Informacje dla kandydatów

KOMUNIKAT nr 1
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie po przeprowadzeniu egzaminów wstępnych na I rok studiów Wydziału Aktorskiego w roku akademickim 2019/2020 informuje, że niżej wymienione osoby zdały egzamin wstępny  i zostały przyjęte w poczet studentów:

specjalność aktorstwo dramatyczne

1. Arciszewski Franciszek
2. Bednarek Karolina
3. Cwaliński Bartosz
4. Czarny Bartosz
5. Deklewa Bartłomiej
6. Gadomska Natalia
7. Gomoła Bartosz
8. Jarzombek Oskar
9. Kijewska Agnieszka
10. Krążek Wiktoria
11. Łapacz Hubert
12. Łączyński Maciej
13. Owczarek Emil
14. Piętka Marta
15. Pudlik Kamil
16. Raciborska Natalia
17. Rusak Rozalia
18. Smyrgała Angelika
19. Szepelska Anita
20. Tyszkiewicz Jacek
21. Wójtowicz Maria
22. Wyszomirski Jakub
       
       
       
specjalność wokalno – aktorska

1. Gałązka Aleksander
2. Latosińska Julia
3. Marcinkowska Aleksandra
4. Płaczek Przemysław
5. Raczek Aleksander
6. Szurgot Hanna
7. Śniechowski Mateusz
8. Turczynowicz-Suszycka Julia


W/w osoby powinny w terminie do dwóch dni roboczych licząc od dnia podjęcia decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dokonać wpisu na I rok WA w Krakowie. Można to zrobić osobiście, podpisując decyzję Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zgłoszenia można dokonać również mailem, przesyłając na adres dziekanat@ast.krakow.pl skan podpisanego własnoręcznie podania o wpisanie na listę studentów, z podaniem swojego numeru dowodu osobistego.  Kandydaci dokonujący wpisu za pośrednictwem maila proszeni są o niezwłoczne złożenie oryginalnego własnoręcznego podpisu na decyzji.


                                    Przewodniczący
                            Wydziałowej Komisji   Rekrutacyjnej


                               dr hab. Adam NawojczykKraków, 5 lipca 2019 r.
 


KOMUNIKAT nr 2
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje, że pozostali kandydaci również zdali egzamin wstępny lecz nie zostali przyjęci w poczet studentów z powodu braku miejsc na danej specjalności:aktorstwo dramatyczne

1. Charążka Kamila
2. Cięciara Jan
3. Dominiak Katarzyna
4. Kowalska Maja
5. Lipiecki Filip
6. Nowak Barbara
7. Oleś Ewelina
8. Różańska Wiktoria
9. Tofil Jakub
10. Winnicki Jakub
11. Żak Magdalena
specjalność wokalno – aktorska

1. Klich Karolina
2. Książek Kamil
3. Urbanowicz Anna    


Kolejność osób na wszystkich listach jest alfabetyczna.
Nie wymienione na listach  osoby nie zdały egzaminu wstępnego.                                   
                                    Przewodniczący
                            Wydziałowej Komisji   Rekrutacyjnej

                                 dr hab. Adam Nawojczyk