Autor:
Adam Kulawik
Rok wydania:
2005
20,00 zł
Dodaj do koszyka

Wersyfikacja i stylistyka w technice aktorskiej

W opracowaniu niniejszym znajdzie Czytelnik przedstawienie mechanizmu prozodyjnej segmentacji tekstu, skutkującej zróżnicowanymi formami wierszowymi. Przywołane zostaną postaci metrów w takich formach, jakie wypracowała praktyka wersyfikacyjna polskich poetów od czasów najdawniejszych po współczesność w ramach określonych możliwościami systemu prozodyjnego.
W części drugiej zostały omówione stylistyczne możliwości w zakresie kształtowania poszczególnych warstw tekstu: brzmieniowej, znaczeniowej, składniowej. Część trzecia zawiera przedstawienie rozmaitych tonacji tekstu i wskazanie tych czynników językowych, które te tonacje tworzą.