Pracownicy

Wybierz:

lic. Grzegorz Woźniak

Kierownik
Telefon: 12 422 18 55 w. 50

pok. 234 (I piętro)

Dariusz Litwin

Starszy mistrz elektryk - koordynator

Dariusz Nawrocki

Technik elektryk

mgr Katarzyna Smożewska

Technik elektryk

Leszek Cyganiewicz

Starszy mistrz elektroakustyk - koordynator

mgr inż. Artur Kiklica

Starszy mistrz elektroakustyk

mgr Barbara Sztraub

Kwestor
Telefon: 12 422 02 60

pok. 323 (II piętro)

mgr Joanna Szymska

Specjalista ds. płac
Telefon: 12 422 18 55, w. 24

pok. 321 (II piętro)

Mirosława Gruca

Samodzielna księgowa
Telefon: 12 422 18 55, w. 24

pok. 321 (II piętro)

mgr Małgorzata Nowak-Fecica

Specjalista
Telefon: 12 422 18 55, w. 24

pok. 321 (II piętro)

mgr inż. Agnieszka Kiełb

specjalista ds. finansowo-księgowych
Telefon: 12 422 18 55, w. 26

pok. 322 (II piętro)

lic. Diana Kocoń

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Telefon: 12 422 18 55, w. 26

pok. 322 (II piętro)

mgr inż. Agnieszka Żak

Mistrz elektroakustyk

Krystyna Bojeczko

Magazynier

mgr Maria Wojdyła

Starszy mistrz krawiecki

mgr Łucja Ondrusz-Bąk

Plastyk butafor

Marcin Kasprzyk

Technik stolarz

Andrzej Śmiałek

Rzemieślnik - brygadzista

Łukasz Chmura

Rzemieślnik tapicer

Bogusław Jarosz

Pracownik gospodarczy

Robert Kij

Rzemieślnik

mgr Ewelina Poraj-Chlebowska

Kierownik
Telefon: 12 422 18 55, w 18

pok. 201 (I piętro)

mgr Jacek A. Kabata

Kustosz - bibliotekarz systemowy

mgr Anna Inglot

Kustosz

lic. Monika Wandor

Bibliotekarz

mgr Magdalena Kaleta

Sekretarz Rektora
Telefon: 12 422 81 96

pok. 219 (I piętro)

mgr Edward Mietecki

Specjalista ds. BHP
Telefon: 12 422 18 55 w. 46

pok. 318 (II piętro)

wtorek, czwartek

mgr Sylwia Kułacz

Sekretarz Kanclerza
Telefon: 12 422 81 96
Faks: 12 422 02 09

pok. 219 (I piętro)

Małgorzata Kucharczyk

Kierownik
Telefon: 12 422 95 82

ul. Warszawska 5

mgr Jakub Matusiak

starszy referent ds. archiwum
Telefon: 12 422 18 55 w. 32

poniedziałek, wtorek: 7.30-14.30
czwartek: 7.30-13.30
pok. 113 (parter)

mgr Jarosław Janasz

Stanowisko ds. obronności
Telefon: 12 422 18 55 w. 33

mgr Witold Stępień

Informatyk
Telefon: 12 422 18 55, w. 39

pok. 320 (II piętro)

mec. Piotr Jach

Radca prawny
Telefon: 12 422 18 55 w. 46

pok. 318 (II piętro)

środy 9.00-12.00

inż. Radosław Miętki

Kierownik
Telefon: 12 422 18 55 w. 27, 28

pok. 213 (I p.)

Katarzyna Stępień

Telefon: 12 422 18 55 w. 29

pok. 213 (I p.)

Andrzej Maciejaszek

Starszy mistrz

mgr Magdalena Krawczyk

Kierownik
Telefon: 12 430 15 92

pok. 139 (parter)

mgr Jolanta Kubasiewicz

Specjalista
Telefon: 12 430 15 92

pok. 133 (parter)

mgr Iwona Kołodziejczyk

Zastępca kanclerza
Telefon: 12 422 18 55 w. 17

pok. 134 (parter)

mgr Franciszek Gałuszka

Kanclerz
Telefon: 12 422 81 96

pok. 220 (I piętro)

mgr Joanna Szewczyk

Główna specjalistka ds. osobowych AST
Telefon: 12 422 18 55, w. 13

Pok. 216 (I piętro)

mgr Anna Wawro

Specjalista
Telefon: 12 422 72 89

pok. 135 (parter)

Leszek Tyl

Specjalista ds. informatyki
Telefon: 12 422 18 55, w. 60

pok. 320 (II piętro)

mgr Marta Walocha

Specjalista
Telefon: 12 430 15 92

pok. 133 (parter)

mgr Teresa Trzcińska

Specjalista
Telefon: 12 430 15 92

pok. 133 (parter)

mgr Ewa Gawłowska

Główna specjalistka ds. nauki i rozwoju naukowego
Telefon: 12 422 18 55, w. 43

Pok. 319 (II piętro)

mgr Małgorzata Nowak-Fecica

Telefon: 12 422 18 55 w. 24

pok. 321 (II piętro),

wtorek, czwartek 9.00-15.00
piątek 12.00-15.00

Paweł Siwiec

Kierowca zaopatrzeniowiec
Telefon: 12 422 18 55 w. 29

pok. 213 (I p.)

mgr Kinga Głowacka

Specjalista
Telefon: 12 422 72 89

pok. 135 (parter)