Wydział Reżyserii i Dramaturgii

Wydział Reżyserii i Dramaturgii w Krakowie kształci reżyserów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 10 semestrów. Celem kształcenia jest przekazanie studentom podstaw wiedzy w możliwie najszerszym zakresie dyscyplin humanistycznych, poszerzenie wyobraźni i wrażliwości, zapoznanie z warsztatem teatralnym oraz uzmysłowienie studentom ich indywidualnych predyspozycji twórczych.

• kierunek: reżyseria, specjalność: reżyseria teatralna
• kierunek: reżyseria, specjalność: dramaturgia