Dublety

Wykaz materiałów przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 23 XI 2023 r.):

KSIĄŻKI

STYCZEŃ-CZERWIEC 2022

 1. Lapara, Leo – Dziesięć lat z Louis Jouvetem [1887-1951]. Warszawa 1979
 2. Podstawowe informacje o zintegrowanym systemie bibliotecznym VTLS, oprac. Ewa Dobrzyńska-Lankosz. Kraków, 1994 (broszura)
 3. Marszałek, Rafał: Kamień w wodę. Warszawa, 1980
 4. Beylin, Stefania: Na taśmie wspomnień. Warszawa, 1962
 5. Saniewski, Wiesław – Wróżenie z kina. Wrocław, 1978
 6. Woroszylski, Witold – Dziesięć lat w kinie. Warszawa, 1973
 7. Zawiśliński, Stanisław – Zamach na Zamachowskiego. Warszawa, 1994
 8. Karaganow, Aleksander – Wsiewołod Pudowkin. Warszawa, 1986
 9. Jackiewicz, Aleksander – Rene Clair. Warszawa, 1957
 10. Czeczot-Gawrak, Zbigniew – Filmowe spotkania ze sztuką. Warszawa, 1974
 11. Swindell, Larry – Spencer Tracy. Warszawa, 1980
 12. Parowski, Maciej – Bez dubbingu. Warszawa, 1978
 13. Marszałek, Rafał – Powtórka z życia: Kraków, 1970
 14. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Podglądanie na odległość. Warszawa, 1979
 15. Pawlak, Edward – Wasilij Szukszyn. Warszawa, 1981
 16. Grzelecki, Stanisław – Archipelag spraw osobistych. Warszawa, 1962
 17. Michałek, Bolesław – Film się zmienia. Warszawa, 1967
 18. Jewsiewicki, Władysław – Polscy filmowcy na frontach drugiej wojny światowej. Warszawa, 1972
 19. Kałużyński, Zygmunt – Demon milionowy. Warszawa, 1977
 20. Kornatowska, Maria – Monica Vitti. Warszawa, 1977
 21. Kałużyński, Zbigniew – Wenus automobilowa. Warszawa, 1976
 22. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Szkice edynburskie czyli system telewizji. Warszawa, 1979
 23. Szudyga, Krystian – Pieczarka. Wyd. 3, popr. i uzup. Warszawa, 1982
 24. Martynkin, Andrzej – Brałem udział w Biegu Wazów. Warszawa, 1979
 25. Żeromski, Stefan – Wierna rzeka : klechda domowa. Warszawa, 1957 (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 10)
 26. Siewiorek, Robert – Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : a Polish-Swiss adventure with scienc. Warszawa, [2017]
 27. Cristina Iglesias [katalog wystawy] . Dusseldorf, 1988
 28. Borchardt Karol Olgierd – Znaczy kapitan. Gdynia, 1968
 29. Nagucka Ruta – An early new English reader. Warszawa, 1973
 30. Kędzierski Janusz – Z kabiny obserwatora. Warszawa, 1975
 31. Dancig, B. – Turciâ. Moskva, 1949
 32. Kazahstan : obŝaâ fiziko-geografičeskaâ harakteristika, red. A. A. Grigor’ev. Moskva-Leningrad, 1950
 33. Przegląd wybranych zautomatyzowanych systemów informacyjnych / red. nauk. Hanna Mycielska. Warszawa, 1982
 34. Opis bibliograficzny /PN-73/N-01152/ Polski Komitet Normalizacji i Miar. Warszawa, 1974
 35. Topographie de la terreur : la Gestapo, la SS et la Direction de la Securite du Reich sur le „Terrain Prinz-Albrecht” une documentation [przewodnik po ekspozycji]. Berlin 1987/96
 36. Eichendorff, Freiherrn von – Aus dem Leben eines Taugenichts. Chemnitz, 1921
 37. F. G. Volkov i russkij teatr ego vremeni : sbornik matepialov. Moskva, 1953
 38. Merimee Prosper – Żakeria. Warszawa, 1952
 39. Schmuck, Lettow, Spiss  – Schizofrenia miast = Schizophrenie der Städte . Kraków, 2012
 40. Waśkiewicz Andrzej K. – Formy obecności „nieobecnego pokolenia”. Łódź, 1978
 41. Jorgen E. – Wstępna gramatyka języka angielskiego [broszura]
 42. Ostrowski Jan K. – Kraków. Warszawa, 1989
 43. Broniewski Stanisław – Spotkania z Krakowem. Kraków, 1975
 44. Jurkowski Henryk – Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek : suplement do „Dziejów teatru lalek”. Wrocław 1991
 45. Wyka, Kazimierz – Odeszli. Warszawa, 1983
 46. Szymański, Wiesław – Ballady przed burzą : szkice literackie. Warszawa: PIW, 1961
 47. Owocna jesień : [Podgórska Jesień Kulturalna ’97] / [red. Jacek Lubart-Krzysica]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów : Dom Kultury „Podgórze”, 1997
 48. Ludlum, Robert – Krucjata Bourne’a 1. Warszawa: Amber, 1991
 49. Wójtowicz, Kazimierz – Okruchy. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1990
 50. Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, oprac. Wojciech Karpiński. Warszawa: Czytelnik, 1974
 51. Michel, Butor – Powieść jako poszukiwanie : wybór esejów. Warszawa: Czytelnik, 1971
 52. Sulikowski, Andrzej – „Nie można świata zostawić w spokoju” : o twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Lublin: TN KUL, 1992
 53. Ghelderode : présentation choix de textes, chronologie bibliographie / par Roland Beyen. Paris : Ed. Seghers, 1974
 54. Teatral’naâ ènciklopediâ. T. 1-5 + Suplement / gl. red. S. S. Mokul’skij ; členy red. koll. G. N. Boâdžiev [et al.]. Moskva: Sovetskaâ Enciklopediâ, 1961-1967
 55. Griboedov, Aleksandr Sergeevič – Gore ot uma. Moskva, 1952
 56. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 1. P’esy : (1847-1854). Moskva, 1949
 57. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 2. P’esy : (1856-1861). Moskva, 1950
 58. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 3. P’esy : (1862-1864). Moskva, 1950
 59. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 5. P’esy : (1867-1870). Moskva, 1950
 60. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 6. P’esy : (1871-1874). Moskva, 1950
 61. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 7. P’esy : (1873-1876). Moskva, 1950
 62. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 8. P’esy : (1877-1881). Moskva, 1950
 63. Ûrij, Zubkov – Tborčestvo H. K. Čerkacova. Moskva, 1964
 64. Sokol’skaâ, Ariadna L. – Marsel’ Karne. (Mastera zarubežnogo kinoiskusstva). Moskva, 1970
 65. Nedelin, Vladič A. – Stènli Krejmer. (Mastera zarubežnogo kinoiskusstva). Moskva, 1970
 66. Purchla, Jacek – Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego : w 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków, 1993
 67. Przybylski, Ryszard Kazimierz – Autor i jego sobowtór. Wrocław : Ossolineum, 1987
 68. Bujnowski, Józef – Przemiany we współczesnej poezji polskiej (trzy wykłady). Londyn, 1968. (Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego, zeszyt 5)
 69. Bielskie Festiwale Lalkowe = The Bielsko Puppet Festivals, red. wyd. Lucyna Kozień. Bielsk-Biała, 1992
 70. Sienkiewicz, Henryk – Potop T. 1-3. Warszawa: PIW, 1983
 71. Bertherat, Yves [et.al.] – XX wiek – przekroje. (Antologia współczesnej krytyki Francuskiej). Kraków, 1991
 72. France, Anatol – Bogowie łakną krwi. Warszawa: Czytelnik, 1959 (Nike)
 73. Encyclopedia of Living Artists in America. Third Edition. 1988
 74. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 1. Nowele młodzieńcze. Warszawa: PIW, 1949
 75. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 2. Nowele ludowe. Warszawa: PIW, 1948 [ubytki w grzbiecie książki]
 76. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 3. Nowele amerykańskie. Warszawa: PIW, 1948
 77. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 4. Nowele z natury i życia. Warszawa: PIW, 1949
 78. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 5. Nowele obrazki – przypowieści. Warszawa: PIW, 1949
 79. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 6. Nowele współczesne. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 80. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 11. Potop. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 81. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 12. Potop. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949
 82. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 13. Potop. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 83. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 14. Potop. Cz.4. Warszawa: PIW, 1949
 84. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 15. Potop. Cz.5. Warszawa: PIW, 1949
 85. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 16. Potop. Cz.6. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 86. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 17. Pan Wołodyjowski. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 87. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 18. Pan Wołodyjowski. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 88. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 19. Pan Wołodyjowski. Cz.3. Warszawa: PIW, 1950
 89. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 27. Na polu chwały. Warszawa: PIW, 1950
 90. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 28. Legiony. Warszawa: PIW, 1950
 91. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 29. Bez dogmatu. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949
 92. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 30. Bez dogmatu. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949
 93. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 31. Bez dogmatu. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949
 94. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 35. Wiry. Cz.1. Warszawa: PIW, 1951
 95. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 36. Wiry. Cz.2. Warszawa: PIW, 1951 [ubytki w grzbiecie książki]
 96. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 37. W pustyni i w puszczy. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 97. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 38. W pustyni i w puszczy. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 98. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 39. Dramaty. Warszawa: PIW, 1951
 99. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 40. Wiersze i inne drobne utwory. Warszawa: PIW, 1951
 100. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 41. Listy z podróży do Ameryki. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 101. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 42. Listy z podróży do Ameryki. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 102. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 43. Listy z Afryki. Warszawa: PIW, 1949
 103. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 44. Listy z podróży i wycieczek. Warszawa: PIW, 1950
 104. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 45. Szkice literackie. Cz.1. Warszawa: PIW, 1951
 105. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 46. Szkice literackie. Cz.2. Warszawa: PIW, 1951
 106. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 47. Sprawy bieżące. Warszawa: PIW, 1950
 107. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 48. Chwila obecna. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 108. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 49. Chwila obecna. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 109. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 50. Mieszaniny literacko-artystyczne. Warszawa: PIW, 1950
 110. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 51. Wiadomości bieżące. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 111. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 52. Wiadomości bieżące. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 112. Pieszczachowicz, Jan – Na widnokręgu historii : szkice literackie. Warszawa: WL, 1988
 113. Teatr bezsłownej prawdy, pod red. Wojciecha Chudego. Lublin, 1990
 114. Literaturnoe nasledstvo : Puškin, Lermontov, Gogol’. T. 58. Mockva, 1952
 115. Bahusch Wolfgang ; Kaźmierczak Małgorzata – Deutsch horen : słuchaj języka niemieckiego : ćwiczenia do samodzielnego trenowania sprawności rozumienia ze słuchu dla początkujących. Łódź, 2000
 116. Intensiv Englisch : Sprach-Schnellkurs von Professor Ludwig Steiner. Koln, [b.r.]
 117. Trambacz Waldemar – Intensywny kurs języka niemieckiego : instrukcja posługiwania się kasetami kursu (9-12 ; 13-16 ; 17-20)
 118. Mikke, Jerzy – „Szli krzycząc : Polska!” czyli o Nocy Listopadowej – inaczej [dramat]. Warszawa, 1983
 119. Władysław, Krzemiński (1907-1966) / pod red. Emila Orzechowskiego. Kraków, 1991
 120. Peiper, Tadeusz – Poematy i utwory teatralne. Kraków, 1979
 121. Łubieński, Tomasz – Bić się czy nie bić? Kraków, 1978
 122. Kuncewiczowa, Maria – Fantasia alla polacca. Warszawa, 1979
 123. Brotherston, Gordon – W granicach samotności : nowa powieść Ameryki Łacińskiej. Warszawa, 1977

LIPIEC – GRUDZIEŃ 2022

 1. Shute, Nevil – Ostatni brzeg. Warszawa, 1979
 2. Słojewski, Jan Zbigniew (Hamilton) – Pod znakiem Lwa i Armaty : felietony z lat 1975-1980. Warszawa, 1984
 3. Stabro, Stanisław – Poeta odrzucony. Kraków, 1989
 4. Nicoll, Allardyce – Dzieje dramatu. T. 1 i 2. Warszawa, 1975
 5. Bristiger, Michał – Transkrypcje. Gdańsk, 2010 [brak str. 1-12, defekt wydawniczy]
 6. Lack, Stanisław – Wybór pism krytycznych. Kraków, 1979
 7. Lechoń, Jan – Fragmenty dramatyczne. Warszawa, 1978
 8. Sławińska, Irena – Współczesna refleksja o teatrze : ku antropologii teatru. Kraków, 1979
 9. D’Oberkirch, Henriette-Louise – Wspomnienia. Warszawa, 1981
 10. Jasienica, Paweł – Rozważania o wojnie domowej. Kraków, 1985
 11. Konopnicka, Maria – Nasza szkapa. Warszawa, 1975
 12. Wyka, Kazimierz – Życie na niby. Warszawa, 1985
 13. Ważyk, Adam – Cudowny kantorek. Warszawa, 1979
 14. Stempowski, Jerzy – Polska krytyka literacka. T. 1 i 2. Warszawa, 1988
 15. Wyspiański, Stanisław – Dramaty o powstaniu listopadowym : Warszawianka ; Lelewel ; Noc Listopadowa. Wrocław, 1967 (BN) [brak spisu treści i tylnej okładki]
 16. Buksiński, Tadeusz ; Górniak-Kocikowska Krystyna – Nowożytna kultura umysłowa Niemiec. Poznań, 1985
 17. Polska w latach 1795-1864 : wybór tekstów źródłowych do nauczania historii / oprac. Izabella Rusinowa. Warszawa, 1986
 18. Jarociński, Stefan – Ideologie romantyczne : 5 esejów o związkach muzyki z przemianami kultury. Kraków, 1979
 19. Parandowski, Jan – Dysk olimpijski. Warszawa, 1972
 20. Musset, Alfred de – Dwie komedie i jedno przysłowie. Warszawa, 1971
 21. Lutowski, Jerzy – Szkoła dobroczyńców : sztuka w trzech częściach. Warszawa, 1980
 22. Bharthariego – Strof trzykroć po sto : o mądrości życia o namiętności miłosnej i o wyrzeczeniu / z sanskrytu przeł. Ireneusz Kania. Kraków, 1980
 23. Czekając na lubego : poezja miłosna dawnej Hiszpanii / wybór Zofia Szleyen. Kraków, 1981
 24. Pilniak, Borys – Maszyny i wilki. Warszawa, 1984 (Nike)
 25. Flaszen, Ludwik – Teatr skazany na magię. Kraków, 1983
 26. Axer, Erwin – Ćwiczenia pamięci. Warszawa, 1984
 27. Świątkowska, Wanda – Książę Hamlet Juliusza Osterwy. Kraków, 2009 (Dramat współczesny. Interpretacje ; 42)
 28. Aszyk, Urszula – Współczesny teatr hiszpański w walce o…teatr. Warszawa, 1988 [2 egz.]
 29. Budzińska, Alina – Rodzynki, migdały II. Kraków, 1991
 30. Zelwerowicz Aleksander – Gawędy starego komedianta. Warszawa, 1958
 31. W kręgu socjologii literatury : antologia tekstów zagranicznych. T. 1 : Stanowiska ; T. 2 : Zagadnienia. Interpretacje/ wybór A. Mencwel. Warszawa, 1977 (Biblioteka Krytyki Współczesnej)
 32. Wyspiański Stanisław – Noc listopadowa. Kraków, 1984
 33. Molier – Skąpiec. Łódź, 1982 (Biblioteka Lektur Szkolnych)
 34. Teatr Nowy w Poznaniu 1973-1983. Poznań, 1984
 35. Castillo Solorzano Alonso de – Przygody bakałarza Trapazy czyli Piąta esencja blagierów i mistrz uwodzicieli ; Łasica z Sewilli czyli Wędka na sakiewki. Warszawa, 1986
 36. Sevigne de – Listy : wybór. Warszawa, 1981
 37. Moczarski Kazimierz – Rozmowy z katem. Warszawa, 1978
 38. Golding William – Widzialna ciemność. Warszawa, 1986
 39. Romano Ruggiero – Między dwoma kryzysami : Włochy Renesansu. Warszawa, 1978
 40. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny. Kraków, 1984
 41. Aszyk- Milewska Urszula – Iwo Gall : poszukiwania teatralne. Łódź, 1978
 42. Loschburg Winfrid – Kradzież Mona Lisy. Warszawa, 1984
 43. Olaczek Romuald – A guide to Łowicz, Arkadia, Nieborów : and environs. Warszawa, 1975
 44. Misiorny Michał – Współczesny teatr na świecie : sylwetki pisarzy. Warszawa, 1978 [2 egz.]
 45. Toporek Marian – Biesy szminką malowane : o teatrze krakowskim w latach 1989-1996. [Kraków, 1997]
 46. Papini Giovanni – Dante żywy. Warszawa, 1958
 47. Hartling Peter – Holderlin. Warszawa, 1982
 48. Szyrocki Marian – Johann Wolfgang Goethe. Warszawa, 1987
 49. Gołubiew Antoni – W żółtej poczekalni dworcowej pod zegarem. Kraków, 1985
 50. Grzeniewski Ludwik Bohdan – Leona Chwistka „Pałace Boga” : próba rekonstrukcji. Warszawa, 1979
 51. Humboldt Wilhelm von – Uwagi Niemca o sztuce scenicznej francuskich aktorów tragicznych. Gdańsk, 2010 (Theatroteka ; t. 12)
 52. Lang Franz – O działaniu scenicznym. Gdańsk, 2010 (Theatroteka ; t. 18)
 53. Jacob Max – Poematy prozą. Kraków, 1983
 54. Wacławik Magdalena ; Waliczek Antoni ; Ziemski Franciszek – Poszukiwania i manowce : ruchy i myśli polityczna współczesnego świata. Warszawa, 1980
 55. Ekspres Reporterów : Spirala śmierci ; Ameryka pod Giewontem ; Rekordziści z pigułki. Warszawa, 1979
 56. Wołoszyński Ryszard W. – Polacy w Rosji : 1801-1830. Warszawa, 1984
 57. Górski Ryszard – Wincenty Rapacki. Warszawa, 1960
 58. Mongredien Georges – Życie prywatne Moliera. Warszawa, 1977 [2 egz.]
 59. Goethe Johann Wolfgang – Cierpienia młodego Wertera. Warszawa, 1984
 60. Kępiński Tadeusz – Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Kraków, 1974
 61. Włostowska Larysa – Republika Indii. Warszawa, 1976
 62. Shakespeare William – Król Henryk ósmy. Warszawa, 1973
 63. Shakespeare William – Stracone zachody miłości. Warszawa, 1976
 64. Shakespeare William – Życie i śmierć króla Jana. Warszawa, 1975
 65. Erhardt Ludwik – Igor Strawiński. Warszawa, 1978
 66. Woroszylski Wiktor – Życie Majakowskiego. Warszawa, 1984
 67. Magdziarz, Wojciech St. – Ludwik XIV. Wrocław, 1991
 68. Baszkiewicz Jan – Ludwik XVI. Wrocław, 1983
 69. Libiszowska Zofia – Tomasz Jefferson. Wrocław, 1984
 70. Wituch Tomasz – Garibaldi. Wrocław, 1983
 71. Pilniak Borys – Nagi rok. Warszawa, 1988
 72. Bioy Casares Adolfo – Wynalazek Morela. Kraków, 1975
 73. Borejsza Jerzy W. – Piękny wiek XIX. Warszawa, 1984
 74. Malamud Bernard – Pomocnik. Warszawa, 1988
 75. Maciejewski Marian – „Choć Radziwiłł, alem człowiek…” : gawęda romantyczna prozą. Kraków, 1985 (Biblioteka Romantyczna)
 76. Ginkowa Łucja – „Koń ma duszę w sobie” . Kraków, 1988 (Biblioteka Romantyczna)
 77. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. II : O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław, 1976
 78. Jabłoński Zbigniew – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków, 1980 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 2)
 79. Got Jerzy – Teatr austiacki w Krakowie w latach 1853-1865. Kraków, 1984 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 3 cz. 2)
 80. Michalik Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : teatr miejski. Kraków, 1985 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 5 cz. I vol. 1)
 81. Michalik Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : teatr miejski. Kraków, 1985 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 5 cz. I vol. 2)
 82. Michalik Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : w cieniu teatru miejskiego. Kraków, 1987 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 5 cz. II)
 83. Łątka Jerzy S. – Carogrodzki pojedynek. Kraków, 1985
 84. Sten Maria – Teatr – którego nie było : szkice o teatrze nahuail. Kraków, 1982
 85. Powroźniak Józef – Paganini. Kraków, 1982
 86. Bogowie i ludzie z Huarochiri / przeł. i objaśn. Jan Szemiński. Kraków, 1985
 87. Lepecki Mieczysław – Maurycy August hr. Beniowski : zdobywca Madagaskaru. Warszawa, 1986
 88. Nowele antyczne : wybór. Wrocław, 1986 (BN)
 89. Shakespeare William – Perykles. Warszawa, 1983
 90. Kaczorowski B. ; Opoka A. ; Pierściński P. ; Tarasow S. – Zabytki architektury polskiej. T. 1 : A-Kop. Warszawa, 2008
 91. Pryce Will – Arcydzieła światowej architektury. T. 2. Kraków, 2011.
 92. Pryce Will – Arcydzieła światowej architektury. T. 3. Kraków, 2011.
 93. Fik Marta – Trzydzieści pięć sezonów : teatry dramatyczne w Polsce w latach 1944-1979. Warszawa, 1981
 94. Kozakiewiczowie Helena i Stefan – Renesans w Polsce. Warszawa, 1976 (Dzieje Sztuki w Polsce ; 3)
 95. Nexo Martin Andersen – Ditta. T. 1. Poznań, 1976 (Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich)
 96. Słowacki Juliusz – Dramaty. Warszawa, 1987 (Dzieła wybrane ; 5) [luźne kartki]
 97. Dąbrowski Stanisław – Adolfina Zimajer. Warszawa, 1960
 98. Rzecz o Alkasynie i Nikolecie. Warszawa, 1962 (Biblioteka „Jednorożca”)
 99. Denon Dominique Vivant – Chwila ulotna. Warszawa, 1970 (Biblioteka „Jednorożca”)
 100. Teatr Współczesny w Warszawie / red. Eugeniusz Szrojta. Warszawa, 1978
 101. Nyczek Tadeusz – Teatr „Pleonazmus” . Warszawa, 1979 (Monografie Teatru Otwartego)
 102. Stary Teatr, Kraków 1970-1975 / oprac. Barbara Jasińska, Leszek Kachel. Kraków, 1981
 103. Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie 1928-1978 / oprac. Zbigniew Krawczykowski. Warszawa, 1978
 104. Woycicki Alfred – 75 lat Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Kraków, [1968]
 105. Teatr Ludowy Nowa Huta 1955-1960 / oprac. Jerzy Timoszewicz i Andrzej W. Kral. Kraków, 1962
 106. Smużniak Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w Teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław, 1981
 107. Ustinov Peter – Mój drogi Ja. Warszawa, 1986 (Artyści)
 108. FitzSimons Raymund – Edmund Kean : ogień z niebios. Warszawa, 1981 (Artyści)
 109. Svehla Jaroslav – Deburau : pierrot nieśmiertelny. Warszawa, 1983 (Artyści)
 110. Vaughan David – Frederick Ashton I jego balety. Warszawa, 1985 (Artyści)
 111. Krasiński Edward – Stefan Jaracz. Warszawa, 1983 (Artyści)
 112. Madox Brenda – Kto się boi Elizabeth Taylor. Warszawa, 1985 (Artyści)
 113. Cottrell John, Cashin Fergus – Richard Burton. Warszawa, 1984 (Artyści)
 114. Hera Janina – Henryk Tomaszewski i jego teatr. Warszawa, 1983 (Artyści)
 115. Braun Kazimierz – Teatr współczesny. Kraków, 1972
 116. Braun Kazimierz – Nadmiar teatru. Warszawa, 1984
 117. Orzechowski Emil – Teatr Stary i Studio. Kraków, 1974
 118. Bujański Jerzy Ronard – Starego Teatru druga młodość. Kraków, 1985
 119. Simon Alfred – Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa, 1979
 120. Konrad Swinarski w Starym Teatrze / red. Józef Opalski, Małgorzata Baranowska. Kraków, [1985]
 121. Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy dawniej Teatr Domu Wojska Polskiego : 1955-1958. Warszawa, 1959
 122. Hassel Sven – Królestwo piekieł : Powstanie Warszawskie. Warszawa, 2011
 123. Kasprowicz Jan – Księga ubogich. Warszawa, 1980
 124. Cangini Giuseppe – f.b. pratella : il futurism in musica. S. Sofia, 1982
 125. L’art de conjuguer : dictionnaire de douze mille verbes. Paris, 1980
 126. Castaneda Carlos – Viaje a Ixtland : las lecciones de Don Juan. Mexico, 1972
 127. Opalski Józef – Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”. Kraków, 1988
 128. Garbicz Adam ; Klinowski Jacek – Kino wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. T. 1 : 1913-1949. Kraków, 1981
 129. Garbicz Adam ; Klinowski Jacek – Kino wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. T. 2 : 1950-1959. Kraków, 1987
 130. Chomiński Józef – Studia nad twórczością Karola Szymanowskiego. Kraków, 1969
 131. Bogucka Maria – Dzieje Polski do 1795 r.  Warszawa, 1964
 132. Estreicher Karol – Historia sztuki w zarysie. Warszawa, 1977
 133. Dulewicz Andrzej – Słownik sztuki francuskiej Warszawa, 1977
 134. Wierzyński Kazimierz – Poezja i proza. T. 1-2. Kraków, 1981
 135. Strofy o teatrze : antologia. Warszawa, 1982
 136. Łomnicki Tadeusz – Spotkania teatralne. Warszawa, 1984
 137. Wierzyński Kazimierz – Wrażenia teatralne : recenzje z lat 1932-1939. Warszawa, 1987
 138. Zołotnicki Dawid – Jutrznie teatralnego października. Warszawa, 1980
 139. Zgorzelski Czesław – Lermontow. Łódź, 1949
 140. Gapik Lechosław – Hipnoza i hipnoterapia. Warszawa, 1990
 141. Mei Lanfang : mistrz opery pekińskiej, pod red. Ewy Guderian-Czaplińskiej i Grzegorza Ziółkowskiego. Wrocław, 2005
 142. Pawlikowski Jan G. H. – Cisonie. Kraków, 1963
 143. Wilski Zbigniew – Wielka tragiczka. Kraków, 1982
 144. Bodnicki Władysław – Pustelnia pod trzema pyskami. T. 1 : Młodość Matejki. Kraków, 1966
 145. Wasylewski Stanisław – Szkice serdeczne i przewrotne : książka dla miłośników przeszłości Śląska. Katowice, 1964
 146. Engelmann Bernt – Zjednoczeni przeciwko prawu i wolności : anty-podręcznik historii Niemiec. Poznań, 1978
 147. Mitraszewski Napoleon – Ku pełni życia. Wrocław, 1979
 148. Olczak Janusz – Znajomi i nieznajomi z ulicy Chłodnej. Lublin, 1976
 149. Żuławski Mirosław – Ostatnia Europa : trzy miniatury. Warszawa, 1947

STYCZEŃ-CZERWIEC 2023

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Gorki, Maksym – Wrogowie : sceny dramatyczne. Warszawa 1951
 2. Wyspiański, Stanisław – Warszawianka : pieśń z roku 1831. Warszawa 1948 [2 egz.]
 3. Shaw, Bernard  – Major Barbara : sztuka. Warszawa 1955
 4. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / oprac. Zenon Klemensiewicz. Wrocław 1967
 5. Stypnikov, I. V. – Teatr. Leningrad 1968
 6. Chrzanowski, Ignacy – Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) : z wypisami. Warszawa 1971
 7. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / oprac. Zenon Klemensiewicz. Wrocław [i in.] 1973
 8. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1973
 9. Molier – Skąpiec. Wrocław [i in.] 1974. (Biblioteka Narodowa) [3 egz.]
 10. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie : w trzydziestolecie istnienia / oprac. Emil Orzechowski. Kraków 1977 [3 egz.]
 11. Szekspir, William – Kroniki. Warszawa 1981 (Dzieła Dramatyczne; t. 3) [2 egz.]
 12. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1978 [4 egz.]
 13. Władysław Krzemiński (1907-1966) : praca zbiorowa / pod red. Emila Orzechowskiego. Kraków 1991
 14. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków-Warszawa 1996 [3 egz.]
 15. Drama mieszczańska / oprac. Janina Pawłowiczowa. Warszawa 1955 (Teatr Polskiego Oświecenia)
 16. Maddox, Brenda – Kto się boi Elizabeth Taylor? Warszawa, 1985
 17. Słownik wyrazów obcych. Warszawa, 1958
 18. Słowacki Juliusz- Wiersze i poematy. Warszawa, 1983 [destrukt, kilka stron niezadrukowanych]
 19. Eberhardt, Konrad – Zbigniew Cybulski. Warszawa, 1976
 20. Kajzar, Helmut – Sztuki i eseje. Warszawa, 1977
 21. Trzciński, Teofil – O teatrze i muzyce. Warszawa, 1968
 22. Torańska Teresa – My. Warszawa, 1994
 23. Turrini Peter – Wybór dramatów. Sulejówek, 2000
 24. Szydłowski Roman – Bertolt Brecht. Warszawa, 1985
 25. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław, 1963
 26. Sbornik grammaticeskih uprażnienij po russkomu azyku : prakticeskoe pocobie dla studentov-inostpancev). Leningrad, 1955
 27. Biernacki, Kazimierz – Mieczysław Frenkiel. Warszawa, 1958
 28. Mały słownik pisarzy świata. Warszawa, 1968
 29. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich. Warszawa, 1971
 30. Czyżewski Tytus – Pastorałki / drzeworyty Tadeusza Makowskiego. Kraków, 1985
 31. Słowacki Juliusz – Sen srebrny Salomei. Wrocław, 1988
 32. Masters Edgar Lee – Antologia Spoon River. Warszawa, 1981
 33. Węgrzyniak Rafał – Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław, 1991
 34. Jankowski Placyd – Doktor Panteusz w przemianach. Warszawa, 1985
 35. Pasquier Marie-Claire – Współczesny teatr amerykański. Warszawa, 1987
 36. Konwicki Tadeusz – Bohiń. Warszawa, 1987
 37. Bystrzycka Maria – Śladami hiszpańskiego Figara. Warszawa, 1982
 38. Mrożek Sławomir – Utwory sceniczne nowe. Kraków, 1975
 39. Musset Alfred de – Lorenzaccio. Warszawa, 1972
 40. Ujejski Karol – Melodje biblijne. Warszawa, [1924]
 41. Ibsen Henryk – Dom Lalki (Nora) : dramat w trzech aktach. Warszawa, 1985
 42. Maski. T. 2. / wybór i oprac. Maria Janion i Stanisław Rosiek. Gdańsk, 1986
 43. Supervielle Jules – Człowiek z Pampy. Kraków, 1981
 44. Balcerzan Edward – Włodzimierz Majakowski. Warszawa, 1984
 45. Szczublewski Józef – Pierwsza Reduta Osterwy. Warszawa, 1965
 46. Braun Kazimierz – Druga Reforma Teatru? . Wrocław, 1979
 47. Hardy Tomasz – Tessa d’Urberville. Warszawa, 1955
 48. Pieśń o Rolandzie ; Dzieje Tristana i Izoldy ; Villon Francis – Wielki testament. Warszawa, 1973 (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 49. Grodzicki August, Szydłowski Roman – Teatr w Polsce Ludowej : Le Theatre en Pologne Populaire : The Theatre in People’s Poland . Warszawa, 1975
 50. Molier – Dzieła. T. 6. Warszawa, 1952
 51. Kapuściński Ryszard – Busz po polsku. Warszawa, 1975.
 52. Copeau Jacques – Naga scena. Warszawa, 1972
 53. Strehler Giorgio – O teatr dla ludzi. Warszawa, 1982
 54. Broniewski Władysław – Wiersze warszawskie. Warszawa, 1948
 55. Kott, Jan – Szekspir współczesny. Warszawa: 1965
 56. Dostojewski, Fiodor – Bracia Karamazow. Warszawa: PIW, 1984 (Dzieła wybrane, t. 4)
 57. Słowacki, Juliusz – Fantazy. Wrocław, 1976. (BN)
 58. Kochanowski, Jan – Treny. Wyd. XIV. Wrocław, 1978. (BN)
 59. Mickiewicz, Adam – Wybór poezyj. T. 1. Wrocław, 1974. (BN)
 60. Mickiewicz, Adam – Konrad Wallenrod. Warszawa, 1970
 61. Gębala, Stanisław – Teatr Różewicza. Wrocław: Ossolineum, 1978
 62. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – W małym dworku. Warszawa, 1974
 63. Zabłocki, Franciszek – Fircyk w zalotach. Wyd. 6. Wrocław, 1976 (Nasza Biblioteka)
 64. Prus, Bolesław – Lalka T. 1 i T. 2. Warszawa, 1949
 65. O’Neill, Eugene – Teatr. Warszawa, 1973
 66. Słowacki, Juliusz – Kordian ; Bizan Marian, Hertz Paweł – Glosy do „Kordiana” . Warszawa, 1967.
 67. Jung, Carl Gustaw – Nowoczesny mit. Kraków, 1982.
 68. Antologia bajki polskiej. Wrocław, 1982. (BN)

LIPIECSIERPIEŃ 2023

 1. Mroczkowski, Przemysław – Szekspir elżbietański i żywy. Kraków : WL, 1981
 2. Przepisy gry w piłkę siatkową wraz z komentarzami oraz wskazówki PZPS do przepisów. Warszawa, 1976
 3. Urbańczyk Andrzej – William Willis żeglarz niezłomny. Gdańsk, 1970
 4. Krukowski Włodzimierz – Znaki i sygnały drogowe. Warszawa, 1959
 5. Blitz Georg – Filmen in Farbe. Stuttgart, 1963
 6. Teksty rosyjskie „Czytelnika” – zeszyt 11 : Lermontow Michał „Tamań” [po rosyjsku]. Warszawa, 1959
 7. Kowalski Jan Wierusz – Dramat a kult. Warszawa, 1987
 8. Ostrowski Jan K. – Kraków. Warszawa, 1989
 9. Jagło Paweł – Korowód Nowohucki : wybór postaci związanych z terenami Nowej Huty. Kraków, 2019
 10. Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie/ pod red. Jarosława Klasia i Marii Wąchały-Skindzier. Kraków, 2019
 11. Jasienica, Paweł – Ostatnia z rodu. Warszawa, 1975
 12. Cowley, Malcolm – O sytuacji w literaturze. Warszawa, 1969 (brak strony tytułowej)
 13. Kasprowicz, Jan – Dzieła wybrane. T. 1, Poezje. Kraków: WL, 1958
 14. Kowalczykowa, Alina – Ciemne drogi szaleństwa. Kraków, 1978
 15. Daiches, David – Krytyk i jego świat. Warszawa, 1976 (Biblioteka krytyki Współczesnej)
 16. Telushkin, Joseph – Humor żydowski : co najlepsze dowcipy i facecje żydowskie mówią o Żydach. Warszawa, 2010
 17. Toeplitz, K. Teodor – Wiek XX do wynajęcia. Warszawa, 1958
 18. Eberhardt, Konrad – Jean-Luc Godard. Warszawa, 1970
 19. Psellos, Michał – Kronika czyli Historia jednego stulecia Bizancjum (976-1077). Wrocław, 1985
 20. Lektury dramatyczności : eseje z dramatologii / wybór i redakcja Dariusz Kosiński. Kraków, 2010 (Interpretacje dramatu ; 52)
 21. Amsterdamski, Stefan – Nauka a porządek świata. Warszawa, 1983.
 22. Żaliński, Henryk – Stracone szanse : Wielka Emigracja o powstaniu listopadowym. Warszawa, 1983.
 23. Meysztowicz, Jan – Korona pod gilotyną. Kraków, 1984.
 24. Manfred, Albert – Napoleon Bonaparte. Cz. 1-2. Warszawa, 1986.
 25. Jarry, Alfred – Ubu król czyli Polacy. Bydgoszcz, 1993.
 26. Nic 2 razy = Nothing Twice [przewodnik po wystawie]. Kraków, 2014.
 27. Piskorz, Leszek – Złote lata : mój Stary Teatr 1970-2013. Kraków, 2018.
 28. Poświatowska, Halina – Wiersze wybrane. Kraków, 1989.
 29. Sofokles – Antygona. [tł. Kazimierz Morawski]. Rzeszów, 1990.
 30. Juszczak, Wiesław – Artur Grottger : pięć cyklów. Warszawa, 1957.
 31. Zanoziński, Jerzy – Aleksander Kotsis (1836-1877) . Warszawa, 1953.
 32. Dobrowolski, Tadeusz – Sztuka Krakowa. Kraków, 1978.
 33. Jan Matejko : biografia w wypisach / oprac. Jan Gintel. Kraków, 1966.
 34. Mastroianni, Marcello – Pamiętam. Tak, pamiętam…. Warszawa, 1999.
 35. Gąsowski, Jerzy – Dzieje i kultura dawnych Słowian. Warszawa, 1964.
 36. Przedstawiamy pisma satyryczne świata : urzica : kto się boi satyryka? / wybór Manole Auneanu. Warszawa, 1984.
 37. Krajewska z Kosmowskich Teodora – Pamiętniki. Kraków, 1989.
 38. Krasicki, Jerzy – Z tej samej gliny. Warszawa, 1961.
 39. Vogler, Henryk – Nieobecni są winni. Łódź, 1960.
 40. Łapicki, Andrzej – Salto: rekonstrukcja cyfrowa filmu [brak DVD!]
 41. A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda – Nauki królowej Kunti. [Grödinge], 1992.
 42. Wells, Herbert George – Historia świata. Wrocław, 1983. (BN)
 43. Zechenter, Witold – Parodie. Kraków, 1957.
 44. Białe plamy. Warszawa, 1980. (Reporterska Aukcja Zdarzeń ; 3).
 45. Drawicz, Andrzej – Zaproszenie do podróży : szkice o literaturze rosyjskiej XX wieku. Kraków, 1974.
 46. Bryl, Ernest – Rzecz listopadowa ; Kurdesz. Warszawa, 1969.
 47. Bujański, Jerzy Ronard – Słownictwo teatralne w polskiej dramaturgii. Wrocław, 1971.

