Dublety

Wykaz książek i czasopism przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 2 XII 2021 r.):

KSIĄŻKI

Rok 2020

 1. Dąbrowski, Bronisław – Poznałem ich w teatrze… Kraków 1988
 2. Wierzyński, Kazimierz – Poezja i proza. [T.] 1-2. Kraków 1981
 3. Praz, Mario – Mnemosyne : rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Warszawa 1981
 4. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta – Słownik współczesnego teatru : twórcy, teatry, teorie. Warszawa 1980
 5. Kasprowicz, Jan – Pisma zebrane. T. 1-2: Utwory literackie. Kraków 1973-1974
 6. Kazimierz Wyka : charakterystyka, wspomnienia, bibliografia. Kraków 1978
 7. Ożóg, Jan Bolesław – Mój autentyzm. Kraków 1975
 8. Osiński, Zbigniew – Grotowski i jego Laboratorium. Warszawa 1980
 9. Canetti, Elias – Ocalony język : historia pewnej młodości. Warszawa 1981. (Nike)
 10. Stawińska, Krystyna – Repetytorium z gramatyki języka francuskiego : czyli to, co najtrudniejsze dla Polaków. Warszawa 2002
 11. Roth, Joseph – Nosiwoda Mendel. Warszawa 1985 
 12. Microsoft Windows 98 : uruchamianie. [B.m.] 1998
 13. Microsoft Windows 95 : wprowadzenie. [B.m.] 1995
 14. Finfach gesagt : Kurza Sachtexte mit Ubungen. Munchen 1974
 15. Bieler, Karl Heine – Miteinander : Text- und Arbeitsbuch fur Fortgeschrittene. Teutsch als Fremdsprache. Band 1. Ismaning 1979
 16. Kisson, Ephraim – Wie unfair, David! : und andere israelische Satiren. Wien 1970
 17. Dostoevskij, F. M. – Bednye ludi : roman. Moskva 1977
 18. Bulgakov, S. N. – Pravoslavie. Kiev 1991
 19. Heine, Heinrich – Deutschland ein Wintermarchen. Husum [b.r.]
 20. Grosse Leute in kleinen Anekdoten / wybrał i oprac. Ernest Rosiński. Warszawa 1987
 21. Auserwahlt und trotzdem heiter : Witze aus Izrael. Munchen 1970
 22. Muller, Heiner – Germania 3 Gespenster am Toten Mann. Wien 1996
 23. Men’ Aleksandr – Tainstvo, clovo i obraz. Bruxelles 1980
 24. Tepperwein, Kurt – Die Botschaft Deines Korpers : die Sprache der Organe. Landsberg am Lech 1996
 25. Kishon, Ephraim – Der Blaumilchkanal Satirische Szenen. Munchen 1977
 26. Kishon, Ephraim – Drehn Się sich um, Frau Lot! : Satiren aus Izrael. Munchen 1971
 27. Gelb, Michael – Korperdynamik : eine Einfuhrung In die Alexander-Technik. Berlin 1989
 28. Heine, Heinrich – Buch der Lieder. Frankfurt am Main 1975
 29. Ehrenburg, Ilja – Und sie bewegt sich doch! Leipzig 1989
 30. Brecht, Bertolt – Leben des Galilei. Berlin 1963
 31. Antologia dramatu / wybór i posł. Jerzy Koenig. T. 2. Warszawa 1976
 32. Evtusenko, Evg. – Kater cvjazi. Moskva 1966
 33. Łamtiugina, Asja – Jeśli nie tu. Kraków 2008 [2 egz.]
 34. Barth, John – Bakunowy faktor. T. 2. Warszawa 1980
 35. Gogol, Nikolaj – Erzahlungen. Stuttgart 1988
 36. Na łamach prasy 2006 / Opera Wrocławska. Wrocław 2007
 37. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław 1991
 38. Stanisław Wyspiański / materiały dobrał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. Warszawa 1967
 39. Calderon de la Barca, Pedro – Alkad z Zalamei. Warszawa 1954
 40. Jurkowski Henryk – Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek : suplement do „Dziejów teatru lalek”. Wrocław 1991
 41. Szczepański, Jan Józef – Kadencja. Warszawa : Oficyna Literacka, 1986 (wydawnictwo bezdebitowe)   

STYCZEŃ  2021

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Teatr krakowski pod dyrekcją Adama Skorupki i Stanisława Koźmiana 1865-1885 : repertuar / oprac. Jerzy Got. Wrocław 1962. (Materiały do Dziejów Teatru w Polsce; t. 6)
 2. Białostocki, Jan – Sztuka cenniejsza niż złoto : opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. Wyd. 2. Warszawa 1966 [4 egz.]
 3. Tatarkiewicz, Władysław – Historia estetyki. T. 1: Estetyka starożytna. Wrocław-Kraków 1960
 4. Nicoll, Allardyce – Dzieje teatru. Warszawa 1959 [4 egz.]
 5. Bab, Juliusz – Teatr współczesny : od Meiningeńczyków do Piscatora. Warszawa 1959
 6. Stanisławski, Konstanty S. – Moje życie w sztuce. Warszawa 1951 [2 egz.]
 7. Stanisławski, Konstanty S. – Moje życie w sztuce. Warszawa 1954 [3 egz.]
 8. Stanisławski, Konstanty – Praca aktora nad sobą. Cz. 1-2. Warszawa 1954 
 9. Grzymała-Siedlecki, Adam – Świat aktorski moich czasów. Warszawa 1957
 10. Poezja polskiego oświecenia : antologia / oprac. Jan Kott. Warszawa 1956
 11. Mickiewicz, Adam – Pan Tadeusz. Warszawa 1954 [uwaga: brak s. tyt.]
 12. Wroczyński, Kazimierz – O Stefanie Jaraczu : wspomnienia. Warszawa 1950
 13. Molier – Mieszczanin szlachcicem : komedia-balet w 5 aktach. Kraków 1951
 14. Szaniawski, Jerzy – Żeglarz : komedia w 3 aktach. Kraków 1958
 15. Macierakowski, Jerzy ; Natanson, Wojciech – Mieczysława Ćwiklińska. Warszawa 1959
 16. Słowacki, Juliusz – Maria Stuart : drama historyczne w 5 aktach. Kraków 1928
 17. Sofokles – Elektra. Wyd. 3, zm. Wrocław 1951 
 18. Młoda Polska : wybór poezyj. Wyd. 2. Wrocław 1947
 19. Breza, Tadeusz – Niebo i ziemia. T. 1. Warszawa 1949
 20. Fredro, Aleksander – Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca. Kraków 1947 [2 egz.]
 21. Nowakowski, Zygmunt Tempka – Józef Narzymski i komedia społeczna. Kraków 1922
 22. Gorki, Maksym – Wrogowie : sceny dramatyczne. Warszawa 1951 [2 egz.]
 23. Biernacki, Kazimierz – Mieczysław Frenkiel. Warszawa 1958
 24. Gorki, Maksym – Jegor Bułyczow i inni : sceny dramatyczne. Warszawa 1951
 25. Molier – Dzieła. Warszawa 1952
 26. Słowacki, Juliusz – Sen srebrny Salomei : romans dramatyczny w 5 aktach. Kraków 1923 [3 egz.]
 27. Krawczykowski, Zbigniew – Wojciech Bogusławski : ojciec sceny narodowej ; Kronika życia i działalności Wojciecha Bogusławskiego. Warszawa 1954
 28. Wyspiański, Stanisław – Warszawianka : pieśń z roku 1831. Warszawa 1948 [6 egz.]
 29. Nicoll, Allardyce – Dzieje dramatu : Od Ajschylosa do Anouilha. T. 1-2. Warszawa 1962 [2 kpl.]
 30. Polska krytyka literacka (1800-1918) : materiały. T. 1. Warszawa 1959
 31. Słowacki, Juliusz – Król-Duch. Wrocław 1949. (Dzieła; t. 4)
 32. Słowacki, J. – Dramaty. Wrocław 1949. (Dzieła; t. 7)
 33. Słowacki, J. – Dramaty. Wrocław 1949. (Dzieła; t. 8)
 34. Słowacki, J. – Listy do matki. Wrocław 1949. (Dzieła; t. 11)
 35. Sofokles – Elektra : dramat. Kraków 1950. (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy) [2 egz.]
 36. Shaw, Bernard  – Major Barbara : sztuka. Warszawa 1955 [2 egz.]
 37. Szekspir, Wiliam – Król Lear. Warszawa 1964 [2 egz.]
 38. Zapolska, Gabriela – Moralność pani Dulskiej. Warszawa 1963 
 39. Zapolska, Gabriela – Utwory dramatyczne. [T.] 3. Kraków 1958. (Dzieła Wybrane)
 40. Szekspir, Wiliam – Sen nocy letniej. Warszawa 1966. (Biblioteka Szkolna) [4 egz.]
 41. Musset – Nie igra się z miłością : komedia w 3 aktach. Warszawa 1951. [2 egz.]
 42. Fredro, Aleksander – Zemsta. Wrocław 1965. (Biblioteka Narodowa)
 43. Lipiński, Jacek – Józefa Ledóchowska. Warszawa 1963
 44. Rittner, Tadeusz – Głupi Jakub ; Wilki w nocy. Wrocław 1956. (Biblioteka Narodowa)
 45. Klemensiewicz, Zenon – Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Wrocław 1967. [3 egz.]
 46. Estreicher, Karol – Teatra w Polsce. T. 1-3. Wyd. 2, fotooffsetowe. Warszawa 1953 [2 kpl ]

LUTY  2021

 1. Kabat, Henryk – Dar Pomorza : wielka przygoda młodości. Warszawa 1985
 2. Kiesling, Gerhard ; Huhns, Ingeborg und Erik – Berlin : Hauptstadt der DDR. Leipzig 1972
 3. Etmanowicz, Agata ; Sanetra-Szeliga, Joanna – Projekt w Programie „Kultura 2000”. Warszawa 2004
 4. V Festiwal „Misteria Paschalia”, Kraków 17-24 marca 2008 : program. Kraków 2008
 5. Panorama Racławicka : informator. Wrocław 1985
 6. Odorowski, Waldemar – Pałac w Kozłówce. Lublin 1985
 7. Wallis, Mieczysław – Canaletto : malarz Warszawy. Warszawa 1983
 8. Hessen, Dymitr ; Stypuła, Ryszard – Wielki słownik polsko-rosyjski. Warszawa-Moskwa 1967
 9. Dzieje ziemi krakowskiej w wypisach / oprac. Janina Bieniarzówna i Jan Małecki. Warszawa 1965
 10. Sito, Jerzy S[tanisław] – Polonez. Warszawa 1979
 11. Grodzicki, August – Reżyserzy polskiego teatru. Warszawa 1979
 12. Virion, Pierre – L’Europe : apres sa derniere chance, son destin. Paris 1984
 13. Kapuściński, Józef – Cierniste ścieżki literatury ludowej. Kraków-Warszawa 1946
 14. Podręczny słownik rosyjsko-polski / pod red. J. H. Dworackiego. Warszawa 1986
 15. Szober, Stanisław – Gramatyka języka polskiego. Warszawa 1969
 16. Misiorny, Michał – Współczesny teatr na świecie : sylwetki pisarzy. Warszawa 1978
 17. Michalik, Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : Teatr Miejski. Kraków-Wrocław 1985
 18. Greń, Zygmunt – Teatr zamknięty. Kraków-Wrocław 1984
 19. Skwarczyńska, Stefania – Studia i szkice literackie. Warszawa 1953
 20. Helsztyński, Stanisław – Moje szekspiriana. Warszawa 1964
 21. Szletyński, Henryk – Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce. Kraków 1981
 22. Szekspir, Wiliam – Tragedie : Hamlet ; Król Lir. Warszawa 1974
 23. Słownik kieszonkowy polsko-rosyjski i rosyjsko-polski. Moskwa 1963
 24. Wyka, Kazimierz – Szkice literackie i artystyczne. T. 1-2. Kraków 1956
 25. Gąsiorowski, Wacław – Bem : powieść historyczna z XIX wieku. Warszawa 1984
 26. Maciąg, Włodzimierz – Życie Ignacego Krasickiego : zapisy i domysły. Warszawa 1984
 27. Sabato, Ernesto – O bohaterach i grobach. Warszawa 1966
 28. Stein, Gertruda – Autobiografia każdego z nas. Warszawa 1980
 29. Żółkiewski, Stefan – Zagadnienia stylu : szkice o kulturze współczesnej. Warszawa 1965
 30. Żółkiewski, Stefan – Badania nad literaturą polską : dorobek, stan i potrzeby. Warszawa 1951
 31. Krzyżanowski, Jerzy R. – Ernest Hemingway. Warszawa 1963
 32. Przybylski, Ryszard – Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków 1982
 33. Pszczołowska, Lucylla – Dlaczego wierszem? Warszawa 1963
 34. Gosk, Hanna – W kręgu „Kuźnicy” : dyskusje krytycznoliterackie lat 1945-1948. Warszawa 1985
 35. Marek, Tadeusz – Franciszek Schubert. Kraków 1952
 36. Rok Stanisława Moniuszki. Kraków 2019
 37. Hammett, Dashiell – Złota podkowa. Warszawa 1988
 38. Hammett, D. – Dwaj detektywi. Warszawa 1987
 39. Hammett, D. – Lep na muchy. Warszawa 1987
 40. Hammett, D. – Dziewczyna o srebrnych oczach. Warszawa 1988
 41. Materiały pomocnicze do dziejów teatru radzieckiego. T. 2: Z warsztatu radzieckiego aktora i reżysera. Warszawa-Łódź 1955 [skrypt]
 42. Zawadowski, Kazimierz – Teatr hiszpański wieku złotego. [Warszawa] 1948
 43. Integralia : spotkanie trzecie. Warszawa-Kraków 2004
 44. VIII Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego : twórczo dla praw człowieka. Oświęcim 2020

MARZEC – KWIECIEŃ 2021

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Historia filmu polskiego. T. 1: 1895-1929 / Władysław Banaszkiewicz, Witold Witczak. Warszawa 1966 [3 egz.]
 2. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław 1963
 3. Wroczyński, Kazimierz – O Stefanie Jaraczu : wspomnienia. Warszawa 1950
 4. Płażewski, Jerzy – Historia filmu dla każdego. Warszawa 1968
 5. Kochański, Witold ; Koszutska, Olga ; Listkiewicz, Zygmunt – Sekrety żywego słowa : poradnik dla recytatorów. Warszawa 1969
 6. Csato, Edward – Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku. Warszawa 1967
 7. Bogusławski, Wojciech – Dzieje Teatru Narodowego […]. Warszawa 1965
 8. Klimowicz, Mieczysław – Początki teatru stanisławowskiego (1765-1773). Warszawa 1965
 9. Kruczkowski, Leon – Niemcy : sztuka w 3 aktach. Warszawa 1969
 10. Stypnikov, I. V. – Teatr. Leningrad 1968 [2 egz.]
 11. Natanson, Wojciech – Karol Adwentowicz. Warszawa 1955
 12. Biernacki, Kazimierz – Mieczysław Frenkiel. Warszawa 1958
 13. Helsztyński, Stanisław – Sen nocy letniej Wiliama Szekspira. Warszawa 1967
 14. Molier – Świętoszek (Tartufe) : komedia w 5 aktach. Wrocław 1968. (Biblioteka Narodowa)
 15. Mickiewicz, Adam – Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie […]. Warszawa 1968
 16. Grzymała-Siedlecki, Adam – O twórczości Wyspiańskiego. Kraków 1970
 17. Rozprawy Komisji Językowej. T. 1. Łódź 1954 [skrypt]
 18. Święta miłości : śpiewnik na chór mieszany a capella / oprac. Józef Świąder. Kraków 1984. (Z Pieśni Polskich) [3 egz.]
 19. Lasocki, Józef Karol – Solfeż : ćwiczenia 1 i 2 głosowe w tonacjach do trzech znaków chromatycznych. [T.] 1. Kraków 1992 [4 egz.]
 20. Historia Polski / pod red. Henryka Łowmiańskiego. T. 1 cz. 1-3 i T. 2 cz. 1-2. Warszawa 1958-1961
 21. Feldhorn, Juliusz – Dzieła i twórcy : popularny zarys historii sztuki. Warszawa 196
 22. Chrzanowski, Ignacy – Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) : z wypisami. Warszawa 1971 [2 egz.]
 23. Polska myśl teatralna : antologia / pod red. Tadeusza Siverta i Romana Taborskiego. Warszawa 1971
 24. Sygietyński, Antoni – O teatrze i dramacie. Kraków 1971 [2 egz.]
 25. Csato, Edward – Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku. Warszawa 1967
 26. Strzelecki, Czesław – Historia teatru w Polsce. Bydgoszcz 1947
 27. Szczedrin, N. (M. E. Sałtykow) – Istoria odnova goroda ; Gospoda Golovlevy : skazki. Moskva 1968 [w jęz. ros.]
 28. Szaniawski, Jerzy – Dwa teatry : komedia w trzech aktach. Kraków 1971
 29. Wawrzykiewicz, Marek – Sceny wielkie i średnie : felietony teatralne 1966-1968. Łódź 1970
 30. Csato, Edward – Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 31. Szaniawski, Jerzy – Dramaty zebrane. T. 1-3. Kraków 1958
 32. Towstonogow, Georgij – Lustra sceny. Warszawa 1984
 33. Grzymała-Siedlecki, Adam – Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy. Kraków 1971
 34. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – 622 upadki Bunga czyli Demoniczna kobieta. Warszawa 1972
 35. Szekspir, Wiliam – Komedie. Warszawa 1958. (Dzieła Dramatyczne; t. 1)
 36. Szczepański, Jan – Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1970 [2 egz.]
 37. Fredro, Aleksander – Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca : komedia w 5 aktach. Warszawa 1970 [2 egz.]
 38. Shakespeare, William – Wiele hałasu o nic. Warszawa 1972
 39. Filler, Witold – Modele teatru : szkice o polskim teatrze współczesnym. Warszawa 1971
 40. Molier – Teatr : wybór. [T.] 1. Warszawa 1972
 41. Słowacki, Juliusz – Dramaty : (wybór). [T.] 1-2. Warszawa 1972
 42. Fredro, Aleksander – Komedie : wybór. Warszawa 1972
 43. Goldoni, Carlo – Uczciwa dziewczyna ; Pan Teodor Zrzęda czyli Uprzykrzony staruch. Wrocław [i in.] 1971 [2 egz.]
 44. Molier – Mizantrop : komedia w 5 aktach, 1666. Warszawa [193-]
 45. Słowacki, Juliusz – Beniowski : wydanie całkowite w nowym układzie. Wrocław 1949
 46. Tairow, Aleksander – Notatki reżysera i proklamacje artysty. Warszawa 1978
 47. Zabłocki, Franciszek – Sarmatyzm : komedia w pięciu aktach. Warszawa 1947
 48. Sofokles – Antygona. Wrocław 1965 [bez okładki]
 49. Szekspir, Wiliam – Hamlet, królewicz duński. Warszawa 1976
 50. Sofokles – Antygona. Bielsko-Biała [1996]
 51. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – Wybór dramatów. Wrocław [i in.] [bez okładki]
 52. Nicoll, Allardyce – Dzieje dramatu : od Ajschylosa do Anouilha. T. 2. Warszawa 1975
 53. Klemensiewicz, Zenon – Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Warszawa 1973
 54. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław 1963
 55. Szyfman, Arnold – Labirynt teatru. Warszawa 1964
 56. Myśl teatralna polskiej awangardy 1919-1939 : antologia. Warszawa 1973
 57. Copeau, Jacques – Naga scena. Warszawa 1972 [2 egz.]
 58. Shaw, George Bernard – Pigmalion. Warszawa 1972 [2 egz.]
 59. Szekspir, Wiliam – Romeo i Julia. Warszawa 1964
 60. Szekspir, Wiliam – Romeo i Julia. Warszawa 1973 [2 egz.]
 61. Szekspir, Wiliam – Sen nocy letniej. Kraków 1950 [3 egz.]
 62. Leszczyński, Jerzy – Z pamiętnika aktora. Warszawa 1958
 63. Orzechowski, Emil – Stary Teatr i Studio. Kraków 1974
 64. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – W małym dworku. Warszawa 1972 [3 egz.]
 65. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – W małym dworku. Warszawa 1974 [2 egz.]
 66. Wyspiański, Stanisław – Warszawianka. Kraków 1973
 67. Wyspiański, Stanisław – Noc listopadowa. Kraków 1973
 68. Sławińska, Irena – Reżyserska ręka Norwida. Kraków 1971
 69. Kudliński, Tadeusz – Rodowód polskiego teatru. Warszawa 1972
 70. Wasilewski, Zygmunt – Poeci i teatr : spostrzeżenia. Warszawa [i in.] 1929
 71. Broszkiewicz, Jerzy – Utwory sceniczne. Kraków 1973
 72. Słowacki, Juliusz – Wiersze i poematy (wybór). Warszawa 1974
 73. Szaniawski, Jerzy – Dramaty wybrane. Kraków 1973 [3 egz.]
 74. Szekspir, Wiliam – Tragedie. T. 1-2. Warszawa 1974 [3 egz.]
 75. Konstytucja PRL. Warszawa 1973
 76. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / oprac. Zenon Klemensiewicz. Wrocław [i in.] 1973 [2 egz.]
 77. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1973 [2 egz.]
 78. Jodłowski, Stanisław ; Taszycki, Witold – Słownik ortograficzny i prawidła pisowni polskiej. Wrocław [i in.] 1974
 79. Molier – Skąpiec. Wrocław [i in.] 1974. (Biblioteka Narodowa) [4 egz.]
 80. Brecht w oczach krytyki światowej / wyboru dokonał Roman Szydłowski. Warszawa 1977 
 81. Wedekind, Frank – Duch ziemi ; Puszka Pandory. Kraków 1981 

