Oleg Sznicar

Dziedzina Sztuk Muzycznych

Urodził się we Lwowie. Jest absolwentem Państwowego Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. W Polsce mieszka na stałe od 1994 roku. W Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie pracuje od 1998 roku, jest również zaangażowany w życie teatru muzycznego w Polsce. Jako kierownik muzyczny i aranżer współpracował z: PWST w Krakowie, Krakowską Operą Kameralną, STEN oraz z takimi reżyserami, aktorami i muzykami  jak Marta Stebnicka, Janusz Szydłowski, Bohdan Hussakowski, Janusz Grzywacz, Andrzej Zarycki, Stanisław Radwan, Jerzy Trela, Beata Fudalej, Rafał Dziwisz, Jadwiga Leśniak-Jankowska. Od roku 2005 jest związany również z Uniwersytetem Jagiellońskim. Bierze udział w licznych teatralnych i muzycznych festiwalach w kraju i za granicą [Francja, Niemcy, Włochy, Czechy, Rosja, Ukraina, Chiny].

Jako akompaniator pracował m.in.w Operze Krakowskiej, Europejskiej Akademii Mozartowskiej, Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w Chórze Polskiego Radia w Krakowie. Od 2013 roku jest kierownikiem muzycznym na Warsztatach Aktorskich im. Jerzego Grzegorzewskiego podczas Festiwalu Ensemble na Zamku w Książu.

Od 2009 r rozpoczyna swoją artystyczną działalność również w charakterze chórmistrza i dyrygenta prowadząc założony w 1878 roku Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - najstarszy chór akademicki w Polsce oraz od 2013 roku chór studentów PWST w Krakowie.

W roku 2004 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2013 odznaką Prezydenta Miasta Krakowa Honoris Gratia, dwukrotnie  otrzymał nagrodę dla najlepszego akompaniatora na Międzynarodowym Konkursie Singing Mask w Sankt-Petersburgu w Rosji oraz nagrody JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rektora PWST.