Dublety

Wykaz materiałów przeznaczonych do wymiany międzybibliotecznej (ostatnia modyfikacja 2 II 2023 r.):

KSIĄŻKI

STYCZEŃ-LUTY 2022

 1. Lapara, Leo – Dziesięć lat z Louis Jouvetem [1887-1951]. Warszawa 1979
 2. Podstawowe informacje o zintegrowanym systemie bibliotecznym VTLS, oprac. Ewa Dobrzyńska-Lankosz. Kraków, 1994 (broszura)
 3. Łamtiugina, Asja – Jeśli nie tu [wiersze]. Kraków 2008
 4. Marszałek, Rafał: Kamień w wodę. Warszawa, 1980
 5. Beylin, Stefania: Na taśmie wspomnień. Warszawa, 1962
 6. Saniewski, Wiesław – Wróżenie z kina. Wrocław, 1978
 7. Woroszylski, Witold – Dziesięć lat w kinie. Warszawa, 1973
 8. Zawiśliński, Stanisław – Zamach na Zamachowskiego. Warszawa, 1994
 9. Karaganow, Aleksander – Wsiewołod Pudowkin. Warszawa, 1986
 10. Współczesna kinematografia polska. Warszawa, 1962
 11. Jackiewicz, Aleksander – Rene Clair. Warszawa, 1957
 12. Czeczot-Gawrak, Zbigniew – Filmowe spotkania ze sztuką. Warszawa, 1974
 13. Orłowski, Władysław – Z książki na ekran. Łódź, 1974
 14. Swindell, Larry – Spencer Tracy. Warszawa, 1980
 15. Parowski, Maciej – Bez dubbingu. Warszawa, 1978
 16. Marszałek, Rafał – Powtórka z życia: Kraków, 1970
 17. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Podglądanie na odległość. Warszawa, 1979
 18. Pawlak, Edward – Wasilij Szukszyn. Warszawa, 1981
 19. Grzelecki, Stanisław – Archipelag spraw osobistych. Warszawa, 1962
 20. Michałek, Bolesław – Film się zmienia. Warszawa, 1967
 21. Jewsiewicki, Władysław – Polscy filmowcy na frontach drugiej wojny światowej. Warszawa, 1972
 22. Kałużyński, Zygmunt – Demon milionowy. Warszawa, 1977
 23. Kornatowska, Maria – Monica Vitti. Warszawa, 1977
 24. Kałużyński, Zbigniew – Wenus automobilowa. Warszawa, 1976
 25. Kuchtówna, Lidia – Krafftówna. Warszawa, 1975
 26. Rubanowa, Irina (red.) – Prawda czasu prawda ekranu. Warszawa, 1975
 27. Eberhardt, Konrad – Dzień dzisiejszy filmu francuskiego. Warszawa, 1976
 28. Toeplitz, Krzysztof Teodor – Szkice edynburskie czyli system telewizji. Warszawa, 1979
 29. Kolak, Wacław – Klasztor Augustianów przy Kościele św. Katarzyny w Krakowie do połowy XVI wieku : fundacja, rozwój uposażenia i rola kulturalna. Kraków, 1982
 30. Szudyga, Krystian – Pieczarka. Wyd. 3, popr. i uzup. Warszawa, 1982
 31. „Faraon” Bolesława Prusa / oprac. Danuta Wilczycka. Lublin, 2007 (Biblioteka Opracowań ; z. 76)
 32. Wojeński, Tadeusz – Przewodnik wędkarski po jeziorach Warmii i Mazur. Wyd. 3, zaktualizowane i uzup. Warszawa, 1987
 33. Martynkin, Andrzej – Brałem udział w Biegu Wazów. Warszawa, 1979
 34. Korczyc, Tadeusz ; Nowakowski, Jerzy – Matematyka : zadania maturalne i egzaminacyjne cz. 1. Wyd. 2. Warszawa, 1977
 35. Żeromski, Stefan – Wierna rzeka : klechda domowa. Warszawa, 1957 (Dzieła. 2, Powieści / Stefan Żeromski ; pod red. Stanisława Pigonia ; wstęp Henryka Markiewicza ; t. 10)
 36. Siewiorek, Robert – Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : a Polish-Swiss adventure with scienc. Warszawa, [2017]
 37. Cristina Iglesias [katalog wystawy] . Dusseldorf, 1988
 38. Borchardt Karol Olgierd – Znaczy kapitan. Gdynia, 1968
 39. Nagucka Ruta – An early new English reader. Warszawa, 1973
 40. Kędzierski Janusz – Z kabiny obserwatora. Warszawa, 1975
 41. Maupassant Guy de – Zwei Erzahlungen. Bielefeld und Leipzig, 1940
 42. Dancig, B. – Turciâ. Moskva, 1949
 43. Kazahstan : obŝaâ fiziko-geografičeskaâ harakteristika, red. A. A. Grigor’ev. Moskva-Leningrad, 1950
 44. Przegląd wybranych zautomatyzowanych systemów informacyjnych / red. nauk. Hanna Mycielska. Warszawa, 1982
 45. Opis bibliograficzny /PN-73/N-01152/ Polski Komitet Normalizacji i Miar. Warszawa, 1974
 46. Topographie de la terreur : la Gestapo, la SS et la Direction de la Securite du Reich sur le „Terrain Prinz-Albrecht” une documentation [przewodnik po ekspozycji]. Berlin 1987/96
 47. Eichendorff, Freiherrn von – Aus dem Leben eines Taugenichts. Chemnitz, 1921
 48. Żeromski Stefan – Grzech ; Biała rękawiczka. Warszawa, 1957
 49. F. G. Volkov i russkij teatr ego vremeni : sbornik matepialov. Moskva, 1953
 50. Merimee Prosper – Żakeria. Warszawa, 1952
 51. Schmuck, Lettow, Spiss  – Schizofrenia miast = Schizophrenie der Städte . Kraków, 2012
 52. Waśkiewicz Andrzej K. – Formy obecności „nieobecnego pokolenia”. Łódź, 1978
 53. Jorgen E. – Wstępna gramatyka języka angielskiego [broszura] (2 egz.)
 54. Ostrowski Jan K. – Kraków. Warszawa, 1989
 55. Broniewski Stanisław – Spotkania z Krakowem. Kraków, 1975
 56. Jurkowski Henryk – Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek : suplement do „Dziejów teatru lalek”. Wrocław 1991
 57. Wyka, Kazimierz – Odeszli. Warszawa, 1983

MARZEC-KWIECIEŃ 2022

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Gorki, Maksym – Wrogowie : sceny dramatyczne. Warszawa 1951
 2. Wyspiański, Stanisław – Warszawianka : pieśń z roku 1831. Warszawa 1948 [2 egz.]
 3. Shaw, Bernard  – Major Barbara : sztuka. Warszawa 1955
 4. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / oprac. Zenon Klemensiewicz. Wrocław 1967
 5. Stypnikov, I. V. – Teatr. Leningrad 1968
 6. Chrzanowski, Ignacy – Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) : z wypisami. Warszawa 1971
 7. Shaw, George Bernard – Pigmalion. Warszawa 1972
 8. Szekspir, Wiliam – Sen nocy letniej. Kraków 1950
 9. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / oprac. Zenon Klemensiewicz. Wrocław [i in.] 1973
 10. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1973
 11. Molier – Skąpiec. Wrocław [i in.] 1974. (Biblioteka Narodowa) [3 egz.]
 12. Antologia dramatu / wybór i posł. Jerzy Koenig. T. 2. Warszawa 1976
 13. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie : w trzydziestolecie istnienia / oprac. Emil Orzechowski. Kraków 1977 [3 egz.]
 14. Szekspir, William – Kroniki. Warszawa 1981 (Dzieła Dramatyczne; t. 3) [2 egz.]
 15. Kudliński, Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa 1978 [4 egz.]
 16. Władysław Krzemiński (1907-1966) : praca zbiorowa / pod red. Emila Orzechowskiego. Kraków 1991
 17. Krakowska Szkoła Teatralna : 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie / pod red. Jacka Popiela. Kraków-Warszawa 1996 [4 egz.]
 18. Drama mieszczańska / oprac. Janina Pawłowiczowa. Warszawa 1955 (Teatr Polskiego Oświecenia)
 19. Maddox, Brenda – Kto się boi Elizabeth Taylor? Warszawa, 1985
 20. Słownik wyrazów obcych. Warszawa, 1958
 21. Czapińska Wiesława – Polita. Warszawa, 1989
 22. Słowacki Juliusz- Wiersze i poematy. Warszawa, 1983 [destrukt, kilka stron niezadrukowanych]
 23. Wyspiański Stanisław – Wesele. Kraków, 2002
 24. Eberhardt, Konrad – Zbigniew Cybulski. Warszawa, 1976
 25. Kajzar, Helmut – Sztuki i eseje. Warszawa, 1977
 26. Miller, Henry – Diabeł w raju. Warszawa, 1981
 27. Trzciński, Teofil – O teatrze i muzyce. Warszawa, 1968
 28. Torańska Teresa – My. Warszawa, 1994
 29. Turrini Peter – Wybór dramatów. Sulejówek, 2000
 30. Szydłowski Roman – Bertolt Brecht. Warszawa, 1985
 31. Gawlik, Jan Paweł – Twarze teatru. Wrocław, 1963
 32. Sbornik grammaticeskih uprażnienij po russkomu azyku : prakticeskoe pocobie dla studentov-inostpancev). Leningrad, 1955
 33. Biernacki, Kazimierz – Mieczysław Frenkiel. Warszawa, 1958
 34. Myśl teatralna polskiej awangardy 1919-1939 : antologia. Warszawa 1973
 35. Mały słownik pisarzy świata. Warszawa, 1968
 36. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich. Warszawa, 1971
 37. Żeromski Stefan – Róża. Warszawa, 1966
 38. Czyżewski Tytus – Pastorałki / drzeworyty Tadeusza Makowskiego. Kraków, 1985
 39. Nin Aais – Szpieg w domu miłości. Kraków, 1982
 40. Słowacki Juliusz – Sen srebrny Salomei. Wrocław, 1988
 41. Masters Edgar Lee – Antologia Spoon River. Warszawa, 1981
 42. Węgrzyniak Rafał – Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław, 1991
 43. Jankowski Placyd – Doktor Panteusz w przemianach. Warszawa, 1985
 44. Gerould Daniel C. – Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Warszawa, 1981
 45. Falkiewicz Andrzej – Polski kosmos : dziesięć esejów przy Gombrowiczu. Kraków, 1981

 MAJ 2022

 1. Szymański, Wiesław – Ballady przed burzą : szkice literackie. Warszawa: PIW, 1961
 2. Webster, Jean – Tajemniczy opiekun. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1957
 3. Owocna jesień : [Podgórska Jesień Kulturalna ’97] / [red. Jacek Lubart-Krzysica]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów : Dom Kultury „Podgórze”, 1997
 4. Ludlum, Robert – Krucjata Bourne’a 1. Warszawa: Amber, 1991
 5. Wójtowicz, Kazimierz – Okruchy. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1990
 6. Wyka, Kazimierz – Matejko i Słowacki. Warszawa: Czytelnik, 1953
 7. Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Walickiego i Romana Zimanda. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974
 8. Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, oprac. Wojciech Karpiński. Warszawa: Czytelnik, 1974
 9. Śliwiński, Piotr – Horror poeticus : szkice, notatki. Wrocław: Biuro Literackie, 2012
 10. Michel, Butor – Powieść jako poszukiwanie : wybór esejów. Warszawa: Czytelnik, 1971
 11. Van Tieghem, Philippe – Główne doktryny literackie we Francji : od Plejady do surrealizmu. Warszawa: PIW, 1971
 12. Bolecki, Włodzimierz – Prawdy niemiłe : eseje. Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1993
 13. Sulikowski, Andrzej – „Nie można świata zostawić w spokoju” : o twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Lublin: TN KUL, 1992
 14. Piwińska, Marta – Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa: PIW, 1973
 15. Albán Juárez, Marita ; Sławińska-Dahlig, Ewa – Polska Chopina : przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora. Warszawa: NIFC, 2007
 16. Burska, Lidia – Cytaty z życia i literatury. Kraków: Universitas, 2012 (Krytyka XX Wieku T.18)
 17. Bolecki, Włodzimierz – Inna krytyka. Kraków: Universitas, 2006 (Krytyka XX Wieku T. 4)
 18. Wyka, Kazimierz – Tylnym pomostem : felietony zebrane. Kraków: Universitas, 2014 (Krytyka XX Wieku T. 24)
 19. Ghelderode : présentation choix de textes, chronologie bibliographie / par Roland Beyen. Paris : Ed. Seghers, 1974
 20. Teatral’naâ ènciklopediâ. T. 1-5 + Suplement / gl. red. S. S. Mokul’skij ; členy red. koll. G. N. Boâdžiev [et al.]. Moskva: Sovetskaâ Enciklopediâ, 1961-1967
 21. Griboedov, Aleksandr Sergeevič – Gore ot uma. Moskva, 1952
 22. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 1. P’esy : (1847-1854). Moskva, 1949
 23. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 2. P’esy : (1856-1861). Moskva, 1950
 24. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 3. P’esy : (1862-1864). Moskva, 1950
 25. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 5. P’esy : (1867-1870). Moskva, 1950
 26. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 6. P’esy : (1871-1874). Moskva, 1950
 27. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 7. P’esy : (1873-1876). Moskva, 1950
 28. Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič – Polnoe sobranie sočinenij. T. 8. P’esy : (1877-1881). Moskva, 1950
 29. Ûrij, Zubkov – Tborčestvo H. K. Čerkacova. Moskva, 1964
 30. Sokol’skaâ, Ariadna L. – Marsel’ Karne. (Mastera zarubežnogo kinoiskusstva). Moskva, 1970
 31. Nedelin, Vladič A. – Stènli Krejmer. (Mastera zarubežnogo kinoiskusstva). Moskva, 1970
 32. Purchla, Jacek – Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego : w 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków, 1993
 33. Meyer, G. R. – O czym mówią pradawne zabytki kulturalne : mały przewodnik po Muzeum Sztuki Azji Mniejszej. Berlin, 1975
 34. Prokop, Jan – Z przemian w literaturze polskiej lat 1907-1917. Wrocław: Ossolineum, 1970
 35. Od złudzenia do prawdy : „Trafiona przez piorun stałam u bram Nieba i piekła…” : osobiste świadectwo pani dr Glorii Polo wygłoszone w kościele w Caracas w Wenezueli, 5 maja 2005 / przekład świadectwa z niemieckiego: Agnieszka Zuba ; uzupełnienia na podstawie tekstu włoskiego Ewa Brombosz. Katowice, 2010
 36. Profesor doktor habilitowany Lucjan Suchanek : zarys biografii naukowej : spis publikacji, oprac. Katarzyna Duda, Agnieszka Malska-Lustig. Kraków, 2007
 37. Przybylski, Ryszard Kazimierz – Autor i jego sobowtór. Wrocław : Ossolineum, 1987

CZERWIEC 2022

 1. Bujnowski, Józef – Przemiany we współczesnej poezji polskiej (trzy wykłady). Londyn, 1968. (Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego, zeszyt 5)
 2. Walser, Martin – Opis formy : studium o Kafce. Warszawa: PIW, 1972
 3. Baldwin, James – Mój Giovanni. Warszawa: PIW, 1991
 4. Bielskie Festiwale Lalkowe = The Bielsko Puppet Festivals, red. wyd. Lucyna Kozień. Bielsk-Biała, 1992
 5. Sienkiewicz, Henryk – Potop T. 1-3. Warszawa: PIW, 1983
 6. Piechota, Marek – „Pan Tadeusz” i „Król-Duch” : dwie koncepcje romantycznej epopei. Kielce: Szumacher, 1995 (Spotkania z literaturą ; 16)
 7. Księga imion i świętych, oprac. Henryk Fros, Franciszek Sowa. T. 1. A-C. Kraków: WAM, 1997
 8. Pyszna, Joanna ; Zawada, Andrzej – Literatura XX wieku. Wrocław, 1999 (Leksykon Literatury Polskiej dla uczniów i nauczycieli)
 9. Sokolski, Jacek – Literatura staropolska. Wrocław, 1999 (Leksykon Literatury Polskiej dla uczniów i nauczycieli)
 10. Bertherat, Yves [et.al.] – XX wiek – przekroje. (Antologia współczesnej krytyki Francuskiej). Kraków, 1991
 11. Ciccarini, Marina – Żart, inność, zbawienie : studia z literatury i kultury polskiej. Warszawa: Neriton, 2008
 12. France, Anatol – Bogowie łakną krwi. Warszawa: Czytelnik, 1959 (Nike)
 13. Encyclopedia of Living Artists in America. Third Edition. 1988
 14. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 1. Nowele młodzieńcze. Warszawa: PIW, 1949
 15. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 2. Nowele ludowe. Warszawa: PIW, 1948 [ubytki w grzbiecie książki]
 16. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 3. Nowele amerykańskie. Warszawa: PIW, 1948
 17. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 4. Nowele z natury i życia. Warszawa: PIW, 1949
 18. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 5. Nowele obrazki – przypowieści. Warszawa: PIW, 1949
 19. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 6. Nowele współczesne. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 20. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 11. Potop. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 21. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 12. Potop. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949
 22. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 13. Potop. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 23. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 14. Potop. Cz.4. Warszawa: PIW, 1949
 24. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 15. Potop. Cz.5. Warszawa: PIW, 1949
 25. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 16. Potop. Cz.6. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 26. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 17. Pan Wołodyjowski. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 27. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 18. Pan Wołodyjowski. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 28. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 19. Pan Wołodyjowski. Cz.3. Warszawa: PIW, 1950
 29. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 20. Quo Vadis. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 30. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 21. Quo Vadis. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 31. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 22. Quo Vadis. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949
 32. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 23. Krzyżacy. Cz.1. Warszawa: PIW, 1948
 33. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 24. Krzyżacy. Cz.2 Warszawa: PIW, 1948
 34. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 25. Krzyżacy. Cz.3 Warszawa: PIW, 1948
 35. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 26. Krzyżacy. Cz.4 Warszawa: PIW, 1948 [ubytki w grzbiecie książki]
 36. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 27. Na polu chwały. Warszawa: PIW, 1950
 37. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 28. Legiony. Warszawa: PIW, 1950
 38. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 29. Bez dogmatu. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949
 39. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 30. Bez dogmatu. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949
 40. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 31. Bez dogmatu. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949
 41. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 32. Rodzina Połanieckich. Cz.1. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 42. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 33. Rodzina Połanieckich. Cz.2. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 43. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 34. Rodzina Połanieckich. Cz.3. Warszawa: PIW, 1949 [ubytki w grzbiecie książki]
 44. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 35. Wiry. Cz.1. Warszawa: PIW, 1951
 45. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 36. Wiry. Cz.2. Warszawa: PIW, 1951 [ubytki w grzbiecie książki]
 46. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 37. W pustyni i w puszczy. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 47. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 38. W pustyni i w puszczy. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 48. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 39. Dramaty. Warszawa: PIW, 1951
 49. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 40. Wiersze i inne drobne utwory. Warszawa: PIW, 1951
 50. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 41. Listy z podróży do Ameryki. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 51. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 42. Listy z podróży do Ameryki. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 52. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 43. Listy z Afryki. Warszawa: PIW, 1949
 53. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 44. Listy z podróży i wycieczek. Warszawa: PIW, 1950
 54. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 45. Szkice literackie. Cz.1. Warszawa: PIW, 1951
 55. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 46. Szkice literackie. Cz.2. Warszawa: PIW, 1951
 56. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 47. Sprawy bieżące. Warszawa: PIW, 1950
 57. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 48. Chwila obecna. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 58. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 49. Chwila obecna. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 59. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 50. Mieszaniny literacko-artystyczne. Warszawa: PIW, 1950
 60. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 51. Wiadomości bieżące. Cz.1. Warszawa: PIW, 1950
 61. Sienkiewicz, Henryk – Dzieła T. 52. Wiadomości bieżące. Cz.2. Warszawa: PIW, 1950
 62. Szymański, Wiesław Paweł – Świadomość estetyczna polskiej awangardy (o „Zwrotnicy”). Kraków, 1971
 63. Pieszczachowicz, Jan – Na widnokręgu historii : szkice literackie. Warszawa: WL, 1988
 64. Litwornia, Andrzej – Rzym Mickiewicza : poeta nad Tybrem 1829-1831. Warszawa, 2005
 65. Teatr bezsłownej prawdy, pod red. Wojciecha Chudego. Lublin, 1990
 66. Literaturnoe nasledstvo : Puškin, Lermontov, Gogol’. T. 58. Mockva, 1952
 67. Rostworowski Jan T. J. – Przewodnik sodalicyj mariańskich. Warszawa, 1946
 68. Bahusch Wolfgang ; Kaźmierczak Małgorzata – Deutsch horen : słuchaj języka niemieckiego : ćwiczenia do samodzielnego trenowania sprawności rozumienia ze słuchu dla początkujących. Łódź, 2000
 69. Intensiv Englisch : Sprach-Schnellkurs von Professor Ludwig Steiner. Koln, [b.r.]
 70. Trambacz Waldemar – Intensywny kurs języka niemieckiego : instrukcja posługiwania się kasetami kursu (9-12 ; 13-16 ; 17-20)
 71. Manifesty literackie „burzy i naporu” / wybór, wstęp i oprac. Gerard Koziełek. Wrocław, 1988
 72. Mikke, Jerzy – „Szli krzycząc : Polska!” czyli o Nocy Listopadowej – inaczej [dramat]. Warszawa, 1983
 73. Jaczynowska, Maria – Historia starożytnego Rzymu. Warszawa, 1984
 74. Władysław, Krzemiński (1907-1966) / pod red. Emila Orzechowskiego. Kraków, 1991
 75. Król-Kaczorowska, Barbara – Teatry Warszawy : budynki i sale w latach 1748-1975. Warszawa, 1986
 76. Peiper, Tadeusz – Poematy i utwory teatralne. Kraków, 1979
 77. Łubieński, Tomasz – Bić się czy nie bić? Kraków, 1978
 78. Wolter – Traktat o tolerancji : napisany z powodu śmierci Jana Calasa. Warszawa, 1988
 79. Kuncewiczowa, Maria – Fantasia alla polacca. Warszawa, 1979
 80. Brotherston, Gordon – W granicach samotności : nowa powieść Ameryki Łacińskiej. Warszawa, 1977
 81. Canetti, Elias – Ocalony język : historia pewnej młodości. Warszawa, 1986 (Nike)

LIPIEC 2022

 1. Marianowicz, Antoni – Polska, Żydzi i cykliści : dziennik roku przestępnego. Warszawa, 1999
 2. May, Karol – Syn Łowcy Niedżwiedzi. Poznań, 1986
 3. Shute, Nevil – Ostatni brzeg. Warszawa, 1979
 4. Soszyński, Józef – Sznurek. Warszawa, 2012
 5. Słojewski, Jan Zbigniew (Hamilton) – Pod znakiem Lwa i Armaty : felietony z lat 1975-1980. Warszawa, 1984
 6. Urban, Marcin – Pochichotajmy. Kraków, 2009
 7. Solomon, Norman – Judaizm. Warszawa, 1997
 8. Stabro, Stanisław – Poeta odrzucony. Kraków, 1989
 9. Szczublewski, Józef – Teatr Wielki w Warszawie 1833-1993. Warszawa, 1993
 10. Nicoll, Allardyce – Dzieje dramatu. T. 1 i 2. Warszawa, 1975
 11. Schiller, Leon – Kram z piosenkami : obrazki śpiewające. Warszawa, 1989
 12. Prevost, – Historia Manon Lescaut i kawalera des Grieux. Warszawa, 1987
 13. Bristiger, Michał – Transkrypcje. Gdańsk, 2010 [brak str. 1-12, defekt wydawniczy]
 14. Lack, Stanisław – Wybór pism krytycznych. Kraków, 1979
 15. Lechoń, Jan – Fragmenty dramatyczne. Warszawa, 1978
 16. Sławińska, Irena – Współczesna refleksja o teatrze : ku antropologii teatru. Kraków, 1979
 17. Szweykowska, Anna – Dramma per musica w teatrze Wazów. Kraków, 1976
 18. D’Oberkirch, Henriette-Louise – Wspomnienia. Warszawa, 1981
 19. Jasienica, Paweł – Rozważania o wojnie domowej. Kraków, 1985
 20. Konopnicka, Maria – Nasza szkapa. Warszawa, 1975
 21. Puzyna, Konstanty – Półmrok. Warszawa, 1982
 22. Muszyńska-Hoffmannowa, Hanna – W kręgu Berenta. Łódź, 1986
 23. Wyka, Kazimierz – Życie na niby. Warszawa, 1985
 24. Sokół, Lech – August Strindberg. Warszawa, 1981
 25. Ważyk, Adam – Cudowny kantorek. Warszawa, 1979
 26. Stempowski, Jerzy – Polska krytyka literacka. T. 1 i 2. Warszawa, 1988
 27. Wyspiański, Stanisław – Dramaty o powstaniu listopadowym : Warszawianka ; Lelewel ; Noc Listopadowa. Wrocław, 1967 (BN) [brak spisu treści i tylnej okładki]
 28. Skarga, Piotr – Kazania sejmowe. Wrocław, 1984 (BN)
 29. Buksiński, Tadeusz ; Górniak-Kocikowska Krystyna – Nowożytna kultura umysłowa Niemiec. Poznań, 1985
 30. Polska w latach 1795-1864 : wybór tekstów źródłowych do nauczania historii / oprac. Izabella Rusinowa. Warszawa, 1986
 31. Jarociński, Stefan – Ideologie romantyczne : 5 esejów o związkach muzyki z przemianami kultury. Kraków, 1979
 32. Parandowski, Jan – Dysk olimpijski. Warszawa, 1972
 33. Musset, Alfred de – Dwie komedie i jedno przysłowie. Warszawa, 1971
 34. Lutowski, Jerzy – Szkoła dobroczyńców : sztuka w trzech częściach. Warszawa, 1980
 35. Bharthariego – Strof trzykroć po sto : o mądrości życia o namiętności miłosnej i o wyrzeczeniu / z sanskrytu przeł. Ireneusz Kania. Kraków, 1980
 36. Czekając na lubego : poezja miłosna dawnej Hiszpanii / wybór Zofia Szleyen. Kraków, 1981
 37. Pilniak, Borys – Maszyny i wilki. Warszawa, 1984 (Nike)
 38. Nowak, Tadeusz – A jak królem a jak katem będziesz. Warszawa, 1972 (Głowy wawelskie)
 39. Flaszen, Ludwik – Teatr skazany na magię. Kraków, 1983
 40. Axer, Erwin – Ćwiczenia pamięci. Warszawa, 1984 [2 egz.]
 41. Prime Time 2019 : katalog wystawy ASP. Łódź, 2019
 42. Świątkowska, Wanda – Książę Hamlet Juliusza Osterwy. Kraków, 2009 (Dramat współczesny. Interpretacje ; 42)
 43. Shakespeare, Wiliam – Wszystko dobre co się dobrze kończy. Kraków, 1979
 44. Aszyk, Urszula – Współczesny teatr hiszpański w walce o…teatr. Warszawa, 1988 [3 egz.]
 45. Budzińska, Alina – Rodzynki, migdały II. Kraków, 1991

SIERPIEŃ 2022

 1. Stendhal – Czerwone i czarne. Warszawa, 1985
 2. Pollard A. F. – Henryk VIII. Warszawa, 1988
 3. Besala Jerzy – Stanisław Żółkiewski. Warszawa, 1988
 4. Zelwerowicz Aleksander – Gawędy starego komedianta. Warszawa, 1958
 5. Flaszen Ludwik – Cyrograf. Kraków, 1974
 6. Conrad Joseph – Tajfun. Warszawa, 1986
 7. Conrad Joseph – Ocalenie. Szczecin, 1984
 8. Conrad Joseph – Szaleństwo Almayera. Szczecin, 1986
 9. W kręgu socjologii literatury : antologia tekstów zagranicznych. T. 1 : Stanowiska ; T. 2 : Zagadnienia. Interpretacje/ wybór A. Mencwel. Warszawa, 1977 (Biblioteka Krytyki Współczesnej)
 10. Wyspiański Stanisław – Noc listopadowa. Kraków, 1984
 11. Molier – Skąpiec. Łódź, 1982 (Biblioteka Lektur Szkolnych)
 12. Hofstatter Hans H. – Symbolizm. Warszawa, 1987
 13. Teatr Nowy w Poznaniu 1973-1983. Poznań, 1984
 14. Croft-Cooke Rupert ; Cotes Peter – Świat cyrku. Warszawa, 1986
 15. Mączak Antoni – Rządzący I rządzeni. Warszawa, 1986
 16. Benjamin Walter [i in.] – Wobec faszyzmu. Warszawa, 1987
 17. Genlis Stephanie-Felicite de – Pamiętniki. Warszawa, 1985
 18. Castillo Solorzano Alonso de – Przygody bakałarza Trapazy czyli Piąta esencja blagierów i mistrz uwodzicieli ; Łasica z Sewilli czyli Wędka na sakiewki. Warszawa, 1986
 19. Sevigne de – Listy : wybór. Warszawa, 1981
 20. Moczarski Kazimierz – Rozmowy z katem. Warszawa, 1978
 21. Golding William – Widzialna ciemność. Warszawa, 1986
 22. Lowry Malcolm – Pod wulkanem. Warszawa, 1976
 23. Gide Andre – Lochy Watykanu. Kraków, 1985
 24. Romano Ruggiero – Między dwoma kryzysami : Włochy Renesansu. Warszawa, 1978
 25. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny. Kraków, 1984
 26. Babel Izaak – Opowiadania odeskie. Warszawa, 1997
 27. Aszyk- Milewska Urszula – Iwo Gall : poszukiwania teatralne. Łódź, 1978
 28. Loschburg Winfrid – Kradzież Mona Lisy. Warszawa, 1984
 29. Płażewski Jerzy – Historia filmu dla każdego. Warszawa, 1977
 30. Olaczek Romuald – A guide to Łowicz, Arkadia, Nieborów : and environs. Warszawa, 1975
 31. Masłowski Michał – Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-Boskiej Komedii” do II wojny światowej. Wrocław, 1978
 32. Misiorny Michał – Współczesny teatr na świecie : sylwetki pisarzy. Warszawa, 1978 [2 egz.]
 33. Toporek Marian – Biesy szminką malowane : o teatrze krakowskim w latach 1989-1996. [Kraków, 1997]
 34. Braun Kazimierz ; Różewicz Tadeusz – Języki teatru. Wrocław, 1989
 35. Antologia liryki Młodej Polski/ oprac. Ireneusz Sikora. Wrocław, 1990 (Nasza Biblioteka)
 36. Papini Giovanni – Dante żywy. Warszawa, 1958
 37. Studia o Tadeuszu Micińskim / pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków, 1979
 38. Namer Emile – Sprawa Galileusza. Warszawa, 1984
 39. Hartling Peter – Holderlin. Warszawa, 1982
 40. Jencks Charles – Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury. Warszawa, 1982
 41. Szyrocki Marian – Johann Wolfgang Goethe. Warszawa, 1987
 42. Gołubiew Antoni – W żółtej poczekalni dworcowej pod zegarem. Kraków, 1985
 43. Grzeniewski Ludwik Bohdan – Leona Chwistka „Pałace Boga” : próba rekonstrukcji. Warszawa, 1979
 44. Vega Lope de – Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach : przedstawiona Akademii w Madrycie. Gdańsk, 2008 (Theatroteka ; t. 7)
 45. Humboldt Wilhelm von – Uwagi Niemca o sztuce scenicznej francuskich aktorów tragicznych. Gdańsk, 2010 (Theatroteka ; t. 12)
 46. Lang Franz – O działaniu scenicznym. Gdańsk, 2010 (Theatroteka ; t. 18)
 47. Rudnicki Adolf – Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa, 1986
 48. Kudliński Tadeusz – Vademecum teatromana. Warszawa, 1976
 49. Jacob Max – Poematy prozą. Kraków, 1983
 50. Peiper Tadeusz – Myśli o poezji. Kraków, 1974
 51. Wacławik Magdalena ; Waliczek Antoni ; Ziemski Franciszek – Poszukiwania i manowce : ruchy i myśi polityczna współczesnego świata. Warszawa, 1980
 52. Ekspres Reporterów : Spirala śmierci ; Ameryka pod Giewontem ; Rekordziści z pigułki. Warszawa, 1979
 53. Layard Austen Henry – W poszukiwaniu Niniwy. Warszawa, 1983
 54. Wołoszyński Ryszard W. – Polacy w Rosji : 1801-1830. Warszawa, 1984
 55. Górski Ryszard – Wincenty Rapacki. Warszawa, 1960
 56. Manfred Albert – Rousseau, Mirabeau, Robespierre. Warszawa, 1988
 57. Babel Izaak – Dziennik 1920. Warszawa, 1998
 58. Mongredien Georges – Życie prywatne Moliera. Warszawa, 1977 [2 egz.]
 59. Goethe Johann Wolfgang – Cierpienia młodego Wertera. Warszawa, 1984
 60. Koestler Arthur – Ciemność w południe. Warszawa, 1990
 61. Kępiński Tadeusz – Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Kraków, 1974
 62. Komaszyński Michał – Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska królowa Polski 1641-1716. Kraków, 1984
 63. Strindberg August – Spowiedź szaleńca. Warszawa, 1988
 64. Włostowska Larysa – Republika Indii. Warszawa, 1976
 65. Wyrozumski Jerzy – Kazimierz Wielki. Wrocław, 1986
 66. Shakespeare William – Król Henryk ósmy. Warszawa, 1973
 67. Shakespeare William – Stracone zachody miłości. Warszawa, 1976
 68. Shakespeare William – Życie i śmierć króla Jana. Warszawa, 1975
 69. Dziarnowska Janina – Słowo o Brunonie Jasieńskim. Warszawa, 1982
 70. Rochefoucauld La – Maksymy i rozważania moralne. Warszawa, 1977
 71. Montesquieu – Myśli. Warszawa, 1987
 72. Erhardt Ludwik – Igor Strawiński. Warszawa, 1978
 73. Grun Bernard – Dzieje operetki. Kraków, 1974
 74. Woroszylski Wiktor – Życie Majakowskiego. Warszawa, 1984
 75. Baszkiewicz Jan – Ludwik XVI. Wrocław, 1983
 76. Libiszowska Zofia – Tomasz Jefferson. Wrocław, 1984
 77. Serczyk Władysław A. –  Katarzyna II. Wrocław, 1989
 78. Skowronek Jerzy – Książę Józef Poniatowski. Wrocław, 1984
 79. Wituch Tomasz – Garibaldi. Wrocław, 1983
 80. Grzybowski Stanisław – Henryk Walezy. Wrocław, 1985
 81. Salmonowicz Stanisław – Fryderyk II. Wrocław, 1985
 82. Kotula Tadeusz – Septymiusz Sewerus. Wrocław, 1987
 83. Czerska Danuta – Borys Godunow. Wrocław, 1988
 84. Cervantes Saavedra Miguel de – Niezwyczajne przygody Persilesa i Sigismundy. Kraków, 1980
 85. Pilniak Borys – Nagi rok. Warszawa, 1988
 86. Golding William – Bóg skorpion. Kraków, 1988
 87. Bioy Casares Adolfo – Wynalazek Morela. Kraków, 1975
 88. Yeats William Butler – Hanrahan Rudy I inne opowiadania. Kraków, 1978
 89. Schulz Bruno – Listy, fragmenty : wspomnienia o pisarzu. Kraków, 1984
 90. Borejsza Jerzy W. – Piękny wiek XIX. Warszawa, 1984
 91. Malamud Bernard – Pomocnik. Warszawa, 1988
 92. Restif de la Bretonne Nicolas Edme – Noce paryskie. Kraków, 1981
 93. Janion Maria – Reduta : romantyczna poezja niepodległościowa. Kraków, 1979 (Biblioteka Romantyczna)
 94. Maciejewski Marian – „Choć Radziwiłł, alem człowiek…” : gawęda romantyczna prozą. Kraków, 1985 (Biblioteka Romantyczna)
 95. Jarosińska Izabela – Kuchnia polska i romantyczna. Kraków, 1994 (Biblioteka Romantyczna)
 96. Kamionka-Straszakowa Janina – „Do ziemi naszej” : podróże romantyków. Kraków, 1988 (Biblioteka Romantyczna)
 97. Ginkowa Łucja – „Koń ma duszę w sobie” . Kraków, 1988 (Biblioteka Romantyczna)
 98. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. II : O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego / wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław, 1976
 99. Jabłoński Zbigniew – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków, 1980 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 2)
 100. Got Jerzy – Teatr austiacki w Krakowie w latach 1853-1865. Kraków, 1984 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 3 cz. 2)
 101. Michalik Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : teatr miejski. Kraków, 1985 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 5 cz. I vol. 1)
 102. Michalik Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : teatr miejski. Kraków, 1985 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 5 cz. I vol. 2)
 103. Michalik Jan – Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915 : w cieniu teatru miejskiego. Kraków, 1987 (Dzieje Teatru w Krakowie ; T. 5 cz. II)
 104. Goncourt Edmund i Juliusz de – Dziennik : pamiętniki z życia literackiego. Warszawa, 1988
 105. Baszkiewicz Jan – Wolność, równość, własność : rewolucje burżuazyjne. Warszawa, 1981
 106. Łątka Jerzy S. – Carogrodzki pojedynek. Kraków, 1985
 107. Sten Maria – Teatr – którego nie było : szkice o teatrze nahuail. Kraków, 1982
 108. Powroźniak Józef – Paganini. Kraków, 1982
 109. Tołstoj Lew – Dzieciństwo ; Lata chłopięce ; Młodość. Warszawa, 1984
 110. Bogowie i ludzie z Huarochiri / przeł. i objaśn. Jan Szemiński. Kraków, 1985
 111. Lepecki Mieczysław – Maurycy August hr. Beniowski : zdobywca Madagaskaru. Warszawa, 1986
 112. Molier – Dzieła. Tom. 3. Warszawa, 1988
 113. Eustachiewicz Lesław – Dramaturgia Młodej Polski : próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Warszawa, 1982
 114. Nowele antyczne : wybór. Wrocław, 1986 (BN)
 115. Menander – Wybór komedii i fragmentów. Wrocław, 1982 (BN)
 116. Shakespeare William – Komedia omyłek. Warszawa, 1980
 117. Shakespeare William – Perykles. Warszawa, 1983
 118. Shakespeare William – Antoniusz i Kleopatra. Warszawa, 1983
 119. Racine Jean – Andromacha. Warszawa, 1984
 120. Guilleragues Gabriel-Joseph de – Listy portugalskie. Warszawa, 1980 (Biblioteka „Jednorożca”)

WRZESIEŃ 2022

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Pasquier Marie-Claire – Współczesny teatr amerykański. Warszawa, 1987
 2. Konwicki Tadeusz – Bohiń. Warszawa, 1987
 3. Goethe Wolfgang Johann – Faust : tragedii część pierwsza. Kraków, 1987
 4. Bystrzycka Maria – Śladami hiszpańskiego Figara. Warszawa, 1982
 5. Poe Edgar Allan – Opowiadania. T. 1 i 2. Warszawa, 1986
 6. Mrożek Sławomir – Utwory sceniczne nowe. Kraków, 1975
 7. Musset Alfred de – Lorenzaccio. Warszawa, 1972
 8. Ujejski Karol – Melodje biblijne. Warszawa, [1924]
 9. Ibsen Henryk – Dom Lalki (Nora) : dramat w trzech aktach. Warszawa, 1985
 10. Maski. T. 2. / wybór i oprac. Maria Janion i Stanisław Rosiek. Gdańsk, 1986
 11. Supervielle Jules – Człowiek z Pampy. Kraków, 1981
 12. Balcerzan Edward – Włodzimierz Majakowski. Warszawa, 1984
 13. Szczublewski Józef – Pierwsza Reduta Osterwy. Warszawa, 1965
 14. Braun Kazimierz – Druga Reforma Teatru? . Wrocław, 1979
 15. Shakespeare William – Koriolan. Warszawa, 1979
 16. Hardy Tomasz – Tessa d’Urberville. Warszawa, 1955
 17. Musset Alfred de – Spowiedź dziecięcia wieku. Warszawa, 1979 (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 18. Racine Jean – Fedra: tragedia w pięciu aktach. Warszawa, 1978
 19. Laclos Choderlos de – Niebezpieczne związki. Warszawa, 1975 (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 20. Pieśń o Rolandzie ; Dzieje Tristana i Izoldy ; Villon Francis – Wielki testament. Warszawa, 1973 (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 21. Porębski Mieczysław – Kubizm. Warszawa, 1980 (Style-Kierunki-Tendencje)
 22. Grodzicki August, Szydłowski Roman – Teatr w Polsce Ludowej : Le Theatre en Pologne Populaire : The Theatre in People’s Poland . Warszawa, 1975
 23. Molier – Dzieła. T. 6. Warszawa, 1952
 24. Gombrowicz Witold – Bakakaj. Kraków, 1987 (Dzieła ; I)
 25. Gombrowicz Witold – Dramaty. Kraków, 1988 (Dzieła ; VI)
 26. Verlaine Paul – Poezje. Warszawa, 1980
 27. Strofy o kwiatach : antologia. Warszawa, 1981
 28. Strofy o ojczyźnie : antologia. Warszawa, 1978
 29. Listy Ireny Solskiej / oprac. Lidia Kuchtówna. Warszawa, 1984
 30. Janicka Krystyna – Surrealizm. Warszawa, 1985

PAŹDZIERNIK 2022

 1. Kaczorowski B. ; Opoka A. ; Pierściński P. ; Tarasow S. – Zabytki architektury polskiej. T. 1 : A-Kop. Warszawa, 2008
 2. Pryce Will – Arcydzieła światowej architektury. T. 2. Kraków, 2011.
 3. Pryce Will – Arcydzieła światowej architektury. T. 3. Kraków, 2011.
 4. Zientara Benedykt – Świt narodów europejskich : powstanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej. Warszawa, 1985
 5. Literatura polska : od średniowiecza do pozytywizmu / pod red. J. Z. Jakubowskiego. Warszawa, 1977
 6. 50 inscenizacji polskich sztuk współczesnych 2011-2012 : wybór recenzji członków Komisji Artystycznej XVIII Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Warszawa, 2012
 7. Fik Marta – Trzydzieści pięć sezonów : teatry dramatyczne w Polsce w latach 1944-1979. Warszawa, 1981
 8. Żuławski Juliusz – Wielka podróż Walta Whitmana. Warszawa, 1971 (Ludzie Żywi)
 9. Miciński Tadeusz – Utwory dramatyczne. T. 2. Kraków, 1979
 10. Miciński Tadeusz – Utwory dramatyczne. T. 3. Kraków, 1980
 11. Miciński Tadeusz – Utwory dramatyczne. T.  4. Kraków, 1984
 12. Kozakiewiczowie Helena i Stefan – Renesans w Polsce. Warszawa, 1976 (Dzieje Sztuki w Polsce ; 3)
 13. Zakrzewski Bogdan – „Palen dla cara” : o polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku. Wrocław, 1979
 14. Nexo Martin Andersen – Ditta. T. 1. Poznań, 1976 (Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich)
 15. Szweykowska Anna – Wenecki teatr modny. Kraków, 1981
 16. Słowacki Juliusz – Dramaty. Warszawa, 1987 (Dzieła wybrane ; 5) [luźne kartki]
 17. Naganowski Egon – Telemach w labiryncie świata. Warszawa, 1971
 18. Lanning Edward P. –  Peru przezd Inkami. Kraków, 1985
 19. Dąbrowski Stanisław – Adolfina Zimajer. Warszawa, 1960
 20. Montesquieu Charles Louis de Secondat – Listy perskie. Warszawa, 1979 (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
 21. Rzecz o Alkasynie i Nikolecie. Warszawa, 1962 (Biblioteka „Jednorożca”)
 22. Denon Dominique Vivant – Chwila ulotna. Warszawa, 1970 (Biblioteka „Jednorożca”)
 23. Camus Albert – Obcy ; Upadek. Warszawa, 1975
 24. Teatr Współczesny w Warszawie / red. Eugeniusz Szrojta. Warszawa, 1978
 25. Raszewski Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego. Warszawa, 1977
 26. Nyczek Tadeusz – Teatr „Pleonazmus” . Warszawa, 1979 (Monografie Teatru Otwartego)
 27. Stary Teatr, Kraków 1970-1975 / oprac. Barbara Jasińska, Leszek Kachel. Kraków, 1981
 28. Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie 1928-1978 / oprac. Zbigniew Krawczykowski. Warszawa, 1978
 29. Woycicki Alfred – 75 lat Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Kraków, [1968]
 30. Teatr Ludowy Nowa Huta 1955-1960 / oprac. Jerzy Timoszewicz i Andrzej W. Kral. Kraków, 1962
 31. Smużniak Karol – Wrocławski Teatr Pantomimy : mit w Teatrze Henryka Tomaszewskiego. Wrocław, 1981
 32. Ustinov Peter – Mój drogi Ja. Warszawa, 1986 (Artyści)
 33. FitzSimons Raymund – Edmund Kean : ogień z niebios. Warszawa, 1981 (Artyści)
 34. Kuchtówna Lidia – Irena Solska. Warszawa, 1980 (Artyści)
 35. Svehla Jaroslav – Deburau : pierrot nieśmiertelny. Warszawa, 1983 (Artyści)
 36. Vaughan David – Frederick Ashton I jego balety. Warszawa, 1985 (Artyści)
 37. Krasiński Edward – Stefan Jaracz. Warszawa, 1983 (Artyści)
 38. Tomczyk-Watrak Zofia – Józef Szajna i jego Teatr. Warszawa, 1985 (Artyści)
 39. Madox Brenda – Kto się boi Elizabeth Taylor. Warszawa, 1985 (Artyści)
 40. Cottrell John, Cashin Fergus – Richard Burton. Warszawa, 1984 (Artyści)
 41. Hera Janina – Henryk Tomaszewski i jego teatr. Warszawa, 1983 (Artyści)
 42. Osiński Zbigniew – Grotowski i jego Laboratorium. Warszawa, 1980 (Artyści)
 43. Antologia dramatu polskiego : 1918-1978. T. 1 i 2. Warszawa, 1981
 44. Braun Kazimierz – Teatr współczesny. Kraków, 1972
 45. Braun Kazimierz – Nadmiar teatru. Warszawa, 1984
 46. Braun Kazimierz – Druga Reforma Teatru?  Wrocław, 1979
 47. Orzechowski Emil – Teatr Stary i Studio. Kraków, 1974
 48. Bujański Jerzy Ronard – Starego Teatru druga młodość. Kraków, 1985
 49. Simon Alfred – Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa, 1979
 50. Konrad Swinarski w Starym Teatrze / red. Józef Opalski, Małgorzata Baranowska. Kraków, [1985]
 51. Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy dawniej Teatr Domu Wojska Polskiego : 1955-1958. Warszawa, 1959
 52. Nicoll Allardyce – Dzieje dramatu : od Ajschylosa do Anouilha. T. 1 i 2. Warszawa, 1983
 53. Nicoll Allardyce – Dzieje teatru. Warszawa, 1977
 54. Gombrowicz Witold – Pornografia. Kraków, 1987 (Dzieła ; IV)
 55. Gombrowicz Witold – Kosmos. Kraków, 1988 (Dzieła ; V)
 56. Gombrowicz Witold – Dziennik 1953 – 1956. Kraków, 1988 (Dzieła ; VII)
 57. Gombrowicz Witold – Dziennik 1957 – 1961. Kraków, 1988 (Dzieła ; VIII)
 58. Gombrowicz Witold – Dziennik 1961 – 1966. Kraków, 1988 (Dzieła ; IX)
 59. Hassel Sven – Królestwo piekieł : Powstanie Warszawskie. Warszawa, 2011
 60. Kirst Hans Hellmut – Heil, Herr Hauptwachtmeister ! : wojna z Polską. Warszawa, 2011
 61. Czechowicz Józef – Wiersze wybrane. Warszawa, 1979
 62. Wierzyński Kazimierz – Wiersze wybrane. Warszawa, 1979
 63. Kniaźnin Franciszek Dionizy– Wiersze wybrane. Warszawa, 1981
 64. Kasprowicz Jan – Księga ubogich. Warszawa, 1980
 65. Shankar Ravi – My music, my life. New Delhi, 1979
 66. Cangini Giuseppe – f.b. pratella : il futurism in musica. S. Sofia, 1982
 67. L’art de conjuguer : dictionnaire de douze mille verbes. Paris, 1980
 68. Lawrence Jerome, Lee Robert E. – Inherit the wind. New York, 2003
 69. Castaneda Carlos – Viaje a Ixtland : las lecciones de Don Juan. Mexico, 1972
 70. Opalski Józef – Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”. Kraków, 1988
 71. Garbicz Adam ; Klinowski Jacek – Kino wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. T. 1 : 1913-1949. Kraków, 1981
 72. Garbicz Adam ; Klinowski Jacek – Kino wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. T. 2 : 1950-1959. Kraków, 1987
 73. Chomiński Józef – Studia nad twórczością Karola Szymanowskiego. Kraków, 1969
 74. Bogucka Maria – Dzieje Polski do 1795 r.  Warszawa, 1964
 75. Estreicher Karol – Historia sztuki w zarysie. Warszawa, 1977
 76. Dulewicz Andrzej – Słownik sztuki francuskiej Warszawa, 1977
 77. Ałpatow Michał – Historia sztuki. T. 1 : Starożytność. Warszawa, 1968
 78. Ałpatow Michał – Historia sztuki. T. 2 : Średniowiecze. Warszawa, 1968
 79. Ałpatow Michał – Historia sztuki. T. 3 : Renesans i Barok. Warszawa, 1968
 80. Ałpatow Michał – Historia sztuki. T. 4 : Sztuka XVIII i XIX wieku. Warszawa, 1968
 81. Porębski Mieczysław – Kubizm. Warszawa, 1986
 82. Juszczak Wiesław – Postimpresjoniści. Warszawa, 1985
 83. Kępiński Zdzisław – Impresjonizm. Warszawa, 1986
 84. Ze struny na strunę : wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918-1978 / ułożył Andrzej Lam. Kraków, 1980
 85. Poezja polska 1914-1939 : antologia. T. 1-2. Warszawa, 1984
 86. Wierzyński Kazimierz – Poezja i proza. T. 1-2. Kraków, 1981
 87. Strofy o teatrze : antologia. Warszawa, 1982
 88. Flaszen Ludwik – Teatr skazany na magię. Kraków, 1983
 89. Łomnicki Tadeusz – Spotkania teatralne. Warszawa, 1984
 90. Wierzyński Kazimierz – Wrażenia teatralne : recenzje z lat 1932-1939. Warszawa, 1987
 91. Richter Hans – Dadaizm : sztuka i antysztuka. Warszawa, 1986

LISTOPAD 2022

 1. 80 lat polsko-niemieckich dziejów teatru w Zielonej Górze : monografia / oprac. Przemysław Grzesiński. Zielona Góra, 2012
 2. Kopaliński Władysław – Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa, 1985
 3. Zołotnicki Dawid – Jutrznie teatralnego października. Warszawa, 1980
 4. Zgorzelski Czesław – Lermontow. Łódź, 1949
 5. Dostojewski Fiodor – Sobowtór i inne opowiadania : 1846-1848. Warszawa, 1962
 6. Różewicz Tadeusz – Kartoteka ; Kartoteka rozrzucona. Kraków, 1997
 7. Gapik Lechosław – Hipnoza i hipnoterapia. Warszawa, 1990
 8. Machiavelli Niccolo – Książę ; Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza. Warszawa, 1984
 9. Mei Lanfang : mistrz opery pekińskiej, pod red. Ewy Guderian-Czaplińskiej i Grzegorza Ziółkowskiego. Wrocław, 2005
 10. Pawlikowski Jan G. H. – Cisonie. Kraków, 1963
 11. Wilski Zbigniew – Wielka tragiczka. Kraków, 1982
 12. Coward Noel – Hay Fever. New York, 1927
 13. Capek Karol – Inwazja jaszczurów. Warszawa, 1956
 14. Bodnicki Władysław – Pustelnia pod trzema pyskami. T. 1 : Młodość Matejki. Kraków, 1966
 15. Wasylewski Stanisław – Szkice serdeczne i przewrotne : książka dla miłośników przeszłości Śląska. Katowice, 1964
 16. Engelmann Bernt – Zjednoczeni przeciwko prawu i wolności : anty-podręcznik historii Niemiec. Poznań, 1978
 17. Witkowska Alina – Towiańczycy. Warszawa, 1989
 18. Mitraszewski Napoleon – Ku pełni życia. Wrocław, 1979
 19. Olczak Janusz – Znajomi i nieznajomi z ulicy Chłodnej. Lublin, 1976
 20. Żuławski Mirosław – Ostatnia Europa : trzy miniatury. Warszawa, 1947
 21. Lem Stanisław – Kongres futurologiczny ; Maska. Kraków, 1983
 22. Lem Stanisław – Dzienniki gwiazdowe. Kraków, 1982
 23. Cheever John – Miłosna ballada. Warszawa, 1977

GRUDZIEŃ 2022

Poniższe książki zostały wycofane z księgozbioru biblioteki, posiadają pieczątki, niektóre egzemplarze są pokreślone.

 1. Wilde Oskar – Eseje ; Opowiadania ; Bajki ; Poematy prozą. Warszawa, 1957
 2. Lem Stanisław – Głos Pana ; Kongres futurologiczny. Kraków, 1978
 3. Ortega y Gasset Jose – Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Warszawa, 1980
 4. Helena Modrzejewska na scenie krakowskiej 1865-1869 / red. Tadeusz Bukowski [i in.]. Kraków : WL, 1956.
 5. Lem Stanisław – Doskonała próżnia ; Wielkość urojona. Kraków : WL, 1974.
 6. Kapuściński Ryszard – Busz po polsku. Warszawa : Czytelnik, 1975.
 7. Czechow Antoni – Wybór dramatów. Wrocław, 1979. (BN) [defekt: brak „Trzech sióstr”]
 8. Butler Judith – Uwikłani w płeć. Warszawa, 2008

ROK 2023

 1. Gołembiowska, Beata – Teatr bez granic : Salon Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto. [Brzezia Łąka] : Wydawnictwo Poligraf, [2016]
 2. Varga, Krzysztof – Tequila. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010
 3. Konopnicka Maria – Dym. [Warszawa] : nakład Gebethnera i Wolffa, 1939. (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych)
 4. Grzeszczuk, Stanisław – „Treny” Jana Kochanowskiego : próba interpretacji. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. (Nauka dla Wszystkich)
 5. Mroczkowski, Przemysław – Szekspir elżbietański i żywy. Kraków : WL, 1981
 6. Przepisy gry w piłkę siatkową wraz z komentarzami oraz wskazówki PZPS do przepisów. Warszawa, 1976
 7. Urbańczyk Andrzej – William Willis żeglarz niezłomny. Gdańsk, 1970
 8. Krukowski Włodzimierz – Znaki i sygnały drogowe. Warszawa, 1959.
 9. Vademecum turysty kolarza / pod red. Hanny Cerańskiej-Goszczyńskiej. Warszawa, 1987
 10. Blitz Georg – Filmen in Farbe. Stuttgart, 1963

CZASOPISMA

 1. Teatr : oprawne roczniki i pojedyncze numery
 2. Film: oprawne roczniki
 3. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 4. Twórczość
 5. Odra
 6. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7; R. 2005 nr 8
 7. PC World Komputer – lata 2002-2005
 8. Komputer Świat – lata 2000-2005 oraz niektóre nr z 2006
 9. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 89/90 : 2012; 168 : 2018
 10. Suplement : miesięcznik poświęcony kulturze. Nr 53, 55
 11. Biuletyn ośrodka kultury mowy / SPATiF-ZASP. Warszawa. Nr 1: 1974 [2 egz.] ; Nr 2: 1974 [5 egz.] ; Nr 3: 1975 [2 egz.]
 12. Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nr 10, 14/15
 13. Biuletyn Informacyjny ZASP. 2 (22/23) sezon 2001/02 ; 3/2006 ; 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 39
 14. Dom & Wnętrze. R. 1995 nr 3; 1996 nr 1
 15. Nowe Książki : miesięcznik. R. 1994 nr 6, 12; 1997 nr 5; 1998 nr 4
 16. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland.  R. 1974 nr 12 ; R. 1985 nr 11/12 ; R. 1989 nr 1/3, 10/12 ; R. 1990 nr 1, 2 ; R. 1991 nr 4 ; R. 1992 nr 1
 17. Pamiętnik Teatralny
 18. Les Cahiers du Chemin. Nr 7: 1969 ; Nr 9: 1970
 19. Estudis Escenics : quaderns de l’Institut del Teatre. R. 2009: nr 35 i 36
 20. Dworzanin : magazyn kulturalny. R. 1: 2006 nr 3
 21. Ruch Literacki. nr 3: V-VI 1980
 22. Więź : miesięcznik. Nr 1: 1976 ; nr 5/6: 1977 ; nr 6: 1981
 23. Znak : miesięcznik. Nr 298/299, 339/340 [3 egz.], 348/349, 354/355 [2 egz.], 356, 359 [2 egz.], 386, 431, 434, 436, 467
 24. Szkolnictwo Wyższe : informator. R. 2002
 25. Pismo. R. 1981 nr 1 , 2 [2 egz.], 3 , 4 , 5/6
 26. Nagłos : pismo poświęcone literaturze oraz innym sztukom [lata 1990-1993]. No 1, 4 [2 egz.], 5 [3 egz.], 6 [2 egz.]
 27. Miesięcznik Literacki. R. 1967 nr 8, 12 ; R. 1971 nr 4 ; R. 1974 nr 1, 8 ; R. 1977 nr 4 ; R. 1982 nr 9 ; R. 1983 nr 9, 10 [2 egz.] ; R. 1984 nr 1 ; R. 1985 nr 5, 8, 10/11 ; R. 1987 nr 5
 28. Pamiętnik Literacki. R. 66 z. 1 (1975) ; R. 67 z. 2 (1976)
 29. Scriptores Scholarum : kwartalnik […]. R. 4 nr 11/12 (1996): Zeszyt teatralny „Dramat w szkole”
 30. Poezja. R. 1966 nr 1 ; R. 1967 nr 2, 7 ; R. 1968 nr 1, 2 ; R. 1970 nr 7, 9, 11, 12 ; R. 1971 nr 2, 4, 6, 8 ; R. 1974 nr 9 ; R. 1976 nr 2 ; R. 1978 nr 1, 2, 3, 6, 7/8, 9, 10, 11/12 ; R. 1981 nr 5/6 ; R. 1982 nr 5/6
 31. Meander : miesięcznik […]. R. 34: 1979 nr 9, 10, 11/12
 32. Przegląd „Pod tytułem”. R. 1998 nr 1, 2, 3, 4, 6
 33. Dekada Literacka 2008 nr 5/6
 34. Problemy. R. 1955 [oprawne]
 35. Świat Brydża : magazyn Polskiego Związku Brydża Sportowego. R. 2005 nr 5 (178)
 36. Ruch Teatralny. R. 3: 1996 nr 1, 3, 5-9 ; R. 4: 1997 nr 1-6
 37. Assaph : studies in the arts. Section C: Studies in the theatre. Tel Aviv Univ. No 1 (1984), 3 (1986)
 38. W teatrze i wokół teatru 1982-2000. Cz. 1: 1982-89. (Biblioteka Miesięcznika TEATR; nr 1) [3 egz.]
 39. Rota : kwartalnik dla Polonii i Polaków poza granicami Polski. R. 1999 nr 1/2 (33/34), 4 (36)
 40. The Red Bulletin : ponad zwyczajność. R. 1: 2010 nr IV-VII, IX-XII ; R. 2: 2011 nr 1-6 (10-15) 8-11 (17-20)
 41. WWW : magazyn internetowy. R. 1 : 1997 nr 6/97 (2), 8/97 (4),  9/97 (5), 11/97 (7) ; R. 2: 1998 nr 9 (1/98), 13 (5/98), 14 (6/98)
 42. Wykaz Czasopism Naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w roku: 2000, 2001, 2002, 2003 [każdy rocznik w 3 tomach]
 43. Ekran
 44. Newsweek. Nr 8: 2020 (17-23.02.)
 45. Wielogłos : pismo Wydziału Polonistyki UJ. R. 2009 nr 1/2 (5/6)
 46. Parnasik : teoria, krytyka, twórczość. Zima 2006 nr 6 (58)
 47. Gość Niedzielny : tygodnik katolicki. R. 2015 nr 3, 5, 19, 23 ; R. 2016 nr 4
 48. Niedziela : tygodnik katolicki. R. 2015 nr 9
 49. Napis : liryka, epika, dramat : kwartalnik kulturalny. R. 1: grudzień 2018
 50. Magazyn Filmowy : pismo SFP. Nr 5(69): maj 2017
 51. Poradnik wędkarza / Gazeta Wyborcza. Nr 1-4
 52. Jak złowić rybę / Gazeta Wyborcza. Nr 1-6
 53. Jedziemy na ryby : przewodnik po najlepszych polskich łowiskach / Gazeta Wyborcza.
 54. Smaki wina / Gazeta Wyborcza. Z. 1-2
 55. Biuletyn informacyjny : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. R. 2018 nr 1/3 (111/113), nr 4 (114)
 56. Commentarii Academici : dwumiesięcznik Uniwersytetu Pedagogicznego. R. 2018 nr 2 (maj-czerwiec), 3-4 (lipiec-październik) ; R. 2019 nr 7 (marzec-kwiecień), 8 (maj-czerwiec), 9-10 (lipiec-październik), 11 (listopad-grudzień)
 57. Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych [KSSN]. 1 (18)/2018, 2 (19)/2018.
 58. Niezbędnik Inteligenta : dodatek tygodnika Polityka. 2007 nr 39 (2622)
 59. Angora. R 31 : 2020 nr 45 (1586)
 60. CKM. 2019 nr 1/2 (246)
 61. Cosmopolitan. Nr 2 (261)/2019
 62. Joy. 2019 nr 1/2 (151)
  ————–   od 2022 r.   ————-
 63. Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką. R. VI (1955) Nr 1-2 (21-22)
 64. Do Rzeczy
 65. Poetry Vol. 73 (1973) nr 2 (november) ; Vol. 73 (1974) nr 5 (february), 6 (march) ; Vol. 74 (1974) nr 1 (april), 2 (may), 3 (june) ; Vol. 75 (1974) nr 3 (december); Vol. 75 (1975) nr 4 (january)
 66. Dialogue-USA (wydanie polskojęzyczne)
 67. Dialogue (wydanie francuskojęzyczne) Vol. 3 (1972) no. 2
 68. W Sieci
 69. Forum Polskiej Gospodarki. R. 2021 nr 1 (8), 4 (11), 8 (15), 9 (16), 10 (17), 11 (18), 12 (19) ; 2022 nr 1 (20), 2 (21)
 70. Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny Miejska Biblioteka Publiczna Kraków 1973 nr 103
 71. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie : sezon 1973/1974 LXXX lat teatru ; sezon 1974/1975
 72. Didaskalia : gazeta teatralna. Nr 28, 42
 73. Almanach Sceny Polskiej 1976/77 ; 1983/84 ; 1999/2000
 74. Biuletyn Historii Sztuki 1951 nr 4 ; 1952 nr 2,3,4 ; 1953 nr 2 ; 1957 nr 3
 75. Ballett Internazional/Tanz Aktuell 1998 Heft 1-12
 76. Film na Świecie. 1984 nr 307-308 (lipiec-sierpień), nr 312 (grudzień) ; 1986 nr 334-335 (październik-listopad) ; 1988 nr 351-352 (marzec-kwiecień) ; 1999 nr 400 [2 egz.] ; 2002 nr 403
 77. KINO
 78. Literatura na Świecie. R. 1978 nr 1 ; R. 1979 nr 5 R. 1984 nr 12
 79. Nasza Politechnika : miesięcznik Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki. 2018 nr 1, 4, 6-11 ; 2019 nr 2-3, 6-11 ; 2020 nr 1, 3-4/5, 9, 11-12 ; 2021 nr 3-6/8
 80. Scena. 1981 nr 10, 11, 12 ; 2004 nr 3 ; 2005 nr 2/3, 4/5 ; 2009 nr 3 ; 2010 nr 3 ; 2020 nr 1-2
  ————–   od 2023 r.   ————-
 81. Im Kinsky [katalog aukcyjny] 1/2013
 82. aleHistoria – Tygodnik Historyczny (dodatek do Gazety Wyborczej)  R. 2012 nr 1-50 ; R. 2013  nr 1-19, 21-37, 39-52 ; R. 2014 nr 1-52 ; R. 2015 nr 1-3, 5-48, 50-52 ; R. 2016 nr 1-51 ; R. 2017 nr 1-32, 34-35, 37-52 ; R. 2018 nr 1-33, 35-50 ; R 2019 nr 1-4, 6-24, 26-28, 30-31, 33-35, 47-48, 50-51 ; R. 2020 nr 1-18, 20-51 ; R. 2021 nr 1-27, 29, 31-38, 41-51 ; R. 2022 nr 1-3, 5-7, 9-52 ; R. 2023 1-2
 83. Oficyna Poetów nr 2(21) -maj 1971
 84. Film & Video Workshops (25th Summer) 1997
 85. Spojrzenia : miesięcznik społeczno-kulturalny 1972 nr 2(14) , 4(16)
 86. Nowości Teatralne : biuletyn informacyjny 1972 nr 2,3
 87. Scena Polska. R. 1920 nr 3 ; R. 1921 nr 2 ; R. 1922 nr 1/2 (9-10), 4 (12), 5 (12) ; 1924 z. 1, 2, 3, 4 [współoprawne] ; 1925 z. 1, 2, 3, 4 [współoprawne] ; 1926 z.1/2, 3/4 [współoprawne] ; 1929 z. 4, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24 [współoprawne z 1930 z. 1, 3, 4] ; 1930 z.12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ; 1931 z.1, 2 ; 1932 z.1 ; 1938 nr 2/3, 4 
 88. Zeszyty Literackie. Warszawa-Paryż. Nr 64 ; 103 ; 132 ; 144