MAJ  2021

 1. Sto wierszy polskich / w wyborze i tłum. Karla Dedeciusa. Kraków 1995
 2. Łoziński, Władysław – Życie polskie w dawnych wiekach. Kraków 1978
 3. Morawski, Stefan – Na zakręcie : od sztuki do po-sztuki. Kraków-Wrocław 1985
 4. Bronisław Dąbrowski i jego teatr : w 50-lecie pracy artystycznej. Kraków 1972
 5. Gombrowicz, Witold – Pornografia. Kraków-Wrocław 1986. (Dzieła; t. 4)
 6. Mały słownik pisarzy świata. Warszawa 1968
 7. Kazantzakis, Nikos – Grek Zorba. Warszawa 1986
 8. Lew-Starowicz, Zbigniew – Seks nietypowy. Warszawa 1988
 9. Orzechowski, Emil – Stary Teatr i Studio. Kraków 1974
 10. Mickiewicz, Adam – Dziady : poema. Warszawa 2005
 11. Głowacki, Janusz – Jak być kochanym. Warszawa 2005
 12. Donath, Adolf – Wybór idiomów niemieckich. Warszawa 1995
 13. Marianina, Aleksandra – Czarna lista. Warszawa 2010
 14. Szkice z historii socjologii polskiej. Warszawa 1983
 15. Grochola, Katarzyna – Nigdy w życiu! Warszawa 2001
 16. Swift, Jonathan – Podróże do wielu odległych narodów świata. Kraków 1982
 17. Bunin, Iwan – Róża Jerycha : opowiadania i szkice. Kraków 1976
 18. Kochanowski, Jan – Odprawa posłów greckich. Wrocław [i in.] 1969
 19. Mansfeld, Bogusław ; Wajda, Kazimierz – Teatr w Toruniu. Warszawa [i in.] 1978
 20. Tucholsky, Kurt – Rheinsberg : ein Bilderbuch fur Verliebte. Berlin 1990
 21. Bieńka, Maria Olga – Giraudoux w teatrze polskim. Wrocław [i in.] 1976
 22. Zołotnicki, Dawid – Jutrznie teatralnego października. Warszawa 1980
 23. Studia o Tadeuszu Micińskim / pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków 1979
 24. Eustachiewicz, Lesław – Dramaturgia polska w latach 1945-77. Warszawa 1979
 25. Morawiec, Elżbieta – Mitologie i przeceny. Warszawa 1982
 26. Żeleński, Tadeusz (Boy) – Reflektorem w mrok : wybór publicystyki. Warszawa 1985
 27. Grzeniewski, Ludwik Bohdan – Leona Chwistka Pałace Boga : próba rekonstrukcji. Warszawa 1979
 28. Lapara, Leo – Dziesięć lat z Louis Jouvetem [1887-1951]. Warszawa 1979
 29. Taborski, Roman – Warszawskie teatry prywatne w okresie Młodej Polski 1905-1918. Warszawa 1980
 30. Mroczkowski, Przemysław – Szekspir elżbietański i żywy. Kraków 1981
 31. Filipowicz-Findlay, Halina – Eugene O’Neill. Warszawa 1975. (Profile)
 32. Kijowski, Andrzej Tadeusz – Chwyt teatralny : (zarys instrumentalnej teorii teatru). Kraków 1982
 33. Litwiniec, Bogusław – Teatr młody, teatr otwarty. Wrocław [i in.] 1978
 34. Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Kraków 1981
 35. Otto Axer. Warszawa 1978
 36. Sokorski, Włodzimierz – Leon Schiller. Warszawa 1978
 37. Sokół, Lech – August Strinberg. Warszawa 1981
 38. Dostojewski, Fiodor – Aforyzmy. Warszawa 1976
 39. Matejko, Jan – Ubiory w Polsce 1200-1795. Kraków 1967
 40. Bukowska, Miłosława – Odmiany konwencji w teatrze współczesnym : na przykładzie inscenizacji „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław [i in.] 1981
 41. Groński, Ryszard Marek – Kabaret Hemara. Warszawa 1989
 42. Zawistowski, Władysław – Teatr warszawski między wojnami : (wybór recenzji). Warszawa 1971
 43. Coccopalmerio, Francesco – Radość miłości : przewodnik po ósmym rozdziale adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka. Kraków 2017
 44. Kalendarz chopinowski 1955. Warszawa [1955]
 45. Szydłowski, Roman – Bertolt Brecht. Warszawa 1973. (Profile)
 46. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod red. Aliny Brodzkiej. Warszawa 1994
 47. Fredro, Aleksander – Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca. Warszawa 2006
 48. Spaleny, Eugen ; Ruzickova, Eva ; Bloch, David – John, Spot and Muff on holiday : a picture textbook of English for children. Bratislava 1980
 49. Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe : zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych / pod red. Anny Paluszkiewicz  i Marii Lenartowicz. Warszawa 1999
 50. Katalogowanie książek i wydawnictw ciągłych w formacie USMARC : poradnik / pod red. Marii Lenartowicz i Anny Paluszkiewicz. Warszawa 1997
 51. Bułhak, Leonid ; Szeżyńska, Magdalena – Komputer na biurku : poradnik użytkownika mikrokomputera klasy IBM PC. Warszawa 1992
 52. Mikrokomputer w bibliotece : numer specjalny miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza”.
 53. Grycz, Józef ; Borkowska, Władysława – Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego. Warszawa 1949 i 1971
 54. Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej : działalność naukowa i dydaktyczna / oprac. Maria Kocójowa i Wanda Pindlowa. Kraków 1992
 55. Świdziński, Marek – Dzisiejsza polska mowa sceniczna. Warszawa 1988
 56. Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych. Warszawa 1994
 57. Kryteria i tryb przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie projektów badawczych. Warszawa 1993

CZERWIEC  2021

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Ludwik Solski 1875-1945. Kraków 1946
 2. Dąbrowski, Stanisław ; Górski, Ryszard – Fredro na scenie. Warszawa 1963
 3. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1: Dramat – teatr / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976 [2 egz.]
 4. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 2: O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976 [2 egz.]
 5. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 3: Odbiorcy dzieła teatralnego : widz, krytyk, badacz / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1978 [2 egz.]
 6. Ciesielska Borkowska, Stefania – Teatr Federika Garcia Lorki. Łódź 1962
 7. Klemensiewicz, Zenon – Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Warszawa 1976 [2 egz.]
 8. Brach-Czaina, Jolanta – Na drogach dwudziestowiecznej myśli teatralnej. Wrocław [i in.] 1975 (Studia i Materiały do Dziejów Teatru Polskiego; t. 7/19)
 9. Harasymowicz-Broniuszyc, Jerzy – Banderia prutenorum czyli Chorągwie pruskie podniesione roku Pańskiego 1410 […]. Kraków 1976
 10. Festiwale Teatrów Polski Północnej. Warszawa 1963
 11. Teatr Radziecki : antologia / wybór i oprac. Stanisław Witold Balicki. T. 1-4. Warszawa 1967
 12. Wyspiański, Stanisław – Dzieła zebrane. T. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 cz. 1-4. Kraków 1959-1968
 13. Kruczkowski, Leon – Niemcy : sztuka w 3 aktach. Warszawa 1967
 14. Krasowski, Jerzy – Sprawa teatru : (próby dramatyczne, wypowiedzi o teatrze, felietony). Kraków 1977
 15. Szletyńscy, Zofia i Henryk – Prawidłowe mówienie : ćwiczenia i wskazówki. Warszawa 1975 [3 egz.]
 16. Szekspir, Wiliam – Kroniki. T. 2. Warszawa 1963. (Dzieła Dramatyczne)
 17. Najdawniejsze zabytki języka polskiego / oprac. Witold Taszycki. Wrocław [i in.] 1975. (Biblioteka Narodowa)
 18. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1976 [2 egz.]
 19. Antologia dramatu / wybór i posł. Jerzy Koenig. T. 2. Warszawa 1976 [2 egz.]
 20. O tragedii i tragiczności / Arystoteles, David Hume, Max Scheller. Kraków 1976
 21. Krasiński, Edward – Stefan Jaracz. Warszawa 1976. (Sylwetki Warszawskie)
 22. Plan Krakowa. Warszawa 1975
 23. Wieczorkiewicz, Bronisław – Sztuka mówienia. Warszawa 1963
 24. Essen, Dymitr ; Szypuła, Ryszard – Wielki słownik polsko-rosyjski. T. 1-2. Moskwa-Warszawa 1979
 25. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977 [3 egz.]
 26. Bystroń, Jan Stanisław – Dzieje obyczajów w dawnej Polsce : wiek XVI-XVIII. T. 1-2. Warszawa 1976 [3 egz.]
 27. Bab, Juliusz – Teatr współczesny : od Meiningeńczyków do Piscatora. Warszawa 1959
 28. Toeplitz, Jerzy – Historia sztuki filmowej. T. 4: 1934-1939. Warszawa 1969
 29. Juliusz Słowacki na scenach krakowskich. Kraków 1979
 30. Kuchtówna, Lidia – Irena Solska. Warszawa 1980
 31. Straszewska, Maria – Romantyzm. Warszawa 1977. (Biblioteka „Polonistyki”) [2 egz.]
 32. Jabłoński, Zbigniew – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków 1980. (Dzieje Teatru w Krakowie; t. 2) [3 egz.]
 33. Michalik, Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : Teatr Miejski. Kraków 1985. (Dzieje Teatru w Krakowie; t. 5, cz. 1, wol. 2)
 34. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta – Słownik współczesnego teatru : twórcy teatry, teorie. Warszawa 1980
 35. Peiper, Tadeusz – Poematy i utwory teatralne. Kraków 1979. (Pisma)
 36. Ze struny na strunę : wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918-1978 / ułożył Andrzej Lam. Kraków 1981
 37. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie : w trzydziestolecie istnienia / oprac. Emil Orzechowski. Kraków 1977 [5 egz.]
 38. Gębala, Stanisław – Teatr Różewicza. Wrocław 1978
 39. Natanson, Wojciech – Szczęście Syzyfa. Kraków 1980
 40. Sławińska, Irena – Współczesna refleksja o teatrze : ku antropologii teatru. Kraków 1979
 41. Iredyński, Ireneusz – Skąd ta wrażliwość. Warszawa 1979
 42. Lechoń, Jan – Poezje. Warszawa 1979
 43. Wawrzkiewicz, Marek – Sceny wielkie i średnie : felietony teatralne 1966-1968. Łódź 1970
 44. Falkiewicz, Andrzej – Teatr, społeczeństwo. Wrocław [i in.] 1980
 45. Szekspir, William – Komedie. T. 1. Warszawa 1980. (Dzieła Dramatyczne; t. 1) [2 egz.]
 46. Szekspir, William – Kroniki. Warszawa 1981. (Dzieła Dramatyczne; t. 3) [4 egz.]
 47. Szekspir, William – Tragedie. T. 2. Warszawa 1980. (Dzieła Dramatyczne; t. 5) [2 egz.]
 48. Kochanowski, Jan – Dzieła polskie. Warszawa 1978
 49. Antologia dramatu radzieckiego / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Stanisław Witold Balicki. Warszawa 1978
 50. Wyszyński, Zbigniew – Wprowadzenie do estetyki filmowej. Wrocław [i in.] 1976. (Nauka dla Wszystkich; nr 263) [3 egz.]
 51. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1978 [4 egz.]
 52. Antologia poezji dziecięcej / wybrał i oprac. Jerzy Cieślikowski. Wrocław [i in.] 1980. (Biblioteka Narodowa)
 53. Polski Słownik Biograficzny. T. 26/1 (z. 108). Wrocław [i in.] 1981
 54. Hausbrandt, Andrzej – Teatr w społeczeństwie. Warszawa 1983
 55. Balcerzan, Edward – Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 1: Strategie liryczne. Warszawa 1982
 56. Ośrodek teatru otwartego Kalambur. Warszawa 1982
 57. Nicoll, Allardyce – Dzieje dramatu. T. 1-2. Warszawa 1983 [3 egz.]
 58. Stary Teatr Kraków 1970-1975. Kraków 1981
 59. Antologia dramatu polskiego : 1918-1978. T. 1-2. Warszawa 1981
 60. Schiller, Leon – Droga przez teatr : 1924-1939. Warszawa 1983
 61. Studia o Tadeuszu Micińskim / pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków 1979
 62. Wśród mitów teatralnych Młodej Polski / praca zbiorowa pod red. Ireny Sławińskiej i Marii Barbary Stykowej. Kraków 1983
 63. Iwaszkiewicz, Jarosław – Dramaty. Warszawa 1980. (Dzieła)
 64. Fredro, Aleksander – Zemsta. Wrocław-Warszawa 1959. (Nasza Biblioteka)
 65. Czeczot-Gawrak, Zbigniew – Współczesna francuska teoria filmu. Wrocław [i in.] 1982. (Studia z Teorii Filmu i Telewizji; t. 12)
 66. Bazylow, Ludwik – Historia Rosji. T. 1. Warszawa 1983
 67. Jackiewicz, Aleksander – Kino polskie. Warszawa 1983. (Moja Filmoteka)
 68. Dąbrowski, Bronisław – Na deskach świat oznaczających. 3: Erynie zrzucają maski. Kraków 1981
 69. Szletyński, Henryk – Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce. Kraków 1981
 70. Błoński, Jan – Romans z tekstem. Kraków 1981
 71. Jonson, Ben – Volpone albo Lis. Kraków 1982. (Seria Dawnej Literatury Angielskiej) [2 egz.]
 72. Marlowe, Christopher – Edward II. Kraków 1983. (Seria Dawnej Literatury Angielskiej)
 73. Kaliszewski, Andrzej – Gry pana Cogito. Kraków 1982
 74. Szweykowska, Anna – Wenecki teatr modny. Kraków 1981
 75. Puzyna, Konstanty – Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 76. Karwacka, Helena – Warszawski Kabaret Artystyczno-Literacki Momus. Warszawa 1982
 77. Nowaczyński, Adolf – Wielki Fryderyk : powieść dramatyczna. Wrocław [i in.] 1982. (Biblioteka Narodowa)
 78. Arystoteles – Poetyka. Wrocław [i in.] 1983. (Biblioteka Narodowa)
 79. Kępiński, Zdzisław – Impresjonizm. Warszawa 1982. (Style, Kierunki, Tendencje)
 80. Hubner, Zygmunt – Sztuka reżyserii. Warszawa 1982. (Panorama Sztuki)
 81. Polska Rzeczpospolita Ludowa : mapa administracyjna. Warszawa 1978 i 1982 [2 egz.]
 82. Mandelsztam, Osip – Poezje. Kraków-Wrocław 1984
 83. Historia Polski / oprac. zbiorowe pod red. Czesława Madajczyka. T. 4, cz. 1. Warszawa 1984
 84. Tatarkiewicz, Władysław – Historia filozofii. T. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna. Warszawa 1983
 85. Krzyżanowski, Julian – Historia literatury polskiej : alegoryzm – preromantyzm. Warszawa 1986
 86. Klemensiewicz, Zenon – Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Warszawa 1983
 87. Stachura, Edward – Piosenki. Olsztyn 1986 [2 egz.]
 88. Krasiński, Edward – Stefan Jaracz. Warszawa 1983. (Artyści) [2egz.]
 89. Lessing, Gotthold Ephraim – Dramaturgia hamburska : wybór. Wrocław 1956
 90. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1985 [4 egz.]
 91. Ekspresjonizm w teatrze europejskim. Warszawa 1983
 92. Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety. Kraków-Wrocław 1985
 93. Marczak-Oborski, Stanisław – Teatr w Polsce 1918-1939 : wielkie ośrodki. Warszawa 1984
 94. Marczak-Oborski, Stanisław – Teatr polski w latach 1918-1965 : teatry dramatyczne. Warszawa 1985. (Dzieje Teatru Polskiego; t. 5, cz. 1)
 95. Schiller, Fryderyk – Dzieła wybrane. Warszawa 1985
 96. Sofokles – Antygona. Wrocław [i in.] 1986. (Nasza Biblioteka)
 97. Molier – Świętoszek. Łódź 1984
 98. Mickiewicz, Adam – Dziady : część 3. Wrocław [i in.] 1984. (Nasza Biblioteka)
 99. Danek-Wojnowska, Bożena – Stanisław Ignacy Witkiewicz a modernizm : kształtowanie idei katastroficznych. Wrocław [i in.] 1976
 100. Niemcewicz, Julian Ursyn – Powrót posła. Łódź 1981
 101. Sade, Donatien Alphonse Francis de – Niedole cnoty ; Zbrodnie miłości. Łódź 1985
 102. Sztaudynger, Jan – Nie tylko „Piórka” : fraszki, wiersze, bajki. Łódź 1986
 103. Prejbisz, A[ntoni] ; Jasińska, B[ronisława] ; Kryński, St[anisław] – Gramatyka angielska w ćwiczeniach. Warszawa 1987 [2 egz.]
 104. Wańkowicz, Melchior – Karafka La Fontaine’a. T. 2. Kraków 1984
 105. Wyspiański i teatr : 1907-1957. Kraków 1957
 106. Brzozowski, Stanisław – Legenda Młodej Polski : studya o strukturze duszy kulturalnej. Kraków-Wrocław 1983
 107. Wyspiański, Stanisław – Hamlet. Kraków 1961
 108. Szkice szekspirowskie / wyboru dokonał Witold Chwalewik. Warszawa 1983
 109. Norwid, Cyprian Kamil – „Gorzki to chleb jest polskość” : wybór myśli politycznych i społecznych. Kraków-Wrocław 1984 [2 egz.]
 110. Lichniak, Zygmunt – Zanim powstanie panorama : (wobec literatury polskiej na emigracji). Warszawa 1983
 111. Shaw, George Bernard – Pigmalion : przygoda romantyczna w pięciu aktach. Warszawa 1974
 112. Majakowski, Włodzimierz – Pluskwa : komedia fantastyczna w dziewięciu obrazach. Kraków-Wrocław 1983 [2 egz.]
 113. Szekspir, William – Hamlet. Wrocław [i in.] 1971. (Biblioteka Narodowa)
 114. Skarga, Piotr – Kazania sejmowe. Wrocław [i in.] 1984. (Biblioteka Narodowa)
 115. Tuwim, Julian – Wiersze wybrane. Wrocław [i in.] 1986. (Biblioteka Narodowa)
 116. Mickiewicz, Adam – Wybór poezyj. T. 1-2. Wrocław [i in.] 1986. (Biblioteka Narodowa) [2 egz.]
 117. Babel, Izaak – Utwory wybrane. Warszawa 1961
 118. Łomnicki, Tadeusz – Spotkania teatralne. Warszawa 1984
 119. Michałowski, Kazimierz – Nie tylko piramidy… : sztuka dawnego Egiptu. Warszawa 1986 [destrukt, kilka stron niezadrukowanych]
 120. Król-Kaczorowska, Barbara – Teatr dawnej Polski : budynki, dekoracje, kostiumy. Warszawa 1971
 121. Problemy teorii dramatu i teatru / wybór Janusz Degler. Wrocław 1988 [2 egz.]
 122. Malko, Dorota – Zasady muzyki i kształcenie słuchu : podręcznik dla słuchaczy uczelni pedagogicznych. Warszawa 1992
 123. Raszewski, Zbigniew – Trudny rebus : studia i szkice z historii teatru. Wrocław 1990
 124. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : 1893-1963. Kraków [1962]
 125. Cervantes Saavedra, Miguel de – Intermedia. Kraków 1967
 126. Svehla, Jaroslav – Deburau : pierrot nieśmiertelny. Warszawa 1983. (Artyści)
 127. Furmanik, Stanisław – Podstawy wersyfikacji polskiej. Warszawa-Kraków 1947
 128. Teatr polskiego renesansu : antologia / oprac. Julian Lewański. Warszawa 1988
 129. Burkot, Stanisław – Tadeusz Różewicz. Warszawa 1987. (Biblioteka „Polonistyki”)
 130. Śliwowski, Rene – Antoni Czechow. Warszawa 1986. (Ludzie Żywi)
 131. Gogol, Mikołaj – Martwe dusze. Warszawa : Czytelnik, 1987
 132. Gogol, Mikołaj – Martwe dusze. Warszawa : Wydaw. TPPR „Współpraca”, 1987
 133. Bogusławski, Wojciech – Dzieje teatru narodowego na trzy części podzielone oraz Wiadomość o życiu sławnych artystów. Warszawa 1965 [reprint]
 134. Giraudoux, Jean – Teatr. Warszawa 1957
 135. Helsztyński, Stanisław – Moje szekspiriana. Warszawa 1964
 136. Szweykowska, Anna – Wenecki teatr modny. Kraków 1981
 137. Camus, Albert – Dramaty. Kraków 1987 [2 egz.]
 138. Alberes, Rene-Marill – Bilans literatury XX wieku. Warszawa 1958
 139. Gołaszewska, Maria – Śmieszność i komizm. Wrocław 1987
 140. Orzechowski, Emil – Stary Teatr w Krakowie (1945-1985). Wrocław 1987 [3 egz.]
 141. Kulawik, Adam – Teoria wiersza. Wrocław 1987 [2 egz.]
 142. Banham, Martin ; Wake, Clive – Współczesny teatr Czarnej Afryki. Warszawa 1980
 143. Lechoń, Jan – Poezje. Warszawa 1987
 144. Na drodze do kultury czynnej : o działalności Instytutu Grotowskiego : Teatr Laboratorium w latach 1970-1977 / oprac. i dokumentacja prasowa Leszek Kolankiewicz. Wrocław 1978
 145. Chrzanowski, Maciej – Andrzej Bursa : czas, twórczość, mit. Kraków 1986
 146. Jarry, Alfred – Ubu król czyli Polacy. Warszawa 1989. (Bibliofilska Edycja Miniatur WAiF) [2 egz.]

LIPIEC – SIERPIEŃ  2021

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Aszyk, Urszula – Współczesny teatr hiszpański w walce o… teatr. Warszawa 1988
 2. Cybulski, Andrzej – Pokolenie kataryniarzy. Warszawa 1989
 3. Antologia liryki Młodej Polski / wstęp, wybór i oprac. Ireneusz Sikora. Wrocław [i in.] 1990. (Nasza Biblioteka) [3 egz.]
 4. Braun, Kazimierz ; Różewicz, Tadeusz – Języki teatru. Wrocław 1989
 5. Trznadel, Jacek – Polski Hamlet : kłopoty z działaniem. Warszawa 1989
 6. Szekspir, Wiliam – Makbet. Łódź 1984 [2 egz.]
 7. Szekspir, Wiliam – Romeo i Julia. Warszawa 1973. (Biblioteka Szkolna)
 8. Csato, Edward – Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 9. Kultura żywego słowa w dawnej Polsce : praca zbiorowa / pod red. Hanny Dziechcińskiej. Warszawa 1989
 10. Zieliński, Marek – Kilka niewzruszonych przekonań. Warszawa 1987. (Biblioteka „Więzi”; t. 55)
 11. Windakiewicz, Stanisław – Teatr polski przed powstaniem sceny narodowej. Kraków 1921
 12. Molier – Dzieła. Przeł., oprac. i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński Boy. T. 1 i 3. Warszawa 1952
 13. Polska tragedia neoklasycystyczna / wybór i oprac. Dobrochna Ratajczak. Wrocław   [i in.] 1989. (Biblioteka Narodowa)
 14. Staropolskie pastorałki dramatyczne : antologia / oprac. Jan Okoń. Wrocław [i in.] 1989. (Biblioteka Narodowa) [2 egz.]
 15. Szaniawski, Jerzy – Wybór dramatów. Wrocław [i in.] 1988. (Biblioteka Narodowa)
 16. Czechow, Antoni – Opowiadania i opowieści : (wybór). Wrocław [i in.] 1989. (Biblioteka Narodowa)
 17. Wyspiański, Stanisław – Legion. Wrocław [i in.] 1989. (Biblioteka Narodowa) [2 egz.]
 18. Hryniewicz, Helena – Jak cię widzą tak cię piszą : savoir-vivre dla wszystkich. Warszawa 1988 [2 egz.]
 19. Marczak-Oborski, Stanisław – Przewodnik teatralny. T. 1: Dramat polski ; T. 2 cz. 1 [2 egz.] ; cz. 2 [3 egz.]: Dramat światowy. Warszawa 1991
 20. Konrad Swinarski i teatr niemieckojęzyczny : inscenizacje – Niemcy, Szwajcaria. Kraków [1994]
 21. Schiller, Leon – Najpilniejsze zadania teatru polskiego. Łódź 1946
 22. Teatr Rapsodyczny. Kraków 1948
 23. Gookin, Dan – DOS dla opornych. Warszawa 1993
 24. Levine, John R. ; Levine Young, Margaret – UNIX dla opornych. Warszawa 1993
 25. Mitzner, Leonard – CorelDraw 7 w praktyce. Wrocław 1997
 26. Władysław Krzemiński (1907-1966) : praca zbiorowa / pod red. Emila Orzechowskiego. Kraków 1991 [2egz.]
 27. Dramat i teatr po roku 1945. Wrocław 1994
 28. Braun, Kazimierz – Teatr polski (1939-1989) : obszary wolności, obszary zniewolenia. Warszawa 1994
 29. Tarasiewicz, Bogumiła – Mówię i śpiewam świadomie : podręcznik do nauki emisji głosu. Kraków 2003 [2 egz.]
 30. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków-Warszawa 1996 [6 egz.]
 31. Malatyńska, Maria – Gwiazdozbiór krakowski. Kraków 1997
 32. Oblicza piękna : sympozja 3. Kraków 2009
 33. Odpowiedź Swinarskiemu : wydawnictwo pokonferencyjne. Kraków 23-25 X 2014. Kraków 2015 [2 egz.]
 34. Kształcenie aktora : tradycja i współczesność / pod red. Jacka Popiela. Kraków 2004
 35. Bednarek, Janina Danuta – Ćwiczenia wyrazistości mowy. Wrocław 2002
 36. Mongredien, Georges – Życie prywatne Moliera. Warszawa 1977
 37. Ibsen, Henryk – Dzika kaczka : dramat w 5 aktach. Kraków 1949
 38. Guczalska, Beata – Jerzy Jarocki : artysta teatru. Kraków 1999
 39. Michałowska, Danuta – Pamięć nie zawsze święta : wspomnienia. Kraków 2004
 40. Leksykon pisarzy świata XX wiek : suplement. Warszawa 1993
 41. Jewgienij Wachtangow – co zostaje po artyście teatru? / red. Katarzyna Osińska. Wrocław 2008
 42. Słowacki, Juliusz – Lilla Weneda. Wrocław 1954
 43. Grzegorek, Leopold – Poznajemy teatr. Warszawa 1972
 44. Furmanik, Stanisław – Zarys deklamatoryki. Warszawa 1958
 45. Literatura rybałtowska XVII wieku (w wyborze) / oprac. Juliusz Kijas. Kraków 1950
 46. Corneille, Piotr – Cyd. Kraków 1949 [2 egz.]
 47. Calderon de la Barca, [Pedro] – Książę niezłomny : tragedia w 3 aktach. Kraków 1949
 48. Kotlarczyk, Mieczysław – Podstawy sztuki żywego słowa : (instrument, dykcja, ekspresja). Warszawa 1961 [2 egz.]
 49. Drama mieszczańska / oprac. Janina Pawłowiczowa. Warszawa 1955. (Teatr Polskiego Oświecenia) [2 egz.]
 50. Mickiewicz, Adam – Wiersze. Warszawa 1983. (Dzieła Poetyckie; 1)
 51. Fredro, Aleksander – Komedie. T. 4. Warszawa 1956. (Pisma Wszystkie)
 52. Michałowska, Danuta – Ja, bez imienia : monolog na podstawie Wyznań św. Augustyna, biskupa Hippony. Warszawa 1996
 53. Schaeffer, Bogusław – Mały informator muzyki XX wieku. Kraków 1987
 54. Jabłoński, Zbigniew – Z dziejów teatru krakowskiego (1781-1893). Wrocław 1981
 55. Marczak-Oborski, Stanisław – Iskier przewodnik teatralny. Warszawa 1971
 56. Tenner, Juliusz – Podręcznik sztuki czytania. Lwów [1917]
 57. Czechow, Antoni – Dramat na polowaniu : z notatek sędziego śledczego. Warszawa 1985
 58. Rabelais – Gargantua i Pantagruel. T. 2, 3, 4. Warszawa 1949
 59. Rabelais – Gargantua i Pantagruel. T. 2. Warszawa 1973
 60. Kraków : plan miasta. Warszawa 1996
 61. Sienkiewicz, Henryk – Quo vadis. T. 1. Warszawa: PIW, 1958
 62. Skupnik-Kurowska, Jadwiga – Wyrazistość mowy scenicznej : wybór tekstów do ćwiczeń. Wyd. 2, popr. Kraków 1990 [skrypt]
 63. Arystofanes – wybór komedii. Warszawa, 1955.
 64. Storey, David – Pasmore. Warszawa, 1972.
 65. Shakespeare, William – Jak wam się podoba, tł. St. Barańczak. Poznań, 1993.
 66. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – Dramaty T.1. Warszawa, 1972.
 67. Baczyński, Krzysztof Kamil – Utwory zebrane. T. 1. Kraków, 1970.
 68. Shakespeare, William – Miarka za miarkę. Kraków, 1982
 69. Waskowski, Antoni – Kraków w twórczosci Wyspiańskiego. Kraków, 1957.
 70. Wyka, Kazimierz – Szkice literackie i artystyczne. Tom 1-2. Kraków 1956

WRZESIEŃ  2021

 1. Gilson, Etienne – Realizm Tomistyczny : opracowanie zbiorowe. Warszawa 1968
 2. Granat, Wincenty – U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Poznań 1976
 3. Górski, Konrad – Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1978
 4. Nowicki, Andrzej – Wykłady z historii filozofii i myśli społecznej Odrodzenia. Warszawa 1956.
 5. Kotarbiński, Tadeusz – Elementy : teorji poznania, logiki formalnej i metodologji nauk. Lwów 1929
 6. Krąpiec, Mieczysław A. – Struktura bytu : charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Lublin 1965
 7. Ajdukiewicz, Kazimierz – Logika pragmatyczna. Warszawa 1975
 8. Kulczycka-Saloni, Janina – Bolesław Prus. Warszawa 1955
 9. Morrell, David – Piąta profesja. Warszawa 1992
 10. Stępień, Marian – Rodowód. Kraków 1983
 11. Newman, John Henry – Logika wiary. Warszawa 1956
 12. Dobosiewicz, S.; Tokarski, J.; Wieczorkiewicz, B. – Kultura języka. Warszawa 1955
 13. Magma II – Morderstwo stołowe. Katowice 1987
 14. Lenczewski, Kosma O. – Pamiętnik kapelana Legionów. Kraków 1989
 15. Kamiński, Włodzimierz – Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich : zarys problematyki rozwojowej. Kraków 1971
 16. Smereka, Jan – O retoryce w szkole średniej. [Nadbitka 1929]
 17. Witkowski, Michał – Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej. Warszawa 2008
 18. Wyka, Kazimierz – Łowy na kryteria. Warszawa 1965
 19. Piskor, Stanisław – Ruchomy kraj. Kraków 1980
 20. Terlecki, Władysław – Trzy etiudy kryminalne. Warszawa 1980
 21. Lacroix, Jean – Życie i twórczość Maurice Blondela. Warszawa 1970
 22. James BJ – Siódme niebo. Warszawa 1992 (Harlequin)
 23. Hejnicka-Bezwińska, Teresa – Edukacja – kształcenie – pedagogika : (fenomen pewnego stereotypu). Kraków, 1995 ( Biblioteczka Edukacyjna)
 24. Sołowjow, Sergiusz M. – Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa. Poznań 1986
 25. Kautsky, Karol – Pochodzenie chrześcijaństwa. Warszawa 1950 (Biblioteka Socjalizmu Naukowego)
 26. Pachoński, Jan – Dawne mury floriańskie. Kraków 1956
 27. Krzemień-Ojak, Krystyna – Mochnacki Maurycy program kulturalny i myśl krytycznoliteracka. Warszawa 1975 (Historia i Teoria Literatury)
 28. Gołubiew, Antoni – Unoszeni historią. Kraków 1971
 29. Puzyna, Konstanty – To, co teatralne : szkice. Warszawa 1960
 30. Bocheński, Jacek – Zgodnie z prawem. Warszawa 1952
 31. Żuławski, Jerzy – Stara ziemia. Kraków 1979
 32. Wyzwania dla nowej Europy. XIX Międzynarodowa Konferencja „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Kraków 11-12 X 2019 r.
 33. Menzhausen, Joachim – Zwinger. Drezno 1974
 34. Kłósak, Kazimierz – W poszukiwaniu pierwszej przyczyny : argumentacja za istnieniem Boga z początku trwania czasowego wrzechświata i z początku życia organicznego. Warszawa 1955
 35. Ekonomia polityczna : podręcznik / Akademia Nauk ZSRR. Warszawa 1955
 36. Majewski, Andrzej – Locja. Kraków 1991
 37. Majewski, Andrzej -Tarcza i źrenica. Kraków 1991
 38. Grottger : wystawa w 150. rocznicę urodzin i 120. rocznicę śmierci Artysty. Kraków 1988
 39. Kosminski, E. – Historia wieków średnich. Warszawa 1953
 40. Tołstoj, Lew – Anna Karenina. Tom I. Warszawa 1930
 41. Carre, John le – A perfect spy. Toronto 1987
 42. Rubiner, Ludwig – Der Dichter greift in die Politik. Leipzig 1976
 43. Witczukowa, Aleksandra – Język niemiecki dla techników. Warszawa 1964
 44. Witczukowa, Aleksandra – Teksty techniczne do nauki języka niemieckiego : elektryka. Warszawa 1958
 45. Ostrowska, Klara – Teksty techniczne do nauki języka niemieckiego : mechanika. Warszawa 1961
 46. Dworak, Zbigniew – Astrologia, astronomia, astrofizyka. Warszawa 1980
 47. Hynek, Allen J. – Zetknięcie z UFO. Łódź 1991
 48. Krzepkowski, Andrzej – Kreks. Warszawa 1982
 49. Hollanek, Adam – Ukochany z księżyca. Warszawa 1979
 50. Izworski, Jacek -Gwiezdne szczenię. Warszawa 1986
 51. Weinfeld, Stefan – Janczarzy z kosmosu. Warszawa 1980
 52. Markowski, Michał – Pajęczyna. Po drugiej stronie księżyca. Warszawa 1980
 53. Trepka, Andrzej – Totem leśnych ludzi. Warszawa 1980
 54. Spotkanie w przestworzach 3 : antologia młodych ’80. Warszawa 1985
 55. Spotkanie w przestworzach 5 : antologia młodych ’81. Warszawa 1986
 56. Spotkanie w przestworzach 6 : antologia młodych. Warszawa 1989
 57. Spotkanie w przestworzach 7 : antologia młodych. Warszawa 1989
 58. Trepka, Andrzej – Kosmiczny meldunek. Warszawa 1980
 59. Delblanc, Sven – Gunnar Emmanuel : opowiadanie bez czasu. Szczecin 1989
 60. Kurpisz, Mieczysław – Bez przerwy wypełniać tę ciszę. Warszawa 1979
 61. Jabłoński, Mirosław Piotr – Nieśmiertelny z Oxa. Szczecin 1987
 62. MacLean, Alister – Siła strachu. Warszawa 1990
 63. Boruń, Krzysztof – Człowiek z mgły. Warszawa 1986
 64. Andrzejewski, Wiesław – Losy z morza. Szczecin 1986
 65. Głowacki, Ryszard – Paroksyzm numer minus jeden. Warszawa 1979
 66. Heinrich, Reinhard ; Simon, Erik – Pierwsze podróże w czasie. Warszawa 1981
 67. Croussy, Guy – Koncesja opatrzności. Warszawa 1984
 68. Schneigert, Zbigniew – Zagrożenie z kosmosu. Warszawa 1987
 69. Blania-Bolnar, Zbigniew – Obecność UFO. T. 1-2. Warszawa 1988
 70. Fur und wider : antologia tekstów i ćwiczeń leksykalnych dla studentów germanistyki / pod red. Eugeniusza Tomiczka. Warszawa 1982
 71. Cendrowski, Zbigniew – Poradnik młodzieżowego organizatora sportu. Warszawa 1980
 72. Szaferowa, Janina – Poznaj 100 roślin : klucz do oznaczania stu gatunków roślin kwiatowych dzikich i hodowanych. Warszawa 1975
 73.  Heller, Michał – Ewolucja kosmosu i kosmologii. Warszawa 1983
 74. Skwara, Janusz – Western odrzuca legendę. Warszawa 1985
 75. Kirchmayer, Jerzy – Pamiętniki. Warszawa 1965
 76. Helena, Modrzejewska : artykuły, referaty, wywiady, varia / wybór i opr. Emil Orzechowski. Kraków, 2008
 77. Pirandello, Luigi – Czarny szal. Warszawa 1989
 78. Duras, Marguerite – The war : a memoir. New York 1986
 79. Wasylewski, Stanisław – W srebrnym dworku z Modrzewia [1949]
 80. Pisarze ziemi krakowskiej : informator. Kraków 1976
 81. Wroczyński, Ryszard – Pozytywizm warszawski : zarys dziejów oraz wybór publicystyki i krytyki. Warszawa 1948
 82. Gomulicki, Wiktor – Wspomnienia niebieskiego mundurka. Kraków 1956
 83. Philipe, Anne – Chwila westchnienia. Warszawa 1968
 84. Wskazówki scenograficzne dla zespołów amatorskich / oprac. J. Hawryłkiewicz i W. Grygorjew. Warszawa 1952
 85. Łysiak, Waldemar – Flet z Mandragory. Warszawa 1981
 86. Kijowski, Andrzej – Oskarżony. Warszawa 1959
 87. Libera, Zdzisław – Zygmunt Krasiński. Warszawa 1968
 88. Chmielowski, Piotr – Historya literatury polskiej. Tom I. Warszawa 1899
 89. Kaczmarek, Stefan – Anioł Dowgird : filozof nieznany. Warszawa 1965
 90. Bro, Bernard – Człowiek i sakramenty. Warszawa 1972
 91. Jadacki, Jacek Juliusz – Spór o granice poznania : prolegomena do epistemologii. Warszawa 1985
 92. London, Jack – Nieoczekiwane. Poe Edgar Allan – Złoty żuk. [Katowice] 1986
 93. Stawar, Andrzej – O Brzozowskim. Warszawa 1961
 94. Webster, Jean – Kochany wrogu. Gdańsk 1991
 95. Dziedzic, Stanisław ; Skoczek, Tadeusz – Monografia Teatru 38. Kraków 1985
 96. Konopnicka, Maria – Wybór poezji. Warszawa 1955
 97. Calderon de la Barca, Pedro – Dramaty. Kraków 1975
 98. Lissa, Zofia ; Chomiński, Józef : Muzyka polskiego Odrodzenia. Warszawa 1954
 99. Dramat i Teatr : konferencja teoretycznoliteracka w Świętej Katarzynie. Wrocław [i in.] 1967
 100. Fredro, Aleksander – Zemsta. Kraków: Wydawnictwo Greg
 101. Sofokles – Antygona. Kraków: Wydawnictwo Greg
 102. Sofokles – Król Edyp. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2003
 103. Słowacki, Juliusz – Balladyna. Kraków: Wydawnictwo Greg
 104. Bedier, Józef – Dzieje Tristana i Izoldy. Kraków: Wydawnictwo Greg
 105. Szekspir, William – Romeo i Julia. Kraków: Wydawnictwo Greg
 106. Szekspir, William – Makbet. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2003
 107. Zapolska, Gabriela – Moralność pani Dulskiej. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2005
 108. Mickiewicz, Adam – Pan Tadeusz. Kraków: Wydawnictwo Greg
 109. Żeromski, Stefan – Przedwiośnie. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2005
 110. Molier – Świętoszek. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2003
 111. Prus, Bolesław – Lalka. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2004
 112. Diderot, Denis – Kubuś Fatalista i jego pan. Kraków: Wydawnictwo Greg
 113. Reymont, Władysław St. – Chłopi. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2004
 114. Sienkiewicz, Henryk – Ogniem i mieczem. Kraków: Wydawnictwo Greg

PAŹDZIERNIK 2021

 1. Łubieński, Tomasz – M jak Mickieiwcz. Warszawa, 1998.
 2. Mickiewicz, Adam – Pisma estetyczno-krytyczne. Kraków, 1924
 3. Marquez, Gabriel Garcia – Rzecz o mych smutnych dziwkach. Warszawa, 2005.
 4. Sabato, Ernewsto – Abaddon-Anioł zagłady. Kraków, 1978.
 5. Topp, Ludwika (red.) – W stronę wiersza. Warszawa. 1984.
 6. Sienkiewicz Henryk – Na polu chwały. Gdańsk, 1986.
 7. Chomiński Józef M. – Historia muzyki powszechnej. Kraków, 1957.
 8. Kosiński Dariusz – Słownik wiedzy o teatrze. Bielsko-Biała, 2005.
 9. Zbijewska Krystyna (red.) – …dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż… Kraków, 1993.
 10. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 6 kwiecień 1997 r.
 11. Porównanie polskich przepisów katalogowania, zestawił Józef Grycz. Kraków, 1926
 12. Anna Guntner : malarstwo [katalog wystawy]. Kraków, 2005
 13. Howorka, Bolesław – Elementy prawa dla bibliotekarzy i dokumentalistów. Warszawa, 1990
 14. Potrzeby użytkowników informacji : materiały konferencyjne. Kołobrzeg, 1985
 15. Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego, wyb. i oprac. Józef Grycz i Władysława Borkowska. Warszawa, 1946
 16. Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego, oprac. Józef Grycz i Władysława Borkowska. Wyd. 2, popr. Warszawa, 1949
 17. Polskie prawo biblioteczne : zbiór przepisów prawnych dotyczących bibliotek, zebrał i wydał Antoni Knot. Wrocław-Warszawa, 1947
 18. Grycz, Józef – Bibliotekarstwo praktyczne w zarysie : podręcznik i poradnik. Wyd. 2, przerobione. Wrocław, 1951
 19. Mazurkiewicz, Mieczysław – Praca instrukcyjno-metodyczna w sieci publicznych bibliotek powszechnych. Warszawa, 1962
 20. Krzowska, Aniela – Poznawanie literatury pieknej przez bibliotekarza. Wyd. 3 przejrzane i popr. Warszawa, 1967
 21. Czarnecka, Jadwiga – Gromadzenie i ewidencja księgozbioru. Warszawa, 1957
 22. Łoś, Leon – Biblioteki Polskiej Akademii Nauk : zarys kształcenia sieci i stan aktualny. Wrocław, 1973
 23. Lenczowski, Artur – Organizacja i technika udostepniania zbiorow bibliotecznych. Warszawa, 1974
 24. Głowacka, Teresa – Katalogi rzeczowe. Wyd. 2. Warszawa, 1975 (skrypt) 
 25. Czarnecka, Jadwiga – Technika gromadzenia księgozbioru i jego ewidencja. Warszawa, 1967
 26. Stanosz, Barbara – Zarys logiki dla bibliotekoznawców. Cz.1. Wybrane zagadnienia logiki formalnej. Warszawa, 1976
 27. Bursowa, Feliksa – Biblioteki w Polsce Ludowej. Warszawa, 1971
 28. Katalog wydawnictw Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1992
 29. Unia Brzeska 1596 : geneza i skutki. Katalog wystawy. Toruń, 1997
 30. Przewodnik po Bibliotece Jagiellońskiej, oprac. Irena Bar. Kraków, 1964
 31. Biblioteka Barodowa. Dział Informacji i Udostepniania Zbiorów : informator. Warszawa, 1985
 32. Materiały na Międzynarodową Konferencję nt. : Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji. Kraków 16-19.11.1998. Kraków, 1998
 33. Korzystanie z katalogu online Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej, oprac. Ewa Dobrzańska-Lankosz. Kraków, 1994 (broszura) [2 egz.]
 34. Podstawowe informacje o zintegrowanym systemie bibliotecznym VTLS, oprac. Ewa Dobrzyńska-Lankosz. Kraków, 1994. (broszura) [2 egz.]
 35. Nydahl, Ole – Medytacja na trzy światła (broszura)
 36. Robert Jančovič, Jani Konstantinovski Puntos : exhibition organized within the programme of International Print Triennal Cracow 2000 = wystawa zorganizowana w ramach programu Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 200.
 37. Zespół „4R” przedstawia: Solidarność – 500 pierwszych dni. [Komiks]
 38. Dobro wspólne : Gdański Areopag – Forum Dialogu, 9-11 listopada 2001, Gdańsk. Red. Witold Bock et al. Gdańsk, 2002
 39. Latvijskaja literatura. Ryga, 2005.
 40. Ivanovic, Vasilij – Kacalov : sbornik statiej, vospominanij, pisem. Moskva, 1954.
 41. Sbornik grammaticeskih uprażnienij po russkomu azyku : prakticeskoe pocobie dla studentov-inostpancev). Leningrad, 1955. [2 egz.]
 42. Blagoj, D. D. – Istoria russkoj literatury XVIII veka. Izd. 2. Moskva, 1951.
 43. Voinckie povesti drevnej Rusi, pod red. V. P. Adrianovoj-Peretc. Mockva-Leningrad, 1949.
 44. Nemipovic-Dancenko, Vl. I. – Teatral’noe nasledie. [T.] 1 : Ctat’i reci, Besedy pis’ma. Moskva, 1952.
 45. Moskva. [Ilustrowany folder ; 21 kolorowych fotografii, mapa miasta]
 46. Śepkin, Mihail Semenowic – Zapiski pis’ma ; sobremenniki o M. S. Śepkinie. Moskva, 1952.

LISTOPAD 2021

 1. Sulikowski, Andrzej – Pozwolić mówić prawdzie. Lublin, 1993.
 2. Wildstein, Bronisław –  Demokracja limitowana. Poznań, 2013.
 3. Wawrzykowska-Wierciochowa, Dioniza – Sercem i orężem ojczyźnie służyły. Warszawa, 1982.
 4. Mełniszki, Luben – Przewodnik po Bułgarii. Warszawa, 1975.
 5. Kochanowski, Jan – Fraszki, pieśni, treny. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2000.
 6. Konopnicka, Maria – Nasza szkapa. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2016.
 7. Konopnicka, Maria – Dym. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2001.
 8. Sienkiewicz, Henryk – Quo vadis. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2003.
 9. Żeromski, Stefan – Siłaczka. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2004.
 10. Żeromski, Stefan – Syzyfowe prace. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2016.
 11. Dubos, Rene – Człowiek, środowisko, adaptacja. Warszawa, 1970.
 12. Michajłów, A. ; Pacławski, W. – Literary Galicia . Kraków, 1991.
 13. Piszczkowski, Mieczysław – Obrońcy chłopów. Kraków, 1951.
 14. Wyka, Kazimierz – Łowy na kryteria. Warszawa, 1965.
 15. Stabro, Stanisław – Poezja i historia. Kraków, 1995.
 16. Fałtynowicz, Zbigniew – Podróże bliskie, Zbigniew Herbert. Suwałki, 2008.
 17. Waldorff, Jerzy – Diabły i anioły. Kraków, 1975,
 18. Przerwa-Tetmajer, Kazmierz – Janosik Nędza Litmanowski. cz. 2. Kraków, 1952.
 19. Kosidowski, Zenon – Opowieści biblijne. Warszawa, 1964.
 20. Maciejewski, Janusz – Dylematy wolności. Warszawa. 1994.
 21. Pawelec, Dariusz – Debiuty i powroty. Katowice, 1998.
 22. Burek, Tomasz – Zamiast powieści. Warszawa, 1971.
 23. Hołuj, Tadeusz – Jeden stamtąd. Warszawa, 1963.
 24. Tosza, Bogdan – Pisane na stronie. Lublin, 2007.
 25. Gonczarow, Iwan – Obłomow. Warszawa, 1951.
 26. France, Anatol – Wspomnienia mego przyjaciela. Warszawa, 1935.
 27. Araszkiewicz, Feliks – Pozytywizm polski. Lublin, 1947.
 28. Dostojewski, Fiodor – Skrzywdzeni i poniżeni. Warszawa, 1957.
 29. Konopnicka, Maria – Poezje T. 1. Warszawa, 1951
 30. Dramat życia prawdę wyrabiający. Materiały Norwidowskiej Sesji Naukowej. Jelenia Góra, 1983.
 31. Mrożek i Mrożek : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Teatru Instytutu Filologii Polskiej UJ 18-21 czerwca 1990. Kraków, 1994

 MATERIAŁY  AUDIOWIZUALNE  (DVD, CD, CC, CD-ROM, VHS):

 1. DVD – Zemsta / reż. Andrzej Wajda. (Biblioteka Gazety Wyborczej) [omówienie lektury szkolnej + film]
 2. DVD – Polska – Portugalia : eliminacje Euro 2008. Dodatek specjalny: Czarodzieje z Ameryki Płd. (Kolekcja Futbol.pl)
 3. DVD – Natural killers = Drapieżniki z bliska
 4. DVD – Dr House. Sezon trzeci, dysk 5 odc. 21-24 + dodatki
 5. DVD – Notacje archiwalne : Janusz Chodnikiewicz, Jerzy Domaradzki, Zbigniew Karpowicz, Andrzej Mularczyk, Jerzy Rutowicz, Janusz Zaorski / Magazyn Filmowy
 6. CD-ROM – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : materiał promocyjny 2007
 7. CD-ROM – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : materiał promocyjny 2010
 8. CD – Cicha noc… : kolędy i pastorałki / Chór Archikatedry Warszawskiej
 9. CD – Hip hip hura alleluja! / Arka Noego
 10. CD – Słowo papieża : pierwsza pielgrzymka 1979 najważniejsza, najmniej znana
 11. Girls are fond of blond / reż. Mirosław Ropiak. (DVD-R 2009)
 12. Zobaczyć Kraków… : przewodnik multimedialny. (CD-ROM 2007)
 13. Janosik. Cz. 1, odcinki 1, 2 i 3 / reż. Jerzy Passendorfer. (DVD)
 14. Figurant Wojtyła Karol. Cz. 1, odcinki 1 i 2. Cz. 2, odcinki 3, 4 i 5. (DVD)
 15. W imię prawa / reż. Dariusz Walusiak. Solidarność – obywatelskie inicjatywy ustawodawcze. (DVD)
 16. Nie wszystko na sprzedaż : fragmenty książki czyta Beata Tyszkiewicz. (CD)
 17. Historia – Solidarność : kultura, pamięć. (Poza Cenzurą). (CD)
 18. Kroniki nowopolskie 2000-2012 w oprac. Wiktora Kulerskiego. (CD)
 19. Pamiętaj o 13 grudnia : na podstawie książki Jacka Dukaja „Wroniec” / śpiewa Kazik, czyta Jan Peszek. (CD)
 20. Cześć i chwała bohaterom / Contra Mundur. (CD)
 21. Panny wyklęte – wygnane / Maleo Reggae Rockers. (CD)
 22. Niech się stanie wiosna… / Gwendolyn Bradley, Kaja Danczowska, Capella Cracoviensis. (CD 2001)
 23. 17. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. (CD 2007)
 24. 19. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. (CD 2009)
 25. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy : finał 16 – Gramy z głową. (VCD 2008)
 26. Samba : szaleństwo rytmów. (CD 2005)
 27. 35 lat Studenckiego Festiwalu Piosenki. Cz. 2. (CD 1999)
 28. Multimedialna Europa : przewodnik encyklopedyczny PWN. Edycja 2004. (CD)
 29. Multimedialny Kraków 2005. (CD-ROM)
 30. Jana Pawła II drogowskazy dla Polaków. (CD-ROM)
 31. Bądź pozdrowiony gościu nasz [Jan Paweł II]. (CD)
 32. Jan Paweł II : papież, który tworzył historię. Cz. 1. (VCD 2005)
 33. Ulubione pieśni Jana Pawła II w wykonaniu górali. (CD)
 34. Papieska pastorałka : Jan Paweł II śpiewa „Oj, maluśki, maluśki”, Jan Nowicki czyta fragmenty Ewangelii wg św. Łukasza. (CD)
 35. Esperanto. (CD-ROM)
 36. Angielski dla dorosłych : poziom podstawowy plus. Płyta 1 i 2. (CD)
 37. Kurs angielskiego dla dorosłych. Płyta 1 i 2. (CD)
 38. Reflex English : interaktywny magazyn do nauki języka. Płyta 1 i 2. (CD)
 39. Reflex Deutsch : interaktywny magazyn do nauki języka. Płyta 1 i 2. (CD)
 40. Słowniki na komórkę do nauki języka angielskiego. (CD-ROM)
 41. Ilustrator. Kurs cz. 1 i 2. (CD-ROM)
 42. Jak długo na Wawelu : 1906-2001 / TS Wisła Kraków. (CD 2001)
 43. Tkaniny i obiekty – moja twórczość czyli tajemnica czasu i człowieka / Andrzej Banachowicz. (DVD 2008)
 44. Intermezzo / Anita Maszczyk, Maciej Niesiołowski, Sinfonietta Bydgoska. (CD 2011)
 45. Przeboje salonu muzycznego / Ludmiła Worobec-Witek, Artur Jaroń. (CD 1995)
 46. Co może jeden człowiek : w hołdzie Janowi Pawłowi II / Jan Nowicki… (CD 2012)
 47. Golec Orkiestra i inni / zespół „Ali” wykonuje utwory z repertuaru… (CD)
 48. Goerge Lewis and his Orleans Stopmers. (CD 1998)
 49. Sidney Bechet – Paris jazz koncert [1957-1958]. (CD 1993)
 50. A portrait of Benny Goodman. Disc 1. (CD)
 51. Mark Turner – Ballad session. (CD-R 2000)
 52. Clarinet summit : in concert at The Public Theater / Alvin Batiste, Jimmy Hamilton, John Carter, David Murray. (CD-R 1991)
 53. Z lipnickiej ziemi… : XV-wieczny kościół św. Leonarda, XVII-wieczny pozytyw szkatulny. (CD 2004)
 54. Wielkie dzieła literatury polskiej : leksykon. Słownik obrazkowy języka niemieckiego. (CD-ROM 2 1997)
 55. Kalinka : popular Russian songs / The Alexandrov Song and Dance Ensemble. (CD)
 56. Uproszczanie Slawjanki / Ansambl im. A. W. Aleksandrowa. (CD 1999)
 57. Zwiezdy na niebie : starinnoje romansy / poet Nadieżda Obuchowa. (CD 1999)
 58. Duet Romen – Pobud’ so mnoi. (CD 1995)
 59. Ljubimyje zastolnyje piesni. Wypusk 2. (CD)
 60. Ljubimyje zastolnyje piesni. Wypusk 3. (CD)
 61. Ech, dorogi : 50-letno Welikoj Pobedy poswjaszczajetsja. (CD 1995)
 62. Pesni Welikoj Otczestwjennoj Wojny. (CD 2000)
 63. Swjaszczennaja wojna. (CD 1995)
 64. Djen’ pobedy. (CD 1992)
 65. Russkaja wojennaja pesnja : połkowyje marszi. (CD 2000)
 66. Gruzinskaja narodnaja pesnia. (CD 2000)
 67. Tatarskaja narodnaja pesnia. (CD 2000)
 68. Morissette, Alanis – Jagged little pill (CC)
 69. Apocalyptica – Inquisition symphony (CC)
 70. Pear Jam – Live. On two legs (CC)
 71. Piotr Rodowicz Quartet – Mingus, Mingus (CC)
 72. Mencel, Joachim & Terry, Brad – All abort spring (CC)
 73. Mr. Acker Bilk – Memory (CC)
 74. Goodman, Benny – His is jazz (CC)
 75. Armstrong, Louis – 20 greatest hits (CC)
 76. Summer hits. Vol. 1-2. Performed by C.V. Singers (CC)
 77. Zamfir, Gheorghe – Masterpiece (CC)
 78. Zamfir, Gheorghe – Harmony (CC)
 79. Zamfir, Gheorghe – Romantic Dreams (CC)
 80. Zamfir, Gheorghe – Greatest hits (CC)
 81. Magic panflute (CC)
 82. Tercet Egzotyczny : Grupa Wokalna Izabelli – Gorące rytmy (CC)
 83. Krywań – Tęskne śpiewanie (CC)
 84. Hawrań Andrzeja Brandstattera – Idą casy za casami (CC)
 85. Pavarotti, Luciano – In concert. Vol. 1-2 (CC)
 86. Pavarotti, Luciano – The Essentials (CC)
 87. Carreras, Jose – Arie (CC)
 88. Domingo, Placido – Save your nights for me (CC)
 89. Callas, Maria – Vol. 3 (CC)
 90. Schwarzkopf, Elizabeth – Arie operetkowe (CC)
 91. Chopin, Fryderyk – Koncert fortepianowy e-moll op. 11 (CC)
 92. Chopin, Fryderyk – Concerto no. 1 for piano and orchestra op. 11 e-moll (CC)
 93. Chopin, Fryderyk – Piano concerto no 2 f-moll op. 21 (CC)
 94. Chopin, Fryderyk – Piano concerto no 2 ; Krakowiak, op. 14 (CC)
 95. Mozart, Wolfgang Amadeus – Koncerty na fortepian i orkiestrę: nr 21 i 23 (CC)
 96. Mozart, Wolfgang Amadeus – Kronungsmesse (CC)
 97. Mozart, Wolfgang Amadeus – The best of Mozart (CC)
 98. Mozart, Wolfgang Amadeus – Die Klavierkonzerte. Vol. 2 (CC)
 99. Mozart, Wolfgang Amadeus – Die Symphonien: 30, 31, 38, 40 (CC)
 100. Schubert, Franz – Die Schone Mullerin (CC)
 101. Schubert, Franz – Kwartet smyczkowy d-moll i c-moll (CC)
 102. Mahler, Gustav – Symphony nr 1 „The titan” (CC)
 103. Scarlatti, Domenico – Sonaty (CC)
 104. Czajkowski, Piotr – I koncert fortepianowy b-moll op. 23 (CC)
 105. Best loved classics : Mozart, Verdi, Lehar, Puccini (CC)
 106. Dusik, Gejza – Rodny moj kraj… (CC)
 107. Tiebie pojem gospodi – śpiewy Cerkwi Prawosławnej (CC)
 108. Muzyka cerkiewna – anonimy XVII-go wieku. Vol. 1B (CC)
 109. Umesov, Leonid – Sovetskie pesni (CC)
 110. Kędzior, Dorota – Technika Alexandra (CC)
 111. Język szwedzki dla początkujących (CC)
 112. Angielski dla średnio zaawansowanych. Lekcja 1 i 2 (CC)
 113. Angielski w cztery tygodnie (CC)
 114. Prowse, Philips – Greek adventure – accident (CC)
 115. Francuski w 3 miesiące dla średnio zaawansowanych. Pons 2, 3, 4 (CC)
 116. Atmospharische Horszenen fur Anfanger. Cassette 1 (1-10) (CC)
 117. Meine Ersted Schritte in Deutsch. Kasety 7, 8, 9, 10 (CC)
 118. Deutsch aktiv.  Neu 1A (CC)
 119. Gute Reiss! Język niemiecki dla początkujących (CC)
 120. Czochralski, Jan – Mówimy po niemiecku : kurs dla początkujących. Kasety 2 i 3 (CC)
 121. Czochralski, Jan [et al.] – Akademicki podręcznik języka niemieckiego : dialogi. Kaseta 2 (CC)
 122. Arnsdorf, Dieter ; Eisenberg, Ulrich – Deutsch sprachen-deutsch Verstehen. Cassette 2, 3, 4 (CC)
 123. Tertel, Rozemaria K. ; Szkutnik, Leon L[eszek] – Deutsch mein neues hobby. Kasety 1, 2, 3, 4, 5 (CC)
 124. Niemiecki dla zaawansowanych. Lekcje 1-32 [16 kaset] (CC)
 125. Intensywny kurs języka angielskiego : kurs podstawowy. Revision A, B, C; units 1-9 (3 CD)
 126. Kurs języka angielskiego BBC. Część 3 (CD)
 127. Reflex francais : interaktywny magazyn do nauki języka francuskiego (CD-ROM)
 128. Niemiecki Kein Problem! Kurs do samodzielnej nauki : poziom zaawansowany (MP3)
 129. Pierwsze urodziny Disney Chanel w Polsce! Zaproś Disneya do swojego domu! (DVD)
 130. Różewicz, Tadeusz – Kartoteka. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 131. Drda, Jan – Igraszki z diabłem. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 132. Fredro, Aleksander – Damy i huzary. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 133. Breśan, Ivo – Przedstawienie “Hamleta” we wsi Głucha Dolna. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 134. Wyspiański, Stanisław – Noc listopadowa. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 135. Mickiewicz, Adam – Dziady cz. I i II [2 kasety]. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 136. Wyspiański, Stanisław – Noc listopadowa. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 137. Gogol, Mikołaj – Rewizor. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 138. Fredro, Aleksander – Zemsta. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 139. Kleist, Heinrich – Kasia z Heilbronnu. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 140. Lee, Ang (reż.) – Przyczajony tygrys, ukryty smok (VHS)

CZASOPISMA

 1. Teatr: oprawne roczniki i pojedyncze numery
 2. Film: oprawne roczniki i pojedyncze numery
 3. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 4. Twórczość
 5. Odra
 6. Svet a Divadlo. Praha. Roč. 4, č. 4 (1993) ; 8, č. 5 (1997)
 7. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 8. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 9. PC World Komputer – lata 2002-2005
 10. Komputer Świat – lata 2000-2005 oraz niektóre nr z 2006
 11. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 12. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 37/38: 2007; 89/90, 93, 94, 96: 2012; 121: 2014; 144: 2016; 149: 2017; 160, 168, 169: 2018; 170, 171, 172: 2019
 13. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83
 14. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 (2 egz.); Nr 2: 1974 (5 egz.); Nr 3: 1975 (2 egz.)
 15. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 64
 16. Mówią Wieki : magazyn historyczny. Nr 404: styczeń 1993; 440: styczeń 1996
 17. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 10, 14/15, 20, 49
 18. Biuletyn Informacyjny ZASP. 2 (22/23) sezon 2001/02 ; 3/2006 ; 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 19. Scena. 1981 nr 10, 11, 12; 2004 nr 3; 2005 nr 2/3, 4/5; 2009 nr 3; 2010 nr 3
 20. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 21. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 22. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland.  R. 1974 nr 12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1
 23. Pamiętnik Teatralny
 24. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 25. Estudis Escenics : quaderns de l’Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 26. Dworzanin : magazyn kulturalny. R. 1: 2006 nr 1-3; R. 2: 2007 nr 4-6; R. 3: 2008 nr 8
 27. Didaskalia : gazeta teatralna. Nr 12, 22, 28, 42, 57, 67/68, 69, 83, 87, 90, 99, 101, 103/104, 119
 28. Ruch Literacki. nr 3: V-VI 1980 ; nr 4: VII-VIII 1992 ; nr 6: XI-XII 2001
 29. Więź : miesięcznik. Nr 1: 1976 ; nr 5/6: 1977 ; nr 6: 1981
 30. Teksty : dwumiesięcznik. Nr 6 (48): 1979 ; nr 6 (60): 1981
 31. Znak : miesięcznik. Nr 298/299, 339/340 (3 egz.), 348/349, 354/355 (2 egz.), 356, 359 (2 egz.), 386, 431, 434, 436, 467
 32. Szkolnictwo Wyższe : informator. R. 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 33. Pismo. R. 1981 nr 1 (4 egz.), 2 (4 egz.), 3 (3 egz.), 4 (3 egz.), 5/6 (3 egz.), 7 ; R. 1983 nr 1/2, 3, 4, 5
 34. Scena Polska. R. 1938 nr 2/3 (2 egz.), 4 
 35. Przewodnik Bibliograficzny. R. 1973 (indeksy), 1974 (indeksy), 1976, 1977, 1978, 1979
 36. Nagłos : pismo poświęcone literaturze oraz innym sztukom [lata 1990-1993]. No 1 (2 egz.), 3, 4 (3 egz.), 5 (4 egz.), 6 (3 egz.), 7, 8, 9/10, 11, 12
 37. Rocznik Literacki. R. 1964, 1968
 38. Poznański Przegląd Teatralny. R. 1991 nr 6
 39. Miesięcznik Literacki. R. 1967 nr 8, 12 ; R. 1971 nr 4 ; R. 1974 nr 1, 8 ; R. 1977 nr 4 ; R. 1982 nr 9 ; R. 1983 nr 9, 10 (2 egz.) ; R. 1984 nr 1 ; R. 1985 nr 5, 8, 10/11 ; R. 1987 nr 5
 40. Literatura na Świecie. R. 1975 nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; R. 1976 nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; R. 1977 nr 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; R. 1978 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; R. 1979 nr 2, 4, 5, 7, 8 ; R. 1980 nr 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 ; R. 1981 nr 1, 2, 4, 9 (rozklejony) ; R. 1982 nr 11 ; R. 1983 nr 12 ; R. 1984 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 ; R. 1985 nr 3, 4 (rozklejony), 5 ; R. 1986 nr 1, 8, 9, 11/12 (rozklejony) ; R. 1987 nr 1, 10/11, 12 ; R. 1988 nr 6 
 41. Pamiętnik Literacki. R. 66 z. 1 (1975) ; R. 67 z. 2 (1976) ; R. 84 z. 1 (1993) ; R. 87 z. 1 (1996)
 42. Scriptores Scholarum : kwartalnik […]. R. 4 nr 11/12 (1996): Zeszyt teatralny „Dramat w szkole”
 43. Poezja. R. 1966 nr 1 ; R. 1967 nr 2, 7 ; R. 1968 nr 1, 2 ; R. 1970 nr 7, 9, 11, 12 ; R. 1971 nr 2, 4, 6, 8 ; R. 1974 nr 9 ; R. 1976 nr 2 ; R. 1978 nr 1, 2, 3, 6, 7/8, 9, 10, 11/12 ; R. 1981 nr 5/6 ; R. 1982 nr 5/6
 44. Meander : miesięcznik […]. R. 34: 1979 nr 9, 10, 11/12
 45. Przegląd „Pod tytułem”. R. 1998 nr 1, 2, 3, 4, 6
 46. Dekada Literacka. R. 11: 2001 nr 1/2-11/12 ; R. 12: 2002 nr 7/8 ; R. 13: 2003 nr 7/8 ; R. 14: 2004 nr 2 ; R. 15: 2005 nr 5, 6 ; R. 16: 2006 ne 1/2 ; R. 17: 2007 nr 5/6 ; R. 18: 2008 nr 1, 2/3, 4, 5/6 [2 egz.] ; R. 20: 2010 nr 4/5
 47. Problemy. R. 1955 [oprawne]
 48. Świat Brydża : magazyn Polskiego Związku Brydża Sportowego. R. 2005 nr 5 (178)
 49. Index of Censorship. Vol. 24: 1995 nr 1-6
 50. Ruch Teatralny. R. 3: 1996 nr 1-9 ; R. 4: 1997 nr 1-8 ; R. 5: 1998 nr 1-9 ; R. 6: 1999 nr 1, 3-8 ; R. 7: 2000 nr 1-4, 6, 8 ; R. 8: 2001 nr 1 ; R. 9: 2002 nr 2, 4 ; R. 10: 2003 nr 2, 4
 51. Assaph : studies in the arts. Section C: Studies in the theatre. Tel Aviv Univ. No 1 (1984), 3 (1986)
 52. W teatrze i wokół teatru 1982-2000. Cz. 1: 1982-89. (Biblioteka Miesięcznika TEATR; nr 1) [3 egz.]
 53. Rota : kwartalnik dla Polonii i Polaków poza granicami Polski. R. 1999 nr 1/2 (33/34), 4 (36)
 54. The Red Bulletin : ponad zwyczajność. R. 1: 2010 nr IV-VII, IX-XII ; R. 2: 2011 nr 1-6 (10-15) 8-11 (17-20)
 55. Przemyski Przegląd Kulturalny : kwartalnik. R. 2007 nr 3, 4 ; R. 2008 nr 1-4 ; R. 2009 nr 1-4; R. 2010 nr 1-4 ; R. 2011 nr 1-4 ; R. 2012 nr 1-3/4 ; R. 2013 nr 1/2-3/4 ; R. 2014 nr 32/33 ; R. 2015 nr 34/35 ; R. 2016 nr 36/37
 56. WWW : magazyn internetowy. R. 1 : 1997 nr 6/97 (2), 8/97 (4),  9/97 (5), 11/97 (7) ; R. 2: 1998 nr 9 (1/98), 13 (5/98), 14 (6/98)
 57. Uniwersytet Jagielloński 1364-1964 : materiały informacyjne. R. 1963 nr 1 i 2
 58. Kalendarz żydowski – almanach 1992-1993. Warszawa [b.r.]
 59. Wykaz Czasopism Naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w roku: 2000, 2001, 2002, 2003 [każdy rocznik w 3 tomach]
 60. Religion in Communist Lands. Vol. 8: 1980 no 3 ; Vol. 11: 1983 no 3
 61. Thinking in Values : the Tischner Institute Journal of Philosophy. Nr 1 (2007): Solidarity ; nr 2 (2008): Agathology
 62. Przegląd Uniwersytecki / Uniwersytet Szczeciński. R. 2010 nr 10-12 ; R. 2011 nr 7-9 ; 10-12
 63. Ekran
 64.     ————–   od 2021 r.   ————-
 65. Newsweek. Nr 8: 2020 (17-23.02.)
 66. Wielogłos : pismo Wydziału Polonistyki UJ. R. 2009 nr 1/2 (5/6)
 67. Respublica nowa : daje do myślenia. R. 29: 2016 nr 2 (224)
 68. Nurt : miesięcznik społeczno-kulturalny. II 12 (20): 1966
 69. Parnasik : teoria, krytyka, twórczość. Zima 2006 nr 6 (58)
 70. Egzorcysta : miesięcznik. R. 2012 nr 2, 3, 4 ; R. 2013 nr 2, 3, 5, 6, 10 ; R. 2014 nr 4, 8, 11 ; R. 2015 nr 1, 2
 71. Gość Niedzielny : tygodnik katolicki. R. 2015 nr 3, 5, 19, 23 ; R. 2016 nr 4
 72. Niedziela : tygodnik katolicki. R. 2015 nr 9
 73. Z Niepokalaną : pismo Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce. R. 2015 nr 2
 74. LNE : no 1 w branży beauty & healthy aging. R. 2016 nr 4 (107) i 5 (108)
 75. Napis : liryka, epika, dramat : kwartalnik kulturalny. R. 1: grudzień 2018
 76. Magazyn Filmowy : pismo SFP. Nr 5(69): maj 2017
 77. Gazety Wojenne : unikalna kolekcja z II wojny światowej. Nr 1, 4, 8
 78. Polskie państwo podziemne 1939-1945 / Gazeta Wyborcza. Nr 1-10
 79. Podziemie antykomunistyczne 1945-1954 / Gazeta Wyborcza. Nr 1-5
 80. Bitwy i wyprawy morskie / Rzeczpospolita. Nr 18, 49, 65
 81. Księga Kresów Wschodnich 2 / Rzeczpospolita. Nr 21
 82. Batalie największej z wojen / Rzeczpospolita. nr 39
 83. PRL – świadkowie : kultura kontrolowana / Newsweek. Nr 15
 84. Nauka ekstra na wakacje / Gazeta Wyborcza. Nr 1-4
 85. Poradnik wędkarza / Gazeta Wyborcza. Nr 1-4
 86. Jak złowić rybę / Gazeta Wyborcza. Nr 1-6
 87. Jedziemy na ryby : przewodnik po najlepszych polskich łowiskach / Gazeta Wyborcza.
 88. Kulinarny atlas drogowy : Polska środkowa / Gazeta Wyborcza. Nr 2 i 3
 89. Smaki wina / Gazeta Wyborcza. Z. 1-2
 90. aleHistoria – Tygodnik Historyczny (poniedziałkowy dodatek do Gazety Wyborczej)  R. 2012 nr 1-50 ; R. 2013  nr 1-19, 21-52 ; R. 2014 nr 1-52 ; R. 2015 nr 1-48, 50-52 ; R. 2016 nr 1-51 ; R. 2017 nr 1-32, 34-35, 37-52 ; R. 2018 nr 1-50 ; R 2019 nr 1-4, 6-24, 26-28, 30-31, 33-35, 47-48, 50-51 ; R. 2020 nr 1-18, 20-51 ; R. 2021 nr 1-27, 29, 31-38, 41-48
 91. Forum Polskiej Gospodarki. R. 2021 nr 1 (8), 4 (11), 5 (12)
 92. Biuletyn informacyjny : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. R. 2016 nr 1 (99), nr 6 (103) ; R. 2017 nr 1 (104), nr 2 (105), nr 3 (107) ; R. 2018 nr 1/3 (111/113) x2, nr 4 (114) x2 ; R. 2019 nr 1 (116), nr 2 (117), nr 3 (118), nr 4 (2019) ; wydanie specjalne 2017/2018
 93. Commentarii Academici : dwumiesięcznik Uniwersytetu Pedagogicznego. R. 2018 nr 2 (maj-czerwiec), 3-4 (lipiec-październik), 5 (listopad-grudzień) ; R. 2019 nr 7 (marzec-kwiecień), 8 (maj-czerwiec), 9-10 (lipiec-październik), 11 (listopad-grudzień)
 94. Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych [KSSN]. 1 (18)/2018, 2 (19)/2018.
 95. Niezbędnik Inteligenta : dodatek tygodnika Polityka. 2007 nr 39 (2622)
 96. Angora. R 31 : 2020 nr 45 (1586)
 97. CKM. 2019 nr 1/2 (246)
 98. Cosmopolitan. Nr 2 (261)/2019
 99. Joy. 2019 nr 1/2 (151)
 100. Nasza Politechnika : miesięcznik Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki. 2018 nr 4, 6-11 ; 2019 nr 2-3, 6-11 ; 2020 nr 1, 3-4/5, 9, 11-12 ; 2021 nr 3-6/8
 101. Perspektywy : miesięcznik edukacyjny. 2020 nr 7-8 (189) lipiec-sierpień, nr 9 (190) wrzesień