Wydział Reżyserii i Dramaturgii

Dziekandr hab. Olga Katafiasz, prof. AST
dyżur: wtorek 12.30-14.00, pok. 137

Dziekanat:
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków
tel. 12 362 71 20
fax 12 422 02 09

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunekreżyseria
Specjalnościreżyseria teatralna
dramaturgia
Czas studiów10 semestrów
Limit przyjęćcoroczna Uchwała Senatu
Liczba studentów4 osoby na specjalność reżyseria teatralna
4 osoby na specjalność dramaturgia