INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

KOMUNIKAT

Skierowania na badania lekarskie będą wydawane kondydatom, którzy przejdą do III etapu rekrutacji na WRD. 

W I i II etapie zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane.