66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje wojewódzkie | 14-15.06.2021 r.

9 czerwca 2021

PROTOKÓŁ z eliminacji wojewódzkich 66. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO przeprowadzonego w dniu 14 czerwca 2021 r.

Jury w składzie:

 1. Jacek ROMANOWSKI - pedagog AST w Krakowie - przewodniczący
 2. Sławomir SOŚNIERZ -  pedagog AST w Krakowie
 3. Maciej SAJUR - pedagog AST w Krakowie
 4. Ewa RÓŻAŃSKA -  dyrektor Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie
 5. Ilona STANASZEK - przedstawicielka Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, oddział w Tarnowie

Po wysłuchaniu 12 uczestników Turnieju Recytatorskiego Jury postanowiło, że:

 • 3 równorzędne nagrody z kwalifikacją do centralnych eliminacji w Ostrołęce otrzymują: Stanisław APOSTOŁ, Emilia CENTAROWSKA i Jan DUSZA.

Jury przyznało również 3 wyróżnienia, które otrzymują: Aurelia GIERUT, Oliwia TRÓJNIAK i Władysław KUĆMIERCZYK.

Po wysłuchaniu 3 uczestników Turnieju Wywiedzione ze słowa Jury postanowiło przyznać:

 • nagrodę z kwalifikacją do centralnych eliminacji w Ostrołęce Zofii KRZYSZYSZE,
 • 2 wyróżnienia: Wiolecie SKRZYŃSKIEJ i Kacprowi ROKOSZOWI.


PROTOKÓŁ z eliminacji wojewódzkich 66. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO przeprowadzonego w dniu 15 czerwca 2021 r.

Po wysłuchaniu 7 uczestnika Turnieju Poezji Śpiewanej Jury postanowiło przyznać:

 • nagrodę  z  kwalifikacją do centralnych eliminacji  we Włocławku Zofii JAKUBIAK
 • dwie równorzędne nagrody z rekomendacjami do centralnych eliminacji  we Włocławku Mai BOBROWSKIEJ i Dawidowi MIKOWI
 • cztery wyróżnienia: Emilii CISOWSKIEJ, Małgorzacie SZYBISTY, Cecylii WYROBIE i Emilii ZYCH

Po wysłuchaniu 1 uczestnika Turnieju Teatrów Jednego Aktora Jury postanowiło przyznać:

 • nagrodę z kwalifikacją do centralnych eliminacji w Słupsku Karolowi WNUKOWI

Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Znak oraz Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w KrakowieW dniach 14 i 15 czerwca 2021 r. w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 22, odbędą się eliminacje wojewódzkie 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategoriach: turniej recytatorski, turniej wywiedzione ze słowa, turniej poezji śpiewanej i turniej teatrów jednego aktora.

14 czerwca 2021 | poniedziałek | rozpoczęcie o godz. 10:00
recytacja i wywiedzione ze słowa

15 czerwca 2021 | wtorek | rozpoczęcie o godz. 10:00
poezja śpiewana i teatr jednego aktora
 


Dodatkowo osoby zakwalifikowane do eliminacji wojewódzkich mogą wziąć udział w warsztatach online (na platformie MS TEAMS) z pedagogami AST w sobotę 12 czerwca w godzinach:
• 14.15 – 16.15 - warsztaty z recytacji
• 15.00 – 17.00 - warsztaty ze śpiewu

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres: marta.walocha@ast.krakow.pl do 11 czerwca br. do godz. 12:00.


W związku z sytuacją pandemiczną poniżej umieszczamy informacje dot. bezpiecznego udziału w eliminacjach wojewódzkich 66. OKR:
• Regulamin dot. bezpiecznego udziału
• Regulamin organizacyjny eliminacji wojewódzkich w AST
• Regulamin TKT 66. OKR

• Oświadczenie uczestnika

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi dokumentami oraz o wypełnienie i wydrukowanie załączonego Oświadczenia. Do złożenia Oświadczenia zobowiązana jest każda osoba: uczestnik (w tym akompaniator lub członek zespołu muzycznego) oraz towarzyszący uczestnikowi opiekun. W przypadku uczestnika niepełnoletniego Oświadczenie składa jego opiekun prawny. Dostarczenie podpisanego Oświadczenia w dniu konkursu jest warunkiem wzięcia w nim udziału.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konkurs jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych. W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.  

Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów:

 • recytatorskiego
 • poezji śpiewanej
 • wywiedzione ze słowa
 • teatrów jednego aktora

Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji – środowiskowych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich.

Terminy eliminacji rejonowych:

 Terminy eliminacji wojewódzkich w Małopolsce:

 • Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie |  14 i 15 czerwca 2021 r.

 Terminy eliminacji finałowych:

 • recytacja i wywiedzione ze słowa: 24-26 czerwca 2021 r. w Ostrołęce
 • teatr jednego aktora: 2-4 września 2021 r. w Słupsku
 • poezja śpiewana: 9-11 września 2021 r. we Włocławku

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie zastrzega sobie prawo korekty terminu lub odwołania konkursu w przypadku istotnych zmian sytuacji epidemicznej w Małopolsce.