Dublety

Wykaz materiałów przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 20 V 2022 r.):

KSIĄŻKI

STYCZEŃ – LUTY  2021

 1. Dąbrowski, Bronisław – Poznałem ich w teatrze… Kraków 1988
 2. Wierzyński, Kazimierz – Poezja i proza. [T.] 1-2. Kraków 1981
 3. Praz, Mario – Mnemosyne : rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Warszawa 1981
 4. Ożóg, Jan Bolesław – Mój autentyzm. Kraków 1975
 5. Roth, Joseph – Nosiwoda Mendel. Warszawa 1985 
 6. Finfach gesagt : Kurza Sachtexte mit Ubungen. Munchen 1974
 7. Bieler, Karl Heine – Miteinander : Text- und Arbeitsbuch fur Fortgeschrittene. Teutsch als Fremdsprache. Band 1. Ismaning 1979
 8. Kisson, Ephraim – Wie unfair, David! : und andere israelische Satiren. Wien 1970
 9. Grosse Leute in kleinen Anekdoten / wybrał i oprac. Ernest Rosiński. Warszawa 1987
 10. Auserwahlt und trotzdem heiter : Witze aus Izrael. Munchen 1970
 11. Muller, Heiner – Germania 3 Gespenster am Toten Mann. Wien 1996
 12. Men’ Aleksandr – Tainstvo, clovo i obraz. Bruxelles 1980
 13. Tepperwein, Kurt – Die Botschaft Deines Korpers : die Sprache der Organe. Landsberg am Lech 1996
 14. Kishon, Ephraim – Der Blaumilchkanal Satirische Szenen. Munchen 1977
 15. Kishon, Ephraim – Drehn Się sich um, Frau Lot! : Satiren aus Izrael. Munchen 1971
 16. Gelb, Michael – Korperdynamik : eine Einfuhrung In die Alexander-Technik. Berlin 1989
 17. Ehrenburg, Ilja – Und sie bewegt sich doch! Leipzig 1989
 18. Brecht, Bertolt – Leben des Galilei. Berlin 1963
 19. Antologia dramatu / wybór i posł. Jerzy Koenig. T. 2. Warszawa 1976
 20. Evtusenko, Evg. – Kater cvjazi. Moskva 1966
 21. Łamtiugina, Asja – Jeśli nie tu. Kraków 2008 [2 egz.]
 22. Barth, John – Bakunowy faktor. T. 2. Warszawa 1980
 23. Gogol, Nikolaj – Erzahlungen. Stuttgart 1988
 24. Smużniak, Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław 1991
 25. Calderon de la Barca, Pedro – Alkad z Zalamei. Warszawa 1954
 26. Szczepański, Jan Józef – Kadencja. Warszawa : Oficyna Literacka, 1986 (wydawnictwo bezdebitowe)  
 27. Kabat, Henryk – Dar Pomorza : wielka przygoda młodości. Warszawa 1985
 28. Kiesling, Gerhard ; Huhns, Ingeborg und Erik – Berlin : Hauptstadt der DDR. Leipzig 1972
 29. Etmanowicz, Agata ; Sanetra-Szeliga, Joanna – Projekt w Programie „Kultura 2000”. W-wa 2004
 30. Panorama Racławicka : informator. Wrocław 1985
 31. Sito, Jerzy S[tanisław] – Polonez. Warszawa 1979
 32. Virion, Pierre – L’Europe : apres sa derniere chance, son destin. Paris 1984
 33. Greń, Zygmunt – Teatr zamknięty. Kraków-Wrocław 1984
 34. Skwarczyńska, Stefania – Studia i szkice literackie. Warszawa 1953
 35. Maciąg, Włodzimierz – Życie Ignacego Krasickiego : zapisy i domysły. Warszawa 1984
 36. Sabato, Ernesto – O bohaterach i grobach. Warszawa 1966
 37. Żółkiewski, Stefan – Zagadnienia stylu : szkice o kulturze współczesnej. Warszawa 1965
 38. Żółkiewski, Stefan – Badania nad literaturą polską : dorobek, stan i potrzeby. Warszawa 1951
 39. Krzyżanowski, Jerzy R. – Ernest Hemingway. Warszawa 1963
 40. Przybylski, Ryszard – Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków 1982
 41. Gosk, Hanna – W kręgu „Kuźnicy” : dyskusje krytycznoliterackie lat 1945-1948. Warszawa 1985
 42. Marek, Tadeusz – Franciszek Schubert. Kraków 1952
 43. Rok Stanisława Moniuszki. Kraków 2019
 44. Hammett, Dashiell – Złota podkowa. Warszawa 1988
 45. Hammett, D. – Dwaj detektywi. Warszawa 1987
 46. Hammett, D. – Lep na muchy. Warszawa 1987

MARZEC – KWIECIEŃ 2021

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Białostocki, Jan – Sztuka cenniejsza niż złoto : opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. Wyd. 2. Warszawa 1966
 2. Nicoll, Allardyce – Dzieje teatru. Warszawa 1959 [2 egz.]
 3. Stanisławski, Konstanty S. – Moje życie w sztuce. Warszawa 1951
 4. Stanisławski, Konstanty S. – Moje życie w sztuce. Warszawa 1954 [2 egz.]
 5. Grzymała-Siedlecki, Adam – Świat aktorski moich czasów. Warszawa 1957
 6. Macierakowski, Jerzy ; Natanson, Wojciech – Mieczysława Ćwiklińska. Warszawa 1959
 7. Breza, Tadeusz – Niebo i ziemia. T. 1. Warszawa 1949
 8. Gorki, Maksym – Wrogowie : sceny dramatyczne. Warszawa 1951 [2 egz.]
 9. Biernacki, Kazimierz – Mieczysław Frenkiel. Warszawa 1958
 10. Słowacki, Juliusz – Sen srebrny Salomei : romans dramatyczny w 5 aktach. Kraków 1923 [2 egz.]
 11. Wyspiański, Stanisław – Warszawianka : pieśń z roku 1831. Warszawa 1948 [5 egz.]
 12. Sofokles – Elektra : dramat. Kraków 1950. (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy)
 13. Shaw, Bernard  – Major Barbara : sztuka. Warszawa 1955 [2 egz.]
 14. Szekspir, Wiliam – Król Lear. Warszawa 1964
 15. Szekspir, Wiliam – Sen nocy letniej. Warszawa 1966. (Biblioteka Szkolna) [2 egz.]
 16. Lipiński, Jacek – Józefa Ledóchowska. Warszawa 1963
 17. Rittner, Tadeusz – Głupi Jakub ; Wilki w nocy. Wrocław 1956. (Biblioteka Narodowa)
 18. Klemensiewicz, Zenon – Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Wrocław 1967. [2 egz.]
 19. Estreicher, Karol – Teatra w Polsce. T. 1-3. Wyd. 2, fotooffsetowe. Warszawa 1953
 20. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław 1963
 21. Wroczyński, Kazimierz – O Stefanie Jaraczu : wspomnienia. Warszawa 1950
 22. Płażewski, Jerzy – Historia filmu dla każdego. Warszawa 1968
 23. Kochański, Witold ; Koszutska, Olga ; Listkiewicz, Zygmunt – Sekrety żywego słowa : poradnik dla recytatorów. Warszawa 1969
 24. Klimowicz, Mieczysław – Początki teatru stanisławowskiego (1765-1773). Warszawa 1965
 25. Kruczkowski, Leon – Niemcy : sztuka w 3 aktach. Warszawa 1969
 26. Stypnikov, I. V. – Teatr. Leningrad 1968 [2 egz.]
 27. Biernacki, Kazimierz – Mieczysław Frenkiel. Warszawa 1958
 28. Helsztyński, Stanisław – Sen nocy letniej Wiliama Szekspira. Warszawa 1967
 29. Rozprawy Komisji Językowej. T. 1. Łódź 1954 [skrypt]
 30. Lasocki, Józef Karol – Solfeż : ćwiczenia 1 i 2 głosowe w tonacjach do trzech znaków chromatycznych. [T.] 1. Kraków 1992
 31. Historia Polski / pod red. Henryka Łowmiańskiego. T. 1 cz. 1-3 i T. 2 cz. 1-2. Warszawa 1958-1961
 32. Feldhorn, Juliusz – Dzieła i twórcy : popularny zarys historii sztuki. Warszawa 196
 33. Chrzanowski, Ignacy – Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) : z wypisami. Warszawa 1971 [2 egz.]
 34. Polska myśl teatralna : antologia / pod red. Tadeusza Siverta i Romana Taborskiego. Warszawa 1971
 35. Sygietyński, Antoni – O teatrze i dramacie. Kraków 1971 [2 egz.]
 36. Csato, Edward – Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku. Warszawa 1967
 37. Szczedrin, N. (M. E. Sałtykow) – Istoria odnova goroda ; Gospoda Golovlevy : skazki. Moskva 1968 [w jęz. ros.]
 38. Csato, Edward – Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 39. Szaniawski, Jerzy – Dramaty zebrane. T. 1-3. Kraków 1958
 40. Grzymała-Siedlecki, Adam – Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy. Kraków 1971
 41. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – 622 upadki Bunga czyli Demoniczna kobieta. Warszawa 1972
 42. Fredro, Aleksander – Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca : komedia w 5 aktach. Warszawa 1970
 43. Filler, Witold – Modele teatru : szkice o polskim teatrze współczesnym. Warszawa 1971
 44. Słowacki, Juliusz – Dramaty : (wybór). [T.] 2. Warszawa 1972
 45. Goldoni, Carlo – Uczciwa dziewczyna ; Pan Teodor Zrzęda czyli Uprzykrzony staruch. Wrocław [i in.] 1971
 46. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław 1963
 47. Szyfman, Arnold – Labirynt teatru. Warszawa 1964
 48. Myśl teatralna polskiej awangardy 1919-1939 : antologia. Warszawa 1973
 49. Copeau, Jacques – Naga scena. Warszawa 1972 [2 egz.]
 50. Shaw, George Bernard – Pigmalion. Warszawa 1972 [2 egz.]
 51. Szekspir, Wiliam – Romeo i Julia. Warszawa 1964
 52. Szekspir, Wiliam – Romeo i Julia. Warszawa 1973
 53. Szekspir, Wiliam – Sen nocy letniej. Kraków 1950 [2 egz.]
 54. Leszczyński, Jerzy – Z pamiętnika aktora. Warszawa 1958
 55. Orzechowski, Emil – Stary Teatr i Studio. Kraków 1974
 56. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – W małym dworku. Warszawa 1972 [2 egz.]
 57. Witkiewicz, Stanisław Ignacy – W małym dworku. Warszawa 1974
 58. Kudliński, Tadeusz – Rodowód polskiego teatru. Warszawa 1972
 59. Broszkiewicz, Jerzy – Utwory sceniczne. Kraków 1973
 60. Szaniawski, Jerzy – Dramaty wybrane. Kraków 1973 [2 egz.]
 61. Szekspir, Wiliam – Tragedie. T. 1-2. Warszawa 1974
 62. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / oprac. Zenon Klemensiewicz. Wrocław [i in.] 1973 [2 egz.]
 63. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1973 [2 egz.]
 64. Jodłowski, Stanisław ; Taszycki, Witold – Słownik ortograficzny i prawidła pisowni polskiej. Wrocław [i in.] 1974
 65. Molier – Skąpiec. Wrocław [i in.] 1974. (Biblioteka Narodowa) [4 egz.]

