Nauczyciele akademiccy

Wybierz:

prof. dr hab. Dorota Segda

Rektor

WIĘCEJ

dr hab. Adam Nawojczyk, prof. AST

Dziekan

WIĘCEJ

dr hab. Grzegorz Mielczarek, prof. AST

Prodziekan

WIĘCEJ

prof. dr hab. Krystian Lupa

prof. dr hab. Jan Peszek

WIĘCEJ

prof. dr hab. Marcin Przybylski

prof. dr hab. Jacek Romanowski

WIĘCEJ

prof. dr hab. Włodzimierz Szturc

WIĘCEJ

dr hab. Krzysztof Bielawski

pedagog współpracujący z WA

dr hab. Lidia Duda, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Rafał Dziwisz, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Roman Gancarczyk, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Agnieszka Glińska, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Zbigniew Grygielski, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Beata Guczalska, prof. AST

Prorektor

WIĘCEJ

dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST

pedagog współpracująca z WA

WIĘCEJ

dr hab. Ewa Kaim, prof. AST

dr hab. Olga Katafiasz, prof. AST

pedagog współpracująca z WA

WIĘCEJ

dr hab. Wojciech Leonowicz, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Błażej Peszek, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Anna Radwan, prof. AST

WIĘCEJ

dr Marta Bryś

Pełnomocniczka Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

email: dostepnosc@ast.krakow.pl

WIĘCEJ

dr Bolesław Brzozowski

dr Szymon Czacki

WIĘCEJ

dr Marcin Czarnik

dr Wiktor Loga-Skarczewski

WIĘCEJ

dr Bronisław Maj

pedagog współpracujący z WA

WIĘCEJ

dr Katarzyna Anna Małachowska

WIĘCEJ

dr Wojciech Myrczek

WIĘCEJ

Jarosław Omorczyk

dr Jarosław Omorczyk

WIĘCEJ

dr Paulina Puślednik

WIĘCEJ

dr Dawid Sulej Rudnicki

WIĘCEJ

dr Barbara Sambor

dr Ewa Wylężek-Targosz

pedagog współpracująca z WA

mgr Agnieszka Baldauf

pedagog współpracująca z WA

mgr Mateusz Bieryt

mgr Anna Branny

mgr Anna Dymna

mgr Piotr Franasowicz

mgr Ewa Gawłowska

pedagog współpracująca z WA

mgr Urszula Grabowska

WIĘCEJ

mgr Zbigniew W. Kaleta

mgr Weronika Kowalska

pedagog współpracująca z WA. Pełnomocniczka Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

email: dostepnosc@ast.krakow.pl

mgr Magdalena Krawczyk

pedagog współpracująca z WA

mgr Aleksandra Królik

WIĘCEJ

mgr Nadia Lebik

pedagog współpracująca z WA

mgr Konrad Mastyło

WIĘCEJ

Portret siwiejącego mężczyzny z lekkim szpakowatym zarostem, ubranego w granatową koszulę i marynarkę.

mgr Paweł Miśkiewicz

WIĘCEJ

mgr Justyna Motylska

WIĘCEJ

mgr Anna Paruszyńska-Czacka

mgr Krzysztof Pluskota

mgr Marta Romanowska

pedagog współpracująca z WA

WIĘCEJ

mgr Maciej Sajur

mgr Oleg Sznicar

WIĘCEJ

mgr Cezary Tomaszewski

pedagog współpracujący z WA

mgr Piotr Trela

Pedagog współpracujący z WA

mgr Tomasz Wesołowski

mgr Kamila Wołoszyn-Moroz

pedagog współpracująca z WA

mgr Tomasz Wysocki

Rzecznik ds. etyki

email: rzecznik.etyki@ast.krakow.pl