Wydział Aktorski

Wydział Aktorski im. Ludwika Solskiego w Krakowie kształci aktorów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 9 semestrów. W ramach programu studiów absolwenci uzyskują również wykształcenie i uprawnienia pozwalające im na podjęcie pracy w radiu, telewizji i w filmie.

• kierunek: aktorstwo, specjalność: aktorstwo dramatyczne
• kierunek: aktorstwo, specjalność: wokalno-aktorska

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej po przeprowadzeniu egzaminów wstępnych na Wydział Aktorski 08.07.2022 r.