7. Forum Młodej Reżyserii | 17-19.11.2017

Werdykt jury 7. Forum Młodej Reżyserii | 19 listopada 2017 r.


Po obejrzeniu szesnastu prac konkursowych jury w składzie:

  • Aneta Groszyńska
  • Natalia Korczakowska
  • Piotr Kruszczyński
  • Paweł Kulka

przyznało następujące nagrody:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości piętnastu tysięcy złotych

  • Grzegorzowi Jaremko za pracę reżyserską „Powrót Odysa” (uczelnia: Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie)  

Jury przyznało również nagrody ufundowane ze środków z dotacji Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, łącznie osiem tysięcy złotych.

Nagrody otrzymali: 

  • Radosław B. Maciąg za reżyserię spektaklu „On” – trzy tysiące złotych (uczelnia: Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie)
  • Ewa Rucińska za reżyserię spektaklu „Wieszcze” – trzy tysiące złotych (uczelnia: Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie)
  • Katarzyna Minkowska za reżyserię spektaklu „Dla mamy” – dwa tysiące złotych (uczelnia: Akademia Teatralna w Warszawie)

Dodatkowo jako wydarzenia towarzyszące w dniach 18  i  19 listopada 2017 r. zaprezentowano dwa zdarzenia performatywne przygotowane przez studentów i absolwentów specjalności dramaturg teatru Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej AST, które związane były z inauguracją portalu dramaturgicznego. Pracownia dramaturgiczna to miejsce w przestrzeni wirtualnej, gdzie studenci i absolwenci mogą zamieszczać fragmenty swojego dorobku dramaturgicznego. Portal jest skierowany do dyrektorów teatrów, kierowników literackich, jest platformą umożliwiającą pomoc w znalezieniu zatrudnienia, co koresponduje z głównym celem Forum Młodej Reżyserii.