Rejestracja na zjazd absolwentów PWST


Rejestracji można dokonać wypełniając poniższy formularz:

Opłata za udział: 50 zł, wpłaty przyjmujemy do 10 stycznia 2017 r.

Ostatecznym potwierdzeniem udziału w Zjeździe Absolwentów jest dokonanie wpłaty na podane poniżej konto:

Fundacja Sceny im. St. Wyspiańskiego
ul. Straszewskiego 21-22 l. 216
31-109 Kraków
Bank PEKAO S.A.
63 1240 4533 1111 0010 3942 2977

W tytule przelewu należy wpisać: zjazd, nazwisko i imię, rok ukończenia PWST

Wypełniony formularz można wysłać pocztą, dostarczyć do kancelarii PWST (ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków, pok. 219) lub wysłać na adres: jubileusz@pwst.krakow.pl