Sztuka na UEK | Podpisanie porozumienia Rektorów: UEK, AST, ASP i AM o współpracy

23 kwietnia 2021

W środę, 21 kwietnia 2021 r., Rektor AST prof. dr hab. Dorota Segda podpisała porozumienie ramowe o współpracy w ramach projektu „Sztuka na UEK".

Porozumienie rozpoczyna długofalową współpracę, mającą na celu stworzenie awangardowej i cenionej płaszczyzny wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń ludzi związanych ze środowiskiem kultury, biznesu i nauki. Przestrzeni, która przyczyni się zarówno do kreowania postaw opartych na dialogu, odpowiedzialności, wrażliwości społecznej i kreatywności, ale także będzie miała wpływ na kształt prowadzonej przez miasto i region polityki w obszarze kultury.

Dokument podpisali:

  • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • prof. dr hab. Dorota Segda – Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
  • prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk – Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  • prof. dr hab. Wojciech Widłak – Rektor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

W ramach autorskiego projektu „Sztuka na UEK” planowane są cykliczne spotkania, zróżnicowane pod względem dyscypliny sztuki, podejmowanego tematu, formy prezentacji, wykonawców, partnerów, miejsca realizacji oraz czasu trwania, oscylujące wokół zagadnień związanych z kulturą i sztuką.