Bilety

Sprzedaż biletów na spektakle Teatru AST w Krakowie odbywa się:

Rezerwacje biletów są przyjmowane do godz. 15:00 w dniu spektaklu.
Kasa biletowa Teatru AST jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 oraz na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.

Ceny biletów na spektakle dyplomowe Teatru AST w Krakowie:
normalne – 30 zł, ulgowe – 25 zł
ceny biletów na muzyczne spektakle dyplomowe Teatru AST w Krakowie:
normalne – 35 zł, ulgowe – 30 zł

Bilety ulgowe przysługują:

  • emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom,
  • studentom, uczniom.

Zwroty biletów:
Zwrot zakupionych biletów może być dokonany wyłącznie w przypadku odwołania spektaklu przez AST,
na podstawie biletu z zachowanymi danymi identyfikacyjnymi, z nienaruszonym kuponem kontrolnym oraz dołączonym paragonem z kasy fiskalnej.
Zwroty biletów przyjmowane są przez Dział Teatru AST i promocji do 30 dni od daty odwołanego spektaklu. Zwrot biletów na spektakl, który się już odbył lub rozpoczął, nie jest możliwy.

Formy płatności:

  • gotówka
  • karta płatnicza
  • przelew (Santander Bank Polska, 91 1500 1487 1214 8007  2258 0000)
    W tytule przelewu należy podać: nazwisko, na jakie jest przyjęta rezerwacja, tytuł i datę spektaklu. Przelew musi zostać dokonany najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spektaklu, ewentualnie w terminie indywidualnie uzgodnionym z Działem.

Reklamacje obsługuje Dział Teatru AST i promocji.


REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW
Dział Teatru AST i promocji  
ul. Straszewskiego 22 w Krakowie
poniedziałek – piątek | godz. 9.00 − 15.00 oraz na godzinę przed spektaklem
tel.: 12 362 71 30, 12 430 15 92 | bilety@ast.krakow.pl

KUP BILET ONLINE


INFORMACJA O ZMIANACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYSTAWIANIA FAKTUR

Faktura do paragonów z kasy fiskalnej 

Od 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości wystawienia faktury dla firmy na podstawie paragonu z kasy fiskalnej, na którym nie ma numeru NIP nabywcy.

Jeżeli kupujący nie poda numeru NIP przed dokonaniem zapłaty i zostanie wystawiony dla niego paragon bez tego numeru, to nie można będzie później wystawić mu faktury z numerem NIP nabywcy na podstawie tego paragonu (art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U.2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić, czy będzie chciał fakturę, czy nie. Jeżeli będzie chciał fakturę to, jeżeli to możliwe, należy wystawić mu ją od razu i wtedy nie drukuje się paragonu z kasy fiskalnej, lub należy wpisać numer NIP klienta (nabywcy) na paragonie. Faktura na podstawie tego paragonu może zostać wystawiona w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Paragon z numerem NIP musi zostać zwrócony i należy dołączyć go do kopii wystawionej faktury, która zostaje u sprzedającego (AST).

Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako osoba prywatna. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak można wystawić mu fakturę taką, jak dla konsumentów – bez NIP nabywcy.

Osobie prywatnej można wystawić fakturę na podstawie paragonu bez numeru NIP, ale na tej fakturze też nie może być wpisany NIP nabywcy.

Faktura uproszczona

Paragon z kasy fiskalnej, wystawiony na kwotę niższą niż 450 zł (100 EUR) zawierający NIP nabywcy może być uznany za fakturę uproszczoną i nie musi być do niego wystawiona faktura.

Taki paragon (faktura uproszczona) nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu, ale musi zawierać NIP nabywcy.

Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.