Informacje dla kandydatów

Komunikat nr 5

Lista lektur dla kandydatów na dramaturgię:
Eurypides „Hippolitos uwieńczony”
Jean-Baptiste Racine „Fedra”
Molier „Improwizacja w Wersalu”
Friedrich Schiller „Maria Stuart” 
Gabriela Zapolska „Kaśka Kariatyda” 
Witold Gombrowicz  „Iwona, księżniczka Burgunda”
Dea Loher „Manhatan Medea” lub "Przypadek Klary"
Magdalena Drab „Słabi” (http://www.gnd.art.pl/wp-content/uploads/2017/04/S%C5%81ABI.-Ilustrowany-bana%C5%82-teatralny_Magdalena-Drab.pdf)

 

Komunikat nr 4

Pracę pisemną, w formacie PDF, należy wysłać mailem na adres  rekrutacjawrd@ast.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2018 r.

W nazwie pliku prosimy wpisać swoje nazwisko i imię oraz tytuł pracy.

 

Komunikat nr 3

WYSOKOŚĆ OPŁATY REKRUTACYJNEJ WYNOSI 150 PLN.

Konto: BANK ZACHODNI WBK S.A. 
24 Oddział w Krakowie
nr 91 1500 1487 1214 8007  2258 0000

Komunikat nr 2

Termin rekrutacji na Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie na rok akademicki 2018/2019:
od 3 do 8 września 2018 r. 

Komunikat nr 1

UWAGA!
Elektroniczna rekrutacja kończy się 16 sierpnia 2018 r. o godz. 23.59