WRZESIEŃ 2023

 1. Kopaliński Władysław – Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, 1990
 2. Kopaliński Władysław – Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, 1971
 3. Słownik wyrazów bliskoznacznych / pod red. Stanisława Skorupki. Warszawa, 1994
 4. Słownik wyrazów bliskoznacznych / pod red. Stanisława Skorupki. Warszawa, 1989
 5. Puzyna Konstanty – Powrót Chrystusa. Kraków- Warszawa, 2014
 6. Kraszewski Józef Ignacy – Wielki nieznajomy. Kraków, 1988
 7. Kraszewski Józef Ignacy – Latarnia czarnoksięska. T. 1. Kraków, 1988
 8. Kraszewski Józef Ignacy – Latarnia czarnoksięska. T. 2. Kraków, 1989
 9. Kraszewski Józef Ignacy – Pałac i folwark. Kraków, 1987
 10. Kraszewski Józef Ignacy – Resurrecturi. Kraków, 1986
 11. Kraszewski Józef Ignacy – Rzym za Nerona. Warszawa, 1987
 12. Kraszewski Józef Ignacy – Kordecki. Warszawa, 1984
 13. Kraszewski Józef Ignacy – Bracia rywale. Warszawa, 1987
 14. Kraszewski Józef Ignacy – Lublana. Warszawa, 1986
 15. Kraszewski Józef Ignacy – Klasztor. Warszawa, 1986
 16. Kraszewski Józef Ignacy – Barani Kożuszek. Warszawa, 1986
 17. Kraszewski Józef Ignacy – Powrót do gniazda. Warszawa, 1986
 18. Kraszewski Józef Ignacy – Serce i ręka. Lublin, 1986
 19. Kleiner Juliusz – Słowacki. Wrocław, 1972
 20. Iwaszkiewicz Jarosław – Wybór opowiadań. Warszawa, 1973
 21. Kraszewski Józef Ignacy – Stara baśń. Warszawa, 1983
 22. Shakespeare William – Tragedia króla Ryszarda Drugiego. Tł. Maciej Słomczyński. Kraków, 1984
 23. Shakespeare William – Król Henryk Szósty : część pierwsza. Tł. Maciej Słomczyński. Kraków, 1987
 24. Shakespeare William – Zimowa opowieść. Tł. Maciej Słomczyński. Kraków, 1981
 25. Shakespeare William – Komedia omyłek. Tł. Maciej Słomczyński. Kraków, 1979
 26. Shakespeare William – Pierwsza część dziejów króla Henryka IV. Tł. Maciej Słomczyński.  Kraków, 1987
 27. Shakespeare William – Druga część dziejów króla Henryka IV. Tł. Maciej Słomczyński. Kraków, 1987
 28. Sienkiewicz Henryk – Potop. T. 1 – 3. Warszawa, 1989 (Pisma wybrane)
 29. Sienkiewicz Henryk – Listy z podróży do Ameryki. Warszawa, 1989 (Pisma wybrane)
 30. Sienkiewicz Henryk – Bez dogmatu. Warszawa, 1989 (Pisma wybrane)
 31. Sienkiewicz Henryk – Quo vadis. Warszawa, 1989 (Pisma wybrane)
 32. Sienkiewicz Henryk – Nowele wybrane. Rzeszów, 1991 (Lektura szkolna)
 33. Miłosz Czesław – Świadectwo poezji : sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku. Warszawa, 1987
 34. Mickiewicz Adam – Wybór poezyj. T. 1 i 2. Wrocław, 1986 (BN)
 35. Zlatkes Gwido – Pamiętnik : (wiersze 1977-1984). [Kraków], 1984 [drugi obieg wydawniczy]
 36. Mackiewicz Józef – Zwycięstwo prowokacji. Londyn, 1983 [drugi obieg wydawniczy]
 37. Bibliografia Krakowa i województwa miejskiego krakowskiego za rok 1975 / oprac. T. Bieńkowska, Z. Vogel. Kraków, 1982
 38. Krakowski katalog aktorów / Związek Artystów Scen Polskich. Kraków, 1991
 39. Król Aleksander – Zamek królewski w Warszawie : od końca XIII wieku do roku 1944. Warszawa, 1971.
 40. Roberts J. M. – Ilustrowana historia świata. T. 1 Pierwsi ludzie, pierwsze cywilizacje. Łódź, 1986.
 41. Roberts J. M. – Ilustrowana historia świata. T. 2 Od wieków średnich po wiek Oświecenia. Łódź, 1987.
 42. Teatry dla masowej publiczności / red. Piotr Olkusz, Monika Wąsik. Łódź, 2017.
 43. Jędrychowski Zbigniew – Teatra grodzieńskie 1784-1864. Warszawa, 2012.
 44. Szydłowski Roman – Brecht : opowieść biograficzna. Warszawa, 1986.
 45. Filipkowska Hanna – Wśród bogów i bohaterów : dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego wobec mitu. Warszawa, 1973.
 46. Conrad Joseph – Korsarz. Szczecin, 1988
 47. Zdaniukiewicz Alojzy Adam – Z zagadnień kultury języka. Warszawa, 1973.
 48. Świontek Sławomir – Norwidowski teatr świata. Łódź, 1983.
 49. Instrumentarium mariackie = Instrumentation of St. Mary’s Basilica. Kraków, 2022
 50. Kofin, Ewa – Historia festiwalu „Wratislavia Cantans”. T. 2 Dyrekcja Tadeusza Strugały 1978-1996. Wrocław, 2015
 51. Nowak, Edward E. – Kronika kultury niezależnej Małopolski w latach 80-tych XX wieku. Kraków, 2016
 52. Zbrojownia Sztuki : informator 2016 / [redakcja Krzysztof Gliszczyński i in. Gdańsk, 2015
 53. Dotyk jest widzialny : polsko-niemieckie seminarium dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej = Berührung wird sichtbar : ein deutsch-polnischer Seminar für blinde sehbehinderte Jugendliche / koordynacja i opracowanie Ewa Guziak. Oświęcim, 2015
 54. Opera Krakowska : podsumowanie sezon 2014-2015 / zapowiedź sezon 2015-2016. Kraków, [2015]
 55. Opera Krakowska : kalendarium sezon 2018/2019 / zapowiedź sezon 2019/2020. Kraków, [2019]
 56. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie : 75 sezon artystyczny 2019/2020. Kraków, [2019]
 57. Twórczość Karola Szymanowskiego w kulturze współczesnej / pod red. Moniki Makowskiej. Kraków, 2013
 58. Wykłady inaugurujące rok akademicki 2018/2019 / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. Warszawa, 2019
 59. Amerykańska przyjaźń : Herbert Hoover a Polska : wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie 12 listopada 2004 – 16 stycznia 2005. Warszawa, 2004
 60. V Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego : twórczo dla praw człowieka. Oświęcim, 2014

PAŹDZIERNIK 2023

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Mickiewicz Adam – Utwory dramatyczne. Warszawa, 1949 (Dzieła, T. III)
 2. Fluchere Henri – Szekspir dramaturg elżbietański. Warszawa, 1965
 3. Towstangow Georgij – Lustra sceny. Warszawa, 1984
 4. Grubb Kevin Boyd – Razzle dazzle : the life and work of Bob Fosse. New York, 1989 [ksero książki oprawione introligatorsko]
 5. Sito Jerzy S. – Szekspir na dzisiaj. Warszawa, 1971
 6. Boy-Żeleński Tadeusz – Słówka. Kraków, 1965
 7. Mrożek Sławomir – Utwory sceniczne. Kraków, 1973
 8. Shakespeare William – Troilus i Cressida. Tł. Maciej Słomczyński. Kraków, 1985
 9. Shakespeare William – Jak Wam się podoba. Tł. Maciej Słomczyński. Kraków, 1983
 10. Tuwim Julian – Z rosyjskiego. T. 1. Warszawa, 1954
 11. Białoszewski Miron – Wiersze. Warszawa, 1976
 12. Sienkiewicz Henryk – Ogniem i mieczem. T. 1-2. Warszawa, 1958 [w T. 1 brak 5 str. we wstępie]
 13. Sienkiewicz Henryk – Pan Wołodyjowski. Warszawa, 1967
 14. Sienkiewicz Henryk – Wybór nowel. Wrocław, 1956
 15. Sienkiewicz Henryk – Wybór nowel. Warszawa, 1974
 16. Wyspiański Stanisław – Hamlet. Kraków, 1961
 17. Szekspir Wiliam – Król Ryszard III. Tł. R. Brandstaetter. Warszawa, 1952
 18. Shakespeare William – Ryszard III. Tł. Jerzy S. Sito. Warszawa, 1971 [2 egz.]
 19. Shakespeare William – Król Henryk Ósmy. Tł. Z. Siwicka. Warszawa, 1973
 20. Kopaliński Władysław – Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, 1968
 21. Słowacki Juliusz – Dzieła wybrane. T. 2 : [Podróż do Ziemii Świętej z Neapolu ; Beniowski]. Warszawa, 1954
 22. Kodeks pracy, przepisy wprowadzające oraz przepisy wykonawcze i związkowe / [red. Izabela Lewandowska]. Warszawa, 1975
 23. Shakespeare William – Stracone zachody miłości. Tł. Z. Siwicka. Warszawa, 1976 [2 egz.]
 24. Słowacki Juliusz – Dzieła wybrane T. 4. Warszawa, 1954
 25. Shakespeare William – Król Henryk V. Tł. Z. Siwicka. Warszawa, 1978
 26. Faulkner William – Czerwone liście : opowiadania. Warszawa, 1963
 27. Best American plays : fifth series 1957-1963 / ed. with an introd. and prefaces to the plays by John Gassner.  New York, 1965
 28. Janicki Stanisław – Film polski od A do Z. Warszawa, 1972
 29. Rymkiewicz Jarosław Marek – Aleksander Fredro jest w złym humorze. Warszawa, 1977
 30. Różewicz Tadeusz – Kartoteka. Warszawa, 1963
 31. Irzykowski  Karol – Dziesiąta muza oraz pomniejsze pisma filmowe. Kraków, 1982
 32. Irzykowski Karol– Pisma teatralne. T. 4, 1934-1939 : recenzje i felietony, artykuły. Kraków, 1984
 33. Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa, 1983
 34. Bronisław Malinowski. – Dzieła T. 1. Warszawa, 1984
 35. Bronisław Malinowski. – Dzieła T. 3, vol. 1-2. Warszawa, 1987
 36. Okudżawa Bułat – Zamek nadziei : wiersze i pieśni. Kraków, 1984 (brak str. 265-280)
 37. Wyspiański Stanisław – Wesele. Wyd. 4. Wrocław, 1984 (BN) [2 egz.]
 38. Historia polski. T. 1 ; T. 2, vol. 1 ;  T. 2, vol. 2, T. 3. Warszawa, 1985
 39. Deledda Grazia – Annalena Bilsini ; Trzynaście jaj ; Nocny krzyk. Wrocław, 1985 (BN) [2 egz.]
 40. Nałkowska, Zofia – Dzienniki. 4, 1930-1939. Cz. 1 i Cz. 2. Warszawa, 1988
 41. Nie ma jak Lwów : śpiewnik lwowski do 1939 / wybór i oprac. Janusz Wasylkowski. Warszawa, 1990
 42. Ptasznik z Wilna : o Józefie Mackiewiczu / Jerzy Malewski [pseud.] (Włodzimierz Bolecki). Kraków, 199
 43. Shakespeare William – Ryszard III ; tł. R. Brandstaetter. Warszawa, 1952
 44. Polski Słownik Biograficzny : reprint. T. I, II, III, IV, V, VI, VII. Wrocław 1989-1990
 45. Kachlak Tadeusz – Wielki słownik polsko niemiecki : suplement A-Ż. Warszawa, 1982

