Wydział Aktorski

Wydział Aktorski im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Dziekanprof. dr hab. Adam Nawojczyk
Prodziekandr hab. Grzegorz Mielczarek, prof. AST

Dziekanat:
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków

tel. 12 362 71 21  e-mail: dziekanat@ast.krakow.pl

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunekaktorstwo
Specjalnośćaktorstwo dramatyczne
wokalno-aktorska
Czas studiów9 semestrów
Limit przyjęćcoroczna Uchwała Senatu
Liczba studentów22 osoby na specjalności aktorstwo dramatyczne
8 osób na specjalności wokalno-aktorskiej

Misją Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie jest kształcenie w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej. AST posiada wszelkie uprawnienia i wypełnia misję kształcenia humanistów. Nie tylko rzemieślników Teatru. Studenci uczą się solidnego zawodowego warsztatu, ale również  kończą studia jako światli, otwarci, ciekawi świata, tolerancyjni i twórczy ludzie. Artyści przyszłości, ale świadomi tradycji kultury, która nie zaczyna się dziś. Artyści w ciągłym dialogu – ze sobą nawzajem, z autorami, z widownią, z teraźniejszością. Zadający śmiałe pytania i pozwalający sobie na odważne, niestereotypowe interpretacje. Władze Wydziału Aktorskiego duży nacisk kładą na taki dobór pedagogów i materiału dydaktycznego, aby w pełni realizować powyższe zadania. Szczególnym tego przykładem jest powszechnie stosowana w procesie nauczania partnerska relacja uczeń-mistrz, która powoduje wyjątkowe i trwałe efekty. Procesowi kształcenia przyszłych aktorów przyświeca myśl: nie gubić tego, co jest tradycją, ale cały czas ją otwierać na teraźniejszość. Od kandydatów wymagane są: dobre warunki głosowe oraz dykcyjne, poczucie rytmu, indywidualność, duża wyobraźnia oraz zdolność improwizowania, kreatywność, odporność psychiczna, determinacja i ambicja. Z uwagi na specyfikę procesu kształcenia oraz przyszłą praktykę zawodową szczególnie wymagana jest bardzo dobra sprawność fizyczna. Pożądane jest także posiadanie przez przyszłych studentów umiejętności pływania, znajomość elementów akrobatyki, jazdy konnej, podstawowych kroków tańców ludowych.
Przez cały okres studiów studenci pracują nad warsztatem aktorskim oraz nad rozwojem osobistych predyspozycji aktorskich. Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia kierunkowego i ogólnego. Podstawowymi przedmiotami kierunkowymi są: elementarne zadania aktorskie, praca nad rolą klasyczną i współczesną oraz wieńczące edukację przedstawienie dyplomowe. Pozostałe przedmioty kierunkowe to: wiersz, proza, piosenka, wymowa, impostacja głosu, podstawy tańca. W programie studiów jest moduł zajęć związanych z plastyką i wyrazistością ciała – rytmika, elementy tańca klasycznego i nowoczesnego, improwizacje ruchowe, joga, elementy sztuk walki oraz wychowanie fizyczne i pływanie. Kolejną  grupę zajęć stanowią zajęcia teoretyczne – teatr i dramat powszechny, teatr i dramat polski, teatr współczesny, historia sztuki, historia filmu, antropologia kultury, performatyka, nauka czytania tekstu literackiego i jego psychologiczna interpretacja. Aby uzyskać tytuł magistra sztuki student musi obronić pracę magisterską oraz zaliczyć rolę w spektaklu dyplomowym.