Archiwum spektakli AST

WIRTUALNA SKENE JEST PLATFORMĄ MULTIMEDIALNĄ, KTÓRA PEŁNI ROLĘ WIRTUALNEJ CZYTELNI TEATRALNEJ.

Przeznaczona jest dla użytkowników zainteresowanych teatrem w Polsce. Wirtualna Skene spełnia cele informacyjne, promocyjne i dydaktyczne.

Zawiera dokumentację multimedialną spektakli dyplomowych AST (dawniej PWST) w Krakowie i Wrocławiu.
W sieci można zobaczyć obrazy plakatów i programów teatralnych, zdjęcia ze spektakli dyplomowych AST w Krakowie i Wrocławiu, a także niektóre recenzje teatralne (tylko te, na których publikację w sieci Uczelnia otrzymała zgodę od redakcji).

Wirtualna Skene zawiera również listę utworów autorów polskich i obcych dostępnych w domenie publicznej.