Informacje dla kandydatów

Komunikat nr 4

Pracę pisemną, w formacie PDF, należy wysłać mailem na adres  rekrutacjawrd@ast.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2019 r.

W nazwie pliku prosimy wpisać swoje nazwisko i imię oraz tytuł pracy.

 

Komunikat nr 3

WYSOKOŚĆ OPŁATY REKRUTACYJNEJ WYNOSI 150 PLN.

Konto: Santander Bank Polska
nr 91 1500 1487 1214 8007 2258 0000

Komunikat nr 2

Termin rekrutacji na Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie na rok akademicki 2019/2020:
od 2 do 7 września 2017 r. 

Komunikat nr 1

UWAGA!
Elektroniczna rekrutacja kończy się 16 sierpnia 2019 r. o godz. 23.59