Informacje ogólne o zbiorach

Biblioteka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, pełniąca funkcję podstawowej pracowni interdyscyplinarnej, jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych, dydaktycznych oraz naukowych i wraz z filiami (Biblioteką Międzywydziałową we Wrocławiu oraz Biblioteką Wydziałową w Bytomiu) tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny.

Posiada zbiory o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem teatrologii, filmoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i filozofii kultury, które stanowią unikalny księgozbiór w wymienionych dziedzinach. Jako największa tego typu placówka na południu Polski, w pracach swych ewoluuje w kierunku stworzenia środowiskowego ośrodka informacji naukowej w obszarach teatru i filmu.

Zbiory Biblioteki obejmują:

  • ok. 39 000 vol. książek,
  • ok. 110 tytułów czasopism,
  • oraz zbiory specjalne: video (DVD, VHS) audio (płyty CD, kasety), nuty.

Zbiory całego systemu biblioteczno- informacyjnego to:

  • ok. 60 000 vol. książek,
  • ok. 130 tytułów czasopism,
  • ok. 1400 jednostek zbiorów specjalnych.