MAJ  2021

 1. Sto wierszy polskich / w wyborze i tłum. Karla Dedeciusa. Kraków 1995
 2. Morawski, Stefan – Na zakręcie : od sztuki do po-sztuki. Kraków-Wrocław 1985
 3. Mały słownik pisarzy świata. Warszawa 1968
 4. Orzechowski, Emil – Stary Teatr i Studio. Kraków 1974
 5. Donath, Adolf – Wybór idiomów niemieckich. Warszawa 1995
 6. Marianina, Aleksandra – Czarna lista. Warszawa 2010
 7. Bunin, Iwan – Róża Jerycha : opowiadania i szkice. Kraków 1976
 8. Mansfeld, Bogusław ; Wajda, Kazimierz – Teatr w Toruniu. Warszawa [i in.] 1978
 9. Tucholsky, Kurt – Rheinsberg : ein Bilderbuch fur Verliebte. Berlin 1990
 10. Bieńka, Maria Olga – Giraudoux w teatrze polskim. Wrocław [i in.] 1976
 11. Morawiec, Elżbieta – Mitologie i przeceny. Warszawa 1982
 12. Żeleński, Tadeusz (Boy) – Reflektorem w mrok : wybór publicystyki. Warszawa 1985
 13. Lapara, Leo – Dziesięć lat z Louis Jouvetem [1887-1951]. Warszawa 1979 [2egz.]
 14. Mroczkowski, Przemysław – Szekspir elżbietański i żywy. Kraków 1981
 15. Litwiniec, Bogusław – Teatr młody, teatr otwarty. Wrocław [i in.] 1978
 16. Dostojewski, Fiodor – Aforyzmy. Warszawa 1976
 17. Groński, Ryszard Marek – Kabaret Hemara. Warszawa 1989
 18. Zawistowski, Władysław – Teatr warszawski między wojnami : (wybór recenzji). Warszawa 1971
 19. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej / pod red. Aliny Brodzkiej. Warszawa 1994
 20. Spaleny, Eugen ; Ruzickova, Eva ; Bloch, David – John, Spot and Muff on holiday : a picture textbook of English for children. Bratislava 1980
 21. Bułhak, Leonid ; Szeżyńska, Magdalena – Komputer na biurku : poradnik użytkownika mikrokomputera klasy IBM PC. Warszawa 1992
 22. Mikrokomputer w bibliotece : numer specjalny miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza”.
 23. Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej : działalność naukowa i dydaktyczna / oprac. Maria Kocójowa i Wanda Pindlowa. Kraków 1992
 24. Świdziński, Marek – Dzisiejsza polska mowa sceniczna. Warszawa 1988
 25. Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych. Warszawa 1994

CZERWIEC  2021

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Dąbrowski, Stanisław ; Górski, Ryszard – Fredro na scenie. Warszawa 1963
 2. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1: Dramat – teatr / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976
 3. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 2: O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976
 4. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 3: Odbiorcy dzieła teatralnego : widz, krytyk, badacz / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1978
 5. Ciesielska Borkowska, Stefania – Teatr Federika Garcia Lorki. Łódź 1962
 6. Harasymowicz-Broniuszyc, Jerzy – Banderia prutenorum czyli Chorągwie pruskie podniesione roku Pańskiego 1410 […]. Kraków 1976
 7. Festiwale Teatrów Polski Północnej. Warszawa 1963
 8. Teatr Radziecki : antologia / wybór i oprac. Stanisław Witold Balicki. T. 1-4. Warszawa 1967
 9. Krasowski, Jerzy – Sprawa teatru : (próby dramatyczne, wypowiedzi o teatrze, felietony). Kraków 1977
 10. Szekspir, Wiliam – Kroniki. T. 2. Warszawa 1963. (Dzieła Dramatyczne)
 11. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1976
 12. Antologia dramatu / wybór i posł. Jerzy Koenig. T. 2. Warszawa 1976 [2 egz.]
 13. Krasiński, Edward – Stefan Jaracz. Warszawa 1976. (Sylwetki Warszawskie)
 14. Plan Krakowa. Warszawa 1975
 15. Raszewski, Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1977
 16. Bystroń, Jan Stanisław – Dzieje obyczajów w dawnej Polsce : wiek XVI-XVIII. T. 1-2. Warszawa 1976
 17. Bab, Juliusz – Teatr współczesny : od Meiningeńczyków do Piscatora. Warszawa 1959
 18. Juliusz Słowacki na scenach krakowskich. Kraków 1979
 19. Kuchtówna, Lidia – Irena Solska. Warszawa 1980
 20. Straszewska, Maria – Romantyzm. Warszawa 1977. (Biblioteka „Polonistyki”)
 21. Jabłoński, Zbigniew – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków 1980. (Dzieje Teatru w Krakowie; t. 2)
 22. Ze struny na strunę : wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918-1978 / ułożył Andrzej Lam. Kraków 1981
 23. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie : w trzydziestolecie istnienia / oprac. Emil Orzechowski. Kraków 1977 [5 egz.]
 24. Natanson, Wojciech – Szczęście Syzyfa. Kraków 1980
 25. Wawrzkiewicz, Marek – Sceny wielkie i średnie : felietony teatralne 1966-1968. Łódź 1970
 26. Falkiewicz, Andrzej – Teatr, społeczeństwo. Wrocław [i in.] 1980
 27. Szekspir, William – Komedie. T. 1. Warszawa 1980. (Dzieła Dramatyczne; t. 1)
 28. Szekspir, William – Kroniki. Warszawa 1981. (Dzieła Dramatyczne; t. 3) [3 egz.]
 29. Wyszyński, Zbigniew – Wprowadzenie do estetyki filmowej. Wrocław [i in.] 1976. (Nauka dla Wszystkich; nr 263) [2 egz.]
 30. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1978 [5 egz.]
 31. Antologia poezji dziecięcej / wybrał i oprac. Jerzy Cieślikowski. Wrocław [i in.] 1980. (Biblioteka Narodowa)
 32. Hausbrandt, Andrzej – Teatr w społeczeństwie. Warszawa 1983
 33. Balcerzan, Edward – Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 1: Strategie liryczne. Warszawa 1982
 34. Ośrodek teatru otwartego Kalambur. Warszawa 1982
 35. Nicoll, Allardyce – Dzieje dramatu : od Ajschylosa do Anouilha. T. 1. Warszawa 1983
 36. Nicoll, Allardyce – Dzieje dramatu : od Ajschylosa do Anouilha. T. 2. Warszawa 1975
 37. Stary Teatr Kraków 1970-1975. Kraków 1981
 38. Antologia dramatu polskiego : 1918-1978. T. 1-2. Warszawa 1981
 39. Studia o Tadeuszu Micińskim / pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków 1979
 40. Dąbrowski, Bronisław – Na deskach świat oznaczających. 3: Erynie zrzucają maski. Kraków 1981
 41. Szletyński, Henryk – Kształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce. Kraków 1981
 42. Jonson, Ben – Volpone albo Lis. Kraków 1982. (Seria Dawnej Literatury Angielskiej) [2 egz.]
 43. Szweykowska, Anna – Wenecki teatr modny. Kraków 1981
 44. Puzyna, Konstanty – Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 45. Karwacka, Helena – Warszawski Kabaret Artystyczno-Literacki Momus. Warszawa 1982
 46. Polska Rzeczpospolita Ludowa : mapa administracyjna. Warszawa 1978 i 1982 [2 egz.]
 47. Historia Polski / oprac. zbiorowe pod red. Czesława Madajczyka. T. 4, cz. 1. Warszawa 1984
 48. Klemensiewicz, Zenon – Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Warszawa 1983
 49. Stachura, Edward – Piosenki. Olsztyn 1986
 50. Krasiński, Edward – Stefan Jaracz. Warszawa 1983. (Artyści) [2egz.]
 51. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1985
 52. Ekspresjonizm w teatrze europejskim. Warszawa 1983
 53. Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety. Kraków-Wrocław 1985
 54. Prejbisz, A[ntoni] ; Jasińska, B[ronisława] ; Kryński, St[anisław] – Gramatyka angielska w ćwiczeniach. Warszawa 1987
 55. Wańkowicz, Melchior – Karafka La Fontaine’a. T. 2. Kraków 1984
 56. Lichniak, Zygmunt – Zanim powstanie panorama : (wobec literatury polskiej na emigracji). Warszawa 1983
 57. Babel, Izaak – Utwory wybrane. Warszawa 1961
 58. Łomnicki, Tadeusz – Spotkania teatralne. Warszawa 1984
 59. Michałowski, Kazimierz – Nie tylko piramidy… : sztuka dawnego Egiptu. Warszawa 1986 [destrukt, kilka stron niezadrukowanych]
 60. Problemy teorii dramatu i teatru / wybór Janusz Degler. Wrocław 1988
 61. Cervantes Saavedra, Miguel de – Intermedia. Kraków 1967
 62. Gogol, Mikołaj – Martwe dusze. Warszawa : Wydaw. TPPR „Współpraca”, 1987
 63. Giraudoux, Jean – Teatr. Warszawa 1957
 64. Alberes, Rene-Marill – Bilans literatury XX wieku. Warszawa 1958
 65. Orzechowski, Emil – Stary Teatr w Krakowie (1945-1985). Wrocław 1987 [2 egz.]
 66. Banham, Martin ; Wake, Clive – Współczesny teatr Czarnej Afryki. Warszawa 1980
 67. Bogusławski, Wojciech – Dzieje teatru narodowego na trzy części podzielone oraz Wiadomość o życiu sławnych artystów. Warszawa 1965 [reprint]

