Zakup i wymiana urządzeń rozdzielni zasilającej obiekt dydaktyczny i salę teatralną PWST w Krakowie

W sierpniu 2014 r. PWST zrealizowała zadanie
  Zakup i wymiana urządzeń rozdzielni zasilającej obiekt dydaktyczny i salę teatralną
PWST w Krakowie

Dzięki wymianie urządzeń rozdzielni w budynku przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie uzyskano niezawodność dostaw energii elektrycznej dla obiektu służącego studentom, pracownikom, widzom i uczestnikom konferencji, warsztatów itp., a także w perspektywie użytkowania – obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Wymiana urządzeń rozdzielni poprawiła również bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w obiekcie, w tym w sali teatralnej.

W ramach realizacji zdania wykonano:
– demontaż przyłączy energetycznych,
– ułożenie nowych dwóch linii zasilających,
– montaż nowych układów pomiarowych: dwóch sztuk wraz z przekładnikami,
– demontaż czterech rozdzielni głównych,
– montaż dwóch nowych rozdzielni głównych wraz z baterią kondensatorów,
– montaż ups,
– montaż drzwi przeciwpożarowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego