Informacje dla kandydatów

Egzaminy praktyczne na Wydział Aktorski rozpoczynają się 18 czerwca 2018

 

 

KOMUNIKAT nr 1  dot. rekrutacji na Wydział Aktorski w Krakowie na rok akad. 2018/2019

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na Wydziale Aktorskim  AST  w Krakowie  wynosi  150 zł (Zarządzenie nr 11/2018 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych  im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 r.)

 W przypadku zdawania egzaminu  na Wydział Aktorski w Krakowie na obydwie specjalności (aktorstwo dramatyczne oraz wokalno aktorska) kandydat dokonuje tylko jednej opłaty  czyli 150 zł .

 

Opłatę rekrutacyjną przy ubieganiu się o przyjęcie na Wydział Aktorski w Krakowie proszę wpłacać na wskazane niżej konto, z podaniem imienia i nazwiska kandydata/tki:

 91 1500 1487 1214 8007 2258 0000