Informacje dla kandydatów

Kraków,  8 września 2018 

KOMUNIKAT   KOMISJI    REKRUTACYJNEJ  
dotyczący naboru  kandydatów na I rok studiów
w roku akademickim 2018/2019

Po zakończeniu wszystkich  etapów egzaminów wstępnych na Wydział Reżyserii Dramatu
Komisja Rekrutacyjna stwierdza, że nw. osoby zostały przyjęte w poczet studentów

REŻYSERIA  TEATRALNA

1.    Ciężkowska Olga
2.    Juszczak Bartłomiej
3.    Osowicki Marcel
4.    Rodak Wojciech
5.    Zienko Jan Kanty

DRAMATURGIA

1.    Cwaliński Bartosz
2.    Grzelak Olga
3.    Makowska Weronika


                                 Przewodnicząca  Komisji Rekrutacyjnej
                                          Dr hab. Iwona Kempa

 

W/w proszeni są o pilne zgłoszenie się do Dziekanatu  celem dopełnienia niezbędnych formalności.