10. Forum Młodej Reżyserii | 13-17.05.2021 r. | WERDYKT

17 maja 2021

WERDYKT JURY 10. FORUM MŁODEJ REŻYSERII 

Na wstępie pragniemy docenić ogrom pracy i determinacji Organizatorów 10. Forum Młodej Reżyserii. Pandemia to czas, który wyjątkowo boleśnie dotyka ludzi teatru. Szczególnie trudna jest w nim sytuacja absolwentek i absolwentów kierunków artystycznych, którzy praktycznie pozbawieni są szans na profesjonalny debiut. Dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni władzom Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie za zorganizowanie tego wydarzenia, które ma kluczowe znaczenie dla promocji zawodowej absolwentek i absolwentów wydziałów reżyserii w Polsce. 

Jednocześnie pragniemy wyrazić uznanie dla wyraźnego wzrostu  jakości artystycznej prac studentów Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

Ze względu na zróżnicowany charakter rejestracji prac konkursowych (rejestracja techniczna, streaming live, wersja kamerowa) pragniemy zaznaczyć, że ten aspekt wyłączyliśmy z naszej oceny, kładąc główny nacisk na: poszukiwanie własnego języka teatralnego, sprawność przeprowadzania sensów i myśli oraz umiejętność pracy z aktorami i aktorkami. 

Po obejrzeniu trzynastu prac konkursowych jury w składzie: Dorota Ignatjew, Robert Drobniuch i Wojciech Faruga zadecydowało o przyznaniu następujących wyróżnień i nagród:

WYRÓŻNIENIE HONOROWE za wizualną wyobraźnię i plastykę spektaklu „nie-walentynki” dla Ady Tabisz (Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu).

WYRÓŻNIENIE HONOROWE za konsekwentną i dotkliwą kreację aktorską w spektaklu „Un soir d'avril” dla Darii Poluniny.

NAGRODA UFUNDOWANĄ PRZEZ FUNDACJĘ SCENY IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO w wysokości tysiąca pięciuset złotych za wyróżniającą się osobowość aktorską dla Izabelli Dudziak za rolę w spektaklu „Orfeusz i Eurydyka // All about love no.1”

Dwie równorzędne NAGRODY „VERBA” STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZAiKS w wysokości pięć tysięcy złotych każda, za wrażliwość na oryginalny tekst literacki i umiejętność aktualizowania i poszerzania jego znaczeń przez świadome umieszczenie go w nowym, autorskim kontekście:

- dla Olgi Ciężkowskiej (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) za reżyserię spektaklu „Orfeusz i Eurydyka // All about love no.1”,

- dla Weroniki Marii Kuśmider (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) za reżyserię spektaklu „Un soir d'avril”.

Ubolewamy, że ze względu na brak licencji spektakl „Un soir d'avril” nie został zaprezentowany szerokiej publiczności i stanowczo podkreślamy konieczność każdorazowego poszanowania i uregulowania praw autorskich dotyczących wystawienia scenicznego utworu. 

NAGRODA GŁÓWNA Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości piętnaście tysięcy złotych, za wrażliwość i autorską drogę w rozczytywaniu i redefiniowaniu archetypów kultury dla Jana Jelińskiego (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) za reżyserię spektaklu „Nimfy 2.0”.
 

Dorota Ignatjew
Robert Drobniuch
Wojciech Faruga, przewodniczący jury
 


Członkowie jury, dyrektorzy teatrów zaprosili do realizacji spektakli w sezonie 2022/2023 w zarządzanych przez siebie instytucjach:

Robert Drobniuch (Teatr Lalek Gulwier w Warszawie) - Adę Tabisz  (Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu).

Wojciech Faruga (Teatr Polski w Bydgoszczy) - Jana Jelińskiego  (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie)


NAGRODA DEBIUT TR 2021

Środowisko studentek i studentów szkół teatralnych w szczególny sposób doświadczyło skutków pandemii Covid-19, która utrudniła pracę sceniczną nad etiudami i egzaminami, a także w poważny sposób ograniczyła możliwości zawodowego startu. Świadomi wyzwań z jakimi mierzą się dzisiaj młode reżyserki i młodzi reżyserzy, postanowiliśmy wyjątkowo w tym roku rozszerzyć formułę nagrody Debiut TR, aby pomóc w ich profesjonalnym rozwoju. Obok głównej nagrody Debiut TR, będącej zaproszeniem do wyreżyserowania spektaklu z zespołem TR Warszawa, zdecydowaliśmy przyznać także cztery wyróżnienia połączone z różnymi formami współpracy lub gościnnej prezentacji przedstawień w TR Warszawa.

