Dublety

Wykaz książek i czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 12 XII 2019 r.):

KSIĄŻKI


ROK 2018

 1. Simon, Alfred - Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa 1979
 2. Dąbrowski, Bronisław - Na deskach świat oznaczających. T. 2 i 3. Kraków 1981
 3. Kwaskowski, Stanisław - Teatr w Toruniu 1920-1939. Gdańsk 1975
 4. Czanerle, Maria - Teatr pokolenia. Łódź 1964
 5. Słonimski, Antoni – Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1982
 6. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 7. Kreczmar, Jerzy - Stare nieprzestarzałe. Warszawa 1989
 8. Solski, Ludwik - Wspomnienia [1] : 1855-1893. Kraków 1955
 9. Szczyt jedności europejskiej. Raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy. Warszawa 2005
 10. Wprowadzenie do nauki o teatrze (materiały). T. 1: Dramat - teatr. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1974
 11. Leszczyński, Jerzy - Z pamiętnika aktora. Warszawa 1958
 12. Szletyński, Henryk - Stefana Jaracza wzloty i zabłądzenia. Kraków-Wrocław 1984
 13. Wysińska, Elżbieta - Premiery i wydarzenia. Warszawa 1977
 14. Korzeniewski, Bohdan - Spory o teatr : recenzje z lat 1935-1939. Warszawa 1966
 15. Ośrodek kultury mowy przy ZG ZASP. Z. 1-7. Warszawa 1988-1989
 16. Społeczeństwo i sztuka : antologia tekstów. Warszawa 1976
 17. Dobrowolski, Władysław Józef – Zarys historii teatru rosyjskiego (do rewolucji październikowej). Kraków 1951
 18. Siatkowski, Zbigniew – Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza. Nadb.: Pamiętnik Literacki 1958 z. 3
 19. Skwarczyńska, Stefania – Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nieboskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959
 20. Wędrzyński, Andrzej – Pamięć teatru. Stalinogród 1956
 21. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciopięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 22. Plus Camerimage : International Film Festival of the Art of Cinematography. 20th edition. Bydgoszcz, 24.11-1.12.2012. Toruń 2012
 23. Rast, Pius ; Sadzik, Józef - Wincenty Pallotti. Paris 1985
 24. Koziełek, Gerard ; Urbanowicz, Mieczysław – Das deutsche Drama bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Warszawa-Wrocław 1967
 25. Amicis, Edmund de – Serce : opowiadania miesięczne. Warszawa 1972
 26. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 2. Wyd. 3. Warszawa 1928
 27. Kridl, Manfred – Literatura polska wieku XIX. Cz. 4: Literatura w kraju po r. 1830. Warszawa 1929
 28. Kallenbach, Józef – Adam Mickiewicz. T. 2. Lwów 1926
 29. Czachowski, Kazimierz – Między romantyzmem a realizmem. Warszawa 1967
 30. Kubacki, Wacław – Poezja i proza : studia historycznoliterackie 1934-1964. Kraków 1966
 31. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa 1966 (Biblioteka "Polonistyki")
 32. Aleksander Fredro / oprac. Tadeusz Sivert przy współpr. Ewy Heise. Warszawa 1965 (Biblioteka "Polonistyki")
 33. Żuławski, Juliusz – Byron nieupozowany. Warszawa 1964
 34. Urfe, Honore d’ – Astrea. Warszawa 1978
 35. Bidwell, George – Łabędź z Avonu. Warszawa 1966
 36. Kuśniewicz, Andrzej – Trzecie królestwo. Warszawa 1975
 37. Szczepański, Jan Józef – Polska jesień. Kraków 1983
 38. Warszawa twoje miasto : antologia. Warszawa 1951
 39. Rozwadowski, Jan – Ogólne zasady głosowni. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego)
 40. Inglot, Mieczysław – „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Warszawa 1986
 41. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977
 42. Chaucer, Geoffrey – Opowieść rycerza. Kraków 1988
 43. Marlowe, Christopher – Masakra w Paryżu i śmierć księcia Gwizjusza. Kraków 1975
 44. Chamfort – Charaktery i anegdoty. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1949
 45. Corneille, Piotr – Cyd. Przeł. Andrzej Morsztyn. Kraków 1949
 46. Wolter – Powiastki filozoficzne. Przeł. Tadeusz Żeleński. Warszawa 1985
 47. Rutkowska, Wanda – When, where and how? Warszawa 1963
 48. Koprowski, Jan – Potomkowie Tespisa. Poznań 1966
 49. Orzechowski, Emil – Stary Teatr w Krakowie (1945-1985). Wrocław [i in.] 1987
 50. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków [1921]
 51. Liryka starożytnej Grecji / oprac. Jerzy Danielewicz. Wrocław [i in.] 1984
 52. Guilleragues, Gabriel-Joseph de Lavergne de – Listy portugalskie. Warszawa 1980
 53. Arnim, Ludwig Achim von ; Brentano, Clemens – Cudowny róg chłopca : wybór. Warszawa 1982
 54. Książki o Małopolsce : bibliografia 2004 / pod red. Artura Paszko. Kraków 2006
 55. Małopolska 2010-2014 : podsumowanie kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego. [Kraków 2014]
 56. Władysław Krzemiński (1907-1966). Kraków 1991
 57. Jan Paweł II - Tryptyk rzymski : medytacje. Kraków 2003
 58. Chaucer, Geoffrey - Troilus i Criseyda. Kraków 1978
 59. Słowacki, Juliusz - Wiersze i poematy. Warszawa 1988
 60. Shakespeare, William - Życie i śmierć króla Jana. Warszawa 1975
 61. Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. Wrocław 1955. (Biblioteka Narodowa)
 62. Mistrik, Milos - Milka Zimkowa : aktorka słowacka. Wrocław 2011
 63. Garcia Lorca, Federico - Teatro breve : groteski teatralne. Kraków 1966
 64. Miodońska-Brookes, Ewa - Wawel - "Akropolis" : studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1980
 65. Marlowe, Christopher - Edward II. Tł. Jerzy S. Sito. Warszawa 1965
 66. Staff, Leopold - Kto jest ten dziwny nieznajomy : wybór poezji. Warszawa 1964
 67. Semiotyka kultury. Warszawa 1977
 68. Lorenz, Konrad - Regres człowieczeństwa. Warszawa 1986
 69. Heisenberg, Werner - Część i całość : rozmowy o fizyce atomu. Warszawa 1987
 70. Weizsacker, Carl Friedrich von - Jedność przyrody. Warszawa 1978
 71. Bense, Max - Świat przez pryzmat znaku. Warszawa 1980
 72. Hall, Edward T. - Bezgłośny język. Warszawa 1987
 73. May, Rollo - Miłość i wola. Warszawa 1978
 74. Calder, Ritchie - Człowiek i Kosmos. Warszawa 1979
 75. Lorenz, Konrad - Odwrotna strona zwierciadła : próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Warszawa 1977
 76. Skinner, Burrhus F. - Poza wolnością i godnością. Warszawa 1978
 77. Bronowski, Jacob - Źródła wiedzy i wyobraźni. Warszawa 1984
 78. Pawluczuk, Włodzimierz - Żywioł i forma : wstęp do badań emirycznych nad kulturą współczesną. Warszawa 1978
 79. Miller, Jonathan - Spór z McLuhanem. Warszawa 1974
 80. Krasiński, Zygmunt - Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965
 81. Góry Świętokrzyskie / praca zbiorowa pod ogólną red. Wandy Filipowicz. Warszawa 1953
 82. W obronie muzeum kolekcji im. Jana Pawła II : poznaj prawdę. Warszawa 1993
 83. Habela, Jerzy ; Kurzowa, Zofia - Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku. Kraków 1989
 84. Zaręba, Janusz - Reforma w testamencie : rzecz o Oskarze Langem. Warszawa 1985
 85. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu : oferta edukacyjna. Oświęcim [po 1991]
 86. Kracik, Jan ; Rożek, Michał - Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie : o marginesie społecznym XVI-XVIII w. Kraków 1986
 87. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979. (Współczesna Krytyka Polska)
 88. Teatr Konrada Swinarskiego : rekonesans / pod red. Eleonory Udalskiej. Katowice 1978
 89. Shakespeare, William – Tragiczna historia Hamleta księcia Danii, przeł. M. Słomczyński. Kraków 1978 (wyd. dwujęzyczne)
 90. Wóycicki, Alfred – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : 1893-1939. Kraków 1962
 91. Fitzsimons, Raymund – Edmund Kean : ogień z nieba. Warszawa 1981. (Artyści)
 92. Grzymała-Siedlecki, Adam – Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy. Kraków 1971
 93. Wspomnienia o Kazimierzu Rudzkim. Warszawa 1981
 94. Kudliński, Tadeusz – Dawne i nowe przypadki „teatrała”. Kraków 1975
 95. Csato, Edward – Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 96. Szletyński, Henryk – Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce. Kraków 1981
 97. Żurowski, Andrzej – Ludzie w reflektorach. Warszawa 1982
 98. Anonim – Arden z Feversham. Kraków 1977
 99. Jonson, Ben – Alchemik. Kraków 1982
 100. Jonson, Ben – Volpone albo lis. Kraków 1982
 101. Marlowe, Christopher – Tamerlan Wielki. Kraków 1977
 102. Beaumont i Fletcher – Tragedia dziewicy. Kraków 1977
 103. Shakespeare, William – Najwyborniejsza opowieść o kupcu weneckim. Kraków 1979
 104. Shakespeare, William – Żywot i śmierć Juliusza Cezara. Kraków 1980
 105. Shakespeare, William – Zimowa opowieść. Kraków 1981
 106. Shakespeare, William – Tragedia Macbetha. Kraków 1980
 107. Shakespeare, William – Wiernie spisane dzieje żywota i śmierci króla Leara i jego trzech córek. Kraków 1979
 108. Obrońcy chłopów w literaturze staropolskiej. Kraków 1948
 109. Zarys dziejów teatru krakowskiego. Kraków 1977
 110. Corneille, Pierre – Cyd : tragikomedia. Warszawa 1958
 111. Dąbrowska, Maria – Pielgrzymka do Warszawy ; Najdalsza droga ; Nocne spotkanie ; Tu zaszła zmiana. Warszawa 1975
