6. Forum Młodej Reżyserii | 18-20.11.2016

Werdykt jury 6. Forum Młodej Reżyserii | 20 listopada 2016 r.


Po obejrzeniu jedenastu prac konkursowych oraz sześciu prac w nurcie OFF jury w składzie:

 • Dorota Ignatjew
 • Paweł Łysak
 • Maciej Nowak

przyznało następujące nagrody:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości piętnastu tysięcy złotych

 • Małgorzacie Wdowik za reżyserię spektaklu „Piłkarze” na podstawie scenariusza Krzysztofa Szekalskiego w uznaniu dla nowej, intrygującej narracji widowiska piłkarskiego (uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie).  

W uzgodnieniu z fundatorem jury postanowiło dokonać podziału nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i przyznać:

 • nagrodę w wysokości dwóch tysięcy złotych Annie Skorupie za reżyserię monodramu „Wanda Wasilewska”, w uznaniu pracy z aktorką i ujawnienia niebanalnego portretu postaci, która poległa pod naporem historycznych stereotypów (uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie)

W związku z wysokim poziomem większości prezentacji nurtu OFF dzięki łaskawej zgodzie fundatora, czyli Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, przyznano również dwie równorzędne nagrody w wysokości cztery tysiące złotych każda:

 • Klaudii Hartung-Wójciak za reżyserię widowiska „Tkacze – Historia jak z życia wzięta, a przez to bardzo smutna” na motywach „Tkaczy” Gerharda Hauptmanna za stworzenie polifonicznego widowiska teatralnego o bardzo aktualnej wymowie (uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie)
 • Grzegorzowi Jaremce za reżyserię „Oczyszczonych” Sarah Kane w tłumaczeniu Jacka Poniedziałka i Krzysztofa Warlikowskiego za świeże i osobiste odczytanie jednego z klasycznych tekstów współczesnej dramaturgii.
  (uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie)

Jury chciałoby ponadto docenić kierunek poszukiwań twórczych przedstawionych w ramach nurtu OFF ze szczególnym uwzględnieniem:

 • widowiska dźwiękowego „Od Ofelii do Felicji, czy 1-szy dzień wolności” w reżyserii Rafała Szumskiego (uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie)
 • zdarzenia scenicznego „Chór performatyków” według koncepcji reżyserskiej Darii Kubisiak (uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie)