Monika Jakowczuk

Aktorka Teatru im. W. Horzycy w Toruniu 1995-1997
Aktorka Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie 1997-2014
Logopeda
Publikacja artykułu „Psychofizyczne uwarunkowania zaburzeń fonacji u osób zawodowo posługujących się głosem” – Logopedia artystyczna pod redakcją naukową B. Kamińskiej i S. Majewskiego – 2016 (artykuł napisany we współpracy z dr B. Sambor)

Udział w konferencjach i szkoleniach:
1. Realizacja programu badawczego: „Ciało, ruch, emocje-oddech-kryteria diagnostyczna zaburzeń toru oddechowego”
2. „Choroby zawodowe narządu głosu” – Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
3. „Nerwy czaszkowe, dysfunkcja i leczenie” – kurs Med. coach
4. „Diagnostyka i terapia przepony” – kurs Med. Coach
5. „Dysfunkcje i parafunkcje narządu mowy oraz ich wpływ na mowę” – kurs med. coach
6. „Wpływ motoryki dużej i małej na rozwój mowy” – kurs med. Coach
7. „Dotylne wady zgryzu” – kurs Dobra kadra
8. „Profilaktyka i rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu” – Polskie Towarzystwo audiologiczne i foniatryczne — kurs
9. „Pozycja spoczynkowa języka” – kurs „Dobra kadra”
10. „Diagnostyka różnicowa zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego” – kurs med. coach

Nagrody i wyróżnienia:
Brązowy krzyż zasługi – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – 2020