Specjalista w Dziale Organizacji Teatru AST i Promocji

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku specjalisty w Dziale Organizacji Teatru AST i Promocji w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych,
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym (znajomość drugiego języka obcego mile widziana - preferowany język rosyjski),
- praktyczna znajomość zagadnień zarządzania projektami,
- dobra organizacja pracy (umiejętność planowania i ustalania priorytetów, koordynacja działań, terminowość, dokładność, skrupulatność),
- szybkość działania i umiejętność koordynacji kilku zadań jednocześnie,
- duża samodzielność i odpowiedzialność,
- kreatywność i otwartość na zmiany i wyzwania,
- wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność pracy zespołowej, 
- wysoka etyka pracy i kultura osobista,
- zainteresowanie zagadnieniami z obszaru teatru, filmu i sztuk wizualnych.

Przewidywany zakres obowiązków:
I. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej wydziałów Uczelni w Krakowie i jej Filii w Bytomiu, w tym:
- organizacja wizyt pedagogów, studentów i gości z zagranicy,
- organizacja wyjazdów zagranicznych pedagogów i studentów AST,
- organizacja udziału studentów w zagranicznych festiwalach i przeglądach, w tym wyjazdy spektakli dyplomowych, warsztatowych oraz pokazów prac studenckich,
- prowadzenie korespondencji zagranicznej, zleconej przez rektora,
- rozwijanie i poszukiwanie nowych kontaktów zagranicznych, w tym wyjazdów na festiwale i przeglądy szkół teatralnych,
- pozyskiwanie źródeł finansowania współpracy zagranicznej, w szczególności opracowywanie projektów, wniosków i aplikacji do finansowych programów operacyjnych, polskich i zagranicznych, prowadzenie i nadzór nad ich właściwą realizacją oraz rozliczanie, przygotowanie raportów i sprawozdań końcowych,
II. aktualizacja informacji zamieszczonych na anglojęzycznej wersji strony www Uczelni,
III. współorganizowanie działalności artystycznej i naukowej Uczelni (obsługa organizacyjna spektakli, pokazów i innych wydarzeń).

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w prestiżowej uczelni artystycznej, 
- zatrudnienie na podstawie  umowy o pracę od marca 2020 r. (początkowo na okres próbny),
- kreatywną i niekorporacyjną atmosferę pracy,
- ciekawe i odpowiedzialne stanowisko.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: jszewczyk@ast.krakow.pl w terminie do 31 stycznia 2020 roku.