Studentki PWST laureatkami Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa

24 kwietnia 2017

Studentki PWST otrzymały Stypendia Twórcze Miasta Krakowa: Paulina Kondrak (IV r. Wydziału Aktorskiego) oraz Weronika Łukaszewska (III r. Wydziału Akotrksiego) w dziedzinie sztuki sceniczne, a Patrycja Kowańska (IV r. Wydziału Reżyserii Dramatu) w dziedzinie literatura.

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podpisał zarządzenie w sprawie przyznania Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Stypendia są przyznawane artystom, twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, 35 roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub 30 roku życia (w pozostałych dziedzinach) z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej.

Stypendia zostaną wręczone 26 maja o godzinie 12:00 w Sali Miedzianej w Krzysztoforach.

http://krakow.pl/aktualnosci/209499,33,komunikat,znamy_laureatow_stypendiow_tworczych_miasta_krakowa.html