Dublety

Wykaz materiałów przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 30 IX 2022 r.):

KSIĄŻKI

STYCZEŃ-LUTY 2022

 1. Lapara, Leo – Dziesięć lat z Louis Jouvetem [1887-1951]. Warszawa 1979
 2. Podstawowe informacje o zintegrowanym systemie bibliotecznym VTLS, oprac. Ewa Dobrzyńska-Lankosz. Kraków, 1994 (broszura)
 3. Łamtiugina, Asja – Jeśli nie tu [wiersze]. Kraków 2008
 4. Marszałek, Rafał: Kamień w wodę. Warszawa, 1980
 5. Beylin, Stefania: Na taśmie wspomnień. Warszawa, 1962
 6. Leningrad : its Monuments and Architectural Complexes. Leningrad, 1977
 7. Saniewski, Wiesław – Wróżenie z kina. Wrocław, 1978
 8. Woroszylski, Witold – Dziesięć lat w kinie. Warszawa, 1973
 9. Zawiśliński, Stanisław – Zamach na Zamachowskiego. Warszawa, 1994
 10. Karaganow, Aleksander – Wsiewołod Pudowkin. Warszawa, 1986
 11. Współczesna kinematografia polska. Warszawa, 1962
 12. Jackiewicz, Aleksander – Rene Clair. Warszawa, 1957
 13. Czeczot-Gawrak, Zbigniew – Filmowe spotkania ze sztuką. Warszawa, 1974
 14. Orłowski, Władysław – Z książki na ekran. Łódź, 1974
 15. Swindell, Larry – Spencer Tracy. Warszawa, 1980
 16. Parowski, Maciej – Bez dubbingu. Warszawa, 1978
 17. Marszałek, Rafał – Powtórka z życia: Kraków, 1970
 18. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Podglądanie na odległość. Warszawa, 1979
 19. Pawlak, Edward – Wasilij Szukszyn. Warszawa, 1981
 20. Grzelecki, Stanisław – Archipelag spraw osobistych. Warszawa, 1962
 21. Michałek, Bolesław – Film się zmienia. Warszawa, 1967
 22. Jewsiewicki, Władysław – Polscy filmowcy na frontach drugiej wojny światowej. Warszawa, 1972
 23. Kałużyński, Zygmunt – Demon milionowy. Warszawa, 1977
 24. Kornatowska, Maria – Monica Vitti. Warszawa, 1977
 25. Kałużyński, Zbigniew – Wenus automobilowa. Warszawa, 1976
 26. Kuchtówna, Lidia – Krafftówna. Warszawa, 1975
 27. Rubanowa, Irina (red.) – Prawda czasu prawda ekranu. Warszawa, 1975
 28. Bauman, Jelena – Mała encyklopedia kina radzieckiego. Warszawa, 1987
 29. Eberhardt, Konrad – Dzień dzisiejszy filmu francuskiego. Warszawa, 1976
 30. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Szkice edynburskie czyli system telewizji. Warszawa, 1979
 31. Kolak, Wacław – Klasztor Augustianów przy Kościele św. Katarzyny w Krakowie do połowy XVI wieku : fundacja, rozwój uposażenia i rola kulturalna. Kraków, 1982
 32. Szudyga, Krystian – Pieczarka. Wyd. 3, popr. i uzup. Warszawa, 1982
 33. „Faraon” Bolesława Prusa / oprac. Danuta Wilczycka. Lublin, 2007 (Biblioteka Opracowań ; z. 76)
 34. Wojeński, Tadeusz – Przewodnik wędkarski po jeziorach Warmii i Mazur. Wyd. 3, zaktualizowane i uzup. Warszawa, 1987
 35. Martynkin, Andrzej – Brałem udział w Biegu Wazów. Warszawa, 1979
 36. Korczyc, Tadeusz ; Nowakowski, Jerzy – Matematyka : zadania maturalne i egzaminacyjne cz. 1. Wyd. 2. Warszawa, 1977
 37. Żeromski, Stefan – Wierna rzeka : klechda domowa. Warszawa, 1957 (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 10)
 38. W hołdzie zasługom Uniwersytetu Jagiellońskiego dla dramaturgii narodowej i polskiej sztuki scenicznej Teatr Krakowski im. J. Słowackiego : maj 1964 : [praca zbiorowa / pod red. Alfreda Woycickiego ; Państwowy Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie]. Kraków, dr. 1964 (Program teatralny)
 39. Osica, Natalia ; Niedzicki, Wiktor – Sztuka promocji nauki : praktyczny poradnik dla naukowców. Warszawa, [2017]
 40. Siewiorek, Robert – Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : a Polish-Swiss adventure with scienc. Warszawa, [2017]
 41. McCullough, Colleen – The thorn birds. New York, 1978
 42. Cristina Iglesias [katalog wystawy] . Dusseldorf, 1988
 43. Borchardt Karol Olgierd – Znaczy kapitan. Gdynia, 1968
 44. Nagucka Ruta – An early new English reader. Warszawa, 1973
 45. Kędzierski Janusz – Z kabiny obserwatora. Warszawa, 1975
 46. Maupassant Guy de – Zwei Erzahlungen. Bielefeld und Leipzig, 1940
 47. Dancig, B. – Turciâ. Moskva, 1949
 48. Kazahstan : obŝaâ fiziko-geografičeskaâ harakteristika, red. A. A. Grigor’ev. Moskva-Leningrad, 1950
 49. Przegląd wybranych zautomatyzowanych systemów informacyjnych / red. nauk. Hanna Mycielska. Warszawa, 1982
 50. Opis bibliograficzny /PN-73/N-01152/ Polski Komitet Normalizacji i Miar. Warszawa, 1974
 51. Topographie de la terreur : la Gestapo, la SS et la Direction de la Securite du Reich sur le „Terrain Prinz-Albrecht” une documentation [przewodnik po ekspozycji]. Berlin 1987/96
 52. Eichendorff, Freiherrn von – Aus dem Leben eines Taugenichts. Chemnitz, 1921
 53. Paulson Roland – William Hogarth. Warszawa, 1984
 54. Górski K., Makowiecki T., Sławińska I. – O Norwidzie pięć studiów. Toruń, 1949
 55. Żeromski Stefan – Grzech ; Biała rękawiczka. Warszawa, 1957
 56. F. G. Volkov i russkij teatr ego vremeni : sbornik matepialov. Moskva, 1953
 57. Merimee Prosper – Żakeria. Warszawa, 1952
 58. Schmuck, Lettow, Spiss  – Schizofrenia miast = Schizophrenie der Städte . Kraków, 2012
 59. Waśkiewicz Andrzej K. – Formy obecności „nieobecnego pokolenia”. Łódź, 1978
 60. Jorgen E. – Wstępna gramatyka języka angielskiego [broszura] (2 egz.)
 61. Ostrowski Jan K. – Kraków. Warszawa, 1989
 62. Broniewski Stanisław – Spotkania z Krakowem. Kraków, 1975
 63. Jurkowski Henryk – Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek : suplement do „Dziejów teatru lalek”. Wrocław 1991
 64. Wyka, Kazimierz – Odeszli. Warszawa, 1983

MARZEC-KWIECIEŃ 2022

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Stanisławski, Konstanty S. – Moje życie w sztuce. Warszawa 1954
 2. Gorki, Maksym – Wrogowie : sceny dramatyczne. Warszawa 1951
 3. Wyspiański, Stanisław – Warszawianka : pieśń z roku 1831. Warszawa 1948 [2 egz.]
 4. Shaw, Bernard  – Major Barbara : sztuka. Warszawa 1955
 5. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / oprac. Zenon Klemensiewicz. Wrocław 1967
 6. Stypnikov, I. V. – Teatr. Leningrad 1968
 7. Chrzanowski, Ignacy – Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) : z wypisami. Warszawa 1971
 8. Sygietyński, Antoni – O teatrze i dramacie. Kraków 1971
 9. Szaniawski, Jerzy – Dramaty zebrane. T. 1. Kraków 1958
 10. Copeau, Jacques – Naga scena. Warszawa 1972
 11. Shaw, George Bernard – Pigmalion. Warszawa 1972
 12. Szekspir, Wiliam – Sen nocy letniej. Kraków 1950
 13. Szaniawski, Jerzy – Dramaty wybrane. Kraków 1973
 14. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / oprac. Zenon Klemensiewicz. Wrocław [i in.] 1973
 15. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1973
 16. Molier – Skąpiec. Wrocław [i in.] 1974. (Biblioteka Narodowa) [3 egz.]
 17. Antologia dramatu / wybór i posł. Jerzy Koenig. T. 2. Warszawa 1976
 18. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977
 19. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie : w trzydziestolecie istnienia / oprac. Emil Orzechowski. Kraków 1977 [3 egz.]
 20. Szekspir, William – Kroniki. Warszawa 1981 (Dzieła Dramatyczne; t. 3) [2 egz.]
 21. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1978 [4 egz.]
 22. Władysław Krzemiński (1907-1966) : praca zbiorowa / pod red. Emila Orzechowskiego. Kraków 1991
 23. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków-Warszawa 1996 [4 egz.]
 24. Drama mieszczańska / oprac. Janina Pawłowiczowa. Warszawa 1955 (Teatr Polskiego Oświecenia)
 25. Maddox, Brenda – Kto się boi Elizabeth Taylor? Warszawa, 1985
 26. Słownik wyrazów obcych. Warszawa, 1958
 27. Czapińska Wiesława – Polita. Warszawa, 1989
 28. Kaczmarek, Stefan – Anioł Dowgird : filozof nieznany. Warszawa 1965
 29. Słowacki Juliusz- Wiersze i poematy. Warszawa, 1983 [destrukt, kilka stron niezadrukowanych]
 30. Wyspiański Stanisław – Wesele. Kraków, 2002
 31. Eberhardt, Konrad – Zbigniew Cybulski. Warszawa, 1976
 32. Kajzar, Helmut – Sztuki i eseje. Warszawa, 1977
 33. Miller, Henry – Diabeł w raju. Warszawa, 1981
 34. Trzciński, Teofil – O teatrze i muzyce. Warszawa, 1968
 35. Aslan, Odette – Aktor XX wieku : ewolucja techniki, zagadnienia etyki. Warszawa, 1978
 36. Gombrowicz i krytycy / wybór i oprac. Zdzisław Łapiński. Kraków, 1984
 37. Torańska Teresa – My. Warszawa, 1994
 38. Turrini Peter – Wybór dramatów. Sulejówek, 2000
 39. Szydłowski Roman – Bertolt Brecht. Warszawa, 1985
 40. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław, 1963
 41. Sbornik grammaticeskih uprażnienij po russkomu azyku : prakticeskoe pocobie dla studentov-inostpancev). Leningrad, 1955
 42. Biernacki, Kazimierz – Mieczysław Frenkiel. Warszawa, 1958
 43. Myśl teatralna polskiej awangardy 1919-1939 : antologia. Warszawa 1973
 44. Mały słownik pisarzy świata. Warszawa, 1968
 45. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich. Warszawa, 1971
 46. Żeromski Stefan – Róża. Warszawa, 1966
 47. Pleśniarowicz Krzysztof – Przestrzenie deziluzji : współczesne modele dzieła teatralnego. Kraków, 1996
 48. Różewicz Tadeusz – Śmierć w starych dekoracjach. Warszawa, 1980
 49. Raszewski Zbigniew – Teatr w świecie widowisk : dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru. Warszawa, 1991
 50. Czyżewski Tytus – Pastorałki / drzeworyty Tadeusza Makowskiego. Kraków, 1985
 51. Swift Jonathan – Podróże do wielu odległych narodów świata. Kraków, 1979
 52. Nin Aais – Szpieg w domu miłości. Kraków, 1982
 53. Słowacki Juliusz – Sen srebrny Salomei. Wrocław, 1988
 54. Masters Edgar Lee – Antologia Spoon River. Warszawa, 1981
 55. Węgrzyniak Rafał – Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław, 1991
 56. Jankowski Placyd – Doktor Panteusz w przemianach. Warszawa, 1985
 57. Gerould Daniel C. – Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Warszawa, 1981
 58. Falkiewicz Andrzej – Polski kosmos : dziesięć esejów przy Gombrowiczu. Kraków, 1981

 MAJ 2022

 1. Praz, Mario – Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej. Warszawa: PIW, 1974
 2. Szymański, Wiesław – Ballady przed burzą : szkice literackie. Warszawa: PIW, 1961
 3. Webster, Jean – Tajemniczy opiekun. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1957
 4. Owocna jesień : [Podgórska Jesień Kulturalna ’97] / [red. Jacek Lubart-Krzysica]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów : Dom Kultury „Podgórze”, 1997
 5. Ludlum, Robert – Krucjata Bourne’a 1. Warszawa: Amber, 1991
 6. Wójtowicz, Kazimierz – Okruchy. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1990
 7. Wyka, Kazimierz – Matejko i Słowacki. Warszawa: Czytelnik, 1953
 8. Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Walickiego i Romana Zimanda. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974
 9. Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, oprac. Wojciech Karpiński. Warszawa: Czytelnik, 1974
 10. Śliwiński, Piotr – Horror poeticus : szkice, notatki. Wrocław: Biuro Literackie, 2012
 11. Michel, Butor – Powieść jako poszukiwanie : wybór esejów. Warszawa: Czytelnik, 1971
 12. Dali, Salvador – Ukryte twarze. Gdańsk: Phantom Press International, 1993
 13. Meyerhold, Wsiewołod – Przed rewolucją (1905-1917). Warszawa : WAiF, 1988
 14. Van Tieghem, Philippe – Główne doktryny literackie we Francji : od Plejady do surrealizmu. Warszawa: PIW, 1971
 15. Bolecki, Włodzimierz – Prawdy niemiłe : eseje. Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1993
 16. Sulikowski, Andrzej – „Nie można świata zostawić w spokoju” : o twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Lublin: TN KUL, 1992
 17. Piwińska, Marta – Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa: PIW, 1973
 18. Albán Juárez, Marita ; Sławińska-Dahlig, Ewa – Polska Chopina : przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora. Warszawa: NIFC, 2007
 19. Teatr – przestrzeń dialogu II : wokół granic konwencji i technik teatralnych : konferencja Kontrapunkt ’03 / pod red. Joanny Ostrowskiej, Juliusza Tyszki, Agaty Skórzyńskiej. Szczecin : Studio 69, 2004
 20. Życiński, Józef – Język i metoda. Kraków: Znak, 1983
 21. Burska, Lidia – Cytaty z życia i literatury. Kraków: Universitas, 2012 (Krytyka XX Wieku T.18)
 22. Bolecki, Włodzimierz – Inna krytyka. Kraków: Universitas, 2006 (Krytyka XX Wieku T. 4)
 23. Wyka, Kazimierz – Tylnym pomostem : felietony zebrane. Kraków: Universitas, 2014 (Krytyka XX Wieku T. 24)
 24. Ghelderode : présentation choix de textes, chronologie bibliographie / par Roland Beyen. Paris : Ed. Seghers, 1974
 25. Teatral’naâ ènciklopediâ. T. 1-5 + Suplement / gl. red. S. S. Mokul’skij ; členy red. koll. G. N. Boâdžiev [et al.]. Moskva: Sovetskaâ Enciklopediâ, 1961-1967
 26. Griboedov, Aleksandr Sergeevič – Gore ot uma. Moskva, 1952
 27. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 1. P’esy : (1847-1854). Moskva, 1949
 28. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 2. P’esy : (1856-1861). Moskva, 1950
 29. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 3. P’esy : (1862-1864). Moskva, 1950
 30. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 5. P’esy : (1867-1870). Moskva, 1950
 31. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 6. P’esy : (1871-1874). Moskva, 1950
 32. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 7. P’esy : (1873-1876). Moskva, 1950
 33. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 8. P’esy : (1877-1881). Moskva, 1950
 34. Ûrij, Zubkov – Tborčestvo H. K. Čerkacova. Moskva, 1964
 35. Sokol’skaâ, Ariadna L. – Marsel’ Karne. (Mastera zarubežnogo kinoiskusstva). Moskva, 1970
 36. Nedelin, Vladič A. – Stènli Krejmer. (Mastera zarubežnogo kinoiskusstva). Moskva, 1970
 37. Purchla, Jacek – Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego : w 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków, 1993
 38. Meyer, G. R. – O czym mówią pradawne zabytki kulturalne : mały przewodnik po Muzeum Sztuki Azji Mniejszej. Berlin, 1975
 39. Prokop, Jan – Z przemian w literaturze polskiej lat 1907-1917. Wrocław: Ossolineum, 1970
 40. Od złudzenia do prawdy : „Trafiona przez piorun stałam u bram Nieba i piekła…” : osobiste świadectwo pani dr Glorii Polo wygłoszone w kościele w Caracas w Wenezueli, 5 maja 2005 / przekład świadectwa z niemieckiego: Agnieszka Zuba ; uzupełnienia na podstawie tekstu włoskiego Ewa Brombosz. Katowice, 2010
 41. Profesor doktor habilitowany Lucjan Suchanek : zarys biografii naukowej : spis publikacji, oprac. Katarzyna Duda, Agnieszka Malska-Lustig. Kraków, 2007
 42. Przybylski, Ryszard Kazimierz – Autor i jego sobowtór. Wrocław : Ossolineum, 1987

CZERWIEC 2022

 1. Bujnowski, Józef – Przemiany we współczesnej poezji polskiej (trzy wykłady). Londyn, 1968. (Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego, zeszyt 5)
 2. Walser, Martin – Opis formy : studium o Kafce. Warszawa: PIW, 1972
 3. Baldwin, James – Mój Giovanni. Warszawa: PIW, 1991
 4. Bielskie Festiwale Lalkowe = The Bielsko Puppet Festivals, red. wyd. Lucyna Kozień. Bielsk-Biała, 1992
 5. Sienkiewicz, Henryk – Potop T. 1-3. Warszawa: PIW, 1983
 6. Piechota, Marek – „Pan Tadeusz” i „Król-Duch” : dwie koncepcje romantycznej epopei. Kielce: Szumacher, 1995 (Spotkania z literaturą ; 16)
 7. Księga imion i świętych, oprac. Henryk Fros, Franciszek Sowa. T. 1. A-C. Kraków: WAM, 1997
 8. Pyszna, Joanna ; Zawada, Andrzej – Literatura XX wieku. Wrocław, 1999 (Leksykon Literatury Polskiej dla uczniów i nauczycieli)
 9. Sokolski, Jacek – Literatura staropolska. Wrocław, 1999 (Leksykon Literatury Polskiej dla uczniów i nauczycieli)
 10. Przybylski, Ryszard – Homilie na Ewangelię dzieciństwa. Warszawa: Sic!, 2007
 11. Bertherat, Yves [et.al.] – XX wiek – przekroje. (Antologia współczesnej krytyki Francuskiej). Kraków, 1991
 12. Ciccarini, Marina – Żart, inność, zbawienie : studia z literatury i kultury polskiej. Warszawa: Neriton, 2008
 13. France, Anatol – Bogowie łakną krwi. Warszawa: Czytelnik, 1959 (Nike)
 14. Encyclopedia of Living Artists in America. Third Edition. 1988
 15. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 1. Nowele młodzieńcze. Warszawa: PIW, 1949
 16. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 2. Nowele ludowe. Warszawa: PIW, 1948 [ubytki w grzbiecie książki]
 17. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 3. Nowele amerykańskie. Warszawa: PIW, 1948
 18. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 4. Nowele z natury i życia. Warszawa: PIW, 1949
 19. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 5. Nowele obrazki – przypowieści. Warszawa: PIW, 1949
 20. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 6. Nowele współczesne. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 21. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 11. Potop. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 22. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 12. Potop. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949
 23. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 13. Potop. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 24. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 14. Potop. Cz.4. Warszawa: PIW, 1949
 25. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 15. Potop. Cz.5. Warszawa: PIW, 1949
 26. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 16. Potop. Cz.6. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 27. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 17. Pan Wołodyjowski. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 28. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 18. Pan Wołodyjowski. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 29. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 19. Pan Wołodyjowski. Cz.3. Warszawa: PIW, 1950
 30. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 20. Quo Vadis. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 31. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 21. Quo Vadis. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 32. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 22. Quo Vadis. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949
 33. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 23. Krzyżacy. Cz.1. Warszawa: PIW, 1948
 34. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 24. Krzyżacy. Cz.2 Warszawa: PIW, 1948
 35. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 25. Krzyżacy. Cz.3 Warszawa: PIW, 1948
 36. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 26. Krzyżacy. Cz.4 Warszawa: PIW, 1948 [ubytki w grzbiecie książki]
 37. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 27. Na polu chwały. Warszawa: PIW, 1950
 38. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 28. Legiony. Warszawa: PIW, 1950
 39. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 29. Bez dogmatu. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949
 40. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 30. Bez dogmatu. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949
 41. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 31. Bez dogmatu. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949
 42. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 32. Rodzina Połanieckich. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 43. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 33. Rodzina Połanieckich. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 44. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 34. Rodzina Połanieckich. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 45. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 35. Wiry. Cz.1. Warszawa: PIW, 1951
 46. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 36. Wiry. Cz.2. Warszawa: PIW, 1951 [ubytki w grzbiecie książki]
 47. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 37. W pustyni i w puszczy. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 48. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 38. W pustyni i w puszczy. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 49. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 39. Dramaty. Warszawa: PIW, 1951
 50. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 40. Wiersze i inne drobne utwory. Warszawa: PIW, 1951
 51. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 41. Listy z podróży do Ameryki. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 52. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 42. Listy z podróży do Ameryki. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 53. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 43. Listy z Afryki. Warszawa: PIW, 1949
 54. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 44. Listy z podróży i wycieczek. Warszawa: PIW, 1950
 55. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 45. Szkice literackie. Cz.1. Warszawa: PIW, 1951
 56. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 46. Szkice literackie. Cz.2. Warszawa: PIW, 1951
 57. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 47. Sprawy bieżące. Warszawa: PIW, 1950
 58. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 48. Chwila obecna. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 59. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 49. Chwila obecna. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 60. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 50. Mieszaniny literacko-artystyczne. Warszawa: PIW, 1950
 61. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 51. Wiadomości bieżące. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 62. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 52. Wiadomości bieżące. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 63. Szymański, Wiesław Paweł – Świadomość estetyczna polskiej awangardy (o „Zwrotnicy”). Kraków, 1971
 64. Pieszczachowicz, Jan – Na widnokręgu historii : szkice literackie. Warszawa: WL, 1988
 65. Litwornia, Andrzej – Rzym Mickiewicza : poeta nad Tybrem 1829-1831. Warszawa, 2005
 66. Teatr bezsłownej prawdy, pod red. Wojciecha Chudego. Lublin, 1990
 67. Literaturnoe nasledstvo : Puškin, Lermontov, Gogol’. T. 58. Mockva, 1952
 68. Rostworowski Jan T. J. – Przewodnik sodalicyj mariańskich. Warszawa, 1946
 69. Bahusch Wolfgang ; Kaźmierczak Małgorzata – Deutsch horen : słuchaj języka niemieckiego : ćwiczenia do samodzielnego trenowania sprawności rozumienia ze słuchu dla początkujących. Łódź, 2000
 70. Intensiv Englisch : Sprach-Schnellkurs von Professor Ludwig Steiner. Koln, [b.r.]
 71. Trambacz Waldemar – Intensywny kurs języka niemieckiego : instrukcja posługiwania się kasetami kursu (9-12 ; 13-16 ; 17-20)
 72. Manifesty literackie „burzy i naporu” / wybór, wstęp i oprac. Gerard Koziełek. Wrocław, 1988
 73. Mikke, Jerzy – „Szli krzycząc : Polska!” czyli o Nocy Listopadowej – inaczej [dramat]. Warszawa, 1983
 74. Jaczynowska, Maria – Historia starożytnego Rzymu. Warszawa, 1984
 75. O teatrze i dramacie : studia – przyczynki- materiały / pod red. Edwarda Krasińskiego [i in.]. Wrocław, 1989
 76. Władysław, Krzemiński (1907-1966) / pod red. Emila Orzechowskiego. Kraków, 1991
 77. Król-Kaczorowska, Barbara – Teatry Warszawy : budynki i sale w latach 1748-1975. Warszawa, 1986
 78. Peiper, Tadeusz – Poematy i utwory teatralne. Kraków, 1979
 79. Łubieński, Tomasz – Bić się czy nie bić? Kraków, 1978
 80. Wolter – Traktat o tolerancji : napisany z powodu śmierci Jana Calasa. Warszawa, 1988
 81. Kuncewiczowa, Maria – Fantasia alla polacca. Warszawa, 1979
 82. Brotherston, Gordon – W granicach samotności : nowa powieść Ameryki Łacińskiej. Warszawa, 1977
 83. Różewicz, Tadeusz – Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Warszawa, 1977
 84. Canetti, Elias – Ocalony język : historia pewnej młodości. Warszawa, 1986 (Nike)

LIPIEC 2022

 1. Marianowicz, Antoni – Polska, Żydzi i cykliści : dziennik roku przestępnego. Warszawa, 1999
 2. May, Karol – Syn Łowcy Niedżwiedzi. Poznań, 1986
 3. Shute, Nevil – Ostatni brzeg. Warszawa, 1979
 4. Soszyński, Józef – Sznurek. Warszawa, 2012
 5. Słojewski, Jan Zbigniew (Hamilton) – Pod znakiem Lwa i Armaty : felietony z lat 1975-1980. Warszawa, 1984
 6. Urban, Marcin – Pochichotajmy. Kraków, 2009
 7. Solomon, Norman – Judaizm. Warszawa, 1997
 8. Stabro, Stanisław – Poeta odrzucony. Kraków, 1989
 9. Szczublewski, Józef – Teatr Wielki w Warszawie 1833-1993. Warszawa, 1993
 10. Nicoll, Allardyce – Dzieje dramatu. T. 1 i 2. Warszawa, 1975
 11. Schiller, Leon – Kram z piosenkami : obrazki śpiewające. Warszawa, 1989
 12. Prevost, – Historia Manon Lescaut i kawalera des Grieux. Warszawa, 1987
 13. Bristiger, Michał – Transkrypcje. Gdańsk, 2010 [brak str. 1-12, defekt wydawniczy]
 14. Lack, Stanisław – Wybór pism krytycznych. Kraków, 1979
 15. Imieliński, Kazimierz ; Dulko, Stanisław – Przekleństwo Androgyne : transseksualizm – mity i rzeczywistość. Warszawa, 1988
 16. Lechoń, Jan – Fragmenty dramatyczne. Warszawa, 1978
 17. Sławińska, Irena – Współczesna refleksja o teatrze : ku antropologii teatru. Kraków, 1979
 18. Szweykowska, Anna – Dramma per musica w teatrze Wazów. Kraków, 1976
 19. D’Oberkirch, Henriette-Louise – Wspomnienia. Warszawa, 1981
 20. Jasienica, Paweł – Rozważania o wojnie domowej. Kraków, 1985
 21. Konopnicka, Maria – Nasza szkapa. Warszawa, 1975
 22. Brech, Bertold – Rekin zęby ma na wierzchu : wiersze wybrane. Warszawa, 1986
 23. Puzyna, Konstanty – Półmrok. Warszawa, 1982
 24. Muszyńska-Hoffmannowa, Hanna – W kręgu Berenta. Łódź, 1986
 25. Wyka, Kazimierz – Życie na niby. Warszawa, 1985
 26. Ansorge, Peter – Zburzyć spektakl : pięć lat teatru eksperymentu i marginesu w Wielkiej Brytanii. Warszawa, 1979
 27. Sokół, Lech – August Strindberg. Warszawa, 1981
 28. Ważyk, Adam – Cudowny kantorek. Warszawa, 1979
 29. Stempowski, Jerzy – Polska krytyka literacka. T. 1 i 2. Warszawa, 1988
 30. Wyspiański, Stanisław – Dramaty o powstaniu listopadowym : Warszawianka ; Lelewel ; Noc Listopadowa. Wrocław, 1967 (BN) [brak spisu treści i tylnej okładki]
 31. Skarga, Piotr – Kazania sejmowe. Wrocław, 1984 (BN)
 32. Buksiński, Tadeusz ; Górniak-Kocikowska Krystyna – Nowożytna kultura umysłowa Niemiec. Poznań, 1985
 33. Polska w latach 1795-1864 : wybór tekstów źródłowych do nauczania historii / oprac. Izabella Rusinowa. Warszawa, 1986
 34. Jarociński, Stefan – Ideologie romantyczne : 5 esejów o związkach muzyki z przemianami kultury. Kraków, 1979
 35. Parandowski, Jan – Dysk olimpijski. Warszawa, 1972
 36. Musset, Alfred de – Dwie komedie i jedno przysłowie. Warszawa, 1971
 37. Lutowski, Jerzy – Szkoła dobroczyńców : sztuka w trzech częściach. Warszawa, 1980
 38. Bharthariego – Strof trzykroć po sto : o mądrości życia o namiętności miłosnej i o wyrzeczeniu / z sanskrytu przeł. Ireneusz Kania. Kraków, 1980
 39. Czekając na lubego : poezja miłosna dawnej Hiszpanii / wybór Zofia Szleyen. Kraków, 1981
 40. Salinger, J.D. – Wyżej podnieście strop, cieśle i Seymour – Introdukcja. Warszawa, 1981 (Nike)
 41. Salinger, J.D. – Franny i Zooey. Warszawa, 1981 (Nike)
 42. Pilniak, Borys – Maszyny i wilki. Warszawa, 1984 (Nike)
 43. Nowak, Tadeusz – A jak królem a jak katem będziesz. Warszawa, 1972 (Głowy wawelskie)
 44. Flaszen, Ludwik – Teatr skazany na magię. Kraków, 1983
 45. Axer, Erwin – Ćwiczenia pamięci. Warszawa, 1984
 46. Prime Time 2019 : katalog wystawy ASP. Łódź, 2019
 47. Clifford, Sara ; Herrmann, Anna – Teatr przebudzenia : praktyczny przewodnik dla instruktorów prowadzących zajęcia teatralne z młodzieżą. Łódź, 2003
 48. Świątkowska, Wanda – Książę Hamlet Juliusza Osterwy. Kraków, 2009 (Dramat współczesny. Interpretacje ; 42)
 49. Shakespeare, Wiliam – Wszystko dobre co się dobrze kończy. Kraków, 1979
 50. Aszyk, Urszula – Współczesny teatr hiszpański w walce o…teatr. Warszawa, 1988
 51. Budzińska, Alina – Rodzynki, migdały II. Kraków, 1991

SIERPIEŃ 2022

 1. Stendhal – Czerwone i czarne. Warszawa, 1985
 2. Pollard A. F. – Henryk VIII. Warszawa, 1988
 3. Besala Jerzy – Stanisław Żółkiewski. Warszawa, 1988
 4. Zelwerowicz Aleksander – Gawędy starego komedianta. Warszawa, 1958
 5. Flaszen Ludwik – Cyrograf. Kraków, 1974
 6. Conrad Joseph – Tajfun. Warszawa, 1986
 7. Conrad Joseph – Ocalenie. Szczecin, 1984
 8. Conrad Joseph – Szaleństwo Almayera. Szczecin, 1986
 9. W kręgu socjologii literatury : antologia tekstów zagranicznych. T. 1 : Stanowiska ; T. 2 : Zagadnienia. Interpretacje/ wybór A. Mencwel. Warszawa, 1977 (Biblioteka Krytyki Współczesnej)
 10. Wyspiański Stanisław – Noc listopadowa. Kraków, 1984
 11. Molier – Skąpiec. Łódź, 1982 (Biblioteka Lektur Szkolnych)
 12. Hofstatter Hans H. – Symbolizm. Warszawa, 1987
 13. Teatr Nowy w Poznaniu 1973-1983. Poznań, 1984
 14. Croft-Cooke Rupert ; Cotes Peter – Świat cyrku. Warszawa, 1986
 15. Mączak Antoni – Rządzący I rządzeni. Warszawa, 1986
 16. Benjamin Walter [i in.] – Wobec faszyzmu. Warszawa, 1987
 17. Genlis Stephanie-Felicite de – Pamiętniki. Warszawa, 1985
 18. Castillo Solorzano Alonso de – Przygody bakałarza Trapazy czyli Piąta esencja blagierów i mistrz uwodzicieli ; Łasica z Sewilli czyli Wędka na sakiewki. Warszawa, 1986
 19. Sevigne de – Listy : wybór. Warszawa, 1981
 20. Moczarski Kazimierz – Rozmowy z katem. Warszawa, 1978
 21. Golding William – Widzialna ciemność. Warszawa, 1986
 22. Lowry Malcolm – Pod wulkanem. Warszawa, 1976
 23. Gide Andre – Lochy Watykanu. Kraków, 1985
 24. Przybylski Ryszard – Wtajemniczenie w los : szkice o dramatach. Warszawa, 1985
 25. Romano Ruggiero – Między dwoma kryzysami : Włochy Renesansu. Warszawa, 1978
 26. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny. Kraków, 1984
 27. Babel Izaak – Opowiadania odeskie. Warszawa, 1997
 28. Aszyk- Milewska Urszula – Iwo Gall : poszukiwania teatralne. Łódź, 1978
 29. Loschburg Winfrid – Kradzież Mona Lisy. Warszawa, 1984
 30. Płażewski Jerzy – Historia filmu dla każdego. Warszawa, 1977
 31. Olaczek Romuald – A guide to Łowicz, Arkadia, Nieborów : and environs. Warszawa, 1975
 32. Masłowski Michał – Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-Boskiej Komedii” do II wojny światowej. Wrocław, 1978
 33. Misiorny Michał – Współczesny teatr na świecie : sylwetki pisarzy. Warszawa, 1978
 34. Toporek Marian – Biesy szminką malowane : o teatrze krakowskim w latach 1989-1996. [Kraków, 1997]
 35. Braun Kazimierz ; Różewicz Tadeusz – Języki teatru. Wrocław, 1989
 36. Antologia liryki Młodej Polski/ oprac. Ireneusz Sikora. Wrocław, 1990 (Nasza Biblioteka)
 37. Papini Giovanni – Dante żywy. Warszawa, 1958
 38. Jewgienij Wachtangow – co zostaje po artyście teatru?. Wrocław, 2008
 39. Studia o Tadeuszu Micińskim / pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków, 1979
 40. Namer Emile – Sprawa Galileusza. Warszawa, 1984
 41. Hartling Peter – Holderlin. Warszawa, 1982
 42. Jencks Charles – Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury. Warszawa, 1982
 43. Szyrocki Marian – Johann Wolfgang Goethe. Warszawa, 1987
 44. Gołubiew Antoni – W żółtej poczekalni dworcowej pod zegarem. Kraków, 1985
 45. Grzeniewski Ludwik Bohdan – Leona Chwistka „Pałace Boga” : próba rekonstrukcji. Warszawa, 1979
 46. Vega Lope de – Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach : przedstawiona Akademii w Madrycie. Gdańsk, 2008 (Theatroteka ; t. 7)
 47. Humboldt Wilhelm von – Uwagi Niemca o sztuce scenicznej francuskich aktorów tragicznych. Gdańsk, 2010 (Theatroteka ; t. 12)
 48. Lang Franz – O działaniu scenicznym. Gdańsk, 2010 (Theatroteka ; t. 18)
 49. Rudnicki Adolf – Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa, 1986
 50. Kudliński Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa, 1976
 51. Jacob Max – Poematy prozą. Kraków, 1983
 52. Peiper Tadeusz – Myśli o poezji. Kraków, 1974
 53. Wacławik Magdalena ; Waliczek Antoni ; Ziemski Franciszek – Poszukiwania i manowce : ruchy i myśi polityczna współczesnego świata. Warszawa, 1980
 54. Ekspres Reporterów : Spirala śmierci ; Ameryka pod Giewontem ; Rekordziści z pigułki. Warszawa, 1979
 55. Layard Austen Henry – W poszukiwaniu Niniwy. Warszawa, 1983
 56. Wołoszyński Ryszard W. – Polacy w Rosji : 1801-1830. Warszawa, 1984
 57. Górski Ryszard – Wincenty Rapacki. Warszawa, 1960
 58. Dramat elżbietański. T. 2 / wybór Irena Lasoniowa. Warszawa, 1989
 59. Manfred Albert – Rousseau, Mirabeau, Robespierre. Warszawa, 1988
 60. Babel Izaak – Dziennik 1920. Warszawa, 1998
 61. Mongredien Georges – Życie prywatne Moliera. Warszawa, 1977
 62. Goethe Johann Wolfgang – Cierpienia młodego Wertera. Warszawa, 1984
 63. Koestler Arthur – Ciemność w południe. Warszawa, 1990
 64. Kępiński Tadeusz – Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Kraków, 1974
 65. Komaszyński Michał – Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska królowa Polski 1641-1716. Kraków, 1984
 66. Strindberg August – Spowiedź szaleńca. Warszawa, 1988
 67. Włostowska Larysa – Republika Indii. Warszawa, 1976
 68. Wyrozumski Jerzy – Kazimierz Wielki. Wrocław, 1986
 69. Shakespeare William – Król Henryk ósmy. Warszawa, 1973
 70. Shakespeare William – Stracone zachody miłości. Warszawa, 1976
 71. Shakespeare William – Życie i śmierć króla Jana. Warszawa, 1975
 72. Shakespeare William – Burza. Warszawa, 1976
 73. Dziarnowska Janina – Słowo o Brunonie Jasieńskim. Warszawa, 1982
 74. Rochefoucauld La – Maksymy i rozważania moralne. Warszawa, 1977
 75. Montesquieu – Myśli. Warszawa, 1987
 76. Erhardt Ludwik – Igor Strawiński. Warszawa, 1978
 77. Grun Bernard – Dzieje operetki. Kraków, 1974
 78. Woroszylski Wiktor – Życie Majakowskiego. Warszawa, 1984
 79. Tradycyjnie w opozycji : antologia młodego dramatu irlandzkiego. Sulejówek, 2007
 80. Baszkiewicz Jan – Ludwik XVI. Wrocław, 1983
 81. Libiszowska Zofia – Tomasz Jefferson. Wrocław, 1984
 82. Serczyk Władysław A. –  Katarzyna II. Wrocław, 1989
 83. Skowronek Jerzy – Książę Józef Poniatowski. Wrocław, 1984
 84. Wituch Tomasz – Garibaldi. Wrocław, 1983
 85. Grzybowski Stanisław – Henryk Walezy. Wrocław, 1985
 86. Salmonowicz Stanisław – Fryderyk II. Wrocław, 1985
 87. Kotula Tadeusz – Septymiusz Sewerus. Wrocław, 1987
 88. Czerska Danuta – Borys Godunow. Wrocław, 1988
 89. Suzuki Tadashi – Czym jest teatr? Wrocław, 2012
 90. Cervantes Saavedra Miguel de – Niezwyczajne przygody Persilesa i Sigismundy. Kraków, 1980
 91. Pilniak Borys – Nagi rok. Warszawa, 1988
 92. Golding William – Bóg skorpion. Kraków, 1988
 93. Bioy Casares Adolfo – Wynalazek Morela. Kraków, 1975
 94. Yeats William Butler – Hanrahan Rudy I inne opowiadania. Kraków, 1978
 95. Schulz Bruno – Listy, fragmenty : wspomnienia o pisarzu. Kraków, 1984
 96. Maski. T. 1. / wybór i oprac. Maria Janion i Stanisław Rosiek. Gdańsk, 1986
 97. Borejsza Jerzy W. – Piękny wiek XIX. Warszawa, 1984
 98. Malamud Bernard – Pomocnik. Warszawa, 1988
 99. Restif de la Bretonne Nicolas Edme – Noce paryskie. Kraków, 1981
 100. Przybylski Ryszard – Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków, 1982 (Biblioteka Romantyczna)
 101. Janion Maria – Reduta : romantyczna poezja niepodległościowa. Kraków, 1979 (Biblioteka Romantyczna)
 102. Maciejewski Marian – „Choć Radziwiłł, alem człowiek…” : gawęda romantyczna prozą. Kraków, 1985 (Biblioteka Romantyczna)
 103. Jarosińska Izabela – Kuchnia polska i romantyczna. Kraków, 1994 (Biblioteka Romantyczna)
 104. Kamionka-Straszakowa Janina – „Do ziemi naszej” : podróże romantyków. Kraków, 1988 (Biblioteka Romantyczna)
 105. Ginkowa Łucja – „Koń ma duszę w sobie” . Kraków, 1988 (Biblioteka Romantyczna)
 106. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. II : O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław, 1976
 107. Jabłoński Zbigniew – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków, 1980 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 2)
 108. Got Jerzy – Teatr austiacki w Krakowie w latach 1853-1865. Kraków, 1984 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 3 cz. 2)
 109. Michalik Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : teatr miejski. Kraków, 1985 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 5 cz. I vol. 1)
 110. Michalik Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : teatr miejski. Kraków, 1985 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 5 cz. I vol. 2)
 111. Michalik Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : w cieniu teatru miejskiego. Kraków, 1987 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 5 cz. II)
 112. Goncourt Edmund i Juliusz de – Dziennik : pamiętniki z życia literackiego. Warszawa, 1988
 113. Baszkiewicz Jan – Wolność, równość, własność : rewolucje burżuazyjne. Warszawa, 1981
 114. Łątka Jerzy S. – Carogrodzki pojedynek. Kraków, 1985
 115. Sten Maria – Teatr – którego nie było : szkice o teatrze nahuail. Kraków, 1982
 116. Powroźniak Józef – Paganini. Kraków, 1982
 117. Kępiński Tadeusz – Witold Gombrowicz : studium portretowe [1]. Kraków, 1988
 118. Tołstoj Lew – Dzieciństwo ; Lata chłopięce ; Młodość. Warszawa, 1984
 119. Bogowie i ludzie z Huarochiri / przeł. i objaśn. Jan Szemiński. Kraków, 1985
 120. Lepecki Mieczysław – Maurycy August hr. Beniowski : zdobywca Madagaskaru. Warszawa, 1986
 121. Makuszyński Kornel – Bezgrzeszne lata. Kraków, 1980
 122. Lorca Federico Garcia – Publiczność ; Sztuka bez tytułu. Kraków, 1982
 123. Molier – Dzieła. Tom. 3. Warszawa, 1988
 124. Eustachiewicz Lesław – Dramaturgia Młodej Polski : próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Warszawa, 1982
 125. Nowele antyczne : wybór. Wrocław, 1986 (BN)
 126. Menander – Wybór komedii i fragmentów. Wrocław, 1982 (BN)
 127. Shakespeare William – Komedia omyłek. Warszawa, 1980
 128. Shakespeare William – Perykles. Warszawa, 1983
 129. Shakespeare William – Antoniusz i Kleopatra. Warszawa, 1983
 130. Racine Jean – Andromacha. Warszawa, 1984
 131. Guilleragues Gabriel-Joseph de – Listy portugalskie. Warszawa, 1980 (Biblioteka „Jednorożca”)

WRZESIEŃ 2022

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Bablet Denis – Rewolucje sceniczne XX wieku. Warszawa, 1980
 2. Pasquier Marie-Claire – Współczesny teatr amerykański. Warszawa, 1987
 3. Konwicki Tadeusz – Bohiń. Warszawa, 1987
 4. Heine Henryk – Dzieła wybrane : utwory prozą. Warszawa, 1956
 5. Goethe Wolfgang Johann – Faust : tragedii część pierwsza. Kraków, 1987
 6. Bystrzycka Maria – Śladami hiszpańskiego Figara. Warszawa, 1982
 7. Poe Edgar Allan – Opowiadania. T. 1 i 2. Warszawa, 1986
 8. Mrożek Sławomir – Utwory sceniczne nowe. Kraków, 1975
 9. Musset Alfred de – Lorenzaccio. Warszawa, 1972
 10. Różewicz Tadeusz – Teatr niekonsekwencji. Wrocław, 1979
 11. Wysocka Stanisława – Teatr przyszłości. Warszawa, 1973
 12. Ujejski Karol – Melodje biblijne. Warszawa, [1924]
 13. Ibsen Henryk – Dom Lalki (Nora) : dramat w trzech aktach. Warszawa, 1985
 14. Maski. T. 2. / wybór i oprac. Maria Janion i Stanisław Rosiek. Gdańsk, 1986
 15. Supervielle Jules – Człowiek z Pampy. Kraków, 1981
 16. Balcerzan Edward – Włodzimierz Majakowski. Warszawa, 1984
 17. Schulz Bruno – Sklepy cynamonowe ; Sanatorium pod klepsydrą. Kraków, 1985
 18. Szczublewski Józef – Pierwsza Reduta Osterwy. Warszawa, 1965
 19. Braun Kazimierz – Druga Reforma Teatru? . Wrocław, 1979
 20. Shakespeare William – Koriolan. Warszawa, 1979
 21. Hardy Tomasz – Tessa d’Urberville. Warszawa, 1955
 22. Musset Alfred de – Spowiedź dziecięcia wieku. Warszawa, 1979 (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 23. Goethe Johann Wolfgang – Faust. Cz. 1 I 2. Warszawa, 1977 (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 24. Racine Jean – Fedra: tragedia w pięciu aktach. Warszawa, 1978
 25. Gombrowicz Witold – Bakakaj. Kraków, 1986 (Dzieła ; I)
 26. Laclos Choderlos de – Niebezpieczne związki. Warszawa, 1975 (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 27. Pieśń o Rolandzie ; Dzieje Tristana i Izoldy ; Villon Francis – Wielki testament. Warszawa, 1973 (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 28. Porębski Mieczysław – Kubizm. Warszawa, 1980 (Style-Kierunki-Tendencje)

CZASOPISMA

 1. Teatr : oprawne roczniki i pojedyncze numery
 2. Film: oprawne roczniki
 3. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 4. Twórczość
 5. Odra
 6. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 7. PC World Komputer – lata 2002-2005
 8. Komputer Świat – lata 2000-2005 oraz niektóre nr z 2006
 9. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 89/90 : 2012; 168 : 2018
 10. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 53, 55
 11. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 [2 egz.] ; Nr 2: 1974 [5 egz.] ; Nr 3: 1975 [2 egz.]
 12. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 10, 14/15, 20, 49
 13. Biuletyn Informacyjny ZASP. 2 (22/23) sezon 2001/02 ; 3/2006 ; 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 14. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 15. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 16. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland.  R. 1974 nr 12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1
 17. Pamiętnik Teatralny
 18. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 19. Estudis Escenics : quaderns de l’Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 20. Dworzanin : magazyn kulturalny. R. 1: 2006 nr 3
 21. Ruch Literacki. nr 3: V-VI 1980
 22. Więź : miesięcznik. Nr 1: 1976 ; nr 5/6: 1977 ; nr 6: 1981
 23. Znak : miesięcznik. Nr 298/299, 339/340 [3 egz.], 348/349, 354/355 [2 egz.], 356, 359 [2 egz.], 386, 431, 434, 436, 467
 24. Szkolnictwo Wyższe : informator. R. 2002
 25. Pismo. R. 1981 nr 1 , 2 [2 egz.], 3 , 4 , 5/6
 26. Scena Polska. R. 1938 nr 2/3, 4 
 27. Nagłos : pismo poświęcone literaturze oraz innym sztukom [lata 1990-1993]. No 1, 4 [2 egz.], 5 [3 egz.], 6 [2 egz.]
 28. Miesięcznik Literacki. R. 1967 nr 8, 12 ; R. 1971 nr 4 ; R. 1974 nr 1, 8 ; R. 1977 nr 4 ; R. 1982 nr 9 ; R. 1983 nr 9, 10 [2 egz.] ; R. 1984 nr 1 ; R. 1985 nr 5, 8, 10/11 ; R. 1987 nr 5
 29. Pamiętnik Literacki. R. 66 z. 1 (1975) ; R. 67 z. 2 (1976)
 30. Scriptores Scholarum : kwartalnik […]. R. 4 nr 11/12 (1996): Zeszyt teatralny „Dramat w szkole”
 31. Poezja. R. 1966 nr 1 ; R. 1967 nr 2, 7 ; R. 1968 nr 1, 2 ; R. 1970 nr 7, 9, 11, 12 ; R. 1971 nr 2, 4, 6, 8 ; R. 1974 nr 9 ; R. 1976 nr 2 ; R. 1978 nr 1, 2, 3, 6, 7/8, 9, 10, 11/12 ; R. 1981 nr 5/6 ; R. 1982 nr 5/6
 32. Meander : miesięcznik […]. R. 34: 1979 nr 9, 10, 11/12
 33. Przegląd „Pod tytułem”. R. 1998 nr 1, 2, 3, 4, 6
 34. Dekada Literacka 2008 nr 5/6
 35. Problemy. R. 1955 [oprawne]
 36. Świat Brydża : magazyn Polskiego Związku Brydża Sportowego. R. 2005 nr 5 (178)
 37. Ruch Teatralny. R. 3: 1996 nr 1, 3, 5-9 ; R. 4: 1997 nr 1-6
 38. Assaph : studies in the arts. Section C: Studies in the theatre. Tel Aviv Univ. No 1 (1984), 3 (1986)
 39. W teatrze i wokół teatru 1982-2000. Cz. 1: 1982-89. (Biblioteka Miesięcznika TEATR; nr 1) [3 egz.]
 40. Rota : kwartalnik dla Polonii i Polaków poza granicami Polski. R. 1999 nr 1/2 (33/34), 4 (36)
 41. The Red Bulletin : ponad zwyczajność. R. 1: 2010 nr IV-VII, IX-XII ; R. 2: 2011 nr 1-6 (10-15) 8-11 (17-20)
 42. WWW : magazyn internetowy. R. 1 : 1997 nr 6/97 (2), 8/97 (4),  9/97 (5), 11/97 (7) ; R. 2: 1998 nr 9 (1/98), 13 (5/98), 14 (6/98)
 43. Wykaz Czasopism Naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w roku: 2000, 2001, 2002, 2003 [każdy rocznik w 3 tomach]
 44. Religion in Communist Lands. Vol. 11: 1983 no 3
 45. Thinking in Values : the Tischner Institute Journal of Philosophy. Nr 1 (2007): Solidarity ; nr 2 (2008): Agathology
 46. Ekran
 47. Newsweek. Nr 8: 2020 (17-23.02.)
 48. Wielogłos : pismo Wydziału Polonistyki UJ. R. 2009 nr 1/2 (5/6)
 49. Parnasik : teoria, krytyka, twórczość. Zima 2006 nr 6 (58)
 50. Gość Niedzielny : tygodnik katolicki. R. 2015 nr 3, 5, 19, 23 ; R. 2016 nr 4
 51. Niedziela : tygodnik katolicki. R. 2015 nr 9
 52. Napis : liryka, epika, dramat : kwartalnik kulturalny. R. 1: grudzień 2018
 53. Magazyn Filmowy : pismo SFP. Nr 5(69): maj 2017
 54. Poradnik wędkarza / Gazeta Wyborcza. Nr 1-4
 55. Jak złowić rybę / Gazeta Wyborcza. Nr 1-6
 56. Jedziemy na ryby : przewodnik po najlepszych polskich łowiskach / Gazeta Wyborcza.
 57. Smaki wina / Gazeta Wyborcza. Z. 1-2
 58. Biuletyn informacyjny : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. R. 2016 nr 1 (99), nr 6 (103) ; R. 2017 nr 1 (104), nr 2 (105), nr 3 (107) ; R. 2018 nr 1/3 (111/113) x2, nr 4 (114) x2 ; R. 2019 nr 1 (116), nr 2 (117), nr 3 (118), nr 4 (2019) ; wydanie specjalne 2017/2018
 59. Commentarii Academici : dwumiesięcznik Uniwersytetu Pedagogicznego. R. 2018 nr 2 (maj-czerwiec), 3-4 (lipiec-październik), 5 (listopad-grudzień) ; R. 2019 nr 7 (marzec-kwiecień), 8 (maj-czerwiec), 9-10 (lipiec-październik), 11 (listopad-grudzień)
 60. Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych [KSSN]. 1 (18)/2018, 2 (19)/2018.
 61. Niezbędnik Inteligenta : dodatek tygodnika Polityka. 2007 nr 39 (2622)
 62. Angora. R 31 : 2020 nr 45 (1586)
 63. CKM. 2019 nr 1/2 (246)
 64. Cosmopolitan. Nr 2 (261)/2019
 65. Joy. 2019 nr 1/2 (151)
  ————–   od 2022 r.   ————-
 66. Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką. R. VI (1955) Nr 1-2 (21-22)
 67. Do Rzeczy
 68. Poetry Vol. 73 (1973) nr 2 (november) ; Vol. 73 (1974) nr 5 (february), 6 (march) ; Vol. 74 (1974) nr 1 (april), 2 (may), 3 (june) ; Vol. 75 (1974) nr 3 (december); Vol. 75 (1975) nr 4 (january)
 69. Dialogue (wydanie angielskojęzyczne)
 70. Dialogue (wydanie francuskojęzyczne) Vol. 3 (1972) no. 2,3,4
 71. W Sieci
 72. aleHistoria – Tygodnik Historyczny (dodatek do Gazety Wyborczej)  R. 2012 nr 1-50 ; R. 2013  nr 1-19, 21-52 ; R. 2014 nr 1-52 ; R. 2015 nr 1-48, 50-52 ; R. 2016 nr 1-51 ; R. 2017 nr 1-32, 34-35, 37-52 ; R. 2018 nr 1-50 ; R 2019 nr 1-4, 6-24, 26-28, 30-31, 33-35, 47-48, 50-51 ; R. 2020 nr 1-18, 20-51 ; R. 2021 nr 1-27, 29, 31-38, 41-51 ; R. 2022 nr 1-3, 5-7, 9-35
 73. Forum Polskiej Gospodarki. R. 2021 nr 1 (8), 4 (11), 8 (15), 9 (16), 10 (17), 11 (18), 12 (19) ; 2022 nr 1 (20), 2 (21)
 74. Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny Miejska Biblioteka Publiczna Kraków 1973 nr 103
 75. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie : sezon 1973/1974 LXXX lat teatru ; sezon 1974/1975
 76. Didaskalia : gazeta teatralna. Nr 28 [2 egz.], 42, 57, 69, 83, 87, 90, 99, 101, 103/104, 119
 77. Almanach Sceny Polskiej 1976/77 ; 1983/84 ; 1999/2000
 78. Biuletyn Historii Sztuki 1951 nr 4 ; 1952 nr 2,3,4 ; 1953 nr 2 ; 1957 nr 3
 79. Ballett Internazional/Tanz Aktuell 1998 Heft 1-12
 80. Film na Świecie. 1984 nr 307-308 (lipiec-sierpień), nr 312 (grudzień) ; 1986 nr 334-335 (październik-listopad) ; 1988 nr 351-352 (marzec-kwiecień) ; 1999 nr 400 [2 egz.] ; 2002 nr 403
 81. KINO
 82. Literatura na Świecie. R. 1978 nr 1 ; R. 1979 nr 5 R. 1984 nr 12
 83. Nasza Politechnika : miesięcznik Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki. 2018 nr 1, 4, 6-11 ; 2019 nr 2-3, 6-11 ; 2020 nr 1, 3-4/5, 9, 11-12 ; 2021 nr 3-6/8
 84. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 64 ; 103 ; 132
 85. Scena. 1981 nr 10, 11, 12 ; 2004 nr 3 ; 2005 nr 2/3, 4/5 ; 2009 nr 3 ; 2010 nr 3 ; 2020 nr 1-2