FMR - DZIADY PO BIAŁOSZEWSKIM

Anna Retoruk DZIADY PO BIAŁOSZEWSKIM na podstawie "Chamowa" oraz poezji Mirona Białoszewskiego
reżyseria: Anna Retoruk - V rok Wydziału Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
opieka artystyczna: prof. Wojciech Kobrzyński
scenografia: Justyna Banasiak
muzyka: Paweł Sowa
choreografia: Karolina Garbacik
występują: Jolanta Kęćko, Zdzisław Reczyński, Michał Przybyszewski
wizualizacje: Michał Matoszko
reżyseria światła: Magdalena Grundwald

Spektakl „Dziady po Białoszewskim” to opowieść o osobliwości Mirona artykułującej się poprzez poszukiwanie relacji pomiędzy „ja” duchowym a „ja” fizycznym. To opowieść o nieustannym sprawdzaniu siebie wobec świata, a także o podejmowanej przez bohatera próbie zmierzenia się z rzeczywistością i sobą samym, a w konsekwencji – z własną twórczością.

Scenariusz spektaklu powstał w oparciu o dziennik "Chamowo" oraz wiersze z tomu "Odczepić się", pochodzące z okresu przeprowadzki poety z kamienicy przy Placu Dąbrowskiego do bloku na Saskiej Kępie. Połączenie form prozatorskich i poetyckich nie jest tu przypadkowe. Stanowi odzwierciedlenie Mironowskiego, dualistycznego sposobu postrzegania świata. Proza oddaje to, co rzeczywiste i codzienne, zaś poezja to, co metafizyczne. Tym sposobem spektakl "Dziady po Białoszewskim" realizuje egzystencjalną myśl pisarza o niejednoznacznej relacji pomiędzy codziennością a metafizycznością.

foto: Bartosz Warzecha