – Izbrannye socinenia v 2 tomah. T. 1. Moskva 1981
 35. Maakovskij, V. V. – Misteria – buff. Moskva 1972
 36. Szekspir, Wiliam – Komedie. 2. Warszawa 1973. (Dzieła Dramatyczne; t. 2)
 37. Dostoevskij, F. M. – Belye noci ; Netocka Nezvanova. Leningrad 1968
 38. Dostoevskij, F. M. – Prestuplenie i nakazanie : roman. Leningrad 1975
 39. Maakovskij, V. V. – Socinenia v 3 tomah. T. 3: Poemy, p’esy. Moskva 1973
 40. Gogol, N. V. – Sobranie socinenij v 6 tomah. T. 4. Moskva 1949
 41. Tołstoj, Aleksy – Droga przez mękę. T. 3: Pochmurny poranek. Warszawa 1954
 42. Wasilewska, Wanda – Pieśń nad wodami. T. 1: Płomień na bagnach. Warszawa 1954
 43. Grodzieńska, Stefania – Wspomnienia chałturzystki. Łódź [b.r.]
 44. Kuksewicz, Zdzisław – Zarys filozofii średniowiecznej. T. 1. Warszawa 1986
 45. Reymont, Władysław Stanisław – Chłopi. T. 1. Warszawa 1963
 46. Bałucki, Michał – Komedie. 1-2. Kraków 1956. (Pisma Wybrane; t. 10-11) [wycofane ze zbiorów]
 47. Nałkowska, Zofia – Dzienniki II: 1909-1917. Warszawa 1976
 48. Żeromski, Stefan – Dzienniki III: 1888-1891. Warszawa 1956
 49. Porębski, Mieczysław – Dzieje sztuki w zarysie. T. 1: Od paleolitu po wieki średnie. Warszawa 1976
 50. Girtler, Kazimierz – Opowiadania. T. 1. Kraków 1971
 51. Hagemann, Carl – Regie : die Kunst der szenischen Darstellung. Berlin-Leipzig 1904 [wycofane ze zbiorów]
 52. Bereś, Witold ; Brunetko, Krzysztof – Duchowny niepokorny : rozmowy z księdzem Stanisławem Musiałem. Warszawa 2006
 53. Roth, Philips – Cień pisarza. Warszawa 1991
 54. Studioarbeit mit Stanisławski. Berlin 1952 [wycofane ze zbiorów]
 55. Der Schauspielerische Weg zur Rolle. Berlin 1952 [wycofane ze zbiorów]
 56. Soroki, Władimir – Lód. Warszawa 2004
 57. Soroki, Władimir – Bro. Warszawa 2006
 58. Konobrodzki, Jan Paweł – Pustynne szlaki : wyjście w nieznane : medytacje. Kraków 2016
 59. Kłosowicz, Jan – Teatr stary i nowy. Warszawa 1973
 60. Bułhakow, Michał – Biała gwardia. Warszawa 1972
 61. Okudżawa, Bułat – Wędrówki dyletantów : z zapisków porucznika rezerwy, Amirana Amiłachwariego. T. 1. Warszawa 1981
 62. Grass, Gunter – Kot i mysz. Warszawa 1990
 63. Sen o Karpatach : Wrzosowisko VI : wybór wierszy. Wadowice 2005 [2 egz.]
 64. Sen o Karpatach : Wrzosowisko V : wybór wierszy. Piwniczna Zdrój 2004 [2 egz.]

 

LISTOPAD  2020

 1. Eco, Umberto – Baudolino. Warszawa 2001
 2. Microsoft Windows 98 : uruchamianie. [B.m.] 1998
 3. Microsoft Windows 95 : wprowadzenie. [B.m.] 1995
 4. Finfach gesagt : Kurza Sachtexte mit Ubungen. Munchen 1974
 5. Bieler, Karl Heine – Miteinander : Text- und Arbeitsbuch fur Fortgeschrittene. Teutsch als Fremdsprache. Band 1. Ismaning 1979
