INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Rekrutacja na WRD w Krakowie na rok akademicki 2022/23 odbędzie się w następujących terminach:

  • Czytanie prac kandydatek i kandydatów –  18 – 31.08. 2022
  • Pierwsze posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej – 1 września 2022 roku o godz. 12.00

5, 6 września (poniedziałek-wtorek) – II etap – egzaminy na spec. reżyseria teatralna   

7 września (środa) – II etap – egzaminy na spec. dramaturgia 

8 września (czwartek) – III i IV etap – egzaminy na spec. dramaturgia 

9 września (piątek) – III etap – egzaminy na spec. reżyseria teatralna

10 września (sobota) – IV etap – egzaminy na spec. reżyseria teatralna

Lista lektur dla kandydatów zdających na specjalność dramaturgia w roku 2022

  1. Eurypides „Elektra”

Sigmund Freud „Żałoba i melancholia”  (z tomu Sigmund Freud, „Psychologia nieświadomości”, przeł. Robert Reszke, Warszawa 2009 lub z tomu Kazimierz Pospiszyl, „Zygmund Freud. Człowiek i dzieło”, przeł. Barbara Kocowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991)

  1. William Szekspir „Sen nocy letniej”

Jan Kott „Tytania i głowa osła” (z tomu Jan Kott, „Szekspir współczesny”, wydanie I – Warszawa, 1965; wydanie II – Kraków, 1997 lub „Dialog” nr 1/1964)

  1. Molier „Don Juan”

Jean Baudrillard „O uwodzeniu”, przeł. Janusz Margański, Warszawa 2005

  1. Hauptmann „Tkacze”

Bertolt Brecht „Opera za trzy grosze”

  1. Gabriela Zapolska „Skiz”

Edward Albee „Kto się boi Virginii Woolf”

  1. August Strindberg „Gra snów”

Ingmar Bergman „Szepty i krzyki” (scenariusz filmowy, tłum. Andrzej Asłanowicz, z tomu Ingmar Bergman, „Scenariusze”, wydanie II – Warszawa, 1977; wydanie III – Warszawa 1987)

  1. Stanisława Przybyszewska „Sprawa Dantona”

Maria Janion „Bogini Wolności (Dlaczego rewolucja jest kobietą?)” (z tomu Maria Janion, „Kobiety i duch inności”, wydanie I – Warszawa, 1996; wydanie II – Warszawa, 2006)

  1. Jolanta Janiczak „I tak nikt mi nie uwierzy”, „Dialog” nr 10/2020

http://www.gnd.art.pl/wp-content/uploads/2021/03/i-tak-nikt-mi-nie-uwierzy-.pdf

Mona Chollet „Dziedziczki. Wprowadzenie” (z tomu Mona Chollet, „Czarownice. Niezwyciężona siła kobiet”, przeł. Sławomir Królak, Kraków 2019)

KOMUNIKAT

Skierowania na badania lekarskie będą wydawane kondydatom, którzy przejdą do III etapu rekrutacji na WRD. 

W I i II etapie zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane.