Informacje dla kandydatów

KOMUNIKAT

Skierowania na badania lekarskie będą wydawane kondydatom, którzy przejdą do III etapu rekrutacji na WRD. 

W I i II etapie zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane.

 

Termin egzaminów wstępnych 2021 r.

Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie

 

1, 2 września 2021r.

Egzaminy na spec.  reżyseria  teatralna   

3, 4 września 202 r.

Egzaminy na spec.  dramaturgia 

6 września 2021r. 

Egzaminy na spec.  reżyseria  teatralna 

7 września 2021r.

Egzaminy na spec.  spec. reżyseria  teatralna 

ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI - WYNIKI

 

Informacja o indywidualnym terminie egzaminu zostanie wysłana drogą mailową.

 

Lista lektur dla kandydatów zdających na specjalność dramaturgia w roku 2021

 1. Eurypides "Ifigenia w Aulidzie"

2. William Szekspir "Makbet"

3. Moliere "Don Juan"

4. Anton Czechow "Wujaszek Wania"

5. Gabriela Zapolska „Mężczyzna”

6. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Baba-dziwo”

7. Helmut Kajzar „Koniec półświni”

8. Malina Prześluga "Debil" http://www.gnd.art.pl/baza-sztuk/

(uzupełniająco: Justyna Lipko-Koniecznej „Dramaturgia przemocy”

http://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/dramaturgia-przemocy)