Zgłoszenia na 9. Forum Młodej Reżyserii do 28 czerwca 2019 r.

21 maja 2019

Zapraszamy studentów kierunku reżyseria do udziału w przeglądzie prac reżyserskich w ramach projektu 9. Forum Młodej Reżyserii organizowanego przez Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 28 czerwca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Organizatora:

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków
z dopiskiem FORUM MŁODEJ REŻYSERII 2019
lub skan dokumentów na adres: forum@ast.krakow.pl

9. FMR odbędzie się w krakowskiej AST w dniach 15-17 listopada 2019 r.