Informacje ogólne o zbiorach

Biblioteka AST, pełniąca funkcję podstawowej pracowni interdyscyplinarnej, jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych. Posiada zbiory o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem teatrologii, filmoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i filozofii kultury. Jako największa tego typu placówka na południu Polski, w pracach swych ewoluuje w kierunku stworzenia środowiskowego ośrodka informacji naukowej, teatralnej i filmowej.

Zbiory obejmują:

  • ok. 35.000 vol. książek,
  • ok. 100 tytułów czasopism,
  • oraz zbiory specjalne: video (DVD, VHS) audio (płyty CD, kasety) i CD-ROM, prace dyplomowe, maszynopisy sztuk teatralnych, dokumentacja przedstawień teatru szkolnego (afisze, programy, zdjęcia, wycinki prasowe – opracowane i przekazane do archiwum uczelni), etc.