Informacje dla kandydatów

                Kraków,  9 września 2017


KOMUNIKAT   KOMISJI    REKRUTACYJNEJ
dotyczący naboru  kandydatów na I rok studiów
w roku akademickim 2017/2018
WYDZIAŁ REŻYSERII  DRAMATU PWST im. L. Solskiego w Krakowie

Po zakończeniu wszystkich  etapów egzaminów wstępnych na Wydział Reżyserii Dramatu
Komisja Rekrutacyjna stwierdza, że nw. osoby zostały przyjęte w poczet studentów


REŻYSERIA  TEATRALNA

1.    Fidura Marta
2.    Fryzeł Tomasz
3.    Gustowska Zofia
4.    Hanusek Maciej
5.    Wisła Szopińska Maja


DRAMATURG TEATRU

1.    Froń Piotr
2.    Mańka Mira
3.    Romaniuk Łukasz

                                               Przewodnicząca  Komisji Rekrutacyjnej
                               

                    Dr Iwona Kempa


W/w proszeni są o pilne zgłoszenie się do Dziekanatu  celem dopełnienia niezbędnych formalności.