Pokazy na 5 | WESELE (fragmenty)

W sobotę 25 listopada zapraszamy na pokazy studentów III i IV roku Wydziału Aktorskiego AST w Krakowie, którzy
zaprezentują utwory naszego patrona Stanisława Wyspiańskiego.


WESELE (fragmenty)
Stanisław Wyspiański
op. artystyczna:
prof. Agnieszka Mandat
III r. WA / grupa AB
godz. 17:00 / sala 307

występują: Emilia Bury, Monika Bubniak,
Grażyna Sobocińska, Natalia Kaja Chmielewska,
Robert Ciszewski, Konrad Stein, Mateusz Górski,
Paweł Pogorzałek, Sebastian Gola, Stanisław Linowski


Wejścówki w cenie 10 złotych.
Rezerwacja i sprzedaż wejściówek:
Dział Organizacji Teatru AST
i Promocji tel. 12 430 15 92, teatr@ast.krakow.pl