 112. Kijowski, Andrzej – Maria Dąbrowska. Warszawa 1964
 113. Zabłocki, Franciszek – Fircyk w zalotach. Wrocław 1961. (Biblioteka Narodowa)
 114. Swinarski, Konrad – Wierność wobec zmienności. Warszawa 1988
 115. Polska krytyka literacka (1800-1918) : materiały. T. 2 i 4. Warszawa 1959
 116. Calderon de la Barca, Pedro – Alkad z Zalamei. Warszawa 1954
 117. Pruszyński, Ksawery – Opowieści. Warszawa 1955
 118. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Literatura Młodej Polski. Warszawa 1997
 119. Janicka, Krystyna – Światopogląd surrealizmu. Warszawa 1985
 120. Shakespeare, William – Dzieła dramatyczne w dwunastu tomach. T. 4. Warszawa [1912]
 121. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Kraków 2000
 122. Sikora, Adam – Spotkania z filozofią. Wyd. 3. Warszawa 1970
 123. Bystrzycki, Przemysław – Włoskie kartki. Kraków 1977
 124. Laskowicki, Stanisław – Szpada, bagnet, lancet : moje wspomnienia. Wrocław 1970
 125. Nitsch, Kazimierz – O języku polskim : obszar, narzecza, pokrewieństwo, dzieje, opracowania. Wyd. 2, rozsz. Kraków [i in.] 1921
 126. Jurkowski, Henryk - Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek. Wrocław 1991
 127. Wczoraj, dziś i jutro Związku Artystów Scen Polskich : sesja naukowa z okazji 90-lecia ZASP. Kraków 2009
 128. Tatry w poezji i sztuce polskiej. Kraków 1975
 129. Windakiewicz, Stanisław – Teatr kollegjów jezuickich w dawnej Polsce. Kraków 1922
 130. Krzyżanowski, Julian – Historia literatury polskiej. Wyd. 4. Warszawa 1974
 131. Taborski, Roman – Apollo Korzeniowski : ostatni dramatopisarz romantyczny. Wrocław 1957. (Studia Historycznoliterackie; t. 9)
 132. Bronisław Dąbrowski i jego teatr : w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 133. Białota, Marek – Dramaty Żeromskiego w Reducie : z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. Wrocław 1989
 134. Pigoń, Stanisław – Studia literackie. Kraków 1951
 135. O Zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 136. Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga. Wyd. 4 zm. Wrocław 1987
 137. Chwin, Stefan – Literatura i zdrada : od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy. Kraków 1993
 138. Teatr Regionalny : Towarzystwo Kultury Teatralnej, Kraków (lata 1968-1978). Kraków 1978
 139. Niesiobędzki, Jerzy – Rozmowy istotne. Gdańsk 1983
 140. Sinko, Grzegorz – Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość czy złudzenie. Wrocław 1977
 141. Jasienica, Paweł – Polska anarchia. Kraków 1988
 142. Parandowski, Jan – Petrarka. Warszawa 1957
 143. Kydryński, Juliusz – Uwaga, gong!... : opowieść-pamiętnik o teatrach krakowskich 1937-1948. Kraków 1962
 144. Roa Bastos, Augusto – Kurupi i inne opowiadania. Kraków 1984
 145. Natanson, Wojciech – Godzina teatru. Warszawa 1962
 146. Drzyzga, Bernard - KEDYW Okręgu AK Łódź i 60 Pułk AK : wspomnienia [...]. London 1988
 147. Niewiadowski, Andrzej - Polska fantastyka naukowa : przewodnik 1945-1985. Warszawa 1987
 148. Pociej, Bohdan - Klawesyniści francuscy. Kraków 1969
 149. Sedlak, Włodzimierz - Postępy fizyki życia. Warszawa 1984
 150. Jakubowski, J. L. - Aktualne zagadnienia techniki wysokich napięć. Warszawa 1939
 151. Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego. Wrocław 1953
 152. Lukian z Samosaty – Dialogi wybrane. Wrocław-Warszawa 1949
 153. Teoria badań literackich w Polsce : wypisy. T. 1. Kraków 1960
 154. Stanisław Wyspiański / materiały dobrał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. Warszawa 1967. (Biblioteka "Polonistyki")
 155. Prus, Bolesław – Faraon : powieść. Warszawa 1949
 156. Kisielewski, Stefan – Widziane z góry. Warszawa 1989
 157. Zamiatin, Eugeniusz – My. Warszawa 1989
 158. Rudnicki, Adolf – Sercem dnia jest wieczór. Warszawa 1988
 159. Morstin, Ludwik Hieronim – Trylogia antyczna. Kraków 1956
 160. Szkłowski, Wiktor – Eisenstein. Warszawa 1980
 161. Kwiatkowski, Jerzy – Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975
 162. Rolland, Romain – Dziennik z lat wojny 1914-1919 : fragmenty. Warszawa 1965
 163. Terlecki, Władysław – Rośnie las. Warszawa 1981
 164. Terlecki, Tymon – Rzeczy teatralne. Warszawa 1984
 165. Berger, John – G. Warszawa 1987
 166. Limanowski, Mieczysław ; Osterwa, Juliusz – Listy. Warszawa 1987
 167. Literatura francuska. T. 1. Warszawa 1974
 168. Literatura polska 1918-1975. T. 1: 1918-1932. Warszawa 1975
 169. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. T. 1: Literatura polska w okresie międzywojennym. Kraków 1979
 170. Samson, George – Historia literatury angielskiej w zarysie. Warszawa 1967
 171. Klimowicz, Mieczysław – Oświecenie. Warszawa 1972. (Historia Literatury Polskiej)
 172. Rabelais, [Francois] – Gargantua i Pantagruel. T. 1-4. Warszawa 1949
 173. Dłuska, Maria – Studia i rozprawy. T. 1-3. Kraków 1970-1972
 174. Wellek, Rene – Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa 1979
 175. Wyrozumski, Jerzy – Historia Polski do roku 1505. Warszawa 1983
 176. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1505-1764. Warszawa 1983
 177. Gierowski, Józef Andrzej – Historia Polski 1764-1864. Warszawa 1983
 178. Cytowska, M. ; Szelest, H. – Literatura grecka i rzymska w zarysie. Warszawa 1981
 179. Irzykowski, Karol – Słoń wśród porcelany ; Lżejszy kaliber. Kraków 1976
 180. Wańkowicz, Melchior - Karafka La Fontaine'a. T. 2. Kraków 1981
 181. Bocheński, Aleksander - Parę refleksji o Polsce i świecie : wybór pism. Warszawa 1984
 182. Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów. Wrocław [i in.] 1978. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej; t. 51)
 183. Kryszak, Janusz – Katastrofizm ocalający : z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Wyd. 2 rozsz. Bydgoszcz 1985
 184. Udalska, Eleonora – Jan Lorentowicz : zoil nieubłagany. Łódź 1986
 185. Łojek, Mieczysław – Biografie pisarzy w nauczaniu literatury. Warszawa 1985
 186. Korzeniowski, Bohdan – Sława i infamia. Rozmawia Małgorzata Szejnert. Kraków 1992
 187. Kolankiewicz, Leszek – Święty Artaud. Warszawa 1988
 188. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław [i in.] 1991
 189. Książki o Krakowie i województwie małopolskim wydane w 2001 roku (wybór). Kraków 2002
 190. Brzoskwinia, Waldemar ; Wielgus, Krzysztof - Spojrzenie na twierdzę Kraków. Kraków 1991
 191. Mrozińska, Stanisława - Teatr wśród ruin Warszawy : wspomnienia i dokumenty z lat 1944-1945. Warszawa 1989
 192. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 193. Łomnicki, Tadeusz - Spotkania teatralne. Warszawa 1984
 194. Puzyna, Konstanty - Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 195. Macierakowski, Jerzy ; Natanson, Wojciech - Aleksander Zelwerowicz. Warszawa 1957
 196. Wańkowicz, Melchior - Reportaże zagraniczne. Kraków 1981
 197. Koenig, Jerzy - Rekolekcje teatralne. Warszawa 1979
 198. Szczublewski, Józef – Żywot Osterwy. Warszawa 1973
 199. Zahorski, Andrzej – Spór o Stanisława Augusta. Warszawa 1990
 200. Taborski, Bolesław – Nowy teatr elżbietański. Kraków 1967
 201. Miłosz : portret złożony. Wystawa [...], 11-27 maja 2011. Kraków 2011
 202. Barteczko, Ewa ; Jarzyńska, Joanna - Polskie wydawnictwa informacyjne 1945-1981. Warszawa 1985
 203. Mówimy poprawnie : wybór artykułów z dziedziny kultury języka / pod red. Michała Jaworskiego. Kielce 1979
 204. Katalog bibliograficzny 1946-1974 : w 500-lecie książki polskiej na Śląsku. Wrocław 1975
 205. Gdyby kamienie mogły mówić : polsko-niemieckie warsztaty artystyczne dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej, 30.05.-06.06.2003. Oświęcim [2003]
 206. Teatr krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego 1843-1845 : repertuar, recenzje, dokumenty / oprac. Jerzy Got. Wrocław [i in.] 1967
 207. Masłowski, Michał – Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-boskiej komedii” do II wojny światowej. Wrocław [i in.] 1978
 208. Kydryński, Lucjan – Opera na cały rok : kalendarium. [1]: styczeń-czerwiec ; [2]: lipiec-grudzień. Kraków 1989
 209. 200 lat sceny narodowej 1765-1965 : ogólnopolski repertuar teatrów w dniach 19 i 20 XI 1965. [Warszawa 1965]
 210. Teatr Narodowy w Warszawie : 50 premier. Warszawa 1962
 211. Teatr Polski Wrocław 1945-1965. Wrocław 1965
 212. Michalik, Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : Teatr Miejski. Kraków-Wrocław 1985
 213. Danowicz, Bogdan – Był cyrk olimpijski… Warszawa 1984
 214. Krasowski, Jerzy – Sprawa teatru : (próby dramatyczne, wypowiedzi o teatrze, felietony). Kraków 1977
 215. Szczublewski, Józef – Wielki i smutny teatr warszawski (1868-1880). Warszawa 1963
 216. Zawistowski, Władysław – Teatr warszawski między wojnami : (wybór recenzji). Warszawa 1971
 217. Chrzanowski, Maciej – Andrzej Bursa : czas, twórczość, mit. Kraków 1986
 218. Mitos 21 : antologia. T. 1-2. Kraków 2012

 

STYCZEŃ-LUTY  2019

 1. Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. T. 1: A-C. Kraków 2009
 2. Wiesenthal, Simon - Brak sprawiedliwości wobec zbrodni hitlerowskich. Przemówienie z okazji otrzymania DHC UJ w październiku 1994 r. Kraków 1995
 3. Dygat, Stanisław – Kołonotatnik. Warszawa 1984
 4. Dygat, Stanisław – Pożegnania. Warszawa 1981
 5. Falkiewicz, Andrzej – Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982
 6. Krzyżanowski, Julian – Mądrej głowie dość dwie słowie. T. 1-3. Warszawa 1975
 7. Kuśniewicz, Andrzej – Król Obojga Sycylii. Warszawa 1970
 8. Głowiński, Michał – Style odbioru : szkice o poezji. Warszawa 1975
 9. Hilsbecher, Walter – Tragizm, absurd i paradkomunikacji literackiej. Kraków 1977
 10. Mitosek, Zofia – Teorie badań literackich : przegląd historyczny. Warszawa 1983
 11. Głowiński, Michał – Mity przebrane. Kraków 1990
 12. Kuśniewicz, Andrzej – Nawrócenie. Kraków 1987
 13. Kuśniewicz, Andrzej – Mieszaniny obyczajowe. Warszawa 1985
 14. Singer, Isaac Bashevis – Dwór. Warszawa 1983
 15. Jarosiński, Zbigniew – Postacie poezji. Warszawa 1985. (Omega; 395)
 16. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków 1984. (Dzieje Krakowa; t. 2)
 17. Bieniarzówna, Janina ; Małecki, Jan M. – Kraków w latach 1796-1918. Kraków 1979. (Dzieje Krakowa; t. 3)
 18. Liryka polska : interpretacje / pod red. Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego. Kraków 1971
 19. Stradecki, Janusz – W kręgu Skamandra. Warszawa 1977
 20. Nasiłowska, Anna – Trzydziestolecie 1914-1944. Warszawa 1995
 21. Brzozowski, Stanisław – Kultura i życie. Warszawa 1973. (Dzieła)
 22. Paci, Enzo – Związki i znaczenia : eseje wybrane. Warszawa 1980
 23. Mackiewicz, Witold – [Stanisław] Brzozowski. Warszawa 1979. (Myśli i Ludzie)
 24. Bellow, Saul – Korzystaj z dnia. Warszawa 1978. (Nike)
 25. Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego : zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego. Warszawa 1998
 26. Prawo szkół wyższych : stopnie i tytuły naukowe : zbiór przepisów / oprac. Z. Sypniewski. Warszawa-Poznań 1993
 27. Kodeks pracy : komentarz Andrzej Świątkowski. Kraków 1996
 28. Zadrożny, Stanisław - Informatyka w praktyce : organizacja zbiorów w małej informatyce. Warszawa 1977
 29. Centrum informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej : organizacja, zadania, usługi. Warszawa 1986
 30. Chałasiński, Józef – Kultura amerykańska. Warszawa 1973
 31. Mez, Adam – Renesans islamu. Warszawa 1980
 32. Król-Kaczorowska, Barbara – Teatr Polski w Warszawie : dzieje budynku. Warszawa 1988
 33. Sulikowski, Andrzej – Rynek i coraz dalsze okolice : o twórczości Janusza Szubera. Kraków 2018
 34. Skinder, Kornelia Otis – Madame Sarah [Bernhardt]. Warszawa 1981. (Artyści)
 35. Szyjkowski, Marian – Czeskie odrodzenie w XIX wieku. Warszawa 1948
 36. Szyjkowski, Marian – Karol Hynek Macha : twórca czeskiego romantyzmu. Warszawa 1948
 37. Kung, Hans – Sobór i zjednoczenie. Kraków 1964
 38. Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846 : wybór źródeł. Wrocław 1950
 39. Newerly, Igor – Zostało z uczty bogów. Warszawa 1988
 40. Burkot, Stanisław ; Stępień, Marian – Współczesna literatura polska : przewodnik i materiały. Warszawa 1974
 41. Eustachiewicz, Lesław – Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978
 42. Puszkin, Aleksander – Dama pikowa. Warszawa 1988
 43. Paźniewski, Włodzimierz [i in.] – Spór o poezję. Kraków 1977
 44. Kuśniewicz, Andrzej – Eroica. Warszawa 1966
 45. Jaworski, Stanisław – U podstaw awangardy. Kraków 1968
 46. Malraux, Andre – Przemijanie a literatura. Warszawa 1982
 47. Remarque, Erich Maria – Łuk triumfalny. Warszawa 1973
 48. Cortazar, Julio – 62. Model do składania. Warszawa 1974. (Nike)
 49. Wyka, Kazimierz – Pogranicze powieści. Kraków 1948
 50. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski : teoria i praktyka. Kraków 1975
 51. Jarosiński, Zbigniew – Literatura lat 1945-1975. Warszawa 1996
 52. Kowalczykowa, Alina – Programy i spory literackie w dwudziestoleciu. Warszawa 1978
 53. Strusiński, Michał – Zwycięzcy i pokonani. Warszawa 1984
 54. Szymański, Wiesław Paweł – Od metafory do heroizmu. Kraków 1967
 55. Ważyk, Adam – Amfion : rozważania nad wierszem polskim. Warszawa 1983
 56. Rolland, Romain - Colas Breugnon. Warszawa 1983
 57. Langenn, Vendla von – Lolomai : Roman einer Frau unter Indianern. Berlin 1938
 58. Rowiński, Cezary – Przestrzeń logosu i czas historii. Warszawa 1984
 59. Shakespeare, William – Tragedia króla Ryszarda Drugiego. Kraków 1984
 60. Fitzgerald, Francis Scott - Listy do córki. Warszawa 1982
 61. Wittlin, Józef – Sól ziemi : powieść o cierpliwym piechurze. Warszawa 1988
 62. Szekspir, William – Kroniki. Warszawa 1981. (Dzieła Dramatyczne; t. 3)
 63. Tuwim, Julian - Kwiaty polskie. Warszawa 1985

 

MARZEC-KWIECIEŃ-MAJ  2019

 1. Kleiner, Juliusz – Mickiewicz. T. 1-2. Lublin 1948
 2. Papierkowski, Stanisław K. – Twórczość literacka narodów południowo-słowiańskich : Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Bułgarów. Lublin 1947
 3. Małecki, Mieczysław – Najstarszy literacki język Słowian. Kraków 1947
 4. Kudliński, Tadeusz – Dziedzictwo zemsty : pół-powieść. Wrocław-Warszawa 1948 [egz. do oprawy]
 5. Z zagadnień poetyki : prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wilno 1937 [egz. do oprawy]
 6. Chołoniewski, Antoni – Duch dziejów Polski. Warszawa 1932
 7. Lewis, Clive Staples – Cztery miłości. Warszawa 1962
 8. Mascall, Eric Lionel – Chrześcijańska koncepcja człowieka i wszechświata. Warszawa 1986
 9. Nałkowska, Zofia – Dzień jego powrotu : dramat w 3 aktach. Warszawa 1931
 10. Nałkowska, Zofia – Renata Słuczańska : sztuka w 3 aktach. Warszawa 1935
 11. France, Anatol – Pierścień z ametystem. Warszawa-Kraków 1932
 12. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Zaczarowana dorożka. Warszawa 1948
 13. Zajączkowski, Tadeusz – Ślad bosej nogi : powieść. Londyn [1954]
 14. Krasiński, Zygmunt – Pisma. T. 1. Warszawa 1907
 15. Descartes, Rene – Rozprawa o metodzie : dobrego powodowania swoim rozumem i szukania prawdy w naukach. Kraków [1918]
 16. Drozdowski, Bohdan – Druga połowa wieku. Kraków 1975
 17. Kisielewski, Jan August – Karykatury : komedia. Warszawa [1924] [egz. do oprawy]
 18. Wyspiański, Stanisław – Wesele. Cz. 2: Objaśnienia i przypisy. Warszawa [1928] [egz. do oprawy]
 19. Zabłocki, Franciszek – Zabobonnik : komedia w 3 aktach. Złoczów [b.r.] [egz. do oprawy]
 20. Szekspir, William – Burza : komedia w 5 aktach. Kraków 1924 [egz. do oprawy]
 21. Gałczyński, Konstanty Ildefons – Ślubne obrączki. Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 22. Morawski, Zdzisław – Z odrodzenia włoskiego. Kraków 1922 [egz. do oprawy]
 23. Mnohotvarnost dramatickeho umenia. Bratislava 1976
 24. Ceske pohadky. Ricany u Prahy 2005
 25. Murdoch, Iris - The sandcastle. Leningrad 1975
 26. Powell, Dilys - Films since 1939. London ; New York ; Toronto 1947
 27. Haskell, Arnold L. - Ballet since 1939. London ; New York ; Toronto 1948
 28. Opera in English. London 1946
 29. 6 x nejen o divadle / Kundera, Havel, Suchy, Vyskocil, Stoppard, Vasaryova. Brno 2011
 30. The High Toby. A play for the Toy Theatre by J. B. Priestley. Harmondsworth, Middlesex 1948
 31. Prague Quadrennial of theatre desingn and architecture 1995 : industry palace vystaviste Praha 26.6.-16.7.1995
 32. Tendence v soucasnem mysleni o divadle : sbornik z konference konane 5. a 6. prosince 2008 na Divadelni fakulte Janackovy akademie muzickych umeni v Brne : ad honorem prof. Ivo Osolsobe. Brno 2010
 33. Texty z Mezinarodniho seminare doktorskych studii divadelnich skol 2003/2005, Brno = Papers for The International Seminar of Doctoral Studies of Theatre Schools 2003/2005, Brno. Brno 2011
 34. Perillo, Francesco Saverio - Rileggendo Kacić : tra storia e folklore. Bari 1979
 35. Rossi, Gaetano - Semiramide : melodramma tragico in tre atti. Milano 1962
 36. Secession [katalog wystawy]. Wien 1930
 37. Nichols, Peter - La scelta italiana. Milano 1977
 38. Festival Europeen du Premier Roiman. 27-28 avril 2001
 39. Le cheval. Paris 1976. (Cahiers Renaud Barrault; 92)
 40. Kafka, Franz - Preparatifs de noce a la campagne. Paris 1957. (Collection l'Imaginaire)
 41. Jouhandeau, Marcel - Algebre des valeurs morales. Paris 1935
 42. Pastorelli, France - Servitude et grandeur de la maladie. Paris 1960
 43. L'anglais dans le premier cycle : lettres modernes et langues vivantes etrangeres. Paris 1968
 44. Hebbel, Friedrich - Giuditta : tragedia in 5 atti. Firenze 1943
 45. Taine, H[ippolyte] - Voyage en Italie. T. 2: Florence et Venise. Paris 1876
 46. Szober, Stanisław - Gramatyka języka polskiego. Wyd. 3. Warszawa 1953
 47. Marta Santos Pais Doktor Honoris Causa. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa 2017
 48. Aleksander Puszkin 1799-1837. Dodatek do numeru 7-8 "Życia Słowiańskiego". Warszawa 1949
 49. Nie taki wilk straszny... : czyli w świecie baśniowych emocji. Szczecin 2018
 50. Przywileje lokacyjne Krakowa i Poznania. Oprac. Andrzej Kłodziński. Poznań 1947
 51. Kostrzewski, Józef - Kultura prapolska. Wyd. 2. Poznań 1949
 52. Chrzanowski, Tadeusz - Działalność artystyczna Tomasza Tretera. Warszawa 1984
 53. Nitsch, Kazimierz - Dzisiejszy system głosowy. Kraków [i in.] 1925. (Głosownia Języka Polskiego; 2)
 54. Landau, L. ; Rumer, J. - Co to jest teoria względności. Wyd. 3. Warszawa 1964. (Nowości Nauki i Techniki)
 55. Visnik L'vivs'kogo Universitetu. Seria Mistectvoznavstvo. Vipysk 3. L'viv 2003 [jęz. ukraiński]
 56. Kiivs'kij Derżavnij Muzej Ukrains'kogo Mistectva. Katalog hudożnih tvoriv (ekspozicia). Kiiv 1958 [jęz. ukraiński]
 57. Derżavnij arhitekturno-istoricnij zapobidnik "Sofijc'kij Muzej". Fotoal'bom. Kiev 1990 [jęz. ukr., ros. i ang.]
 58. Moskovskij Teatr na Taganke 1984-2004 : bibliograficeskij ukazatel'. Moskva 2011 [jęz. rosyjski]
 59. Ostrovskij, A[leksandr] N[ikolaević] - Talanty i poklonniki. [Talenty i wielbiciele]. Moskva 1950 [jęz. rosyjski]
 60. Bobylev, I. F. ; Kotov, G. G. ; Filippov, S. P. - Konnyj turizm. Moskva 1985 [jęz. rosyjski]
 61. Descotes, Marice – Le public de theatre et son historie. Paris 1964
 62. Hillestrom, Gustaf – Le theatre et la danse en Suede. Stockholm 1951
 63. Brecht, Bertolt – Mere Courage et ses enfants. Paris 1960
 64. Sophocle – Antigone : tragedie. Paris 1960
 65. Artaud, Antonin – Le theatre et son double suivi de Le theatre de Seraphin. Paris 1974
 66. Tołstoj, Lew – Sonata Kreutzerowska. Warszawa [b.r.]
 67. Juliusz Słowacki na scenach krakowskich. Kraków 1979
 68. Spectaculum : moderne Theaterstucke. Frankfurt am Main. Bd. 3: 1960; Bd. 8: 1965; Bd. 9: 1966; Bd. 11: 1968
 69. Theatertreffen deutschsprachiger Schauspiel Studierender : und 21. Wettbewerb zur Forderung des Schauspielnachwuchses : Dokumentation. Leipzig 2010
 70. Chiappini, Luciano - Ferrara guida : artistica illustrata. Bologna 1981
 71. Meese, Herrad – Deutsch – warum nich? Niemiecki? Czemu nie! Cz. 1. Bonn [b.r.]
 72. Lindley, Ben B.; Evans, Wainwright – Die kameradschaftsehe. Berlin-Leipzig 1928
 73. Freitag, Gustav – Dramatische Werke. Leipzig-Berlin [b.r.]
 74. Stanislawski, Konstantin S. – Mein Leben in der Kunst. Berlin 1951
 75. Das Nibelungenlied. Tl. 1: Siegfrieds Tod. Berlin [i in.] [b.r.]
 76. Hare, David – Geheime Verzuckung. Wien 1989. (Akademietheater; 43)
 77. Pirandello, Ligi – Heinrich IV. Wien 1989. (Akademietheater; 50)
 78. Albee, Edward – Wer hat angst vor Wirginia Wolf? Wien 1991. (Burgtheater; 86)
 79. Oates, Joyce Carol – Die Mondfinsternis. Wien 1992. (Akademietheater; 98)
 80. Behan, Brendan – Die Meisel. Wien 1995. (Burgtheater; 136)
 81. Balzak, Honore de – Modeste Mignon. Berlin [b.r.]. (Gesammelte Werke)
 82. Slovensko vo fotografii Karola Plicku. Martin 1956
 83. Triumph der Liebe / Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. Frankfurt am Main 1985
 84. Kiev : fotoal’bom / Mikola Kozlovs’kij. Kiev 1987
 85. Ukraina. Moskva 1986
 86. Iskusstvo v Rumynskoj Narodnoj Respublike. Bukarest 1956
 87. Lecce e il Salento. Milano 2000
 88. Khiva [Chiva – miasto w Uzbekistanie]. Leningrad 1973
 89. Der gestiefelte Kater / Bruder Grimm. Heidelberg-Warschau [b.r.]
 90. Majestic island worlds. Washington 1987
 91. London observed / by John Gay. London 1964
 92. Derżavnij Muzej Etnografii ta Hudożn’ogo Promislu an URSP = Gosudarstvennyj Muzej Etnografii i Hudoestvennogo Promysla an USSP. Kiev 1976
 93. Napoli : le citta nella storia d’Italia / Cesare De Seta. Roma-Bari 1984
 94. Wer kommt mit? : eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1991 [+ slajdy]
 95. Klimaszewski, Bolesław - How to live and study in this city. Kraków 1986
 96. Bulgarian cuisine. [Bułgaria, b.r.] [przepisy - w jęz. angielskim]
 97. Sade, D.A.F. de - Filozofia w buduarze. Vol. 1. Łódź 1989

 

LIPIEC-SIERPIEŃ  2019

 1. Odpowiedź Stanisławskiemu : wydawnictwo pokonferencyjne. Kraków 15-16 XI 2010. Kraków 2012
 2. Gide, Andre – Immoralista i inne utwory. Warszawa 1984
 3. Apollinaire, Guillaume – Poeta zamordowany. Kraków 1993
 4. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – Pożegnanie jesieni. Warszawa 1990
 5. Aforystyka Dwudziestolecia (1918-1939). Warszawa 1984
 6. Labiche, Eugene ; Martin, Edouard - Le voyage de monsieur Perrichon : comedie en 4 actes. New York 1941
 7. Labiche, [Eugene] ; Martin, [Edouard] - The journey of Mr. Perrichon. Transl. from the French by Majel Ivey.      New York 1924
 8. POZnań film commission : katalog lokacji 2014. Poznań [2014]
 9. Henri Matisse / oprac. Erika Thiel. Warszawa 1975
 10. Daubeny, Peter – Mój świat teatru. Warszawa 1974
 11. Rubinstein, Artur – Moje młode lata. Kraków 1976
 12. O zespole Reduty 1919-1939 : wspomnienia. Warszawa 1970
 13. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław [i in.] 1991
 14. Opalski, Józef – Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”. Kraków 1988
 15. Mroczkowski, Przemysław – Szekspir elżbietański i żywy. Kraków 1981
 16. Dąbrowski, Bronisław – Poznałem ich w teatrze… Kraków 1988
 17. Musset, Alfred de – Lorenzaccio. Warszawa 1972
 18. Wierzyński, Kazimierz – Poezja i proza. [T.] 1-2. Kraków 1981
 19. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. T. 1: (1859-1880) ; T. 2: (1881-1909). Warszawa 1965
 20. Straus, Stefan – Stefan Jaracz. Warszawa 1956
 21. Krzyżanowski, Julian – Sztuka słowa : rzecz o zjawiskach literackich. Warszawa 1984
 22. Bunsch, Karol - Dzikowy skarb : powieść z czasów Mieszka I. T. 1. Kraków 1959
 23. Stanisławski, Jan ; Billip, Katarzyna ; Chociłowska, Zofia - Podręczny słownik angielsko-polski. Warszawa 1974
 24. Wroczyński, Tomasz - Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1994
 25. Wroczyński, Tomasz - Literatura polska po 1939 roku. Warszawa 1999
 26. Przekład artystyczny : o sztuce tłumaczenia księga druga. Wrocław [i in.] 1975
 27. Zaleski, Marek – Przygoda drugiej awangardy. Wrocław [i in.] 1984
 28. Matuszewski, Ryszard – Literatura polska 1939-1991. Warszawa 1992
 29. Galsworthy, John – Nowoczesna komedia. T. 1-3. Warszawa 1956
 30. Koźniewski, Kazimierz – Historia co tydzień : szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950. Warszawa 1977
 31. Holderlin, Fryderyk – Pod brzemieniem mego losu : Listy, Hyperion. Warszawa 1976
 32. Praz, Mario – Mnemosyne : rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Warszawa 1981
 33. Staff, Leopold – Wiersze zebrane. T. 1-5. Warszawa 1955
 34. Strusiński, Michał – Między prawdą a zmyśleniem : szkice o nowoczesnej prozie polskiej. Kraków 1978
 35. Brzękowski, Jan – Szkice literackie i artystyczne 1925-1970. Kraków 1978
 36. Ważyk, Adam – Dziwna historia awangardy. Warszawa 1976
 37. Waldorff, Jerzy – Fidrek. Warszawa 1989
 38. Manifesty romantyzmu 1790-1830 : Anglia, Niemcy, Francja. Warszawa 1975
 39. Wyka, Kazimierz – Życie na niby ; Pamiętnik po klęsce. Kraków-Wrocław 1984
 40. Parandowski, Jan – Alchemia słowa. Warszawa 1965
 41. Sadkowski, Wacław – Drogi i rozdroża literatury Zachodu. Warszawa 1968
 42. Andrzejewski, Jerzy – Intermezzo i inne opowiadania. Warszawa 1986
 43. Trznadel, Jacek – Róże trzecie : szkice o poezji współczesnej. Warszawa 1966
 44. Capek, Karol – Krakatit. Warszawa 1960
 45. Łaguna, Piotr – Ironia jako postawa i jako wyraz. Kraków-Wrocław 1984
 46. Sikora, Adam – Towiański i rozterki romantyzmu. Warszawa 1969
 47. Brandys, Kazimierz – Sposób bycia ; Bardzo starzy oboje. Warszawa 1965
 48. Krasiński, Zygmunt - Listy do Delfiny Potockiej. T. 1. Warszawa: PIW 1975  (Biblioteka Poezji i Prozy)
 49. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta - Słownik współczesnego teatru : twórcy, teatry, teorie. Warszawa: WAiF, 1980
 50. Krukowski, Kazimierz - Moja Warszawka. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza, 1957
 51. Miciński, Tadeusz - Utwory dramatyczne. T. 2. : W mrokach Złotego Pałacu czyli Bazilissa Teofanu. Kraków: WL, 1979
 52. Siverta, Tadeusz (red.) - Teatr polski w latach 1890-1918. Cz. 1, Zabór austriacki i pruski. Warszawa: PWN, 1987 (Dzieje Teatru Polskiego. T. 4.)

 

WRZESIEŃ 2019

 1. Szulborska-Łukaszewicz, Joanna – Artysto Scen Polskich powiedz nam z czego żyjesz? Kraków 2015
 2. Pollakówna, Joanna – Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939. Warszawa 1982
 3. Białostocki, Jan – Sztuka cenniejsza niż złoto : opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. T. 1-2. Warszawa 1974
 4. Dobrowolski, Tadeusz – Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat. Wrocław [i in.] 1976
 5. Porębski, Mieczysław – Dzieje sztuki w zarysie. T. 1: Od paleolitu po wieki średnie. Warszawa 1979
 6. Porębski, Mieczysław – Dzieje sztuki w zarysie. T. 3: Wiek XIX i XX. Warszawa 1988
 7. Lajta, Edit – Malarstwo francuskie od gotyku do renesansu. Warszawa 1974
 8. Teatr krajów zachodniej Europy XIX i początku XX wieku. Cz. 3: Teatr francuski od 1848 do 1914 r. Warszawa-Łódź 1955
 9. Who is who w Polsce : encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. [T.]: A-Mlo. Wyd. 8. Poznań 2009
 10. Giraudoux, Jean – Teatr. Warszawa 1957
 11. Byron, George Gordon – Wędrówki Childe Harolda ; Dramaty. Warszawa 1955. (Z Pism Byrona)
 12. Kasprowicz, Jan – Pisma zebrane. T. 1-2: Utwory literackie. Kraków 1973-1974
 13. O’Neill, Eugene – Teatr. Warszawa 1973
 14. Zaduszki – Wyspiański : rok Stanisława Wyspiańskiego : Festiwal Wyspiański 2007. Kraków 2007
 15. Morawiec, Elżbieta ; Madeyski, Jerzy – Józef Szajna : (plastyka, teatr). Kraków 1974
 16. Miłosz, Czesław – Nieobjęta ziemia. Kraków 1988
 17. [Laurence] Olivier. Oprac. Logan Gourlay. Warszawa 1977. (Artyści)
 18. Mongredien, Georges – Życie prywatne Moliera. Warszawa 1977. (Artyści)
 19. Stanisław Wyspiański – Wesele : stulecie śmierci artysty. Łódź 2007
 20. Meyer, G. R. – O czym mówią pradawne zabytki kulturalne : mały przewodnik po Muzeum Sztuki Azji Mniejszej. Berlin 1975
 21. Szaniawski, Jerzy – Dwa teatry : komedia w trzech aktach. Kraków 1987
 22. Boguszewska, Teresa – Kiedy idę do mojego Boga. Warszawa-Kraków 1988
 23. Bosiak, Wanda Zofia – Z dna swojego smutku. Kraków 1989
 24. Wilson, Ian – Całun turyński. [B. m., po 1978]
 25. Wierzyński, Kazimierz – Poezje wybrane : 1951-1964. Kraków 1972
 26. Szaniawski, Jerzy – W pobliżu teatru. Kraków 1956
 27. Helman, Alicja – Co to jest kino? : panorama myśli filmowej. Warszawa 1978
 28. Hausbrandt, Andrzej – Zofia Kucówna : szkic do portretu aktorki. Warszawa 1977
 29. Mackiewicz, Stanisław Cat - Dostojewski. Kraków 2013
 30. Staff, Leopold – Poezje. T. 1: 1898 do 1908 ; T. 2: 1909 do 1914 ; T. 3: 1915 do 1944. Warszawa 1953
 31. Reymont, Władysław Stanisław – Chłopi. T. 2: Wiosna, lato. Warszawa 1953
 32. Szaniawski, Jerzy – Dramaty wybrane. Kraków 1973
 33. Tuwim, Julian – Kwiaty polskie. Warszawa 1978
 34. Natanson, Wojciech – Karol Adwentowicz. Warszawa 1955
 35. Dąbrowski, Stanisław ; Górski, Ryszard – Kazimierz Kamiński. Warszawa 1956
 36. Czechowicz, Józef – Wiersze wybrane. Warszawa 1955
 37. Teokryt – Sielanki. Warszawa 1973
 38. Bryll, Ernest – Rok polski. Warszawa 1978
 39. Bakalarz, Julia Stanisława – Głębia przyzywa głębię. Kraków 1994
 40. Eucharystia z Ojcem świętym Benedyktem XVI : Błonia krakowskie 28 maja 2006 r. Kraków 2006
 41. Ludwikowski, Leszek – Sukiennice. Warszawa 1989. (Zwiedzamy Zabytki i Muzea)
 42. Krasiński, Edward – Stefan Jaracz. Warszawa 1976
 43. Wajda, Kazimierz ; Vogelfanger, Henryk – Szczepko i Tońko : dialogi radiowe z „Wesołej lwowskiej fali”. Reprint, Lwów 1934. Wrocław 1989
 44. Iwaszkiewicz, Jarosław – Śpiewnik włoski : wiersze. Warszawa 1978
 45. Opacki, Ireneusz – Poezja romantyczna przełomów : szkice. Wrocław [i in.] 1972
 46. Fik, Ignacy – Wybór pism krytycznych. Warszawa 1961
 47. Zieliński, Jan – Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin [1990]
 48. Hamsun, Knut – Błogosławieństwo ziemi. Izabelin [1991]. (Dzieła Wybrane; t. 4)
 49. Makowiecki, Andrzej Z. – Młodopolski portret artysty. Warszawa 1971
 50. Szkłowski, Wiktor – O prozie : rozważania i analizy. T. 2. Warszawa 1964
 51. Sandauer, Artur – Samobójstwo Mitrydatesa : eseje. Warszawa 1968
 52. Szczepański, Jan Józef - Historyjki. Warszawa 1990
 53. Szczypiorski, Andrzej – Z notatnika stanu rzeczy. Poznań 1989
 54. Hawthorne, Nathaniel – Diabeł w rękopisie. Warszawa 1985
 55. Mochnacki, Maurycy – O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. Łódź 1985
 56. Iwaszkiewicz, Jarosław – Ludzie i książki. Warszawa 1983. (Dzieła)
 57. Berent, Wacław – Nurt. Warszawa 1958. (Dzieła Wybrane)
 58. Przybylski, Ryszard – To jest klasycyzm. Warszawa 1978
 59. Irzykowski, Karol – Cięższy i lżejszy kaliber : krytyki i eseje. Warszawa 1957
 60. Andrzejewski, Jerzy – Ład serca. Warszawa 1983
 61. Dostojewski, Fiodor – O literaturze i sztuce. Kraków 1976
 62. Stempowski, Jerzy – Eseje. Kraków 1984
 63. Nastulanka, Krystyna – Sami o sobie : rozmowy z pisarzami i uczonymi. Warszawa 1975
 64. Opacki, Ireneusz – Poetyckie dialogi z kontekstem : szkice o poezji XX wieku. Katowice 1979
 65. Balcerzan, Edward – Oprócz głosu : szkice krytycznoliterackie. Warszawa 1971
 66. Sandauer, Artur – Matecznik literacki. Kraków 1972
 67. Lichniak, Zygmunt – Zanim powstanie panorama. (Wobec literatury polskiej na emigracji). Warszawa 1983
 68. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny. Kraków 1985. (Z Pieśni Polskich)
 69. Aleksander Fredro "Śluby panieńskie" / oprac. Jakub Z. Lichański. Warszawa 1990. (Przewodnik po lekturach; 6)
 70. Dramat - teatr / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976. (Wprowadzenie do Nauki o Teatrze; t. 1)
 71. Dekker, Thomas - Szewskie święto albo Szlachetne rzemiosło. Kraków 1979
 72. Marczak-Oborski, Stanisław - Teatr w Polsce 1918-1939 : wielkie ośrodki. Warszawa 1984
 73. Pitera, Zbigniew - Leksykon reżyserów filmowych : reżyserzy zagraniczni. Warszawa 1978
 74. Bogusławski, Wojciech - Dzieje Teatru Narodowego... oraz Wiadomość o życiu sławnych artystów. Warszawa 1965
 75. Witkiewicz, Stanisław Ignacy - Jedyne wyjście : powieść. Warszawa 1968
 76. Rostworowski, Karol Hubert - Dramaty wybrane. T. 2. Kraków 1967
 77. Wołoszynowski, Julian - Szkice teatralne i literackie. Kraków 1970
 78. Sandauer, Artur - Zebrane pisma krytyczne. T. 1-3. Warszawa 1981
 79. Kruczkowski, Leon - Dramaty. Warszawa 1977
 80. Bryll, Ernest - Rzecz listopadowa ; Kurdesz. Warszawa 1969
 81. Rożek, Michał - Panteon narodowy na Skałce. Kraków 1987
 82. Brandstaetter, Roman - Ja jestem Żyd z Wesela. Poznań 1983

 

PAŹDZIERNIK 2019

 1. Kleiner, Juliusz – Zarys dziejów literatury polskiej od początków do 1918 r. Wrocław [i in.] 1968
 2. Bazylow, Ludwik – Historia powszechna 1789-1918. Warszawa 1981
 3. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – W małym dworku ; Szewcy. Kraków 1948
 4. Płażewski, Jerzy – Historia filmu dla każdego (1895-1980). Warszawa 1986
 5. Dyoniziak, Ryszard – Postacie miłości : przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce. Kraków 1995
 6. Gerould, Daniel C. – Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Warszawa 1981
 7. Tyloch, Witold – Dzieje ksiąg Starego Testamentu : szkice z krytyki biblijnej. Warszawa 1985
 8. Marczak-Oborski, Stanisław - Iskier przewodnik teatralny. Warszawa 1971
 9. Kultura Polski Ludowej. Warszawa 1966
 10. Mykita-Glensk, Czesława – Życie teatralne Opola. Opole 1976
 11. Wyspiański badany teatrem : wydawnictwo pokonferencyjne. Kraków 29-30 listopada 2001. Kraków 2008
 12. Hutnikiewicz, Artur – Portrety i szkice literackie. Warszawa [i in.] 1976
 13. Nyczek, Tadeusz – Teatr „Pleonazmus”. Warszawa 1979
 14. Perkowska, Małgorzata – Diariusz koncertowy Ignacego Jana Paderewskiego. Kraków 1990
 15. Kuśniewicz, Andrzej – Lekcja martwego języka. Kraków 1979
 16. Iwaszkiewicz, Jarosław – Teatr Polski w Warszawie 1938-1949. Warszawa 1971
 17. Fielding, Henry – Historia życia Toma Jonesa czyli dzieje podrzutka. T. 1-2. Warszawa 1966
 18. Kelera, Józef – Takie były zabawy, spory w one lata : szkice i felietony teatralne 1968-1972. Wrocław [i in.] 1974
 19. Słowacki, Juliusz - Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny. Warszawa 1958
 20. Iwaszkiewicz, Jarosław – Sława i chwała. [T.] 1. Warszawa 1973
 21. Nowak, Tadeusz – Bielsze nad śnieg. Warszawa 1973
 22. Racine, Jean – Britannicus : tragedie en cinq actes. Bielefeld und Leipzig 1925
 23. Pavlović, Luka - Pozoriśne hronike : knjiga druga. Sarajevo 1972
 24. Janion, Maria – Odnawianie znaczeń. Kraków 1980
 25. Podraza-Kwiatkowska, Maria – Młodopolskie harmonie i dysonanse. Warszawa 1969
 26. Przyboś, Julian – Czytając Mickiewicza. Warszawa 1965
 27. Ścibor-Rylski, Aleksander – Pierścionek z końskiego włosia : powieść. Warszawa 1991
 28. Sawicka, Elżbieta – Przystanek Europa : rozmowy nie tylko o literaturze. Warszawa 1996
 29. Walc, Jan – Wielka choroba. Warszawa 1992
 30. Ratajczak, Józef – Krzyk i ekstaza : antologia polskiego ekspresjonizmu. Poznań 1987
 31. Lowry, Malcolm – Usłysz nas, Panie, z niebios, miejsca Twego. Poznań 2003
 32. Hugo, Wiktor – Katedra Marii Panny w Paryżu. Warszawa 2005
 33. Wyka, Kazimierz – Reymont, czyli ucieczka do życia. Warszawa 1979
 34. Welles, Rene ; Warren, Austin – Teoria literatury. Warszawa 1970
 35. Mroczkowski, Przemysław – Dżentelmeni i poeci : eseje z literatury angielskiej. Kraków 1975
 36. Caldwell, Erskine – Poletko Pana Boga. Warszawa 1956
 37. Kaden-Bandrowski, Juliusz – Generał Barcz : powieść. Kraków 1958
 38. Bluth, Rafał Marceli – Pisma literackie. Kraków 1987
 39. Fiut, Aleksander – Spotkania z Innym. Kraków 2006
 40. Ważyk, Adam – Mickiewicz i wersyfikacja narodowa. Warszawa 1951
 41. Czycz, Stanisław – Ajol. Kraków 1967
 42. Sikora, Adam – Posłannicy słowa : Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa 1967
 43. Pietrkiewicz, Jerzy – Literatura polska w perspektywie europejskiej : studia i rozprawy. Warszawa 1986
 44. Terlecki, Władysław – Cień karła, cień olbrzyma. Warszawa 1983
 45. Marx, Jan – Grupa poetycka „Kwadryga”. Warszawa 1983
 46. Nasiłowska, Anna – Kazimierz Wierzyński. Warszawa 1990
 47. Szczepański, Jan Józef – Za przełęczą : wybór opowiadań. Warszawa 1986
 48. Burek, Tomasz – Dalej aktualne. Warszawa 1973
 49. Budrecki, Lech – Piętnaście szkiców o nowej prozie amerykańskiej. Warszawa 1983
 50. Walas, Teresa – Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). Kraków 1986
 51. Szpakowska, Małgorzata – O kulturze i znachorach. Kraków-Wrocław 1983
 52. Rylski, Eustachy – Tylko chłód. Warszawa 1987
 53. Hazlitt, Wiliam – Eseje wybrane. Warszawa 1957

 

LISTOPAD-GRUDZIEŃ  2019

 1. Kazimierz Wyka : charakterystyka, wspomnienia, bibliografia. Kraków 1978
 2. Odojewski, Włodzimierz – Notatnik półprywatny : w kręgu kultury. Lublin 1996
 3. Sołżenicyn, Aleksander – Zagroda Matriony i inne opowiadania. Warszawa 1990
 4. James, Henry – Daisy Miller. Warszawa 1986
 5. Czechowicz, Józef – Wyobraźnia stwarzająca : szkice literackie. Lublin 1972
 6. Andrzejewski, Jerzy – Teraz na ciebie zagłada ; Już prawie nic. Warszawa 1982
 7. Carpentier, Alejo – Królestwo z tego świata. Kraków 1975. (Proza Iberoamerykańska)
 8. Jeleński, Konstanty A[leksander] – Szkice. Kraków 1990
 9. Ożóg, Jan Bolesław – Mój autentyzm. Kraków 1975
 10. Jaworski, Stanisław – Między awangardą a nadrealizmem. Kraków 1976
 11. Rudnicki, Adolf – Rogaty warszawiak. Kraków 1981
 12. Prokop, Jan – Euklides i barbarzyńcy : szkice literackie. Warszawa 1964
 13. Jastrun, Mieczysław – Walka o słowo. Warszawa 1973
 14. Jastrun, Mieczysław – Poezja i rzeczywistość : eseje i szkice. Warszawa 1965
 15. Brzękowski, Jan – W Krakowie i w Paryżu : wspomnienia i szkice. Warszawa 1968
 16. Szymański, Wiesław Paweł – Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1970
 17. Strug, Andrzej – Dzieje jednego pocisku. Warszawa 1977
 18. Chwin, Stefan ; Rosiek, Stanisław – Bez autorytetu. Gdańsk 1981
 19. Waśkiewicz, Andrzej K[rzysztof] – Rygor i marzenie. (Szkice o poetach trzech awangard). Łódź 1973
 20. Carpentier, Alejo – Przedtakty i wariacje. Kraków 1982
 21. Supervielle, Jules – Człowiek z pampy. Kraków 1981
 22. Alejchem, Szolem – Notatki komiwojażera. Warszawa 1958
 23. Jastrun, Mieczysław – Wolność wyboru. Warszawa 1969
 24. Brzękowski, Jan – Wyobraźnia wyzwolona : szkice i wspomnienia. Warszawa 1966
 25. Błoński, Jan – Widzieć jasno w zachwyceniu : szkic literacki o twórczości Prousta. Warszawa 1965
 26. Stern, Anatol – Legendy naszych dni. Kraków 1969
 27. Ważyk, Adam – Cudowny kantorek. Warszawa 1979
 28. Restif de la Bretonne, Nicolas Edme – Noce paryskie. Kraków 1981
 29. Ważyk, Adam – Gra i doświadczenie : eseje. Warszawa 1974
 30. Caldwell, Erskine – Chłopiec z Georgii. Warszawa 1971
 31. Zarys historii Polski / pod red. Janusza Tazbira. Warszawa 1980
 32. Skubiszewski, Piotr – Rzeźba nagrobna Wita Stwosza. Warszawa 1957
 33. Jaroszewski, Tadeusz S[tefan] – Księga pałaców Warszawy. Warszawa 1985
 34. Serafińska, Stanisława – Jan Matejko : wspomnienia rodzinne. Kraków 1955
 35. Archiwum emigracji : studia, szkice, dokumenty. Z. 3. Toruń 2000
 36. Borowski, Tadeusz – Na przedpolu : artykuły i reportaże. Warszawa 1952
 37. Woroszylski, Wiktor – Życie Majakowskiego. Warszawa 1984
 38. Brzozowski, Stanisław – Pamiętnik. Kraków-Wrocław 1985. [Reprint]
 39. Chojnacki, Roman – Od „mówienia wprost” do „nowej prywatności” : o poezji lat siedemdziesiątych. Warszawa 1984
 40. Kowalczykowa, Alina – Ciemne drogi szaleństwa. Kraków 1978
 41. Stanuch, Stanisław – Andrzej Bursa. Warszawa 1984
 42. Fogler, Henryk – Tadeusz Różewicz. Warszawa 1972
 43. Ruff, Marcel A[lbert] – Baudelaire. Warszawa 1967
 44. Hofmannstahal, Hugo von – Przygoda marszałka de Bassompierre. Warszawa 1975
 45. Michaux, Henri – Gdzie indziej. Kraków-Wrocław 1985
 46. Turgieniew, Iwan – Szlacheckie gniazdo. Warszawa 1985
 47. Turgieniew, Iwan – Rudin. Warszawa 1985
 48. Żeleński, Tadeusz (Boy) – O literaturze niemoralnej : szkice literackie. Warszawa 1990. (Polska Krytyka Literacka)
 49. Fitzgerald, F[rancis] Scott – Ostatni z wielkich. Warszawa 1975
 50. Mickiewicz, Adam – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Warszawa 1986. (Mała Biblioteka Literatury Polskiej)
 51. Ludwikowski, Leszek - Stara bóżnica na Kazimierzu w Krakowie. Warszawa 1980. (Zwiedzamy Zabytki i Muzea)
 52. Dąbrowska, Agnieszka - Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach : przewodnik dla dzieci. Kraków 2003
 53. Uniwersytet Jagielloński : skład osobowy. Cz. 1-2. Kraków 1993-1994
 54. Opera Rara. George Frideric Handel - [3]: Agrippina ; [4]: Rinaldo. Kraków 2009
 55. Dmitrieva, N. A. – Picasso. Moskva 1971
 56. Pandita, Sakja - Drogocenna skarbnica wytwornych maksym. Kraków 1991. (Klasyka Literatury Orientalnej)
 57. Kowalska, Aniela – „Momus” Alojzego Żółkowskiego 1820-1821 : karta z dziejów prasy i sceny warszawskiej. Warszawa 1956
 58. Pawlikowski, Tadeusz – Listy do Konstancji Bednarzewskiej. Kraków 1981
 59. Greń, Zygmunt – Taki nam się snuje dramat : szkice z teatru 1971-1976. Kraków 1978
 60. Bunuel, Luis – Moje ostatnie tchnienie. Izabelin 2006
 61. Abramow-Newerly, Jarosław – Dramaty. Warszawa 1975
 62. Słowacki, Juliusz – Dzieła / pod red. Juliana Krzyżanowskiego. Wyd. 2. T. 4 i 5.  Wrocław 1952
 63. Bujański, Jerzy Ronard – Słownictwo teatralne w polskiej dramaturgii. Wrocław [i in.] 1971
 64. Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów : 1815-1819. Wrocław 1956. (Materiały do Dziejów Teatru w Polsce; t. 4)
 65. Nowacki, Kazimierz – Architektura krakowskich teatrów. Kraków 1982
 66. Michalik, Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : Teatr Miejski. Kraków-Wrocław 1985
 67. Selye, Hans – Od marzenia do odkrycia naukowego : jak być naukowcem. Warszawa 1967
 68. Brandstaetter, Roman – Król i aktor : sceny dramatyczne. Warszawa 1952
 69. Instytucje artystyczne : (zbiór przepisów) / Min. Kultury i Sztuki. Warszawa 1985
 70. Słowo prezydenta : szkice i wywiady Krzysztofa Miklaszewskiego z Władzami RP na Uchodźstwie. Kraków 1990
 71. Kumor, Aleksander – Telewizja : teoria, percepcja, wychowanie. Warszawa 1973
 72. Frazer, James George – Złota gałąź. T. 1-2. Warszawa 1971
 73. Wojnar, Irena – Sztuka jako „podręcznik życia”. Warszawa 1984
 74. Miś, Bogdan – Sekrety telewizji. Warszawa 1978

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2
 6. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 7. Informator Polski 1984/85                                                 
 8. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995
 9. Almanach Sceny Polskiej: T. 10: 1968/1969 ;  T. 16: 1974/1975 ; T. 18: 1976/1977 ; T. 19: 1977/1978 ; T. 22: 1980/1981
 10. Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery
 11. Magazyn filmowy
 12. Film: pojedyncze numery oraz oprawne roczniki (niekompletne) z lat 1974, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989
 13. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 14. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 15. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 16. Sensus Historiae: Vol. 2, 3, 5, 6, 9
 17. Historyka : studia metodologiczne. T. 32: 2002, 37/38: 2007/2008
 18. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 19. Notatnik Teatralny. Zima ‘93/94 (7)
 20. Twórczość
 21. Odra
 22. Muzeum Narodowe w Krakowie: raport roczny 2010 ; raport roczny 2013 (rok wielkich inwestycji)
 23. Svet a Divadlo. Praha. Roč. 4, č. 4 (1993) ; 8, č. 5 (1997)
 24. Fronda : pismo poświęcone. Nr 7
 25. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 26. Krasnogruda. R. 2000 nr 12
 27. Opcje : dwumiesięcznik kulturalny. R. 1999 nr 4
 28. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 29. Tygodnik Powszechny. R. 2015 nr 47
 30. Chip. R. 1997 nr 2
 31. PC World Komputer - lata 1995, 1997, 2001-2005
 32. Komputer Świat - lata 2000-2005 oraz niektóre nr z 2006
 33. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 34. Alma Mater : miesięcznik UJ. Nr 93: 2007
 35. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 37/38: 2007; 89/90, 93, 94, 96: 2012; 121: 2014; 149: 2017; 160, 168, 169: 2018
 36. Kultura (Paryż). R. 1990 nr 6, 7/8, 10, 11, 12
 37. Foyer. Lipiec 2004
 38. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 26/27, 34/35, 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83
 39. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 (2 egz.); Nr 2: 1974 (5 egz.); Nr 3: 1975 (3 egz.)
 40. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 29, 63, 64, 65, 69, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 93, 98
 41. Przegląd "Pod Tytułem". Nr 4: 1998
 42. Magnificat : mensuel. No 147: Fevrier 2005
 43. Mówią Wieki : magazyn historyczny. Nr 404: styczeń 1993; 440: styczeń 1996
 44. Ameryka. Nr 222: zima 1982
 45. Studia Filozoficzne : miesięcznik. Nr 6 (247) : 1986
 46. Kultura Współczesna : filozoficzno-kulturowe konteksty poznania. Nr 1-2 (5-6): 1995
 47. Koniec Wieku : pismo filozoficzno-artystyczne. Nr 5 (Fryderyk Nietzsche)
 48. Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Nr 2: 1983/84
 49. FIDES : biuletyn bibliotek kościelnych. Nr 1/2: 1996
 50. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 1 (60) i 2 (61): 2017
 51. Inspiracje : miesięcznik społeczno kulturalny. Marzec 1991
 52. Biuletyn Informacyjny ZG ZASP. Nr 3, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 53. Scena. 1975 nr 1; 1981 nr 10, 11, 12; 2004 nr 3; 2005 nr 2/3, 4/5; 2009 nr 3; 2010 nr 3
 54. Pokaz : pismo krytyki artystycznej. R. 1999 nr specjalny
 55. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 56. Format : pismo artystyczne. R. 1994 nr 1-4 (14-17)
 57. Szkice : pismo teatralne. Nr 4 - zielony
 58. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 59. Przegląd Biblioteczny. R. 45: 1977 z. 3: Na pięćdziesięciolecie Przeglądu Bibliotecznego
 60. W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. R. 2011 nr 1 (449)
 61. Przegląd Akademicki : dwutygodnik. R. 1994 nr 2, 3, 4
 62. Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego ZSP. Warszawa 1968
 63. Wyspa : kwartalnik literacki. Nr 3 (27): październik 2013
 64. Znak : miesięcznik. Nr 694: marzec 2013
 65. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland. R. 1967 [nr specjalny]: Pieces Russes et Sovietiques en Pologne = Russian and Soviet plays in Poland : 1945-1966 ; R. 1974 nr 12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1 ; R. 1993 nr 2
 66. Pamiętnik Teatralny
 67. The Pengiun Music Magazine. N 1: 1946 ; 2 i 3: 1947
 68. Divadelni Revue. R. 24: 2013 no 2
 69. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 70. Estudis Escenics : quaderns de l'Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 71. Le Theatre en R.D.A. Le theatre devant un choix historique. No 10: 1980
 72. Theater in der DDR. Das Musiktheater Walter Felsensteins. No 8: 1976
 73. L'Annuele du Theatre. Saison 1981-1982
 74. Theatre en Hongrie 1963. Budapest 1964
 75. World Theatre. Le theatre dans le monde. Vol. XIV,1: janvier fevrier 1965
 76. Nederlands Theater Jaarboek. 19e jaargang seizoen 1969-1970 : toneel, televisiedrama, opera, ballet
 77. Academia : magazyn PAN. R. 2005 nr 4
 78. Dworzanin : magazyn kulturalny. R. 2006 nr 3 (zima)
 79. Posłaniec : miesięcznik katolicki. R. 2007 maj
 80. Didaskalia : gazeta teatralna. Nr 1, 3, 4, 5, 6, 8/9, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 42, 54/55/56, 57, 61/62, 65/66, 67/68, 69, 71, 76, 83, 84, 85/86, 87, 11
 81. Sztuka Sakralna : ogólnopolski kwartalnik. R. 2002 nr 1, 2
 82. Krzysztofory : zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. R. 1998 nr 20
 83. Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury (Kraków). Nr 22: 2013