Informacje dla kandydatów

KOMUNIKAT nr 2 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że skierowania do lekarza medycyny pracy zostaną wydane jedynie osobom, które zakwalifikowały się do II etapu egzaminu.

Osoby, posiadające zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do podjęcia studiów z lat ubiegłych, w przypadku gdy okres na jaki został wystawiony dokument obejmuje rok 2019, będą mogły przedłożyć takie zaświadczenie w tegorocznej rekrutacji.


Na I etapie egzaminów wstępnych na kierunek aktorstwo nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. 

 

 

 

KOMUNIKAT nr 1 

dot. rekrutacji na Wydział Aktorski w Krakowie

na rok akad. 2019/2020

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na Wydziale Aktorskim  AST  w Krakowie  wynosi  150 zł (Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych  im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 r.)

 W przypadku zdawania egzaminu  na Wydział Aktorski w Krakowie na obydwie specjalności (aktorstwo dramatyczne oraz wokalno aktorska) kandydat dokonuje tylko jednej opłaty  czyli 150 zł .

 

Opłatę rekrutacyjną przy ubieganiu się o przyjęcie na Wydział Aktorski w Krakowie proszę wpłacać na wskazane niżej konto, z podaniem imienia i nazwiska kandydata/tki:

 

91 1500 1487 1214 8007 2258 0000