Po obejrzeniu spektakli konkursowych oraz nurtu OFF 10. Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, Grzegorz Jarzyna, dyrektor artystyczny TR Warszawa w porozumieniu z Pawłem Kulką, koordynatorem zespołu artystycznego i Romanem Pawłowskim, pełnomocnikiem do spraw programowych, przyznaje:

- dwa równorzędne wyróżnienia w postaci zaproszenia do wyreżyserowania w TR Warszawa pokazów warsztatowych tekstów, wyłonionych w konkursie dramaturgicznym „Nigdy nie będziesz szła sama” w sezonie 2021/2022 dla Olgi Ciężkowskiej (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), reżyserki spektaklu „Orfeusz i Eurydyka // All about love no.1” oraz Karoliny Szczypek (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), reżyserki przedstawienia „Spektakl dyplomowy, czyli kilka słów o przemocy w teatrze” (produkcja: Teatr Nowy Proxima w Krakowie);

- wyróżnienie dla Jana Jelińskiego (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), reżysera spektaklu „Nimfy 2.0” (produkcja: Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie) - w postaci zaproszenia do gościnnej prezentacji wyróżnionego spektaklu w TR Warszawa w sezonie 2021/2022;

- wyróżnienie dla Tomasza Fryzła (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), reżysera spektaklu „Bezpieczne miejsce” (produkcja: Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie) w postaci zaproszenia na rezydencję reżyserską w TR Warszawa w sezonie 2021/2022, obejmującą m.in. propozycję asystentury przy produkcji projektu Philippe Quesne, zaproszenie do wyreżyserowania pokazu warsztatowego tekstu wyłonionego w konkursie dramaturgicznym „Nigdy nie będziesz szła sama” oraz zaproszenie do gościnnej prezentacji spektaklu „Bezpieczne miejsce” w TR Warszawa.

Nagrodę Debiut TR 2021 w postaci zaproszenia do wyreżyserowania spektaklu w TR Warszawa w sezonie 2021/2022 otrzymuje Wojciech Rodak (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), reżyser spektaklu „PTAKI. Instrukcja”. Jest to nagroda za twórczy polot, dojrzałość artystyczną oraz umiejętność pracy z zespołem aktorskim. 

Gratulujemy!

Nagroda Debiut TR została powołana w listopadzie 2015 roku w ramach nurtu programowego LINII NOWYCH TALENTÓW. Wyróżnienie przyznawane jest co roku na Forum Młodej Reżyserii, organizowanym przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Nagroda wspiera rozwój najciekawszych reżyserów i reżyserek teatralnych młodego pokolenia. Nagrodzeni przez zespół programowy TR Warszawa studenci i studentki wydziałów reżyserii otrzymują zaproszenie do zrealizowania przedstawienia w TR Warszawa w kolejnym sezonie teatralnym. Laureatami i laureatkami nagrody są: Jędrzej Piaskowski (Debiut TR 2015), Klaudia Hartung-Wójciak (Debiut TR 2016), Grzegorz Jaremko (Debiut TR 2017), Katarzyna Minkowska (Debiut TR 2018) oraz Wiktor Bagiński (Debiut TR 2019).


10. Forum Młodej Reżyserii odbyło się w dniach 13−17 maja 2021 r. w formule online na platformie PlayKrakow (wszystkie wydarzenia dostępne bezpłatnie).

Przegląd ma charakter konkursowy, do prac w jury zapraszani są dyrektorzy teatrów. W tym roku gościliśmy w jury: Dorotę Ignatjew (dyrektorkę Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi) Roberta Drobniucha (dyrektora Teatru Lalek Guliwer w Warszawie) oraz Wojciecha Farugę (dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy).

Podczas 10. FMR zaprezentowanych zostało 13 spektakli konkursowych, 10 pokazów towarzyszących oraz szereg spotkań dyskusyjnych w ramach bloku pracowni dramaturgicznej.

Wszystkie wydarzenia były dostępne bezpłatnie na platformie PLAY KRAKÓW (w pliku poniżej instrukcja logowania na platformie PLAY KRAKÓW).


W nurcie konkursowym zobaczyliśmy następujące prace: