Zasady rekrutacji WA

ZASADY REKRUTACJI na rok akademicki 2020/2021

WYDZIAŁ AKTORSKI AST w Krakowie
kierunek: aktorstwo
specjalność aktorstwo dramatyczne

kierunek: aktorstwo
specjalność wokalno-aktorska