prof. dr hab. Józef Opalski

prof. zw.
Dziedzina Sztuk Teatralnych
prodziekan WRD

Reżyser teatralny i operowy. Pracuje w Katedrze Teatru na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jest profesorem na Wydziale Reżyserii krakowskiej PWST. Były kierownik literacki Starego Teatru (1980-1990), Opery Krakowskiej (1975-1996) i Teatru Ewy Demarczyk (1986). Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Mrożka (1990), Europejskiego Miesiąca Kultury (1992), V Festiwalu Unii Teatrów Europy (1996), kolejnych edycji międzynarodowego Festiwalu Dedykacje. Wyreżyserował ponad 70 przedstawień  w teatrach dramatycznych i muzycznych. Wykładał w Neapolu, Mediolanie, Los Angeles, Petersburgu. Jest autorem antologii Wiersze o Szymanowskim oraz książek: Chopin i Szymanowski w literaturze XX-lecia międzywojennego, Rozmowy o Konradzie Swinarskim i Hamlecie,  Wratislavia Cantans - dziennik festiwalowy, Nieobecność trzeciej ręki, a także ponad 400 artykułów w prasie polskiej i zagranicznej. Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, Glorii Artis (2005) Nagrody Fundacji im. Karola Szymanowskiego (2008), Złotego Lauru za Mistrzostwo w Sztuce (2009) i Nagrody Miasta Krakowa (2011).