Adam Nawojczyk

Doktor Habilitowany, rok uzyskania 2016
od roku 2018 prof. AST / Sztuki Filmowe i Teatralne

Jestem etatowym aktorem w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie.
Jako aktor miałem okazje pracować z najwybitniejszymi reżyserkami i reżyserami teatralnymi takimi jak A. Wajda, K. Lupa, G. Jarzyna, K. Warlikowski, A. Petras, M. Strzępka, K. Bogomołow, A. Glińska, P. Miśkiewicz.

Na planach filmowych miałem przyjemność pracować między innymi z I. Cywińską, R. Glińskim, I. Siekierzyńską, L. Dawidem, J. Machulskim, M. Koszałką, P. Maśloną, J. Holoubkiem.
Role i nagrody:
1. „Nie-boska komedia. Wszystko powiem Bogu”, rola: Papa Wincenty/Arcydramat Reż. M. Strzępka, Narodowy stary Teatr, 2014.12.20;
2. 2015 Nagrody aktorskie zbiorowe dla – „Nie-boska komedia. Wszystko powiem Bogu” reż. M. Strzępka: Nagroda im. Stanisława Wyspiańskiego, Nagroda na festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych Rap@rt w Gdyni, Nagroda Transfer Warszawskie Spotkania Teatralne;
3. 2015 Konferencja „Elementarne zadania aktorskie” PWST Kraków (obecnie AST), referat na wyżej wymienionej konferencji, artykuł w „Zeszytach Naukowych” PWST;
4. Rejestracja telewizyjna wielokrotnie nagradzanego na festiwalach polskich i zagranicznych przedstawienia „(A)Pollonia” w reż. K. Warlikowskiego rola: Apollo;
5. „Triumf woli” reż. M. Strzępka rola: Wuj McDonald Narodowy Stary Teatr, 31.12.2016;
6. 2018 – Grand Prix 58. Kaliskich Spotkaniach teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej dla zespołu spektaklu „Triumf woli” reż. M. Strzępka. Nagroda za najlepszą zespołową kreacje;
7. „Płatonow” reż. K. Bogomołow, rola: Anna Wojnicew, Narodowy Stary Teatr, 19 12 2016;
8. „Panny z Wilka” reż. A. Glińska, rola: Wiktor Ruben, Narodowy Stary Teatr, 01.04.2019;
9. 2019 – Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis przyznany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od początku mojej pracy w PWST (obecnie AST w Krakowie) miałem przyjemność być asystentem u największych mistrzów zawodu aktorskiego prof. Izabeli Olszewskiej, prof. Edwarda Lubaszenko, prof. Anny Polony, prof. Jerzego Treli. Po okresie asystowania władze Wydziału w kolejnych latach powierzały mi samodzielne prowadzenie przedmiotów „Sceny klasyczne”, „Sceny współczesne”, „Wiersz” aż w końcu otrzymałem propozycję prowadzenia „Elementarnych zadań aktorskich”, które stały się podstawą moich pedagogicznych poszukiwań. W pracy ze studentkami i studentami interesują mnie psychologiczne aspekty budowania roli i predyspozycji aktorskich, zespół teatralny jako wspierający i nieodzowny element konstruowania własnej osobowości. Elementarne zadania aktorskie których od kilku lat uczę wraz z moimi byłymi wychowankami, obecnie pedagogami naszego Wydziału ze stopniem doktora, są zajęciami szczególnie ważnymi w procesie edukacji. Studenci oprócz podstawowych narzędzi aktorskich badają zasoby własnych osobowości, nabierają wiary w siebie i uczą twórczego i swobodnego funkcjonowania w grupie.

Od roku 2012 aż do dziś pełnię funkcję Dziekana Wydziału Aktorskiego, co pozwala mi wziąć pełną odpowiedzialność za proces kształcenia na wydziale od strony merytorycznej, dbać o jakość kształcenia i poziom kadry dydaktycznej. W tym okresie studentki i studenci zdobyli wiele nagród indywidualnych i zbiorowych na festiwalach w kraju i za granicą a sposób myślenia o teatrze i przedstawieniach dyplomowych przyniósł naszemu wydziałowi czterokrotnie Grand Prix na Festiwalu Szkól Teatralnych w Łodzi. Wspólnie z pedagogami naszego Wydziału wprowadzaliśmy zmiany w programie nauczania i podejściu do studentów. Projekty naukowe na które udało się pozyskać dofinansowanie pomogły w ulepszaniu i przekonstruowaniu metod nauczania. „Psychologiczny aspekt pracy aktora i pedagoga” „Miejsce castingu w procesie kształcenia aktora oraz casting jako swoista próba zawodowa”, „Technika Michaiła Czechowa” „Elementarne zadania aktorskie jako szczególne wyzwanie pedagogiczne” to tylko niektóre z projektów i warsztatów dedykowanych pedagogom i studentom. Wprowadzenie w roku 2013 zajęć z Psychologii było pierwszym gestem zapoczątkowującym zmianę naszego myślenia na temat edukacji teatralnej. Od początku kadencji każdego roku prowadzę obóz integracyjny dla studentów rozpoczynających edukację na wydziale aktorskim w ramach którego adeptki i adepci aktorstwa uczą się wzajemnej komunikacji, poznają specyfikę wydziału, plan zajęć, regulamin i historie naszej Uczelni.

W 2021 opublikowałem artykuły:
„Krystian Lupa. Artysta i Pedagog” redakcja B. Guczalska, rozdział: „Brak metody jako metoda. O pracy pedagoga aktorów” z K. Lupą rozmawia Adam Nawojczyk;
„Theatrepublic” (francuski kwartalnik teatralny) artykuł pt. „Dialogue sur l”art d”enseigner” Adam Nawojczyk, tłumaczenie na francuski A. Zgieb (www.theatrepublic.fr).
Konsekwentnie rozwijając swoje kompetencje w 2021 r. ukończyłem (jako pierwszy etap rozwoju) roczny „Program pomocy psychologicznej w ujęciu Gestalt” w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Zdobyłem umiejętności warsztatowe i osobiste umożliwiające profesjonalną pomoc i poradnictwo interwencji psychologicznej.

W 2020 otrzymałem Nagroda Rektora AST I stopnia.