Informacje dla kandydatów

Kraków,  7 września 2019 

                             

KOMUNIKAT   KOMISJI    REKRUTACYJNEJ  

dotyczący naboru  kandydatów na I rok studiów

w roku akademickim 2019/2020

 

Po zakończeniu wszystkich  etapów egzaminów wstępnych na Wydział Reżyserii Dramatu

Komisja Rekrutacyjna stwierdza, że nw. osoby zostały przyjęte w poczet studentów

spec. REŻYSERIA  TEATRALNA

1. Błażej Biegasiewicz

2. Stanisław Chludziński

3. Mateusz Gajda

4. Anna Obszańska

5. Piotr Pacześniak

6. Jakub Zalasa

  

Przewodnicząca  Komisji Rekrutacyjnej

   Dr hab. Iwona Kempa