 6. Kisson, Ephraim – Wie unfair, David! : und andere israelische Satiren. Wien 1970
 7. Dostoevskij, F. M. – Bednye ludi : roman. Moskva 1977
 8. Bulgakov, S. N. – Pravoslavie. Kiev 1991
 9. Heine, Heinrich – Deutschland ein Wintermarchen. Husum [b.r.]
 10. Grosse Leute in kleinen Anekdoten / wybrał i oprac. Ernest Rosiński. Warszawa 1987
 11. Auserwahlt und trotzdem heiter : Witze aus Izrael. Munchen 1970
 12. Babel, Isaak – Sonnenuntergang. Wien 1993
 13. Tabori, George – Requiem fur einen Spion. Wien 1993
 14. Brecht, Bertolt ; Dessau, Paul – Der kaukasische Kreidekreis. Wien 1993
 15. Schwab, Werner – Die Prasidentinnen. Wien 1994
 16. Mrożek, Sławomir – Tango. Wien 1996
 17. Muller, Heiner – Germania 3 Gespenster am Toten Mann. Wien 1996
 18. Tschechoff, Anton – Drei Schwestern. Leipzig 1994
 19. Men’ Aleksandr – Tainstvo, clovo i obraz. Bruxelles 1980
 20. Tepperwein, Kurt – Die Botschaft Deines Korpers : die Sprache der Organe. Landsberg am Lech 1996
 21. Korczak, Janusz – Konig Hanschen I. Munchen 1995
 22. Kishon, Ephraim – Der Blaumilchkanal Satirische Szenen. Munchen 1977
 23. Kishon, Ephraim – Drehn Się sich um, Frau Lot! : Satiren aus Izrael. Munchen 1971
 24. Gelb, Michael – Korperdynamik : eine Einfuhrung In die Alexander-Technik. Berlin 1989
 25. Heine, Heinrich – Buch der Lieder. Frankfurt am Main 1975
 26. Dąbrowska, Maria – Tagebucher 1914-1965. Frankfurt am Main 1996
 27. Ehrenburg, Ilja – Und sie bewegt sich doch! Leipzig 1989
 28. Brecht, Bertolt – Leben des Galilei. Berlin 1963
 29. Brecht, Bertolt – Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui. Berlin 1965
 30. Antologia dramatu / wybór i posł. Jerzy Koenig. T. 2. Warszawa 1976
 31. Evtusenko, Evg. – Kater cvjazi. Moskva 1966
 32. Łamtiugina, Asja – Jeśli nie tu. Kraków 2008 [2 egz.]
 33. Neruda, Pablo – Gedichte 1923-1973. Leipzig 1973
 34. Barth, John – Bakunowy faktor. T. 2. Warszawa 1980
 35. Gogol, Nikolaj – Erzahlungen. Stuttgart 1988
 36. Gogol, Nikolaj – Der Revisor. Stuttgart 1989
 37. Goethe, Johann Wolfgang – Urfaust. Stuttgart 1987
 38. Goethe, Johann Wolfgang – Faust. Stuttgart 1986
 39. Na łamach prasy 2006 / Opera Wrocławska. Wrocław 2007

 

PŁYTY  DVD i CD

 1. DVD - Zemsta / reż. Andrzej Wajda. (Biblioteka Gazety Wyborczej) [omówienie lektury szkolnej + film]
 2. DVD – Polska – Portugalia : eliminacje Euro 2008. Dodatek specjalny: Czarodzieje z Ameryki Płd. (Kolekcja Futbol.pl)
 3. DVD – Natural killers = Drapieżniki z bliska [2 egz.]
 4. DVD - Dr House. Sezon trzeci, dysk 5 odc. 21-24 + dodatki
 5. DVD - Notacje archiwalne : Janusz Chodnikiewicz, Jerzy Domaradzki, Zbigniew Karpowicz, Andrzej Mularczyk, Jerzy Rutowicz, Janusz Zaorski / Magazyn Filmowy
 6. DVD - Teatr XXI wieku : film promocyjny
 7. CD-ROM - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : materiał promocyjny
 8. CD – Cicha noc… : kolędy i pastorałki / Chór Archikatedry Warszawskiej
 9. CD - Hip hip hura alleluja! / Arka Noego
 10. CD - Słowo papieża : pierwsza pielgrzymka 1979 najważniejsza, najmniej znana

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2 [2 egz.]
 6. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 7. Informator Polski 1984/85                                                 
 8. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995
 9. Almanach Sceny Polskiej: T. 10: 1968/1969 ;  T. 18: 1976/1977 ; T. 19: 1977/1978 ; T. 22: 1980/1981
 10. Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery
 11. Film: pojedyncze numery oraz oprawne roczniki (niekompletne) z lat 1974, 1977, 1978, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989
 12. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 13. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 14. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 15. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 16. Twórczość
 17. Odra
 18. Muzeum Narodowe w Krakowie: raport roczny 2010 ; raport roczny 2013 (rok wielkich inwestycji)
 19. Svet a Divadlo. Praha. Roč. 4, č. 4 (1993) ; 8, č. 5 (1997)
 20. Fronda : pismo poświęcone. Nr 7
 21. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 22. Krasnogruda. R. 2000 nr 12
 23. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 24. Tygodnik Powszechny. R. 2015 nr 47
 25. Chip. R. 1997 nr 2
 26. PC World Komputer - lata 1995, 1997 (niekompletny), 2001-2005
 27. Komputer Świat - lata 2000-2005 oraz niektóre nr z 2006
 28. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 29. Alma Mater : miesięcznik UJ. Nr 93: 2007
 30. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 37/38: 2007; 89/90, 93, 94, 96: 2012; 121: 2014; 149: 2017; 160, 168, 169: 2018
 31. Foyer. Lipiec 2004
 32. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 26/27, 34/35, 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83
 33. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 (2 egz.); Nr 2: 1974 (5 egz.); Nr 3: 1975 (3 egz.)
 34. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 64, 85
 35. Magnificat : mensuel. No 147: Fevrier 2005
 36. Mówią Wieki : magazyn historyczny. Nr 404: styczeń 1993; 440: styczeń 1996
 37. Ameryka. Nr 222: zima 1982
 38. Studia Filozoficzne : miesięcznik. Nr 6 (247) : 1986
 39. Kultura Współczesna : filozoficzno-kulturowe konteksty poznania. Nr 1-2 (5-6): 1995
 40. Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. Nr 5 (Fryderyk Nietzsche)
 41. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Nr 2: 1983/84
 42. FIDES : biuletyn bibliotek kościelnych. Nr 1/2: 1996
 43. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 3, 4, 5, 7, 10, 14/15, 16/17, 18, 20, 21, 22, 23,  60, 61
 44. Inspiracje : miesięcznik społeczno kulturalny. Marzec 1991
 45. Biuletyn Informacyjny ZASP. Nr 4 (13) sezon 98/99 ; 3 (16) sezon 99/2000 ; 2 (22/23) sezon 2001/02 ; 2/2005 ; 3/2006 ; 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 46. Scena. 1981 nr 10, 11, 12; 2004 nr 3; 2005 nr 2/3, 4/5; 2009 nr 3; 2010 nr 3
 47. Pokaz : pismo krytyki artystycznej. R. 1999 nr specjalny
 48. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 49. Format : pismo artystyczne. R. 1994 nr 1-4 (14-17)
 50. Szkice : pismo teatralne. Nr 4 - zielony
 51. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 52. Przegląd Biblioteczny. R. 45: 1977 z. 3: Na pięćdziesięciolecie Przeglądu Bibliotecznego
 53. W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. R. 2011 nr 1 (449)
 54. Przegląd Akademicki : dwutygodnik. R. 1994 nr 2, 3, 4
 55. Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego ZSP. Warszawa 1968
 56. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland.  R. 1974 nr 12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1
 57. Pamiętnik Teatralny
 58. Divadelni Revue. R. 24: 2013 no 2
 59. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 60. Estudis Escenics : quaderns de l'Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 61. Le Theatre en R.D.A. Le theatre devant un choix historique. No 10: 1980
 62. Theater in der DDR. Das Musiktheater Walter Felsensteins. No 8: 1976
 63. L'Annuele du Theatre. Saison 1981-1982
 64. Theatre en Hongrie 1963. Budapest 1964
 65. World Theatre. Le theatre dans le monde. Vol. XIV,1: janvier fevrier 1965
 66. Nederlands Theater Jaarboek. 19e jaargang seizoen 1969-1970 : toneel, televisiedrama, opera, ballet
 67. Academia : magazyn PAN. R. 2005 nr 4
 68. Dworzanin : magazyn kulturalny. R. 1: 2006 nr 1-3; R. 2: 2007 nr 4-6; R. 3: 2008 nr 8
 69. Posłaniec : miesięcznik katolicki. R. 2007 maj
 70. Didaskalia : gazeta teatralna. Nr 6, 11, 12, 17, 22, 23, 28, 42, 54/55/56, 57, 61/62, 65/66, 67/68, 69, 71, 76, 83, 84, 85/86, 87
 71. Sztuka Sakralna : ogólnopolski kwartalnik. R. 2002 nr 1
 72. Krzysztofory : zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. R. 1998 nr 20
 73.          --------------   od Lipiec 2020 r -------------
 74. Konkurs : film, kino, media, kultura. Nr 1: 1990
 75. Nowa Res Publica. R. 1995 nr 9 (84)
 76. Res Publica. R. 1990 nr 1, 2 ,3
 77. Ruch Literacki. Nr 5: VII-VIII 1977 ; nr 6: XI-XII 1977 ; nr 6: XI-XII 1978 ; nr 1: I-II 1979 ; nr 3: V-VI 1980 ; nr 4: VII-VIII 1992 ; nr 6: XI-XII 2001
 78. Kwartalnik Filmowy. Nr 3
 79. Więź : miesięcznik. Nr 1: 1976 ; nr 5/6: 1977 ; nr 6: 1981
 80. Teksty : dwumiesięcznik. Nr 6 (48): 1979 ; nr 3 (51): 1980 ; nr 6 (60): 1981
 81. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik. Nr 4 (10): 1991
 82. Znak : miesięcznik. Nr 298/299, 339/340 (3 egz.), 348/349, 351/352, 354/355 (2 egz.), 356, 359 (2 egz.), 386, 431, 432, 434, 436, 467, 534, 550, 626/627, 673, 694
 83. Szkolnictwo Wyższe : informator. R. 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 84. Pismo. R. 1981 nr 1 (4 egz.), 2 (4 egz.), 3 (3 egz.), 4 (3 egz.), 5/6 (3 egz.), 7 ; R. 1983 nr 1/2, 3, 4, 5
 85. Scena Polska. R. 1938 nr 2/3 (3 egz.), 4 (2 egz.)
 86. Przewodnik Bibliograficzny. R. 1973 (indeksy), 1974 (indeksy), 1976, 1977, 1978, 1979
 87. Tygiel Kultury : miesięcznik. R. 1997 nr 8/9 (20/21) ; R. 1998 nr 9/10 (33/34)
 88. Karta : kwartalnik historyczny. R. 2013 nr 77
 89. Nagłos : pismo poświęcone literaturze oraz innym sztukom [lata 1990-1993]. No 1 (2 egz.), 3 (2 egz.), 4 (3 egz.), 5 (4 egz.), 6 (3 egz.), 7, 8, 9/10 (2 egz.), 11, 12
 90. Głos : niezależne pismo społeczno-polityczne. R. 1989 nr 55 ; R. 1990 nr 56/57 (2 egz.), 58/59 (2 egz.), 60/61 (2 egz.), 64/66 (2 egz.)
 91. Rocznik Literacki. R. 1964, 1968
 92. Poznański Przegląd Teatralny. R. 1991 nr 6
 93. Akcent : literatura i sztuka : kwartalnik. R. 11: 1990 nr 1/2 (39/40)
 94. Miesięcznik Literacki. R. 1967 nr 8, 12 ; R. 1971 nr 4 ; R. 1974 nr 1, 8 ; R. 1977 nr 4 ; R. 1981 nr 6 ; R. 1982 nr 9 ; R. 1983 nr 9, 10 (2 egz.) ; R. 1984 nr 1 ; R. 1985 nr 5, 8, 10/11 ; R. 1987 nr 5
