Forum Młodej Reżyserii


Forum Młodej Reżyserii to przegląd prac studentów reżyserii polskich publicznych uczelni teatralnych (Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Filii AT w Białymstoku, Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie oraz Filii AST we Wrocławiu).

Forum to okazja do ciekawych dyskusji, spotkań twórców, artystów i krytyków teatralnych. Celem przeglądu jest poszerzanie wiedzy o dokonaniach w dziedzinie sztuki teatru i dialog pomiędzy kolejnymi pokoleniami twórców. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń, metod kształcenia młodych reżyserów oraz ich promocję poprzez zaprezentowanie w Krakowie najciekawszych projektów teatralnych (etiud, scen, warsztatów, spektakli itd.).

Przegląd ma charakter konkursowy, do prac w jury zapraszani są dyrektorzy teatrów. Nagrodami są: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, w tym nagroda „Verba”, propagującą walory literackie i szczególną wrażliwość na słowo w prezentowanych pracach oraz „Debiut w TR” – realizacja spektaklu w TR Warszawa w kolejnym sezonie, przyznawana przez dyrekcję teatru.

Od 11. edycji FMR przyznawane są: nagroda Nowy Świat Teatru w Krakowie im. Juliusza Słowackiego w formie debiutu teatralnego oraz nagroda Związku Artystów Scen Polskich dla najlepszego reżysera i najlepszego aktora.

Organizatorem Forum Młodej Reżyserii od 2011 roku jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.