Pokazy na 5 | Grzegorz Ciechowski | REPUBLIKA

Grzegorz Ciechowski | REPUBLIKA  
godz. 20:00 | sala 421

opieka pedagogiczna: mgr Joanna Mastalerz
wymowa i impostacja głosu: Anna Branny

muzyka, opracowanie i wykonanie: Ola Sroka, Marcin Dąbrowski, Michał Balicki, Kinga Bobkowska,
Ola Samelczak, Michał Czyż,
Marcel Opaliński, Marcin Piotrowiak