Dublety

Wykaz książek i czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 6 XII 2018 r.):

KSIĄŻKI

 1. Simon, Alfred - Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa 1979
 2. Greń, Zygmunt - Teatr zamknięty. Kraków 1984
 3. Dąbrowski, Bronisław - Na deskach świat oznaczający. T. 2 i 3. Kraków 1981
 4. Natanson, Wojciech - Karol Adwentowicz. Warszawa 1955
 5. Wiekiera, Edward - Pamiętnik faryzeusza. Kraków 1991
 6. Wiekiera, E. - Horoskop. Kraków 1991
 7. Wiekiera, E. - Biesiada odpustowa. Kraków 1992
 8. Wiekiera, E. - Zaraza. Kraków 1992
 9. Wiekiera, E. - Magia liczby i słowa. Kraków 1991
 10. Przybylska, Maria - Czwarta generalna. Kraków 2007
 11. Parnicki, Teodor - Srebrne orły. Wrocław-Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 12. Adamski, Jerzy - Historia literatury francuskiej. Wrocław [i in.] 1966
 13. Leclerc, Guy - Les grandes aventures du theatre. Paris 1965
 14. Senart, Philippe - [Eugene] Ionesco. Paris 1964
 15. Junges Deutsches Theater von heute. Munchen [196-]
 16. Fischer, Rudolf - Wir Lernen tschechisch Sprechen. Leipzig [1964?]
 17. Drozdowski, Bohdan - Arnhem, ciemne światło ; Stare srebra. Warszawa 1978
 18. Niedźwiecki, H. ; Rożecki, A. ; Stadnicki, L. - Wszyscy gramy w brydża. Warszawa 1977
 19. Walles, M. F. - Akwarium i jego urządzenie. Warszawa 1955
 20. Szyszkowski, Władysław - Analiza dzieła literackiego w szkole. Warszawa 1958
 21. Trwajcie mocni w wierze : eucharystia z Ojcem św. Benedyktem XVI. Błonia krakowskie 28 V 2006 r. Kraków 2006
 22. Bochnak, Adam - Historia sztuki nowożytnej. T. 1. Warszawa-Kraków 1985
 23. Wańkowicz, Melchior - Westerplatte. Warszawa 1967 [egz. do oprawy]
 24. Szober, Stanisław - Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1948
 25. Sterne, Laurence - Podróż sentymantalna przez Francję i Włochy. Warszawa 1959. (Biblioteka Arcydzieł)
 26. Nijinsky, Romola - [Vaslav] Nijinsky. Middlesex 1960. (Penguin Biography)
 27. Svehla, Jaroslav - Deburau : Pierrot nieśmiertelny. Warszawa 1983. (Artyści)
 28. Nowa proza amerykańska : szkice krytyczne. Wybrał, oprac. i wstęp Zbigniew Lewicki. Warszawa 1983
 29. Barrault, Jean-Louis - Wspomnienia dla jutra. Warszawa 1977
 30. Tagore, Rabindranath - Rozbicie. Lwów-Poznań 1923. (Biblioteka Lauteatów Nobla) [do oprawy]
 31. Kirchhoff, Alfred - Człowiek i ziemia. Łódź 1907 [do oprawy]
 32. Słowacki, Juliusz - Horsztyński : dramat [...]. Warszawa 1909 [do oprawy]
 33. Korzeniowski, Józef - Kollokacja : powieść. Warszawa [i in.] 1925 [do oprawy]
 34. Shelley, Persy Bysshe - Epipsychidjon. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 92)
 35. Niemcewicz Julian Ursyn - Powrót posła : komedia [...]. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 26)
 36. Goethe, J. W. - Herman i Dorota. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 429) [do oprawy]
 37. Homer - Iljada. Streścił i oprac. A. Lange. Warszawa [b.r.]. (Książki dla Wszystkich; 130) [do oprawy]
 38. Łoziński, Walery - Zaklęty dwór : powieść. T. 1-2. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 211-218) [do oprawy]
 39. Kraszewski, Józef Ignacy - Powrót do gniazda : powieść. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 170-175) [do oprawy]
 40. Wergiliusz - Wybór z dzieł z dodatkiem wergiljanistów pol.-łac. Oprac. T.Sinko. Lwów-Warszawa 1925 [do oprawy]
 41. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Lwów-Poznań 1924 [do oprawy]
 42. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Warszawa 1948 [do oprawy]
 43. Sienkiewicz, Henryk - Quo vadis. T. 1-3. Warszawa [i in.] [b.r.]. (Pisma; t. 27-29) [do oprawy]
 44. Pol, Wincenty - Mohort : rapsod rycerski z podania. Brody 1909 [do oprawy]
 45. Mickiewicz, Adam - Konfederaci barscy. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 433) [do oprawy]
 46. Krasiński, Zygmunt - Irydion. Oprac. Tadeusz Pini. Brody [b.r.] [do oprawy]
 47. Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. Warszawa 1980. (Panorama)
 48. Boguszewska, Helena - Święcona kreda : powieść. Wyd. 2. Warszawa 1948. (Polonez; 4)
 49. Scato, Edward - Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku. Warszawa 1967
 50. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta - Słownik współczesnego teatru. Warszawa 1980
 51. Towstonogow, Georgij - Lustra sceny. Warszawa 1984
 52. Bujański, Jerzy Ronard - Starego Teatru druga młodość. Kraków 1985
 53. Morstin, Ludwik Hieronim - Moje przygody teatralne. Warszawa 1961
 54. Kudliński, Tadeusz - Vademecum teatromana. Warszawa 1973
 55. Jabłoński, Zbigniew - Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków 1980. (Dzieje Teatru w Krakowie)
 56. Szczygielska, Zofia - Zbigniew Zapasiewicz. Warszawa 1978
 57. Kienzle, Siegfried - Modernes Welttheater : [ein Schauspielfuhrer]. Stuttgart 1966. (Kroners Taschenausgabe)
 58. Eustachiewicz, Lesław - Dramaturgia Młodej Polski : próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Warszawa 1982
 59. Pisarze ziemi krakowskiej : informator. Kraków 1976
 60. Szcześniak, Andrzej Leszek - Historia 1918-1939 : podręcznik [...]. Warszawa 1992

 

LIPIEC-SIERPIEŃ 2017

 1. Zarys antropologii : podręcznik / Br. Jasicki [i in.]. Warszawa 1962
 2. Woźnicki, Jerzy - Szkoły wyższe w partnerstwie ze swoim otoczeniem. Warszawa 2002
 3. Naumann, Jaromir - Pieter Bruegel. Bratislava 1965
 4. Kopczewski, Jan Stanisław - Casimir Pulaski. Warsaw 1980
 5. Szostakowski, Stanisław - O Mikołaju Koperniku. Warszawa 1971
 6. Gaweł, Tadeusz ; Zinkow, Julian - Kraków i okolice : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych. Warszawa 1986
 7. Dastych, Jerzy - Harmonijka ustna : techniki gry solowej i zespołowej. Warszawa 1989
 8. Weiss, Tomasz - Literatura Młodej Polski. Warszawa 1984
 9. Żeromski, Stefan - Dzieje grzechu. T. 2. Warszawa 1956. (Dzieła : powieści; t. 8)
 10. Piegza, Karol - Sękaci ludzie. Ostrava 1979
 11. Piwowarczyk, Jan - Wobec nowego czasu : z publicystyki 1945-1950. Kraków 1985
 12. Kawalec, Julian - Ziemi przypisany ; Tańczący jastrząb. Kraków 1977
 13. Adamczewski, Jan - Jesteśmy w Krakowie. Warszawa 1973
 14. Cienkowski, Witold Paweł - Z tajemnic języka. Warszawa 1963
 15. Bart, Włodzimierz - Grunwaldzkie miecze : powieść historyczna dla młodzieży. Warszawa 1980
 16. Bądkowski, Lech - Sny : opowiadania. Kraków 1978
 17. Hajdukiewicz, Leszek ; Karaś, Mieczysław - Uniwersytet Jagielloński : tradycje, współczesność, perspektywy. Kraków 1975
 18. Piekarowicz, Ryszard - Zrozumieć Indie. Warszawa 1977. (Kontynenty)
 19. Semrau, Richard - Taschenwoerterbuch Finnisch Deutsch. Leipzig 1984
 20. Sto lat na Nowym Świecie. Teksty Olgierd Budrewicz [i in.]. Warszawa 1969
 21. Rzewuski, Lech - Dikter av en framling eller... Boras 1995
 22. Taize : a pilgrimage of trust on earth. Taize 1986
 23. Patrimoine religieux en Bretagne. Rennes 1996
 24. Borelli, Antonio A. - Fatima : orędzie tragedii czy nadziei? Kraków 2003
 25. Kuśniewicz, Andrzej - Witraż. Warszawa 1980
 26. Omiljanowicz, Aleksander - Szpiegowski nokturn. Warszawa 1984
 27. Matuszewski, Ryszard - Polska literatura współczesna : antologia do użytku szkolnego. Warszawa 1971
 28. Przyborowski, Walery - Namioty wezyra. Warszawa 1983
 29. Wilski, Zbigniew - Polskie szkolnictwo teatralne 1811-1944. Wrocław [i in.] 1978
 30. Kuligowska, Anna - Trudne początki : teatr łódzki w latach 1844-1863. Wrocław [i in.] 1976
 31. Wierzbicka-Michalska, Krystyna - Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w XVIII wieku. Wrocław [i in.] 1975
 32. Balicki St. W. ; Borysow, Wiktor ; Frołow Władimir - Na scenach polskich i radzieckich. Warszawa 1977
 33. Urbankiewicz, Jerzy - Sezon w Łodzi nie zaszkodzi. Łódź 1978
 34. Sosnowski Stefan - CSRS : informator turystyczny. Warszawa 1976
 35. Gniadek, Stanisław - Grammaire contrastive franco-polonaise. Warszawa 1979
 36. Materiały pomocnicze do dziejów teatru radzieckiego. T. 1: Z dziejów teatru i dramatu radzieckiego. Warszawa 1954
 37. Kwaskowski, Stanisław - Teatr w Toruniu 1920-1939. Gdańsk 1975
 38. Sappak, Włodzimierz - Telewizja i my. Warszawa 1976
 39. Podgórzec, Zbigniew - Życie teatralne Moskwy. Warszawa 1979 (Omega)
 40. Langer, Adolf ; Mach Emil - Hrajeme na foukaci harmoniku = Wir spielen auf der Mundharmonika. Praha 1988
 41. Komedianci : rzecz o bojkocie. Warszawa 1989
 42. Żywot, Władysław Jacek - W łasce i niełasce Melpomeny. Kraków 1981
 43. Greń, Zygmunt - Rok 1900 : szkice o dramacie zapomnianym. Kraków 1969
 44. Greń, Zygmunt - Czwarta ściana : szkice z teatru 1967-1971. Kraków 1972
 45. Greń, Zygmunt - Wejście na scenę. Poznań 1968
 46. Lapara, Leo - Dziesięć lat z Louis Jouvetem. Warszawa 1979

 

WRZESIEŃ  2017

 1. Czy artyście wolno się żenić? / Jacek Woźniakowski. Warszawa : PIW, 1978.
 2. Czas życia i czas śmierci / Erich Maria Remarque. Warszawa : PIW, 1975.
 3. Dzwony Bazylei / Louis Aragon. Warszawa : PIW, 1958.
 4. Alojzy Żółkowski (ojciec) / napisał Eugeniusz Szwankowski. Warszawa : PIW, 1956.
 5. Wiersze Cypriana Kamila Norwida / Aniela Kowalska. Warszawa : WSiP, 1978.
 6. Tułacze dzieci / Weronika Hort. Bejrut : Instytut Literacki, 1948.
 7. Pod urokiem zaświatów / Stanisław Wasylewski. Kraków : Wydaw. Literackie, 1958.
 8. Upadek Paryża / Ilia Erenburg. Warszawa : Książka i Wiedza, 1949.
 9. Mgliste sezony / Jan Kłossowicz. Warszawa : WAiF, 1981.
 10. Zegar słoneczny / Jan Parandowski. Warszawa : Czytelnik, 1954.
 11. Kołonotatnik / Stanisław Dygat. Warszawa : PIW, 1984.
 12. Teatr pokolenia / Maria Czanerle. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1964.
 13. Zamek Królewski w Warszawie / Jerzy Lileyko. Warszawa : PWN, 1980.
 14. Różne przypadki świata tego : wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja / [wybór i oprac. Antoniny Jelicz ; wstęp napisał Kazimierz Budzyk ; il. Maja Berezowska]. Warszawa : PIW, 1953.
 15. Panny Szymanowskie i ich losy : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. Warszawa : LSW, 1986.
 16. Pisma krytyczne / Antoni Gustaw Bem. Warszawa : PIW, 1963.
 17. Grzymała-Siedlecki, Adam – Na orbicie Melpomeny. Warszawa 1966
 18. Żeleński, Tadeusz (Boy) – Obrachunki fredrowskie. Warszawa 1953
 19. Słonimski, Antoni – Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1982
 20. Ordyński, Ryszard – Z mojej włóczęgi. Kraków 1956
 21. Pomianowski, Jerzy – Więcej kurażu! Warszawa 1956
 22. Sławińska, Irena – Sceniczny gest poety : zbiór studiów o dramacie. Kraków 1960
 23. Ciecierski, Jan – Mistrzowie i koledzy. Warszawa 1978
 24. Biegański, Wiktor – Remanent życia starego aktora. Warszawa 1969
 25. Sadilek, Vladimir - Ze sveta nasich hor : kniha o letni krase horske prirody. Praha 1948
 26. Kessler, Hermann - Deutsch lernen - leicht gemacht! Wolfenbuttel 1943
 27. Kozak, Małgorzata - Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Warszawa 2013
 28. Sayyid Mujtaba Musavi Lari - Poznać Boga. Iran [b.r.]
 29. Schaff, Adam - Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa 1951
 30. Hearn, Lian - Na posłaniu z trawy. Warszawa 2004. (Opowieści Rodu Otori; księga 2)
 31. Wyspiański, Stanisław - Wesele. Wrocław [i in.] 1984. [do oprawy, we wstępie brak s. XXXIII-LXIV].
 32. Więźniowie X Pawilonu w latach 1834-1925. Katalog stałej ekspozycji Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Warszawa [1975]
 33. Sulmicki, Jan ; Kawałko, Bogdan - Paweł Sulmicki (1909-1980). Zamość 2001
 34. Astrologus. Twój znak Wodnik 21 I - 20 II. Warszawa 1985
 35. Wojciechowski, Henryk - Stocznia Gdańska : fakty i liczby. Gdańsk 1968
 36. Akerman, Jacek - Królowa Krakowskiego Przedmieścia. Poznań 1991
 37. Wiech (Stefan Wiechecki) - Cafe pod Minogą : powieść. Katowice 1947 [do oprawy]
 38. Marchlewski, Jan - Gady wymarłe epok minionych [nadbitka]
 39. Fleszarowa, Regina - Historia ziarnka piasku. Warszawa 1946
 40. Dembowski, J. ; Olekiewicz, M. - Prawidłowość i przypadkowość. Warszawa 1951
 41. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 42. Krzywicka, Irena - Wichura i trzciny. Warszawa 1965 [do oprawy]
 43. Stocklein, Paul - Joseph von Eichendorff. Hamburg 1965. (Rowoflts Monographien; 84)
 44. Chebran, Yves - Uwodzenie. Warszawa 1997
 45. Maziejuk, Henryk - Kto mnie wychowuje. Warszawa 1977
 46. Kreczmar, Jerzy - Stare nieprzestarzałe. Warszawa 1989
 47. Solski, Ludwik - Wspomnienia 1855-1954. Kraków 1961
 48. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. Warszawa 1962 [oraz] Wyd. 2. 1964
 49. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. T. 3. Warszawa 1979
 50. Warnecki, Janusz - Najdłuższy mój monolog. Warszawa 1971
 51. Gordon-Smith, Maria - W labiryncie teatru Arnold Szyfmana : wspomnienia żony. Warszawa 1991
 52. Parandowski, Jan - Kiedy byłem recenzentem. Warszawa 1963
 53. Kluz, Władysław - Dyktator Romuald Traugut. Kraków 1982
 54. Szczypiorski, Andrzej - Z notatnika stanu wojennego. Poznań 1989
 55. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1976
 56. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1961
 57. Tagore, Rabindranath - Dom i świat. Warszawa 1958. (Powieści XX Wieku)
 58. Sandauer, Artur - Matecznik literacki. Kraków 1972
 59. Walden, Jerzy - Cztery i pół. Łódź 1970
 60. Kubiak, Tadeusz - Bieżnie w słońce wiodą. Warszawa 1979
 61. Carpentier, Alejo - Eksplozja w katedrze. Kraków 1975. (Proza Iberoamerykańska)
 62. Stala, Marian - Chwile pewności : 20 szkiców o poezji i krytyce. Kraków 1991
 63. Rudnicki, Adolf - Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa 1986
 64. Małkowska, Hanna - Wspomnienia z "Reduty". Warszawa 1960
 65. Kuncewiczowa, Maria - Natura. Warszawa 1976
 66. Papee, Stefan - Leonard Bończa-Stępiński. Warszawa 1966
 67. Miciński, Tadeusz - Poezje. Kraków 1980. (Biblioteka Poezji Młodej Polski)
 68. Życie i sprawy Sotera Rozmiar Rozbickiego [...]. Łódź 1980
 69. Szelburg Zarembina, Ewa - Matka i syn. Warszawa 1974
 70. Waldorff, Jerzy - Muzyka łagodzi obyczaje : artykuły, recenzje, felietony. Kraków 1982
 71. Bratny, Roman - Twarde ojczyzny : opowiadania. Warszawa 1986

 

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2017

 1. Guillen, Nicolas - Wiersze wybrane. Kraków 1977
 2. Pociecha, Władysław - Królowa Bona (1494-1557) : czasy i ludzie Odrodzenia. T. 3. Poznań 1958
 3. Burkot, Stanisław - Proza powojenna 1945-1980 : analizy i interpretacje. Warszawa 1984
 4. Żera, Karol - Vorago rerum ; Torba śmiechu ; Groch z kapustą ; A każdy pies z innej wsi... Warszawa 1980
 5. Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych. Warszawa 1955
 6. Szypowska, Maria - Konopnicka jakiej nie znamy. Warszawa 1965. (Ludzie Żywi)
 7. Kosidowski, Zenon - Opowieści biblijne. Warszawa 1967
 8. Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1997
 9. Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiay z konferencji (Kraków, 28-30 IX 1998) + Suplement. Kraków 1998
 10. Lofting, Hugh - Podróże doktora Dolittle. Warszawa [i in.] 1946
 11. Laffitte, Jean - Milczące maszty : powieść. Warszawa 1950
 12. Ożóg, Jan Bolesław - Ścigani. Kraków 1956
 13. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 14. Ludwig, Emil - Nil : życiorys rzeki. T. 2. Warszawa 1957
 15. Student handbook : a directory of courses and institutions in higher education for 29 countries which are non-members of the European Union. 3 ed. Bad Honnef 1997
 16. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie : przewodnik. Warszawa 1979
 17. Chmara-Żaczkiewicz, Barbara ; Spóz, Andrzej ; Michałowski, Kornel - Mieczysław Karłowicz 1876-1909 : katalog tematyczny dzieł i bibliografia. Kraków 1986
 18. Gałkowski, Adam - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007) : z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce. Kraków 2007
 19. Komorowski, Bronisław - Rok prezydentury : 6 VIII 2010 - 5 VIII 2011. Warszawa [2011]
 20. Solski, Ludwik - Wspomnienia : 1855-1893 i 1893-1954. Kraków 1955-1956
 21. Szczyt jedności europejskiej. Raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy. Warszawa 2005
 22. Polskie szkoły wyższe : informator dla kandydatów. Łódź 2000
 23. Ogólnopolska dysponenda wydawnictw uczelnianych. Lublin 1994
 24. Patterson, Robert - Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. T. 2: K-R ; T. 3: S-Ż ; T. 4: A-E. Kraków 2011
 25. Young, Charles Edmund - The marriage question in the modern French drama (1850-1911). Madison, Wisc. 1915

 

GRUDZIEŃ 2017

 1. Bąk, Wojciech - Zagadnienia i postacie. Łódź-Wrocław 1947
 2. Górnicki, Wiesław - Ballada hotelowa. Kraków 1979
 3. Waldorff, Jerzy - Sekrety Polihymnii. Warszawa 1956
 4. Irzykowski, Karol - Recenzje teatralne : wybór. Warszawa 1965
 5. Konwicki, Tadeusz - Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1976
 6. Andrzejewski, Jerzy - Ład serca. Warszawa 1957
 7. Kowalski, Józef Kazimierz - Cywilny kanonik. Kraków 1954
 8. Sławoj Składkowski, Felicjan - Strzępy meldunków. Warszawa 1988
 9. Warat, Kajetan - Champańska Polka. Vienna [i in.] 2000
 10. Krishnamurti, Jiddu - Szkoła zrozumienia. Wrocław 1992
 11. Herngren, Per - Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa. Kraków 1997
 12. Smektała, Zdzisław - Pic. Wrocław 1988
 13. Lindner, Edilbert - Święci zakonu oo. kapucynów. Gdańsk 1984
 14. Ejsmond, Julian - W puszczy ; Żywoty drzew. Warszawa 1962
 15. Babel, Izaak - Dziennik 1920. Warszawa 1990
 16. Adamski, Jerzy - Salon czyli jak mówić o sobie. Warszawa 1996
 17. Kuncewicz, Piotr - Dęby kapitolińskie. Łódź 1983
 18. Stryjkowski, Julian - Tommaso del Cavaliere. Warszawa 1982
 19. Łopalewski, Tadeusz - Fryderyk. Warszawa 1962
 20. Kubacki, Wacław - Koncert na orkiestrę. Warszawa 1970
 21. Brandwajn, Rachmiel - Twarz i maska : rzecz o "Świętoszku" Moliera. Warszawa 1965
 22. Sabato, Ernesto - O bohaterach i grobach. Warszawa 1966
 23. Moskwa, Jacek - Antoni Marylski i Laski. Kraków 1987
 24. Amrouche, Fadhma Aith Mansour - Dzieje mojego życia. Warszawa 1971
 25. Shaw, Irwin - Lucy Crown. Warszawa 1975
 26. Konczałowski, Andrzej ; Tarkowski, Andrzej - Rublow : nowela filmowa. Kraków 1976
 27. Szczepański, Jan Józef - Trzy czerwone róże. Kraków 1982
 28. Tendulkar, Vijay - Sakharam Binder. Delhi 1973
 29. Clifford, Francis - Księżyc w dżungli. Warszawa 1970
 30. Garczyński, Stefan - Razem, ale jak? Warszawa 1973
 31. Sempoliński, Ludwik - Wielcy artyści małych scen. Warszawa 1977
 32. Iwaszkiewicz, Jarosław - Podróże do Polski. Warszawa 1977
 33. Miedwiediew, Roj A. - Ludzie Stalina. Warszawa 1989
 34. Broszkiewicz, Jerzy - Pięć komedii różnych. Kraków 1967
 35. Srokowski, Stanisław - Drzwi : utwory dramatyczne. Wrocław [i in.] 1979
 36. Kwiatkowski, Aleksander - Film skandynawski : fakty, dzieła, twórcy. Warszawa 1986
 37. Role Ludwika Solskiego : zestawienia. Oprac. Jerzy Got. Wrocław 1955
 38. Czanerle, Maria - Teatr pokolenia. Łódź 1964
 39. Bronisław Dąbrowski i jego teatr w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 40. Szaniawski, Jerzy - Most i Dwa teatry. Kraków 1947
 41. Grzymała-Siedlecki, Adam - Świat aktorski moich czasów. Warszawa 1973
 42. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. T. 1: (1859-1880). Warszawa 1965
 43. Jewgienij Wachtangow - co zostaje po artyście teatru? Wstęp, kronika, red. Katarzyna Osińska. Wrocław 2008
 44. Słonimski, Antoni - Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1959
 45. Teatr, film, telewizja : materiały pomocnicze [...]. Wybrał i oprac. Tadeusz Fredro. Warszawa 1972
 46. Filler, Witold - Teatr jaki jest. Kraków 1967
 47. Gorki, Maksym - Wassa Żelaznowa. Warszawa 1951
 48. Gorki, Maksym - Jegor Bułyczow i inni : sceny dramatyczne. Warszawa 1951
 49. Morstin, Ludwik Hieronim - Dramaty wybrane. T. 2. Kraków 1987
 50. Szaniawski, Jerzy - W pobliżu teatru. Kraków 1969
 51. Wyspiański, Stanisław - Wesele : dramat w trzech aktach. Warszawa 1953

 

STYCZEŃ - LUTY 2018

 1.  Lectures choisies : wybór tekstów dla lektoratów języka francuskiego. Poznań 1954 [skrypt]
 2. Jezyk angielski : wybór tekstów (ze słownikiem). Kraków 1951 [skrypt]
 3. O idioma portugues : manual, textos e exercicios, gramatica, antologia das literaturas portuguesa e brasileira, dicionario polono-portugues e portugues-polaco [...]. Poznań 1968 [skrypt]
 4. Hochuł-Respektowa, Zofia - Moderner Deutschunterricht fur Anfanger. Ester Teil. Wrocław 1968 [skrypt]
 5. Mikulski, Zdzisław - Język angielski dla lektoratów. Wyd. 7. Łódź-Warszawa 1965 [skrypt]
 6. Kowalski, Edward ; Michalska, Maria - Try to speak English. Wyd. 2. Warszawa-Kraków 1966 [skrypt]
 7. Kaden, Stefan - Dialogues de tous les jours. Warszawa 1966 [skrypt]
 8. Marcinowska, Janina - Język rosyjski : podręcznik do praktycznego opanowania języka. Cz. 1, z. 1-2. Warszawa 1966-1967 [skrypt]
 9. Brzozoń, Jerzy ; Drohomirecki, Jerzy ; Rusowicz, Mieczysław - Uczebnik russkovo jazyka. Cz. 1-2. Warszawa 1963-1966 [skrypt]
 10. Teoria państwa i prawa. Cz. 1: Zagadnienia teorii państwa. Oprac. zbior. pod red. Janusza Romula. Poznań 1971
 11. Brahmer, Mieczysław - Teatr średniowieczny krajów zachodniej Europy. Wyd. 2. Warszawa-Łódź 1954
 12. Wprowadzenie do nauki o teatrze (materiały). T. 1: Dramat - teatr. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1974
 13. Wybór tekstów filozoficznych / pod red. Karola Toeplitza. Gdańsk 1978 [skrypt]
 14. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki : 1945-1995. Kraków 1995
 15. Wysiński, Kazimierz Andrzej - Związek Artystów Scen Polskich 1918-1950 : zarys monograficzny. Wrocław 1979
 16. 200 lat Teatru Narodowego : 1765-1965. Cz. 1: Lata 1765-1924. Warszawa 1965
 17. Leszczyński, Jerzy - Z pamiętnika aktora. Warszawa 1958
 18. Szletyński, Henryk - Stefana Jaracza wzloty i zabłądzenia. Kraków-Wrocław 1984
 19. Wysińska, Elżbieta - Premiery i wydarzenia. Warszawa 1977
 20. Podstawy nauk politycznych / pod red. S. Laskowskiego. Kraków 1975 [skrypt]
 21. Hulewicz, Jan - Obóz piłsudczykowski wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadb.: Studia Hist. R. 15: 1972 z. 3
 22. Hulewicz, Jan - Historia wychowania i oświaty. Nadb.: PAU 1872-1952. Nauki humanist. i społ.
 23. Hulewicz, Jan - Wydawnictwa śląskie PAU. Nadb.: PAU 1872-1952. Nauki humanist. i społ.
 24. Pacholski, Maksymilian - Koncepcje Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju. Nadb.: Florian Znaniecki i jego rola w socjologii. Poznań 1975
 25. Universitas rediviva : w 30 rocznicę pierwszej powojennej inauguracji Uniw. Jagiel. 19 III 1945. Kraków 1975
 26. Wałęsa, Lech - Droga nadziei. Kraków 1989
 27. Terry, Ellen - Historia mojego życia. Warszawa 1989
 28. Raszewski, Zbigniew - [Wojciech] Bogusławski. T. 1-2. Warszawa 1972
 29. Korzeniewski, Bohdan - Spory o teatr : recenzje z lat 1935-1939. Warszawa 1966
 30. Ośrodek kultury mowy przy ZG ZASP. Z. 1-7. Warszawa 1988-1989 (3 egz.)
 31. Społeczeństwo i sztuka : antologia tekstów. Warszawa 1976 (7 egz.)
 32. Dobrowolski, Władysław Józef – Zarys historii teatru rosyjskiego (do rewolucji październikowej). Kraków 1951 (6 egz.)
 33. Sztuka polska czasów średniowiecznych : praca zbiorowa / pod red. Gwidona Chmurzyńskiego. Warszawa 1953
 34. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Warszawa 1963 (3 egz.)
 35. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia : wiadomości teoretyczne, ćwiczenia, słowniczek poprawnej wymowy. Wyd. 2. Warszawa 1970 (3 egz.)
 36. Michałowska, Danuta – Podstawy polskiej wymowy scenicznej : skrypt przeznaczony dla studentów wyższych szkół teatralnych. Kraków 1975 (2 egz.)
 37. Urbańczyk, Stanisław – Zarys dialektologii polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1972
 38. Cegieła, Anna – Słowniczek gwary teatralnej : zeszyt próbny słownika teatralnego. Wrocław 1980 (2 egz.)
 39. Siatkowski, Zbigniew – Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza. Nadb.: Pamiętnik Literacki 1958 z. 3 (2 egz.)
 40. Markiewicz, Stanisław – Kryzys współczesnego katolicyzmu : pytania i odpowiedzi. Warszawa 1970
 41. Skwarczyńska, Stefania – Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nieboskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959
 42. Wędrzyński, Andrzej – Pamięć teatru. Stalinogród 1956
 43. O dobro teatru polskiego : materiały z Ogólnopolskiej Narady Teatralnej, Warszawa 2-3 III [19]81. Warszawa 1981
 44. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciopięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 45. Świdziński, Marek – Dzisiejsza polska mowa sceniczna. Warszawa 1988
 46. Lwowa, Wiera ; Szichmatow, Leonid - Pierwsze etiudy : ćwiczenia sceniczne. Kraków 1988 (2 egz.)
 47. Skupnik-Kurowska, Jadwiga – Wyrazistość mowy scenicznej : wybór tekstów do ćwiczeń (skrypt). Kraków 1987
 48. Skupnik-Kurowska, Jadwiga – Wyrazistość mowy scenicznej : wybór tekstów do ćwiczeń. Wyd. 2 popr. Kraków 1990
 49. Metafora i rzeczywistość : wystawa z okazji 70-cio lecia ASP w Gdańsku. Gdańsk 2015
 50. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków 1996
 51. Plus Camerimage : International Film Festival of the Art of Cinematography. 20th edition. Bydgoszcz, 24.11-1.12.2012. Toruń 2012
 52. Rast, Pius ; Sadzik, Józef - Wincenty Pallotti. Paris 1985
 53. Assbury, Edward ; Bruszewski, Tadeusz ; Czarnecka, Jadwiga - Praca biblioteki fachowej. Warszawa 1973
 54. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet - Kraków : informator. Kraków 1995
 55. Breinholst, Willy - Jak cało i zdrowo przyszedłem na świat. Wyd. 3. Warszawa 1989

 

MARZEC  2018

 1. Koziełek, Gerard ; Urbanowicz, Mieczysław – Das deutsche Drama bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Warszawa-Wrocław 1967
 2. Amicis, Edmund de – Serce : opowiadania miesięczne. Warszawa 1972
 3. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 4: Literatura w kraju po r. 1830. Warszawa 1929
 4. Kallenbach, Józef – Adam Mickiewicz. T. 2. Lwów 1926
 5. Czachowski, Kazimierz – Między romantyzmem a realizmem. Warszawa 1967
 6. Kubacki, Wacław – Poezja i proza : studia historycznoliterackie 1934-1964. Kraków 1966
 7. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa 1966
 8. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert przy współpr. Ewy Heise. Warszawa 1965 (Biblioteka "Polonistyki")
 9. Siwicka, Dorota – Romantyzm 1822-1863. Warszawa 1995
 10. Żuławski, Juliusz – Byron nieupozowany. Warszawa 1964
 11. Urfe, Honore d’ – Astrea. Warszawa 1978
 12. Bidwell, George – Łabędź z Avonu. Warszawa 1966
 13. Kuśniewicz, Andrzej – Trzecie królestwo. Warszawa 1975
 14. Szczepański, Jan Józef – Polska jesień. Kraków 1983
 15. France, Anatol – Gospoda pod Królową Gęsią Nóżką. Warszawa-Kraków 1931
 16. France, Anatol – Zbrodnia Sylwestra Bonnard. Warszawa-Kraków 1931
 17. France, Anatol – W cieniu wiązów. Warszawa-Kraków 1931
 18. France, Anatol – Bogowie łakną krwi. Warszawa-Kraków 1931
 19. Warszawa twoje miasto : antologia. Warszawa 1951
 20. Rozwadowski, Jan – Ogólne zasady głosowni. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego)
 21. Ingot, Mieczysław – „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Warszawa 1986
 22. Seminaria Lucieńskie 2006-2009 : referaty wprowadzające do debat [...]. Warszawa 2016
 23. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 1: Liryki i inne wiersze. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 24. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 2: Poematy. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 25. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 3: Poematy. Wrocław 1949 [brak grzbietu]
 26. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 6: Dramaty (Balladyna ; Mazepa ; Lilla Weneda). Wrocław 1949
 27. Słowacki, Juliusz - Dzieła. T. 8: Dramaty (Ksiądz Marek ; Sen srebrny Salomei ; Książę Niezłomny). Wrocław 1949
 28. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław 1963
 29. Dunn, Carola – Tajemnica ogrodu zimowego. Warszawa 2013
 30. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977
 31. Saint-Exupery, Antonie de – Mały Książę. Warszawa 1958
 32. Chaucer, Geoffrey – Opowieść rycerza. Kraków 1988
 33. Marlowe, Christopher – Masakra w Paryżu i śmierć księcia Gwizjusza. Kraków 1975
 34. Marlowe, Christopher – Edward II. Kraków 1983
 35. Zapolska, Gabriela – Moralność pani Dulskiej. Warszawa 1957
 36. Shakespeare, William – Ryszard Trzeci : tragedia królewska… Warszawa 1971
 37. Kitowicz, Jędrzej – Opis obyczajów za panowania Augusta III. Wyd. 3 przejrz. Wrocław [i in.] 1970. (Biblioteka Narodowa)
 38. Marlowe, Christopher - Edward II : burzliwe panowanie i żałosna śmierć króla Anglii... Warszawa 1965
 39. Shakespeare, William - Poskromienie złośnicy. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1969
 40. Shakespeare, William - Król Henryk Ósmy. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1973
 41. Shakespeare, William - Wiele hałasu o nic. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1972
 42. Shakespeare, William - Stracone zachody miłości. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1976
 43. Shakespeare, William - Król Henryk Piąty. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1978
 44. Shakespeare, William - Koriolan. Przeł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1979
 45. Shakespeare, William - Poskromienie złośnicy. Przeł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1972
 46. Molier - Świętoszek : komedia w 5 aktach. Wrocław [i in.] 1972. (Biblioteka Narodowa)
 47. Rittner, Tadeusz - Dramaty. T. 1. Warszawa 1966

 

KWIECIEŃ  2018

 1. Chamfort – Charaktery i anegdoty. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1949
 2. Corneille, Piotr – Cyd. Przeł. Andrzej Morsztyn. Kraków 1949
 3. Starzewski, Rudolf – Wesele Wyspiańskiego. Kraków 2001
 4. Wolter – Powiastki filozoficzne. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1985
 5. Homer – Odyseja. Przekł. Jana Parandowskiego. Warszawa 1956
 6. Arystoteles – Zachęta do filozofii. Warszawa 1988
 7. Jan Duns Szkot – Traktat o Pierwszej Zasadzie. Warszawa 1988
 8. Rutkowska, Wanda – When, where and how? Warszawa 1963
 9. Goethe, Johann Wolfgang – Faust. Cz. 1 i 2. Warszawa 1977
 10. Koprowski, Jan – Potomkowie Tespisa. Poznań 1966
 11. Orzechowski, Emil – Stary Teatr w Krakowie (1945-1985). Wrocław [i in.] 1987
 12. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków [1921]
 13. Szekspir, William – Otello : tragedia w 5 aktach. Kraków 1927
 14. Liryka starożytnej Grecji / oprac. Jerzy Danielewicz. Wrocław [i in.] 1984
 15. Guilleragues, Gabriel-Joseph de Lavergne de – Listy portugalskie. Warszawa 1980
 16. Norwid, Cyprian – Vade-mecum. Warszawa 1962
 17. Arnim, Ludwig Achim von ; Brentano, Clemens – Cudowny róg chłopca : wybór. Warszawa 1982
 18. Webster, John – Biała diablica ; Księżna d’Amalfi. Wrocław [i in.] 1968
 19. Książki o Małopolsce : bibliografia 2004 / pod red. Artura Paszko. Kraków 2006
 20. Małopolska 2010-2014 : podsumowanie kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego. [Kraków 2014]
 21. Oblicza piękna : sympozja 3. Kraków 2008 [cop. 2009]
 22. Władysław Krzemiński (1907-1966). Kraków 1991
 23. Jan Paweł II - Tryptyk rzymski : medytacje. Kraków 2003
 24. Chaucer, Geoffrey - Troilus i Criseyda. Kraków 1978
 25. Słowacki, Juliusz - Wiersze i poematy. Warszawa 1988
 26. Shakespeare, William - Życie i śmierć króla Jana. Warszawa 1975
 27. Shakespeare, William - Romeo i Julia. Warszawa 1975
 28. Angielska komedia Restauracji. Wrocław [i in.] 1962. (Biblioteka Narodowa)
 29. Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. Wrocław 1955. (Biblioteka Narodowa)
 30. Mistrik, Milos - Milka Zimkowa : aktorka słowacka. Wrocław 2011 [2 egz.]
 31. Garcia Lorca, Federico - Teatro breve : groteski teatralne. Kraków 1966
 32. Miodońska-Brookes, Ewa - Wawel - "Akropolis" : studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1980
 33. Wspomnienia aktorów (1800-1925). T. 2. Warszawa 1963
 34. Iwaszkiewicz, Jarosław - Lato w Nohant : komedia w 3 aktach. Warszawa 1949

 

CZERWIEC-LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

 1. Staff, Leopold - Kto jest ten dziwny nieznajomy : wybór poezji. Warszawa 1964
 2. Schulz, Bruno - Listy, fragmenty : wspomnienia o pisarzu. Kraków-Wrocław 1984
 3. Semiotyka kultury. Warszawa 1977
 4. Lorenz, Konrad - Regres człowieczeństwa. Warszawa 1986
 5. Heisenberg, Werner - Część i całość : rozmowy o fizyce atomu. Warszawa 1987
 6. Weizsacker, Carl Friedrich von - Jedność przyrody. Warszawa 1978
 7. Mazur, Marian - Cybernetyka i charakter. Warszawa 1976
 8. Bense, Max - Świat przez pryzmat znaku. Warszawa 1980
 9. Hall, Edward T. - Bezgłośny język. Warszawa 1987
 10. Czerwiński, Marcin - Samotność sztuki. Warszawa 1978
 11. May, Rollo - Miłość i wola. Warszawa 1978
 12. Calder, Ritchie - Człowiek i Kosmos. Warszawa 1979
 13. Lorenz, Konrad - Odwrotna strona zwierciadła : próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Warszawa 1977
 14. Skinner, Burrhus F. - Poza wolnością i godnością. Warszawa 1978
 15. Morin, Edgar - Kino i wyobraźnia. Warszawa 1975
 16. Bronowski, Jacob - Źródła wiedzy i wyobraźni. Warszawa 1984
 17. Pawluczuk, Włodzimierz - Żywioł i forma : wstęp do badań emirycznych nad kulturą współczesną. Warszawa 1978
 18. Miller, Jonathan - Spór z McLuhanem. Warszawa 1974
 19. Krasiński, Zygmunt - Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965
 20. Góry Świętokrzyskie / praca zbiorowa pod ogólną red. Wandy Filipowicz. Warszawa 1953
 21. W obronie muzeum kolekcji im. Jana Pawła II : poznaj prawdę. Warszawa 1993
 22. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1: Catalogue ; 2: History and present. Kraków 1995
 23. Habela, Jerzy ; Kurzowa, Zofia - Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku. Kraków 1989
 24. Zaręba, Janusz - Reforma w testamencie : rzecz o Oskarze Langem. Warszawa 1985
 25. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu : oferta edukacyjna. Oświęcim [po 1991]
 26. Paderewski, Ignacy Jan - Pamiętniki. Wyd. 2. Kraków 1967
 27. Kracik, Jan ; Rożek, Michał - Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie : o marginesie społecznym XVI-XVIII w. Kraków 1986
 28. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979. (Współczesna Krytyka Polska)
 29. Teatr Konrada Swinarskiego : rekonesans / pod red. Eleonory Udalskiej. Katowice 1978
 30. Grodzicki, August - W teatrze życia : wspomnienia z lat 1920-1980. Warszawa 1984
 31. Klucz do natychmiastowego oświecenia : wykłady. T. 1 w jęz. pol. Warszawa [b.r.]

 

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018

 1. Osęka, Andrzej ; Skrodzki, Wojciech – Współczesna rzeźba polska. Warszawa 1977
 2. Historia teatru w Polsce : bibliografia prac o polskim teatrze ogłoszonych drukiem w latach 1945-1959. Warszawa 1960
 3. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa 1996
 4. Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1993. (Vademecum Polonisty)
 5. Shakespeare, William – Tragiczna historia Hamleta księcia Danii. Kraków 1978
 6. Wóycicki, Alfred – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : 1893-1939. Kraków 1962
 7. Fitzsimons, Raymund – Edmund Kean : ogień z nieba. Warszawa 1981. (Artyści)
 8. Grzymała-Siedlecki, Adam – Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy. Kraków 1971
 9. Wspomnienia o Kazimierzu Rudzkim. Warszawa 1981
 10. Kudliński, Tadeusz – Dawne i nowe przypadki „teatrała”. Kraków 1975
 11. Greń, Zygmunt – Taki nam się snuje dramat : szkice z teatru 1971-1976. Kraków 1978
 12. Csato, Edward – Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 13. Szletyński, Henryk – Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce. Kraków 1981
 14. Żurowski, Andrzej – Ludzie w reflektorach. Warszawa 1982
 15. Anonim – Arden z Feversham. Kraków 1977
 16. Jonson, Ben – Alchemik. Kraków 1982
 17. Jonson, Ben – Volpone albo lis. Kraków 1982
 18. Marlowe, Christopher – Tamerlan Wielki. Kraków 1977
 19. Beaumont i Fletcher – Tragedia dziewicy. Kraków 1977
 20. Shakespeare, William – Burza. Kraków 1980
 21. Shakespeare, William – Najwyborniejsza opowieść o kupcu weneckim. Kraków 1979
 22. Shakespeare, William – Żywot i śmierć Juliusza Cezara. Kraków 1980
 23. Shakespeare, William – Wszystko dobre co się dobrze kończy. Kraków 1979
 24. Shakespeare, William – Dwaj szlachcice z Werony. Kraków 1979
 25. Shakespeare, William – Zimowa opowieść. Kraków 1981
 26. Shakespeare, William – Tragedia Macbetha. Kraków 1980
 27. Shakespeare, William – Wiernie spisane dzieje żywota i śmierci króla Leara i jego trzech córek. Kraków 1979
 28. Obrońcy chłopów w literaturze staropolskiej. Kraków 1948
 29. Zarys dziejów teatru krakowskiego. Kraków 1977
 30. Weiss, Tomasz – Legenda i prawda Zielonego Balonika. Kraków 1987
 31. Eustachiewicz, Lesław – Dramaturgia polska w latach 1945-77. Warszawa 1979
 32. Corneille, Pierre – Cyd : tragikomedia. Warszawa 1958
 33. Karpiński, Maciej – Wojciech Pszoniak. Warszawa 1976
 34. Robie-Grillet, Alain – Dżin : czerwona wyrwa w bruku ulicznym. Kraków 1984
 35. Dąbrowska, Maria – Pielgrzymka do Warszawy ; Najdalsza droga ; Nocne spotkanie ; Tu zaszła zmiana. Warszawa 1975
 36. Kijowski, Andrzej – Maria Dąbrowska. Warszawa 1964
 37. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega ; 385)
 38. Zabłocki, Franciszek – Fircyk w zalotach. Wrocław 1961. (Biblioteka Narodowa)
 39. Swinarski, Konrad – Wierność wobec zmienności. Warszawa 1988
 40. Polska krytyka literacka (1800-1918) : materiały. T. 2 i 4. Warszawa 1959
 41. Calderon de la Barca, Pedro – Alkad z Zalamei. Warszawa 1954
 42. Kasarełło, Lidia – Tian Han : u źródeł nowego teatru chińskiego. Warszawa 1995
 43. Pruszyński, Ksawery – Opowieści. Warszawa 1955
 44. Remarque, Erich Maria – Na Zachodzie bez zmian. Poznań 2004
 45. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Literatura Młodej Polski. Warszawa 1997
 46. Janicka, Krystyna – Światopogląd surrealizmu. Warszawa 1985
 47. Shakespeare, William – Dzieła dramatyczne w dwunastu tomach. T. 4. Warszawa [1912]
 48. Tłokiński, Waldemar – Mowa : przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów. Warszawa 1982
 49. Mikulski, Antoni J. ; Reiter, Marian – Wypisy polskie dla seminariów nauczycielskich. Cz. 1. Wyd. 2. Lwów [i in.] [19-]
 50. Wieczorkiewicz, Bronisław – Mały słowniczek ortograficzny. Wyd. 10. Warszawa 1950
 51. Doroszewski, Witold – Kryteria poprawności językowej. Warszawa 1950
 52. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Kraków 2000
 53. Artyści o sztuce : od van Gogha do Picassa. Warszawa 1977
 54. Sikora, Adam – Spotkania z filozofią. Wyd. 3. Warszawa 1970
 55. Bystrzycki, Przemysław – Włoskie kartki. Kraków 1977
 56. Laskowicki, Stanisław – Szpada, bagnet, lancet : moje wspomnienia. Wrocław 1970
 57. Sartre, Jean Paul – Dramaty : Muchy ; Przy drzwiach zamkniętych ; Ladacznica z zasadami ; Niekrasow. Warszawa 1956
 58. Nitsch, Kazimierz – O języku polskim : obszar, narzecza, pokrewieństwo, dzieje, opracowania. Wyd. 2, rozsz. Kraków [i in.] 1921
 59. Słownik łacińsko-polski. Oprac. Kazimierz Kumaniecki. Wyd. 16. Warszawa 1986
 60. Armonaite, Liucija - Birute Mar [Marcinkeviciute]. Bez maski. Wrocław 2011. (Czarna Książeczka z Hamletem; 7)
 61. Jaworski, Marian - Metafizyka. Kraków 1988
 62. Jurkowski, Henryk - Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek. Wrocław 1991 [2 egz.]
 63. Wczoraj, dziś i jutro Związku Artystów Scen Polskich : sesja naukowa z okazji 90-lecia ZASP. Kraków 2009 [2 egz.]
 64. Leningrad : its monuments and architectural complexes. Leningrad 1977
 65. Tatry w poezji i sztuce polskiej. Kraków 1975
 66. Windakiewicz, Stanisław – Teatr kollegjów jezuickich w dawnej Polsce. Kraków 1922
 67. Krzyżanowski, Julian – Historia literatury polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1974
 68. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1: Dramat – teatr ; T. 2: O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976
 69. Taborski, Roman – Apollo Korzeniowski : ostatni dramatopisarz romantyczny. Wrocław 1957. (Studia Historycznoliterackie; t. 9)
 70. Wóycicki, Kazimierz – Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Warszawa 1960
 71. Bronisław Dąbrowski i jego teatr : w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 72. Białota, Marek – Dramaty Żeromskiego w Reducie : z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. Wrocław 1989
 73. Jan Paweł II – Świętość : antologia tekstów. Kraków 2015
 74. Wiara i nauka : materiały z sesji naukowej i dyskusji panelowej. Kraków 2010
 75. Oblicza piękna : sympozja 3. Kraków 2008
 76. Nadzieja : nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe. Kraków 2015
 77. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 2. Wyd. 3. Warszawa 1928
 78. Pigoń, Stanisław – Studia literackie. Kraków 1951
 79. Copeau, Jacques – Naga scena. Warszawa 1972. (Teorie Współczesnego Teatru)
 80. Miłosz, Czesław – Zniewolony umysł. Kraków [b.r.]
 81. O Zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 82. Estreicher, Karol – Historia sztuki w zarysie. Wyd. 7. Warszawa-Kraków 1986
 83. Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga. Wyd. 4 zm. Wrocław 1987
 84. Chwin, Stefan – Literatura i zdrada : od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy. Kraków 1993
 85. Edmund Wierciński 1899-1955 : wystawa w Państwowym Teatrze Polskim. Warszawa 1956
 86. Teatr Regionalny : Towarzystwo Kultury Teatralnej, Kraków (lata 1968-1978). Kraków 1978
 87. Niesiobędzki, Jerzy – Rozmowy istotne. Gdańsk 1983
 88. Sinko, Grzegorz – Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość czy złudzenie. Wrocław 1977
 89. Jasienica, Paweł – Polska anarchia. Kraków 1988
 90. Jeleński, Konstanty A[leksander] – Szkice. Kraków 1990
 91. Parandowski, Jan – Petrarka. Warszawa 1957
 92. Kydryński, Juliusz – Uwaga, gong!... : opowieść-pamiętnik o teatrach krakowskich 1937-1948. Kraków 1962
 93. Roa Bastos, Augusto – Kurupi i inne opowiadania. Kraków 1984
 94. Natanson, Wojciech – Godzina teatru. Warszawa 1962
 95. Dąbrowa Tarnowska : miasto i powiat. Bibliografia (wybór). Kraków 2004
 96. Europejskie modele polityki kulturalnej. Kraków 2005
 97. Książki o Krakowie : wybór publikacji z lat 1945-1969. [Oprac.] T. Bieńkowska, Z. Vogel. Kraków 1971
 98. Branach, Zbigniew - Tajemnica śmierci księdza Zycha. [Toruń] 1996
 99. Borchardt, Klaus-Dieter - ABC prawa wspólnotowego. [Warszawa] 2004
 100. Informator Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Rok akad. 2001/2002. Kraków 2001
 101. Drzyzga, Bernard - KEDYW Okręgu AK Łódź i 60 Pułk AK : wspomnienia [...]. London 1988
 102. Oferta wydawnicza. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Kraków [2010]
 103. Informator. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Kraków [2000]
 104. Niewiadowski, Andrzej - Polska fantastyka naukowa : przewodnik 1945-1985. Warszawa 1987
 105. Bibliografia publikacji Wydawnictwa Literackiego [19]53-72. Kraków 1973
 106. Pociej, Bohdan - Klawesyniści francuscy. Kraków 1969
 107. Ptaki pokojowe. Warszawa 1974
 108. Sedlak, Włodzimierz - Postępy fizyki życia. Warszawa 1984
 109. Kozłowski, Władysław - O dowodach istnienia Boga. Warszawa 1963
 110. Górny Karabach : wydarzenia, fakty, liczby. Warszawa 2006
 111. The series of "The true facts about Garabagh" / Heydar Aliyev Foundation. Baku 2005
 112. Azerbaijan : information digest 2007. Baku [2006]
 113. Jakubowski, J. L. - Aktualne zagadnienia techniki wysokich napięć. Warszawa 1939
 114. Pamiętamy... : geografia polska w latach II wojny światowej. Kraków 2010
 115. Kalejdoskop szkolnych zdarzeń 1989-2009. Księga pamiątkowa w XX rocznicę powstania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i X rocznicę Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta. Kraków 2009
 116. Niciński, Kazimierz ; Sałaciński, Krzysztof - Misja w ruinach Babilonu : fakty i dokumenty. Warszawa 2007
 117. GMO w świetle najnowszych badań / pod red. Katarzyny Niemirowicz-Szczytt. Warszawa 2012
 118. Szypowscy, Maria i Andrzej - Szklane tarcze. Warszawa 1990
 119. Raport : teatry miasta Krakowa : doświadczenie – przyszłość. Kraków 2008
 120. Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego. Wrocław 1953
 121. Lukian z Samosaty – Dialogi wybrane. Wrocław-Warszawa 1949
 122. Teoria badań literackich w Polsce : wypisy. T. 1. Kraków 1960
 123. Stanisław Wyspiański / materiały dobrał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. Warszawa 1967
 124. Prus, Bolesław – Faraon : powieść. Warszawa 1949
 125. Rousseau, Jean Jacques – Wyznania. Kraków 2003
 126. Kisielewski, Stefan – Widziane z góry. Warszawa 1989
 127. Bocheński, Aleksander – Rzecz o psychice narodu polskiego. Warszawa 1986
 128. Zamiatin, Eugeniusz – My. Warszawa 1989
 129. Rudnicki, Adolf – Sercem dnia jest wieczór. Warszawa 1988
 130. Morstin, Ludwik Hieronim – Trylogia antyczna. Kraków 1956
 131. Vallentin, Antonina – Picasso. Warszawa 1959
 132. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Sekrety filmu. Warszawa 1967
 133. Szkłowski, Wiktor – Eisenstein. Warszawa 1980
 134. Kwiatkowski, Jerzy – Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975
 135. Rolland, Romain – Dziennik z lat wojny 1914-1919 : fragmenty. Warszawa 1965
 136. Terlecki, Władysław – Rośnie las. Warszawa 1981
 137. Terlecki, Tymon – Rzeczy teatralne. Warszawa 1984
 138. Berger, John – G. Warszawa 1987
 139. Limanowski, Mieczysław ; Osterwa, Juliusz – Listy. Warszawa 1987
 140. Ethos sztuki : materiały z Ogólnopolskiej Sesji Estetycznej. Warszawa-Kraków 1985
 141. Gosvami, Satsvarupa dasa – Czym są Wedy? : zarys myśli staroindyjskiej. Wrocław 1986
 142. Kański, Józef – Mistrzowie sceny operowej. Kraków 1974

LISTOPAD-GRUDZIEŃ  2018

 1. Literatura francuska. T. 1. Warszawa 1974
 2. Literatura polska 1918-1975. T. 1: 1918-1932. Warszawa 1975
 3. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. T. 1: Literatura polska w okresie międzywojennym. Kraków 1979
 4. Samson, George – Historia literatury angielskiej w zarysie. Warszawa 1967
 5. Klimowicz, Mieczysław – Oświecenie. Warszawa 1972. (Historia Literatury Polskiej)
 6. Potocki, Jan – Rękopis znaleziony w Saragossie. T. 1-3. Warszawa 1950
 7. Rabelais, [Francois] – Gargantua i Pantagruel. T. 1-4. Warszawa 1949
 8. Dłuska, Maria – Studia i rozprawy. T. 1-3. Kraków 1970-1972
 9. Welles, Rene – Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa 1979
 10. Wyrozumski, Jerzy – Historia Polski do roku 1505. Warszawa 1983
 11. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1505-1764. Warszawa 1983
 12. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1764-1864. Warszawa 1983
 13. Cytowska, M. ; Szelest, H. – Literatura grecka i rzymska w zarysie. Warszawa 1981
 14. Irzykowski, Karol – Słoń wśród porcelany ; Lżejszy kaliber. Kraków 1976
 15. Wańkowicz, Melchior - Karafka La Fontaine'a. T. 2. Kraków 1981
 16. Bocheński, Aleksander - Parę refleksji o Polsce i świecie : wybór pism. Warszawa 1984
 17. Krakowscy artyści – Klinice Kardiochirurgii 1997 r. Kraków 2007
 18. Małopolska. Niepospolita. Kraków 2008
 19. Jacek Sroka : interwencja sprzątaczki albo koniec malarstwa […]. Kraków 2010
 20. Grzegorz Stec : malarstwo. New York 2008
 21. Kraków : światowe dziedzictwo kultury. Kraków 1992
 22. Historia w sztuce. Kraków 2011
 23. Krakowskie Reminiscencje Teatralne : 3 dekady teatru 1975-2005. Kraków [2005]
 24. Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów. Wrocław [i in.] 1978. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej; t. 51)
 25. Libiszowska, Zofia – Tomasz Jefferson. Wrocław [i in.] 1984
 26. Jonasz Stern : obrazy z lat 1964-1988 : katalog wystawy. Kraków 1988
 27. Kryszak, Janusz – Katastrofizm ocalający : z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Wyd. 2 rozsz. Bydgoszcz 1985
 28. Udalska, Eleonora – Jan Lorentowicz : zoil nieubłagany. Łódź 1986
 29. Łojek, Mieczysław – Biografie pisarzy w nauczaniu literatury. Warszawa 1985
 30. Korzeniowski, Bohdan – Sława i infamia. Rozmawia Małgorzata Szejnert. Kraków 1992
 31. Kolankiewicz, Leszek – Święty Artaud. Warszawa 1988
 32. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław [i in.] 1991
 33. Krakowski katalog aktorów / ZASP. Kraków 1997
 34. Książki o Krakowie i województwie małopolskim wydane w 2001 roku (wybór). Kraków 2002
 35. Brzoskwinia, Waldemar ; Wielgus, Krzysztof - Spojrzenie na twierdzę Kraków. Kraków 1991
 36. Ficowski, Jerzy - Cyganie na polskich drogach. Wyd. 3, popr. i rozsz. Kraków-Wrocław 1986
 37. Mrozińska, Stanisława - Teatr wśród ruin Warszawy : wspomnienia i dokumenty z lat 1944-1945. Warszawa 1989
 38. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 39. Łomnicki, Tadeusz - Spotkania teatralne. Warszawa 1984
 40. Puzyna, Konstanty - Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 41. Macierakowski, Jerzy ; Natanson, Wojciech - Aleksander Zelwerowicz. Warszawa 1957
 42. Wańkowicz, Melchior - Reportaże zagraniczne. Kraków 1981
 43. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2
 6. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 7. Informator Polski 1984/85                                                 
 8. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995
 9. Almanach sceny polskiej: 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1974/1975, 1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1981/1982                           
 10. Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery
 11. Magazyn filmowy
 12. Film: pojedyncze numery oraz oprawne roczniki (niekompletne) z lat 1974, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989
 13. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 14. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 15. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 16. Sensus Historiae: Vol. 2, 3, 5, 6, 9
 17. Historyka : studia metodologiczne. T. 32: 2002, 37/38: 2007/2008
 18. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 19. Notatnik Teatralny. Zima ‘93/94 (7)
 20. Twórczość
 21. Odra
 22. Muzeum Narodowe w Krakowie: raport roczny 2010 ; raport roczny 2013 (rok wielkich inwestycji)
 23. Svet a divadlo. Praha : Divadelní obec. Roč. 8, č. 5 (1997)
 24. Fronda : pismo poświęcone. Nr 4/5, 6, 7
 25. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 26. Krasnogruda. R. 2000 nr 12
 27. Opcje : dwumiesięcznik kulturalny. R. 1999 nr 4
 28. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 29. Tygodnik Powszechny. R. 2015 nr 47
 30. Chip. R. 1997 nr 2
 31. PC World Komputer - lata 1995-2005
 32. Komputer Świat - lata 2000-2006
 33. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 34. Alma Mater : miesięcznik UJ. Nr 93: 2007
 35. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 37/38: 2007; 89/90, 93, 94, 96: 2012; 121: 2014
 36. Kultura (Paryż). R. 1990 nr 6, 7/8, 10, 11, 12
 37. Foyer. Lipiec 2004
 38. Zdanie. Nr 1/2 (136/137): 2007, 1/2 (156/157): 2013
 39. Małopolska : regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. T. 2: 2000; T. 3: 2001; T. 4: 2002
 40. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 24, 28, 32, 34/35, 38, 39, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 93
 41. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 (2 egz.); Nr 2: 1974 (5 egz.); Nr 3: 1975 (4 egz.); Nr 4: 1975 (1 egz.); Nr 6: 1976
 42. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 27-29, 41, 48, 52-53, 57-58, 62-72, 74-89, 91-93, 97-98, 101, 107-108, 110-114, 117, 119-120
 43. Przegląd "Pod Tytułem". Nr 4: 1998
 44. Magnificat : mensuel. No 147: Fevrier 2005
 45. Mówią Wieki : magazyn historyczny. Nr 404: styczeń 1993; 440: styczeń 1996
 46. Ameryka. Nr 222: zima 1982
 47. Studia Filozoficzne : miesięcznik. Nr 6 (247) : 1986
 48. Kultura Współczesna : filozoficzno-kulturowe konteksty poznania. Nr 1-2 (5-6): 1995
 49. Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. Nr 5 (Fryderyk Nietzsche)
 50. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Nr 2: 1983/84
 51. FIDES : biuletyn bibliotek kościelnych. Nr 1/2: 1996
 52. Konspekt : pismio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 1 (60) i 2 (61): 2017
 53. Inspiracje : miesięcznik społeczno kulturalny. Marzec 1991
 54. Biuletyn Informacyjny ZG ZASP. Nr 3, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 55. Scena. 1975 nr 1; 1981 nr 10, 11, 12; 2004 nr 3; 2005 nr 2/3, 4/5; 2009 nr 3; 2010 nr 3; 2011 nr 2, 4
 56. Pokaz : pismo krytyki artystycznej. R. 1999 nr 26 i specjalny
 57. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1, 5
 58. Meteor : dwumiesięcznik kleryków księży misjonarzy. Rok jubileuszowy 1909-1933. Kraków 1933
 59. Format : pismo artystyczne. R. 1994 nr 1-4 (14-17)
 60. Szkice : pismo teatralne. Nr 4 - zielony
 61. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 62. Przegląd Biblioteczny. R. 45: 1977 z. 3: Na pięćdziesięciolecie Przeglądu Bibliotecznego
 63. W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. R. 2011 nr 1 (449)
 64. Przegląd Akademicki : dwutygodnik. R. 1994 nr 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13/14
 65. Stańczyk : pismo postkonserwatywne. R. 1998 nr 2 (33)
 66. Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego ZSP. Warszawa 1968
 67. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland. R. 1969 nr 8 ; R. 1974 nr 12 ; R. 1975 nr 11/12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1 ; R. 1993 nr 2 ; R. 2000 nr 1/2