DOM STUDENCKI

Dom studencki przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie dysponuje 42 miejscami w pokojach 1 i 2 osobowych z łazienkami oraz wspólnymi aneksami kuchennymi. W pokojach możliwe jest nieodpłatne korzystanie z Internetu. W budynku znajduje się również bezpłatna pralnia samoobsługowa.

Przyznawanie miejsc w Domu Studenckim:
I tura – tylko dla studentów kontynuujących naukę w AST – termin składania wniosków: 19-30 czerwca 2023 r. Ogłoszenie wyników 4 lipca 2023 r.
II tura – tylko dla świeżo przyjętych studentów I roku WA – termin składania wniosków:  17-28 lipca 2023 r. Ogłoszenie wyników 2 sierpnia 2023 r.
III tura – dla świeżo przyjętych studentów I roku WRD oraz wszystkich pozostałych  studentów AST, którzy w I i II turze  nie otrzymali miejsca w DS – termin składania wniosków: 11-23 września 2023 r. Ogłoszenie wyników  25 września 2023 r.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w Domu Studenckim, student zobowiązany jest do poinformowania o swojej decyzji AST drogą mailową do 15 września 2023 r.

Podanie wraz z zaświadczeniem z Urzędu skarbowego o dochodach wszystkich członków rodziny w 2022 r. oraz z zaświadczeniem z ZUS o opłaconych składkach zdrowotnych wszystkich członków rodziny w 2022 r. należy przesłać drogą elektroniczną ma adres malgorzata.sobieraj@ast.krakow.pl w wyznaczonych powyżej terminach.

O przyznaniu miejsca w Domu Studenckim decydują następujące kryteria:

  • sytuacja materialna,
  • odległość miejsca stałego zamieszkania od AST.

DOKUMENTY

Zarządzenie nr 14/2023 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2023

Zarządzenie nr 18/2023 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2023/2024


REGULAMIN MIESZKAŃCA DS AST

Zarządzenie nr 30/2018 Rektora AST z dnia 18 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu mieszkańca Domu Studenckiego Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Załącznik – Regulamin mieszkańca DS AST w Krakowie
Załącznik nr 1 do Regulaminu DS AST – Umowa najmu pokoju DS AST w Krakowie


Zarządzenie nr 13/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 12/2022 Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2022

Kontakt

Kierowniczka Domu studenckiego
mgr Małgorzata Sobieraj
ul. Warszawska 5
31-155 Kraków
telefon: 12 422 95 82
e-mail: malgorzata.sobieraj@ast.krakow.pl