Wydział Aktorski

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie po przeprowadzeniu egzaminów wstępnych na I rok studiów Wydziału Aktorskiego w roku akademickim 2023/2024

Wydział Aktorski im. Ludwika Solskiego w Krakowie kształci aktorów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 9 semestrów. W ramach programu studiów absolwenci uzyskują również wykształcenie i uprawnienia pozwalające im na podjęcie pracy w radiu, telewizji i w filmie.

• kierunek: aktorstwo, specjalność: aktorstwo dramatyczne
• kierunek: aktorstwo, specjalność: wokalno-aktorska