Uroczystość wręczenia Listu gratulacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesorowi Edwardowi Dobrzańskiemu z okazji 85-lecia urodzin i 60-lecia pracy artystycznej

11 lipca 2014

Serdecznie gratulujemy Profesorowi Edwardowi Dobrzańskiemu z okazji jubileuszu 60-lecia pracy artystycznej, a także 85-lecia urodzin!
List gratulacyjny od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został uroczyście wręczony podczas posiedzenia Rady Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST w dniu 9 lipca 2014 r.

Profesor Edward Dobrzański jest absolwentem PWST, przez lata pracy pedagogicznej wychował wielu aktorów, przez 20 lat pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego.