Zeszyty Naukowe PWST

3 czerwca 2014

Ukazał się 6 numer Zeszytów Naukowych PWST , w którym znajdują się materiały z konferencji naukowych: „Dramat grecki – miedzy tragizmem a wolnością” (18-19 października 2013 r.), „Natura głosu ludzkiego” (5-7 grudnia 2013 r.) oraz rozmowy z Frankiem Totino (asystentem Keitha Johnstone’a – twórcy metody improwizacji)  oraz Włodzimierzem  Szturcem (autorem książki „Rytualne źródła teatru”). Zapraszamy do lektury!