Nauczyciele akademiccy

Wybierz:

prof. dr hab. Dorota Segda

Rektor

WIĘCEJ

dr hab. Adam Nawojczyk, prof. AST

Dziekan

WIĘCEJ

dr hab. Grzegorz Mielczarek, prof. AST

Prodziekan

WIĘCEJ

logo-ast

prof. dr hab. Krystian Lupa

prof. dr hab. Agnieszka Mandat

prof. dr hab. Jan Peszek

WIĘCEJ

logo-ast

prof. dr hab. Marcin Przybylski

prof. dr hab. Jacek Romanowski

WIĘCEJ

prof. dr hab. Włodzimierz Szturc

WIĘCEJ

dr hab. Krzysztof Bielawski

pedagog współpracujący z WA

dr hab. Lidia Duda, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Rafał Dziwisz, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Roman Gancarczyk, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Agnieszka Glińska, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Zbigniew Grygielski, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Beata Guczalska, prof. AST

Prorektor

WIĘCEJ

dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST

pedagog współpracująca z WA

WIĘCEJ

dr hab. Ewa Kaim, prof. AST

dr hab. Olga Katafiasz, prof. AST

pedagog współpracująca z WA

WIĘCEJ

dr hab. Wojciech Leonowicz, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Błażej Peszek, prof. AST

WIĘCEJ

dr hab. Anna Radwan, prof. AST

WIĘCEJ

dr Marta Bryś

WIĘCEJ

dr Bolesław Brzozowski

dr Szymon Czacki

WIĘCEJ

dr Marcin Czarnik

dr Wiktor Loga-Skarczewski

WIĘCEJ

dr Bronisław Maj

pedagog współpracujący z WA

WIĘCEJ

dr Katarzyna Anna Małachowska

WIĘCEJ

dr Wojciech Myrczek

WIĘCEJ

Jarosław Omorczyk

dr Jarosław Omorczyk

WIĘCEJ

dr Paulina Puślednik

WIĘCEJ

dr Dawid Sulej Rudnicki

WIĘCEJ

dr Barbara Sambor

logo-ast

dr Ewa Wylężek-Targosz

pedagog współpracująca z WA

logo-ast

mgr Agnieszka Baldauf

pedagog współpracująca z WA

mgr Mateusz Bieryt

mgr Anna Branny

mgr Bartosz Cieniawa

mgr Anna Dymna

mgr Piotr Franasowicz

mgr Ewa Gawłowska

pedagog współpracująca z WA

mgr Urszula Grabowska

WIĘCEJ

logo-ast

mgr Zbigniew W. Kaleta

logo-ast

mgr Weronika Kowalska

pedagog współpracująca z WA

logo-ast

mgr Magdalena Krawczyk

pedagog współpracująca z WA

mgr Aleksandra Królik

WIĘCEJ

logo-ast

mgr Nadia Lebik

pedagog współpracująca z WA

mgr Konrad Mastyło

WIĘCEJ

mgr Paweł Miśkiewicz

WIĘCEJ

mgr Justyna Motylska

WIĘCEJ

mgr Anna Paruszyńska-Czacka

mgr Krzysztof Pluskota

mgr Marta Romanowska

pedagog współpracująca z WA

WIĘCEJ

mgr Maciej Sajur

mgr Oleg Sznicar

WIĘCEJ

mgr Cezary Tomaszewski

pedagog współpracujący z WA

logo-ast

mgr Piotr Trela

Pedagog współpracujący z WA

mgr Tomasz Wesołowski

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

email: dostepnosc@ast.krakow.pl

logo-ast

mgr Kamila Wołoszyn-Moroz

pedagog współpracująca z WA

mgr Tomasz Wysocki

Rzecznik ds. etyki

email: rzecznik.etyki@ast.krakow.pl