„Jerzy Golo Goliński - pedagog bez metody” - wydawnictwo pokonferencyjne

4 lutego 2021

Jerzy Golo Goliński - pedagog bez metody

„Gdy w listopadzie 2018 roku spotkaliśmy się na konferencji WRD „Jerzy Golo Goliński - pedagog bez metody” nie przypuszczałam jakich narobię sobie problemów. Nie przez samą konferencję, ale przez to wszystko, co po niej. Witając uczestników powiedziałam, że jeśli to będzie coś warte to może spiszemy ex post nasze refleksje i wydamy je np. w Zeszytach Naukowych AST. Wszyscy przyjęli to z aprobatą i z góry udzielili zgody na ewentualne upublicznienie swych wypowiedzi. Teraz, spisując i czytając po kilku miesiącach nasze rozmowy, myślę, że to towar wysokiego ryzyka.”

Ten fragment ze wstępu nie ma na celu zachęcić wszystkich do czytania zapisu naszego spotkania sprzed ponad dwóch lat poświęconego prof. Jerzemu Golińskiemu, który uczył w ówczesnej krakowskiej PWST aktorów i reżyserów przez ponad trzydzieści lat i który będąc dziekanem Wydziału Reżyserii Dramatu w latach 1985 – 1990 był ojcem chrzestnym wielu reżyserów nadających ton dzisiejszemu teatrowi w Polsce.

Ta niewielka książeczka – wydana w nakładzie 100 egzemplarzy – jest i będzie wartością tylko dla tych, którzy przeżyli ''ukąszenie golowskie'' i dzięki temu mają dziś przeciwciała na wszelakie epidemie...                                                                             
ewa kutryś