Wynajem sal

Oferujemy:

  • wynajem sal na spektakle, koncerty, pokazy, spotkania, aukcje, konferencje, wykłady, seminaria, szkolenia, prezentacje firm (>> Sceny)
  • wynajem Amfiteatru AST na imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe
  • prezentacje spektakli impresaryjnych poza siedzibą AST

Dział Teatru AST i promocji w Krakowie
ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków
tel. 12 430 15 92, 12 362 71 30, 12 362 71 31
fax 12 422 02 09, e-mail: teatr@ast.krakow.pl