CD

 1. Sprawa ! : 1905 – Zagłębie – Śląsk – 1921 : Słuchowisko. [Katowice – Sosnowiec, 2021]

CZASOPISMA

 1. Film: oprawne roczniki
 2. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 3. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 4. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 89/90 : 2012; 168 : 2018
 5. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 53, 55
 6. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 [2 egz.] ; Nr 2: 1974 [5 egz.] ; Nr 3: 1975 [2 egz.]
 7. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 10, 14/15
 8. Biuletyn Informacyjny ZASP. 2 (22/23) sezon 2001/02 ; 3/2006 ; 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 9. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 10. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 11. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland. R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1
 12. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 13. Estudis Escenics : quaderns de l’Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 14. Więź : miesięcznik. Nr 1: 1976 ; nr 5/6: 1977 ; nr 6: 1981
 15. Znak : miesięcznik. Nr 298/299, 339/340 [3 egz.], 348/349, 354/355 [2 egz.], 356, 359 [2 egz.], 386, 431, 434, 436, 467
 16. Szkolnictwo Wyższe : informator. R. 2002
 17. Pismo. R. 1981 nr 1 , 2 [2 egz.], 3 , 4 , 5/6
 18. Nagłos : pismo poświęcone literaturze oraz innym sztukom [lata 1990-1993]. No 1, 4 [2 egz.], 5 [3 egz.], 6 [2 egz.]
 19. Miesięcznik Literacki. R. 1967 nr 8 ; R. 1974 nr 1, 8 ; R. 1977 nr 4 ; R. 1982 nr 9 ; R. 1983 nr 9, 10 [2 egz.] ; R. 1984 nr 1 ; R. 1985 nr 5, 8, 10/11 ; R. 1987 nr 5
 20. Pamiętnik Literacki. R. 67 z. 2 (1976)
 21. Scriptores Scholarum : kwartalnik […]. R. 4 nr 11/12 (1996): Zeszyt teatralny „Dramat w szkole”
 22. Meander : miesięcznik […]. R. 34: 1979 nr 9, 10, 11/12
 23. Przegląd „Pod tytułem”. R. 1998 nr 1, 2, 3, 4, 6
 24. Dekada Literacka 2008 nr 5/6
 25. Problemy. R. 1955 [oprawne]
 26. Świat Brydża : magazyn Polskiego Związku Brydża Sportowego. R. 2005 nr 5 (178)
 27. Ruch Teatralny. R. 3: 1996 nr 1, 3, 5-9 ; R. 4: 1997 nr 1-6
 28. Assaph : studies in the arts. Section C: Studies in the theatre. Tel Aviv Univ. No 1 (1984), 3 (1986)
 29. W teatrze i wokół teatru 1982-2000. Cz. 1: 1982-89. (Biblioteka Miesięcznika TEATR; nr 1) [3 egz.]
 30. The Red Bulletin : ponad zwyczajność. R. 1: 2010 nr IV-VII, IX-XII ; R. 2: 2011 nr 1-6 (10-15) 8-11 (17-20)
 31. WWW : magazyn internetowy. R. 1 : 1997 nr 6/97 (2), 8/97 (4),  9/97 (5), 11/97 (7) ; R. 2: 1998 nr 9 (1/98), 13 (5/98), 14 (6/98)
 32. Wykaz Czasopism Naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w roku: 2000, 2001, 2002, 2003 [każdy rocznik w 3 tomach]
 33. Ekran
 34. Newsweek. Nr 8: 2020 (17-23.02.)
 35. Parnasik : teoria, krytyka, twórczość. Zima 2006 nr 6 (58)
 36. Niedziela : tygodnik katolicki. R. 2015 nr 9
 37. Magazyn Filmowy : pismo SFP. Nr 5(69): maj 2017
 38. Poradnik wędkarza / Gazeta Wyborcza. Nr 1-4
 39. Jak złowić rybę / Gazeta Wyborcza. Nr 1-6
 40. Jedziemy na ryby : przewodnik po najlepszych polskich łowiskach / Gazeta Wyborcza.
 41. Smaki wina / Gazeta Wyborcza. Z. 1-2
 42. Biuletyn informacyjny : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. R. 2018 nr 1/3 (111/113), nr 4 (114)
 43. Commentarii Academici : dwumiesięcznik Uniwersytetu Pedagogicznego. R. 2018 nr 2 (maj-czerwiec), 3-4 (lipiec-październik) ; R. 2019 nr 7 (marzec-kwiecień), 8 (maj-czerwiec), 9-10 (lipiec-październik), 11 (listopad-grudzień)
 44. Niezbędnik Inteligenta : dodatek tygodnika Polityka. 2007 nr 39 (2622)
 45. Angora. R 31 : 2020 nr 45 (1586)
 46. CKM. 2019 nr 1/2 (246)
 47. Cosmopolitan. Nr 2 (261)/2019
 48. Joy. 2019 nr 1/2 (151)
  ————–   od 2022 r.   ————-
 49. Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką. R. VI (1955) Nr 1-2 (21-22)
 50. Do Rzeczy
 51. Poetry Vol. 73 (1973) nr 2 (november) ; Vol. 73 (1974) nr 5 (february), 6 (march) ; Vol. 74 (1974) nr 1 (april), 2 (may), 3 (june) ; Vol. 75 (1974) nr 3 (december); Vol. 75 (1975) nr 4 (january)
 52. Dialogue-USA (wydanie polskojęzyczne)
 53. Dialogue (wydanie francuskojęzyczne) Vol. 3 (1972) no. 2
 54. W Sieci
 55. Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny Miejska Biblioteka Publiczna Kraków 1973 nr 103
 56. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie : sezon 1973/1974 LXXX lat teatru ; sezon 1974/1975
 57. Almanach Sceny Polskiej 1976/77 ; 1983/84 ; 1999/2000
 58. Biuletyn Historii Sztuki 1953 nr 2 ; 1957 nr 3
 59. Ballett Internazional/Tanz Aktuell 1998 Heft 1-12
 60. Film na Świecie. 1984 nr 307-308 (lipiec-sierpień), nr 312 (grudzień) ; 1986 nr 334-335 (październik-listopad) ; 1988 nr 351-352 (marzec-kwiecień) ; 1999 nr 400 [2 egz.]
 61. Scena 2005 nr 2/3
  ————–   od 2023 r.   ————-
 62. Im Kinsky [katalog aukcyjny] 1/2013
 63. aleHistoria – Tygodnik Historyczny (dodatek do Gazety Wyborczej)  R. 2012 nr 1-50 ; R. 2013  nr 1-19, 21-37, 39-52 ; R. 2014 nr 1-52 ; R. 2015 nr 1-3, 5-48, 50-52 ; R. 2016 nr 1-51 ; R. 2017 nr 1-32, 34-35, 37-52 ; R. 2018 nr 1-33, 35-50 ; R 2019 nr 1-4, 6-24, 26-28, 30-31, 33-35, 47-48, 50-51 ; R. 2020 nr 1-18, 20-51 ; R. 2021 nr 1-27, 29, 31-38, 41-51 ; R. 2022 nr 1-3, 5-7, 9-34, 36-52 ; R. 2023 nr 1-47
 64. Twórczość
 65. Film & Video Workshops (25th Summer) 1997
 66. Nowa Dekada Krakowska : dwumiesięcznik kulturalny R. III (2014) nr 1/2 (11/12)
 67. Odra 1981 nr 1, 2 ; 1990  nr 5
 68. Didaskalia : gazeta teatralna. Nr 88, 101, 119
 69. Teatr : oprawne roczniki i pojedyncze numery
 70. Literatura na Świecie.  R. 1984 nr 3, 7, 8 ; 1985  nr 12 ; 1986  nr 3, 4, 5, 9 (2x), 11/12
 71. Studia Filozoficzne 1979  nr 12 ; 1980  nr 6
 72. Ruch Literacki. ; R. 21 (1980) nr 3 (120) ; R. 26  1985 nr 4 (151)
 73. NOTATNIK TEATRALNY : Wiosna ’93 (5) (2x) ; Lato ’93 (6) vol. II
 74. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 104, 130, 140, 141, 144
 75. Pamiętnik Teatralny
 76. Dialog nr specjalny : Indeks 1956-1970 – 2 egz.
 77. Dialog
 78. Forum Polskiej Gospodarki. R. 2021 nr 1 (8), 4 (11), 8 (15), 9 (16), 10 (17), 11 (18), 12 (19) ; 2022 nr 1 (20), 2 (21), 3 (22), 4 (23), 5 (24), 6 (25), 7-8 (26-27), 9 (28), 10 (29), 11(30), 12(31) ; 2023 nr 1 (32), 2 (33), 3 (34), 4 (35)
 79. Puls Biznesu 2023 nr 116 (21 czerwca) ; 123 (30 czerwca-2 lipca)
 80. Komputer Świat R. 2000 nr 17-19, 21-26 ; R. 2001 nr 1-26 ; R. 2002 nr 1-26 ; R. 2003 nr 1-3, 5-26 ; R. 2004 nr 1-26 ; R. 2005 nr 1-5, 7-25 ; R. 2006 nr 1-4, 6, 11, 21
 81. PC World Komputer R. 2002 nr 1-12 ; R. 2003 nr 1-12 ; R. 2004 nr 2-7, 9-12 ; R. 2005 nr 1-12
 82. Nasza Politechnika : miesięcznik Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki. 2018 nr 1, 4, 6-11 ; 2019 nr 2-3, 6-11 ; 2020 nr 1, 3-4/5, 9, 11-12 ; 2021 nr 3-6/8, 11,12 ; 2022 nr 1, 2, 6-8, 9, 10, 12
 83. Europa dla Aktywnych 2020 nr 1
 84. Perspektywy : miesięcznik edukacyjny R. 2018 nr 4, 9-11 ; R. 2020 nr 3-4, 7-9 ; R. 2021 nr 1-4, 6-8
 85. In Touch With People : United States Department of Interior Conservation Yearbook 1973 Series no. 9
 86. Format : pismo artystyczne Nr 24/25, 70, 71
 87. Wiadomości ASP w Krakowie nr 59 (X 2012)
 88. Magazyn Sztuki nr 1/2011
 89. Ars Forum nr 2/2017
 90. Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze nr 3/2004
 91. Thinking in Values Nr 1 (2007) : Solidarity
 92. Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury nr 25 : 2016
 93. De Musica Commentarii 1/2015
 94. Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich za rok 2020
 95. Pismo : magazyn opinii 2018 nr 7
 96. Elewator : kwartalnik literacko-kulturalny nr 4 (2/2013)
 97. Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych [KSSN]. 1 (18)/2018, 2 (19)/2018, 1(20)/2019
 98. Diapason No 690 (Mai 2020)
 99. Polityka 2021 nr 31 (3323)