 95. Literatura na Świecie. R. 1975 nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; R. 1976 nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; R. 1977 nr 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; R. 1978 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; R. 1979 nr 2, 4, 5, 7, 8 ; R. 1980 nr 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 ; R. 1981 nr 1, 2, 4, 9 (rozklejony) ; R. 1982 nr 11 ; R. 1983 nr 12 ; R. 1984 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 ; R. 1985 nr 3, 4 (rozklejony), 5 ; R. 1986 nr 1, 8, 9, 11/12 (rozklejony) ; R. 1987 nr 1, 10/11, 12 ; R. 1988 nr 6 ; R. 1989 nr 1, 2, 7 ; R. 1990 nr 10 ; R. 1995 nr 10 ; R. 1996 nr 5/6 ; R. 1997 nr 8/9 ; R. 1998 nr 10
 96. Pamiętnik Literacki. R. 66 z. 1 (1975) ; R. 67 z. 2 (1976) ; R. 84 z. 1 (1993) ; R. 87 z. 1 (1996)
 97. Scriptores Scholarum : kwartalnik [...]. R. 4 nr 11/12 (1996): Zeszyt teatralny "Dramat w szkole"
 98. Poezja. R. 1966 nr 1, 6, 7 ; R. 1967 nr 2, 3, 7 ; R. 1968 nr 1, 2 ; R. 1970 nr 7, 9, 11, 12 ; R. 1971 nr 2, 3, 4, 6, 8 ; R. 1972 nr 1 ; R. 1974 nr 9 ; R. 1976 nr 2 ; R. 1978 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11/12 ; R. 1981 nr 5/6 ; R. 1982 nr 5/6
 99. Meander : miesięcznik [...]. R. 34: 1979 nr 3, 4, 5/6, 7, 8, 9, 10, 11/12
 100. Przegląd "Pod tytułem". R. 1998 nr 1, 2, 3, 4, 6
 101. Dekada Literacka. R. 2-3: 1992-1993 [współoprawne] ; R. 6: 1996 nr 1 ; R. 10: 2000 nr 2/3 ; R. 11: 2001 nr 1/2-11/12 ; R. 12: 2002 nr 7/8 ; R. 13: 2003 nr 7/8 ; R. 14: 2004 nr 2 ; R. 15: 2005 nr 5, 6 ; R. 16: 2006 ne 1/2 ; R. 17: 2007 nr 1, 5/6 ; R. 18: 2008 nr 1, 2/3, 4, 5/6 [2 egz.] ; R. 20: 2010 nr 4/5
 102. Problemy. R. 1955 [oprawne]
 103. Świat Brydża : magazyn Polskiego Związku Brydża Sportowego. R. 2005 nr 5 (178)
 104. Index of Censorship. Vol. 24: 1995 nr 1-6
 105. Ruch Teatralny. R. 3: 1996 nr 1-9 ; R. 4: 1997 nr 1-8 ; R. 5: 1998 nr 1-9 ; R. 6: 1999 nr 1, 3-8 ; R. 7: 2000 nr 1-4, 6, 8 ; R. 8: 2001 nr 1 ; R. 9: 2002 nr 2, 4 ; R. 10: 2003 nr 2, 4 ; R. 11: 2004 nr 2 ; R. 12: 2005 nr 4
 106. Assaph : studies in the arts. Section C: Studies in the theatre. Tel Aviv Univ. No 1 (1984), 3 (1986)
 107. W teatrze i wokół teatru 1982-2000. Cz. 1: 1982-89. (Biblioteka Miesięcznika TEATR; nr 1) [3 egz.]
 108. Rota : kwartalnik dla Polonii i Polaków poza granicami Polski. R. 1999 nr 1/2 (33/34), 4 (36)
 109. The Red Bulletin : ponad zwyczajność. R. 1: 2010 nr 4-12 (1-9) ; R. 2: 2011 nr 1-11 (10-20)
 110. Przemyski Przegląd Kulturalny : kwartalnik. R. 2007 nr 3, 4 ; R. 2008 nr 1-4 ; R. 2009 nr 1-4; R. 2010 nr 1-4 ; R. 2011 nr 1-4 ; R. 2012 nr 1-3/4 ; R. 2013 nr 1/2-3/4 ; R. 2014 nr 32/33 ; R. 2015 nr 34/35 ; R. 2016 nr 36/37
 111. WWW : magazyn internetowy. R. 1997 nr 2-8 ; R. 1998 nr 9-14
 112. Niezbędnik Współczesny Inteligenta / Polityka. Nr 2 (2018)
 113. Krakowski informator edukacyjny. Nr 5 (wrzesień 1999)
 114. Uniwersytet Jagielloński 1364-1964 : materiały informacyjne. R. 1963 nr 1 i 2
 115. Kalendarz żydowski - almanach 1992-1993. Warszawa [b.r.]
 116. Wykaz Czasopism Naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w roku: 2000, 2001, 2002, 2003 [każdy rocznik w 3 tomach]
 117. Religion in Communist Lands. Vol. 8: 1980 no 3 ; Vol. 11: 1983 no 2 i 3
 118. Thinking in Values : the Tischner Institute Journal of Philosophy. Nr 1 (2007): Solidarity ; nr 2 (2008): Agathology
 119. Przegląd Uniwersytecki / Uniwersytet Szczeciński. R. 2010 nr 10-12 ; R. 2011 nr 7-9 ; 10-12