INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Lista lektur dla kandydatów zdających na specjalność dramaturgia w roku 2023

  1. Arystofanes „Żaby”

Tadeusz Różewicz „Grupa Laokoona”

2. Christopher Marlowe „Tragiczna historia doktora Faustusa”

Wanda Świątkowska „Tragiczne dzieje doktora Faustusa Christophera Marlowe’a: wstępny scenariusz Jerzego Grotowskiego wobec tekstu dramatu w przekładzie Jana Kasprowicza”

https://grotowski.net/performer/performer-11-12/tragiczne-dzieje-doktora-fausta-christophera-marlowe-wstepny-scenariusz

3. Alfred de Musset „Nie igra się z miłością”

Reality show „Love Never Lies” (platforma Netflix)

4. Henrik Ibsen „Wróg ludu”

„Szczęki” („Jaws”, 1975), reż. Steven Spielberg

5. Maria Morozowicz-Szczepkowska „Sprawa Moniki”

http://www.hypatia.pl/web/pageFiles/attachments/634/sprawa-moniki.pdf

Jadwiga Hernik-Spalińska „Rodzaju żeńskiego”

http://www.hypatia.pl/web/pageFiles/attachments/624/dialog-nr-3-marzec-1996.pdf

6. Sarah Kane „Łaknąć” „Dialog” 1/2000

T.S. Elliot „Ziemia jałowa”

7. Tadeusz Różewicz „Do piachu”

Tomasz Kozak „Nerwica romantyczna”

https://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/kozak-tomasz-nerwica-romantyczna

8. Michał Buszewicz „Autobiografia na wszelki wypadek” „Dialog” 3/2021

Philippe Lejeune „Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2001, rozdział „Autobiokopia” (ss. 219-239)