Werdykt Jury 9. Forum Młodej Reżyserii | 17 listopada 2019 r.

17 listopada 2019

Protokół z posiedzenia Jury 9. Forum Młodej Rezyserii w dniu 17 listopada 2019 r.

Jury w składzie:

Anna Augustynowicz
Jakub Krofta
Cezary Niedziółka
Ewa Gawłowska - sekretarz

stwierdza, że podczas 9. Forum Młodej Reżyserii 2019 w dniach 15-17 listopada 2019 r. zaprezentowano następujące zakwalifikowane do konkursu prace reżyserskie:

 1. Otello, reż. Wiktor Bagiński (uczelnia: WRD, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie)
 2. Kronika polska, reż. Katarzyna Dudzic-Grabińska (uczelnia: WL Filia AST we Wrocławiu)
 3. Beatrix Cenci, reż. Zofia Gustowska (uczelnia: WRD, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie)
 4. Tylko koniec świata, reż. Ewa Rucińska (uczelnia: WRD, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie)
 5. Jak VVitoldo płynął, reż. Maciej Hanusek (uczelnia: WRD, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie)
 6. Po Dostojewskim, reż. Małgorzata Jakubowska (uczelnia: WRD, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie)
 7. Oratorium o mleku, reż. Sławomir Narloch (uczelnia: WR, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie)
 8. Powierzchnie gładkie, w reż. Marcina Zbyszyńskiego (uczelnia: WR, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie)
 9. Kiedy króla boli ząb, reż. Monika Reks (uczelnia: WL Filia AST we Wrocławiu)
 10. Odmęt, reż. Marek Idzikowski (uczelnia: WSL AT w Białymstoku)
 11. Judasz. Laboratorium epifanii, reż. Katarzyna Minkowska (uczelnia: WR, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie)

Jury postanowiło dokonać podziału nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS  w wysokości 10 000 zł
w sposób następujący:

nagroda w wysokości 2 000 zł Zofii Gustowskiej z Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie  za spektakl Beatrix Cenci,

dwie nagrody równorzędne po 4 000 zł:

Sławomirowi Narlochowi z Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie za spektakl Oratorium o mleku, 

Marcinowi Zbyszyńskiemu z Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie za spektakl Powierzchnie gładkie zrealizowany w Stowarzyszeniu Potem-o-tem.

Jury postanowiło przyznać:

Nagrodę główną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 000,00 zł:

Markowi Idzikowskiemu za spektakl Odmęt z Wydziału Sztuki Lalkarskiej Filii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku.


Debiut TR 2019
Nagrodę Debiut TR otrzymuje Wiktor Bagiński, student IV roku Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Nagrodę przyznajemy za formułowanie oryginalnego języka teatralnego, świadome podejmowanie artystycznego ryzyka i odwagę w poruszaniu istotnych  problemów współczesnej rzeczywistości. Nagrodą jest zaproszenie do realizacji spektaklu w TR Warszawa w sezonie 2020/2021. 

Przyznajemy również wyróżnienie Markowi Idzikowskiemu, studentowi IV roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie, Filia w Białymstoku - za umiejętność kreowania teatralnych światów, wyczucie dramaturgii i minimalizm środków wyrazu. Wyróżnienie jest jednocześnie zaproszeniem do prezentacji spektaklu Odmęt w TR Warszawa w 2020 roku.


Po raz pierwszy w ramach Forum Młodej Reżyserii przyznana zostaje Nagroda Rektora AST prof. dr hab. Doroty Segdy,  ufundowana przez Fundację Sceny im. St. Wyspiańskiego, za wyróżniającą się osobowość aktorską.

Jury  postanowiło przyznać tę nagrodę w wysokości 1500 zł
Weronice Krystek, studentce III r. Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

AKTOR JEST DOWODEM NA ISTNIENIE ŚWIATA

Protokół podpisali:
Anna Augustynowicz

Jakub Krofta
Cezary Niedziółka