LIPIEC – SIERPIEŃ  2021

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Cybulski, Andrzej – Pokolenie kataryniarzy. Warszawa 1989
 2. Antologia liryki Młodej Polski / wstęp, wybór i oprac. Ireneusz Sikora. Wrocław [i in.] 1990. (Nasza Biblioteka)
 3. Csato, Edward – Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 4. Wyspiański, Stanisław – Legion. Wrocław [i in.] 1989. (Biblioteka Narodowa)
 5. Marczak-Oborski, Stanisław – Przewodnik teatralny. T. 1: Dramat polski ; T. 2 cz. 1 [2 egz.] ; cz. 2 [3 egz.]: Dramat światowy. Warszawa 1991
 6. Konrad Swinarski i teatr niemieckojęzyczny : inscenizacje – Niemcy, Szwajcaria. Kraków [1994]
 7. Władysław Krzemiński (1907-1966) : praca zbiorowa / pod red. Emila Orzechowskiego. Kraków 1991 [2egz.]
 8. Dramat i teatr po roku 1945. Wrocław 1994
 9. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków-Warszawa 1996 [5 egz.]
 10. Malatyńska, Maria – Gwiazdozbiór krakowski. Kraków 1997
 11. Oblicza piękna : sympozja 3. Kraków 2009
 12. Odpowiedź Swinarskiemu : wydawnictwo pokonferencyjne. Kraków 23-25 X 2014. Kraków 2015
 13. Grzegorek, Leopold – Poznajemy teatr. Warszawa 1972
 14. Corneille, Piotr – Cyd. Kraków 1949
 15. Kotlarczyk, Mieczysław – Podstawy sztuki żywego słowa : (instrument, dykcja, ekspresja). Warszawa 1961
 16. Drama mieszczańska / oprac. Janina Pawłowiczowa. Warszawa 1955. (Teatr Polskiego Oświecenia) [2 egz.]
 17. Marczak-Oborski, Stanisław – Iskier przewodnik teatralny. Warszawa 1971
 18. Czechow, Antoni – Dramat na polowaniu : z notatek sędziego śledczego. Warszawa 1985
 19. Rabelais – Gargantua i Pantagruel. T. 2. Warszawa 1973
 20. Kraków : plan miasta. Warszawa 1996
 21. Sienkiewicz, Henryk – Quo vadis. T. 1. Warszawa: PIW, 1958
 22. Storey, David – Pasmore. Warszawa, 1972.
 23. Wyka, Kazimierz – Szkice literackie i artystyczne. Tom 1-2. Kraków, 1956
 24. Maddox, Brenda – Kto się boi Elizabeth Taylor? Warszawa, 1985.
 25. Słownik wyrazów obcych. Warszawa, 1958.
 26. Filler, Witold – Jan Królikowski. Warszawa, 1959.
 27. Lasocka, Barbara – Teatr lwowski w latach 1800-1842.
 28. Czapińska Wiesława – Polita. Warszawa, 1989
 29. Z zagadnień semiotyki sztuk masowych. Wrocław, 1977.
 30. Kaczmarek, Stefan – Anioł Dowgird : filozof nieznany. Warszawa 1965
 31. Słowacki Juliusz- Wiersze i poematy. Warszawa, 1983.
 32. Wyspiański Stanisław – Wesele. Kraków, 2002
 33. Eberhardt, Konrad – Zbigniew Cybulski. Warszawa: WAiF, 1976
 34. Nabokov, Vladimir – Śmiech w ciemności. Warszawa: Iskry, 1993
 35. Kajzar, Helmut – Sztuki i eseje. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1977
 36. Szaniawski, Jerzy – Adwokat i róże ; Żeglarz ; Ptak. Warszawa: Dom Książki Polskiej SA, 1930

WRZESIEŃ  2021

 1. Granat, Wincenty – U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Poznań 1976
 2. Nowicki, Andrzej – Wykłady z historii filozofii i myśli społecznej Odrodzenia. Warszawa 1956.
 3. Kulczycka-Saloni, Janina – Bolesław Prus. Warszawa 1955
 4. Stępień, Marian – Rodowód. Kraków 1983
 5. Dobosiewicz, S.; Tokarski, J.; Wieczorkiewicz, B. – Kultura języka. Warszawa 1952
 6. Magma II – Morderstwo stołowe. Katowice 1987
 7. Witkowski, Michał – Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej. Warszawa 2008
 8. Piskor, Stanisław – Ruchomy kraj. Kraków 1980
 9. Terlecki, Władysław – Trzy etiudy kryminalne. Warszawa 1980
 10. Sołowjow, Sergiusz M. – Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa. Poznań 1986
 11. Kautsky, Karol – Pochodzenie chrześcijaństwa. Warszawa 1950 (Biblioteka Socjalizmu Naukowego)
 12. Krzemień-Ojak, Krystyna – Mochnacki Maurycy program kulturalny i myśl krytycznoliteracka. Warszawa 1975 (Historia i Teoria Literatury)
 13. Gołubiew, Antoni – Unoszeni historią. Kraków 1971
 14. Żuławski, Jerzy – Stara ziemia. Kraków 1979
 15. Menzhausen, Joachim – Zwinger. Drezno 1974
 16. Ekonomia polityczna : podręcznik / Akademia Nauk ZSRR. Warszawa 1955
 17. Kosminski, E. – Historia wieków średnich. Warszawa 1953
 18. Carre, John le – A perfect spy. Toronto 1987
 19. Rubiner, Ludwig – Der Dichter greift in die Politik. Leipzig 1976
 20. Hynek, Allen J. – Zetknięcie z UFO. Łódź 1991
 21. Krzepkowski, Andrzej – Kreks. Warszawa 1982
 22. Hollanek, Adam – Ukochany z księżyca. Warszawa 1979
 23. Izworski, Jacek -Gwiezdne szczenię. Warszawa 1986
 24. Weinfeld, Stefan – Janczarzy z kosmosu. Warszawa 1980
 25. Markowski, Michał – Pajęczyna. Po drugiej stronie księżyca. Warszawa 1980
 26. Trepka, Andrzej – Kosmiczny meldunek. Warszawa 1980
 27. Delblanc, Sven – Gunnar Emmanuel : opowiadanie bez czasu. Szczecin 1989
 28. Jabłoński, Mirosław Piotr – Nieśmiertelny z Oxa. Szczecin 1987
 29. Andrzejewski, Wiesław – Losy z morza. Szczecin 1986
 30. Głowacki, Ryszard – Paroksyzm numer minus jeden. Warszawa 1979
 31. Heinrich, Reinhard ; Simon, Erik – Pierwsze podróże w czasie. Warszawa 1981
 32. Schneigert, Zbigniew – Zagrożenie z kosmosu. Warszawa 1987
 33. Blania-Bolnar, Zbigniew – Obecność UFO. T. 1-2. Warszawa 1988
 34. Fur und wider : antologia tekstów i ćwiczeń leksykalnych dla studentów germanistyki / pod red. Eugeniusza Tomiczka. Warszawa 1982
 35. Cendrowski, Zbigniew – Poradnik młodzieżowego organizatora sportu. Warszawa 1980
 36.  Skwara, Janusz – Western odrzuca legendę. Warszawa 1985
 37. Kirchmayer, Jerzy – Pamiętniki. Warszawa 1965
 38. Pirandello, Luigi – Czarny szal. Warszawa 1989
 39. Duras, Marguerite – The war : a memoir. New York 1986
 40. Wasylewski, Stanisław – W srebrnym dworku z Modrzewia [1949]
 41. Pisarze ziemi krakowskiej : informator. Kraków 1976
 42. Wroczyński, Ryszard – Pozytywizm warszawski : zarys dziejów oraz wybór publicystyki i krytyki. Warszawa 1948
 43. Gomulicki, Wiktor – Wspomnienia niebieskiego mundurka. Kraków 1956
 44. Chmielowski, Piotr – Historya literatury polskiej. Tom I. Warszawa 1899
 45. Jadacki, Jacek Juliusz – Spór o granice poznania : prolegomena do epistemologii. Warszawa 1985
 46. Stawar, Andrzej – O Brzozowskim. Warszawa 1961
 47. Dziedzic, Stanisław ; Skoczek, Tadeusz – Monografia Teatru 38. Kraków 1985
 48. Dramat i Teatr : konferencja teoretycznoliteracka w Świętej Katarzynie. Wrocław [i in.] 1967

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2021

 1. Topp, Ludwika (red.) – W stronę wiersza. Warszawa. 1984.
 2. Sienkiewicz Henryk – Na polu chwały. Gdańsk, 1986.
 3. Kosiński Dariusz – Słownik wiedzy o teatrze. Bielsko-Biała, 2005.
 4. Porównanie polskich przepisów katalogowania, zestawił Józef Grycz. Kraków, 1926
 5. Potrzeby użytkowników informacji : materiały konferencyjne. Kołobrzeg, 1985
 6. Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego, wyb. i oprac. Józef Grycz i Władysława Borkowska. Warszawa, 1946
 7. Polskie prawo biblioteczne : zbiór przepisów prawnych dotyczących bibliotek, zebrał i wydał Antoni Knot. Wrocław-Warszawa, 1947
 8. Łoś, Leon – Biblioteki Polskiej Akademii Nauk : zarys kształcenia sieci i stan aktualny. Wrocław, 1973
 9. Głowacka, Teresa – Katalogi rzeczowe. Wyd. 2. Warszawa, 1975 (skrypt) 
 10. Bursowa, Feliksa – Biblioteki w Polsce Ludowej. Warszawa, 1971
 11. Przewodnik po Bibliotece Jagiellońskiej, oprac. Irena Bar. Kraków, 1964
 12. Biblioteka Barodowa. Dział Informacji i Udostępniania Zbiorów : informator. Warszawa, 1985
 13. Materiały na Międzynarodową Konferencję nt. : Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji. Kraków 16-19.11.1998. Kraków, 1998
 14. Podstawowe informacje o zintegrowanym systemie bibliotecznym VTLS, oprac. Ewa Dobrzyńska-Lankosz. Kraków, 1994. (broszura) [2 egz.]
 15. Dobro wspólne : Gdański Areopag – Forum Dialogu, 9-11 listopada 2001, Gdańsk. Red. Witold Bock et al. Gdańsk, 2002.
 16. Ivanovic, Vasilij – Kacalov : sbornik statiej, vospominanij, pisem. Moskva, 1954.
 17. Sbornik grammaticeskih uprażnienij po russkomu azyku : prakticeskoe pocobie dla studentov-inostpancev). Leningrad, 1955. [2 egz.]
 18. Blagoj, D. D. – Istoria russkoj literatury XVIII veka. Izd. 2. Moskva, 1951.
 19. Voinckie povesti drevnej Rusi, pod red. V. P. Adrianovoj-Peretc. Mockva-Leningrad, 1949.
 20. Nemipovic-Dancenko, Vl. I. – Teatral’noe nasledie. [T.] 1 : Ctat’i reci, Besedy pis’ma. Moskva, 1952.
 21. Moskva. [Ilustrowany folder ; 21 kolorowych fotografii, mapa miasta]
 22. Śepkin, Mihail Semenowic – Zapiski pis’ma ; sobremenniki o M. S. Śepkinie. Moskva, 1952.
 23. Mełniszki, Luben – Przewodnik po Bułgarii. Warszawa, 1975.
 24. Dubos, Rene – Człowiek, środowisko, adaptacja. Warszawa, 1970.
 25. Piszczkowski, Mieczysław – Obrońcy chłopów. Kraków, 1951.
 26. Wyka, Kazimierz – Łowy na kryteria. Warszawa, 1965.
 27. Stabro, Stanisław – Poezja i historia. Kraków, 1995.
 28. Burek, Tomasz – Zamiast powieści. Warszawa, 1971.
 29. Hołuj, Tadeusz – Jeden stamtąd. Warszawa, 1963.
 30. Tosza, Bogdan – Pisane na stronie. Lublin, 2007.
 31. Gonczarow, Iwan – Obłomow. Warszawa, 1951.
 32. Dostojewski, Fiodor – Skrzywdzeni i poniżeni. Warszawa, 1957.
 33. Konopnicka, Maria – Poezje T. 1. Warszawa, 1951.
 34. Dramat życia prawdę wyrabiający. Materiały Norwidowskiej Sesji Naukowej. Jelenia Góra, 1983.

STYCZEŃ 2022

 1. Marszałek, Rafał: Kamień w wodę. Warszawa, 1980.
 2. Beylin, Stefania: Na taśmie wspomnień. Warszawa, 1962.
 3. Gielgud, John: Aktor i jego czasy. Warszawa., 1987.
 4. Konarski, Feliks: Wiersze sercem pisane. USA, 1972. [2 egz.]
 5. Złota Tarka : XII-ty Konkurs Jazzu Tradycyjnego Warszawa 19-22 stycznia 1978. Program.
 6. Leningrad : its Monuments and Architectural Complexes. Leningrad, 1977.

LUTY 2022

 1. Afanasjew, Jerzy – Okno Zbyszka Cybulskiego. Łódź, 1970.
 2. Saniewski, Wiesław – Wróżenie z kina. Wrocław, 1978.
 3. Skwara, Janusz – Świat „czarnego filmu”. Warszawa, 1977.
 4. Woroszylski, Witold – Dziesięć lat w kinie. Warszawa, 1973.
 5. Ptaszyńska-Sadowska, Elżbieta – Lilli Palmer wspomina. Warszawa, 1990.
 6. Fuksiewicz, Jacek – Film w Polsce. Warszawa, 1972.
 7. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Sekrety filmu. Warszawa, 1967.
 8. McCann, Graham – Woody Allen. Warszawa, 1993.
 9. Zawiśliński, Stanisław – Zamach na Zamachowskiego. Warszawa, 1994.
 10. Kornatowska, Maria – Fellini. Warszawa, 1989.
 11. Wierzewski, Wojciech – Film i literatura. Warszawa, 1983.
 12. Korzeniewski, Bohdan – Film dydaktyczny w nauczaniu początkowym. Warszawa, 1980.
 13. Karaganow, Aleksander – Wsiewołod Pudowkin. Warszawa, 1986.
 14. Współczesna kinematografia polska. Warszawa, 1962.
 15. Jackiewicz, Aleksander – Rene Clair. Warszawa, 1957.
 16. Czeczot-Gawrak, Zbigniew – Filmowe spotkania ze sztuką. Warszawa, 1974.
 17. Orłowski, Władysław – Z książki na ekran. Łódź, 1974.
 18. Swindell, Larry – Spencer Tracy. Warszawa, 1980.
 19. Pitera, Zbigniew – Przeminęło z filmem. Warszawa, 1987.
 20. Parowski, Maciej – Bez dubbingu. Warszawa, 1978.
 21. Marszałek, Rafał – Powtórka z życia: Kraków, 1970.
 22. Helman, Alicja – Filmy sensacyjne. Warszawa, 1974.
 23. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Próba sensu czyli notatnik leniwego kinomana. Warszawa, 1974.
 24. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Podglądanie na odległość. Warszawa, 1979.
 25. Kołodyński, Andrzej – Filmy fantastyczno-naukowe. Warszawa, 1972.
 26. Peters, J.M. – Edukacja filmowa. Warszawa, 1965.
 27. Pawlak, Edward – Wasilij Szukszyn. Warszawa, 1981.
 28. Grzelecki, Stanisław – Archipelag spraw osobistych. Warszawa, 1962.
 29. Michałek, Bolesław – Film się zmienia. Warszawa, 1967.
 30. Michalski, Czesław – Western i jego bohaterowie. Warszawa, 1972.
 31. Jewsiewicki, Władysław – Polscy filmowcy na frontach drugiej wojny światowej. Warszawa, 1972.
 32. Kałużyński, Zygmunt – Demon milionowy. Warszawa, 1977.
 33. Kornatowska, Maria – Monica Vitti. Warszawa, 1977.
 34. Kałużyński, Zbigniew – Wenus automobilowa. Warszawa, 1976.
 35. Eberhardt, Konrad – Zbigniew Cybulski. Warszawa, 1976.
 36. Michałek, Bolesław – Ćwiczenia z anatomii kina. Warszawa, 1976.
 37. Kuchtówna, Lidia – Krafftówna. Warszawa, 1975.
 38. Rubanowa, Irina (red.) – Prawda czasu prawda ekranu. Warszawa, 1975.
 39. Bauman, Jelena – Mała encyklopedia kina radzieckiego. Warszawa, 1987.
 40. Szkice o krytyce filmowej i telewizyjnej. Wrocław, 1978.
 41. Leirens, Jean – Le Cinema et le temps. Paris, 1954.
 42. Eberhardt, Konrad – Dzień dzisiejszy filmu francuskiego. Warszawa, 1976.
 43. Żygulski, Kazimierz – Bohater filmowy. Warszawa, 1973.
 44. Raczewa, Maria – Nowa fala i nowa powieść. Kraków, 1974.
 45. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Szkice edynburskie czyli system telewizji. Warszawa, 1979.
 46. Pitera, Zbigniew – Miłe kina początki. Warszawa, 1979.
 47. Laskowska, Halina ; Grzelecki, Stanisław – O filmie włoskim. Warszawa, 1955.

