Wykłady na Scenie Świata - Wojciech Jagielski | 25 lutego 2019

25 lutego 2019

„Być albo nie być korespondentem wojennym” – spotkanie z Wojciechem Jagielskim – autorem książek i reportaży z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu poprowadzili Rektor AST prof. dr hab. Dorota Segda i dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ.