Dublety

Wykaz materiałów przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 02 VI 2023 r.):

KSIĄŻKI

STYCZEŃ-CZERWIEC 2022

 1. Lapara, Leo – Dziesięć lat z Louis Jouvetem [1887-1951]. Warszawa 1979
 2. Podstawowe informacje o zintegrowanym systemie bibliotecznym VTLS, oprac. Ewa Dobrzyńska-Lankosz. Kraków, 1994 (broszura)
 3. Łamtiugina, Asja – Jeśli nie tu [wiersze]. Kraków 2008
 4. Marszałek, Rafał: Kamień w wodę. Warszawa, 1980
 5. Beylin, Stefania: Na taśmie wspomnień. Warszawa, 1962
 6. Saniewski, Wiesław – Wróżenie z kina. Wrocław, 1978
 7. Woroszylski, Witold – Dziesięć lat w kinie. Warszawa, 1973
 8. Zawiśliński, Stanisław – Zamach na Zamachowskiego. Warszawa, 1994
 9. Karaganow, Aleksander – Wsiewołod Pudowkin. Warszawa, 1986
 10. Jackiewicz, Aleksander – Rene Clair. Warszawa, 1957
 11. Czeczot-Gawrak, Zbigniew – Filmowe spotkania ze sztuką. Warszawa, 1974
 12. Swindell, Larry – Spencer Tracy. Warszawa, 1980
 13. Parowski, Maciej – Bez dubbingu. Warszawa, 1978
 14. Marszałek, Rafał – Powtórka z życia: Kraków, 1970
 15. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Podglądanie na odległość. Warszawa, 1979
 16. Pawlak, Edward – Wasilij Szukszyn. Warszawa, 1981
 17. Grzelecki, Stanisław – Archipelag spraw osobistych. Warszawa, 1962
 18. Michałek, Bolesław – Film się zmienia. Warszawa, 1967
 19. Jewsiewicki, Władysław – Polscy filmowcy na frontach drugiej wojny światowej. Warszawa, 1972
 20. Kałużyński, Zygmunt – Demon milionowy. Warszawa, 1977
 21. Kornatowska, Maria – Monica Vitti. Warszawa, 1977
 22. Kałużyński, Zbigniew – Wenus automobilowa. Warszawa, 1976
 23. Kuchtówna, Lidia – Krafftówna. Warszawa, 1975
 24. Rubanowa, Irina (red.) – Prawda czasu prawda ekranu. Warszawa, 1975
 25. Eberhardt, Konrad – Dzień dzisiejszy filmu francuskiego. Warszawa, 1976
 26. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Szkice edynburskie czyli system telewizji. Warszawa, 1979
 27. Kolak, Wacław – Klasztor Augustianów przy Kościele św. Katarzyny w Krakowie do połowy XVI wieku : fundacja, rozwój uposażenia i rola kulturalna. Kraków, 1982
 28. Szudyga, Krystian – Pieczarka. Wyd. 3, popr. i uzup. Warszawa, 1982
 29. „Faraon” Bolesława Prusa / oprac. Danuta Wilczycka. Lublin, 2007 (Biblioteka Opracowań ; z. 76)
 30. Martynkin, Andrzej – Brałem udział w Biegu Wazów. Warszawa, 1979
 31. Korczyc, Tadeusz ; Nowakowski, Jerzy – Matematyka : zadania maturalne i egzaminacyjne cz. 1. Wyd. 2. Warszawa, 1977
 32. Żeromski, Stefan – Wierna rzeka : klechda domowa. Warszawa, 1957 (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 10)
 33. Siewiorek, Robert – Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : a Polish-Swiss adventure with scienc. Warszawa, [2017]
 34. Cristina Iglesias [katalog wystawy] . Dusseldorf, 1988
 35. Borchardt Karol Olgierd – Znaczy kapitan. Gdynia, 1968
 36. Nagucka Ruta – An early new English reader. Warszawa, 1973
 37. Kędzierski Janusz – Z kabiny obserwatora. Warszawa, 1975
 38. Maupassant Guy de – Zwei Erzahlungen. Bielefeld und Leipzig, 1940
 39. Dancig, B. – Turciâ. Moskva, 1949
 40. Kazahstan : obŝaâ fiziko-geografičeskaâ harakteristika, red. A. A. Grigor’ev. Moskva-Leningrad, 1950
 41. Przegląd wybranych zautomatyzowanych systemów informacyjnych / red. nauk. Hanna Mycielska. Warszawa, 1982
 42. Opis bibliograficzny /PN-73/N-01152/ Polski Komitet Normalizacji i Miar. Warszawa, 1974
 43. Topographie de la terreur : la Gestapo, la SS et la Direction de la Securite du Reich sur le „Terrain Prinz-Albrecht” une documentation [przewodnik po ekspozycji]. Berlin 1987/96
 44. Eichendorff, Freiherrn von – Aus dem Leben eines Taugenichts. Chemnitz, 1921
 45. Żeromski Stefan – Grzech ; Biała rękawiczka. Warszawa, 1957
 46. F. G. Volkov i russkij teatr ego vremeni : sbornik matepialov. Moskva, 1953
 47. Merimee Prosper – Żakeria. Warszawa, 1952
 48. Schmuck, Lettow, Spiss  – Schizofrenia miast = Schizophrenie der Städte . Kraków, 2012
 49. Waśkiewicz Andrzej K. – Formy obecności „nieobecnego pokolenia”. Łódź, 1978
 50. Jorgen E. – Wstępna gramatyka języka angielskiego [broszura] (2 egz.)
 51. Ostrowski Jan K. – Kraków. Warszawa, 1989
 52. Broniewski Stanisław – Spotkania z Krakowem. Kraków, 1975
 53. Jurkowski Henryk – Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek : suplement do „Dziejów teatru lalek”. Wrocław 1991
 54. Wyka, Kazimierz – Odeszli. Warszawa, 1983
 55. Szymański, Wiesław – Ballady przed burzą : szkice literackie. Warszawa: PIW, 1961
 56. Webster, Jean – Tajemniczy opiekun. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1957
 57. Owocna jesień : [Podgórska Jesień Kulturalna ’97] / [red. Jacek Lubart-Krzysica]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów : Dom Kultury „Podgórze”, 1997
 58. Ludlum, Robert – Krucjata Bourne’a 1. Warszawa: Amber, 1991
 59. Wójtowicz, Kazimierz – Okruchy. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1990
 60. Wyka, Kazimierz – Matejko i Słowacki. Warszawa: Czytelnik, 1953
 61. Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Walickiego i Romana Zimanda. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974
 62. Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, oprac. Wojciech Karpiński. Warszawa: Czytelnik, 1974
 63. Michel, Butor – Powieść jako poszukiwanie : wybór esejów. Warszawa: Czytelnik, 1971
 64. Sulikowski, Andrzej – „Nie można świata zostawić w spokoju” : o twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Lublin: TN KUL, 1992
 65. Albán Juárez, Marita ; Sławińska-Dahlig, Ewa – Polska Chopina : przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora. Warszawa: NIFC, 2007
 66. Ghelderode : présentation choix de textes, chronologie bibliographie / par Roland Beyen. Paris : Ed. Seghers, 1974
 67. Teatral’naâ ènciklopediâ. T. 1-5 + Suplement / gl. red. S. S. Mokul’skij ; členy red. koll. G. N. Boâdžiev [et al.]. Moskva: Sovetskaâ Enciklopediâ, 1961-1967
 68. Griboedov, Aleksandr Sergeevič – Gore ot uma. Moskva, 1952
 69. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 1. P’esy : (1847-1854). Moskva, 1949
 70. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 2. P’esy : (1856-1861). Moskva, 1950
 71. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 3. P’esy : (1862-1864). Moskva, 1950
 72. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 5. P’esy : (1867-1870). Moskva, 1950
 73. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 6. P’esy : (1871-1874). Moskva, 1950
 74. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 7. P’esy : (1873-1876). Moskva, 1950
 75. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 8. P’esy : (1877-1881). Moskva, 1950
 76. Ûrij, Zubkov – Tborčestvo H. K. Čerkacova. Moskva, 1964
 77. Sokol’skaâ, Ariadna L. – Marsel’ Karne. (Mastera zarubežnogo kinoiskusstva). Moskva, 1970
 78. Nedelin, Vladič A. – Stènli Krejmer. (Mastera zarubežnogo kinoiskusstva). Moskva, 1970
 79. Purchla, Jacek – Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego : w 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków, 1993
 80. Meyer, G. R. – O czym mówią pradawne zabytki kulturalne : mały przewodnik po Muzeum Sztuki Azji Mniejszej. Berlin, 1975
 81. Prokop, Jan – Z przemian w literaturze polskiej lat 1907-1917. Wrocław: Ossolineum, 1970
 82. Od złudzenia do prawdy : „Trafiona przez piorun stałam u bram Nieba i piekła…” : osobiste świadectwo pani dr Glorii Polo wygłoszone w kościele w Caracas w Wenezueli, 5 maja 2005 / przekład świadectwa z niemieckiego: Agnieszka Zuba ; uzupełnienia na podstawie tekstu włoskiego Ewa Brombosz. Katowice, 2010
 83. Przybylski, Ryszard Kazimierz – Autor i jego sobowtór. Wrocław : Ossolineum, 1987
 84. Bujnowski, Józef – Przemiany we współczesnej poezji polskiej (trzy wykłady). Londyn, 1968. (Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego, zeszyt 5)
 85. Bielskie Festiwale Lalkowe = The Bielsko Puppet Festivals, red. wyd. Lucyna Kozień. Bielsk-Biała, 1992
 86. Sienkiewicz, Henryk – Potop T. 1-3. Warszawa: PIW, 1983
 87. Księga imion i świętych, oprac. Henryk Fros, Franciszek Sowa. T. 1. A-C. Kraków: WAM, 1997
 88. Pyszna, Joanna ; Zawada, Andrzej – Literatura XX wieku. Wrocław, 1999 (Leksykon Literatury Polskiej dla uczniów i nauczycieli)
 89. Bertherat, Yves [et.al.] – XX wiek – przekroje. (Antologia współczesnej krytyki Francuskiej). Kraków, 1991
 90. France, Anatol – Bogowie łakną krwi. Warszawa: Czytelnik, 1959 (Nike)
 91. Encyclopedia of Living Artists in America. Third Edition. 1988
 92. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 1. Nowele młodzieńcze. Warszawa: PIW, 1949
 93. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 2. Nowele ludowe. Warszawa: PIW, 1948 [ubytki w grzbiecie książki]
 94. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 3. Nowele amerykańskie. Warszawa: PIW, 1948
 95. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 4. Nowele z natury i życia. Warszawa: PIW, 1949
 96. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 5. Nowele obrazki – przypowieści. Warszawa: PIW, 1949
 97. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 6. Nowele współczesne. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 98. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 11. Potop. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 99. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 12. Potop. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949
 100. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 13. Potop. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 101. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 14. Potop. Cz.4. Warszawa: PIW, 1949
 102. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 15. Potop. Cz.5. Warszawa: PIW, 1949
 103. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 16. Potop. Cz.6. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 104. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 17. Pan Wołodyjowski. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 105. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 18. Pan Wołodyjowski. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 106. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 19. Pan Wołodyjowski. Cz.3. Warszawa: PIW, 1950
 107. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 20. Quo Vadis. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 108. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 21. Quo Vadis. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 109. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 22. Quo Vadis. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949
 110. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 23. Krzyżacy. Cz.1. Warszawa: PIW, 1948
 111. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 24. Krzyżacy. Cz.2 Warszawa: PIW, 1948
 112. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 25. Krzyżacy. Cz.3 Warszawa: PIW, 1948
 113. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 26. Krzyżacy. Cz.4 Warszawa: PIW, 1948 [ubytki w grzbiecie książki]
 114. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 27. Na polu chwały. Warszawa: PIW, 1950
 115. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 28. Legiony. Warszawa: PIW, 1950
 116. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 29. Bez dogmatu. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949
 117. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 30. Bez dogmatu. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949
 118. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 31. Bez dogmatu. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949
 119. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 32. Rodzina Połanieckich. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 120. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 33. Rodzina Połanieckich. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 121. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 34. Rodzina Połanieckich. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 122. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 35. Wiry. Cz.1. Warszawa: PIW, 1951
 123. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 36. Wiry. Cz.2. Warszawa: PIW, 1951 [ubytki w grzbiecie książki]
 124. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 37. W pustyni i w puszczy. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 125. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 38. W pustyni i w puszczy. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 126. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 39. Dramaty. Warszawa: PIW, 1951
 127. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 40. Wiersze i inne drobne utwory. Warszawa: PIW, 1951
 128. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 41. Listy z podróży do Ameryki. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 129. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 42. Listy z podróży do Ameryki. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 130. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 43. Listy z Afryki. Warszawa: PIW, 1949
 131. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 44. Listy z podróży i wycieczek. Warszawa: PIW, 1950
 132. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 45. Szkice literackie. Cz.1. Warszawa: PIW, 1951
 133. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 46. Szkice literackie. Cz.2. Warszawa: PIW, 1951
 134. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 47. Sprawy bieżące. Warszawa: PIW, 1950
 135. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 48. Chwila obecna. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 136. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 49. Chwila obecna. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 137. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 50. Mieszaniny literacko-artystyczne. Warszawa: PIW, 1950
 138. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 51. Wiadomości bieżące. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 139. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 52. Wiadomości bieżące. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 140. Pieszczachowicz, Jan – Na widnokręgu historii : szkice literackie. Warszawa: WL, 1988
 141. Teatr bezsłownej prawdy, pod red. Wojciecha Chudego. Lublin, 1990
 142. Literaturnoe nasledstvo : Puškin, Lermontov, Gogol’. T. 58. Mockva, 1952
 143. Rostworowski Jan T. J. – Przewodnik sodalicyj mariańskich. Warszawa, 1946
 144. Bahusch Wolfgang ; Kaźmierczak Małgorzata – Deutsch horen : słuchaj języka niemieckiego : ćwiczenia do samodzielnego trenowania sprawności rozumienia ze słuchu dla początkujących. Łódź, 2000
 145. Intensiv Englisch : Sprach-Schnellkurs von Professor Ludwig Steiner. Koln, [b.r.]
 146. Trambacz Waldemar – Intensywny kurs języka niemieckiego : instrukcja posługiwania się kasetami kursu (9-12 ; 13-16 ; 17-20)
 147. Mikke, Jerzy – „Szli krzycząc : Polska!” czyli o Nocy Listopadowej – inaczej [dramat]. Warszawa, 1983
 148. Władysław, Krzemiński (1907-1966) / pod red. Emila Orzechowskiego. Kraków, 1991
 149. Peiper, Tadeusz – Poematy i utwory teatralne. Kraków, 1979
 150. Łubieński, Tomasz – Bić się czy nie bić? Kraków, 1978
 151. Wolter – Traktat o tolerancji : napisany z powodu śmierci Jana Calasa. Warszawa, 1988
 152. Kuncewiczowa, Maria – Fantasia alla polacca. Warszawa, 1979
 153. Brotherston, Gordon – W granicach samotności : nowa powieść Ameryki Łacińskiej. Warszawa, 1977

LIPIEC – WRZESIEŃ 2022

 1. Marianowicz, Antoni – Polska, Żydzi i cykliści : dziennik roku przestępnego. Warszawa, 1999
 2. May, Karol – Syn Łowcy Niedżwiedzi. Poznań, 1986
 3. Shute, Nevil – Ostatni brzeg. Warszawa, 1979
 4. Soszyński, Józef – Sznurek. Warszawa, 2012
 5. Słojewski, Jan Zbigniew (Hamilton) – Pod znakiem Lwa i Armaty : felietony z lat 1975-1980. Warszawa, 1984
 6. Stabro, Stanisław – Poeta odrzucony. Kraków, 1989
 7. Nicoll, Allardyce – Dzieje dramatu. T. 1 i 2. Warszawa, 1975
 8. Schiller, Leon – Kram z piosenkami : obrazki śpiewające. Warszawa, 1989
 9. Bristiger, Michał – Transkrypcje. Gdańsk, 2010 [brak str. 1-12, defekt wydawniczy]
 10. Lack, Stanisław – Wybór pism krytycznych. Kraków, 1979
 11. Lechoń, Jan – Fragmenty dramatyczne. Warszawa, 1978
 12. Sławińska, Irena – Współczesna refleksja o teatrze : ku antropologii teatru. Kraków, 1979
 13. D’Oberkirch, Henriette-Louise – Wspomnienia. Warszawa, 1981
 14. Jasienica, Paweł – Rozważania o wojnie domowej. Kraków, 1985
 15. Konopnicka, Maria – Nasza szkapa. Warszawa, 1975
 16. Puzyna, Konstanty – Półmrok. Warszawa, 1982
 17. Wyka, Kazimierz – Życie na niby. Warszawa, 1985
 18. Ważyk, Adam – Cudowny kantorek. Warszawa, 1979
 19. Stempowski, Jerzy – Polska krytyka literacka. T. 1 i 2. Warszawa, 1988
 20. Wyspiański, Stanisław – Dramaty o powstaniu listopadowym : Warszawianka ; Lelewel ; Noc Listopadowa. Wrocław, 1967 (BN) [brak spisu treści i tylnej okładki]
 21. Buksiński, Tadeusz ; Górniak-Kocikowska Krystyna – Nowożytna kultura umysłowa Niemiec. Poznań, 1985
 22. Polska w latach 1795-1864 : wybór tekstów źródłowych do nauczania historii / oprac. Izabella Rusinowa. Warszawa, 1986
 23. Jarociński, Stefan – Ideologie romantyczne : 5 esejów o związkach muzyki z przemianami kultury. Kraków, 1979
 24. Parandowski, Jan – Dysk olimpijski. Warszawa, 1972
 25. Musset, Alfred de – Dwie komedie i jedno przysłowie. Warszawa, 1971
 26. Lutowski, Jerzy – Szkoła dobroczyńców : sztuka w trzech częściach. Warszawa, 1980
 27. Bharthariego – Strof trzykroć po sto : o mądrości życia o namiętności miłosnej i o wyrzeczeniu / z sanskrytu przeł. Ireneusz Kania. Kraków, 1980
 28. Czekając na lubego : poezja miłosna dawnej Hiszpanii / wybór Zofia Szleyen. Kraków, 1981
 29. Pilniak, Borys – Maszyny i wilki. Warszawa, 1984 (Nike)
 30. Flaszen, Ludwik – Teatr skazany na magię. Kraków, 1983
 31. Axer, Erwin – Ćwiczenia pamięci. Warszawa, 1984
 32. Świątkowska, Wanda – Książę Hamlet Juliusza Osterwy. Kraków, 2009 (Dramat współczesny. Interpretacje ; 42)
 33. Shakespeare, Wiliam – Wszystko dobre co się dobrze kończy. Kraków, 1979
 34. Aszyk, Urszula – Współczesny teatr hiszpański w walce o…teatr. Warszawa, 1988 [2 egz.]
 35. Budzińska, Alina – Rodzynki, migdały II. Kraków, 1991
 36. Zelwerowicz Aleksander – Gawędy starego komedianta. Warszawa, 1958
 37. Conrad Joseph – Tajfun. Warszawa, 1986
 38. Conrad Joseph – Ocalenie. Szczecin, 1984
 39. Conrad Joseph – Szaleństwo Almayera. Szczecin, 1986
 40. W kręgu socjologii literatury : antologia tekstów zagranicznych. T. 1 : Stanowiska ; T. 2 : Zagadnienia. Interpretacje/ wybór A. Mencwel. Warszawa, 1977 (Biblioteka Krytyki Współczesnej)
 41. Wyspiański Stanisław – Noc listopadowa. Kraków, 1984
 42. Molier – Skąpiec. Łódź, 1982 (Biblioteka Lektur Szkolnych)
 43. Teatr Nowy w Poznaniu 1973-1983. Poznań, 1984
 44. Castillo Solorzano Alonso de – Przygody bakałarza Trapazy czyli Piąta esencja blagierów i mistrz uwodzicieli ; Łasica z Sewilli czyli Wędka na sakiewki. Warszawa, 1986
 45. Sevigne de – Listy : wybór. Warszawa, 1981
 46. Moczarski Kazimierz – Rozmowy z katem. Warszawa, 1978
 47. Golding William – Widzialna ciemność. Warszawa, 1986
 48. Romano Ruggiero – Między dwoma kryzysami : Włochy Renesansu. Warszawa, 1978
 49. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny. Kraków, 1984
 50. Aszyk- Milewska Urszula – Iwo Gall : poszukiwania teatralne. Łódź, 1978
 51. Loschburg Winfrid – Kradzież Mona Lisy. Warszawa, 1984
 52. Olaczek Romuald – A guide to Łowicz, Arkadia, Nieborów : and environs. Warszawa, 1975
 53. Misiorny Michał – Współczesny teatr na świecie : sylwetki pisarzy. Warszawa, 1978 [2 egz.]
 54. Toporek Marian – Biesy szminką malowane : o teatrze krakowskim w latach 1989-1996. [Kraków, 1997]
 55. Papini Giovanni – Dante żywy. Warszawa, 1958
 56. Namer Emile – Sprawa Galileusza. Warszawa, 1984
 57. Hartling Peter – Holderlin. Warszawa, 1982
 58. Szyrocki Marian – Johann Wolfgang Goethe. Warszawa, 1987
 59. Gołubiew Antoni – W żółtej poczekalni dworcowej pod zegarem. Kraków, 1985
 60. Grzeniewski Ludwik Bohdan – Leona Chwistka „Pałace Boga” : próba rekonstrukcji. Warszawa, 1979
 61. Humboldt Wilhelm von – Uwagi Niemca o sztuce scenicznej francuskich aktorów tragicznych. Gdańsk, 2010 (Theatroteka ; t. 12)
 62. Lang Franz – O działaniu scenicznym. Gdańsk, 2010 (Theatroteka ; t. 18)
 63. Kudliński Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa, 1976
 64. Jacob Max – Poematy prozą. Kraków, 1983
 65. Peiper Tadeusz – Myśli o poezji. Kraków, 1974
 66. Wacławik Magdalena ; Waliczek Antoni ; Ziemski Franciszek – Poszukiwania i manowce : ruchy i myśi polityczna współczesnego świata. Warszawa, 1980
 67. Ekspres Reporterów : Spirala śmierci ; Ameryka pod Giewontem ; Rekordziści z pigułki. Warszawa, 1979
 68. Wołoszyński Ryszard W. – Polacy w Rosji : 1801-1830. Warszawa, 1984
 69. Górski Ryszard – Wincenty Rapacki. Warszawa, 1960
 70. Babel Izaak – Dziennik 1920. Warszawa, 1998
 71. Mongredien Georges – Życie prywatne Moliera. Warszawa, 1977 [2 egz.]
 72. Goethe Johann Wolfgang – Cierpienia młodego Wertera. Warszawa, 1984
 73. Kępiński Tadeusz – Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Kraków, 1974
 74. Włostowska Larysa – Republika Indii. Warszawa, 1976
 75. Wyrozumski Jerzy – Kazimierz Wielki. Wrocław, 1986
 76. Shakespeare William – Król Henryk ósmy. Warszawa, 1973
 77. Shakespeare William – Stracone zachody miłości. Warszawa, 1976
 78. Shakespeare William – Życie i śmierć króla Jana. Warszawa, 1975
 79. Montesquieu – Myśli. Warszawa, 1987
 80. Erhardt Ludwik – Igor Strawiński. Warszawa, 1978
 81. Grun Bernard – Dzieje operetki. Kraków, 1974
 82. Woroszylski Wiktor – Życie Majakowskiego. Warszawa, 1984
 83. Baszkiewicz Jan – Ludwik XVI. Wrocław, 1983
 84. Libiszowska Zofia – Tomasz Jefferson. Wrocław, 1984
 85. Wituch Tomasz – Garibaldi. Wrocław, 1983
 86. Cervantes Saavedra Miguel de – Niezwyczajne przygody Persilesa i Sigismundy. Kraków, 1980
 87. Pilniak Borys – Nagi rok. Warszawa, 1988
 88. Bioy Casares Adolfo – Wynalazek Morela. Kraków, 1975
 89. Yeats William Butler – Hanrahan Rudy I inne opowiadania. Kraków, 1978
 90. Schulz Bruno – Listy, fragmenty : wspomnienia o pisarzu. Kraków, 1984
 91. Borejsza Jerzy W. – Piękny wiek XIX. Warszawa, 1984
 92. Malamud Bernard – Pomocnik. Warszawa, 1988
 93. Maciejewski Marian – „Choć Radziwiłł, alem człowiek…” : gawęda romantyczna prozą. Kraków, 1985 (Biblioteka Romantyczna)
 94. Ginkowa Łucja – „Koń ma duszę w sobie” . Kraków, 1988 (Biblioteka Romantyczna)
 95. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. II : O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław, 1976
 96. Jabłoński Zbigniew – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków, 1980 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 2)
 97. Got Jerzy – Teatr austiacki w Krakowie w latach 1853-1865. Kraków, 1984 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 3 cz. 2)
 98. Michalik Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : teatr miejski. Kraków, 1985 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 5 cz. I vol. 1)
 99. Michalik Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : teatr miejski. Kraków, 1985 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 5 cz. I vol. 2)
 100. Michalik Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : w cieniu teatru miejskiego. Kraków, 1987 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 5 cz. II)
 101. Łątka Jerzy S. – Carogrodzki pojedynek. Kraków, 1985
 102. Sten Maria – Teatr – którego nie było : szkice o teatrze nahuail. Kraków, 1982
 103. Powroźniak Józef – Paganini. Kraków, 1982
 104. Bogowie i ludzie z Huarochiri / przeł. i objaśn. Jan Szemiński. Kraków, 1985
 105. Lepecki Mieczysław – Maurycy August hr. Beniowski : zdobywca Madagaskaru. Warszawa, 1986
 106. Nowele antyczne : wybór. Wrocław, 1986 (BN)
 107. Shakespeare William – Komedia omyłek. Warszawa, 1980
 108. Shakespeare William – Perykles. Warszawa, 1983
 109. Shakespeare William – Antoniusz i Kleopatra. Warszawa, 1983

PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2022

 1. Kaczorowski B. ; Opoka A. ; Pierściński P. ; Tarasow S. – Zabytki architektury polskiej. T. 1 : A-Kop. Warszawa, 2008
 2. Pryce Will – Arcydzieła światowej architektury. T. 2. Kraków, 2011.
 3. Pryce Will – Arcydzieła światowej architektury. T. 3. Kraków, 2011.
 4. Literatura polska : od średniowiecza do pozytywizmu / pod red. J. Z. Jakubowskiego. Warszawa, 1977
 5. 50 inscenizacji polskich sztuk współczesnych 2011-2012 : wybór recenzji członków Komisji Artystycznej XVIII Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Warszawa, 2012
 6. Fik Marta – Trzydzieści pięć sezonów : teatry dramatyczne w Polsce w latach 1944-1979. Warszawa, 1981
 7. Żuławski Juliusz – Wielka podróż Walta Whitmana. Warszawa, 1971 (Ludzie Żywi)
 8. Kozakiewiczowie Helena i Stefan – Renesans w Polsce. Warszawa, 1976 (Dzieje Sztuki w Polsce ; 3)
 9. Zakrzewski Bogdan – „Palen dla cara” : o polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku. Wrocław, 1979
 10. Nexo Martin Andersen – Ditta. T. 1. Poznań, 1976 (Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich)
 11. Słowacki Juliusz – Dramaty. Warszawa, 1987 (Dzieła wybrane ; 5) [luźne kartki]
 12. Naganowski Egon – Telemach w labiryncie świata. Warszawa, 1971
 13. Dąbrowski Stanisław – Adolfina Zimajer. Warszawa, 1960
 14. Rzecz o Alkasynie i Nikolecie. Warszawa, 1962 (Biblioteka „Jednorożca”)
 15. Denon Dominique Vivant – Chwila ulotna. Warszawa, 1970 (Biblioteka „Jednorożca”)
 16. Teatr Współczesny w Warszawie / red. Eugeniusz Szrojta. Warszawa, 1978
 17. Nyczek Tadeusz – Teatr „Pleonazmus” . Warszawa, 1979 (Monografie Teatru Otwartego)
 18. Stary Teatr, Kraków 1970-1975 / oprac. Barbara Jasińska, Leszek Kachel. Kraków, 1981
 19. Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie 1928-1978 / oprac. Zbigniew Krawczykowski. Warszawa, 1978
 20. Woycicki Alfred – 75 lat Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Kraków, [1968]
 21. Teatr Ludowy Nowa Huta 1955-1960 / oprac. Jerzy Timoszewicz i Andrzej W. Kral. Kraków, 1962
 22. Smużniak Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w Teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław, 1981
 23. Ustinov Peter – Mój drogi Ja. Warszawa, 1986 (Artyści)
 24. FitzSimons Raymund – Edmund Kean : ogień z niebios. Warszawa, 1981 (Artyści)
 25. Svehla Jaroslav – Deburau : pierrot nieśmiertelny. Warszawa, 1983 (Artyści)
 26. Vaughan David – Frederick Ashton I jego balety. Warszawa, 1985 (Artyści)
 27. Krasiński Edward – Stefan Jaracz. Warszawa, 1983 (Artyści)
 28. Madox Brenda – Kto się boi Elizabeth Taylor. Warszawa, 1985 (Artyści)
 29. Cottrell John, Cashin Fergus – Richard Burton. Warszawa, 1984 (Artyści)
 30. Hera Janina – Henryk Tomaszewski i jego teatr. Warszawa, 1983 (Artyści)
 31. Antologia dramatu polskiego : 1918-1978. T. 1 i 2. Warszawa, 1981
 32. Braun Kazimierz – Teatr współczesny. Kraków, 1972
 33. Braun Kazimierz – Nadmiar teatru. Warszawa, 1984
 34. Orzechowski Emil – Teatr Stary i Studio. Kraków, 1974
 35. Bujański Jerzy Ronard – Starego Teatru druga młodość. Kraków, 1985
 36. Simon Alfred – Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa, 1979
 37. Konrad Swinarski w Starym Teatrze / red. Józef Opalski, Małgorzata Baranowska. Kraków, [1985]
 38. Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy dawniej Teatr Domu Wojska Polskiego : 1955-1958. Warszawa, 1959
 39. Gombrowicz Witold – Dziennik 1953 – 1956. Kraków, 1988 (Dzieła ; VII)
 40. Gombrowicz Witold – Dziennik 1957 – 1961. Kraków, 1988 (Dzieła ; VIII)
 41. Gombrowicz Witold – Dziennik 1961 – 1966. Kraków, 1988 (Dzieła ; IX)
 42. Hassel Sven – Królestwo piekieł : Powstanie Warszawskie. Warszawa, 2011
 43. Czechowicz Józef – Wiersze wybrane. Warszawa, 1979
 44. Kasprowicz Jan – Księga ubogich. Warszawa, 1980
 45. Cangini Giuseppe – f.b. pratella : il futurism in musica. S. Sofia, 1982
 46. L’art de conjuguer : dictionnaire de douze mille verbes. Paris, 1980
 47. Castaneda Carlos – Viaje a Ixtland : las lecciones de Don Juan. Mexico, 1972
 48. Opalski Józef – Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”. Kraków, 1988
 49. Garbicz Adam ; Klinowski Jacek – Kino wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. T. 1 : 1913-1949. Kraków, 1981
 50. Garbicz Adam ; Klinowski Jacek – Kino wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. T. 2 : 1950-1959. Kraków, 1987
 51. Chomiński Józef – Studia nad twórczością Karola Szymanowskiego. Kraków, 1969
 52. Bogucka Maria – Dzieje Polski do 1795 r.  Warszawa, 1964
 53. Estreicher Karol – Historia sztuki w zarysie. Warszawa, 1977
 54. Dulewicz Andrzej – Słownik sztuki francuskiej Warszawa, 1977
 55. Ałpatow Michał – Historia sztuki. T. 1 : Starożytność. Warszawa, 1968
 56. Ałpatow Michał – Historia sztuki. T. 2 : Średniowiecze. Warszawa, 1968
 57. Ałpatow Michał – Historia sztuki. T. 3 : Renesans i Barok. Warszawa, 1968
 58. Ałpatow Michał – Historia sztuki. T. 4 : Sztuka XVIII i XIX wieku. Warszawa, 1968
 59. Porębski Mieczysław – Kubizm. Warszawa, 1986
 60. Ze struny na strunę : wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918-1978 / ułożył Andrzej Lam. Kraków, 1980
 61. Poezja polska 1914-1939 : antologia. T. 1-2. Warszawa, 1984
 62. Wierzyński Kazimierz – Poezja i proza. T. 1-2. Kraków, 1981
 63. Strofy o teatrze : antologia. Warszawa, 1982
 64. Łomnicki Tadeusz – Spotkania teatralne. Warszawa, 1984
 65. Wierzyński Kazimierz – Wrażenia teatralne : recenzje z lat 1932-1939. Warszawa, 1987
 66. Zołotnicki Dawid – Jutrznie teatralnego października. Warszawa, 1980
 67. Zgorzelski Czesław – Lermontow. Łódź, 1949
 68. Gapik Lechosław – Hipnoza i hipnoterapia. Warszawa, 1990
 69. Machiavelli Niccolo – Książę ; Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza. Warszawa, 1984
 70. Mei Lanfang : mistrz opery pekińskiej, pod red. Ewy Guderian-Czaplińskiej i Grzegorza Ziółkowskiego. Wrocław, 2005
 71. Pawlikowski Jan G. H. – Cisonie. Kraków, 1963
 72. Wilski Zbigniew – Wielka tragiczka. Kraków, 1982
 73. Capek Karol – Inwazja jaszczurów. Warszawa, 1956
 74. Bodnicki Władysław – Pustelnia pod trzema pyskami. T. 1 : Młodość Matejki. Kraków, 1966
 75. Wasylewski Stanisław – Szkice serdeczne i przewrotne : książka dla miłośników przeszłości Śląska. Katowice, 1964
 76. Engelmann Bernt – Zjednoczeni przeciwko prawu i wolności : anty-podręcznik historii Niemiec. Poznań, 1978
 77. Mitraszewski Napoleon – Ku pełni życia. Wrocław, 1979
 78. Olczak Janusz – Znajomi i nieznajomi z ulicy Chłodnej. Lublin, 1976
 79. Żuławski Mirosław – Ostatnia Europa : trzy miniatury. Warszawa, 1947
 80. Cheever John – Miłosna ballada. Warszawa, 1977

GRUDZIEŃ 2022

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Gorki, Maksym – Wrogowie : sceny dramatyczne. Warszawa 1951
 2. Wyspiański, Stanisław – Warszawianka : pieśń z roku 1831. Warszawa 1948 [2 egz.]
 3. Shaw, Bernard  – Major Barbara : sztuka. Warszawa 1955
 4. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / oprac. Zenon Klemensiewicz. Wrocław 1967
 5. Stypnikov, I. V. – Teatr. Leningrad 1968
 6. Chrzanowski, Ignacy – Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) : z wypisami. Warszawa 1971
 7. Shaw, George Bernard – Pigmalion. Warszawa 1972
 8. Szekspir, Wiliam – Sen nocy letniej. Kraków 1950
 9. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / oprac. Zenon Klemensiewicz. Wrocław [i in.] 1973
 10. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1973
 11. Molier – Skąpiec. Wrocław [i in.] 1974. (Biblioteka Narodowa) [3 egz.]
 12. Antologia dramatu / wybór i posł. Jerzy Koenig. T. 2. Warszawa 1976
 13. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie : w trzydziestolecie istnienia / oprac. Emil Orzechowski. Kraków 1977 [3 egz.]
 14. Szekspir, William – Kroniki. Warszawa 1981 (Dzieła Dramatyczne; t. 3) [2 egz.]
 15. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1978 [4 egz.]
 16. Władysław Krzemiński (1907-1966) : praca zbiorowa / pod red. Emila Orzechowskiego. Kraków 1991
 17. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków-Warszawa 1996 [4 egz.]
 18. Drama mieszczańska / oprac. Janina Pawłowiczowa. Warszawa 1955 (Teatr Polskiego Oświecenia)
 19. Maddox, Brenda – Kto się boi Elizabeth Taylor? Warszawa, 1985
 20. Słownik wyrazów obcych. Warszawa, 1958
 21. Czapińska Wiesława – Polita. Warszawa, 1989
 22. Słowacki Juliusz- Wiersze i poematy. Warszawa, 1983 [destrukt, kilka stron niezadrukowanych]
 23. Wyspiański Stanisław – Wesele. Kraków, 2002
 24. Eberhardt, Konrad – Zbigniew Cybulski. Warszawa, 1976
 25. Kajzar, Helmut – Sztuki i eseje. Warszawa, 1977
 26. Miller, Henry – Diabeł w raju. Warszawa, 1981
 27. Trzciński, Teofil – O teatrze i muzyce. Warszawa, 1968
 28. Torańska Teresa – My. Warszawa, 1994
 29. Turrini Peter – Wybór dramatów. Sulejówek, 2000
 30. Szydłowski Roman – Bertolt Brecht. Warszawa, 1985
 31. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław, 1963
 32. Sbornik grammaticeskih uprażnienij po russkomu azyku : prakticeskoe pocobie dla studentov-inostpancev). Leningrad, 1955
 33. Biernacki, Kazimierz – Mieczysław Frenkiel. Warszawa, 1958
 34. Myśl teatralna polskiej awangardy 1919-1939 : antologia. Warszawa 1973
 35. Mały słownik pisarzy świata. Warszawa, 1968
 36. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich. Warszawa, 1971
 37. Żeromski Stefan – Róża. Warszawa, 1966
 38. Czyżewski Tytus – Pastorałki / drzeworyty Tadeusza Makowskiego. Kraków, 1985
 39. Nin Aais – Szpieg w domu miłości. Kraków, 1982
 40. Słowacki Juliusz – Sen srebrny Salomei. Wrocław, 1988
 41. Masters Edgar Lee – Antologia Spoon River. Warszawa, 1981
 42. Węgrzyniak Rafał – Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław, 1991
 43. Jankowski Placyd – Doktor Panteusz w przemianach. Warszawa, 1985
 44. Gerould Daniel C. – Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Warszawa, 1981
 45. Falkiewicz Andrzej – Polski kosmos : dziesięć esejów przy Gombrowiczu. Kraków, 1981
 46. Pasquier Marie-Claire – Współczesny teatr amerykański. Warszawa, 1987
 47. Konwicki Tadeusz – Bohiń. Warszawa, 1987
 48. Bystrzycka Maria – Śladami hiszpańskiego Figara. Warszawa, 1982
 49. Mrożek Sławomir – Utwory sceniczne nowe. Kraków, 1975
 50. Musset Alfred de – Lorenzaccio. Warszawa, 1972
 51. Ujejski Karol – Melodje biblijne. Warszawa, [1924]
 52. Ibsen Henryk – Dom Lalki (Nora) : dramat w trzech aktach. Warszawa, 1985
 53. Maski. T. 2. / wybór i oprac. Maria Janion i Stanisław Rosiek. Gdańsk, 1986
 54. Supervielle Jules – Człowiek z Pampy. Kraków, 1981
 55. Balcerzan Edward – Włodzimierz Majakowski. Warszawa, 1984
 56. Szczublewski Józef – Pierwsza Reduta Osterwy. Warszawa, 1965
 57. Braun Kazimierz – Druga Reforma Teatru? . Wrocław, 1979
 58. Shakespeare William – Koriolan. Warszawa, 1979
 59. Hardy Tomasz – Tessa d’Urberville. Warszawa, 1955
 60. Musset Alfred de – Spowiedź dziecięcia wieku. Warszawa, 1979 (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 61. Racine Jean – Fedra: tragedia w pięciu aktach. Warszawa, 1978
 62. Laclos Choderlos de – Niebezpieczne związki. Warszawa, 1975 (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 63. Pieśń o Rolandzie ; Dzieje Tristana i Izoldy ; Villon Francis – Wielki testament. Warszawa, 1973 (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 64. Grodzicki August, Szydłowski Roman – Teatr w Polsce Ludowej : Le Theatre en Pologne Populaire : The Theatre in People’s Poland . Warszawa, 1975
 65. Molier – Dzieła. T. 6. Warszawa, 1952
 66. Gombrowicz Witold – Bakakaj. Kraków, 1987 (Dzieła ; I)
 67. Gombrowicz Witold – Dramaty. Kraków, 1988 (Dzieła ; VI)
 68. Strofy o kwiatach : antologia. Warszawa, 1981
 69. Strofy o ojczyźnie : antologia. Warszawa, 1978
 70. Janicka Krystyna – Surrealizm. Warszawa, 1985
 71. Lem Stanisław – Głos Pana ; Kongres futurologiczny. Kraków, 1978
 72. Kapuściński Ryszard – Busz po polsku. Warszawa, 1975.
 73. Czechow Antoni – Wybór dramatów. Wrocław, 1979. (BN) [defekt: brak „Trzech sióstr”]
 74. Craig E. G. – O sztuce teatru. Warszawa, 1985
 75. Copeau Jacques – Naga scena. Warszawa, 1972
 76. Strehler Giorgio – O teatr dla ludzi. Warszawa, 1982
 77. Broniewski Władysław – Wiersze warszawskie. Warszawa, 1948

ROK 2023

 1. Grzeszczuk, Stanisław – „Treny” Jana Kochanowskiego : próba interpretacji. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. (Nauka dla Wszystkich)
 2. Mroczkowski, Przemysław – Szekspir elżbietański i żywy. Kraków : WL, 1981
 3. Przepisy gry w piłkę siatkową wraz z komentarzami oraz wskazówki PZPS do przepisów. Warszawa, 1976
 4. Urbańczyk Andrzej – William Willis żeglarz niezłomny. Gdańsk, 1970
 5. Krukowski Włodzimierz – Znaki i sygnały drogowe. Warszawa, 1959
 6. Blitz Georg – Filmen in Farbe. Stuttgart, 1963
 7. Grodziska-Ożóg Karolina – Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Kraków, 1983
 8. Teksty rosyjskie „Czytelnika” – zeszyt 11 : Lermontow Michał „Tamań” [po rosyjsku]. Warszawa, 1959
 9. Polacy w Rajdach Safari / red. Jan Żdżarski. Warszawa, 2022
 10. Chrzanowski Tadeusz – Ołtarz mariacki Wita Stwosza. Warszawa, 1985
 11. Kuraj Elżbieta, Karbowniczek Janusz – Harmonia/Dysonans = Harmonie/Dissonanz. Oświęcim, 2016
 12. Buck Andrzej – Teatr małej ojczyzny : szkice do dziejów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze 1951-2010. Zielona Góra, 2018
 13. XVIII-wieczne szafki kątowe dekorowane laką ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu : historia, badania, konserwacja / red. Ewa Wiłkojć , Joanna Winiewicz-Wolska. Kraków, 2019
 14. Jakimowicz Irena – Witkacy, Chwistek, Strzemiński : myśli i obrazy. Warszawa, 1978
 15. Biała księga pandemii koronawirusa / red. Mariusz Błochowiak. Poznań, [2022]
 16. Proust Marcel – W stronę Swanna. Kraków, [2004]
 17. Marczak-Oborski Stanisław – Teatr polski w latach 1918-1965 : teatry dramatyczne. Warszawa, 1985
 18. Hoffmann E.T.A. – Opowiadania fantastyczne. Warszawa, 1999
 19. Wojaczek Rafał – List do nieznanego poety. Kraków, 1985
 20. Rurawski Józef – Gabriela Zapolska. Warszawa, 1987
 21. Kowalski Jan Wierusz – Dramat a kult. Warszawa, 1987
 22. Ostrowski Jan K. – Kraków. Warszawa, 1989
 23. Marvell Andrew – 24 wiersze = poems. Kraków, 1993
 24. Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie. Szczecin, 2022
 25. Jagło Paweł – Korowód Nowohucki : wybór postaci związanych z terenami Nowej Huty. Kraków, 2019
 26. Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie/ pod red. Jarosława Klasia i Marii Wąchały-Skindzier. Kraków, 2019
 27. Wystąpienia i wykłady inaugurujące rok akademicki 2020/2021. Warszawa, 2021
 28. Wystąpienia i wykłady inaugurujące rok akademicki 2022/2023. Warszawa, 2023

CZASOPISMA

 1. Teatr : oprawne roczniki i pojedyncze numery
 2. Film: oprawne roczniki
 3. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 4. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 5. PC World Komputer – lata 2000-2005
 6. Komputer Świat – lata 2000-2005 oraz niektóre nr z 2006
 7. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 89/90 : 2012; 168 : 2018
 8. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 53, 55
 9. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 [2 egz.] ; Nr 2: 1974 [5 egz.] ; Nr 3: 1975 [2 egz.]
 10. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 10, 14/15
 11. Biuletyn Informacyjny ZASP. 2 (22/23) sezon 2001/02 ; 3/2006 ; 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 12. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 13. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 14. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland. R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1
 15. Pamiętnik Teatralny
 16. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 17. Estudis Escenics : quaderns de l’Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 18. Dworzanin : magazyn kulturalny. R. 1: 2006 nr 3
 19. Więź : miesięcznik. Nr 1: 1976 ; nr 5/6: 1977 ; nr 6: 1981
 20. Znak : miesięcznik. Nr 298/299, 339/340 [3 egz.], 348/349, 354/355 [2 egz.], 356, 359 [2 egz.], 386, 431, 434, 436, 467
 21. Szkolnictwo Wyższe : informator. R. 2002
 22. Pismo. R. 1981 nr 1 , 2 [2 egz.], 3 , 4 , 5/6
 23. Nagłos : pismo poświęcone literaturze oraz innym sztukom [lata 1990-1993]. No 1, 4 [2 egz.], 5 [3 egz.], 6 [2 egz.]
 24. Miesięcznik Literacki. R. 1967 nr 8 ; R. 1974 nr 1, 8 ; R. 1977 nr 4 ; R. 1982 nr 9 ; R. 1983 nr 9, 10 [2 egz.] ; R. 1984 nr 1 ; R. 1985 nr 5, 8, 10/11 ; R. 1987 nr 5
 25. Pamiętnik Literacki. R. 66 z. 1 (1975) ; R. 67 z. 2 (1976)
 26. Scriptores Scholarum : kwartalnik […]. R. 4 nr 11/12 (1996): Zeszyt teatralny „Dramat w szkole”
 27. Meander : miesięcznik […]. R. 34: 1979 nr 9, 10, 11/12
 28. Przegląd „Pod tytułem”. R. 1998 nr 1, 2, 3, 4, 6
 29. Dekada Literacka 2008 nr 5/6
 30. Problemy. R. 1955 [oprawne]
 31. Świat Brydża : magazyn Polskiego Związku Brydża Sportowego. R. 2005 nr 5 (178)
 32. Ruch Teatralny. R. 3: 1996 nr 1, 3, 5-9 ; R. 4: 1997 nr 1-6
 33. Assaph : studies in the arts. Section C: Studies in the theatre. Tel Aviv Univ. No 1 (1984), 3 (1986)
 34. W teatrze i wokół teatru 1982-2000. Cz. 1: 1982-89. (Biblioteka Miesięcznika TEATR; nr 1) [3 egz.]
 35. The Red Bulletin : ponad zwyczajność. R. 1: 2010 nr IV-VII, IX-XII ; R. 2: 2011 nr 1-6 (10-15) 8-11 (17-20)
 36. WWW : magazyn internetowy. R. 1 : 1997 nr 6/97 (2), 8/97 (4),  9/97 (5), 11/97 (7) ; R. 2: 1998 nr 9 (1/98), 13 (5/98), 14 (6/98)
 37. Wykaz Czasopism Naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w roku: 2000, 2001, 2002, 2003 [każdy rocznik w 3 tomach]
 38. Ekran
 39. Newsweek. Nr 8: 2020 (17-23.02.)
 40. Parnasik : teoria, krytyka, twórczość. Zima 2006 nr 6 (58)
 41. Gość Niedzielny : tygodnik katolicki. R. 2015 nr 3, 5, 19, 23 ; R. 2016 nr 4
 42. Niedziela : tygodnik katolicki. R. 2015 nr 9
 43. Napis : liryka, epika, dramat : kwartalnik kulturalny. R. 1: grudzień 2018
 44. Magazyn Filmowy : pismo SFP. Nr 5(69): maj 2017
 45. Poradnik wędkarza / Gazeta Wyborcza. Nr 1-4
 46. Jak złowić rybę / Gazeta Wyborcza. Nr 1-6
 47. Jedziemy na ryby : przewodnik po najlepszych polskich łowiskach / Gazeta Wyborcza.
 48. Smaki wina / Gazeta Wyborcza. Z. 1-2
 49. Biuletyn informacyjny : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. R. 2018 nr 1/3 (111/113), nr 4 (114)
 50. Commentarii Academici : dwumiesięcznik Uniwersytetu Pedagogicznego. R. 2018 nr 2 (maj-czerwiec), 3-4 (lipiec-październik) ; R. 2019 nr 7 (marzec-kwiecień), 8 (maj-czerwiec), 9-10 (lipiec-październik), 11 (listopad-grudzień)
 51. Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych [KSSN]. 1 (18)/2018, 2 (19)/2018.
 52. Niezbędnik Inteligenta : dodatek tygodnika Polityka. 2007 nr 39 (2622)
 53. Angora. R 31 : 2020 nr 45 (1586)
 54. CKM. 2019 nr 1/2 (246)
 55. Cosmopolitan. Nr 2 (261)/2019
 56. Joy. 2019 nr 1/2 (151)
  ————–   od 2022 r.   ————-
 57. Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką. R. VI (1955) Nr 1-2 (21-22)
 58. Do Rzeczy
 59. Poetry Vol. 73 (1973) nr 2 (november) ; Vol. 73 (1974) nr 5 (february), 6 (march) ; Vol. 74 (1974) nr 1 (april), 2 (may), 3 (june) ; Vol. 75 (1974) nr 3 (december); Vol. 75 (1975) nr 4 (january)
 60. Dialogue-USA (wydanie polskojęzyczne)
 61. Dialogue (wydanie francuskojęzyczne) Vol. 3 (1972) no. 2
 62. W Sieci
 63. Forum Polskiej Gospodarki. R. 2021 nr 1 (8), 4 (11), 8 (15), 9 (16), 10 (17), 11 (18), 12 (19) ; 2022 nr 1 (20), 2 (21)
 64. Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny Miejska Biblioteka Publiczna Kraków 1973 nr 103
 65. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie : sezon 1973/1974 LXXX lat teatru ; sezon 1974/1975
 66. Almanach Sceny Polskiej 1976/77 ; 1983/84 ; 1999/2000
 67. Biuletyn Historii Sztuki 1953 nr 2 ; 1957 nr 3
 68. Ballett Internazional/Tanz Aktuell 1998 Heft 1-12
 69. Film na Świecie. 1984 nr 307-308 (lipiec-sierpień), nr 312 (grudzień) ; 1986 nr 334-335 (październik-listopad) ; 1988 nr 351-352 (marzec-kwiecień) ; 1999 nr 400 [2 egz.] ; 2002 nr 403
 70. Nasza Politechnika : miesięcznik Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki. 2018 nr 1, 4, 6-11 ; 2019 nr 2-3, 6-11 ; 2020 nr 1, 3-4/5, 9, 11-12 ; 2021 nr 3-6/8
 71. Scena. 1981 nr 10, 11, 12 ; 2004 nr 3 ; 2005 nr 2/3, 4/5 ; 2009 nr 3 ; 2010 nr 3 ; 2020 nr 1-2
  ————–   od 2023 r.   ————-
 72. Im Kinsky [katalog aukcyjny] 1/2013
 73. aleHistoria – Tygodnik Historyczny (dodatek do Gazety Wyborczej)  R. 2012 nr 1-50 ; R. 2013  nr 1-19, 21-37, 39-52 ; R. 2014 nr 1-52 ; R. 2015 nr 1-3, 5-48, 50-52 ; R. 2016 nr 1-51 ; R. 2017 nr 1-32, 34-35, 37-52 ; R. 2018 nr 1-33, 35-50 ; R 2019 nr 1-4, 6-24, 26-28, 30-31, 33-35, 47-48, 50-51 ; R. 2020 nr 1-18, 20-51 ; R. 2021 nr 1-27, 29, 31-38, 41-51 ; R. 2022 nr 1-3, 5-7, 9-34, 36-52 ; R. 2023 1-22
 74. Oficyna Poetów nr 2(21) -maj 1971
 75. Twórczość
 76. Film & Video Workshops (25th Summer) 1997
 77. Spojrzenia : miesięcznik społeczno-kulturalny 1972 nr 2(14) , 4(16)
 78. Nowości Teatralne : biuletyn informacyjny 1972 nr 2,3
 79. Scena Polska. 1924 z. 1, 2, 3, 4 [współoprawne] ; 1925 z. 1, 2, 3, 4 [współoprawne] ; 1931 z.1, 2  
 80. Arkadia – pismo katastroficzne 2001 nr 9/10 ; 2009 nr 25-26
 81. Nowa Dekada Krakowska : dwumiesięcznik kulturalny R. III (2014) nr 1/2 (11/12)
 82. Nowy Wyraz : miesięcznik literacki młodych R. VI (1977) nr 6 (61)
 83. Odra 1990  nr 5
 84. Didaskalia : gazeta teatralna. Nr 28, 36, 85/86, 88 (2x), 89, 90, 91, 92/93, 95, 97/98, 99, 101 (2x), 102, 103/104, 106, 107, 108, 109/110, 111, 117, 118, 119 (2x)
 85. Literatura na Świecie.  R. 1980 nr 2 ; R. 1982 nr 1 ; R. 1984 nr 3, 7, 8 (2x) ; 1985  nr 12 ; 1986  nr 3, 4, 5, 9 (2x), 11/12 ; 1990  nr 8
 86. Studia Filozoficzne 1979  nr 12 ; 1980  nr 6
 87. Ruch Literacki. ; R. 21 (1980) nr 3 (120) ; R. 26  1985 nr 4 (151)
 88. Poezja. R. 1967 nr 2, 7 ; R. 1968 nr 1, 2 ; R. 1970 nr 7, 9, 11, 12 ; R. 1971 nr 2, 4, 6, 8 ; R. 1974 nr 9, 11 ; R. 1976 nr 2 ; R. 1977 nr 2 ; R. 1978 nr 1, 2, 3, 6, 7/8, 9, 10, 11/12 ; R. 1981 nr 5/6 ; R. 1982 nr 5/6 ; 1987  nr 2 ; 1990  nr 1/3
 89. NOTATNIK TEATRALNY : Wiosna ‘91 (1) ; Lato ’91 (2) ; Wiosna ’92 (3) ; Zima ’92 (4) ; Wiosna ’93 (5) (2x) ; Lato ’93 (6) vol. II ; Zima ‘93/94 (7) ; 35/2004 ; 43/2006 (2x) ; 47/2007-48/2008
 90. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 64 ; 103 ; 132 ; 141-144