Pracownicy

Wybierz:

mgr Ewelina Poraj-Chlebowska

Kierownik
Telefon: 12 422 18 55, w 18

pok. 201 (I piętro)

mgr Jacek A. Kabata

Kustosz - bibliotekarz systemowy

mgr Anna Inglot

Kustosz

lic. Monika Wandor

Bibliotekarz

mgr Magdalena Kaleta

Sekretarz Rektora
Telefon: 12 422 81 96

pok. 219 (I piętro)

mgr Edward Mietecki

Specjalista ds. BHP
Telefon: 12 422 18 55 w. 46

pok. 318 (II piętro)

wtorek, czwartek

mgr Sylwia Kułacz

Sekretarz Kanclerza
Telefon: 12 422 81 96
Faks: 12 422 02 09

pok. 219 (I piętro)

Ryszard Hodur

Kierownik
Telefon: 12 422 18 55 w. 50

pok. 234 (I piętro)

Krystyna Bojeczko

Magazynier

Łukasz Chmura

Rzemieślnik tapicer

Leszek Cyganiewicz

Starszy mistrz elektroakustyk

Bogusław Jarosz

Pracownik gospodarczy

Robert Kij

Rzemieślnik

mgr inż. Artur Kiklica

Starszy mistrz elektroakustyk

Zbigniew Korbel

Starszy mistrz stolarski

Marcin Kasprzyk

Technik stolarz

Dariusz Litwin

Starszy mistrz elektryk

mgr Łucja Ondrusz-Bąk

Plastyk butafor

Katarzyna Stępień

Starszy mistrz elektroakustyk

mgr Katarzyna Smożewska

Technik elektryk

Andrzej Śmiałek

Rzemieślnik

mgr Maria Wojdyła

Starszy mistrz krawiecki

Dariusz Nawrocki

Technik elektryk

Małgorzata Kucharczyk

Kierownik
Telefon: 12 422 95 82

ul. Warszawska 5

mgr Agata Kubik

Archiwistka
Telefon: 12 422 18 55 w. 32

poniedziałek, wtorek 8.30-15.30

czwartek 8.30-14.30

pok. 113 (parter)

mgr Jarosław Janasz

Stanowisko ds. obronności
Telefon: 12 422 18 55 w. 33

mgr Witold Stępień

Informatyk
Telefon: 12 422 18 55, w. 39

pok. 320 (II piętro)

mec. Piotr Jach

Radca prawny
Telefon: 12 422 18 55 w. 46

pok. 318 (II piętro)

środy 9.00-12.00

inż. Radosław Miętki

Kierownik
Telefon: 12 422 18 55 w. 27, 28

pok. 213 (I p.)

Krzysztof Pernal

Specjalista
Telefon: 12 422 18 55 w. 29

pok. 213 (I p.)

Andrzej Maciejaszek

Starszy mistrz

mgr Magdalena Krawczyk

Kierownik
Telefon: 12 430 15 92

pok. 139 (parter)

mgr Jolanta Kubasiewicz

Specjalista
Telefon: 12 430 15 92

pok. 133 (parter)

mgr Iwona Kołodziejczyk

Zastępca kanclerza
Telefon: 12 422 18 55 w. 17

pok. 134 (parter)

mgr Franciszek Gałuszka

Kanclerz
Telefon: 12 422 81 96

pok. 220 (I piętro)

mgr Joanna Szewczyk

Specjalistka
Telefon: 12 422 18 55, w. 13

Pok. 216 (I piętro)

mgr Anna Wawro

Specjalista
Telefon: 12 422 72 89

pok. 135 (parter)

mgr inż. Andrzej Kiklica

Główny specjalista ds. informatyki
Telefon: 12 422 18 55, w. 60

pok. 320 (II piętro)

mgr Marta Walocha

Specjalista
Telefon: 12 430 15 92

pok. 133 (parter)

mgr Teresa Trzcińska

Specjalista
Telefon: 12 430 15 92

pok. 133 (parter)

mgr Barbara Sztraub

Kwestor
Telefon: 12 422 02 60

pok. 323 (II piętro)

Mirosława Gruca

Samodzielna księgowa
Telefon: 12 422 18 55, w. 24

pok. 321 (II piętro)

mgr Diana Kocoń

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Telefon: 12 422 18 55, w. 26

pok. 322 (II piętro)

mgr Joanna Szymska

Specjalista ds. płac
Telefon: 12 422 18 55, w. 24

pok. 321 (II piętro)

Janina Rakowska

Specjalista
Telefon: 12 422 18 55, w. 26

pok. 322 (II piętro)

mgr Małgorzata Nowak-Fecica

Specjalista
Telefon: 12 422 18 55, w. 24

pok. 321 (II piętro)

mgr Ewa Gawłowska

Główna specjalistka ds. nauki i rozwoju naukowego
Telefon: 12 422 18 55, w. 43

Pok. 319 (II piętro)

mgr Małgorzata Nowak-Fecica

Telefon: 12 422 18 55 w. 24

pok. 321 (II piętro),

wtorek, czwartek 9.00-15.00
piątek 12.00-15.00

Paweł Siwiec

Kierowca zaopatrzeniowiec
Telefon: 12 422 18 55 w. 29

pok. 213 (I p.)

mgr Kinga Głowacka

Specjalista
Telefon: 12 422 72 89

pok. 135 (parter)

mgr inż. Agnieszka Żak

Mistrz elektroakustyk