 MARZEC 2022

 1. Barszczak, Stanisław – Wypełnić ciszę. Częstochowa, 2009.
 2. Kolak, Wacław – Klasztor Augustianów przy Kościele św. Katarzyny w Krakowie do połowy XVI wieku : fundacja, rozwój uposażenia i rola kulturalna. Kraków, 1982
 3. Szudyga, Krystian – Pieczarka. Wyd. 3, popr. i uzup. Warszawa, 1982
 4. „Faraon” Bolesława Prusa / oprac. Danuta Wilczycka. Lublin, 2007. (Biblioteka Opracowań ; z. 76)
 5. Wojeński, Tadeusz – Przewodnik wędkarski po jeziorach Warmii i Mazur. Wyd. 3, zaktualizowane i uzup. Warszawa, 1987
 6. Martynkin, Andrzej – Brałem udział w Biegu Wazów. Warszawa, 1979
 7. Nowy Testament. Nowy przekład. Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1966
 8. Korczyc, Tadeusz ; Nowakowski, Jerzy – Matematyka : zadania maturalne i egzaminacyjne cz. 1. Wyd. 2. Warszawa, 1977
 9. Kossakowska, Stanisława – Gdy dziecko boli brzuszek. Wyd. 5. Warszawa, 1955 (Porady dla Matek)
 10. Pytel, Aleksy – Robaki u dzieci. Warszawa, 1955 (Porady dla Matek)
 11. Żeromski, Stefan – Wierna rzeka : klechda domowa. Warszawa, 1957. (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 10)
 12. W hołdzie zasługom Uniwersytetu Jagiellońskiego dla dramaturgii narodowej i polskiej sztuki scenicznej Teatr Krakowski im. J. Słowackiego : maj 1964 : [praca zbiorowa / pod red. Alfreda Woycickiego ; Państwowy Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie]. Kraków, dr. 1964. (Program teatralny)
 13. Studium scenografii : [reprodukcje prac studentów] / Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Kraków, 1979
 14. Osica, Natalia ; Niedzicki, Wiktor – Sztuka promocji nauki : praktyczny poradnik dla naukowców. Warszawa, [2017]
 15. Siewiorek, Robert – Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : a Polish-Swiss adventure with scienc. Warszawa, [2017]
 16. McCullough, Colleen – The thorn birds. New York, 1978
 17. Cristina Iglesias [katalog wystawy] . Dusseldorf, 1988
 18. Borchardt Karol Olgierd – Znaczy kapitan. Gdynia, 1968
 19. Bar Adam – Kartezjusz w Polsce (bibliografia). Kraków, 1950
 20. Nagucka Ruta – An early new English reader. Warszawa, 1973
 21. Kędzierski Janusz – Z kabiny obserwatora. Warszawa, 1975
 22. Maupassant Guy de – Zwei Erzahlungen. Bielefeld und Leipzig, 1940
 23. Dancig, B. – Turciâ. Moskva, 1949
 24. Kazahstan : obŝaâ fiziko-geografičeskaâ harakteristika, red. A. A. Grigor’ev. Moskva-Leningrad, 1950
 25. Przegląd wybranych zautomatyzowanych systemów informacyjnych / red. nauk. Hanna Mycielska. Warszawa, 1982
 26. Urządzanie małych bibliotek / BN Instytut Książki i Czytelnictwa. Warszawa, 1985
 27. Opis bibliograficzny /PN-73/N-01152/ Polski Komitet Normalizacji i Miar. Warszawa, 1974
 28. Topographie de la terreur : la Gestapo, la SS et la Direction de la Securite du Reich sur le „Terrain Prinz-Albrecht” une documentation [przewodnik po ekspozycji]. Berlin 1987/96
 29. Eichendorff, Freiherrn von – Aus dem Leben eines Taugenichts. Chemnitz, 1921

KWIECIEŃ 2022

 1. Paulson Roland – William Hogarth. Warszawa, 1984
 2. Górski K., Makowiecki T., Sławińska I. – O Norwidzie pięć studiów. Toruń, 1949
 3. Żeromski Stefan – Grzech ; Biała rękawiczka. Warszawa, 1957
 4. Walicki Andrzej – Rosyjska filozofia i myśl społeczna : od Oświecenia do marksizmu. Warszawa, 1973
 5. Toporkov, Vasilij – K. S. Stanislavskij na repeticii : vospominaniâ. Moskva, 1950
 6. Antarova K. E. –  Besedy K. S. Stanislavskogo : v studii Bol’šogo Teatra v 1918 – 1922 g. Moskva, 1952
 7. F. G. Volkov i russkij teatr ego vremeni : sbornik matepialov. Moskva, 1953
 8. Merimee Prosper – Żakeria. Warszawa, 1952
 9. Schmuck, Lettow, Spiss  – Schizofrenia miast = Schizophrenie der Städte . Kraków, 2012
 10. Waśkiewicz Andrzej K. – Formy obecności „nieobecnego pokolenia”. Łódź, 1978
 11. Jorgen E. – Wstępna gramatyka języka angielskiego [broszura] (4 egz.)
 12. Kudliński Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa, 1973
 13. Ostrowski Jan K. – Kraków. Warszawa, 1989
 14. Broniewski Stanisław – Spotkania z Krakowem. Kraków, 1975
 15. Tuwim Julian – Słowo i ciało. Warszawa, 1988
 16. Jurkowski Henryk – Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek : suplement do „Dziejów teatru lalek”. Wrocław 1991
 17. Wyka, Kazimierz – Odeszli. Warszawa, 1983

MAJ 2022

 1. Praz, Mario – Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej. Warszawa: PIW, 1974
 2. Szymański, Wiesław – Ballady przed burzą : szkice literackie. Warszawa: PIW, 1961
 3. Webster, Jean – Tajemniczy opiekun. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1957
 4. Owocna jesień : [Podgórska Jesień Kulturalna ’97] / [red. Jacek Lubart-Krzysica]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów : Dom Kultury „Podgórze”, 1997
 5. Ludlum, Robert – Krucjata Bourne’a 1. Warszawa: Amber, 1991
 6. Bocheński, Jacek – Antyk po antyku. Warszawa: Świat Książki, 2010
 7. Wójtowicz, Kazimierz – Okruchy. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1990
 8. Wyka, Kazimierz – Matejko i Słowacki. Warszawa: Czytelnik, 1953
 9. Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Walickiego i Romana Zimanda. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974
 10. Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, oprac. Wojciech Karpiński. Warszawa: Czytelnik, 1974
 11. Śliwiński, Piotr – Horror poeticus : szkice, notatki. Wrocław: Biuro Literackie, 2012
 12. Michel, Butor – Powieść jako poszukiwanie : wybór esejów. Warszawa: Czytelnik, 1971
 13. Dali, Salvador – Ukryte twarze. Gdańsk: Phantom Press International, 1993
 14. Dźwięk, słowo, obraz, myśl : rola krytyki w dzisiejszym życiu artystycznym.  Podkowa Leśna : Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, 2003
 15. Łukosz, Jerzy – Byt bytujący : esej o prozie. Wrocław: Wydawnictwo UW, 1994
 16. Meyerhold, Wsiewołod – Przed rewolucją (1905-1917). Warszawa : WAiF, 1988
 17. Van Tieghem, Philippe – Główne doktryny literackie we Francji : od Plejady do surrealizmu. Warszawa: PIW, 1971
 18. Bolecki, Włodzimierz – Prawdy niemiłe : eseje. Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1993
 19. Sulikowski, Andrzej – „Nie można świata zostawić w spokoju” : o twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Lublin: TN KUL, 1992
 20. Piwińska, Marta – Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa: PIW, 1973
 21. Albán Juárez, Marita ; Sławińska-Dahlig, Ewa – Polska Chopina : przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora. Warszawa: NIFC, 2007
 22. Teatr – przestrzeń dialogu II : wokół granic konwencji i technik teatralnych : konferencja Kontrapunkt ’03 / pod red. Joanny Ostrowskiej, Juliusza Tyszki, Agaty Skórzyńskiej. Szczecin : Studio 69, 2004
 23. Rembek, Stanisław – W polu. Warszawa: Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, 1996
 24. Życiński, Józef – Język i metoda. Kraków: Znak, 1983
 25. Burska, Lidia – Cytaty z życia i literatury. Kraków: Universitas, 2012 (Krytyka XX Wieku T.18)
 26. Bolecki, Włodzimierz – Inna krytyka. Kraków: Universitas, 2006 (Krytyka XX Wieku T. 4)
 27. Wyka, Kazimierz – Tylnym pomostem : felietony zebrane. Kraków: Universitas, 2014 (Krytyka XX Wieku T. 24)
 28. Historia kultury : wybór tekstów źródłowych. 1, Starożytność / [red. Janusz Krassowski (red. naczelny) et al. ; wyb. dok. Mieczysława Demska-Trębaczowa]. Gdańsk: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1979
 29. Thoorens, Leon – Le dossier Moliere. Verviers : Gerard & Co, 1963
 30. Ghelderode : présentation choix de textes, chronologie bibliographie / par Roland Beyen. Paris : Ed. Seghers, 1974
 31. Teatral’naâ ènciklopediâ. T. 1-5 + Suplement / gl. red. S. S. Mokul’skij ; členy red. koll. G. N. Boâdžiev [et al.]. Moskva: Sovetskaâ Enciklopediâ, 1961-1967
 32. Griboedov, Aleksandr Sergeevič – Gore ot uma. Moskva, 1952
 33. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 1. P’esy : (1847-1854). Moskva, 1949
 34. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 2. P’esy : (1856-1861). Moskva, 1950
 35. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 3. P’esy : (1862-1864). Moskva, 1950
 36. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 5. P’esy : (1867-1870). Moskva, 1950
 37. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 6. P’esy : (1871-1874). Moskva, 1950
 38. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 7. P’esy : (1873-1876). Moskva, 1950
 39. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 8. P’esy : (1877-1881). Moskva, 1950
 40. Ingmar Bergman : prinošenie k 70-letiû. Moskva, 1991
 41. Ûrij, Zubkov – Tborčestvo H. K. Čerkacova. Moskva, 1964
 42. Kukarkin, Aleksandr Viktorovič – Čarl’z Čaplin i ego fil’my. Moskva: Nauka, 1966
 43. Drobašenko, S. – Kinorežisser Ioris Ivens. (Mastera zarubežnogo kinoiskusstva). Moskva, 1964
 44. Černenko, M. – Fernandel’. (Mastera zarubežnogo kinoiskusstva). Moskva, 1968
 45. Sokol’skaâ, Ariadna L. – Marsel’ Karne. (Mastera zarubežnogo kinoiskusstva). Moskva, 1970
 46. Nedelin, Vladič A. – Stènli Krejmer. (Mastera zarubežnogo kinoiskusstva). Moskva, 1970
 47. Purchla, Jacek – Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego : w 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków, 1993

MATERIAŁY  AUDIOWIZUALNE  (DVD, CD, CC, CD-ROM, VHS):

 1. DVD – Polska – Portugalia : eliminacje Euro 2008. Dodatek specjalny: Czarodzieje z Ameryki Płd. (Kolekcja Futbol.pl)
 2. DVD – Notacje archiwalne : Janusz Chodnikiewicz, Jerzy Domaradzki, Zbigniew Karpowicz, Andrzej Mularczyk, Jerzy Rutowicz, Janusz Zaorski / Magazyn Filmowy
 3. CD-ROM – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : materiał promocyjny 2007
 4. CD-ROM – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie : materiał promocyjny 2010
 5. Girls are fond of blond / reż. Mirosław Ropiak. (DVD-R 2009)
 6. Zobaczyć Kraków… : przewodnik multimedialny. (CD-ROM 2007)
 7. W imię prawa / reż. Dariusz Walusiak. Solidarność – obywatelskie inicjatywy ustawodawcze. (DVD)
 8. Kroniki nowopolskie 2000-2012 w oprac. Wiktora Kulerskiego. (CD)
 9. Niech się stanie wiosna… / Gwendolyn Bradley, Kaja Danczowska, Capella Cracoviensis. (CD 2001)
 10. 17. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. (CD 2007) [2 egz.]
 11. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy : finał 16 – Gramy z głową. (VCD 2008)
 12. 35 lat Studenckiego Festiwalu Piosenki. Cz. 2. (CD 1999)
 13. Multimedialny Kraków 2005. (CD-ROM)
 14. Jan Paweł II : papież, który tworzył historię. Cz. 1. (VCD 2005)
 15. Esperanto. (CD-ROM)
 16. Angielski dla dorosłych : poziom podstawowy plus. Płyta 1 i 2. (CD)
 17. Kurs angielskiego dla dorosłych. Płyta 1 i 2. (CD)
 18. Słowniki na komórkę do nauki języka angielskiego. (CD-ROM)
 19. Ilustrator. Kurs cz. 1 i 2. (CD-ROM)
 20. Jak długo na Wawelu : 1906-2001 / TS Wisła Kraków. (CD 2001)
 21. Intermezzo / Anita Maszczyk, Maciej Niesiołowski, Sinfonietta Bydgoska. (CD 2011)
 22. Przeboje salonu muzycznego / Ludmiła Worobec-Witek, Artur Jaroń. (CD 1995)
 23. Co może jeden człowiek : w hołdzie Janowi Pawłowi II / Jan Nowicki… (CD 2012)
 24. Golec Orkiestra i inni / zespół „Ali” wykonuje utwory z repertuaru… (CD)
 25. Goerge Lewis and his Orleans Stopmers. (CD 1998)
 26. Sidney Bechet – Paris jazz koncert [1957-1958]. (CD 1993)
 27. A portrait of Benny Goodman. Disc 1. (CD)
 28. Mark Turner – Ballad session. (CD-R 2000)
 29. Clarinet summit : in concert at The Public Theater / Alvin Batiste, Jimmy Hamilton, John Carter, David Murray. (CD-R 1991)
 30. Z lipnickiej ziemi… : XV-wieczny kościół św. Leonarda, XVII-wieczny pozytyw szkatulny. (CD 2004)
 31. Wielkie dzieła literatury polskiej : leksykon. Słownik obrazkowy języka niemieckiego. (CD-ROM 2 1997)
 32. Kalinka : popular Russian songs / The Alexandrov Song and Dance Ensemble. (CD)
 33. Uproszczanie Slawjanki / Ansambl im. A. W. Aleksandrowa. (CD 1999)
 34. Zwiezdy na niebie : starinnoje romansy / poet Nadieżda Obuchowa. (CD 1999)
 35. Duet Romen – Pobud’ so mnoi. (CD 1995)
 36. Ljubimyje zastolnyje piesni. Wypusk 2. (CD)
 37. Ljubimyje zastolnyje piesni. Wypusk 3. (CD)
 38. Ech, dorogi : 50-letno Welikoj Pobedy poswjaszczajetsja. (CD 1995)
 39. Pesni Welikoj Otczestwjennoj Wojny. (CD 2000)
 40. Swjaszczennaja wojna. (CD 1995)
 41. Djen’ pobedy. (CD 1992)
 42. Russkaja wojennaja pesnja : połkowyje marszi. (CD 2000)
 43. Gruzinskaja narodnaja pesnia. (CD 2000)
 44. Tatarskaja narodnaja pesnia. (CD 2000)
 45. Morissette, Alanis – Jagged little pill (CC)
 46. Apocalyptica – Inquisition symphony (CC)
 47. Pear Jam – Live. On two legs (CC)
 48. Piotr Rodowicz Quartet – Mingus, Mingus (CC)
 49. Mencel, Joachim & Terry, Brad – All abort spring (CC)
 50. Mr. Acker Bilk – Memory (CC)
 51. Goodman, Benny – His is jazz (CC)
 52. Summer hits. Vol. 1-2. Performed by C.V. Singers (CC)
 53. Zamfir, Gheorghe – Masterpiece (CC)
 54. Zamfir, Gheorghe – Harmony (CC)
 55. Zamfir, Gheorghe – Romantic Dreams (CC)
 56. Zamfir, Gheorghe – Greatest hits (CC)
 57. Magic panflute (CC)
 58. Domingo, Placido – Save your nights for me (CC)
 59. Callas, Maria – Vol. 3 (CC)
 60. Schwarzkopf, Elizabeth – Arie operetkowe (CC)
 61. Chopin, Fryderyk – Koncert fortepianowy e-moll op. 11 (CC)
 62. Chopin, Fryderyk – Concerto no. 1 for piano and orchestra op. 11 e-moll (CC)
 63. Chopin, Fryderyk – Piano concerto no 2 f-moll op. 21 (CC)
 64. Chopin, Fryderyk – Piano concerto no 2 ; Krakowiak, op. 14 (CC)
 65. Mozart, Wolfgang Amadeus – Koncerty na fortepian i orkiestrę: nr 21 i 23 (CC)
 66. Mozart, Wolfgang Amadeus – Kronungsmesse (CC)
 67. Mozart, Wolfgang Amadeus – The best of Mozart (CC)
 68. Mozart, Wolfgang Amadeus – Die Klavierkonzerte. Vol. 2 (CC)
 69. Mozart, Wolfgang Amadeus – Die Symphonien: 30, 31, 38, 40 (CC)
 70. Schubert, Franz – Die Schone Mullerin (CC)
 71. Schubert, Franz – Kwartet smyczkowy d-moll i c-moll (CC)
 72. Mahler, Gustav – Symphony nr 1 „The titan” (CC)
 73. Scarlatti, Domenico – Sonaty (CC)
 74. Czajkowski, Piotr – I koncert fortepianowy b-moll op. 23 (CC)
 75. Best loved classics : Mozart, Verdi, Lehar, Puccini (CC)
 76. Dusik, Gejza – Rodny moj kraj… (CC)
 77. Tiebie pojem gospodi – śpiewy Cerkwi Prawosławnej (CC)
 78. Muzyka cerkiewna – anonimy XVII-go wieku. Vol. 1B (CC)
 79. Umesov, Leonid – Sovetskie pesni (CC)
 80. Język szwedzki dla początkujących (CC)
 81. Angielski dla średnio zaawansowanych. Lekcja 1 i 2 (CC)
 82. Angielski w cztery tygodnie (CC)
 83. Prowse, Philips – Greek adventure – accident (CC)
 84. Atmospharische Horszenen fur Anfanger. Cassette 1 (1-10) (CC)
 85. Meine Ersted Schritte in Deutsch. Kasety 7, 8, 9, 10 (CC)
 86. Deutsch aktiv.  Neu 1A (CC)
 87. Gute Reiss! Język niemiecki dla początkujących (CC)
 88. Czochralski, Jan – Mówimy po niemiecku : kurs dla początkujących. Kasety 2 i 3 (CC)
 89. Czochralski, Jan [et al.] – Akademicki podręcznik języka niemieckiego : dialogi. Kaseta 2 (CC)
 90. Arnsdorf, Dieter ; Eisenberg, Ulrich – Deutsch sprachen-deutsch Verstehen. Cassette 2, 3, 4 (CC)
 91. Tertel, Rozemaria K. ; Szkutnik, Leon L[eszek] – Deutsch mein neues hobby. Kasety 1, 2, 3, 4, 5 (CC)
 92. Niemiecki dla zaawansowanych. Lekcje 1-32 [16 kaset] (CC)
 93. Niemiecki Kein Problem! Kurs do samodzielnej nauki : poziom zaawansowany (MP3)
 94. Pierwsze urodziny Disney Chanel w Polsce! Zaproś Disneya do swojego domu! (DVD)
 95. Różewicz, Tadeusz – Kartoteka. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 96. Drda, Jan – Igraszki z diabłem. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 97. Fredro, Aleksander – Damy i huzary. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 98. Breśan, Ivo – Przedstawienie “Hamleta” we wsi Głucha Dolna. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 99. Wyspiański, Stanisław – Noc listopadowa. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 100. Mickiewicz, Adam – Dziady cz. I i II [2 kasety]. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 101. Wyspiański, Stanisław – Noc listopadowa. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 102. Gogol, Mikołaj – Rewizor. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 103. Fredro, Aleksander – Zemsta. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 104. Kleist, Heinrich – Kasia z Heilbronnu. Złota Setka Teatru TV (VHS)
 105. Lee, Ang (reż.) – Przyczajony tygrys, ukryty smok (VHS)
 106. Tischner : życie w opowieściach (DVD)
 107. Imię róży / reż. i scen. Jean-Jacques Annaud. (30 Filmów Wszech Czasów) (DVD 2006)
 108. Gdyńska Kronika Filmowa : 2010. (DVD 2010)
 109. Tonacja : tłumy serc / muzyka Igor Jaszczuk ; tekst Karol Wojtyła ; wykonuje zespół integracyjny przy Domu Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II w Krasnymstawie (CD)
 110. Dziewczyna jak diament / reż. Timothy Bond (Harlequin) (DVD 2010)
 111. Gra na zwłokę / reż. Vic Sarin (Harlequin) (DVD 2010)

CZASOPISMA

 1. Teatr : oprawne roczniki i pojedyncze numery
 2. Film: oprawne roczniki i pojedyncze numery
 3. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 4. Twórczość
 5. Odra
 6. Svet a Divadlo. Praha. Roč. 4, č. 4 (1993) ; 8, č. 5 (1997)
 7. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 8. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 9. PC World Komputer – lata 2002-2005
 10. Komputer Świat – lata 2000-2005 oraz niektóre nr z 2006
 11. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 37/38: 2007; 89/90, 93, 94, 96: 2012; 121: 2014; 144: 2016; 149: 2017; 160, 168, 169: 2018; 170, 171, 172: 2019
 12. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 47, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83
 13. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 (2 egz.); Nr 2: 1974 (5 egz.); Nr 3: 1975 (2 egz.)
 14. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 64
 15. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 10, 14/15, 20, 49
 16. Biuletyn Informacyjny ZASP. 2 (22/23) sezon 2001/02 ; 3/2006 ; 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 17. Scena. 1981 nr 10, 11, 12; 2004 nr 3; 2005 nr 2/3, 4/5; 2009 nr 3; 2010 nr 3
 18. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 19. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 20. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland.  R. 1974 nr 12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1
 21. Pamiętnik Teatralny
 22. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 23. Estudis Escenics : quaderns de l’Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 24. Dworzanin : magazyn kulturalny. R. 1: 2006 nr 1-3; R. 2: 2007 nr 4-6; R. 3: 2008 nr 8
 25. Ruch Literacki. nr 3: V-VI 1980
 26. Więź : miesięcznik. Nr 1: 1976 ; nr 5/6: 1977 ; nr 6: 1981
 27. Znak : miesięcznik. Nr 298/299, 339/340 (3 egz.), 348/349, 354/355 (2 egz.), 356, 359 (2 egz.), 386, 431, 434, 436, 467
 28. Szkolnictwo Wyższe : informator. R. 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 29. Pismo. R. 1981 nr 1 (4 egz.), 2 (4 egz.), 3 (3 egz.), 4 (3 egz.), 5/6 (3 egz.), 7 ; R. 1983 nr 1/2, 3, 4, 5
 30. Scena Polska. R. 1938 nr 2/3 (2 egz.), 4 
 31. Przewodnik Bibliograficzny. R. 1973 (indeksy), 1974 (indeksy), 1976, 1977, 1978, 1979
 32. Nagłos : pismo poświęcone literaturze oraz innym sztukom [lata 1990-1993]. No 1 (2 egz.), 3, 4 (3 egz.), 5 (4 egz.), 6 (3 egz.), 7, 8, 9/10, 11, 12
 33. Miesięcznik Literacki. R. 1967 nr 8, 12 ; R. 1971 nr 4 ; R. 1974 nr 1, 8 ; R. 1977 nr 4 ; R. 1982 nr 9 ; R. 1983 nr 9, 10 (2 egz.) ; R. 1984 nr 1 ; R. 1985 nr 5, 8, 10/11 ; R. 1987 nr 5
 34. Literatura na Świecie. R. 1975 nr 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ; R. 1976 nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; R. 1977 nr 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; R. 1978 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ; R. 1979 nr 2, 4, 5, 7, 8 ; R. 1980 nr 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 ; R. 1981 nr 1, 2, 4, 9 (rozklejony) ; R. 1982 nr 11 ; R. 1983 nr 12 ; R. 1984 nr 2, 3, 12 ; R. 1985 nr 3, 4 (rozklejony), 5 ; R. 1986 nr 8, 9, 11/12 (rozklejony) ; R. 1987 nr 1, 10/11, 12 ; R. 1988 nr 6 
 35. Pamiętnik Literacki. R. 66 z. 1 (1975) ; R. 67 z. 2 (1976)
 36. Scriptores Scholarum : kwartalnik […]. R. 4 nr 11/12 (1996): Zeszyt teatralny „Dramat w szkole”
 37. Poezja. R. 1966 nr 1 ; R. 1967 nr 2, 7 ; R. 1968 nr 1, 2 ; R. 1970 nr 7, 9, 11, 12 ; R. 1971 nr 2, 4, 6, 8 ; R. 1974 nr 9 ; R. 1976 nr 2 ; R. 1978 nr 1, 2, 3, 6, 7/8, 9, 10, 11/12 ; R. 1981 nr 5/6 ; R. 1982 nr 5/6
 38. Meander : miesięcznik […]. R. 34: 1979 nr 9, 10, 11/12
 39. Przegląd „Pod tytułem”. R. 1998 nr 1, 2, 3, 4, 6
 40. Dekada Literacka. R. 11: 2001 nr 11/12 ; R. 15: 2005 nr 5, 6 ; R. 16: 2006 nr 1/2 ; R. 17: 2007 nr 5/6 ; R. 18: 2008 nr 2/3, 4, 5/6 [2 egz.]
 41. Problemy. R. 1955 [oprawne]
 42. Świat Brydża : magazyn Polskiego Związku Brydża Sportowego. R. 2005 nr 5 (178)
 43. Index of Censorship. Vol. 24: 1995 nr 1-6
 44. Ruch Teatralny. R. 3: 1996 nr 1-9 ; R. 4: 1997 nr 1-8 ; R. 5: 1998 nr 1-9 ; R. 6: 1999 nr 1, 3-8 ; R. 7: 2000 nr 1-4, 6, 8 ; R. 8: 2001 nr 1 ; R. 9: 2002 nr 2, 4 ; R. 10: 2003 nr 2, 4
 45. Assaph : studies in the arts. Section C: Studies in the theatre. Tel Aviv Univ. No 1 (1984), 3 (1986)
 46. W teatrze i wokół teatru 1982-2000. Cz. 1: 1982-89. (Biblioteka Miesięcznika TEATR; nr 1) [3 egz.]
 47. Rota : kwartalnik dla Polonii i Polaków poza granicami Polski. R. 1999 nr 1/2 (33/34), 4 (36)
 48. The Red Bulletin : ponad zwyczajność. R. 1: 2010 nr IV-VII, IX-XII ; R. 2: 2011 nr 1-6 (10-15) 8-11 (17-20)
 49. Przemyski Przegląd Kulturalny : kwartalnik. R. 2007 nr 3, 4 ; R. 2008 nr 1-4 ; R. 2009 nr 1-4; R. 2010 nr 1-4 ; R. 2011 nr 1-4 ; R. 2012 nr 1-3/4 ; R. 2013 nr 1/2-3/4 ; R. 2014 nr 32/33 ; R. 2015 nr 34/35 ; R. 2016 nr 36/37
 50. WWW : magazyn internetowy. R. 1 : 1997 nr 6/97 (2), 8/97 (4),  9/97 (5), 11/97 (7) ; R. 2: 1998 nr 9 (1/98), 13 (5/98), 14 (6/98)
 51. Uniwersytet Jagielloński 1364-1964 : materiały informacyjne. R. 1963 nr 1 i 2
 52. Wykaz Czasopism Naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w roku: 2000, 2001, 2002, 2003 [każdy rocznik w 3 tomach]
 53. Religion in Communist Lands. Vol. 8: 1980 no 3 ; Vol. 11: 1983 no 3
 54. Thinking in Values : the Tischner Institute Journal of Philosophy. Nr 1 (2007): Solidarity ; nr 2 (2008): Agathology
 55. Przegląd Uniwersytecki / Uniwersytet Szczeciński. R. 2010 nr 10-12 ; R. 2011 nr 7-9 ; 10-12
 56. Ekran
 57. Newsweek. Nr 8: 2020 (17-23.02.)
 58. Wielogłos : pismo Wydziału Polonistyki UJ. R. 2009 nr 1/2 (5/6)
 59. Parnasik : teoria, krytyka, twórczość. Zima 2006 nr 6 (58)
 60. Gość Niedzielny : tygodnik katolicki. R. 2015 nr 3, 5, 19, 23 ; R. 2016 nr 4
 61. Niedziela : tygodnik katolicki. R. 2015 nr 9
 62. Napis : liryka, epika, dramat : kwartalnik kulturalny. R. 1: grudzień 2018
 63. Magazyn Filmowy : pismo SFP. Nr 5(69): maj 2017
 64. Polskie państwo podziemne 1939-1945 / Gazeta Wyborcza. Nr 10
 65. Podziemie antykomunistyczne 1945-1954 / Gazeta Wyborcza. Nr 1-5
 66. Bitwy i wyprawy morskie / Rzeczpospolita. Nr 18, 49, 65
 67. Księga Kresów Wschodnich 2 / Rzeczpospolita. Nr 21
 68. PRL – świadkowie : kultura kontrolowana / Newsweek. Nr 15
 69. Nauka ekstra na wakacje / Gazeta Wyborcza. Nr 1-4
 70. Poradnik wędkarza / Gazeta Wyborcza. Nr 1-4
 71. Jak złowić rybę / Gazeta Wyborcza. Nr 1-6
 72. Jedziemy na ryby : przewodnik po najlepszych polskich łowiskach / Gazeta Wyborcza.
 73. Kulinarny atlas drogowy : Polska środkowa / Gazeta Wyborcza. Nr 2 i 3
 74. Smaki wina / Gazeta Wyborcza. Z. 1-2
 75. Biuletyn informacyjny : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. R. 2016 nr 1 (99), nr 6 (103) ; R. 2017 nr 1 (104), nr 2 (105), nr 3 (107) ; R. 2018 nr 1/3 (111/113) x2, nr 4 (114) x2 ; R. 2019 nr 1 (116), nr 2 (117), nr 3 (118), nr 4 (2019) ; wydanie specjalne 2017/2018
 76. Commentarii Academici : dwumiesięcznik Uniwersytetu Pedagogicznego. R. 2018 nr 2 (maj-czerwiec), 3-4 (lipiec-październik), 5 (listopad-grudzień) ; R. 2019 nr 7 (marzec-kwiecień), 8 (maj-czerwiec), 9-10 (lipiec-październik), 11 (listopad-grudzień)
 77. Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych [KSSN]. 1 (18)/2018, 2 (19)/2018.
 78. Niezbędnik Inteligenta : dodatek tygodnika Polityka. 2007 nr 39 (2622)
 79. Angora. R 31 : 2020 nr 45 (1586)
 80. CKM. 2019 nr 1/2 (246)
 81. Cosmopolitan. Nr 2 (261)/2019
 82. Joy. 2019 nr 1/2 (151)
 83. Nasza Politechnika : miesięcznik Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki. 2018 nr 4, 6-11 ; 2019 nr 2-3, 6-11 ; 2020 nr 1, 3-4/5, 9, 11-12 ; 2021 nr 3-6/8
 84. Perspektywy : miesięcznik edukacyjny. 2020 nr 7-8 (189) lipiec-sierpień, nr 9 (190) wrzesień 
 85. ————–   od 2022 r.   ————-
 86. Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką. R. VI (1955) Nr 1-2 (21-22)
 87. Nurt : miesięcznik społeczno-kulturalny. 1965 Nr 3 (lipiec), 4 (sierpień), 5 (wrzesień), 6 (październik), 7 (listopad), 8 (grudzień) ; 1966 Nr 1(9), 2 (10), 3 (11), 4(12), 5 (13), 6 (14), 7 (15), 8 (16), 9 (17), 1(19), 12 (20) ; 1967 Nr 1 (21), 8 (28)
 88. Do Rzeczy
 89. Do Rzeczy (Historia): 2015 nr 1 (23), 2(24), 3 (25)
 90. Dialogue (wydanie angielskojęzyczne)
 91. Dialogue (wydanie francuskojęzyczne) Vol. 3 (1972) no. 2,3,4
 92. W Sieci
 93. W Sieci (Historia): 2013 nr 4,7 ; 2014 nr 1,7,8,12 ; 2015 nr 1
 94. aleHistoria – Tygodnik Historyczny (dodatek do Gazety Wyborczej)  R. 2012 nr 1-50 ; R. 2013  nr 1-19, 21-52 ; R. 2014 nr 1-52 ; R. 2015 nr 1-48, 50-52 ; R. 2016 nr 1-51 ; R. 2017 nr 1-32, 34-35, 37-52 ; R. 2018 nr 1-50 ; R 2019 nr 1-4, 6-24, 26-28, 30-31, 33-35, 47-48, 50-51 ; R. 2020 nr 1-18, 20-51 ; R. 2021 nr 1-27, 29, 31-38, 41-51 ; R. 2022 nr 1-3, 5-7, 9-12
 95. Forum Polskiej Gospodarki. R. 2021 nr 1 (8), 4 (11), 8 (15), 9 (16), 10 (17), 11 (18), 12 (19) ; 2022 nr 1 (20), 2 (21)
 96. Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny Miejska Biblioteka Publiczna Kraków 1973 nr 103
 97. Noc z Królami (dodatek do Rzeczpospolitej) 14 maja 2011
 98. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie : sezon 1973/1974 LXXX lat teatru (2 egz.) ; sezon 1974/1975 (2 egz.) ; sezon 1975/1976 ; sezon 1976/1977
 99. Didaskalia : gazeta teatralna. Nr 12, 22, 24, 27, 28 [3 egz.], 42, 57, 69, 83, 87, 90, 99, 101, 103/104, 119
 100. Almanach Sceny Polskiej 1976/77 ; 1983/84 ; 1999/2000
 101. Sceny Polskie : Pismo Związku Artystów Scen Polskich ZASP. Nr 11
 102. W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. 2012 nr 1(461)
 103. Biuletyn Historii Sztuki 1951 nr 4 ; 1952 nr 2,3,4 ; 1953 nr 2 ; 1957 nr 3
 104. Ballett Internazional/Tanz Aktuell 1998 Heft 1-12
 105. Alma Mater 2000 nr 22 (czerwiec)
 106. Film na Świecie. 1984 nr 307-308 (lipiec-sierpień), nr 312 (grudzień) ; 1986 nr 334-335 (październik-listopad) ; 1988 nr 351-352 (marzec-kwiecień) ; 1992 nr 1 386 (styczeń-luty) ; 1999 nr 400 x2 ; 2002 nr 403