DUBLETY – TEATR

ROKNRUWAGI/BRAKI
1946nr 1/2, 3, 4, 5 
1947nr 1/2, 3, 7/8, 9 
1949nr 1, 7/8 
1950nr 1-7, 11-12 
1951nr 1-2, 4/5-7, 9/10 
1953nr 1, 3-4, 6-9, 12-13, 17-24 
1954nr 2, 4-5, 7-8, 11, 13, 15-16, 18-24 
1956nr 1-24 
1957nr 1-10 (Teatr)Równolegle wydawane czasopismo „Teatr i film”
1957nr 1, 5, 7, 10-14 (Teatr i film) Równolegle wydawane czasopismo „Teatr i film”
1958nr 2, 5-6Do numeru 8 wydawany jako „Teatr i film”
1958nr 9-11, 13, 15-23, 24Od nr 9 jako „Teatr”
1959nr 2, 4, 7, 9-13, 18-19, 21, 23-24 + Rocznik oprawiony 
1961nr 14, 17, 20, 21, 23 
1962nr 2, 3, 6, 8, 10, 18, 19, 21 
1963nr 2, 6-11, 15, 16, 24 
1969nr 12, 17 
1970nr 4, 5, 7-8, 13-16, 19-23 
1971nr 1, 5, 9, 15, 17-20, 22 
1972nr 12, 18-19 
1973nr 1-14, 16, 18-24 
1974nr 5-7, 9-13, 16 
1975nr 3-9, 13, 16, 18-24 
1976nr 1-3, 5-9, 12-13, 18-19, 21, 24, 26 
1977nr 6-7, 13, 15-16, 21-22, 25-26 
1978nr 15, 18 
1980nr 14, 21 
1981nr 3, 19-20 
1983nr 1-4, 7, 9 
1984nr 1, 4, 6-8,10-12 
1985nr 1, 3, 4, 11 
1986nr 3, 6, 9-10, 12 
1987nr 2, 10 
1988nr 2 
1989nr 5, 7, 9-12 
1990nr 2-7, 9-12 
1991nr 1-4, 6-8,11-12 
1992nr 11 
1993nr 2, 9-12 
1994nr 3, 7/8-12 
1995nr 4-12 
1996nr 2, 4, 6-10, 12 
1997nr 1-2, 5, 9, 12 
1998nr 2, 4, 11 
1999nr 6 
2002nr 1/2 
2003nr 1/2-6 
2004nr 1/2, 9 
2005nr 7/8 
2007nr 2 
2008nr 11, 12 
2009nr 1, 3-6, 9 
2010nr 1-8, 10-11 
2011 nr 1-2, 4-5, 12 
2012nr 12